Criticism

397 views

Published on

Published in: Spiritual, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
397
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Criticism

 1. 1. Proverbs 13:18 Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakuwil ng saway: ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri.
 2. 2. 2 Samuel 16:5-13 5 At nang dumarating ang hari sa Bahurim, narito, lumalabas na mula rooy isang lalake sa angkan ng sangbahayan ni Saul, na ang pangalay Semei, na anak ni Gera: siyay lumalabas, at manunumpa habang siyay lumalabas. 6 At kaniyang hinagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David: at ang buong bayan, at ang lahat na malalakas na lalake ay nasa kaniyang kanan, at sa kaniyang kaliwa.
 3. 3. 7 At ganito ang sinabi ni Semei nang siyaynanunumpa, Lumayas ka, lumayas ka, ikawna lalaking mabagsik, at hamak na lalake:8 Ibinalik sa iyo ng Panginoon ang buongdugo ng sangbahayan ni Saul na siya monghinalinhan ng pagkahari; at ibinigay ngPanginoon ang kaharian sa kamay niAbsalom na iyong anak: at, narito, ikaw aynasa iyong sariling kasamaan, sapagkatikaw ay lalaking mabagsik.
 4. 4. 9 Nang magkagayoy sinabi ni Abisai naanak ni Sarvia sa hari, Bakit susumpainnitong asong patay ang aking panginoon nahari? payaunin mo ako, isinasamo ko sa iyo,at pugutin ang kaniyang ulo.10 At sinabi ng hari, Anong ipakikialam kosa inyo, kayong mga anak ni Sarvia?Sapagkat siyay nanunumpa, at sapagkatsinabi ng Panginoon sa kaniya, Sumpain mosi David, sino nga ang magsasabi, Bakit kagumawa ng ganyan?
 5. 5. 11 At sinabi ni David kay Abisai, at sa lahatniyang mga lingkod, Narito, ang anakko, na lumabas sa aking tiyan, siyanghumahanap ng aking buhay: gaano pa ngakaya ang gagawin ngayon ng Benjamitangito? bayaan ninyo siya at manumpa siya:sapagkat iniutos ng Panginoon sa kaniya.12 Marahil ay titingnan ng Panginoon angkasamaang ginagawa sa akin, at gagawanako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa niyasa akin sa araw na ito.
 6. 6. 13 Sa gayoy nagpatuloy ng lakad si Davidat ang kaniyang mga lalake: at si Semei ayyumaon sa tagiliran ng bundok sa tapatniya, at sumusumpa habang siyayyumayaon, at hinahagis ng bato siya, atnananaboy ng alabok.
 7. 7. 1. DISABLE THE HIT BACK MECHANISMProverbs 15:1 Ang malubay na sagot aynakapapawi ng poot: ngunit ang mabigatna salita ay humihila ng galit.
 8. 8. James 1:19-2019 Nalalaman ninyo ito, minamahal kongmga kapatid. Ngunit magmaliksi angbawat tao sa pakikinig, magmakupad sapananalita, magmakupad sa pagkagalit;20 Sapagkat ang galit ng tao ay hindigumagawa ng katuwiran ng Dios.
 9. 9. 2. RECEIVE IT WITH A TEACHABLE HEARTProverbs 13:18 Karalitaan at kahihiyanang tatamuhin ng nagtatakuwil ng saway:ngunit siyang nakikinig ng saway aymagkakapuri.
 10. 10. Proverbs 15;31-33 31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. 33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba.
 11. 11. 3. INVITE FEEDBACK FROM THE WISEEcclesiastes 7:5 Maigi ang makinig ngsaway ng pantas kay sa isang taoy makinigng awit ng mga mangmang.
 12. 12. 4. STAND ON GOD’S TRUTHWHEN ATTACKED WRONGLY1Samuel 24:15 Maging hukom nga angPanginoon, at hatulan tayo, at tingnan, atipagsanggalang ang aking usap, at iligtasako sa iyong kamay.
 13. 13. 5. POSTURE YOUR HEART AS A LEARNER BEFORE GODPsalms 139:23 Siyasatin mo ako, Oh Dios,at alamin mo ang aking puso; subukin moako, at alamin mo ang aking mga pagiisip:Psalms 139:24 At tingnan mo kung mayanomang lakad ng kasamaan sa akin, atpatnubayan mo ako sa daang walanghanggan.
 14. 14. CONCLUSION2Sa 19:18 At may tawiran naman upangtawiran ng sangbahayan ng hari, at gawin angkaniyang inaakalang mabuti. At si Semei naanak ni Gera ay nagpatirapa sa harap nghari, nang siyay makatawid sa Jordan.2Sa 19:19 At sinabi niya sa hari, Huwagparatangan ng kasamaan ako ng akingpanginoon, o alalahanin man ang ginawa namay kalikuan ng iyong lingkod sa araw na angaking panginoon na hari ay lumabas saJerusalem, upang isapuso ng hari.
 15. 15. 2 Samuel 19:20 Sapagkat nalalaman ngiyong lingkod na akoy nagkasala: kayat,narito, akoy naparirito sa araw na ito, nauna sa lahat ng sangbahayan ni Jose upanglumusong na salubungin ang akingpanginoon na hari.

×