Sinungaling
Eph 4:21-25Eph 4:21 Kung tunay na siyay inyong pinakinggan, at kayoy tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus...
Eph 4:23 At kayoy mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip,Eph 4:24 At kayoy mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa...
Eph 4:25 Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuw...
Pro 6:16Pro 6:16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya:
Proverb 6:17Mga palalong mata,sinungaling na dila,at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo;
Pro 6:18Puso na kumakatha ng mga masamang akala,mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan;
Pro 6:19Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan,at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid.
Psa 62:4Silay nagsisisangguni lamang upang ibagsak siya sa kaniyang karilagan; silay natutuwa sa mga kasinungalingan: sil...
Psa 52:2Ang dila moy kumakatha ng totoong masama; gaya ng matalas na pangahit, na gumagawang may karayaan.
Psa 10:7Ang kaniyang bibig ay puno ng panunungayaw, at pagdaraya, at pang-aapi: sa ilalim ng kaniyang dila ay kalikuan at...
Joh 8:44 amang diablo, at angKayoy sa inyong mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siyay isang mamamatay-tao buh...
Act 5:1-11Act 5:1 Datapuwat isang lalake na tinatawag na Ananias, na kasama ng kaniyang asawang si Safira, ay nagbili ng ...
 Act 5:3 Datapuwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu...
Act 5:5 At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking tak...
Act 5:7 At may tatlong oras ang nakaraan, nang ang kaniyang asawa, na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok.Act 5:8 At s...
Act 5:10 At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae, at nalagot ang hininga: at nagsipasok ang mga kabinataan at nas...
Exo 23:1Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan: huwag kang makikipagkayari sa masama, na maging saksi kang sinungaling.
Psa 120:2-3Iligtas mo ang aking kaluluwa, Oh Panginoon, sa mga sinungaling na labi, at mula sa magdarayang dila.Anong ma...
Rev 21:27At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam a...
Rev 22:15Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga m...
Rev 21:8 Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay- tao, at ...
Pro 12:19Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailan man. Ngunit ang sinungaling na dila ay sa sangdali lamang.
Pro 12:22Mga sinungaling na labi ay kasuklamsuklam sa Panginoon: ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kaniyang kal...
Sinungaling
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sinungaling

1,006 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,006
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sinungaling

 1. 1. Sinungaling
 2. 2. Eph 4:21-25Eph 4:21 Kung tunay na siyay inyong pinakinggan, at kayoy tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus.Eph 4:22 At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya;
 3. 3. Eph 4:23 At kayoy mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip,Eph 4:24 At kayoy mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan.
 4. 4. Eph 4:25 Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagkat tayoy mga sangkap na isat isa sa atin.
 5. 5. Pro 6:16Pro 6:16 May anim na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon; Oo, pito na mga kasuklamsuklam sa kaniya:
 6. 6. Proverb 6:17Mga palalong mata,sinungaling na dila,at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo;
 7. 7. Pro 6:18Puso na kumakatha ng mga masamang akala,mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan;
 8. 8. Pro 6:19Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan,at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid.
 9. 9. Psa 62:4Silay nagsisisangguni lamang upang ibagsak siya sa kaniyang karilagan; silay natutuwa sa mga kasinungalingan: silay nagsisibasbas ng kanilang bibig, ngunit nanganunumpa sa loob. (Selah)
 10. 10. Psa 52:2Ang dila moy kumakatha ng totoong masama; gaya ng matalas na pangahit, na gumagawang may karayaan.
 11. 11. Psa 10:7Ang kaniyang bibig ay puno ng panunungayaw, at pagdaraya, at pang-aapi: sa ilalim ng kaniyang dila ay kalikuan at kasamaan.
 12. 12. Joh 8:44 amang diablo, at angKayoy sa inyong mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siyay isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagkat siyay isang sinungaling, at ama nito.
 13. 13. Act 5:1-11Act 5:1 Datapuwat isang lalake na tinatawag na Ananias, na kasama ng kaniyang asawang si Safira, ay nagbili ng isang pag-aari,Act 5:2 At inilingid ang isang bahagi ng halaga, na nalalaman din ito ng kaniyang asawa, at dinala ang isang bahagi, at inilagay sa mga paanan ng mga apostol.
 14. 14.  Act 5:3 Datapuwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo, at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Act 5:4 Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? at nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Anot inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Dios.
 15. 15. Act 5:5 At nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga: at sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito.Act 5:6 At nagsitindig ang mga kabinataan at siyay binalot, at kanilang dinala siya sa labas at inilibing.
 16. 16. Act 5:7 At may tatlong oras ang nakaraan, nang ang kaniyang asawa, na di nalalaman ang nangyari, ay pumasok.Act 5:8 At sinabi sa kaniya ni Pedro, Sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, Oo, sa gayon.Act 5:9 Datapuwat sinabi sa kaniya ni Pedro, Bakit kayoy nagkasundo upang tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? narito, nangasa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa, at kanilang dadalhin ka sa labas.
 17. 17. Act 5:10 At pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae, at nalagot ang hininga: at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay, at siyay kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kaniyang asawa.Act 5:11 At sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia, at ang lahat ng nangakarinig ng mga bagay na ito.
 18. 18. Exo 23:1Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan: huwag kang makikipagkayari sa masama, na maging saksi kang sinungaling.
 19. 19. Psa 120:2-3Iligtas mo ang aking kaluluwa, Oh Panginoon, sa mga sinungaling na labi, at mula sa magdarayang dila.Anong maibibigay sa iyo, at anong magagawa pa sa iyo, ikaw na magdarayang dila?
 20. 20. Rev 21:27At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero.
 21. 21. Rev 22:15Nangasa labas ang mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapakiapid, at ang mga mamamatay-tao, at ang mga mapagsamba sa diosdiosan, at ang bawat nagiibig at gumagawa ng kasinungalingan.
 22. 22. Rev 21:8 Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay- tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.
 23. 23. Pro 12:19Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailan man. Ngunit ang sinungaling na dila ay sa sangdali lamang.
 24. 24. Pro 12:22Mga sinungaling na labi ay kasuklamsuklam sa Panginoon: ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kaniyang kaluguran.

×