Verkiezingsprogramma VVD Alkmaar

1,671 views
1,325 views

Published on

Verkiezingsprogramma VVD Alkmaar

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,671
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
546
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verkiezingsprogramma VVD Alkmaar

 1. 1. Verkiezingsprogramma VVD Alkmaar (v.h. Graft-De Rijp, Alkmaar en Schermer) © copyright VVD Alkmaar
 2. 2. De VVD is dé plaatselijke liberale partij, zonder linkse of lokale verrassingen. De VVD is gebouwd op 5 principes: • VRIJHEID • VERANTWOORDELIJKHEID • VERDRAAGZAAMHEID • GELIJKWAARDIGHEID • RECHTVAARDIGHEID Op basis van deze principes wil de VVD dat de nieuwe gemeente Alkmaar straks het beste van stad en land verenigt. Dat uw belangen, als inwoner, serieus genomen worden. Omdat u zelf verantwoordelijk wilt zijn voor uw eigen leven, en niet de overheid. De VVD vindt dat u als inwoner bepaalt waaraan uw belastinggeld wordt uitgegeven. En dat is dus niet aan de toevallige hobby’s van willekeurige linkse of lokale politici. Niet voor niets zijn met plaatselijke VVD wethouders juist de belastingen laag gemaakt en laag gebleven. Dat blijven we doen, ook in de nieuwe gemeente Alkmaar. Want de gemeente moet alleen dat doen met uw belastingcenten, wat voor u belangrijk is. Het is tenslotte uw geld. Daarom kiest de VVD voor een stevig, maar sober gemeentebestuur; voor een gemeente waarin de inwoners en hun belangen en behoeften voorop staan. Waar straks de nieuwe opdrachten aan de gemeente voor zorg, jeugdzorg en participatie bij een solide VVD in goede handen zijn. Een gemeente waar ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen. Waar iedereen beseft dat het enige medicijn tegen werkloosheid, tegen eenzaamheid en tegen de verloedering van onze gemeente WERK is. Werk zorgt voor participatie, voor sociale contacten, voor investeren in jezelf en in anderen. En werk wordt vooral gecreëerd door ondernemende mensen en door niemand anders. De VVD is één van de weinige partijen die nu al actief is in al onze drie oude gemeenten Graft-De Rijp, Schermer en Alkmaar en die ook lokaal actief blijft in onze nieuwe gemeente. Lokaal actief, maar de VVD kent als landelijke partij juist ook de weg in Den Haag en in onze provincie. Ik hoop op uw instemming bij het lezen van dit verkiezingsprogramma van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe fusiegemeente Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp. Er staan niet minder dan 45 enthousiaste liberale kandidaten te popelen om uitvoering te geven aan dit programma. U kent er vast wel één van, of misschien wel meer dan één. Tien van de eerste vijftien kandidaten zijn jonger dan 35 jaar, maar ook de brede politieke ervaring is gewaarborgd. Daarnaast heeft de VVD in elke wijk of kern een eigen wijkambassadeur. Wijkambassadeurs willen graag van u horen wat er speelt, ook na de verkiezingen! Stem dus op zo’n VVD’er, het is niet alleen leuk voor die kandidaat, maar vooral in het belang van u, uw buurt, uw kern en onze gemeente. John van der Rhee Lijsttrekker
 3. 3. Hoofdstuk 1 Een nieuwe gemeente; kansen en bestuurlijke vernieuwing Paragraaf 1.1. Een nieuwe gemeente! Hoofdpunten: 1 Onze nieuwe gemeente vraagt een nieuwe burgemeester. 2 Onze nieuwe gemeente vraagt een krachtige gemeenteraad en college. 3 Onze nieuwe gemeente is er voor onze inwoners, ondernemers en organisaties en niet andersom. 4 Onze nieuwe gemeente biedt ruimte voor initiatieven en benut de kracht van stad en dorp. Toelichtende tekst: Op 1 januari 2015 is de nieuwe gemeente Alkmaar een feit. Een nieuwe gemeente verdient een nieuwe burgemeester, zonder verbondenheid aan één van de oude gemeenten. De wettelijke taken, waaronder het veiligheidsbeleid dienen bij de burgemeester in goed handen te zijn. Daarnaast is hij het boegbeeld van het gemeentebestuur in de gemeente. Onze burgemeester brengt mensen uit al onze dorpskernen en buurten samen. Ook zet hij zich actief in als economisch ambassadeur voor de nieuwe gemeente Alkmaar, en weet hij verbinding en samenwerking met onze regio mogelijk te maken. Daarnaast wil de VVD dat de burgemeester inspirerend leiding geeft aan, samen met de inwoners, ondernemers en instellingen in stad en dorp, een toekomstgerichte, strategische agenda voor het nieuwe Alkmaar. Als met deze strategische agenda beter wordt samengewerkt met de regio en de provincie zouden gezamenlijke projecten makkelijker van de grond komen en betere resultaten op kunnen leveren. De VVD ziet in de burgemeester tot slot graag een effectieve netwerker in de regio, provincie, Den Haag en Brussel. De nieuwe gemeente verenigt het beste van Stad en Land. De stad, de dorpen en het platteland vullen elkaar prachtig aan. Ze bieden mooie plekken om te wonen en recreëren, met kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Maar om die kansen te benutten, komt er veel nieuw werk op de nieuwe gemeenteraad en het college af. Bijvoorbeeld als het gaat om de decentralisaties in het sociale domein (zorg, jeugdzorg en participatie). Op economisch, sociaal en toeristisch gebied staat de gemeente voor grote uitdagingen, die zowel kansrijk als risicovol zijn. Het gaat om nieuwe taken met grote verantwoordelijkheden, die voor al onze inwoners goed geregeld moeten worden. De VVD ziet graag dat de raad van onze nieuwe gemeente Alkmaar een moderne werkwijze omarmt, en meer en beter met alle lagen uit onze samenleving communiceert. Daarom wil de VVD een college van maximaal zes wethouders, waarvan tenminste twee zich bezighouden met de (jeugd)zorg. Het is essentieel om de kracht van stad en dorp beter te gebruiken. De VVD ziet graag dat gemeenteraad en college zich (nog?) meer richten op het bieden van ruimte aan inwoners, ondernemers en organisaties. Het (her)invoeren van buurt- en dorpskernwethouders kan daarbij helpen. In onze liberale visie staan vrijheid en verantwoordelijkheid centraal en wij menen dat het beter gaat wanneer mensen zelf hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen. Nutteloze regels moeten we schrappen, verantwoordelijkheden moeten we overdragen, waar mogelijk samen met de nodige budgetten. Wij denken dat de meeste mensen zelf ook niets liever willen. Bovendien kan de gemeente niet zomaar alles voor de bewoners regelen en betalen, simpel-weg omdat de gemeente minder geld tot haar beschikking heeft. Om al deze redenen zoekt de VVD naar andere en nieuwe vor-men van samenwerking met alle inwoners van onze nieuwe gemeente.
 4. 4. Paragraaf 1.2. Dienstverlening gemeente Hoofdpunten: 1 Voor de VVD is goede dienstverlening een toegankelijke gemeente met minder regels, minder administratie en langere geldigheid vergunningen. 2 Telefonische bereikbaarheid van de gemeente minimaal 98%. 3 Alkmaar wordt de beste gemeente qua digitale dienstverlening van Nederland. 4 Op zaterdag, ‘s-morgens vroeg en in de avonden is het stadskantoor of een dienstencentrum open. 5 De nieuwe gemeente Alkmaar heeft snelste betaaltermijn van Nederland. Toelichtende tekst: De dienstverlening van de gemeente Alkmaar kan en moet beter! De VVD vindt dat de nieuwe gemeente Alkmaar haar inwoners het beste helpt door hen minder regels en minder administratieve verplichtingen op te leggen, en door langer geldende vergunningen uit te geven. Ook wil de VVD dat de gemeente altijd toegankelijk is voor al onze inwoners. In De Rijp en Schermer moet daarom een gemeentelijk servicepunt worden ingericht of blijven bestaan. De telefonische bereikbaarheid via het telefoonnummer 14072 moet ook omhoog. Onze inwoners moeten er altijd kunnen rekenen dat de telefoon bij de gemeente snel wordt opgenomen en goed wordt doorverbonden. De gemeente moet van de VVD nog meer diensten digitaal aanbieden. Maar altijd moet er de mogelijkheid zijn voor bijvoorbeeld ouderen om zaken niet digitaal te regelen, zolang daar behoefte aan is. Ook moet huisbezoek mogelijk zijn voor degenen die dit nodig hebben en niet mobiel zijn. Een volledige online afhandeling van de tien belangrijkste diensten en producten plus printmogelijkheden moet beschikbaar komen. Sommige onderdelen van de gemeente zoals Stadswerk communiceren al via social media met onze inwoners. Dat is voor de VVD een voorbeeld van hoe het moet, en wij verwachten dit van alle gemeentelijke onderdelen in onze nieuwe gemeente. Alles draait voor de VVD immers om een goede en eerlijke communicatie met onze inwoners. Onze inwoners werken meestal overdag, onregelmatig of forensen, en hebben daarom vaak geen tijd om in klassieke kantoortijden iets bij de gemeente te regelen. Daarom wil de VVD dat het stadskantoor of het dienstencentrum in de Mare op zaterdag en in de avonden open is en ook op ten minste één plek ‘s-morgens vroeg, zodat burgers ook voor of na hun werk langs kunnen komen. De procedures bij de betaling van een rekening moeten verbeteren en te worden versneld. Ondernemers waarvan de gemeente klant is hebben ook tijdig recht op hun geld. De gemeente moet altijd het goede voorbeeld geven, zeker ook bij betalingen. Dat verwacht de gemeente immers ook van haar inwoners. De vergunningaanvragen moeten transparanter worden met een tijdige reactie. Zo wordt de nieuwe gemeente Alkmaar de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland!
 5. 5. Hoofdstuk 2 Veiligheid
 6. 6. Hoofdstuk 2. Veiligheid Paragraaf 2.1. Veiligheid algemeen Hoofdpunten: 1 Zero Tolerance; geen medelijden met straatrovers en drugdealers. 2 Goede veiligheid op onze scholen. 3 Geweld tegen politie, ambulancepersoneel, brandweer en ambtenaren harder bestraffen. 4 In de nieuwe gemeente Alkmaar kan iedereen veilig uitgaan door een goede samenwerking tussen politie en ondernemers. 5 Prostitutie niet criminaliseren, maar de problemen aanpakken. 6 Een schone buurt zorgt voor meer veiligheid! Toelichtende tekst: Voor de VVD draait veiligheid niet alleen om lagere criminaliteitscijfers, maar juist ook om het gevoel van veiligheid van al onze inwoners. De inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar moeten zich allemaal veil-ig kunnen voelen in hun eigen huis, straat en buurt. Iedere inwoner kan daar bij helpen. Maar ook meer politie agenten in onze gemeente en een grotere inzet van wijkagenten en toezichthouders dragen daaraan bij. Tegen criminelen die onze inwoners overvallen, bestelen of hun spullen vernielen kan wat de VVD bet-reft niet hard genoeg worden opgetreden. Alle wettelijke middelen zijn toegestaan en moeten optimaal worden gebruikt. De VVD staat voor waar nodig uitbreiding van cameratoezicht, en vaker preventief doen fouilleren. Overlast moet keihard worden aangepakt. Of het nu gaat om asociaal woongedrag of straatdealers, de VVD staat voor “Zero Tolerance”. Alkmaarders kunnen zelf ook een rol spelen door mee te doen met Burgernet en uit te kijken naar criminelen en vermisten, en door de brandweer en politie maximaal te ondersteunen bij hun werk. De VVD wil dat de gemeenteraad voortaan de prioriteiten van de politie mede bepaalt. De resultaten van het politiewerk moeten meetbaar zijn en gecontroleerd kunnen worden door de politie zelf maar ook door de gemeente. Veiligheid is het belangrijkste wat de overheid ons als maatschappij moet bieden Vrijheid bestaat namelijk niet zonder veiligheid. De gemeente en politie moeten hierover dan ook beter en duidelijker communiceren. De VVD wil dat de gemeente scholen beloont die kinderen beter beschermen tegen onder andere drugs, alcohol, pooierboys, seksuele intimidatie, maar ook tegen ernstige pesterijen. Hinderen en bedreigen van politie, brandweer, ambulance en ambtenaren moet in onze gemeente direct en maximaal aangepakt en bestraft worden (lik-op-stuk). In de nieuwe gemeente Alkmaar moet uitgaan altijd een veilig feestje zijn. Gemeente, politie en horecaondernemers moeten samenwerken om dat mogelijk te maken. Overlast moet bestreden worden, zonder het ondernemen te belemmeren. Dat vereist een faciliterende rol van de gemeente naar de lokale horecaondernemers. Samen met de horeca worden er evenementen mogelijk gemaakt. Bij geluidsoverlast geldt; regels zijn re-gels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op, bij klachten wordt men niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Dat mogen onze inwoners van de gemeente verwachten.
 7. 7. Prostitutie is in Nederland legaal. De VVD vindt dan ook dat sekswerkers, zeker met de aanstaande wetswijziging die de leeftijd van sekswerkers verhoogt naar 21 jaar, niet als criminelen behandeld mogen worden. Problemen in de prostitutie zoals vrouwenhandel, prostitutie onder dwang en bijkomende drugshandel moeten hard worden aangepakt. De bedrijfstak zelf moet echter niet bestreden worden en legale prostitutie niet onmogelijk worden gemaakt. Het concentreren van deze bedrijfstak in één gebied is een voor de hand liggende optie, gezien de aard van de activiteiten, maar ook om (illegale) overlast in woonwijken te voorkomen. De VVD vindt de Achterdam bij uitstek geschikt voor legale prostitutie. Een schone buurt is belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid. Iedere inwoner kan daarmee zelf ook bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid. Een voorbeeld daarvan is het onderhouden en schoonhouden van de eigen tuin, het balkon en de straat. De gemeente moet hetzelfde doen voor de openbare ruimte. Om het straatbeeld schoon te houden moeten halfvergane bootjes in de Alkmaarse grachten en langs kades worden verwijderd. Om het straatbeeld schoon te houden moeten halfvergane bootjes in de Alkmaarse grachten en langs kades worden verwijderd. De VVD wil dat graffiti meteen verwijderd wordt, en wil daar hard op inzetten.
 8. 8. Paragraaf 2.2. Brandweer Hoofdpunten: 1 Wijkbrandweerman invoeren 2 Behoud van de huidige posten brandweer Schermer en De Rijp 3 Brandpreventie redt levens; voorkomen is beter dan genezen. 4 Minder vuurwerkoverlast, maar zelf afsteken blijft bestaan. Toelichtende tekst: De brandweer heeft een plek midden in de samenleving. Onze brandweermensen leveren dagelijks fantastisch werk. De VVD wil graag dat de brandweermensen hun kennis over brandpreventie met zoveel mogelijk inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar kunnen delen. De wijkbrandweerman kan bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen, buurthuizen en sportverenigingen voorlichting geven over brandveiligheid. De wijkbrandweerman is ook net als de wijkagent aanwezig in de buurt voor preventie en advies voor onze inwoners, ondernemers en buurtorganisaties. De VVD wil ook samen met lokale ondernemers en brandweer met korting rookmelders verspreiden bij de inwoners. Daarnaast moet de gemeente sturen op standaard gebruik rookmelders en koolmonoxidemelders. De VVD vindt het belangrijk dat alle inwoners er altijd op kunnen vertrouwen dat de brandweer snel ter plaatse is bij brand. De VVD wil dus ook dat de huidige brandweerposten in De Rijp en Schermer open blijven. De VVD is blij met de landelijke wijzigingen in de wet- en regelgeving waardoor ook in Alkmaar vuurwerkoverlast aan banden is gelegd. Zelf vuurwerk afsteken blijft gewoon mogelijk. De VVD ziet het niet als een taak van de gemeente om een centraal vuurwerk te organiseren dat door u, de belastingbetaler, wordt betaald. Afgezien nog van de vraag waar in onze uitgestrekte gemeente een dergelijk evenement zou moeten worden gehouden.
 9. 9. Paragraaf 2.3. Politie Hoofdpunten: 1 Stop de inbraakgolf! 2 De politie maakt serieus werk van aangiften, en communiceert daarover met de inwoners. 3 Maak een top 50 van overlastgevers in Alkmaar en pak die allemaal hard aan. 4 Burgernet werkt uitstekend; de VVD wil deelname daaraan stimuleren 5 Alkmaar in de top 10 van de veiligste steden van Nederland. Toelichtende tekst: In Alkmaar wordt nog steeds veel te vaak ingebroken. In Oudorp, Alkmaar Zuid en Overdie wordt ligt het aantal inbraken per 1000 inwoners meer dan 90% boven het landelijk gemiddelde. Dat is voor de VVD onacceptabel! De politie mag van de VVD alle denkbare wettelijke middelen inzetten om dit te bestrijden, zoals het uitdelen van onzichtbare vloeistoffen die op eigendommen kunnen worden gespoten om sneller daders te pakken. Ook extra cameratoezicht met gezichtsherkenning is mogelijk; dat kan goed ingezet worden bij het bestrijden van vandalisme en uitgaansgeweld. De VVD wil graag dat de politie per buurt een overzicht maakt (wijkscan) qua inbraakgevoeligheid en de resultaten daarvan en deelt met de bewoners van de buurt. Daarbij kan de politie ook tips geven om inbraak te voorkomen. De VVD wil daarnaast dat de gemeente met de politie in overleg gaat om het aangifte doen nu eindelijk eens beter te regelen. Mensen krijgen hun vertrouwen in de politie pas weer terug als ze zeker weten dat er serieus gekeken wordt naar hun aangifte. De VVD wil dat de politie een lijst maakt van de vijftig belangrijkste criminelen en overlastgevers in de nieuwe gemeente Alkmaar. Vervolgens wordt iedereen op deze lijst zo aandachtig gevolgd dat ze vaker en sneller worden betrapt en in de cel belanden dan wel stoppen met hun criminele activiteiten. De gemeente moet de politie hierbij maximaal ondersteunen onder andere door bepaalde aangiftes van de politie over te nemen, of door aangiftepunten dichter bij onze inwoners te brengen. De VVD wil ook meer politiemensen in de nieuwe gemeente Alkmaar; dit zorgt niet alleen voor meer veiligheid maar ook voor meer politiemensen om aangiften snel en efficiënt op te nemen. De inwoners van onze nieuwe gemeente Alkmaar kunnen zelf ook helpen om hun buurten veiliger te maken. De VVD denkt dat veel mensen dat ook willen doen. Inwoners kunnen meedoen met Burgernet. De VVD wil dan ook dat zij meer worden gestimuleerd om Burgernet te gebruiken. Inwoners kunnen ook met advies van de politiek hun woningen en bedrijven. Inwoners kunnen zo zelf een bijdrage leveren aan meer veiligheid in de nieuwe gemeente Alkmaar. Op deze manier kunnen politie, inwoners en gemeente samenwerken om te bereiken dat de nieuwe gemeente Alkmaar bij de top tien veiligste steden van Nederland gaat behoren.
 10. 10. Hoofdstuk 3. Ondernemerschap Paragraaf 3.1 Ondernemers en ZZP-ers Hoofdpunten: 1 20% minder regels en controles voor alle ondernemers en ZZP’ers. 2 Meer vrijheid voor ondernemers op het gebied van ruimtelijke ordening. Mag het dan kan het! 3 Schaf overbodige leges en belastingen af. 4 Belastingtarieven voor ondernemers en ZZP-ers moeten in de nieuwe gemeente op gelijke hoogte worden gebracht, naar het laagste niveau van de drie oude individuele gemeenten. 5 Meer betaalgemak voor ondernemers en ZZP-ers. 6 Eén deskundig ondernemersloket voor elke ondernemer en ZZP-er in Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp. 7 Bij onderhandse aanbestedingen lokale ondernemers en ZZP-ers maximaal gelegenheid geven deel te nemen. Toelichtende tekst: De VVD heeft veel respect en waardering voor onze ondernemers en ZZP-ers, die in deze economisch lastige tijden er toch het beste van maken. Daarbij verdienen zij alle medewerking van de gemeente. Het ‘ondernemertje pesten’ moet daarom stoppen en ondernemers moeten ontlast in plaats van belast worden. De VVD eist 20 % minder regels en controles voor ondernemers en ZZP-ers, de bestuurlijke rompslomp moet ver van hun vandaan blijven! Beperkende, versnipperde controles moeten bijvoorbeeld vervangen worden door steekproefsgewijze controles. Alles wat de gemeente zelf al heeft aan informatie of zelf eenvoudig kan opvragen, hoeft bij vergunningaanvragen niet meer ingeleverd te worden. Indien een vergunningaanvraag niet tijdig wordt behandeld door de gemeente, wordt de vergunning voortaan automatisch verstrekt. Laat de ondernemers zich thuis voelen in onze nieuwe gemeente en vervul hun wensen; zij zijn immers de lokale banenmotor! Op dit moment staan te veel panden in leeg en lege etalages maken een winkelgebied minder aantrekkelijk en daarmee wordt het voor achterblijvende winkeliers extra lastig het hoofd boven water te houden. Enerzijds moet de leegstand van winkels bestreden worden; anderzijds moet kritisch gekeken worden naar waar locatie gebonden winkelen optimaal kan plaatsvinden. Internet verandert ons winkelgedrag; daar moet slim op worden ingespeeld. De VVD wil de ondernemers ruimte geven om hierop in te spelen door de vrijheid niet meer te beperken maar juist kansen te geven tot groei. Het moet makkelijker worden leegstaande winkelpanden voor andere functies te gebruiken (horeca, recreatie). De VVD wil dat de gemeente winkeliers maximaal de ruimte geeft om te experimenteren. Dan moeten winkeliers ook de vrijheid krijgen om reclame te maken voor de extraatjes die zij te bieden hebben; beperkende reclame eisen van de gemeente moeten dus verdwijnen. Het afschaffen van reclamebelasting is dan ook een speerpunt van de VVD. De stad Alkmaar heeft helaas ook een grote leegstand in kantoorgebouwen. VVD staat positief ten opzichte van initiatieven tot het herbestemmen van kantoorgebouwen voor bijvoorbeeld studenten huisvesting, starterswoningen of huurwoningen. De horeca in de nieuwe gemeente Alkmaar moet overal op dezelfde wijze benaderd worden ongeacht de vestigingsplaats. Ook hier is maximaal faciliteren een speerpunt van de VVD.
 11. 11. De ‘oude’ gemeenten Graft-de Rijp, Schermer en Alkmaar hebben op dit moment verschillende belastingtarieven voor ondernemers. De VVD wil dat ondernemers en ZZP-ers niet de dupe worden van de vorming van de nieuwe gemeente. Daarom wil de VVD dat de belastingtarieven in de nieuwe gemeente overeenkomen met het laagste tarief uit een van de drie ‘oude’ gemeenten Graft- de Rijp, Schermer en Alkmaar. Zo gaan ondernemers er in elk geval niet op achteruit, en vaak zelfs op vooruit qua belastingtarieven. Voorkom daarnaast onnodige verrassingen voor ondernemers en ZZP-ers en geef ze slechts één aanslag per jaar. Ondernemers en ZZP-ers willen zich kunnen wenden tot een centraal aanspreekpunt dat vraaggericht kan werken op het gebied van prijs en kwaliteit. Deze manier van werken zal ten goede komen aan het vestigingsklimaat in de regio. De oude bioscoop de Harmonie dient de gemeente zo spoedig mogelijk te verkopen; tot die tijd wil de VVD het gebruiken als bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemers. Om optimale bereikbaarheid van het Alkmaarse stadscentrum te garanderen moeten de parkeertarieven daar omlaag en moet parkeergemak juist omhoog. Zorg dus bij ontwikkelingen zoals het poppodium Victorie op Overstad voor ruim voldoende parkeerplaatsen. Dit scheelt ook zoekverkeer in de omliggende buurten. Bij aanbestedingen vanuit de gemeente moet waar mogelijk altijd eerst gekeken worden of onze lokale ondernemers en ZZP-ers deze opdracht zouden kunnen krijgen. Dat is vanwege landelijke en Europese regels niet altijd eenvoudig, maar als andere gemeenten dit kunnen kan de nieuwe gemeente Alkmaar dat volgens de VVD ook. Er zijn veel meer vierkante meters voor bedrijventerreinen en kantoren gepland dan nodig is in Noord Holland Noord; dat geldt dus ook voor de regio Alkmaar. In goed regionaal overleg moeten we daarom volgens de VVD streven naar vermindering. Dit benadrukt tevens de grote behoefte aan gerichte acquisi-tie van nieuwe bedrijven in de regio. Een regionaal participatiefonds is reeds opgericht. Het doel daarvan zou kunnen worden verbreed waardoor de nieuwe gemeente Alkmaar ook voor meerdere bedrijven aantrekkelijk wordt.
 12. 12. Paragraaf 3.2. Agrarisch ondernemers Hoofdpunten: 1 We zijn trots op onze agrarische ondernemers! 2 Wij willen voor onze agrarische ondernemers de ruimte om te ondernemen en geen extra beperkingen! 3 Agrarische activiteiten kunnen worden gecombineerd met zorg, toerisme, recreatie en groene diensten. Toelichtende tekst: De VVD is trots op de land- en tuinbouwsector. Deze sectoren zijn belangrijke economische pijlers van het platteland en dragen zorg voor de productie van voedsel, bloemen, planten, het onderhoud van landschap en natuur. Van de VVD moet agrarisch ondernemerschap in onze nieuwe gemeente worden gewaardeerd. Deze hardwerkende ondernemers verdienen dat. De agrarische sector moet door kunnen groeien en ontwikkelen en Natura 2000 mag de ontwikkeling van bedrijfsvoering op de agrarische bedrijven niet belemmeren. Daarom wil de VVD dat de nieuwe gemeente Alkmaar zich bij de provincie inzet om bestaand gebruik op te nemen in de vaststelling van de beheerplannen. De Schermer is geen museum; het is een plek waar mensen heel fijn kunnen wonen, maar ook een bruisende polder waar geld verdiend wordt. De gemeente moet hier oog voor hebben en houden. Woningbouw en verandering van woonbestemming mag geen belemmering vormen voor eigen en omringende agrarische bedrijfsvoering. Het platteland van de nieuwe gemeente Alkmaar kan met zijn agrarisch beleid gericht zijn op Noord-Holland Noord en volgens de VVD aansluiting vinden bij Agriboard en Leisureboard. Nieuwe initiatieven ten aanzien van verbrede landbouw juichen wij toe. Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten zonder problemen kunnen combineren met bijvoorbeeld toerisme. Initiatieven zoals kamperen bij de boer en zorgboerderijen draagt de VVD een warm hart toe. De nieuwe gemeente Alkmaar stimuleert ook het initiatief waarbij agrariërs groene diensten leveren zoals landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer.
 13. 13. Hoofdstuk 4 Economie
 14. 14. Hoofdstuk 4. Economie Paragraaf 4.1. Economie algemeen Hoofdpunten: 1 De nieuwe gemeente Alkmaar moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. 2 Meer investeren in blijvende economische groei en het bedrijfsleven. 3 Meer resultaat van het actief naar de gemeente halen van bedrijven en winkels. 4 Belastingvrije zones voor 5 jaar voor startende ondernemers en vestigers van buiten de gemeente. 5 Actieve en integrale aanpak van nationale en internationale Citymarketing. Toelichtende tekst: Ook in onze nieuwe gemeente zijn de gevolgen van de economische crisis niet onopgemerkt voorbij gegaan. Vooral veel jongeren zijn hard getroffen en de jeugdwerkloosheid is hoog. Hoe langer iemand werkloos is, hoe moeilijker het wordt om een baan te vinden. De VVD vindt het essentieel dat er snel meer banen komen zodat mensen weer aan de slag kunnen. Een krachtige lokale economie is daarom belangrijk, vormgegeven door hardwerkende ondernemers en werknemers. De VVD wil dus dat de gemeente alles doet wat in haar macht ligt om van onze nieuwe gemeente een bloeiende, ondernemende stad te maken. Het doel voor de VVD is om de komende jaren minimaal drie grote bedrijven (van het formaat Ikea) naar Alkmaar te halen. Om de nieuwe gemeente Alkmaar als vestigingsstad de komende jaar nog aantrekkelijker te maken wil de VVD speciale belastingvrije zones invoeren, waardoor nieuwe bedrijven en startende ondernemers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Bedrijventerreinen dienen goed bereikbaar te zijn. Daarbij streeft de gemeente naar oplossingen om de bereikbaarheid van deze terreinen te maximaliseren, zoals met een zuidelijke ontsluiting van de Boekelermeer. De VVD ondersteunt initiatieven om te komen tot modernisering van verouderde bedrijventerreinen zoals het bedrijventerrein de Volger in de Rijp. De stad Alkmaar kent een rijke geschiedenis als regionaal bestuurscentrum, met een sterk aanzuigende werking op economische activiteiten. Dat is niet meer vanzelfsprekend. Het nieuwe Alkmaarse gemeentebestuur dient een aanvalsplan te maken om de combinatie bestuurscentrum en regionaal economisch zwaartepunt weer opnieuw vorm te geven. Citymarketing, een stevige Haagse lobby en nauwe samenwerking met en actieve hulp aan het bedrijfsleven in Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer vormen daarvan de hoofdpunten. Het regionaal en (inter-)nationaal vermarkten van de ‘oude’ gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer is zeer belangrijk voor de lokale economie. De economische situatie in onze nieuwe gemeente moet een “boost” krijgen voor het te laat is! Daarnaast ziet de VVD kansen voor een outletcentrum dat zich zou kunnen vestigen op bijvoorbeeld Overstad of industrieterrein Oudorp. Ook andere initiatieven zoals de stichting Revitalisering bedrijventerreinen krijgen een hoge prioriteit. Dit kan grote economische voordelen opleveren en de werkgelegenheid een positieve boost geven. Ook is de VVD voor regionale samenwerking op het gebied van het verkopen en verhuren van grond.
 15. 15. Paragraaf 4.2. Kennis en innovatie Hoofdpunten: 1 Binnen vier jaar ligt overal in de nieuwe gemeente Alkmaar glasvezel. 2 Gratis Wi-Fi uitbreiden naar centrum Stompetoren, Schermerhorn en De Rijp. 3 Maak van de nieuwe gemeente Alkmaar een centrum van een nieuwe technologische maakindustrie en sociale innovatie! 4 Haal kennis en goede ideeën als gemeente actief op bij andere gemeentes in binnen en buitenland. Toelichtende tekst: In een wereld waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen hoort ook supersnel internet; binnen vier jaar wil de VVD dat er in heel de nieuwe gemeente Alkmaar een glasvezelnetwerk ligt. Als een andere optie in bijvoorbeeld de Schermer een snellere of betere vorm van internet geeft, is dat natuurlijk ook mogelijk. Ook wil de VVD het mogelijk maken dat er gratis Wi-Fi in het centrum van de Rijp, Schermerhorn en Stompetoren, en in winkelcentra als de Mare en Overstad komt. Supersnel internet voor iedereen is voor de VVD de basis voor verdere innovaties in de nieuwe gemeente Alkmaar! Kennis en innovatie bepalen de toekomst. De VVD is voor het ontwikkelen van een onderscheidende kennis- en innovatie economie in de nieuwe gemeente Alkmaar. Onze regionale- en nationale concurrentiepositie is meer dan ooit van belang voor economische ontwikkeling. De komende jaren dient de gemeente - samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen - het innovatiebeleid scherper en steviger neer te zetten. Het gaat de VVD niet alleen om bijvoorbeeld het bedenken van nieuwe producten, maar ook het gebruik daarvan om het leven van al onze inwoners beter, veiliger en makkelijker te maken. De VVD denkt hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van lichtgevende verf die op de weg aangeeft als het vriest in de landelijke gebieden, of aan stoplichten met regensensoren die ervoor zorgen dat fietsers wat minder lang hoeven te wachten als het hard regent. Innovatie is voor de VVD niet alleen werken aan mooie nieuwe producten. Wij willen in de nieuwe gemeente Alkmaar ook meer aandacht voor sociale innovaties. Sociale innovaties zijn bijvoorbeeld nieuwe manieren om organisaties in te richten, ziekteverzuim terug te dringen en het beleid van de gemeente veel beter te laten aansluiten op de wensen van de mensen. De nieuwe gemeente Alkmaar kan zich met het stimuleren van onderzoekscentra positief onderscheiden van andere gemeenten. Dat geldt ook voor het stimuleren van informatiedeling tussen overheden, bedrijven en onze inwoners. In dat verband kan de gemeente ook actief big data bedrijven en onderzoeksinstellingen naar het nieuwe Alkmaar halen. Het delen van kennis verwacht de VVD ook van de gemeente zelf. Het wiel hoeft niet door de gemeente telkens opnieuw te worden uitgevonden. Via organisaties als bijvoorbeeld de VNG, maar zeker ook door goede contacten met andere steden en regio’s wil de VVD dat de gemeente kennis en succesvolle ideeën van over de hele wereld naar de nieuwe gemeente Alkmaar haalt en gebruikt om onze nieuwe gemeente tot een fantastische plek om te wonen te maken voor al onze inwoners.
 16. 16. Paragraaf 4.3. Toerisme Hoofdpunten: 1 Toerisme versterken in onze hele nieuwe gemeente. 2 De Kaasmarkt veel meer benutten als icoon van het toerisme in Alkmaar, onder andere door een Kinderkaasmarkt. 3 Alkmaar kaasstad, en Alkmaar bloemenstad! 4 Toerisme Graft-de Rijp, Schermer en Alkmaar met elkaar verbinden. 5 Wij schaffen de toeristenbelasting af! 6 Help creatieve toeristische ondernemers en maak ruimte voor nieuwe toerisme initiatieven. Toelichtende tekst: Toerisme is een belangrijke economische activiteit, ook in onze nieuwe gemeente. Maar bij toenemende concurrentie komen toeristen niet vanzelf naar ons toe. De VVD wil daarom een toeristisch beleid dat echt van deze tijd is. Omdat de ontwikkelingen in deze sector snel gaan, moeten we goed luisteren naar onze bezoekers, bewoners en ondernemers. Wij vragen van onze toeristische organisaties dat zij samenwerken om onze prachtige nieuwe gemeente voor toeristen optimaal op de kaart te zetten. In het decor van het groene land met molens en de historische binnenstad, is onze gewaardeerde Kaasmarkt met ongeveer 100.000 bezoekers per jaar de belangrijkste attractie. De Alkmaarse Kaasmarkt bestaat al 500 jaar, hetgeen volgens de VVD door UNESCO als Werelderfgoed zou moeten worden gewaardeerd. De VVD vindt het belangrijk dat de Kaasmarkt bij de top 50 van Nederlandse topattracties gaat horen. Kaas en ook de nieuwe gemeente Alkmaar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het luiden van de kaasmarktbel is een eer voor vele binnenlandse en buitenlandse gasten. De VVD zou graag zien dat de Kaasmarkt ook kan worden geopend door bekende en onbekende inwoners van onze nieuwe gemeente, zoals veteranen, ondernemers en vrijwilligers. De VVD wil graag meer mogelijkheden te bieden om van de kaasmarkt te genieten, bijvoorbeeld met avondkaasmarkten en met een jaarlijkse kinderkaasmarkt voor al onze basisscholen. Er ligt mooie kans om van Alkmaar behalve kaasstad ook een bloemenstad te maken. De VVD ziet mogelijkheden voor een permanente bloemenmarkt in de stad of langs een van de singels of grachten. Dat kan volgens de VVD meteen na de kaasmarkt, zodat de bezoekers daarvan langer in onze gemeente kunnen blijven. De bloemenmarkt kan het hele jaar plaatsvinden. Alkmaar ligt tussen de bloemenvelden, en het biedt onze eigen en regionale ondernemers de kans om hun mooie producten beter te laten zien aan inwoners en bezoekers. De VVD wil de toeristenbelasting afschaffen, Daarmee zou de gemeente aantrekkelijker blijven voor toeristen. Maar de VVD is ook realistisch; de toenemende gemeentelijke investeringen in de toeristische sector moeten ook bekostigd worden. De VVD wil daarvoor samen met de ondernemers en de toeristische bedrijven oplossingen bedenken. De VVD wil creatieve ondernemers die de nieuwe gemeente Alkmaar toeristisch op de kaart willen zetten graag actief helpen. De VVD wil ruimtelijk meewerken aan nieuwe voorzieningen voor toerisme, waarbij te denken valt aan (stads- en dorps)hotels, bed and breakfasts, camperplaatsen in de dorpskernen, plekken voor (stads)campings, ligplaatsen voor passanten en cruiseschepen. Hetzelfde geldt voor voorzieningen voor recreatiesport. Om toerisme en recreatie te bevorderen is het aanleggen en upgraden van wandel- en fietsroutes belangrijk, maar bijvoorbeeld ook goede vaarroutes om de stad en onze dorpskernen nog aantrekkelijker te maken. De VVD wil de toeristische kracht van Stad & Land van de nieuwe gemeente beter gebruiken. De stad Alkmaar en het land van Leeghwater zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aantrekkingskracht van de kust en Amsterdam dichtbij onze gemeente zijn daarbij ook belangrijk. Samenwerking met de regio is dus nodig. Inspanningen om nieuwe toeristenmarkten voor onze nieuwe gemeente aan te boren, in het bijzonder de Chinese markt, moeten worden voorgezet.
 17. 17. Hoofdstuk 5. Werk en inkomen Paragraaf 5.1. Werk, werk, werk Hoofdpunten: 1 Samen met ondernemers werken aan 2500 nieuwe banen in de nieuwe gemeente Alkmaar voor 2020! 2 Ondernemers en onderwijsinstellingen leiden werkzoekenden snel naar een baan. 3 Ondernemers en werkzoekenden bepalen de inrichting van het nieuwe regionale werkbedrijf. 4 De sociale werkplaats blijft bestaan voor degenen die dit echt nodig hebben. 5 Het huidige WNK verandert van productiebedrijf naar personeelsdienst. Toelichtende tekst: De VVD wil serieus werk maken van werk in de nieuwe gemeente Alkmaar. Meer banen zijn nodig in heel Alkmaar (en onze regio), waarin duidelijke keuzes worden gemaakt. Wensen van ondernemers en werkzoekenden zijn leidend om meer banen te creëren. De VVD wil vechten voor minimaal 2500 echt nieuwe banen voor 2020. Dit doen we samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en werkzoekenden. De gemeente ondersteunt hierbij zoveel zij kan, maar bepaalt niets. Daarbij moet ook de keuze gemaakt worden tussen twee mogelijkheden: komen er banen voor onze huidige werkzoekenden of komen er banen om nieuwe mensen naar de nieuwe gemeente Alkmaar te halen. Verder wil de VVD ruimte maken voor het project ‘ondernemen werkt.’ Het doel van dit project is startende ondernemers te begeleiden en te coachen zodat zij goed toegerust de markt op kunnen gaan. De VVD is daarnaast voorstander van concrete plannen om alle werkloze jongeren (met of zonder diploma) actief te ondersteunen bij het vinden van een baan. Belangrijk voor nieuwe banen is het aantrekken van nieuwe bedrijven naar de regio Alkmaar. Met het binnen halen van enkele grote (industriële) ondernemingen is volgens de VVD de doelstelling van 2500 extra banen voor 2020 mogelijk. De VVD wil dat de behoefte van ondernemers en bedrijven leidend is om mensen die nu werkzoekend zijn aan een baan te helpen. Samen met Alkmaarse scholen en opleidingscentra moet er per (langdurig) werkzoekende een opleidingstraject worden gestart. Dit kan variëren van een korte cursus tot een langere opleiding. Dit wordt betaald door het inzetten van bijzondere bijstandsgelden. Dit geld is immers niet meer nodig als de werkzoekende na zijn opleiding of cursus direct aan het werk kan. Als men daarna niet aan het werk wil, moet dit opleidingsgeld direct geheel terugbetaald worden aan de gemeente. In onze regio komt er een nieuw regionaal werkbedrijf om mensen weer aan een baan te helpen. Wat de VVD betreft is de wens van ondernemers en die van de werkzoekenden bepalend hoe dit ingericht gaat worden. Zij weten immers als beste wat er nodig is en wat voor werk mensen kunnen en willen doen. De gemeente moet hierbij alleen zoveel mogelijk ondersteunen, maar zo min mogelijk bepalen! De VVD is voorstander van een overgang van het huidige WNK tot een personeelsdienst, waarbij mensen die nu bij het WNK werken ondergebracht worden bij commerciële bedrijven. Daardoor kan het WNK toe met minder managementlagen, wat de nieuwe gemeente Alkmaar veel geld zal besparen. Het WNK wordt dan een re-integratie organisatie die zowel werklozen bemiddeld als werknemers met een beperking. Voor de gemeente Alkmaar betekent dit dat de huidige gemeentelijke bijdrage aan het WNK naar nul kan worden teruggebracht binnen enkele jaren. Verder wil de VVD ruimte in het masterplan werkgelegenheid voor het project ‘ondernemen werkt. Het doel van dit project is startende ondernemers te begeleiden en te coachen zodat zij goed toegerust de markt op kunnen gaan. De VVD is daarnaast voorstander van concrete plannen om alle werkloze jongeren (met of zonder diploma) actief te helpen bij het vinden van een baan. Een belangrijk onderdeel van het masterplan is het aantrekken van nieuwe bedrijven naar de regio Alkmaar. Met het binnen halen van enkele grote (industriële) ondernemingen is volgens de VVD de doelstelling van 2500 extra banen voor 2020 mogelijk.
 18. 18. De VVD wil dat de behoefte van ondernemers en bedrijven leidend is om mensen die nu werkzoekend zijn aan een baan te helpen. Samen met Alkmaarse scholen en opleidingscentra moet er per (langdurig) werkzoekende een opleidingstraject worden gestart. Dit kan variëren van een korte cursus tot een lange-re opleiding. Dit wordt betaald door het inzetten van bijzondere bijstandsgelden. Dit geld is immers niet meer nodig als de werkzoekende na zijn opleiding of cursus direct aan het werk kan. Als men daarna niet aan het werk wil, moet dit opleidingsgeld direct geheel terugbetaald worden aan de gemeente. In onze regio komt er een nieuw regionaal werkbedrijf om mensen weer aan een baan te helpen. Wat de VVD betreft is de wens van ondernemers en die van de werkzoekenden bepalend hoe dit ingericht gaat worden. Zij weten immers als beste wat er nodig is en wat voor werk mensen kunnen en willen doen. De gemeente moet hierbij alleen zoveel mogelijk ondersteunen, maar zo min mogelijk bepalen! De VVD staat voor het behoud van de sociale werkplaats. Mensen die echt geen gewone baan kunnen vin-den moeten hier altijd terecht kunnen. De VVD vindt het sociaal dat mensen die niet kunnen werken een goede bijstandsuitkering krijgen. De VVD vindt het ook sociaal dat mensen die wèl kunnen werken ook echt gaan werken als daar een mogelijkheid voor is. Rondpompen van mensen alsof het vee is mag niet meer, dan wordt de directie van de sociale werkplaats keihard aangepakt. Mensen die echt niet kunnen werken worden nu vaak aangekeken op bijvoorbeeld het feit dat er wordt gefraudeerd, terwijl zij nu juist volgens de VVD recht hebben op bijstand. Daarom moet werkweigering vanuit de bijstand en bijstands-fraude harder aangepakt worden door een langere korting op de bijstand dan nu gebeurt. Mensen van de ene plek naar de andere plek sturen via draaideur constructies moet stoppen. De VVD is voorstander van een overgang van het huidige WNK tot een personeelsdienst, waarbij mensen die nu bij het WNK werken ondergebracht worden bij commerciële bedrijven. Daardoor kan het WNK toe met minder managementlagen, wat de nieuwe gemeente Alkmaar veel geld zal besparen. Het WNK wordt dan een re-integratie organisatie die zowel werklozen bemiddeld als werknemers met een beperking. Voor de gemeente Alkmaar betekent dit dat de huidige gemeentelijke bijdrage aan het WNK naar nul kan worden teruggebracht binnen enkele jaren.
 19. 19. Paragraaf 5.2. Inkomen Hoofdpunten: 1 Nederlands is een verplichte tegenprestatie voor het ontvangen van bijstand. 2 Geen bijstand of andere ondersteuning voor mensen die nog boetes of straffen hebben openstaan. 3 Hardere aanpak van bijstandsfraude en van geweld tegen ambtenaren. 4 Eén aanspreekpunt voor de inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar voor alle vormen van inkomensondersteuning. Toelichtende tekst: Ons belastinggeld mag niet meer ingezet worden voor mensen die bewust onze regels negeren; daarom wil de VVD dat mensen die boetes of straffen hebben openstaan automatisch geen enkele vorm van uitkering meer krijgen, totdat zij hun boete betaald hebben of hun straf hebben uitgezeten. Geweld tegen ambtenaren die beslissen over uitkeringen moet ook harder bestraft worden dan nu het geval is. De VVD wil graag een einde maken aan de wirwar van regels bij bijstandsaanvragen en verwarring bij veel mensen die hulp van de gemeente nodig hebben. De regelingen moeten eenvoudiger en duidelijker, en mensen verdienen één loket voor al hun vragen. Mensen die bijstand aanvragen moeten echter van de VVD wel Nederlands kunnen spreken, anders komen ze nooit aan het werk. Gemeentelijke folders over inkomensondersteuning in andere talen dan het Nederlands zijn dus ook wat de VVD betreft niet nodig. Daarnaast vindt de VVD het redelijk om voor elke vorm van bijstand een tegenprestatie te verwachten. Iedereen kan immers wat bijdragen aan onze samenleving.
 20. 20. Hoofdstuk 6. Bereikbaarheid en parkeren Paragraaf 6.1. Bereikbaarheid Hoofdpunten: 1 Bierkade en Wageweg 2-richtingsverkeer voor auto’s en fietsen. Kanaalkade blijft tweerichtingsverkeer! 2 Ondertunneling Helderseweg bij spoorovergang. 3 Westelijke randweg laten doorstromen zoals de Oostelijke randweg, door ongelijkvloerse kruisingen en andere oplossingen. 4 Onze inwoners bepalen zelf hoe ze van A naar B gaan! 5 Openbaar vervoer naar alle kernen en wijken blijft bestaan; bushalte voor Schelphoek. Toelichtende tekst: De VVD ergert zich al jaren aan bereikbaarheid van de stad Alkmaar. Of het nu om de binnenstad, bedrijventerreinen of de westelijke randweg gaat; er valt enorm veel te verbeteren aan de bereikbaarheid van Alkmaar. Om de binnenstad beter bereikbaar te maken wil de VVD dat de Bierkade en de Wageweg weer tweerichtingsverkeer worden en dat de Kanaalkade tweerichtingsverkeer blijft. Dat is de enige manier om de problemen echt op te lossen, zowel voor ondernemers als voor bezoekers. Dat je een bewoner van Oudorp of Alkmaar Noord kilometers moet omrijden vanwege het eenrichtingsverkeer moet echt ophouden! Ook moeten mensen op de kruising bij het gemeentehuis (Geestersingel) weer linksaf kunnen naar het station en moet er om de doorstroming voor fietsers en auto’s te verbeteren naar het centrum van Alkmaar een tunnel onder het spoor komen bij de Helderseweg. Daarnaast wil de VVD in gesprek gaan met de NS om de spoorbomen in het algemeen korter te laten dicht gaan bij een naderende trein. Op bedrijventerreinen moeten er altijd twee goede in- en uitgangen zijn. Dit is beter voor de doorstroming, bereikbaarheid en veiligheid. Om de stad Alkmaar daarnaast economisch aantrekkelijker te maken en de algemene bereikbaarheid te verbeteren moet de westelijke randweg aan de kant van Heiloo en Bergen worden voorzien van ongelijkvloerse kruisingen zonder stoplichten, net zoals de oostelijke randweg. De VVD gaat deze verbetering van de Westelijke randweg stimuleren en bij de provincie het geld vinden dat hiervoor beschikbaar is. Het wordt een grote vooruitgang voor alle fietsers en automobilisten die hier nu vaak lang staan te wachten. Bij de randweg moeten ook borden komen te staan die aangeven waar het druk is op de randweg en aansluitende wegen.
 21. 21. De VVD vindt dat het afgelopen moet zijn met het pesten van weggebruikers. Of het nu om auto’s, fietsen of voetgangers gaat, iedereen moet op een normale manier in onze nieuwe gemeente van A naar B kunnen komen. Dat betekent dat er minder auto onvriendelijke beweegbare palen moeten komen. Het betekent ook dat er waar nodig fiets- en wandelpaden worden aangelegd om zo snel mogelijk als fietser en wandelaar overal te kunnen komen. Er moet door de gemeente veel soepeler worden omgegaan met het verstrekken van ontheffingen voor het zelf openen van beweegbare palen. De gemeente kan mensen niet dwingen zich op een bepaalde manier van A naar B te verplaatsen; iedereen heeft daarin de vrije keuze! Het vervangen van de huidige stoplichten door stoplichten die de wachttijd aangeven voor weggebruikers is voor de VVD belangrijk. Voor het openbaar vervoer wil de VVD dat buiten de spits kleinere bussen gaan rijden. De dure, grote bussen zijn immers vaak leeg. De besparing kan gebruikt worden om het openbaar vervoer in al onze kernen te behouden. De VVD vindt dat er minimaal bel- en buurtbussen moeten zijn om goed openbaar vervoer voor al onze inwoners te garanderen. Daarnaast wil de VVD dat er een bushalte bij de Schelphoek komt; dit nieuwe bruisende deel van de stad Alkmaar is nu uitermate slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Er zijn nog wel eens partijen die gratis openbaar vervoer aanbieden, of een symbolisch 1 euro kaartje propageren. De VVD vindt dit onzin. Elke vorm van korting op het openbaar vervoer betaalt de gemeente namelijk zelf. Dat wil zeggen, de gemeente betaalt het uit belastinggeld dat alle inwoners samen elk jaar weer betalen. Hoezo gratis openbaar vervoer? Op de polderwegen wil de VVD laten onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van lichtgevende verf die aangeeft wanneer de wegen zijn opgevroren. Zo wil de VVD de wegen tussen al onze kernen veiliger maken! Tenslotte vindt de VVD dat bij nieuwbouwprojecten eerst de infrastructuur, qua automobiliteit maar ook qua fietsverkeer en openbaar vervoer, op orde moet zijn. We willen immers geen onbereikbare woningen!
 22. 22. Paragraaf 6.2. Parkeren Hoofdpunten: 1 Huisje-boompje-parkeerplaats. 2 Stop het vernietigen van parkeerplaatsen in de oude binnenstad! 3 Herstel de parkeerplekken voor bewoners en bezoekers. 4 Gratis parkeren op koopzondagen en in december. 5 Gratis parkeren De Mare moet blijven! 6 Overal betalen per minuut mogelijk maken. Toelichtende tekst: Onze nieuwe gemeente kent qua parkeren een interessante tweedeling; aan de ene kant de stad Alkmaar met zijn schaarse parkeerruimte en parkeergelden, aan de andere kant de Schermer en Graft-De Rijp met meer ruimte, maar beperkende regelgeving. In Graft-De Rijp, Schermer en nieuwbouwprojecten door de gehele nieuwe gemeente heen, wil de VVD dat er voortaan rekening wordt gehouden met het mogelijk maken om minimaal twee parkeerplekken per woning aan te leggen. Tweeverdieners hebben nu eenmaal twee auto’s; waarom zou je hen dwingen bij de buren of op de stoep te parkeren? Parkeerplaatsen in de stad Alkmaar kunnen en moeten beter vindt de VVD. In de binnenstad van Alkmaar zijn de afgelopen jaren bijna ongemerkt vele tientallen parkeerplaatsen verdwenen. De VVD wil deze plekken weer terug! Algemene parkeerplekken voor gehandicapten blijken veelal na 18.00 onbezet te zijn. De VVD wil deze vrijgeven voor algemeen gebruik (behalve natuurlijk bij persoonsgebonden invalideplekken). De capaciteit van de Singelgarage moet verdubbelen; deze garage staat immers op drukke dagen vrijwel meteen vol. De Karperton verdient een opfrisbuurt. Dwing bewoners ook niet meer in een garage te parkeren, mensen willen nu eenmaal vlak bij hun huis kunnen parkeren. Als daar plek voor is, moet de gemeente dat ook gewoon toelaten vindt de VVD. Met het gereedkomen van de Schelphoekgarage is er voldoende parkeergelegenheid in de oostelijke binnenstad voor bezoekers. Zij hoeven dus niet meer te zoeken naar een parkeerplaats op de grachten of de Laat. Deze straten moeten volledig beschikbaar komen voor bewoners en hun visite. Dat scheelt in zoekverkeer. Het is volgens de VVD niet meer aan onze inwoners uit te leggen dat er in onze gemeente nog steeds niet per minuut betaald kan worden; dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Daarnaast wil de VVD ook kijken of op koopzondagen het parkeren gratis gemaakt kan worden, en of het mogelijk is in december het parkeren gratis te maken als extra steun voor onze detailhandel. Om winkelcentrum de Mare aantrekkelijk te houden moet parkeren daar absoluut gratis blijven! Het systeem van papieren parkeervergunningen moet zo snel mogelijk worden vervangen door een 100% klantvriendelijk digitaal systeem, dat door al onze inwoners op een eenvoudige en goede manier gebruikt kan worden. Het heffen van parkeerbelasting is voor de VVD het reguleren van schaarse ruimte, geen verdienmodel. Het heffen van parkeerbelasting op christelijke feestdagen, wanneer de detailhandel gesloten is en er dus parkeerruimte beschikbaar is, moet worden gestopt. De VVD wil verder een goede bewegwijzering naar de parkeergarages vanaf de Alkmaarse ring.
 23. 23. Hoofdstuk 7. Zorg Paragraaf 7.1. Zorg algemeen Hoofdpunten: 1 Zorg draait om mensen, niet om organisaties. 2 Zorg wordt door de gemeente georganiseerd dicht bij de mensen die het nodig hebben. 3 Maak het mantelzorgers gemakkelijk; schrap alle beperkende regels voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. 4 Vergunningen om zorgaanpassingen aan woningen te realiseren moeten veel sneller geregeld kunnen worden. 5 Het MCA hoort in de stad Alkmaar! 6 95% van alle ambulances in de gehele nieuwe gemeente Alkmaar komt op tijd! Toelichtende tekst: In de zorg gaat het de VVD om het belang van al onze inwoners. De VVD wil liever iets duurdere zorg van een goede kwaliteit, dan de allergoedkoopste zorg waar vervolgens onze inwoners mensen de dupe van zijn. PGB’s moeten blijven bestaan. Alle communicatie over zorg door de gemeente moet zo zijn dat iedereen het begrijpt. De VVD wil dat er per gezin één plan komt zodat mensen niet met allerlei instanties te maken krijgen als zij hulp nodig hebben. Ieder gezin en iedereen die zorg nodig heeft is daarnaast uniek; maatwerk is dus nodig. Zorg wordt verder door wijkteams in onze buurten en dorpskernen, die dicht bij onze inwoners staan, georganiseerd. De gemeente bemoeit zich zo min mogelijk met de inhoud van de zorg. Mantelzorgers moeten geholpen worden in plaats van tegengewerkt! Daarom wil de VVD alle regels voor vrijwilligerswerk in de zorg en mantelzorg schrappen. Het moet mogelijk zijn om zonder vergunning tijdelijke mantelzorgwoningen bij woningen te plaatsen. Als mensen langer thuis kunnen blijven of kinderen met een beperking langer thuis kunnen hebben is dat beter voor alle betrokkenen en verlaagt dat de kosten voor de zorg. De VVD wil daarom dat regels voor het aanvragen voor het aanpassen van woningen hiervoor zoveel mogelijk worden geschrapt zodat mensen hier niet meer zo lang op hoeven te wachten. De VVD heeft altijd gezegd dat wat de VVD betreft het MCA in Alkmaar hoort. Elke Alkmaarse locatie is voor de VVD bespreekbaar, zolang deze goed bereikbaar en financieel haalbaar is. Het is aan het MCA zelf om in Alkmaar te blijven of niet, maar de VVD wil het MCA geen strobreed in de weg leggen en maximaal hierbij helpen. In al onze dorpskernen moet men kunnen vertrouwen op een snelle komst van de ambulance. De VVD wil daarom naar Den Haag om meer ambulances regelen voor onze regio en samen met de Veiligheidsregio de aanrijtijden voor ambulances omlaag brengen. De zorg in de nieuwe gemeente Alkmaar wordt betaald van geld wat uit Den Haag komt. De VVD wil flexibel omgaan met de besteding van zorggeld. Dat betekent dat het geld daarheen moet waar het geld echt nodig is. De VVD staat verder voor preventie in de zorg, zoals bijvoorbeeld bij voorkomen van depressies en overgewicht.
 24. 24. Paragraaf 7.2. Jeugdzorg Hoofdpunten: 1 Veiligheid en de ontwikkeling van kinderen staat altijd voorop! 2 Alle ruimte en invloed voor zorgprofessionals bij maken beleid en uitvoering. 3 1 gezin 1 plan. Geen losse eilanden maar samenwerking voor het kind en gezin! Toelichtende tekst: Jeugdzorg is voor de VVD Alkmaar toe aan vernieuwing. Nu de nieuwe gemeente Alkmaar zelf de jeugdzorg gaat organiseren hebben wij volgens de VVD de kans om het belang van kinderen echt centraal te zetten en om jeugdzorg beter te organiseren en te laten uitvoeren. Van de VVD mag hierbij ook best een actieve van de ouders gevraagd worden als dit qua gezinssituatie mogelijk is. Dit alles zolang de veiligheid en ontwikkeling van kinderen altijd voorop blijft staan. Kinderen verdienen volgens de VVD altijd onze onvoorwaardelijke bescherming en hulp; dat is voor ons de kern van jeugdzorg. Mensen die in de jeugdzorg zelf ‘aan het bed’ werken weten volgens de VVD vaak het beste hoe kinderen echt geholpen kunnen worden, en wat er beter moet en kan. Voor de VVD horen vertragingen en wachttijden in de jeugdzorg zo snel mogelijk tot het verleden. Dure gebouwen maar ook dure en tijdrovende administratie wordt ingeperkt. De VVD Alkmaar wil meer handen ‘aan het bed’ en minder management en overhead. Het gaat om werk in uitvoering, en de echte hulp aan kinderen! Daarom wil de VVD dus ruimte voor de echte jeugdzorg professionals; zij moeten ook maximaal betrokken worden bij het bepalen van het jeugdzorg beleid de komende jaren, zij weten immers hoe het moet en niet de gemeente. Als er zorg nodig is wordt dit goed besproken met de mensen om wie het echt gaat, namelijk de kinderen en het gezin. De VVD Alkmaar omarmt het principe van 1 gezin 1 plan. Het gaat niet om de hoeveelheid betrokken organisaties, maar of zij echt kunnen bijdragen op dat moment aan een betere toekomst van het betrokken kind en gezin. Hulpvragen worden op maat beantwoord door effectieve en efficiënte hulp. Het liefst verloopt de hulp natuurlijk vrijwillig, maar als het niet anders kan dan via drang of dwang. Maatwerk is hierbij het belangrijkst. Overlap op de elkaar rakende beleidsterreinen dient te worden voorkomen. Passend onderwijs, het sociale domein (o.a. WMO, participatie, orde en veiligheid) en jeugdzorg worden daarom door de gemeente en de organisaties die daarover gaan goed en effectief op elkaar afgestemd. De VVD wil een flexibele aanpak; wat goed werkt blijven we mee doorgaan, wat niet goed werkt wordt losgelaten en dan lossen we zaken op een andere en wel werkende manier op.
 25. 25. Paragraaf 7.3. Zorg en innovatie Hoofdpunten: 1 Geen wisselende gezichten meer voor onze inwoners die zorg nodig hebben! 2 Overal kleinschalige dementiezorg. 3 Stimuleren van meer productinnovaties in de zorg. 4 Preventie. Voorkomen is beter dan genezen Toelichtende tekst: De VVD vindt het belangrijk dat iedereen zolang mogelijk zijn of haar eigen leven kan blijven bepalen en wil onze inwoners helpen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook vinden wij persoonlijke zorg, en uitgaan van wat mensen nog WEL kunnen erg belangrijk. Daarom wil de VVD voor iedere klant in de thuiszorg en wijkzorg een eigen contactpersoon. Geen wisselende gezichten meer dus voor onze inwoners die bijvoorbeeld thuiszorg nodig hebben. Alle teams worden kleiner en werken wijk/buurt gericht, met een wijkverpleegkundige als spil. Deze onderhoudt ook het contact met de huisarts. De VVD wil meer kleinschalig wonen invoeren voor mensen met dementie, met privacy in een eigen kamer of appartement én de veiligheid en warmte van een gemeenschappelijk huishouden. Een kleine groep bewoners en medewerkers bepalen samen de invulling van de dag. Familie en vrijwilligers worden hier nauw bij betrokken. De VVD staat open voor alle productinnovaties die erop zijn gericht om op een goede wijze langer zelfstandig te kunnen wonen. De VVD ziet de zorg de komende tijd uitgroeien tot een van onze motoren van onze economie. Wij zien dan ook kansen in onze nieuwe gemeente voor het bij elkaar brengen qua kennis en locatie van bedrijven die zich met zorg(producten) bezig houden. Op het terrein van domotica (elektronica die zorg in huis makkelijker maakt) kan veel worden gedaan om onze ouderen zelfstandig te laten thuis wonen.
 26. 26. Hoofdstuk 8. Talent Paragraaf 8.1. Onderwijs Hoofdpunten: 1 Keuze voor een basisschool ligt bij ouders, niet bij overheid. 2 Goede schoolgebouwen zorgen voor goed onderwijs. 3 Goede kwaliteit onderwijs helpt mensen aan werk; een leven lang leren begint op school. 4 Stel vraag van ondernemers en bedrijven centraal in onderwijs. Toelichtende tekst: Om scholen de kans te geven zich te blijven onderscheiden en ontwikkelen wil de VVD dat ouders zelf een school kunnen kiezen. Gedwongen schoolkeuze op basis van een postcodebeleid komt er als het aan de VVD ligt nooit in onze nieuwe gemeente Alkmaar. Geef goede scholen de ruimte en bied veelbelovende initiatieven een kans! De VVD vindt goede gebouwen voor onderwijs in de nieuwe gemeente Alkmaar de komende periode onze belangrijkste (wettelijke) taak. De VVD vindt dat goed onderwijs alleen gegeven kan worden in goede schoolgebouwen waar alles wat je nodig hebt voor goed onderwijs in deze tijd aanwezig is. De VVD wil dan ook dat de gemeente samen met onze inwoners, ouders en scholen gaat kijken wat dan een gezond en goed schoolgebouw inhoudt, en wat daarvoor moet gebeuren. Elke inwoner van de nieuwe gemeente Alkmaar moet een goede en passende baan kunnen vinden en daarvoor is goed onderwijs belangrijk. Goed onderwijs is voor de VVD de sleutel tot zelfontwikkeling en economische zelfstandigheid. Samenwerken om de onderwijskwaliteit te verhogen, zoals tussen scholen, kinderopvang en maatschappelijke instellingen in de vorm van brede scholen juicht de VVD toe. De VVD wil dat werknemers en werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen voor een leven lang leren. De gemeente kan helpen om voor elke school een aantal deskundigen en senioren in te schakelen om hun kennis over een bepaald onderwerp in het onderwijs over te brengen. Senioren hebben bijvoorbeeld veel kennis over onze lokale geschiedenis, maak daar gebruik van! Daarnaast vindt de VVD het belangrijk dat er meer samenwerking komt tussen onderwijs en (lokale) ondernemers. Geef talenten de kans om gezien te worden en laat hen via speciale excellentieprogramma’s in combinatie met ondernemers excelleren. Om de kwaliteit van het Alkmaarse onderwijs in de toekomst te waarborgen en te verbeteren is de behoefte van bedrijven en ondernemers (bijvoorbeeld uit de Agri/food sectoren) uit de regio leidend bij de inrichting van toekomstig onderwijs. De VVD ziet bijvoorbeeld kansen om een Agri-faculteit te ontwikkelen samen met de Universiteit Wageningen. Kansen om nieuwe vormen van onderwijs naar onze gemeente te halen moeten gepakt worden.
 27. 27. Paragraaf 8.2. Sport Hoofdpunten: 1 Alkmaar Sportstad voortzetten: naast sport als doel (topsport, prestatiesport) ook sport als middel (talentontwikkeling, recreatiesport, breedtesport, sociaal domein) voor versterking van het algehele woon-, werk en leefklimaat in de nieuwe gemeente Alkmaar. 2 De ontwikkeling van de sportcomplexen in de Westrand gaat door! 3 De samenwerkingsrelatie met AZ dient te worden herijkt. 4 Meer sportdeelname is gezond, leuk en brengt mensen samen. 5 Een jaarlijkse huldiging voor onze jonge talentvolle sporters die grootse prestaties hebben geleverd. 6 Meer grote sportevenementen naar onze nieuwe gemeente. 7 Mooi, veilig en goed hardlopen doe je hier! Toelichtende tekst: De VVD wil de vernieuwingen ingezet met Alkmaars Startsignaal voortzetten, waardoor Alkmaar Sportstad zich niet alleen richt op (deelname aan) de sport zelf, maar ook op versterking van de lokale economie en ondernemerschap, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontplooiing en ondersteuning van een gezonde leefstijl. Iedere euro besteed aan sport verdient zich tienvoudig terug. Het is daarom belangrijk dat Alkmaar Sportstad zich blijft richten op netwerkvorming en partnership, talentontwikkeling en opleiding, recreatiesport, evenementen, breedtesport en sport in de buurt, sport als stimulerend middel in het sociaal domein en accommodatiebeleid. Om de doelen van Alkmaar Sportstad tot een succes te maken is continuïteit in aanpak en organisatie de komende jaren een must. Dat geeft vertrouwen bij sporters, verenigingen, ondernemers en investeerders e.a. om de schouders er onder te zetten en samen Alkmaar Sportstad te zijn. De VVD is groot voorstander van de ontwikkelingen in de Westrand waar fantastische sportcomplexen voor de stad Alkmaar en omgeving komen, zowel voor de binnensport (De Meent) als voor de veldsporten. De vernieuwing van de sterk verouderde sportcomplexen van de sportclubs die getroffen zijn door het wegvallen van het AZ trainingscomplex moet van de VVD doorgang vinden. Verenigingen als AFC 34 (voetbal), ARUFC (rugby) en AMHC (hockey) kunnen op de VVD rekenen. Dit wordt onder meer betaald uit de schadeloosstelling die Alkmaar ontvangt van AZ wegens het niet nakomen van gemaakte afspraken. De VVD vindt dat de samenwerkingsrelatie met AZ moet worden herijkt. Nu een partnership rond het stadion, P8 en ’t Lood helaas niet mogelijk is gebleken, is het belangrijk aan een zakelijke en professionele verhouding vorm te blijven geven. Daarin staat de exploitatie van het AFAS-stadion als voetbalstadion centraal. De VVD heeft altijd waardering gehad voor de veiligheid tijdens wedstrijden, onder andere dankzij de inzet van vele stewards en verkeersregelaars. Veiligheid dient het leidende principe te blijven bij de wedstrijden in het stadion. De VVD vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen bij sporten en bewegen betrokken zijn. Voor de leefbaarheid in de wijken en dorpen is sport een onmisbare verbinder. Voor veel gehandicapten is sport erg belangrijk. Beter dan tot nu wil de VVD weten hoe jong en oud sport waarderen, waarbij het gaat om sportdeelname (individueel of via een vereniging), lidmaatschap van sportverenigingen, vrijwilligerswerk bij sportverenigingen en sportgerelateerd ondernemerschap. De VVD wil verenigingen of ondernemingen belonen die samen met hun buurt of dorpskern sportactiviteiten aanbieden en daarmee mensen meer laten sporten. De VVD vindt sport en bewegen onderdeel van zorg en gezondheid. Ook daarom wil de VVD stimuleren dat meer mensen actief gaan sporten. Dit willen wij bereiken door bijvoorbeeld samen met scholen en sportverenigingen het sporten bij de naschoolse opvang te stimuleren. Wij zien hierin ook een kans om relatief onbekende sporten bij onze kinderen onder de aandacht te brengen.
 28. 28. De VVD vindt het belangrijk dat onze toptalenten in de sport worden geholpen door de gemeente. Wij willen onze talenten de kans geven om uit te blinken in hun sport, en in het zonnetje zetten als zij goed hebben gepresteerd! De VVD wil daarom dat de gemeente tijdens een speciale jaarlijkse ceremonie onze jonge talentvolle sporters die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd in het zonnetje zet en hun een sportpenning van onze nieuwe gemeente uitreikt, met ontvangst van de burgemeester op het stadhuis. De VVD wil ook dat onze inwoners zoveel mogelijk de kans krijgen topsport van dichtbij mee te maken, en dat Alkmaar als sportstad nog bekender wordt. Wij willen daarom dat de gemeente samen met onze ondernemers grote sportevenementen zoals de International Children Games, EK’s, WK’s en wielerwedstrijden als de Vuelta en de Tour de France naar de nieuwe gemeente Alkmaar haalt, zolang dit financieel haalbaar en verantwoord is. Wij geloven dat sportevenementen een geweldige vorm van promotie zijn voor onze nieuwe gemeente, en bovendien onze ondernemers meer omzet kunnen brengen. Sport is iets van onze inwoners zelf, en iedereen heeft eigen voorkeur voor sporten. Zo zijn er veel mensen die met veel plezier hardlopen. Deze vorm van sport verdient volgens de VVD daarom extra aandacht. De VVD wil hardlopen extra stimuleren door mooie, veilige en goed bereikbare hardlooppaden aan te leggen waar dat kan en nodig is. Dit kan wat ons betreft ook goed in regionaal verband. Wij willen onze nieuwe gemeente op de kaart zetten als een van de beste plekken in Nederland om goed en prettig hard te kunnen lopen!
 29. 29. Paragraaf 8.3. Cultuur Hoofdpunten: 1 Cultuur is wat onze inwoners mooi vinden, en wat dat is, wordt niet door de gemeente opgedrongen. 2 Meer aandacht voor onze lokale tradities! 3 Theater op Kanaalschiereiland 4 Cultuur en vrijwilligers gaan hand in hand en verdienen onze steun. 5 Hoogte subsidies wordt aangepast aan geld vanuit Den Haag; de nieuwe gemeente Alkmaar vult dit niet aan. 6 Cultureel ondernemerschap wordt beloond! Toelichtende tekst: Cultuur is voor de VVD wat de inwoners van de nieuwe gemeente Alkmaar zelf cultuur vinden. De VVD wil dat onze inwoners de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat cultuur is, en dit wordt niet door de gemeente bepaald. Cultuur zit volgens de VVD ook niet alleen in kunst, maar bijvoorbeeld ook in de mooie historische centra van De Rijp en de stad Alkmaar en de molens en natuurgebieden in de Schermer. Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer hebben een rijke historische traditie. De VVD wil met scholen in gesprek om te kijken of hier meer aandacht aan gegeven kan worden. De VVD denkt dan bijvoorbeeld aan aandacht voor de historische walvisvaart in de Rijp of een bezoek aan de nieuwe kinderkaasmarkt in Alkmaar. Op belangrijke dagen voor deze lokale tradities, zoals Alkmaars Ontzet op 8 oktober, wil de VVD dat scholieren in de gelegenheid worden gesteld om hier volop aan deel te nemen. Het Kanaalschiereiland in Alkmaar zal in de toekomst mogelijk verlaten worden door de politie. De VVD zou graag op deze prachtige plek, een door water omgeven en van parkeerplekken voorziene nieuwe Alkmaarse schouwburg ontwikkelen waarmee onze inwoners en bezoekers nog tientallen jaren vooruit kunnen. Er zijn veel verenigingen die voor cultuur zorgen, gedreven door vrijwilligers en kleine gemeentelijke subsidies. Te denken valt aan muziekverenigingen, de 8 October Vereeniging, toneelverenigingen, koren, en dansgroepen. De VVD kiest nadrukkelijk voor het behoud en versterking hiervan met het geld wat hierbij hoort. De VVD wil meer samenwerking tussen de grote cultuurinstellingen enerzijds, en de vele cultureel actieve verenigingen in de nieuwe gemeente Alkmaar anderzijds. Cultuursubsidies worden voortaan voorzien van deze voorwaarde. Cultuur kost geld. Dit wordt betaald door al onze inwoners. Als algemene regel introduceert de VVD bij de grote culturele instellingen, zoals Theater de Vest, Artiance, het poppodium en het Stedelijk Museum, dat als de nieuwe gemeente Alkmaar 5% minder geld krijgt vanuit Den Haag, deze 5% korting ook van toepassing is op de grote culturele instellingen die de gemeente Alkmaar subsidieert. Dit wordt dus niet aangevuld door de gemeente Alkmaar. In de stad Alkmaar, Graft de Rijp en Schermer zijn veel culturele instellingen actief, die de regionale positie van Alkmaar versterken. Deze instellingen krijgen ook steeds meer te maken met de verdergaande digitalisering van de samenleving. Een positief voorbeeld hiervan is bibliotheek Kennemerwaard die door nieuwe ideeën en diensten steeds meer bezoekers trekt. Innovatie in de culturele sector moet mogelijk worden gemaakt, en de VVD wil culturele innovatie belonen. Het geld hiervoor wordt gevonden in de toename van geld vanuit Den Haag voor cultuur voor een 100.000+ gemeente. Zo wil de VVD het gewenste culturele ondernemerschap belonen en helpen. De VVD vindt grote culturele evenementen belangrijk; deze hebben net als sportevenementen een positieve uitstraling op Alkmaar en al onze kernen en kennen een economische spin-off die van groot belang is voor de lokale ondernemers. De VVD wil tevens de panden waar cultuur in bedreven wordt, die dus bij uitstek (gesubsidieerd maatschappelijk vastgoed zijn), breder benutten ten behoeve van maatschappelijke initiatieven.
 30. 30. Hoofdstuk 9 Samenleving
 31. 31. Hoofdstuk 9. Samenleving Paragraaf 9.1. Ouderen Hoofdpunten: 1 Zorg voor maximale kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt; zij zijn ook daar zeer waardevol. 2 Ouderen hebben met hun kennis en ervaring een enorme meerwaarde. 3 Geef ouderen een veilige omgeving en help hen bij brandpreventie. 4 Maak het mantelzorgers gemakkelijk; schrap alle beperkende regels voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. 5 De nieuwe gemeente Alkmaar kent een ook voor ouderen optimale dienstverlening. 6 Bouw vraaggericht seniorenwoningen in onze buurten en dorpskernen. Toelichtende tekst: Ouderen zijn niet zielig! De VVD heeft grote waardering voor onze oudere inwoners en senioren. Zij hebben in het algemeen veel levenservaring en altijd hard gewerkt en ze zijn nog altijd zeer waardevol op de arbeidsmarkt. Daar mag van de VVD meer waardering voor komen. Dat betekent het gerichter helpen van ouderen om een baan te vinden als dat nodig is. Ouderen moeten daarom op de arbeidsmarkt behandeld worden als ieder ander; zij kunnen nog jaren mee en hebben specifieke kwaliteiten zoals gerichte ervaring. De VVD wil onze ouderen als collectief geheugen van onze gemeente in het zonnetje zetten. Wij willen hun kennis en gedeeld geheugen waarderen en een project starten vanuit de gemeente waarin dit wordt vastgelegd! De VVD wil stimuleren dat ouderen hun kennis en ervaringen met onze plaatselijke en regionale geschiedenis delen op onze scholen. Daarnaast hebben ouderen een rol in het begeleiden van jongere medewerkers bij de gemeente en bij onze bedrijven. Veiligheid van onze senioren staat bij de VVD voorop. Deze groep die soms kwetsbaarder is dan andere verdient het om met een veilig gevoel thuis te zijn en de straat op te gaan. Voor hen wil de VVD het politiekenmerk veilig wonen opnieuw invoeren. Dat geeft ouderen meer zekerheid. Ook brandveiligheid voor senioren verdient extra aandacht. Gekoppelde rookmelders en brandmelders wil de VVD door de gemeente laten verspreiden in samenwerking met de brandweer. De wijkbrandweerman kan hierin bijdragen (zie paragraaf 5.2). Mantelzorgers moeten geholpen worden in plaats van tegengewerkt! Daarom wil de VVD alle regels m.b.t. vrijwilligerswerk in de zorg en mantelzorg schrappen en moet het mogelijk zijn om zonder vergunning tijdelijke mantelzorgwoningen bij woningen te plaatsen. Helaas komt bij ouderen te vaak eenzaamheid voor. De VVD wil daarom stimuleren dat ouderen (in bijvoorbeeld bejaardentehuizen) de mogelijkheid krijgen om te helpen op kinderdagverblijven om zo het contact tussen jong en oud te stimuleren en eenzaamheid te bestrijden. De gemeente moet van de VVD nog meer diensten digitaal aanbieden, maar altijd de mogelijkheid open houden voor bijvoorbeeld ouderen om zaken ook niet digitaal te regelen als daar behoefte aan is. Ook moet huisbezoek mogelijk zijn voor degenen die dit nodig hebben. Zoveel mogelijk levensloop bestendig bouwen moet het uitgangspunt zijn voor nieuwbouw. Zo zijn woningen eenvoudig bruikbaar voor allerlei doelgroepen. Als mensen langer thuis kunnen blijven is dat beter voor de betrokkene en het verlaagt de kosten voor de zorg. Dat kan door een tijdige aanpassing van hun woning of door het bouwen van seniorenwoning naar behoefte in hun dorp of woonkern.
 32. 32. Paragraaf 9.2. Jongeren Hoofdpunten: 1 Veilig en goed uitgaan in Alkmaar! 2 Bestrijd jeugdwerkloosheid onder alle jongeren. 3 Jonge Alkmaarse ondernemers moeten gestimuleerd worden. 4 Live072 moet in goed overleg met de buurt blijven bestaan. Toelichtende tekst: Veilig uitgaan is voor de VVD onderdeel van het gemeentelijk beleid. In de nieuwe gemeente Alkmaar moet je goed en veilig kunnen uitgaan. Je moet je geen zorgen hoeven maken over je veiligheid; en de gemeente en de politie samen moeten daarvoor zorgen. De VVD is voorstander van cameratoezicht en andere maatregelen die nodig zijn voor veilig uitgaan. In goed overleg met jongeren, ondernemers en veiligheidsdiensten moet de nieuwe gemeente Alkmaar weer een van de veiligste plekken worden om uit te gaan. Door de crisis zijn veel jongeren getroffen. Velen kunnen moeilijk aan een baan komen of zijn werkloos geraakt. Jongeren zijn voor de VVD de toekomst van onze gemeente en jeugdwerkloosheid dient dan ook bestreden te worden. De VVD wil dat alle jongeren gestimuleerd worden bij het vinden van werk en, indien nodig, moeten kunnen rekenen op ondersteuning daarbij.Het maakt de VVD niet uit of je wel of niet je school hebt afgemaakt of wat voor diploma je hebt, de VVD wil ondersteuning voor alle jongeren in onze nieuwe gemeente. Jongeren hebben vaak goede ideeën, en willen deze vaak ook graag uitvoeren. De VVD wil dat de gemeente deze goede ideeën beloont en jonge, startende ondernemers helpt om hun bedrijf op te zetten. De VVD denkt dan aan coaching door meer ervaren ondernemers; de gemeente kan partijen daarvoor bij elkaar brengen. Goede begeleiding vanuit de gemeente bij de groei van startende bedrijven behoort ook tot de mogelijkheden. De VVD wil dat onze ondernemende jongeren zich gewaardeerd en gesteund voelen, en dat zij niet hun lot worden over gelaten en hun goede ideeën niet kunnen uitvoeren. Ook buiten het centrum moeten jongeren de ruimte krijgen om samen te komen en zich te ontwikkelen, zonder meteen tot hangjongeren bestempeld te worden. Zij moeten zich kunnen vermaken op plaatsen waar dat kan en mag. Jongerencultuur kan op steun van de VVD rekenen. Initiatieven als Live072 dienen er goede locaties te zijn en mogelijkheden om zich zoveel mogelijk door te ontwikkelen. Goed overleg met de buurtbewoners is voor de VVD daarbij belangrijk en bepalend.
 33. 33. Paragraaf 9.3. Buurten en dorpskernen Hoofdpunten: 1 Onze 13 dorpskernen verdienen een eigen kernen beleid, onze buurten buurtgerichte samenwerking! 2 Elke dorpskern een eigen agenda. 3 Houd de voorzieningen in onze dorpskernen! 4 Er komt een wethouder kernenbeleid, die actief in onze kernen aanwezig is. Toelichtende tekst: De VVD wil dat er voor onze dorpskernen in de nieuwe gemeente Alkmaar een apart kernenbeleid komt. Onze buurten gaan door met buurtgericht samenwerken, zoals in de stad Alkmaar nu al gebeurt. De samenwerking tussen gemeente en de dorpskernen en buurten wordt niet vooraf in een vaste vorm gegoten, maar ontstaat vanuit de praktijk. Maatwerk per dorpskern en buurt is het uitgangspunt. Verder vindt de VVD dat het bloeiende verenigingsleven en de grote inzet van vrijwilligers de bijzondere kracht van onze dorpskernen laat zien. De belofte die tijdens de fusiegesprekken aan onze dorpskernen is gedaan, namelijk extra aandacht voor onze dorpskernen, staat voor de VVD als een huis. Omdat elke dorpskern verschillend is, komen er specifieke kernagenda’s die inspelen op vraagstukken die leven in die dorpskern. Deze agenda wordt gemaakt door de inwoners van de dorpskern, de ondernemers en instellingen. De gemeente is er alleen om hierbij te helpen, niet om te bepalen. De kernagenda gaat over bijvoorbeeld het zorgen voor goede woningen, goede voorzieningen en activiteiten in onze dorpskernen. De VVD wil in onze dorpskernen zoveel mogelijk basisvoorzieningen zoals een medisch centrum, basisonderwijs, een supermarkt, en een pinautomaat blijven. De dorpsraden en andere vertegenwoordigingen vanuit onze dorpen moeten daarbij een belangrijke stem krijgen. De VVD wil oprechte, haalbare en realistische afspraken maken met de inwoners uit onze kernen. De VVD kiest er nadrukkelijk voor om in de eerste periode na de fusie de verantwoordelijkheid voor het kernenbeleid bij een wethouder neer te leggen. Deze wethouder zal ook het buurtgericht samenwerken in zijn portefeuille hebben voor een optimale samenwerking en samenvloeiing op termijn. De wethouder zal regelmatig contact onderhouden met de kernen en jaarlijks een officiële kernenschouw bijwonen. De inwoners maken hiervoor de programmering op basis van wat er leeft en speelt in de kernen, met ondersteuning van een gebiedsconsulent. Ook is het voor de VVD logisch om aansluiting te zoeken bij de wijkbezoeken die plaatsvinden binnen Buurtgericht Samenwerken.
 34. 34. Paragraaf 9.4. Roze! Hoofdpunten: 1 Geen discriminatie van lesbiennes, homosexuelen, bisexuelen en transgenders! 2 Faciliteer de mogelijkheden voor voorlichting en andere activiteiten ter vergroting van sociale acceptatie van LHBT’s. 3 Garandeer de rechten van LHBT’s 4 Garandeer de veiligheid van LHBT’s Toelichtende tekst: De VVD maakt zich al jaren sterk voor de rechten van LHBT’s (lesbiennes, homosexuelen, Bi-sexuelen en Transgenders). De nieuwe gemeente gemeente Alkmaar doet tussen 2011 en 2014 mee aan het Koplopersprogramma, om homo-emancipatie op lokaal niveau te stimuleren. Zo wordt gewerkt aan het vergroten van veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s, onder andere via de inzet van de goed zichtbare homo-ambassadeurs. Niet alleen in beleid, maar ook in de dagelijkse LHBT-praktijk draagt de VVD de typisch liberale beginselen vrijheid, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid uit. Sinds 2011 vaart de VVD uit volle overtuiging mee met een eigen boot bij de Alkmaarse GayPride, en betrekt daar elk jaar liberalen uit o.a. Graft-De Rijp, Schermer, Koggenland en Schagen bij. De VVD vindt dat het voor onze nieuwe gemeente normaal moet zijn om de rechten en de veiligheid van LHBT’s te waarborgen. De Regenboogvlag moet niet alleen boven het stadhuis wapperen in de Roze Week, maar het gehele jaar bij de gemeente in goede handen zijn. Daarom moet het Meerjarenplan Lokaal LHBT-Emancipatiebeleid dat in 2014 afl oopt, met kracht worden doorgezet de komende jaren. Alkmaar kleurt immers niet slechts 3 jaar roze, maar moet structureel niet bang zijn voor deze kleur!
 35. 35. Hoofdstuk 10. Leefomgeving Paragraaf 10.1. Wonen Hoofdpunten: 1 Bevorder de doorstroming in de huursector, en halveer de wachttijd op een goede huurwoning. 2 Meer vrije bouwkavels in de nieuwe gemeente gemeente Alkmaar! 3 Erfpacht realistisch verkopen, nu wordt de hoofdprijs gevraagd terwijl de grond al driedubbel en dwars is terugbetaald. 4 Inwoners moeten bij grote ontwikkelingen in hun buurt zoals woningbouw altijd direct vanaf de idee fase maximale inspraak krijgen. 5 Creëer woningbouw mogelijkheden in de verschillende kernen, echter uitsluitend aansluitend aan huidige bebouwing. Toelichtende tekst: De VVD wil graag dat er gebouwd gaat worden met aandacht voor veranderende wensen en omstandigheden van onze inwoners, zoals bijvoorbeeld zorgwoningen en vrije bouwkavels. Nieuwe vormen van wonen, zoals kangoeroewoningen, waar ouderen bij hun kinderen kunnen inwonen moeten mogelijk zijn. Bouw woningen waarnaar mensen kunnen doorstromen, en maak zo woningen voor starters en sociale woningbouw vrij voor mensen die dit nodig hebben. De woningbouwcoöperaties moeten worden gestimuleerd om oudere bewoners, van wie de kinderen het huis uit zijn, te verleiden om naar leeftijdsaantrekkelijke, kleinere woningen door te stromen. Daarmee willen wij voor 2018 de veel te lange wachttijden op een goede huurwoning met de helft inkorten. De VVD is voorstander van het bevorderen van vraag gestuurde woningbouw: wat mensen willen, kan gebouwd worden! De VVD ziet daarom graag meer vrije bouwkavels in de gemeente. Als deze kavels van de gemeente zijn, moet hierbij geen winst worden gemaakt over de rug van onze inwoners, maar een redelijke prijs gevraagd worden. De gemeente heeft lang genoeg geld verdiend aan erfpacht en moet nu de grond voor een redelijke prijs verkopen. Ook CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) vindt de VVD belangrijk. Dit geeft een groep kopers de mogelijkheid om welstandsvrij en omvangvrij, met elkaar een groep woningen te realiseren. Vraaggestuurd bouwen, meer vrijheid voor kopers en minder regeldruk staan wat de VVD betreft centraal. Bij het bouwen van woningen moet toekomstgericht gedacht worden. Er moet voldoende groen gecreëerd worden en er dienen voldoende ruime parkeerplekken gerealiseerd te worden. Wonen moet aantrekkelijk zijn en op ruimte moet niet worden bespaard. Belangrijk is dat bij het bouwen van grote (of omvangrijke) projecten burgers altijd vanaf het begin inspraak krijgen en dat hun inbreng serieus genomen wordt. De VVD is daarnaast ook voorstander van het handhaven van startersleningen zolang de woningmarkt nog niet is hersteld. In onze dorpskernen moeten de voorzieningen op peil worden gehouden. Het aantal inwoners (vooral jonge gezinnen) dient minimaal constant blijven. Door de vergrijzing is nieuwbouw essentieel. De VVD wil op inbreilocaties, ongeveer 600 woningen in onze dorpskernen bijbouwen. Nadruk ligt daarbij op kleinschalige projecten, respect voor het groene en open karakter van onze landelijke gebieden en levensloopbestendigheid. Op deze wijze blijft het landelijk karakter behouden, maar wordt aan jongeren de kans geboden om in eigen dorp of buurt te blijven wonen.
 36. 36. Paragraaf 10.2. Ruimtelijke ordening Hoofdpunten: 1 Welstandscommissie alleen nog voor historische binnenstad, beschermde dorpsgezichten en monumenten. 2 Behoud het landelijke, agrarische en groene karakter in Schermer en Graft-De Rijp. 3 Geef mensen de kans het terrein voor, naast of achter hun woning zelf te kopen en in te richten. 4 Verkoop overbodig gemeentelijk vastgoed! Inkomsten naar een investeringsfonds. 5 Maximaal flexibel bestemmen van leegstaande kantoren en bedrijfsruimten voor bijvoorbeeld studentenwoningen en sociale woningbouw. Toelichtende tekst: De VVD is voor afschaffing van de welstandscommissie. Slechts bij nieuwbouwprojecten kan er op projectbasis kan er een commissie worden ingesteld. Voor monumentale panden en beschermde stads- en dorpsgezichten kan een monumentencommissie komen. Inwoners en ondernemers moeten niet langer gepest worden met overbodige regels. Toestanden zoals bij het plaatsen van reclameborden bij het pand van ‘Autstekend’ in Alkmaar mogen wat de VVD betreft echt nooit meer voorkomen. Voor de VVD is het van het grootste belang dat het landelijke, agrarische en groene karakter van de Schermer en Graft de Rijp behouden blijft. Daarin komen wat de VVD betreft geen grootschalige ontwikkelingen die ons unieke landschap aantasten. Wel mogelijk zijn kleine projecten en ontwikkelingen, in goed overleg met de bewoners. De VVD vindt het belangrijk dat bewoners de kans krijgen om stukken grond voor, naast of achter hun woning zelf te kopen of in bruikleen te krijgen, om die zelf te kunnen inrichten met groen. Dit scheelt de gemeente geld qua onderhoud, maakt de buurt mooier en is goed voor de betrokkenheid van onze inwoners bij hun buurt of dorpskern. Eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners staat voor de VVD voorop Inwoners verdienen daarvoor het vertrouwen van de gemeente. Onze nieuwe gemeente bezit veel vastgoed. Voor de VVD is vastgoedbezit geen kerntaak van de gemeente. De VVD vindt het niet nodig om nieuw vastgoed als gemeente te kopen, tenzij het nodig is om strategische redenen. De VVD wil dan ook dat de komende vier jaar zoveel mogelijk panden verkocht worden. De helft van de opbrengsten hiervan gaat naar een speciaal investeringsfonds voor het verbeteren van de werkgelegenheid. De andere helft van de opbrengst gaat naar het aflossen van de schuld van de gemeente Alkmaar. Maatschappelijk vastgoed zoals cultuurinstellingen en gemeentelijke gebouwen wil de VVD niet op toplocaties, dat is niet nodig en kost veel geld. Als dit niet te wijzigen is willen wij optimaal gebruik maken van deze panden door alle onderdelen van het culturele en maatschappelijk leven mogelijk te maken op die plek. De VVD wil per locatie nagaan of het wel echt nodig is om als gemeentelijke of maatschappelijke instelling op zo’n dure plek gevestigd te zijn. De VVD wil nieuwe manieren vinden om de vele leegstaande kantoren in onze gemeente opnieuw te gebruiken. De VVD denkt daarbij aan studentenhuisvesting en sociale woningbouw. Voor de VVD is elke mogelijkheid bespreekbaar, en zijn alle ondernemers en instellingen, zoals woningbouwcorporaties, met goede ideeën welkom. Voor Overstad wil de VVD dat wordt onderzocht of een Outlet centrum tot de mogelijkheden behoort. Het Ringers complex is wat de VVD betreft een onderdeel van Overstad, bij voorkeur in originele vorm (dus zonder witte platen). Het behoud van Ringers moet niet van belastinggeld worden betaald, en de gemeente moet de eigenaar van het pand niet vertellen wat er met het pand moet gebeuren. Dat is aan de eigenaar zelf. In de discussie over het Westerlicht pand in Alkmaar staat de VVD op dezelfde manier.
 37. 37. Paragraaf 10.3. Groen Hoofdpunten: 1 Plant langs alle nieuw aan te leggen wegen, fiets- en voetpaden standaard zoveel mogelijk bomen en streekeigen groen. 2 Overal waar het kan natuurvriendelijke oevers aanleggen. 3 Geef onze inwoners zoveel mogelijk de verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen in hun buurt. Toelichtende tekst: Overal waar de gemeente de kans krijgt om extra groen te planten, moet dit ook gebeuren, vindt de VVD. Groen moet ontwikkelingen niet tegenhouden, maar juist bijdragen aan een extra mooie omgeving. Daarom wil de VVD dat er langs nieuwe wegen, fiets- en voetpaden direct zoveel mogelijk groen wordt geplant. Dit geldt ook bij de bouw van nieuwe woningen. Dat kost ruimte, -net als extra parkeerplekken-, maar zorgt voor een veel mooiere en betere leefomgeving. De VVD is groot voorstander van het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dat is goed voor de natuur, de omwonenden die hiervan kunnen genieten en ook voor de gemeente. Het scheelt immers ook nog eens geld voor onderhoud. Wat de VVD betreft wordt er dan ook zo snel mogelijk gekeken waar deze natuurvriendelijke oevers aangelegd kunnen worden. Buurtbewoners geven om groen in hun buurt. De VVD wil daarom de buurtbewoners maximale inspraak, maar ook eigen verantwoordelijkheid geven over hoe het groen in hun buurt eruit moet zien. Bovendien wil de VVD de bewoners ook de mogelijkheid geven het groen zelf te onderhouden. Dat verstevigt de band van de buurt met hun groen en is de tevredenheid groter. En ook hier scheelt het de gemeente geld voor onderhoud.
 38. 38. Paragraaf 10.4. Duurzaamheid Hoofdpunten: 1 Géén windmolens erbij in de nieuwe gemeente Alkmaar. 2 Duurzame initiatieven die alleen maar geld kosten moeten stoppen. 3 Richt geluidswallen in met zonnepanelen waar dat kan om de kosten te dekken door duurzaam energie op te wekken. 4 Zet meer in op het scheiden van afval! Toelichtende tekst: Voor de VVD is groen een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. Dit geldt zowel voor de stad als in de andere gebieden in onze nieuwe gemeente. De VVD wil graag inzetten op behoud van het prachtige landschap rondom onze dorpskernen. Dit betekent voor de VVD dus geen nieuwe windmolens meer! Daarmee volgt de nieuwe gemeente het beleid van de provincie. De VVD staat positief tegenover duurzaamheid. Grondstoffen raken nu eenmaal op, en we willen onze kinderen ook graag in een mooie en leefbare omgeving zien opgroeien. Duurzaamheid betekent voor de VVD niet dat de gemeente zomaar geld moet uitgeven aan (zogenaamd?) duurzame projecten die niets opleveren. Als de gemeente investeert, mogen we ook best wat terugverwachten. De VVD wil alle geluidswallen die daarvoor geschikt zijn, in overleg met de buurtbewoners, bekleden met zonnepanelen en zo onderhoud en de eventuele bouw van nieuwe geluidswallen betalen. Ook wil de VVD meer aparte afvalcontainers voor bijvoorbeeld plastic in de buurt plaatsen.
 39. 39. Paragraaf 10.5. Dieren Hoofdpunten: 1 Dieren misbruik en mishandeling moet hard aangepakt worden. 2 Meeuwen- en ganzenoverlast moet optimaal bestreden te worden. 3 Meer plek voor honden; hardere aanpak overlast hondenpoep. 4 Paardenbakken moeten mogelijk zijn! Toelichtende tekst: De gemeente is verantwoordelijk voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. De VVD vindt het belangrijk dat de nieuwe gemeente Alkmaar dit serieus neemt. De VVD vindt dierenmishandeling bijzonder laag en ontoelaatbaar. De nota dierenwelzijn, die er nu is in Alkmaar, is daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast moet er een wethouder komen die ook dierenwelzijn in de portefeuille heeft. Deze wethouder kan direct en hard optreden tegen mensen die dieren mishandelen. In Alkmaar hebben veel mensen dagelijks last van meeuwen. Meeuwenoverlast mag van de VVD met alle mogelijke (wettelijke) middelen worden bestreden. De VVD wil dat de nieuwe gemeente Alkmaar een ontheffing aanvraagt voor de jacht op meeuwen, en daarnaast doorgaat met andere maatregelen om de meeuwenoverlast te bestrijden. Er bestaat binnen onze nieuwe gemeente ook overlast van ganzen. Onder andere agrarische ondernemers hebben hiermee te maken. Ook op ganzen mag wat de VVD betreft gejaagd worden om de overlast terug te dringen. Er zijn volgens de VVD te weinig (grote) losloopgebieden voor honden in de gemeente. Hondenbezitters moeten een goede plek hebben om hun hond vrij uit te laten. Als die plekken er zijn, mag daarna verwacht worden dat mensen hun hond daar ook uitlaten. Dan kunnen mensen die elders hun hond los laten lopen daarop worden aangesproken. Hondenpoep is een belangrijk irritatiepunt voor onze inwoners. De VVD vindt hondenpoep op de openbare weg niet acceptabel, en daarop moeten wijkagenten en toezichthouders veel strenger handhaven. Daarnaast mag ook de hondenpoepzuiger die de nieuwe gemeente Alkmaar heeft veel vaker ingezet worden. Op dit moment is het officieel niet toegestaan om een paardenbak bij je woning aan te leggen. De VVD vindt dat onzin! Het moet mogelijk zijn de aanleg van paardenbakken mogelijk te maken in de nieuwe gemeente. De VVD wil dan wel dat er goed overlegd wordt met eventuele omwonenden en dat het landschap niet wordt ontsierd door bijvoorbeeld hoge lichtmasten.
 40. 40. Hoofdstuk 11. Regionale samenwerking Hoofdpunten: 1 Samenwerken als het loont, stoppen als het alleen maar geld kost. 2 Een betere bereikbaarheid van onze regio over de (snel)weg en het spoor heeft topprioriteit! 3 De HVC is alleen onze regionale afval- en vuilverwerker en heeft geen extra geldverslindende activiteiten. 4 Samen met Heerhugowaard, Bergen, Heiloo, Castricum, Schagen, Langedijk, Uitgeest optrekken richting Den Haag; wij zijn één regio met bijna 300.000 inwoners en die moet gezien worden. 5 De nieuwe gemeente Alkmaar werkt samen met de kop van Noord Holland, Kennemerland èn met de regio Amsterdam als dat nodig is. Toelichtende tekst: De (nieuwe) gemeente Alkmaar is en blijft voor de VVD de centrumgemeente van de regio. De VVD wil zich dan ook inzetten om instanties zoals de rechtbank en regionale hoofdkantoren voor Alkmaar en de regio te behouden. Een eventuele lobbyist in Den Haag vanuit onze regio zou daarbij kunnen helpen. De komende jaren hebben wij elkaar in onze regio elkaar hard nodig, zoals bij het opzetten van goede zorg voor onze inwoners. De VVD werkt daarom al jaren succesvol samen met andere VVD afdelingen uit onze regio om al deze uitdagingen aan te kunnen gaan. De aandacht voor de problemen bij de huisvuilcentrale (HVC) zijn zo door de regionale VVD op de kaart gezet. De VVD vindt overigens dat de HVC zich alleen maar met afvalverwerking moet bezighouden, en niet met allerlei geldverslindende extra activiteiten. De nieuwe gemeente Alkmaar moet de baas blijven in het eigen huis, maar alleen naar eigen dorp of stad kijken brengt ons nergens. De VVD wil dan ook op een positieve manier samenwerken in de regio, en afspraken maken over bijvoorbeeld zorg, woningbouw en werkgelegenheid die voor alle deelnemers wat opleveren. Alleen samen kunnen wij de concurrentiestrijd aan met andere delen van Nederland, waar naar toe nu bijvoorbeeld onze werkgelegenheid verdwijnt. Om ons als regio goed op de kaart te zetten moeten we keuzes durven maken, net als bij het aantrekken van meer werk naar Alkmaar en omgeving of bij het aanpakken van de wachttijden op een woning. De VVD wil graag dat wij als regio een duidelijk plan ontwikkelen voor de toekomst. De huidige economische topclusters voor onze regio zijn voor de VVD niet voldoende om genoeg banen te scheppen. Dit moet en kan beter! Een van de dingen die de VVD wil om Alkmaar en onze regio te laten bloeien is het beter bereikbaar maken van de regio Alkmaar. Wij willen dat er samen met de provincie en de landelijke overheid wordt gekeken naar een goede verbinding tussen de A7/A8 en A9, en bijvoorbeeld een betere verbinding vanuit Alkmaar naar Hoorn en Zwolle (Westfrisiaweg). Ook moet de regio Alkmaar beter per trein bereikbaar worden vanuit Amsterdam en Haarlem via intercity’s die elke 10 minuten vertrekken. Een betere bereikbaarheid van onze regio is goed voor onze inwoners die nu dagelijks in overvolle treinen moeten staan, en voor onze inwoners die elke dag de files moeten trotseren om op hun werk te komen. Goede bereikbaarheid trekt daarnaast ook extra bedrijven aan die voor werkgelegenheid zorgen. Ook wil de VVD dat binnen het college de regionale samenwerking wordt geregeld door een wethouder, die daarvoor ook politiek verantwoordelijk is. Gemeenschappelijke regelingen moeten voortaan altijd na een periode van vijf jaar te verlaten zijn, als het onze nieuwe gemeente niks oplevert. Andere gemeenten of partijen moeten altijd welkom zijn om zich aan te sluiten in een bestaande regeling. De VVD verwacht van onze gemeenschappelijke regelingen dat zij efficiënt en taakbewust met ons belastinggeld omgaan.
 41. 41. Hoofdstuk 12 Financiën
 42. 42. Hoofdstuk 12. Financiën Hoofdpunten: 1 De VVD wil 20% OZB verlaging in 2016, te betalen uit verlaging van subsidies. 2 De VVD wil dat huiseigenaren vanaf 2016 zelf de WOZ waarde van hun woning kunnen bepalen. 3 De VVD wil dat op gesubsidieerde (toegangs)kaartjes staat welk deel de gemeente betaalt en welk deel onze inwoners/bezoekers zelf betalen. 4 De VVD werkt alleen op verzoek van ondernemers mee aan door hen gewenste belastingmaatregelen die het vestigingsklimaat in Alkmaar ten goede komen. 5 Rijksbezuinigingen worden een op een doorvertaald naar de gemeentelijke begroting. 6 Met een aantal heldere financiële spelregels wil de VVD de financiële discipline in Alkmaar verder verbeteren. Toelichtende tekst: Onder leiding van de VVD zijn in de periode 2010-2014 de gemeentefinanciën in Alkmaar en Graft de Rijp op orde gebracht. De financiële positie werd verbeterd, de financiële spelregels zijn aangescherpt, lastige oude problemen weggewerkt en nieuwe problemen opgelost. Onze nieuwe gemeente gaat zo financieel goed en gezond van start. De VVD is er trots op dat dit ondanks de economische crisis gelukt is! Nieuw beleid wordt uit nieuwe bezuinigingen betaald. De gemeenteraad stelt in 2015 het belastingbeleid voor de nieuwe gemeente vast vanaf 2016. Door goed financieel beleid behoort de nieuwe gemeente Alkmaar tot de gemeenten met de laagste woonlasten en dat moet zo blijven. Dit moet voor de VVD het uitgangspunt te zijn voor het belastingbeleid van de nieuwe gemeente Alkmaar. Onze inwoners betalen immers al genoeg. De VVD wil de OZB in 2016 met 20% verlagen. De VVD wil dat de gemeente niets verdient op leges (geld voor vergunningen), parkeergeld, hondenbelasting, afvalheffingen en rioollasten. De VVD wil dat huiseigenaren in Alkmaar vanaf 2016 zelf de voorlopige waardebepaling voor de WOZ kunnen doen. De VVD vindt het niet alleen praktisch, maar ook rechtvaardig dat onze inwoners zelf de voorlopige waardebepaling voor de WOZ kunnen doen. Wij verwachten hiermee 75% minder bezwaren over de WOZ waardebepaling binnen te krijgen dan nu. Huiseigenaren kunnen zo invloed uitoefenen door zelf de WOZ waarde te controleren, beoordelen en eventueel te wijzigen. Hierdoor wordt de tevredenheid van onze inwoners hoger en verbetert de gemeentelijke dienstverlening. De VVD wil het rondpompen van geld via subsidies beëindigen. Op het gebied van subsidies wil de VVD een meting uitvoeren, gericht op het nut en noodzaak van de subsidies. Subsidies die het minste opleveren kunnen wat de VVD betreft verdwijnen. Hiermee wordt de verlaging van OZB met 20% in 2018 bekostigd. Alleen als ondernemers samen hierom vragen ziet de VVD mogelijkheden om mee te werken aan zaken als reclameheffingen, instelling van ondernemersfonds (uit OZB) of baatbelasting. Onze voorkeur gaat uit naar het uitvoeren van de nieuwe BIZ (Bedrijven Investering Zone) regelingen met draagvlakonderzoeken onder ondernemers. Uit deze heffingen worden activiteiten door en voor ondernemers betaald die goed zijn voor het vestigingsklimaat in de nieuwe gemeente Alkmaar. De gemeente Alkmaar is hierbij ondersteunend aan onze ondernemers. De VVD ziet helaas de komende jaren voor de gemeente op het gebied van financiën opnieuw forse nieuwe uitdagingen. Als de economie verder aantrekt zal dat naar verwachting wel ruimte voor de gemeente scheppen. Maar de overdracht van taken van het Rijk naar de gemeente in het sociaal domein (decentralisaties zorg, jeugdzorg en participatie) betekenen ook grote nieuwe financiële risico’s voor onze nieuwe gemeente. Ook het provinciaal beleid om tienduizenden vierkante meters voor kantoren en bedrijven te schrappen, betekent nieuwe financiële risico’s.

×