1 Timothy 6:9-10
 9 Datapuwa't ang mga
 nagsisipagnasang yumaman, ay
 nangahuhulog sa tukso at sa silo at
 sa maraming mga...
10 Sapagka't ang pagibig sa salapi
ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan;
na sa pagnanasa ng iba ay
nangasinsay sa pananampa...
Mark 7:21-23
 21 Sapagka't mula sa loob, mula sa
 puso ng mga tao, lumalabas ang
 masasamang pagiisip, ang mga
 pakikiapid...
22 Ang mga kasakiman, ang mga
kasamaan, ang pagdaraya, ang
kalibugan, ang matang masama, ang
kapusungan, ang kapalaluan, a...
Luke 12:15-25
 15 At sinabi niya sa kanila,
 Mangagmasid kayo, at kayo'y
 mangagingat sa lahat ng kasakiman:
 sapagka't an...
17 At iniisip niya sa sarili na sinasabi,
Ano ang gagawin ko, sapagka't wala
akong mapaglalagyan ng aking mga
inaning bung...
19 At sasabihin ko sa aking kaluluwa,
Kaluluwa, marami ka nang pag-aaring
nakakamalig para sa maraming taon;
magpahingalay...
21 Gayon nga ang nagpapakayaman
sa ganang kaniyang sarili, at hindi
mayaman sa Dios.
22 At sinabi niya sa kaniyang mga
ala...
23 Sapagka't ang buhay ay higit kay
sa pagkain, at ang katawan kay sa
damit.
24 Wariin ninyo ang mga uwak, na
hindi sila n...
25 At sino sa inyo ang sa pagkabalisa
ay makapagdaragdag ng isang siko sa
sukat ng kaniyang buhay?
Matthew 6:19-21
 19 Huwag kayong mangagtipon ng
 mga kayamanan sa lupa, na dito'y
 sumisira ang tanga at ang kalawang,
 at...
20 Kundi mangagtipon kayo ng mga
kayamanan sa langit, na doo'y hindi
sumisira kahit ang tanga kahit ang
kalawang, at doo'y...
2 Chronicles 21:1-20
 1 At si Josaphat ay natulog na
 kasama ng kaniyang mga magulang,
 at nalibing na kasama ng kaniyang
...
2 At siya'y nagkaroon ng mga
kapatid, na mga anak ni Josaphat, na
si Azarias, at si Jehiel, at si Zacharias,
at si Azarias...
3 At binigyan sila ng kanilang ama
ng mga dakilang kaloob, na pilak, at
ginto, at mga mahalagang bagay, pati
ng mga bayang...
4 Nang si Joram nga ay bumangon
sa kaharian ng kaniyang ama, at
lumakas, ay kaniyang pinatay ng
tabak ang lahat niyang mga...
5 Si Joram ay tatlongpu't dalawang
taon nang siya'y magpasimulang
maghari; at siya'y nagharing walong
taon sa Jerusalem.
6...
7 Gayon ma'y hindi nilipol ng
Panginoon ang sangbahayan ni
David, dahil sa tipan na kaniyang
ginawa kay David, at yamang s...
9 Nang magkagayo'y nagdaan si
Joram na kasama ang kaniyang mga
punong kawal, at dala ang lahat
niyang mga karo: at siya'y ...
10 Sa gayo'y nanghimagsik ang
Edom na mula sa kapangyarihan ng
Juda, hanggang sa araw na ito: nang
magkagayo'y nanghimagsi...
11 Bukod dito'y kaniyang ginawa ang
mga mataas na dako sa mga bundok
ng Juda, at pinasamba sa diosdiosan
ang mga taga Jeru...
12 At dumating ang isang sulat sa
kaniya na mula kay Elias na propeta,
na sinasabi, Ganito ang sabi ng
Panginoon, ng Dios ...
13 Kundi ikaw ay lumakad ng mga
lakad ng mga hari sa Israel, at iyong
pinasamba sa diosdiosan ang Juda at
ang mga nananaha...
14 Narito, ang Panginoon ay
mananalot ng malaki sa iyong bayan,
at sa iyong mga anak, at sa iyong
mga asawa, at sa lahat n...
15 At ikaw ay magkakasakit ng
mabigat, na sakit ng iyong tiyan,
hanggang sa lumabas ang loob ng
iyong tiyan dahil sa sakit...
17 At sila'y nagsiahon laban sa Juda,
at nagpumilit doon, at dinala ang
lahat na pag-aari na nasumpungan sa
bahay ng hari,...
18 At pagkatapos ng lahat na ito ay
sinaktan siya ng Panginoon sa
kaniyang tiyan ng walang
kagamutang sakit.
19 At nangyari, sa lakad ng panahon
sa katapusan ng dalawang taon, na
ang loob ng kaniyang tiyan ay
lumabas dahil sa kaniy...
20 May tatlongpu't dalawang taon
siya nang siya'y magpasimulang
maghari, at siya'y naghari sa
Jerusalem na walong taon: at...
Greed
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Greed

1,358 views

Published on

It is an excessive desire for something you don’t have. There’s nothing wrong w/ wanting certain things, like something better for your family, etc. But this is an excessive desire that compromises convictions to gain something you want. It is also an envious desire for what someone else has...desiring what they have to be yours.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Greed

 1. 1. 1 Timothy 6:9-10 9 Datapuwa't ang mga nagsisipagnasang yumaman, ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan.
 2. 2. 10 Sapagka't ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan; na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan.
 3. 3. Mark 7:21-23 21 Sapagka't mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pagiisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapuwa-tao, ang mga pangangalunya,
 4. 4. 22 Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan: 23 Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at nangakakahawa sa tao.
 5. 5. Luke 12:15-25 15 At sinabi niya sa kanila, Mangagmasid kayo, at kayo'y mangagingat sa lahat ng kasakiman: sapagka't ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. 16 At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana:
 6. 6. 17 At iniisip niya sa sarili na sinasabi, Ano ang gagawin ko, sapagka't wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? 18 At sinabi niya, Ito ang gagawin ko: igigiba ko ang aking mga bangan, at gagawa ako ng lalong malalaki; at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari.
 7. 7. 19 At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka nang pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon; magpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. 20 Datapuwa't sinabi sa kaniya ng Dios, Ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa; at ang mga bagay na inihanda mo, ay mapapa sa kanino kaya?
 8. 8. 21 Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kaniyang sarili, at hindi mayaman sa Dios. 22 At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mangabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano ang inyong kakanin; kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin.
 9. 9. 23 Sapagka't ang buhay ay higit kay sa pagkain, at ang katawan kay sa damit. 24 Wariin ninyo ang mga uwak, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas man; na walang bangan ni kamalig man; at sila'y pinakakain ng Dios: gaano ang kahigtan ng kahalagahan ninyo kay sa mga ibon!
 10. 10. 25 At sino sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay?
 11. 11. Matthew 6:19-21 19 Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw:
 12. 12. 20 Kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na doo'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at doo'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw: 21 Sapagka't kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso.
 13. 13. 2 Chronicles 21:1-20 1 At si Josaphat ay natulog na kasama ng kaniyang mga magulang, at nalibing na kasama ng kaniyang mga magulang sa bayan ni David: at si Joram na kaniyang anak ay naghari na kahalili niya.
 14. 14. 2 At siya'y nagkaroon ng mga kapatid, na mga anak ni Josaphat, na si Azarias, at si Jehiel, at si Zacharias, at si Azarias, at si Michael, at si Sephatias: lahat ng ito ay mga anak ni Josaphat na hari sa Israel.
 15. 15. 3 At binigyan sila ng kanilang ama ng mga dakilang kaloob, na pilak, at ginto, at mga mahalagang bagay, pati ng mga bayang nakukutaan ng Juda: nguni't ang kaharian ay ibinigay niya kay Joram, sapagka't siya ang panganay.
 16. 16. 4 Nang si Joram nga ay bumangon sa kaharian ng kaniyang ama, at lumakas, ay kaniyang pinatay ng tabak ang lahat niyang mga kapatid, at gayon din ang iba sa mga prinsipe ng Israel.
 17. 17. 5 Si Joram ay tatlongpu't dalawang taon nang siya'y magpasimulang maghari; at siya'y nagharing walong taon sa Jerusalem. 6 At siya'y lumakad ng lakad ng mga hari sa Israel, gaya ng ginawa ng sangbahayan ni Achab; sapagka't siya'y nagasawa sa anak ni Achab: at siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon.
 18. 18. 7 Gayon ma'y hindi nilipol ng Panginoon ang sangbahayan ni David, dahil sa tipan na kaniyang ginawa kay David, at yamang siya'y nangako na bibigyan siya ng ilawan at ang kaniyang mga anak magpakailan man. 8 Sa kaniyang mga kaarawan ay nanghimagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ng Juda, at naghalal ng hari sa kanilang sarili.
 19. 19. 9 Nang magkagayo'y nagdaan si Joram na kasama ang kaniyang mga punong kawal, at dala ang lahat niyang mga karo: at siya'y bumangon ng kinagabihan at sinaktan ang mga Idumeo na kumubkob sa kaniya, at ang mga pinunong kawal sa mga karo.
 20. 20. 10 Sa gayo'y nanghimagsik ang Edom na mula sa kapangyarihan ng Juda, hanggang sa araw na ito: nang magkagayo'y nanghimagsik ang Libna nang panahong yaon na mula sa kaniyang kapangyarihan: sapagka't kaniyang pinabayaan ang Panginoon, ang Dios ng kaniyang mga magulang.
 21. 21. 11 Bukod dito'y kaniyang ginawa ang mga mataas na dako sa mga bundok ng Juda, at pinasamba sa diosdiosan ang mga taga Jerusalem, at iniligaw ang Juda.
 22. 22. 12 At dumating ang isang sulat sa kaniya na mula kay Elias na propeta, na sinasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ni David na iyong ama, sapagka't hindi ka lumakad ng mga lakad ni Josaphat na iyong ama, o ng mga lakad man ni Asa na hari sa Juda:
 23. 23. 13 Kundi ikaw ay lumakad ng mga lakad ng mga hari sa Israel, at iyong pinasamba sa diosdiosan ang Juda at ang mga nananahan sa Jerusalem, gaya ng ginawa ng sangbahayan ni Achab; at iyo rin namang pinatay ang iyong mga kapatid sa sangbahayan ng iyong ama, na lalong mabuti kay sa iyo:
 24. 24. 14 Narito, ang Panginoon ay mananalot ng malaki sa iyong bayan, at sa iyong mga anak, at sa iyong mga asawa, at sa lahat ng iyong pag- aari:
 25. 25. 15 At ikaw ay magkakasakit ng mabigat, na sakit ng iyong tiyan, hanggang sa lumabas ang loob ng iyong tiyan dahil sa sakit araw-araw. 16 At inudyukan ng Panginoon laban kay Joram ang diwa ng mga Filisteo, at ng mga taga Arabia na nangasa siping ng mga taga Etiopia:
 26. 26. 17 At sila'y nagsiahon laban sa Juda, at nagpumilit doon, at dinala ang lahat na pag-aari na nasumpungan sa bahay ng hari, at pati ang mga anak niya, at ang mga asawa niya; na anopa't walang naiwang anak sa kaniya, liban si Joachaz na bunso sa kaniyang mga anak.
 27. 27. 18 At pagkatapos ng lahat na ito ay sinaktan siya ng Panginoon sa kaniyang tiyan ng walang kagamutang sakit.
 28. 28. 19 At nangyari, sa lakad ng panahon sa katapusan ng dalawang taon, na ang loob ng kaniyang tiyan ay lumabas dahil sa kaniyang sakit, at siya'y namatay sa mabigat na sakit. At hindi ipinagsunog siya ng kaniyang bayan, na gaya ng pagsusunog sa kaniyang mga magulang.
 29. 29. 20 May tatlongpu't dalawang taon siya nang siya'y magpasimulang maghari, at siya'y naghari sa Jerusalem na walong taon: at siya'y nanaw na walang nagnasang pumigil; at inilibing nila siya sa bayan ni David, nguni't hindi sa mga libingan ng mga hari.

×