Pagsamba sa mga diosdiosan

2,654 views
2,172 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
196
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pagsamba sa mga diosdiosan

 1. 1. Pagsamba samga diosdiosan Exodus 20:04
 2. 2. John 8:31,3231 Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, Kung kayoy magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko; 32 At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo.
 3. 3. Exodus 20:03-063 "Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos, maliban sa akin.4 "Huwag kayong magkakaroon ng diyus- diyusan o kayay larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig.
 4. 4. 5 Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi.
 5. 5. 6 Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.
 6. 6. Mark 12:29Mar 12:29 Sumagot si Jesus, Ang pangulo ay, Pakinggan mo, Oh Israel; Ang Panginoon nating Dios, ang Panginoon ay iisa:
 7. 7. Mark 12:30Mar 12:30 At iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo, at ng buong lakas mo.
 8. 8. Isaiah 44:08-208 Huwag matakot, bayan ko, alam mong sa mulat mula pay hinuhulaan ko na ang mga mangyayari; kayoy mga saksi ng lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin?"
 9. 9. 9 Walang kuwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto; at walang kabuluhan ang mga diyus-diyusang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya silay mapapahiya.10 Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin.
 10. 10. 11 Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nitoy tao lamang, kaya, magsama- sama man sila at akoy harapin ay matatakot din at mapapahiya.
 11. 11. 12 Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay pinupukpok ito ng malakas niyang bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod.
 12. 12. 13 Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay.
 13. 13. 14 Maaaring mamili at pumutol ng matitigas na kahoy sa gubat tulad ng sedro, encina at sipres. O maaaring siya ay magtanim ng laurel at ito ang hintaying lumaki sa kadidilig ng ulan.
 14. 14. 15 Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol ay diyus-diyusan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay-init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin.
 15. 15. 16 Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag- iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niya ang ganito: "Ang sarap ng init!"
 16. 16. 17 Ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto, "Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking diyos."
 17. 17. 18 Ang mga taong iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan.
 18. 18. 19 Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na pangluto sa tinapay at karneng kanilang kinain. Hindi man lamang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal- dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy.
 19. 19. • 20 Ang mga gumagawa nitoy parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid. At hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi diyos.
 20. 20. Psalms 115:03-093 Ang Diyos namiy nasa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin.
 21. 21. 4 Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga diyos, sa kanilay mga kamay nitong tao ang nag-ayos.5 Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita, at hindi rin makakita, mga matang sadyang-sadya;
 22. 22. 6 At hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila.7 Totoo nga na mayroong kamay ngunit walang pakiramdam, mga paay mayroon din ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang naririnig kahit gamunting tinig man.
 23. 23. 8 Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, sana ay makatulad din ng gayong diyos na ginawa.9 Ikaw, bayan ng Israel, magtiwala sa Panginoon, siya ang iyong sanggalang, laging handa na tumulong.
 24. 24. Rev 21:8 Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.
 25. 25. Malachi 3:7Mal 3:7 Mula nang mga kaarawan ng inyong mga magulang kayoy nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at akoy manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

×