The pig

1,048 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The pig

 1. 1. PROVERBS 11:22Kung paano anghiyas na ginto sanguso ngbaboy, gayon angmagandang babaena walang bait.
 2. 2. 2 Peter 2:22Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaangtunay, Nagbabalik na muli ang aso sakaniyang sariling suka, at sa paglulubalobsa pusali ang babaing baboy na nahugasan.
 3. 3. Matthew 7:6Huwag ninyong ibigay sa mga aso anganomang banal, ni ihagis man ang inyongmga perlas sa harap ng mga baboy, bakayurakan ng kanilang mga paa, atmangagbalik at kayoy lapain.
 4. 4. JOHN 3:16Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ngDios sa sanglibutan, na ibinigay niya angkaniyang bugtong na Anak, upang angsinomang sa kaniyay sumampalataya ayhuwag mapahamak, kundi magkaroon ngbuhay na walang hanggan.
 5. 5. 1 JOHN 2:15-1715 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, niang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung angsinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sakaniya ang pagibig ng Ama.16 Sapagkat ang lahat na nangasasanglibutan, ang masamang pita ng laman atang masamang pita ng mga mata at angkapalaluan sa buhay, ay hindi mula saAma, kundi sa sanglibutan.
 6. 6. 17 At ang sanglibutan ay lumilipas, at angmasamang pita niyaon; datapuwat anggumagawa ng kalooban ng Dios aynananahan magpakailan man.
 7. 7. Judges 13:24-2524 At nanganak ang babae ng isanglalake, at tinawag ang kaniyang pangalanna Samson. At ang batay lumaki, atpinagpala ng Panginoon.25 At pinasimulang kinilos siya ng Espiritung Panginoon sa Mahanedan, sa pagitan ngSora at Esthaol.
 8. 8. Judges 14:1-31 At lumusong si Samson sa Timnah, atnakita ang isang babae sa Timnah sa mgaanak ng mga Filisteo.2 At siyay umahon, at isinaysay sakaniyang ama at sa kaniyang ina, atsinabi, Aking nakita ang isang babae saTimnah, sa mga anak ng mga Filisteo:ngayon ngay papagasawahin ninyo ako sakaniya.
 9. 9. 3 Nang magkagayoy sinabi ng kaniyangama at ng kaniyang ina sa kaniya, Wala nabang babae sa mga anak ng iyong kapatid, osa aking buong bayan, na ikaw ay yayaongmagaasawa sa mga di tuling Filisteo? Atsinabi ni Samson sa kaniyang ama, Papag-asawahin mo ako sa kaniya; sapagkatsiyay lubhang nakalulugod sa akin.
 10. 10. Judges 16:20-2120 At sinabi niya, Narito na sa iyo ang mgaFilisteo, Samson. At siyay gumising sakaniyang pagkakatulog, at sinabi, Akoylalabas na gaya ng dati, at akoymagpupumiglas. Ngunit hindi niya talos naang Panginooy humiwalay sa kaniya.21 At hinuli ng mga Filisteo, at dinukit angkaniyang mga mata; at inilusong nila saGaza, at tinalian siya ng mga pangaw na tanso;at siyay gumiling sa bilangguan.
 11. 11. MARK 10:17-2217 At nang siyay umalis na lumalakad sadaan, ay may isang tumakbong lumapit sakaniya, at lumuhod sa harap niya, at siyaytinanong, Mabuting Guro, ano ang gagawinko upang akoy magmana ng buhay nawalang hanggan?18 At sinabi sa kaniya ni Jesus, Bakittinatawag mo akong mabuti? walangmabuti kundi isa lamang, ang Dios.
 12. 12. 19 Nalalaman mo ang mga utos, Huwagkang pumatay, Huwag kangmangalunya, Huwag kangmagnakaw, Huwag kang sumaksi sa dikatotohanan, Huwag kangmagdaya, Igalang mo ang iyong ama at angiyong ina.20 At sinabi niya sa kaniya, Guro, ang lahatng mga bagay na itoy aking ginanap mulasa aking kabataan.
 13. 13. 21 At pagtitig sa kaniya ni Jesus, ay giniliwsiya, at sinabi sa kaniya, Isang bagay angkulang sa iyo: yumaon ka, ipagbili mo anglahat mong tinatangkilik, at ibigay mo sadukha, at magkakaroon ka ng kayamanansa langit: at pumarito ka, sumunod ka saakin.22 Datapuwat siyay nahapis sa sabingito, at siyay yumaong namamanglaw:sapagkat siyay isang may maraming mgapag-aari.

×