“ Another night with the frogs” Great Commission Ministries Exodus 8:1-15
Exodus 8:1-7 <ul><li>1  At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kaniya, Ganito ang sa...
<ul><li>3  At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka , na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay , at sa iyong tulugan...
<ul><li>5 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, Iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ...
Teribleng kalamidad! <ul><li>A. Disgusting Calamity – Frogs Everywhere! </li></ul><ul><li>B. Disturbing Calamity – Frog...
A Descriptive Calamity – A clear picture of a plague that afflicts all men.  <ul><li>Ang kasalanan ay pangkalahatan  </...
A Descriptive Calamity – A clear picture of a plague that afflicts all men.  <ul><li>2. Kasalanan ay pinapasukan ang ba...
A Descriptive Calamity – A clear picture of a plague that afflicts all men.  <ul><li>3. Ang kasalanan ang nagpapahiwala...
Exodus 8:8-10 <ul><li>8  Nang magkagayo'y tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, Manalangin kayo sa Pangino...
  A THOUGHTLESS CHOICE  <ul><li>A. Pharaoh’s Desire – To be free from the frogs. </li></ul><ul><li>B. Pharaoh’s Dilemm...
  A THOUGHTLESS CHOICE  <ul><li>Pharaoh’s Depiction – </li></ul><ul><li>He pictures the lost sinner.  </li></ul><ul><l...
Some Typical Excuses : <ul><li>Mahal ko ang aking kasalanan </li></ul><ul><li>2 Tim. 3:4 at Rom. 6:23 </li></ul>2Ti 3:4 ...
Some Typical Excuses : <ul><li>2. Mabuti akong tao! </li></ul>Eph 2:8 Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagi...
Some Typical Excuses : <ul><li>3. Masama akong tao, di ako karapatdapat sa iglesiya! </li></ul>Luke 19:10 Sapagka't ang ...
Some Typical Excuses : <ul><li>4. Marami pa akong hindi maisuko, Saka nalang! </li></ul>Mark 8:36 Sapagka't ano ang mapa...
Some Typical Excuses : <ul><li>5. Maghintay muna ako kung kaya kong mabuhay sa inyong pananampalataya! </li></ul>Gal 2:20 ...
What’s your excuse?
Exodus 8:11-15 <ul><li>11 At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo, at sa iyong bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyon...
<ul><li>14 At kanilang pinagpisan sa buntonbunton: at ang lupa ay bumaho. </li></ul><ul><li>15 Nguni't nang makita ni F...
A TRAGIC CONSEQUENCE  Dahil sa ayaw ni Pharaoh tumupad sa pinag uutos ng Diyos, siya at ang kanyang mga kasamaan ay nanat...
The Splendor Of The Consequence – The consequences of Pharaoh’s decision teach us a valuable lesson about the dangers o...
<ul><li>It is dangerous to delay in spiritual matters – Pro. 27:1 </li></ul><ul><li>Salvation is too precious for you to ...
Ngayon! Ngayon ang araw ng kaligtasan! <ul><li>2Co 6:2 ( Sapagka't sinasabi niya, Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, At...
<ul><li>Bukas! </li></ul><ul><li>Gusto mo bang matulog muli ng isang gabi kapiling ang mga palaka? </li></ul><ul><li>O gu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Another Night With The Frogs Tagalog

1,353 views

Published on

Another night with the frogs in tagalog version. Another worship service to remember during the month of ramadan in GCM church. God bless!

Published in: Education, Business, Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,353
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Another Night With The Frogs Tagalog

 1. 1. “ Another night with the frogs” Great Commission Ministries Exodus 8:1-15
 2. 2. Exodus 8:1-7 <ul><li>1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kaniya, Ganito ang sabi ng Panginoon , Tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. </li></ul><ul><li>2 At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito, aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain: </li></ul>
 3. 3. <ul><li>3 At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka , na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay , at sa iyong tulugan , at sa iyong higaan , at sa bahay ng iyong mga lingkod , at sa iyong bayan , at sa iyong mga hurno , at sa iyong mga masa ng tinapay. </li></ul><ul><li>4 At kapuwa aakyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan, at lahat ng iyong mga lingkod. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>5 At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo kay Aaron, Iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang, at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Egipto. </li></ul><ul><li>6 At iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay sa tubig sa Egipto; at ang mga palaka ay nagsiahon, at tinakpan ang lupain ng Egipto. </li></ul><ul><li>7 At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga enkanto, at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Egipto. </li></ul>
 5. 5. Teribleng kalamidad! <ul><li>A. Disgusting Calamity – Frogs Everywhere! </li></ul><ul><li>B. Disturbing Calamity – Frogs were </li></ul><ul><li>considered sacred and, as a result, could not </li></ul><ul><li>be killed. </li></ul><ul><li>C. Devastating Calamity – There wasn’t a single person beyond the reach of the frogs influence. </li></ul><ul><li>D. Defiling Calamity – The frogs filled all the temples and thereby defiled them and prevented the people from worshipping any of their other gods. </li></ul>
 6. 6. A Descriptive Calamity – A clear picture of a plague that afflicts all men. <ul><li>Ang kasalanan ay pangkalahatan </li></ul><ul><li>1 John 5:19 </li></ul>1Jo 5:19 Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama.
 7. 7. A Descriptive Calamity – A clear picture of a plague that afflicts all men. <ul><li>2. Kasalanan ay pinapasukan ang bawat buhay at hindi ma kontrol ng tao </li></ul>Ro 3:10 Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; Rom 3:23 Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios;
 8. 8. A Descriptive Calamity – A clear picture of a plague that afflicts all men. <ul><li>3. Ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa ating Panginoong Hesus! </li></ul>Isaiah 59:2 Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Dios, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kaniyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Psalms 66:18 Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon:
 9. 9. Exodus 8:8-10 <ul><li>8 Nang magkagayo'y tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, Manalangin kayo sa Panginoon , na alisin ang mga palaka sa akin, at sa aking bayan; at aking tutulutang yumaon, ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon. </li></ul><ul><li>9 At sinabi ni Moises kay Faraon, Magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin: anong oras isasamo kita, at ang iyong mga lingkod, at ang iyong bayan, upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay, at mangatira na lamang sa ilog? </li></ul><ul><li>10 At kaniyang sinabi, Sa kinabukasan . At sinabi ni Moises, Mangyayari ayon sa iyong salita : upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Dios. </li></ul>
 10. 10.   A THOUGHTLESS CHOICE <ul><li>A. Pharaoh’s Desire – To be free from the frogs. </li></ul><ul><li>B. Pharaoh’s Dilemma – To call on God would be to admit his own helplessness. </li></ul><ul><li>C. Pharaoh’s Decision – He decided to put off until tomorrow that which should have been done right then. </li></ul>
 11. 11.   A THOUGHTLESS CHOICE <ul><li>Pharaoh’s Depiction – </li></ul><ul><li>He pictures the lost sinner.  </li></ul><ul><li>Most lost people want a relationship with God.  </li></ul><ul><li>It gnaws at their souls. </li></ul><ul><li>Their sins bother them and they know they need to prepare for the day when they will leave this world. However, before they can come to the Lord, they must confess their own sinfulness and inability before God. </li></ul><ul><li>They must acknowledge God to be their only hope. As a result, they delay their coming to God and make up various excuses in an attempt to justify their indecision. </li></ul>
 12. 12. Some Typical Excuses : <ul><li>Mahal ko ang aking kasalanan </li></ul><ul><li>2 Tim. 3:4 at Rom. 6:23 </li></ul>2Ti 3:4 Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kay sa mga maibigin sa Dios; Rom 6:23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin.
 13. 13. Some Typical Excuses : <ul><li>2. Mabuti akong tao! </li></ul>Eph 2:8 Sapagka't sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y hindi sa inyong sarili , ito'y kaloob ng Dios; Mat 7:21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
 14. 14. Some Typical Excuses : <ul><li>3. Masama akong tao, di ako karapatdapat sa iglesiya! </li></ul>Luke 19:10 Sapagka't ang Anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala.
 15. 15. Some Typical Excuses : <ul><li>4. Marami pa akong hindi maisuko, Saka nalang! </li></ul>Mark 8:36 Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay?
 16. 16. Some Typical Excuses : <ul><li>5. Maghintay muna ako kung kaya kong mabuhay sa inyong pananampalataya! </li></ul>Gal 2:20 Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo ; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin : at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.
 17. 17. What’s your excuse?
 18. 18. Exodus 8:11-15 <ul><li>11 At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo, at sa iyong bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan; mangatitira na lamang sa ilog. </li></ul><ul><li>12 At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Faraon: at si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kaniyang dinala kay Faraon. </li></ul><ul><li>13 At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>14 At kanilang pinagpisan sa buntonbunton: at ang lupa ay bumaho. </li></ul><ul><li>15 Nguni't nang makita ni Faraon na may pahinga ay pinapagmatigas ang kaniyang puso, at hindi niya dininig sila; gaya ng sinalita ng Panginoon. </li></ul>
 20. 20. A TRAGIC CONSEQUENCE Dahil sa ayaw ni Pharaoh tumupad sa pinag uutos ng Diyos, siya at ang kanyang mga kasamaan ay nanatiling nakapiling pa ng ISANG GABI ang mga palaka!
 21. 21. The Splendor Of The Consequence – The consequences of Pharaoh’s decision teach us a valuable lesson about the dangers of delay in making spiritual decisions. <ul><li>The consequences of sin will continue until we respond appropriately to God’s call – </li></ul><ul><li>Gal. 6:7-8 . </li></ul><ul><li>2. The choice to continue in sin affects more people than just us. </li></ul>Gal 6:7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Gal 6:8 Sapagka't ang naghahasik ng sa kaniyang sariling laman ay sa laman magaani ng kasiraan; datapuwa't ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu magaani ng buhay na walang hanggan.
 22. 22. <ul><li>It is dangerous to delay in spiritual matters – Pro. 27:1 </li></ul><ul><li>Salvation is too precious for you to take a chance on gambling it away </li></ul>Pro 27:1 Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.
 23. 23. Ngayon! Ngayon ang araw ng kaligtasan! <ul><li>2Co 6:2 ( Sapagka't sinasabi niya, Sa panahong ukol kita'y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan): </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Bukas! </li></ul><ul><li>Gusto mo bang matulog muli ng isang gabi kapiling ang mga palaka? </li></ul><ul><li>O gusto mong lumapit at magpalinis sa ating Panginoong Hesus? </li></ul><ul><li>BUKAS PA BA? </li></ul><ul><li>Ano ang desiyon mo ngayon?? </li></ul><ul><li>Kasalanan ba o kaligtasan? </li></ul><ul><li>Langit ba o impiyerno? </li></ul><ul><li>Pagpapatawad ba o PALAKA? </li></ul><ul><li>Ano ang gagawin mo ngayon pagkatapos mong narinig ang mensahe ng ating Panginoon ngayon? </li></ul>

×