Finding The Path

692 views
564 views

Published on

Published in: Spiritual, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finding The Path

 1. 1.
 2. 2. Proverbs 3:5-6<br /> 5 Tumiwala ka saPanginoonngbuongpuso mo, at huwagkangmanaligsaiyongsarilingkaunawaan: <br /> 6 Kilalanin mo siyasalahatngiyongmgalakad, at kaniyangituturoangiyongmgalandas. <br />
 3. 3. Ecclesiates 12:13<br />Ito angwakasngbagay; lahat ay narinig: ikaw ay matakotsa Dios, at sundin mo angkaniyangmgautos; sapagka&apos;titoangbuongkatungkulanngtao. <br />
 4. 4. Jeremiah 29:11<br />Sapagka&apos;tnalalamankoangmgapagiisipnaakinginiisipsainyo, sabingPanginoon, mgapagiisiptungkolsakapayapaan, at hinditungkolsakasamaan, upangbigyan kayo ngpagasasainyonghulingwakas. <br />
 5. 5. Zephaniah 2:2-3<br /> 2 Bagoangpasiya&apos;ylumabas, bagodumaangparangdayamiangkaarawan, bagodumatingsainyoangmabangisnagalitngPanginoon, bagodumatingsainyoangkaarawannggalitngPanginoon. <br />
 6. 6. 3 HanapinninyoangPanginoon, ninyonglahatnamaamosalupa, nanagsigawangayonsakaniyangkahatulan; hanapinninyoangkatuwiran, hanapinninyoangkaamuan: kaypala ay malilingid kayo sakaarawannggalitngPanginoon. <br />
 7. 7. Matthew 6:33<br />Datapuwa&apos;thanapinmunaninyoangkaniyangkaharian, at angkaniyangkatuwiran; at anglahatngmgabagaynaito ay pawangidaragdagsainyo. <br />
 8. 8. James 1:22-24<br /> 22 Datapuwa&apos;tmagingtagatupad kayo ngsalita, at huwagtagapakiniglamang, nainyongdinadayaanginyongsarili. <br />
 9. 9. 23 Sapagka&apos;t kung angsinoman ay tagapakinigngsalita at hinditagatupad, ay katuladsiyangisangtaonatinitingnanangkaniyangtalagangmukhasasalamin: <br /> 24 Sapagka&apos;tminamasdanniyaangkaniyangsarili, at siya&apos;yumaalis at pagdaka&apos;ykaniyangnalilimutan kung anosiya. <br />
 10. 10. Psalms 37:22-25<br /> 22 Sapagka&apos;tangmgagayongpinagpalangPanginoon ay mangagmamananglupain; at silangsinumpaniya ay mahihiwalay. <br /> 23 Anglakadngtao ay itinatagngPanginoon; at siya&apos;ynasasayahansakaniyanglakad. <br />
 11. 11. 24 Bagamansiya&apos;ymabuwal, hindisiyalubosnamapapahiga: Sapagka&apos;tinaalalayansiyangPanginoonngkaniyangkamay. <br /> 25 Ako&apos;ynagingbata, at ngayo&apos;ymatanda; gayonma&apos;yhindikonakitaangmatuwidnapinabayaan, niangkaniyanglahi man ay nagpapalimosngtinapay. <br />
 12. 12. Haggai 1:4-13<br />4 Panahonbagasainyonatumahansainyongmganakikisamihangbahay, samantalangangbahaynaito ay namamalagingwasak? <br />5 Ngayonnga&apos;yganitoangsabingPanginoonngmgahukbo, Gunitainninyoanginyongmgalakad. <br />
 13. 13. 6 Kayo&apos;ynangaghasikngmarami, at nagsisianingkaunti; kayo&apos;ynagsisikain, nguni&apos;thindi kayo nagkaroonngkahustuhan; kayo&apos;ynagsisiinom, nguni&apos;thindi kayo nangapapatirang-uhaw; kayo&apos;ynangananamit, nguni&apos;twalangmainit; at yaongkumikitangmgapinagarawan ay kumikitangmgapinagarawanupangilagaysasupotna may mgabutas. <br />
 14. 14. 7 GanitoangsabingPanginoonngmgahukbo, Gunitainninyoanginyongmgalakad. <br /> 8 Magsiahon kayo sabundok, at mangagdalangkahoy, at mangagtayo kayo ngbahay; at akingkalulugdan, at ako&apos;yluluwalhati, sabingPanginoon. <br />
 15. 15. 9 Kayo&apos;ynangaghintayngmarami, at, narito, angdumating ay kaunti; at nanginyongdalhinsabahay, akinghinipan. Bakit? sabingPanginoonngmgahukbo. Dahilsaangakingbahay ay nahahandusaynawasak, samantalangtumatakbobawa&apos;tisasainyosakanikaniyangsarilingbahay. <br /> 10 Kaya&apos;tdahilsainyo, pinipigilnglangitanghamog, at ipinagkakaitnglupaangkaniyangbunga. <br />
 16. 16. 11 At ako&apos;ynagpasapitngpagkatuyosalupa, at samgabundok, at satrigo, at saalak, at salangis, at sasumisibolsalupa, at samgatao, at sabaka, at salahatngpinagpagalanngmgakamay. <br />
 17. 17. 12 Nang magkagayo&apos;ysiZorobabelnaanakniSealtiel, at siJosuenaanakniJosadac, napangulongsaserdote, sangpungbuongnalabisabayan, nagsitalimasatinigngPanginoonnilang Dios, at samgasalitaniHagainapropeta, nasiyangsinugongPanginoonnilang Dios; at angbayan ay natakotsaharapngPanginoon. <br />
 18. 18. 13 Nang magkagayo&apos;ynagsalitasiHagai, nasugongPanginoonayonsapasugongPanginoonsabayan, nanagsasabi, Ako&apos;ysumasainyo, sabingPanginoon. <br />

×