Islam dini ve islami bilgiler

3,110 views
2,823 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • http://www.umretur.net hac umre mi yapmak istiyorsunuz en uygun seçenekler ve en uygun fiyatlar için daha ne duruyorsunuz ki kampanyaları kaçırmayın.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,110
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Islam dini ve islami bilgiler

 1. 1. islam www.kuyruksuz.com ĠSLÂM VE ĠSLÂMĠYET HAKKINDA HER MÜ’MÎN MÜSLÜMAN’IN BĠLMESĠ GEREN DĠNĠ BĠLGĠLER 1. HAC ÇEġĠTLERĠ 2. HAC AYLARI 3. HAC ĠBADETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR VE CEVAPLARI 4. BORÇLULAR HACCA GĠDEBĠLĠR MĠ? 5. SIRAT KÖPRÜSÜ 6. GERÇEK BĠR DĠNDAR - ATATÜRK 7. DĠNĠNE GÖNÜLDEN BAĞLI BĠR LĠDER - ATATÜRK 8. GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? 9. DÜNYA SEVGĠSĠ , GÜNAHLARIN BAġIDIR 10. DÜNYA AHĠRETĠN TARLASIDIR 11. SĠGARA ĠÇMEK HARAM MI? 12. ĠBN-Ġ SĠNA 13. DEPREM VE GÜNAH ĠLĠġKĠSĠ 14. ĠSLAMDA ÖTENAZĠ 15. ĠSLAM DĠNĠ NDE ZORLAMA YOKTUR ! 16. ĠSLAMDA HOġGÖRÜ NE DEMEKTĠR ? 17. BATILI ÜNLÜLERĠN ĠSLAM HAYRANLIĞI 18. ĠSLAM DĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR 19. MÜSLÜMANLAR NĠÇĠN GERĠ KALMIġTIR? 20. FIKIH NEDĠR? FIKIH ĠLMĠNĠN ÖNEMĠ 21. VEDÂ HUTBESĠ 22. KĠTAB-I MUKADDESTE AHMED ĠSMĠ 23. HAMNE BĠNTĠ CAHġ 24. HANSA HATUN 25. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR 26. SĠGARA ĠÇMEK HARAM MI? 27. ĠBN-Ġ SĠNA 28. DEPREM VE GÜNAH ĠLĠġKĠSĠ 29. ĠSLAMDA ÖTENAZĠ 30. ĠSLAM DĠNĠ NDE ZORLAMA YOKTUR ! 31. ĠSLAMDA HOġGÖRÜ NE DEMEKTĠR ? 32. BATILI ÜNLÜLERĠN ĠSLAM HAYRANLIĞI 33. ĠSLAM DĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR 34. MÜSLÜMANLAR NĠÇĠN GERĠ KALMIġTIR? 35. FIKIH NEDĠR? FIKIH ĠLMĠNĠN ÖNEMĠ 36. VEDÂ HUTBESĠ 37. KĠTAB-I MUKADDESTE AHMED ĠSMĠ 38. HAMNE BĠNTĠ CAHġ 39. HANSA HATUN 40. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR 41. HASSAN BĠN SABĠT 42. HATĠB BĠN EBÎ BELTEA 43. HUBEYB BĠN ADĠY 44. HUZEYFE BĠN YEMÂN 45. HAMZA BĠN ABDÜLMUTTALĠPDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 2. 2. islam www.kuyruksuz.com 46. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL 47. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN 48. KÂB BĠN ZÜHEYR 49. NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET 50. ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? 51. VEDÂ HUTBESĠ 52. KĠTAB-I MUKADDESTE AHMED ĠSMĠ 53. HAMNE BĠNTĠ CAHġ 54. HANSA HATUN 55. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR 56. HASSAN BĠN SABĠT 57. HATĠB BĠN EBÎ BELTEA 58. HUBEYB BĠN ADĠY 59. HUZEYFE BĠN YEMÂN 60. HAMZA BĠN ABDÜLMUTTALĠP 61. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL 62. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN 63. KÂB BĠN ZÜHEYR 64. NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET 65. ĠNSANLAR ĠMAN VE DĠN KONUSUNDA FĠKĠR DEĞĠġTĠREBĠLĠR MĠ? 66. KURAN-I KERĠM NEDĠR? 67. ĠSLAMĠYETTE ÖLÜM VE SONRASI 68. UYDURMA HADĠS OLUR MU? 69. ĠSLAMĠYETTE YEMĠN VE YEMĠN KEFARETĠ 70. ĠSLAMDA TĠCARET VE ALTIN GÜNÜ YAPMAK 71. ĠSLAMĠYETTE FAĠZ 72. DÜNYANIN EN BÜYÜK BUDA HEYKELĠ 73. AHLAK KAVRAMI VE ĠSLAMĠYETTE AHLAK 74. Ġslami Genel Kültür Soruları ve Cevapları 75. Ġslamiyet ile ilgili Suâller 76. ĠSLAMĠYETTE FAĠZ 77. DÜNYANIN EN BÜYÜK BUDA HEYKELĠ 78. AHLAK KAVRAMI VE ĠSLAMĠYETTE AHLAK 79. Ġslami Genel Kültür Soruları ve Cevapları 80. Ġslamiyet ile ilgili Suâller 81. ĠSLAMĠYET HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR 82. 32 FARZ 83. ĠMANIN ġARTLARI NELERDĠR ? AYETLER ĠLE AÇIKLAMALARI 84. 54 FARZ 85. Peygamber Efendimizin En Güzel Hadisleri 86. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 7 87. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 6 88. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 5 89. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 4 90. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 3 91. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 2 92. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 1 93. Hac ibadeti ve Hacı Olmak 94. Bayram NamazıDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 3. 3. islam www.kuyruksuz.com 95. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESME HAKKINDA HERġEY 96. Ġyilik Yap, Denize At 97. Büyük Günahlar Nelerdir? 98. Ramazan Ayının Önemi 99. Nafile oruçlar nelerdir? 100. Hanefi mezhebinde olan bir kiĢi oruç kefareti için sadece 60 fakiri doyurmak 101. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 7 102. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 6 103. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 5 104. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 4 105. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 3 106. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 2 107. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 1 108. Hac ibadeti ve Hacı Olmak 109. Bayram Namazı 110. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESME HAKKINDA HERġEY 111. Ġyilik Yap, Denize At 112. Büyük Günahlar Nelerdir? 113. Ramazan Ayının Önemi 114. Nafile oruçlar nelerdir? 115. Hanefi mezhebinde olan bir kiĢi oruç kefareti için sadece 60 fakiri doyurmak 116. Ramazan orucu hangi durumlarda terk edilebilir? 117. Kaza oruçları altı gün oruçları yerine geçer mi? 118. Orucu bozan ve Sadece Kaza gerektiren durumlar 119. Oruç Kefareti Nasıl Ödenir 120. Orucu Bozan Durumlar 121. Ramazan Bayramı 122. Oruç Hakkında Bilgiler 123. Anne - Babanın bedduası tutar mı? 124. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir 125. Bunları Biliyor muydunuz ? 126. Ġyilik Yap, Denize At 127. Büyük Günahlar Nelerdir? 128. Ramazan Ayının Önemi 129. Nafile oruçlar nelerdir? 130. Hanefi mezhebinde olan bir kiĢi oruç kefareti için sadece 60 fakiri doyurmak 131. Ramazan orucu hangi durumlarda terk edilebilir? 132. Kaza oruçları altı gün oruçları yerine geçer mi? 133. Orucu bozan ve Sadece Kaza gerektiren durumlar 134. Oruç Kefareti Nasıl Ödenir 135. Orucu Bozan Durumlar 136. Ramazan Bayramı 137. Oruç Hakkında Bilgiler 138. Anne - Babanın bedduası tutar mı? 139. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir 140. Bunları Biliyor muydunuz ? 141. Beddua ile ilgili peygamberimizin hadisi 142. Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefadan Peygamber Efendimizin Hayatı 143. Çok olanın kıymeti bilinmezDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 4. 4. islam www.kuyruksuz.com 144. Ġbni Sina 145. Nazar haktır 146. Hipnotizma nedir? 147. Her iĢte baĢarılı olmak 148. Ġnsanın üstünlüğü 149. Somuncu Baba kimdir? 150. Rüya görmek 151. Ramazan Bayramı 152. Oruç Hakkında Bilgiler 153. Anne - Babanın bedduası tutar mı? 154. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir 155. Bunları Biliyor muydunuz ? 156. Beddua ile ilgili peygamberimizin hadisi 157. Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefadan Peygamber Efendimizin Hayatı 158. Çok olanın kıymeti bilinmez 159. Ġbni Sina 160. Nazar haktır 161. Hipnotizma nedir? 162. Her iĢte baĢarılı olmak 163. Ġnsanın üstünlüğü 164. Somuncu Baba kimdir? 165. Rüya görmek 166. Dost istersen Allah yeter 167. Hallac-ı Mansur kimdir? 168. Ġntihar etmenin dindeki yeri 169. Ġslamda Zenginlik ve Fakirlik 170. Gaziliğin fazileti 171. ġehitlikle ilgili çeĢitli sorular 172. Günahkâr da Ģehit olur 173. ġehit olmanın önemi 174. Teravih Namazı 175. Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? 176. Hipnotizma nedir? 177. Her işte başarılı olmak 178. İnsanın üstünlüğü 179. Somuncu Baba kimdir? 180. Rüya görmek 181. Dost istersen Allah yeter 182. Hallac-ı Mansur kimdir? 183. İntihar etmenin dindeki yeri 184. İslamda Zenginlik ve Fakirlik 185. Gaziliğin fazileti 186. Şehitlikle ilgili çeşitli sorular 187. Günahkâr da şehit olur 188. Şehit olmanın önemi 189. Teravih Namazı 190. Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? 191. Namazdan sonra dua ve tesbihDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 5. 5. islam www.kuyruksuz.com 192. Cenaze namazı ve defin 193. Camilere saygı 194. Ezan ve İkamet 195. Farzın önemi büyüktür 196. Teganni nedir? 197. Namazlarda niyet 198. Namazın farzları nelerdir ? 199. Her zikir namaz değildir 200. Namaz kılmak kime zor gelir 201. ġehitlikle ilgili çeĢitli sorular 202. Günahkâr da Ģehit olur 203. ġehit olmanın önemi 204. Teravih Namazı 205. Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? 206. Namazdan sonra dua ve tesbih 207. Cenaze namazı ve defin 208. Camilere saygı 209. Ezan ve Ġkamet 210. Farzın önemi büyüktür 211. Teganni nedir? 212. Namazlarda niyet 213. Namazın farzları nelerdir ? 214. Her zikir namaz değildir 215. Namaz kılmak kime zor gelir 216. Kalbim temiz, sen kalbe bak demek 217. Namaz dinin direğidir 218. Namaz kılmayanın hâli 219. Salât ne demektir? 220. Her kötülüğün tek ilacı 221. Namazla alay edilmez 222. En büyük günah 223. Hanefilerin Maliki Mezhebini taklit halleri 224. Ġslâmda Modern diĢ hekimliği 225. Tadbib kelimesinin manası 226. Teganni nedir? 227. Namazlarda niyet 228. Namazın farzları nelerdir ? 229. Her zikir namaz değildir 230. Namaz kılmak kime zor gelir 231. Kalbim temiz, sen kalbe bak demek 232. Namaz dinin direğidir 233. Namaz kılmayanın hâli 234. Salât ne demektir? 235. Her kötülüğün tek ilacı 236. Namazla alay edilmez 237. En büyük günah 238. Hanefilerin Maliki Mezhebini taklit halleri 239. Ġslâmda Modern diĢ hekimliğiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 6. 6. islam www.kuyruksuz.com 240. Tadbib kelimesinin manası 241. Ġlham dinde senet değildir 242. DiĢ dolgusuyla ilgili çeĢitli sorular 243. ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım 244. Guslettikten sonra, menisi gelen erkeğin, tekrar gusletmesi gerekir mi? 245. Gusül için teyemmüm 246. Hastanın guslü 247. Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller 248. Cünüp neler yapamaz? 249. Guslü geciktirmek 250. Sünnet üzere gusletmek 251. Namazla alay edilmez 252. En büyük günah 253. Hanefilerin Maliki Mezhebini taklit halleri 254. Ġslâmda Modern diĢ hekimliği 255. Tadbib kelimesinin manası 256. Ġlham dinde senet değildir 257. DiĢ dolgusuyla ilgili çeĢitli sorular 258. ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım 259. Guslettikten sonra, menisi gelen erkeğin, tekrar gusletmesi gerekir mi? 260. Gusül için teyemmüm 261. Hastanın guslü 262. Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller 263. Cünüp neler yapamaz? 264. Guslü geciktirmek 265. Sünnet üzere gusletmek 266. Guslün farzları 267. Avustralyanın ateist baĢbakanı 268. GDO, Kuranda geçiyormuĢ 269. Avusturyanın agnostik cumhurbaĢkanı 270. ĠĢte yeni Osmanlıcılık 271. Dünyada dinin yükseliĢi 272. Türkiyede Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği 273. Ġslam ve demokrasi 274. Yoksullar ve sadaka 275. Bir Müslümanın kafası 276. Hastanın guslü 277. Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller 278. Cünüp neler yapamaz? 279. Guslü geciktirmek 280. Sünnet üzere gusletmek 281. Guslün farzları 282. Avustralyanın ateist baĢbakanı 283. GDO, Kuranda geçiyormuĢ 284. Avusturyanın agnostik cumhurbaĢkanı 285. ĠĢte yeni Osmanlıcılık 286. Dünyada dinin yükseliĢi 287. Türkiyede Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği 288. Ġslam ve demokrasiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 7. 7. islam www.kuyruksuz.com 289. Yoksullar ve sadaka 290. Bir Müslümanın kafası 291. Türkiyede derneklerin çoğu cami derneği 292. Ġslam okulu Ġngiltereyi karıĢtırdı 293. Ġlk mühendisler 72 bin yaĢında 294. Pekin insanı 700 bin yaĢındaymıĢ 295. Dünyanın en değerli 10 dini mirası 296. Evrimde merhametin yeri neresi 297. 2012de kıyamet kopacak mı ? 298. Mayalar ve inanç sistemleri 299. Hinduizm ve Budizm 300. Hinduizme göre yaratılıĢ 301. Dünyada dinin yükseliĢi 302. Türkiyede Din, Siyaset ve Cinsiyet EĢitliği 303. Ġslam ve demokrasi 304. Yoksullar ve sadaka 305. Bir Müslümanın kafası 306. Türkiyede derneklerin çoğu cami derneği 307. Ġslam okulu Ġngiltereyi karıĢtırdı 308. Ġlk mühendisler 72 bin yaĢında 309. Pekin insanı 700 bin yaĢındaymıĢ 310. Dünyanın en değerli 10 dini mirası 311. Evrimde merhametin yeri neresi 312. 2012de kıyamet kopacak mı ? 313. Mayalar ve inanç sistemleri 314. Hinduizm ve Budizm 315. Hinduizme göre yaratılıĢ 316. Yunan mitolojisinde intikam ve cezalar 317. Milletlerin dindarlığı 318. ÇeĢitli dini çeliĢkiler 319. Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ 320. Ġlahî kitaplar 321. Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları 322. PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ 323. Müslümanın önemli bir vasfı: Merhametli olmak 324. Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar 325. NAMAZIN FAYDALARI 326. Evrimde merhametin yeri neresi 327. 2012de kıyamet kopacak mı ? 328. Mayalar ve inanç sistemleri 329. Hinduizm ve Budizm 330. Hinduizme göre yaratılıĢ 331. Yunan mitolojisinde intikam ve cezalar 332. Milletlerin dindarlığı 333. ÇeĢitli dini çeliĢkiler 334. Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢ 335. Ġlahî kitaplar 336. Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları 337. PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 8. 8. islam www.kuyruksuz.com 338. Müslümanın önemli bir vasfı: Merhametli olmak 339. Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar 340. NAMAZIN FAYDALARI 341. Yemeklere Ģarap veya alkol katmak 342. Cennetle Müjdelenen Sahabeler 343. Ġslam, Alkol ve Günah 344. CUMA SÛRESĠ 345. Enfâl Suresi 346. MUHAMMED SÛRESĠ 347. RAHMÂN SÛRESĠ 348. MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ 349. ALÂK SÛRESĠ 350. KALEM SÛRESĠ 351. Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları 352. PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ 353. Müslümanın önemli bir vasfı: Merhametli olmak 354. Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar 355. NAMAZIN FAYDALARI 356. Yemeklere Ģarap veya alkol katmak 357. Cennetle Müjdelenen Sahabeler 358. Ġslam, Alkol ve Günah 359. CUMA SÛRESĠ 360. Enfâl Suresi 361. MUHAMMED SÛRESĠ 362. RAHMÂN SÛRESĠ 363. MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ 364. ALÂK SÛRESĠ 365. KALEM SÛRESĠ 366. MÜDDESSĠR SÛRESĠ 367. MÜZZEMMĠL SÛRESĠ 368. FÂTĠHA SÛRESĠ 369. KÂFĠRÛN SÛRESĠ 370. NASR SÛRESĠ 371. TEBBET SÛRESĠ 372. ĞÂġĠYE SÛRESĠ 373. ALÂ SÛRESĠ 374. TEKVÎR SÛRESĠ 375. LEYL SÛRESĠ 376. MUHAMMED SÛRESĠ 377. RAHMÂN SÛRESĠ 378. MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ 379. ALÂK SÛRESĠ 380. KALEM SÛRESĠ 381. MÜDDESSĠR SÛRESĠ 382. MÜZZEMMĠL SÛRESĠ 383. FÂTĠHA SÛRESĠ 384. KÂFĠRÛN SÛRESĠ 385. NASR SÛRESĠ 386. TEBBET SÛRESĠDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 9. 9. islam www.kuyruksuz.com 387. ĞÂġĠYE SÛRESĠ 388. ALÂ SÛRESĠ 389. TEKVÎR SÛRESĠ 390. LEYL SÛRESĠ 391. DUHÂ SÛRESĠ 392. FECR SÛRESĠ 393. ĠNġĠRÂH SÛRESĠ 394. ASR SÛRESĠ 395. HÜMEZE SÛRESĠ 396. FÎL SÛRESĠ 397. ÂDĠYÂT SÛRESĠ 398. ZĠLZÂL SÛRESĠ 399. KUREYġ SÛRESĠ 400. MÂÛN SÛRESĠ 401. TEBBET SÛRESĠ 402. ĞÂġĠYE SÛRESĠ 403. ALÂ SÛRESĠ 404. TEKVÎR SÛRESĠ 405. LEYL SÛRESĠ 406. DUHÂ SÛRESĠ 407. FECR SÛRESĠ 408. ĠNġĠRÂH SÛRESĠ 409. ASR SÛRESĠ 410. HÜMEZE SÛRESĠ 411. FÎL SÛRESĠ 412. ÂDĠYÂT SÛRESĠ 413. ZĠLZÂL SÛRESĠ 414. KUREYġ SÛRESĠ 415. MÂÛN SÛRESĠ 416. KÂRĠA SÛRESĠ 417. TEKÂSÜR SÛRESĠ 418. FELÂK SÛRESĠ 419. Nâs Suresi 420. Albert Einstein Ve Dini Inancı 421. Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları 422. Gnostisizm 423. Monoteizm 424. Panteizm nedir? 425. Allahın Varlığı ve Birliği 426. FÎL SÛRESĠ 427. ÂDĠYÂT SÛRESĠ 428. ZĠLZÂL SÛRESĠ 429. KUREYġ SÛRESĠ 430. MÂÛN SÛRESĠ 431. KÂRĠA SÛRESĠ 432. TEKÂSÜR SÛRESĠ 433. FELÂK SÛRESĠ 434. Nâs Suresi 435. Albert Einstein Ve Dini InancıDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 10. 10. islam www.kuyruksuz.com 436. Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları 437. Gnostisizm 438. Monoteizm 439. Panteizm nedir? 440. Allahın Varlığı ve Birliği 441. Allah-hu Teâlâ (C.C.) nın Sıfatları 442. Ġmân - Ġbâdet ĠliĢkisi 443. Orucu bozan ve yalnız kaza gerektiren hâller 444. Dört Büyük Melek 445. Ahirete Ġmân 446. HZ. MUHAMMED ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) 447. KADR SÛRESĠ ANLAMI 448. ġEMS SÛRESĠ 449. BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI 450. TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI 451. Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları 452. Gnostisizm 453. Monoteizm 454. Panteizm nedir? 455. Allahın Varlığı ve Birliği 456. Allah-hu Teâlâ (C.C.) nın Sıfatları 457. Ġmân - Ġbâdet ĠliĢkisi 458. Orucu bozan ve yalnız kaza gerektiren hâller 459. Dört Büyük Melek 460. Ahirete Ġmân 461. HZ. MUHAMMED ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) 462. KADR SÛRESĠ ANLAMI 463. ġEMS SÛRESĠ 464. BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI 465. TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI 466. BELED SÛRESĠ ANLAMI 467. HÜMEZE SÛRESĠ ANLAMI 468. KIYÂME SÛRESĠ ANLAMI 469. ASR SÛRESĠ 470. MÜRSELÂT SÛRESĠ 471. TÎN SÛRESĠ VE ANLAMI 472. KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI 473. Ġhlâs Sûresi ve anlamı 474. Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları 475. HUCURAT SURESĠ ANLAMI 476. HZ. MUHAMMED ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) 477. KADR SÛRESĠ ANLAMI 478. ġEMS SÛRESĠ 479. BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI 480. TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI 481. BELED SÛRESĠ ANLAMI 482. HÜMEZE SÛRESĠ ANLAMI 483. KIYÂME SÛRESĠ ANLAMI 484. ASR SÛRESĠDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 11. 11. islam www.kuyruksuz.com 485. MÜRSELÂT SÛRESĠ 486. TÎN SÛRESĠ VE ANLAMI 487. KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI 488. Ġhlâs Sûresi ve anlamı 489. Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları 490. HUCURAT SURESĠ ANLAMI 491. Hz. Muhammed in örnek kiĢiliği 492. Kurândaki sûre ve ayetlerin türkçesi 493. Kur‟ân-ı Kerim hidayet kitabıdır 494. Levh-i Mahfuz 495. Kelime-i tevhidin manası 496. Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey 497. Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kuran 498. Selam vermenin dini önemi 499. Kıyamet insanlara çok yakın 500. Ahlak nedir? 501. TÎN SÛRESĠ VE ANLAMI 502. KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI 503. Ġhlâs Sûresi ve anlamı 504. Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları 505. HUCURAT SURESĠ ANLAMI 506. Hz. Muhammed in örnek kiĢiliği 507. Kurândaki sûre ve ayetlerin türkçesi 508. Kur‟ân-ı Kerim hidayet kitabıdır 509. Levh-i Mahfuz 510. Kelime-i tevhidin manası 511. Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey 512. Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kuran 513. Selam vermenin dini önemi 514. Kıyamet insanlara çok yakın 515. Ahlak nedir? 516. Ġslam 517. Diyanet ĠĢleri tüm billboardları kiralarken müminleri düĢündü mü? 518. Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey 519. Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kuran 520. Selam vermenin dini önemi 521. Kıyamet insanlara çok yakın 522. Ahlak nedir? 523. Ġslam 524. Diyanet ĠĢleri tüm billboardları kiralarken müminleri düĢündü mü?1. ZEMZEM ĠÇMEK (Din ve Ahlak) Zemzem içmek Hadis-i Ģeriflerde buyuruldu ki: (Zemzem, doyurucu ve hastaya Ģifa vericidir.) [Bezzar] (Zemzemi, belalardan korunmak niyeti ile içeni Allahü teâlâ korur.) [Hakim] Abdullah ibni Mübarek ...2. HACCA GĠTMENĠN FAZĠLETĠ (Din ve Ahlak)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 12. 12. islam www.kuyruksuz.com Hacca gitmenin önemi nedir? Farz olan hacca gitmeye çalıĢmalıdır! Bir kere farz olan haccı yapmak, yirmi kere Allah yolunda savaĢ etmekten daha sevaptır. Hadis-i Ģerifte buyuruldu ki: (Hac, suyun kirleri ...3. HACCIN EDEPLERĠ (Din ve Ahlak) ... bulmalı. 9- Aile fertlerinin nafakasını noksansız temin edip gitmeli. 10- Bilhassa hac yolunda Allahü teâlâdan daha fazla korkmalı. 11- Allahü teâlânın ismini çok zikretmeli. 12- Öfkelenmemeye ...4. HAC YOLUNDA ÖLEN (Din ve Ahlak) ... (Medine‟de kalmıĢ öyle kimseler vardır ki, bu cihaddan alacağımız mükafatta, onlar da bize ortaktır) buyurdu. Çünkü niyetleri cihada gitmek, mallarını ve canlarını Allah yolunda harcamak idi. Ancak onları ...5. HAC ĠBADETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR VE CEVAPLARI (Din ve Ahlak) Hac ile ilgili çeĢitli sorular Sual: Hac vakti ne zamandır? CEVAP Hac vakti, arefe ve bayram günleri olmak üzere, beĢ gündür. Sual: Hacda 15 günden fazla kalan, mukim olup kendisine kurban kesmesi ...6. BORÇLULAR HACCA GĠDEBĠLĠR MĠ? (Din ve Ahlak) ... kendi arzusunun peĢindedir, nefsin ve Ģeytanın gizli hilesine düĢmüĢtür. Kul hakkı Allah hakkından önce gelir. Allahü teâlâ böyle takdir etmiĢtir. Kul haklarını, kul borçlarını sahibine ödemedikçe Cennete ...7. SIRAT KÖPRÜSÜ (Din ve Ahlak) ... üzerine Sırat köprüsü kurulur. Buradan ümmetiyle ilk geçecek Peygamber benim.) [Buhari] (Kıyamette Sırat köprüsünün baĢında durur, ümmetimin geçmesini beklerim. Allahü teâlâ, "Dilediğini iste, istediklerine ...8. GERÇEK BĠR DĠNDAR - ATATÜRK (Din ve Ahlak) ... anlaĢılması ve doğru uygulanması için büyük bir çaba göstermiĢtir. Atatürkün Dindarlığı Atatürk, Allaha ve Ġslama inanan samimi bir dindardır. Pek çok sözünde ve tavrında bunu görebilmek mümkündür. ...9. DĠNĠNE GÖNÜLDEN BAĞLI BĠR LĠDER - ATATÜRK (Din ve Ahlak) ... etmiĢtir: "Allah birdir, Ģanı büyüktür. Allahın selameti, sevgisi üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri Allah tarafından insanlara dini gerçekleri duyurmaya memur ve elçi seçilmiĢtir. ...10. GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? (Din ve Ahlak) GAFLETTEN KURTULMAK NASIL OLUR? Sual: Gaflet nedir? Gafletten kurtulmak nasıl olur? CEVAP Dini kelimelerin sözlük manasına değil, ıstılah manasına bakmak gerekir. Gaflet, Allahü teâlâyı unutmak demektir. ...11. DÜNYA SEVGĠSĠ , GÜNAHLARIN BAġIDIR (Din ve Ahlak) ... tercih etmelidir.) [Beyheki] (Ġlim, Allah rızası için değil, dünya menfaati için öğrenildiği ve ibadetler, dünya menfaatlerine alet edildiği zaman fitneler zuhur edecektir.) [A.Rezzak] Kuran-ı kerimde ...12. DÜNYA AHĠRETĠN TARLASIDIRDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 13. 13. islam www.kuyruksuz.com (Din ve Ahlak) ... O halde, kötü olan dünya, Allahü teâlânın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan Ģeyler demektir. Rabbini unutup, nefsine düĢkün olan, yolda hayvanın, palanı ile, yemi ile uğraĢıp, arkadaĢlarından ...13. SĠGARA ĠÇMEK HARAM MI? (Din ve Ahlak) ... (Celal-ül-hak fi keĢfi ahvali Ģiraril-halk) Tütün içmek, alkollü içkiler ve afyon, morfin, esrar ve benzerleri uyuĢturucu maddeler gibi, haram edilmemiĢtir. Ġbni Abidin, (Zebaih) kısmında, (Allahü teâlânın, ...14. DEPREM VE GÜNAH ĠLĠġKĠSĠ (Din ve Ahlak) ... olacak. Din bilgileri unutulacak. Kötülük çoğalacak. Dinsiz, ahlaksız, kimseler Emir olacak, Allahü teâlânın emirleri yaptırılmayacak. Haramlar her yerde iĢlenecek, Yemen‟den bir ateĢ çıkacak. Gökler ve ...15. ĠSLAMDA ÖTENAZĠ (Din ve Ahlak) ... (Allahü teâlâya yemin ederim ki, ölüm meleğini görmek, bin kılıç darbesinden daha Ģiddetlidir.) [Ebu Nuaym] Ölüm acısından bir damla, dağ üzerine konsa, dağ tamamen erirdi. ġerh-i Hutab‟da da böyle bildiriliyor. ...16. ĠSLAM DĠNĠ NDE ZORLAMA YOKTUR ! (Din ve Ahlak) ... ki, bunlar, kesinlikle Kur‟ana inanmıyorlar. Ġnansalar, Kur‟an-ı kerimde Allahü teâlânın, (Onu âlemlere rahmet olarak gönderdim, Beni seven ona tâbi olur. Ona itaat bana itaattir. Onun getirdiklerini alın, ...17. ĠSLAMDA HOġGÖRÜ NE DEMEKTĠR ? (Din ve Ahlak) ... cevap vermeli? CEVAP Fethullahçılar Ehl-i sünnet değildir ki, Allah‟ın kanunlarına tamamen inansın. Âyete, hadise yani Allahü teâlânın ve Onun gönderdiği Resulünün sözlerine inanmayana ne delil getirilir? ...18. BATILI ÜNLÜLERĠN ĠSLAM HAYRANLIĞI (Din ve Ahlak) ... olmayı bile düĢünmüĢtü. Belki de aforoz edilirim korkusuyla bundan vazgeçmiĢtir. AĢağıdaki satırlar Cherfils‟in, (Bonaparte et Ġslam) ismindeki eserinden aynen alınmıĢtır: (Napolyon Ģöyle diyordu: Allah‟ın ...19. ĠSLAM DĠNĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇEġĠTLĠ SORULAR (Din ve Ahlak) ... öldürmeyin. Onların da, sizin de rızkınızı biz veririz. Onları öldürmek elbette çok büyük bir günahtır.) [Ġsra 31] Bir hadis-i Ģerif meali de Ģöyledir: (Allahü teâlâ, ana babayı üzmeyi, kız çocuklarını ...20. MÜSLÜMANLAR NĠÇĠN GERĠ KALMIġTIR? (Din ve Ahlak) ... Allahü teâlâ, (Sadece Müslümana veririm) demiyor, (ÇalıĢana veririm) buyuruyor. Dünyayı kim isterse, ona veririm buyuruyor. Ahireti isteyene ise, hem dünyayı hem ahireti veririm buyuruyor. Kuran-ı kerimin ...21. FIKIH NEDĠR? FIKIH ĠLMĠNĠN ÖNEMĠ (Din ve Ahlak) Fıkıh ilminin önemi Sual: Mealden mi yoksa fıkıh kitabından mı dini öğrenmeyi tavsiye edersiniz? CEVAP Mealden tefsirden din öğrenilmez. Ahmed Tahtavi hazretleri buyuruyor ki: Kuran-ı kerimdeki Allah‟ın ...Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 14. 14. islam www.kuyruksuz.com22. VEDÂ HUTBESĠ (Din ve Ahlak) VEDÂ HUTBESĠ Hamd, Allahü teâlâya mahsustur. Ona hamd eder, Ondan bağıĢlanmak diler ve Ona tevbe ederiz. Nefslerimizin Ģerlerinden ve amellerimizin günahlarından Allahü teâlâya sığınırız. Allahü teâlânın ...23. KĠTAB-I MUKADDESTE AHMED ĠSMĠ (Din ve Ahlak) KĠTAB-I MUKADDESTE AHMED ĠSMĠ Sual: Peygamber efendimizin isminin, mukaddes kitaplar dedikleri Tevrat ve Ġncil‟de geçtiği, Kur‟anı kerimde bildirilmiĢ midir? CEVAP Evet, bildirilmiĢtir. Allahü ...24. NAMAZDA RESÜLLULLAHI ÖVMEK (Ana Kategori) NAMAZDA RESÜLLULLAHI ÖVMEK Sual: (Fatiha suresinde, yalnız Allah övülüyor, peygamber övülmüyor. Namazda Peygamberi övmek, yani namazda Salli Barik salevatlarını okumak Ģirktir) diyenler oluyor. Peygamberi ...25. HAMNE BĠNTĠ CAHġ (Din ve Ahlak) ... Allahtan sevabını bekle! - Kimin için sabredeyim ya Resulallah? - Dayın Hamza için. - Bizler Allahın kullarıyız ve ona döneceğiz. Allah ona rahmet ve magfiret etsin. Onu Ģehitlik sevabıyla sevindirsin ...26. HANSA HATUN (Din ve Ahlak) ... ona evlat acısını bile unutturmuĢtu. BaĢka söze ne hacet? Hansa Hatun, Kadisiye muharebe meydanına giderek, çocuklarını Ģu tarihi sözleriyle coĢturmuĢtur: “Benim kahraman evlatlarım! Allaha yemin ederim ...27. HANZALA BĠN EBÛ ÂMĠR (Din ve Ahlak) ... bizdendir” diye iftihâr ederlerdi. Hanzala bi‟setten ya‟nî Peygamber efendimizin da‟vetinden önce de îmân sâhibi olup, Allahın birliğine inanır, putlara tapmazdı. Hanîf dîninde idi. Böylece hanımının ...28. HASSAN BĠN SABĠT (Din ve Ahlak) ... karĢılık ver, buyurdu. Sâbit bin Kays ayağa kalkıp, Allahü teâlânın büyüklüğüne ve Peygamberimizin medhine dair bir konuĢma yaptı. Onun bu hitabı gelen heyeti fevkalade bir tesir altında bıraktı. Sonra ...29. HATĠB BĠN EBÎ BELTEA (Din ve Ahlak) ... dolayı, Allahü teâlâ, Bedir harbine katılan 313 Sahâbînin, Cennette kavuĢacakları nîmetleri haber vermiĢtir. Hâtib bin Ebî Beltea hazretleri de bu müjdeye kavuĢanlardandır. Peygamber efendimiz, 1400 ...30. HUBEYB BĠN ADĠY (Din ve Ahlak) ... tatbike koydular. Bu maksatla bir heyet Medine‟ye giderek Resulullahın huzuruna çıkıp: - Yâ Resûlallah. Bizim kabîlelerimiz, Ġslâmiyeti kabûl ettiler. Yalnız Kur‟ân-ı kerîm öğretmenine ihtiyâcımız var. ...31. HUZEYFE BĠN YEMÂN (Din ve Ahlak)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 15. 15. islam www.kuyruksuz.com ... bir zarar gelmeyecek. Kılıcımı yayımı aldım, gitmek üzere hazırlandım. Resûlullah efendimiz benim için duâ etti: - Allahım, onu önünden, ardından, sağından, solundan, üstünden, altından koru! MüĢriklere ...32. HAMZA BĠN ABDÜLMUTTALĠP (Din ve Ahlak) ... eder misiniz? BaĢka bir gün Ģahsını görmediği bir kimse, Peygamber efendimize selâm vererek dedi ki: - Yâ Resûlallah! Kâfir olan bir cinnî sizin için münâsib olmayan Ģeyler söylemiĢ. Ben, onu bulup boynunu ...33. ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL (Din ve Ahlak) ... ona müjdeyi verdi: - Ġnsanların en üstünü, en halimi ve en kerimi olan zat tarafından sana emân getirdim. Senin için Resûlullahtan emân istedim. Eshâbına, “Allahü teâlânın emânında olsun, kimse ona taarruz ...34. ĠMRÂN BĠN HÜSAYN (Din ve Ahlak) ... efendimiz, Yemenlilere buyurdu ki: - Ey Yemenliler! Madem ki, Temim oğulları îman etmeyi kabûl etmediler. O hayır ve saadet müjdesini siz alınız! Yemenliler de dediler ki: - Kabûl ettik yâ Resûlallah! ...35. KÂB BĠN ZÜHEYR (Din ve Ahlak) ... sağlam bir din olamaz, var sende? Kurtulmak istiyorsan putları bırak, bir olan Allaha îman et, Müslüman ol ki, kurtulabilesin! Kıyâmet gününde kaçılamayacak olan Cehennem ateĢinden, Müslüman olup, îman ...36. NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET (Din ve Ahlak) ... kızacakları Ģeyde Allahü teâlânın rızasını ararsa, Allahü teâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse, Allahü teâlânın kızacağı Ģeyde, insanların rızasını ararsa, Allahü teâlâ onun iĢini insanlara ...37. HÜR ADAM KURTULUġ SAVAġINDA NEREDEYDĠ? (Siyaset) ... gelmiĢtir. Hz. Allah‟ta, Peygamber Efendimiz de böyle emrediyor.”[12] Mustafa Kemal daha sonra Amasya‟ya geçmiĢtir. Amasya‟da onu karĢılayanlar arasında Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi de vardır. ...38. KURAN-I KERĠM NEDĠR? (Din ve Ahlak) KURAN-I KERĠM NEDĠR? Kuran-ı Kerîm, Yüce Allah(cc) ın insanlara indirdiği son Mukaddes Kitaptır. Kuran, son PeygamberHz. Muhammede (sav) Cebrâil (as) tarafından vahiy yoluyla ...39. ĠSLAMĠYETTE ÖLÜM VE SONRASI (Din ve Ahlak) ... söz eden bir insan, Allahın çok büyük ayetlerinden birini hatırlatmakta ve insanların üzerindeki kalın gaflet perdesinin biraz da olsa aralanmasına vesile olmaktadır. Ancak gafleti, yaĢam biçimi haline ...40. UYDURMA HADĠS OLUR MU? (Din ve Ahlak) ... Elbani ve benzerleri kadar Allah korkuları yok muydu? Cahil, gâfil veya hain mi idiler? Ġslam âlimi cahil olursa, kim âlim olur ki? Gafillik de öyledir. Onlar gafilse, biz nasıl müteyakkız [uyanık] oluruz? ...41. ĠSLAMĠYETTE YEMĠN VE YEMĠN KEFARETĠDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 16. 16. islam www.kuyruksuz.com (Din ve Ahlak) Yemin ve Yemin Kefareti Yemin, yalnız Allahü teâlânın isimlerini söylemekle olur. Vallahi, billahi, tallahi gibi. Kur‟an, Peygamber, Kâbe için demekle yemin olmaz. Fakat âdet olduğu için Mushaf ...42. ĠSLAMDA TĠCARET VE ALTIN GÜNÜ YAPMAK (Din ve Ahlak) Altın Günü Yapmak Sual: 10-15 arkadaĢ, tasarruf yapmak için, altın günü yaparak, toplanan altınları kur‟a çekerek her hafta veya her ay birine vermek caiz midir? Caiz değil ise, çıkar yolu nasıldır? ...43. ĠSLAMĠYETTE FAĠZ (Din ve Ahlak) ... yapana, yaptırana, faiz alıp verene lanet olsun.) [Buhari] (Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana- babasına asi olandır.) [Hakim] (Faiz ...44. AHLAK KAVRAMI VE ĠSLAMĠYETTE AHLAK (Din ve Ahlak) ... çocuğun yaĢını sorduklarında aldıkları cevap altı yaĢ olunca Allah‟ın Resulü (s.a.v.) in cevabı: “Geç kalmıĢsın” olmuĢtur. ...45. TEMEL DĠNÎ BĠLGĠLER - ĠSLAM (Ana Kategori) ... 7. yüzyılda yayılmaya baĢlamıĢtır. Ġslam dinine mensup kiĢilere iman etmiĢ (inançlı) anlamında Mümin veya (Allaha) teslimiyet gösteren anlamında Müslüman denir. Zaman zaman gayrimüslim kaynaklarda tercih ...46. Ġslami Genel Kültür Soruları ve Cevapları (Din ve Ahlak) ... öğrendi ve ona: “Ġnsanlara yalan söylemeyen birisinin Allah‟a yalan söylemesi mümkün değildir” dedi. Bu imparator ...47. Ġslamiyet ile ilgili Suâller (Din ve Ahlak) Ġslamiyet ile ilgili Suâller 1. Müslümanmısın? Elhamdülillah Müslümanım. 2. Müslümanım demenin manası nedir? Allahı bir bilmek, Kuran-ı Kerimi ve Muhammed Aleyhisselamı tasdik etmektir. ...48. ĠSLAMĠYET HAKKINDA SORU VE CEVAPLAR (Din ve Ahlak) ... Mısır‟ı fetheden komutan sahabe kimdir? Amr Bin As 046. Allah (c.c.)‟ın hoĢuna gitmeyen helal nedir? Talak (BoĢanma) 047. ġaban ayının 15.gecesi hangi mübarek gecedir? Berat kandili 048. ...49. SÖZDE ERMENĠ SOYKIRIMINI TANIYAN ÜLKELER (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... Allah için kurban ettikleri öne sürülmektedir. Diyarbakırda bulunan Kanlı Kuyu veya Ermeni Kuyusu , iddialara göre Ermenilerin azılı düĢmanı olan Kürtlerin yaptığı Ermeni Soykırımının bir ispatıdır. ...50. SÖZDE ERMENĠ SOYKIRIMI VE ERMENĠ OLAYLARI HAKKINDA TÜMGERÇEKLER (Dünya Siyaseti ve Global Politika) ... kendi kentlerine geldiklerinde Allah için kurban ettikleri öne sürülmektedir. Diyarbakırda bulunan Kanlı Kuyu veya Ermeni Kuyusu , iddialara göre Ermenilerin azılı düĢmanı olan Kürtlerin yaptığı Ermeni ...51. DĠN SOSYOLOJĠSĠ VE DĠNSEL DAVRANIġDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 17. 17. islam www.kuyruksuz.com (Felsefe) ... iddia, buna ilaveten, var kabul edilen Ģeylerin algılanabileceğini (perceived) veya duyumsanabileceğini (sensed) söylemektedir. Feuerbachın bundan çıkardığı sonuç Ģudur: Allahın varlığı onun algılanabileceği ...52. 32 FARZ (Din ve Ahlak) 32 FARZ Bir çocuk bâliğ olduğu zaman ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, ya‟nî, (Lâ ilahe illallah Muhammedün resûlullah) deyince ve bunun mânâsını bilip inanınca (Müslümân) olur. Kâfirin ...53. ĠMANIN ġARTLARI NELERDĠR ? AYETLER ĠLE AÇIKLAMALARI (Din ve Ahlak) Ġmanın 6 ġartı: Ġmanın Ģartları altıdır. Kim bunlardan bir tanesine dahi Allah‟ın istediği Ģekilde iman etmezse mü‟min olamaz. Allah (c.c) Ģöyle buyuruyor: “Ey inananlar! Allah‟a, rasulüne, ...54. 54 FARZ (Din ve Ahlak) ĠSLAMIN 54 FARZI 54 FARZ Bir çocuk baliğ olduğu zaman ve bir kafir (Kelime-i tevhid) söyleyince, yani, (La ilahe illallah Muhammedün resulullah) deyince ve bunun manasını bilip inanınca (Müslüman) ...55. REKTÖRDEN BÖLÜCÜ ÇIKIġ: "ġĠĠLĠK SAPKINLIKTIR, HRĠSTĠYAN OLMAKDAHA ĠYĠ!" (Siyaset) ... de. ġimdi bir insanın ġii olması Hıristiyan olmasından kötü, çünkü Hıristiyan nihayetinde ehli kitaptır; üç dinden bir tanesindendir. Allah onu selamete de erdirebilir, belki cennete de koyabilir. ġii ...56. 12 HAYVANLI TAKVĠM, TÜRK ĠCADI MI? (Dünya Tarihi) ... * Aman Allahım! Ġnternette Ģöyle üstün körü biraz bilgi bulurum derken nelerle karĢılaĢtım... Meğer sıkıntı bilgiye ulaĢmakta değil, o bilgi tufanı içinde yolunu bulmaktaymıĢ. Ġnterneti ...57. MÜNĠR ÖZKULUN EġĠ ĠSYAN ETTĠ! (Sanat) Münir Özkulun eĢi isyan etti Münir Özkul‟un eĢi Umman Özkul " Münir Özkul öldü" haberlerini çıkartanlara ateĢ püskürdü ALLAH ONUN SEVDĠĞĠNĠ ALSIN Münir Özkul‟un ...58. Attilâ Ġlhan (Sanat) ... Ġçindekiler serisi de bu zemine oturmaktadır. Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Dersaadette Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allahın Süngüleri: Reis PaĢa ve Gazi PaĢa bu seriyi oluĢturan ...59. Peygamber Efendimizin En Güzel Hadisleri (Din ve Ahlak) ... hadisleri araĢtırır. 7. Kutsi hadis, manası Allahtan sözü peygamberden olan hadisleri ele alır. Sahabilerin Sahife denilen hadis mecmuaları vardır. Halife Ömer bin Abdülaziz, 719 yılında ...60. 2012 Yeni Yıl Mesajları (YaĢam)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 18. 18. islam www.kuyruksuz.com ... seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim.. » Ġnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah‟nın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun.. Armağanınla ...61. Ġzmirliler, Ak Partinin Yargı Zulmüne Teslim Olmayacaklardır ! (Siyaset) ... tanıyan bir Allahın kulu kalkıp da Bu adam yolsuzluk yapar, bu adam ihaleye fesat karıĢtırır, bu adam rüĢvet alır, baĢkasına, yandaĢına menfaat sağlar diye düĢünmedi. Dürüst, çalıĢkan onurlu baĢkan ...62. islami resimler (Fotoğraf Galerisi) ... ġehadet Etmek Allahın birliğine ve ona Ģirk koĢmamak. Allahın gönderdiği peygamberler ilk peygamber Adem peygamber son peygamber Muhammedi Allahın kulu ve elçisi olduğuna Ģehadet etmektir. Allahın ...63. Dünya AIDS Günü - 1 Aralık (Eğitim) ... veya Haitililerdi. Allahın günahkârlara verdiği bir ceza olmalıydı. Ama hastalık Amerika ve Avrupalıların da baĢına bela olunca iĢin rengi değiĢti. Yine dünyayı kurtarma görevi onlara düĢtü. Dünya Sağlık ...64. ġehitler Günü - 18 Mart (Eğitim) ... günü, 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin yıldönümüdür. 2002 yılından itibaren, "ġehitler Günü" olarak kabul edilmiĢtir. ġehit Nedir? : Allah yolunda canını feda eden, dinini, vatanını, bayrağını savunurken ...65. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 7 (Din ve Ahlak) ... Allahın Adıyla ... ( Bismillahirrahmanirrahim ) Bu surenin orta dönem Mekkî surelerden biri olduğunda ve kronolojik olarak risaletin beĢinci ...66. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 6 (Din ve Ahlak) ... Allahın Adıyla ... ( Bismillahirrahmanirrahim ) Mekkede inmiĢtir. 112 Ayettir. 1. Ġnsanlara hesap zamanı yaklaĢtı. Onlar ise hala gaflet içinde aldırmıyorlar. ...67. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 5 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kuran-ı Kerimin sırasıyla 17. , 18. , 19. , 20. sureleri olan Ġsra , Kehf , Meryem ve Taha Surelerinin Meâlleri bulunmaktadır. ISRA SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allahın ...68. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 4 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kuran-ı Kerimin sırasıyla 13. , 14. , 15. , 16. sureleri olan Rad , Ġbrahim , Hicr ve Nahr Surelerinin Meâlleri bulunmaktadır. RAD SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allahın ...69. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 3 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kuran-ı Kerimin sırasıyla 9. , 10. , 11. , 12. sureleri olan Tevbe , Yunus , Hud ve Yusuf Surelerinin Meâlleri bulunmaktadır. TEVBE SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allahın ...70. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 2 (Din ve Ahlak)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 19. 19. islam www.kuyruksuz.com Bu Makalede Kuran-ı Kerimin sırasıyla 5. , 6. , 7. , 8. sureleri olan Maide , Enam , Araf ve Enfâl Surelerinin Meâlleri bulunmaktadır. MAĠDE SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allahın ...71. Kuran - ı Kerîm Türkçe Meâli - 1 (Din ve Ahlak) Bu Makalede Kuran-ı Kerimin ilk dört suresi olan Fatihâ , Bakara , Ali Ġmran ve Nisa Surelerinin Meâlleri bulunmaktadır. FATĠHA SURESĠ MEALĠ Esirgeyen ve BağıĢlayan Allahın Adıyla ... ...72. Bakandan Gaf üstüne Gaf ! Mehmetçike değil de katıra üzülmüĢ! (Siyaset) ... Bingöl‟deki kadının suçu ne. Milletçe soruyoruz. Görevliler olarak takibini, tedbirini alıyoruz. Ülkemiz her zaman ayaktadır. Sosyal felaketler bizim varlığımızı birliğimizi güçlendiriyor. Allah milletimize ...73. Türk Sineması (Sanat) ... yönettiği "Allahın Cenneti" adlı filmi türünün en iyi aĢk melodramıdır ve sonraki yıllarda bol bol karĢılaĢacağımız Ģarkıcı melodramlarının ilk örneğini oluĢturur. 1950li yıllardan sonra, Türk sinemasında ...74. Hac ibadeti ve Hacı Olmak (Din ve Ahlak) ... * 9:36ġüphesiz Allahın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. ĠĢte bu Allahın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize ...75. Bayram Namazı (Din ve Ahlak) ... ortadan kaldiran, kardeslik duygularini kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allahin mümin kullarina birer ziyafet günleridir. Bayram sabahi erkenden kalkmali, yikanip temizlenmeli, en iyi ve ...76. KURBAN BAYRAMI VE KURBAN KESME HAKKINDA HERġEY (Din ve Ahlak) ... namazdan sonra aĢağıdaki teĢrik tekbirleri okunur: Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe Ġllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd KURBANIN ISTILAHI ANLAMI Istılahta, yani bir Ġslam dini ...77. Amerika Amerika! Canım Feda Olsun Sana! (Siyaset) ... sevinci satırlarına yansıyor. „Hay Allah, istifalar tam da TSK PKK ile savaĢırken geldi! diyor... Washington Ġnstitute adlı düĢünce kuruluĢundan Soner Çağaptay adlı uzman da yorumunda, „AKP döneminde ...78. Suriye Türk Cumhuriyeti (Siyaset) ... evladının akıbetini Roj TV‟den öğrenmek, Onların yardım çığlığını bu kanal vasıtasıyla dinlemek zorumuza gitmiyor mu? Ġktidar, muhalefet, emniyet, asker… Allah‟ın tek bir kulunun bu konuda bırakın çalıĢma ...79. Ġyilik Yap, Denize At (Din ve Ahlak) ... o bahsettiğin Allah görüyor mu? - O‟nun bilmediği, O‟nun görmediği bir Ģey yoktur ki… - Bu da bana yeter. Aradan 3-5 sene geçmiĢ, Cüneyd-i Bağdâdî hazretleri hacca gitmiĢ, tavaf ederken bakmıĢ, deniz ...80. Büyük Günahlar Nelerdir?Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 20. 20. islam www.kuyruksuz.com (Din ve Ahlak) ... sebep olan büyük suçlar ve davranıĢlara denir. Büyük günahların en büyüğü Allaha Ģirk koĢmak ve Onu inkar etmektir (küfür). Büyük günahların neler olduğu konusunda hadislerde çeĢitli bilgiler vardır. ...81. Ramazan Ayının Önemi (Din ve Ahlak) Ramazan Ayı, Allah Teâlânın müminlere büyük bir ihsanıdır. Çünkü ramazan ayı; Kuran, oruç, iyilik ve güzellik ayıdır. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olunduğu mübarek bir aydır. Ramazan, ...82. Nafile oruçlar nelerdir? (Din ve Ahlak) ... oruç tutmak da teĢvik edilmiĢ bir nafiledir. Peygamberimizin (asm) pazartesi ve perĢembe günleri oruç tuttuğu ve soruya cevaben de "Ġnsanların amelleri Allah Teâlâya pazartesi ve perĢembe günleri arz ...83. Ramazan orucu hangi durumlarda terk edilebilir? (Din ve Ahlak) ... Seferi kiĢinin kendisine zor gelmemesi halinde orucunu tutması mendup olur. Çünkü bunun daha erdemli bir davranıĢ olacağının Allah(cc) Kurân-ı Kerim‟de Ģöyle haber vermektedir: “Sayılı günler olarak (oruç ...84. Kaza oruçları altı gün oruçları yerine geçer mi? (Din ve Ahlak) ... onlar haksızlığa uğratılmazlar." (Enam, 160) Sevbanın bildirdiğine göre Allahın Resulü (asm) Ģöyle buyurmuĢtur: "Bir ay oruç on aya denk düĢer; onların ardından on gün de (altmıĢ güne) iki aya denk ...85. Ramazan Bayramı (Din ve Ahlak) ... Bunu bir hadis-i Ģeriflerinde Ģöyle ifade etmiĢlerdi: "Sevabını Allahtan umarak iki bayram gecesinde kalkıp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü gün ölmez." (5) Bayramlar saadet asrında da bambaĢka ...86. Oruç Hakkında Bilgiler (Din ve Ahlak) Açıktan oruç yemek "Allah‟ın bildiği kuldan saklanmaz" diyerek açıktan oruç yiyenler oluyor. Günah değil midir? Günahı, açık da, gizli de iĢlemek caiz olmaz. Fakat nefsine, Ģeytana uyarak ...87. Türkçe Senin Bağımsızlığını Koruyacak En Önemli Unsurdur! (Gençlik) ... “HoĢça kal” ya da “Allah‟a ısmarladık” yerine “bay bay” diyenler çoğaldı. Sözün özü Türkçe‟miz zengin ve güzel bir dildir. Çocuklarımızı Türk diliyle eğitim yapan okullarda okutarak Türkçe‟mizi öğretelim. ...88. SONER SARIKABADAYI (Gençlik) ... Altay/Sana Bayılıyorum (2009) * ĠnĢallah * Ġsabet OlmuĢ Gönen/Vesile- Single (2009) * Vesile Feat Giorgos Tsalikis ...89. SĠVAS KATLĠAMI - ġeriatçıların Soğukkanlı Öldürme Programı (Siyaset) ... düĢmanlığı beni kutsal dinimden soğutmuĢtu artık ama Elhamdülillah hâlâ o gericiler kadar olmasam da kendimi ġovenist olarak görmeyen sade bir Müslümanım. Onlar korkmasa ve hĢâ kendilerini Allah yerine ...Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 21. 21. islam www.kuyruksuz.com90. AKP SEÇĠM KAYGISIYLA DAVAYI ÖRTBAS ETMEYE MĠ ÇALIġIYOR ? YGSyeTakipsizlik Kararı (Gençlik) ... verilen bir karar var. Ama hatalar ne olacak nasıl açıklanacak. Savcı açıklasın elindeki belgeleri. Çok baĢka gerekçeler, belgeler çıkıyor. ĠnĢallah yeni belgeler ortaya çıkmaz. Yargı sorgulanır hale gelmesin, ...91. Anne - Babanın bedduası tutar mı? (Din ve Ahlak) ... meydana gelmiĢtir. Bir kimsenin kendisi veya baĢkası hakkında “Allah kahretsin Allah ona lânet etsin belâsını versin!” gibi sözlerle kötü dilekte bulunmaktır. Böyle kötü bir temennide bulunmak hoĢ karĢılanmasa ...92. Hastalık ve musibetler sabırla güzelleĢir (Din ve Ahlak) ... hususların, aslında tersi bizim için nimettir. Allah bazen en büyük nimetleri en büyük musibetler içinde saklar. O bela ve musibetleri nimete ulaĢmak için köprü yapar. Genellikle nimete nimetle kavuĢulmaz. ...93. SĠVĠLCE ĠÇĠN BĠTKĠSEL TEDAVĠ (Sağlık) ... sürüp nemli bir tülbent örterek 20 dakika kadar bekleyin. 20 dakika sonra yüzünüzü yıkayın hepsi bu kadar. ĠnĢallah bu sefer sivilcelerden ve sivilce lekelerinden kurtulursunuz. ...94. Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefadan Peygamber Efendimizin Hayatı (Din ve Ahlak) Kitap Önerisi: Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefadan Peygamber Efendimizin Hayatı ( Sallallahu Aleyhi Vesellem ) Yazar: Ahmet Cevdet PaĢa Yayınevi: Çamlıca Basım Yayın Hayatını ...95. Adem ile Havva Cennet - i Ala ve ġeytan (Gençlik) Adem ile Havva Cennet - i Ala ve ġeytan Yazar: Ahmet Cevdet PaĢa Yayınevi: Çelik Yayınevi Allah, Hz. Âdemi yarattı ve yanında eĢ olarak Hz. Havvayı verdi. Ancak, Cennet katında yaratılan bu iki insan, ...96. Çok olanın kıymeti bilinmez (Din ve Ahlak) ... bulunan havanın kıymeti bilinmez. Bunun için bize bedava veren Allahü teâlâya Ģükretmeyi hatırlamayız bile. Halbuki birkaç dakika nefes almazsak ölürüz. 4- Bir devirde, Fatih‟te oturur iken, çok su ...97. Nazar haktır (Din ve Ahlak) ... giden bir Ģeyi görünce, “MâĢâallah la kuvvete illa billah” denirse o Ģeye nazar değemez.) [Beyheki, Ġbni Sünni] (Nazar neredeyse kaderi geçecekti. Nazardan Allahü teâlâya sığının.) [Deylemi] (Kaderi ...98. Her iĢte baĢarılı olmak (Din ve Ahlak) Her iĢte baĢarılı olmak için - Her iĢte baĢarılı olmak için ne yapmak gerekir? Peygamber efendimiz buyurdu ki: (ġu üç Ģeyi yapanlar, her iĢte baĢarılı olurlar: 1- Yapacakları her iĢi Allah rızası için ...99. Ġnsanın üstünlüğü (Din ve Ahlak)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 22. 22. islam www.kuyruksuz.com ... yani en güzel surette, yani boylu boslu, sureti güzel, organların yeri, sayısı, en iyi, kullanmaya müsait tarzda, kâinatın bütün özelliklerini içine alacak Ģekilde yarattık. (Beydavi) Allahü teâlânın ...100. Somuncu Baba kimdir? (Din ve Ahlak) ... kıramayıp, kapıda durdu. Caminin üç kapısından çıkan herkes; "Ben Somuncu Babanın elini öptüm." diyordu. Somuncu Baba, Allahü teâlânın izniyle her üç kapıda da aynı anda bulunarak herkese elini öptürmüĢtü. ...101. Rüya görmek (Din ve Ahlak) ... kimseye söylemesin, Ģeytandan da Allahü teâlâya sığınsın.) [Müslim] (Kötü rüya gören uyanınca sol tarafına üç defa tükürüp, Ģeytanın Ģerrinden Allahü teâlâya sığınsın. Bu takdirde rüya, ona zarar vermez.) ...102. Dost istersen Allah yeter (Din ve Ahlak) Dost istersen Allah yeter - Bazı esnaf dükkânlarında Ģu ifadeler var: Allahü zülcelal Ģöyle hitap ediyor: (Dost istersen Allah yeter, mürĢit istersen Kur‟an yeter, delil istersen Muhammed yeter, meĢgale ...103. Hallac-ı Mansur kimdir? (Din ve Ahlak) ... gelenlere yazın kıĢ, kıĢın yaz meyveleri ikram ederdi. Ġnsanlara, evlerinde ne yediklerini, ne yaptıklarını, ne konuĢtuklarını ve kalblerinden geçenleri Allahü teâlânın izni ile haber verirdi. 400 kiĢi ...104. Ġntihar etmenin dindeki yeri (Din ve Ahlak) ... dilim dilinse ölüm acısını duymaz. Hazret-i Yusuf‟un güzelliği karĢısında kendinden geçen kadınlar, ellerini kestikleri halde farkına varamadılar. Ölüm meleğinin güzel suretini gören mümine Allahü teâlâ ...105. Ġslamda Zenginlik ve Fakirlik (Din ve Ahlak) ... helaldir. Allahü teâlâ, (Verdiğim nimetleri, kullanmalarını severim) ve (ÇalıĢana veririm) buyuruyor. ÇalıĢıp kazanmak ibadettir. Zenginlik günah değildir. Allahü teâlâ Ģükreden zenginleri sever. Zengin ...106. Gaziliğin fazileti (Din ve Ahlak) ... dönenlere de gazi deniyorsa da, hakiki Ģehid ve gaziyi ancak Allahü teâlâ bilir. Ġmanı olan ancak Ģehid ve gazi olur. Diğerlerinki zahiren öyledir. Gazilik ve Ģehidlik yüce bir mertebedir. Kuran-ı kerimde ...107. ġehitlikle ilgili çeĢitli sorular (Din ve Ahlak) ... değildir. Oruç, Allah rızası için imsak vaktinden akĢam ezanı okunana kadar yiyip içmekten ve oruca mani diğer iĢlerden uzak durmak demektir. Dinî bir tabirdir. Dinimizde, ölüm orucu diye bir oruç çeĢidi ...108. Günahkâr da Ģehit olur (Din ve Ahlak) ... Kuran-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Allah Ģirki [küfrü, bozuk imanı] asla affetmez. Diğer bütün günahları ise, istediği kimselerden affeder.) [Nisa 48] (De ki, ey çok günah iĢlemekle haddi aĢan ...109. ġehit olmanın önemiDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 23. 23. islam www.kuyruksuz.com (Din ve Ahlak) ġehid olmanın önemi - Herkes Ģehid olabilir mi? ġehid olmanın faydası ne? ġehid, kendisine Ģahitlik yapılmıĢ, Cennetlik olduğuna Ģahitlik edilmiĢ anlamındadır. ġahit manası da vardır. Çünkü Allah katında, ...110. Teravih Namazı (Din ve Ahlak) ... rekat arasında oturulmaz. Bazı yerlerde “sallû alâ Muhammed” deniyor. Bu ifade, (Muhammed aleyhisselama salevat getirin) demektir. Böyle söylemeyip, (Allahümme salli alâ Muhammed) demeli Elbette daha uzun ...111. Bayram Namazı Nasıl Kılınır ? (Din ve Ahlak) ... Sual: TeĢrik tekbiri nasıldır? CEVAP (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillahil-hamd) TeĢrik tekbirleri Sual: TeĢrik tekbirleri getirilen günlere ne denir? ...112. Namazdan sonra dua ve tesbih (Din ve Ahlak) Namazdan sonra dua ve tesbih - Namaz bittikten sonra neler yapılır? Yalnız kılmıĢ olan veya imamla kılan kimse, selamın akabinde, (Allahümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel-ikram) ...113. Cenaze namazı ve defin (Din ve Ahlak) ... erkek yoksa, kadınlara cenaze namazı kılmak, gasl, techiz ve defn farzı kifayedir. - Cenaze için namaz olur mu? Cenaze namazı, Allah için namaz ve ölen kimse için duadır. - Cenaze namazının kabul ...114. Camilere saygı (Din ve Ahlak) ... 50 ve diğer saflarda duranlara da 25 sevap verilir) [ġir‟a] (Mescid ehline rahmet, önce imama, sonra sağ taraftakilere, sonra da diğer saflara iner.) [Deylemi] (Allahü teâlâ, ilk saftakilere rahmet ...115. Ezan ve Ġkamet (Din ve Ahlak) Ezan ve Ġkamet - Ezan kelimelerinin manaları nasıldır? Ezanın kelimeleri yedidir: 1- Allahü ekber: Allahü teâlâ, büyüktür. Ona bir Ģey lazım değildir. Kullarının ibadetlerine de muhtaç olmaktan ...116. Farzın önemi büyüktür (Din ve Ahlak) ... etti: - Ya Resulallah Cennete gidecek amel nedir? - Allah‟a ortak koĢmazsın, farzları yaparsın, farz olan namazı kılarsın, farz olan zekatı verirsin, Ramazanda orucu tutarsın. - Ya Resulallah bu ...117. Teganni nedir? (Din ve Ahlak) ... â‟yı uzatmak, manayı bozuyor. Bunun gibi, müezzinlerin (Râbbena lekel-hâmd) diyerek râb diye â‟yı uzatmaları namazı bozuyor. Çünkü, Râb, üvey baba demek olup, (Allahımıza hamd ederiz) yerine (Üvey babamıza ...118. Namazlarda niyet (Din ve Ahlak) ... Namaza baĢlarken niyet, eller kulaklara kaldırılırken mi yapılır? CEVAP O zaman da yapılır, eller kulaklara kadar kaldırılıp Allahü ekber demeden önce de yapılır. AkĢam namazının farzına birkaç niyet ...Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 24. 24. islam www.kuyruksuz.com119. Namazın farzları nelerdir ? (Din ve Ahlak) ... söylenirken yapılır. B- Namazın içindeki farzlar: 1- Ġftitah tekbiri: Namaza baĢlarken “Allahü ekber” demektir. BaĢka kelime söylemekle, tekbir alınmıĢ olmaz. 2- Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. ...120. Her zikir namaz değildir (Din ve Ahlak) Her zikir namaz değildir Bazıları, (Kur‟an der ki: (Beni zikir için / beni anmak için namaz kıl. Taha 14), (Allah‟ı çok zikredin / çok anın. Ahzab 41) Namaz zikirdir yani Allah‟ı anmadır. Bir kimse, ...121. Namaz kılmak kime zor gelir (Din ve Ahlak) ... olmuyoruz) diyorlar. Ġbadet etmek niçin güç gelir? Müslüman olana ibadetler güç gelmez. Müslüman olsalar böyle Ģeyler söylemezler. Ġmam-ı Rabbani hazretleri, Mektubat‟ında buyuruyor ki: Allahü teâlâ, ...122. Kalbim temiz, sen kalbe bak demek (Din ve Ahlak) ... ve ibadet ederek kalbi temizlemelidir! Allahü teâlâ, dinleri, Peygamberleri, kalbi temizlemek için gönderdi. Kalbi temiz olan, dinimizin emirlerine uyar, yasak ettiklerinden kaçar. Kalbi kötü olan kimse, ...123. Namaz dinin direğidir (Din ve Ahlak) ... gibi günahları dökülür.) [Ġ.Ahmed] (Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana azap etmem, onu sorgu-suale çekmeden Cennete koyarım") [Hâkim] (Her Peygamberin ...124. Namaz kılmayanın hâli (Din ve Ahlak) Namaz kılmayanın hâli (Namaz kılmayanın hiçbir iyiliğine sevab verilmez ve haram iĢleyenin ibadetleri kabul olmaz) deniyor. Allah iyiliklerimizi niye zayi ediyor ki? Allahü teâlâ iyilikleri zayi etmez. ...125. Salât ne demektir? (Din ve Ahlak) ... anlayamadı mı? Salât kelimesini anlayamadı mı? HâĢâ, beĢ vakit namaz kılması yanlıĢ olsaydı, Allahü teâlâ vahiy gönderip düzeltmez miydi? Cebrail aleyhisselam, gelip, beĢ vakit namazın vakitlerini, kılınıĢ ...126. Her kötülüğün tek ilacı (Din ve Ahlak) ... bakımdan mutlaka namaz kılmalıdır! Namaz kılmanın fazileti çok büyüktür. Hadis-i Ģeriflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ beĢ vakit namazı farz kıldı. Eksiksiz eda edeni Cennete koyacağına söz verdi. ...127. Namazla alay edilmez (Din ve Ahlak) ... Namazı düzgün ise, diğer amelleri kabul edilir. Namazı düzgün değilse, hiçbir ameli kabul edilmez.) [Taberani] (Allahü teâlâ buyuruyor ki, "Söz veriyorum ki, namazlarını vaktinde, doğru olarak kılana ...128. En büyük günah (Din ve Ahlak)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 25. 25. islam www.kuyruksuz.com ... Ģeyi söyleyebilir. Netice zararı kendine olur. Allahü teâlânın emirlerini zamanında yapmak ve yasak ettiklerinden de, her zaman kaçmak gerekir. Namazı bırakıp baĢlamak Sual: Halk arasında, (Namaza baĢlayıp ...129. Ġslâmda Modern diĢ hekimliği (Din ve Ahlak) ... Allah lanet etsin!) [Deylemi] DiĢ yapımının tarihçesi hakkında Prof.Dr. Gazanfer Zembilci‟nin (Tam Protezler) kitabının Tarihçe kısmında (Protez yapımının baĢlangıcı, 18. yüzyıla tesadüf eder. Bu yüzyılda ...130. Tadbib kelimesinin manası (Din ve Ahlak) ... gibi A. Fikri Yavuz, (900 yıl önce diĢ kaplatmasına fetva verilmiĢtir) diyordu. Allah‟tan korkmak lazım! 9 veya 12 asır önce diĢ kaplatma tekniği mi vardı? Denize düĢen yılana sarılırsa da, fetvaya bunalan ...131. ġeyh-ül-Ġslam Musa Kazım (Din ve Ahlak) ... gerçekleĢmesini kolaylaĢtırdı. ĠĢte bunun için, Allahü teâlâ, Müslümanların bölünmelerini yasak etti, kardeĢ olduklarını bildirip, birbirlerini sevmelerini, vatan düĢmanlarına karĢı birleĢerek kuvvetli ...132. Cünüp neler yapamaz? (Din ve Ahlak) Cünüp neler yapamaz Sual: Cünüp kimse neler yapamaz? CEVAP Cünüp kimse, Besmele çeker, dua okur, la ilahe illallah diyerek zikir çeker, salevat okur. Hatta Fatiha, Rabbena âtina gibi âyetleri dua niyetiyle ...133. Guslü geciktirmek (Din ve Ahlak) ... derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her Ģeyden daha hayırlı olur. Allahü teâlâ meleklerine, "Bakın bu kulum, gece üĢenmeden kalkıp emrime uymak için guslediyor. ġahit olun ...134. GDO, Kuranda geçiyormuĢ (Din ve Ahlak) ... Allah‟ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah‟a karĢı gelmekten sakının. Vâki‟a Suresi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34- (Onlar) ...135. Yoksullar ve sadaka (Din ve Ahlak) ... hayır duasından önemlisi, bu duanın da celbedeceği ümit edilen Allah rızasıdır. Merhametle hayır iĢleyenin „kazancı‟, budur. Bir de tabii, kadim armağan döngüsünü iĢletmekten umulan fayda vardır; iyilik ...136. Milletlerin dindarlığı (Din ve Ahlak) Meslier: Milletlerin dindarlığı Hükümet yönetenler, iĢbaĢında bulunanlar, sürekli olarak kavimlerin dinlerini tayin ederler. Gerçek din hiçbir zaman hükümdarın dininden baĢka bir din değildir. Gerçek Allah, ...137. ÇeĢitli dini çeliĢkiler (Din ve Ahlak) ÇeĢitli dini çeliĢkiler Allah, Kuran‟ı bir edebi Ģaheser, tek ayeti bile taklit edilemeyecek, benzeri yazılamayacak kadar olağanüstü olarak yaratmıĢ; öyle ki Ģairler onu okuyunca Ģiirlerini ...138. Din sosyolojisi ve dinsel davranıĢDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 26. 26. islam www.kuyruksuz.com (Din ve Ahlak) ... (perceived) veya duyumsanabileceğini (sensed) söylemektedir. Feuerbachın bundan çıkardığı sonuç Ģudur: Allahın varlığı onun algılanabileceği bir Ģekil almazsa, ispat edilemez. Böylece Feuerbacha göre ...139. Ġlahî kitaplar (Din ve Ahlak) Ġlahî kitaplar Allah kelamı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar. a) Suhuf Sahife ...140. Orucun KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları (Din ve Ahlak) Oruç Ġbadetinin KiĢiye ve Topluma Kazandırdıkları Oruç dinimizde çok önemli bir ibadettir. Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal birçok yararları vardır. Fakat biz, orucu bu faydaları için değil, Allahın ...141. PEYGAMBERĠMĠZĠN KÖLELERE ġEFKATĠ (Din ve Ahlak) ... insanlığa getirdiği en büyük değiĢikliklerden birisi de Allahın hür olarak yarattığı kimselerin köle olarak bırakılmalarını hoĢ görmemesidir. Böylece bu zavallı insanlar rahat bir nefes almaya baĢladılar. ...142. Müslümanın önemli bir vasfı: Merhametli olmak (Din ve Ahlak) Varsayılan Müslümanın önemli bir vasfı: Merhametli olmak Allah "Sakın onlardan bazılarını yararlandırdığımız Ģeylere gözünü dikme onlara karĢı hüzne kapılma müminler için de (Ģefkat) kanatlarını ger" ...143. Din felsefesinin insanlara getirdiği kolaylıklar (Din ve Ahlak) ... Allah bir Kuran ayetinde Ģöyle buyurmaktadır: �... Kendi aralarındaki çarpıĢmaları ise pek Ģiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın oysa kalpleri paramparçadır. Bu Ģüphesiz onların akletmeyen bir kavim ...144. NAMAZIN FAYDALARI (Din ve Ahlak) ... tutmak gerekir.Ġslam,namaz ve diğer ibadet sistemiyle her türlü hastalığa karĢı hem koruyucu bir hekimlik ,hem de iyileĢtirici etkin bir ilaçtır. Namaz bütün erkanıyla Allah‟ı hatırlama ve zikretmektir.Allah‟ı ...145. Ġslam, Alkol ve Günah (Din ve Ahlak) ... Sağlığımız için alkole gereksinimimiz olsaydı Allah-ü Teala (c.c) onu bize haram kılmazdı. Haram olan bir Ģeyi yapabilmemiz için, bir zaruret olması Ģarttır. Mesela hayatta kalmak için tek yol bu olsa ...146. CUMA SÛRESĠ (Din ve Ahlak) CUMA SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 11 âyettir. Sûre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu‟a” kelimesinden alır. Sûrede baĢlıca, Hz. Muhammed‟in peygamber olarak gönderiliĢi, Yahudilerin Allah‟ın dininden ...147. Enfâl Suresi (Din ve Ahlak) ... De ki: “Ganimetler Allah‟a ve Resûlüne aittir. O halde, eğer mü‟minler iseniz Allah‟a karĢı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Rasûlüne itaat edin.” 2.Mü‟minler ancak o kimselerdir ki; ...Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 27. 27. islam www.kuyruksuz.com148. MUHAMMED SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... diye de anılmaktadır. Sûrede temel konu cihad olmak üzere baĢlıca, savaĢ, esirler, ganimetler ve münafıkların durumu konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1.Ġnkar edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar ...149. RAHMÂN SÛRESĠ (Din ve Ahlak) RAHMÂN SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluĢturan ve Allah‟ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıĢtır. Sûrede baĢlıca, Allah‟ın nimetleri, birliğini ...150. MÜNÂFĠKÛN SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... sana geldiklerinde, “Senin, elbette Allah‟ın peygamberi olduğuna Ģahitlik ederiz” derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların hiç Ģüphesiz yalancılar ...151. ALÂK SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... 8.ġüphesiz dönüĢ ancak Rabbinedir. 9,10.Sen, namaz kıldığında kulu (bundan) engelleyeni gördün mü? 11,12.Ne dersin, ya o (engellenen kul) hidâyet üzere ise; ya da takvayı (Allah‟a karĢı gelmekten ...152. MÜZZEMMĠL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... nasıl korunursunuz? 18.O günle gök (bile) yarılır, Allah‟ın vadi gerçekleĢir. 19.ġüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaĢtıran bir yol tutar. ...153. FÂTĠHA SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... ve yüceltilmeye layık bir tek Allah‟ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluĢu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir Ģekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi aynı zamanda ...154. NASR SÛRESĠ (Din ve Ahlak) NASR SÛRESĠ Medine döneminde inmiĢtir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3.Allah‟ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah‟ın dinine ...155. ALÂ SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ALÂ SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ‟yı niteleyen “el-A‟lâ” kelimesinden almıĢtır. A‟lâ, en yüce demektir. Bismillahirrahmânirrahîm ...156. LEYL SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... gündüze andolsun, 3.Erkeği ve diĢiyi yaratana andolsun ki, 4.ġüphesiz sizin çabalarınız elbette çeĢit çeĢittir. 5,6,7.Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah‟a karĢı gelmekten ...157. HÜMEZE SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... sen ne bileceksin? 6,7.O, Allah‟ın, yüreklere iĢleyen tutuĢturulmuĢ ateĢidir. 8,9.ġüphesiz uzatılmıĢ direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateĢ onların üzerine kapatılacaktır. ...Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 28. 28. islam www.kuyruksuz.com158. Namaz , Namazda okunacak dualar ve anlamları (Din ve Ahlak) ... bahtiyarların yoluna, ki onlar ne azıp sapmıĢ, ne de gazabına uğramıĢlardır. (Duâmızı kabul eyle Allâhım!) AYETUL-KURSĠ Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te‟huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû ...159. Monoteizm (Din ve Ahlak) ... Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte Ġslam‟da olduğu kadar vurgulanmaz. Ġslam inancına göre Allah birdir, varlığının baĢlangıcı ve sonu yoktur, yaratılmıĢ Ģeylerin hiç birine benzemez. www.google.com www.alexa.com ...160. Allahın Varlığı ve Birliği (Din ve Ahlak) Varsayılan Allahın Varlığı ve Birliği Evrenin var oluĢu Allah‟ın varlığının en büyük delilidir. Ġnsanın Allah‟ın varlığını anlaması için kendisine, yeryüzüne ve gökyüzüne bakması yeterlidir. Çünkü ...161. Allah-hu Teâlâ (C.C.) nın Sıfatları (Din ve Ahlak) ... bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düĢünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuĢ olur. Bazı Ġslâmî kaynaklarda ilâhî isimlerden de sıfat diye söz edildiği görülür. Meselâ, Kerim Allah‟ın ...162. Ġmân - Ġbâdet ĠliĢkisi (Din ve Ahlak) ... giren her kiĢi en nihayet Cennet‟e kavuĢacaktır. Ebu Zerr‟den rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (a.s.m.) Ģöyle demiĢtir: “Lailahe illallah” diyen, sonra da bu inanç üzere ölen hiçbir insan yoktur ki ...163. Dört Büyük Melek (Din ve Ahlak) Cebrail:Allah‟ın mesajlarını peygamberlere vahyetmekle görevlidir. Azrail:Eceli (ölüm vakti) gelenlerin canını teslim almakla görevlidirler. Mikail:Tabiat olaylarıyla sorumlu melektir. Ġsrafil:Kıyamet(evrenin ...164. Ahirete Ġmân (Din ve Ahlak) KIYAMET:Allah‟tan baĢka sonradan yaratılan tüm varlıkarın bir sonu vardır.Bu yaratılan kainatında her varlık gibi muhakkak sonu gelecektir.Ġsrafil meleğinin birinci sur‟a üflemesi ile kainatın yerle bir ...165. HZ. MUHAMMED ĠN HAYATI (KRONOLOJĠK) (Din ve Ahlak) ... - Medine ġehir (site) Devleti"nin kurulması. Yönetimin baĢına Allah Rasûlünün geçmesi.(Müslümanlar hicretle; ezilen horlanan bir cemaatten devlete geçmiĢlerdi. Hz. Mu-hammed (s.a.v.) Mekke‟de yalnızca ...166. Indira Gandhi (Siyaset) ... of age.Time of British imperialism,Indian National Congress from Allahabadnot know when or if the British would search their homes. some asserted that the Monkey Brigade was the idea of the Congress. In ...167. ġEMS SÛRESĠ (Din ve Ahlak)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 29. 29. islam www.kuyruksuz.com ... 10.Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıĢtır. 11.Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı. 12.Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıĢtı. 13.Allah‟ın ...168. BÜRÛC SÛRESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) ... ateĢin etrafında oturmuĢ, mü‟minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. 8,9.Onlar mü‟minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah‟a iman ettikleri ...169. TÂRIK SÛRESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) ... insan neden yaratıldığına bir baksın. 6.FıĢkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. 7.Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. 8.ġüphesiz Allah‟ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye ...170. HÜMEZE SÛRESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) ... sen ne bileceksin? 6,7.O, Allah‟ın, yüreklere iĢleyen tutuĢturulmuĢ ateĢidir. 8,9.ġüphesiz uzatılmıĢ direkler arasında (bağlı oldukları h ...171. MÜRSELÂT SÛRESĠ (Din ve Ahlak) ... gerçekleĢeceği, Allah‟ın kudreti ve günahkârların akıbeti konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6,7.Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ...172. KÂF SÛRESĠ VE ANLAMI (Din ve Ahlak) KÂF SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 45 âyettir. Sûre, adını baĢındaki “Kâf” harfinden almıĢtır. Sûrede baĢlıca Ġslam inancının temel esasları çerçevesinde, Allah‟ın birliğinin delilleri, Peygamberlik, ...173. Ġhlâs Sûresi ve anlamı (Din ve Ahlak) ĠHLÂS SÛRESĠ Mekke döneminde inmiĢtir. 4 âyettir. Ġhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah‟a bu sûrede anlatıldığı Ģekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiĢ ihlaslı ...174. Namazda okunan sualar, sureler ve anlamları (Din ve Ahlak) Allah (C.C.) ın bize bir ödev ve bizi yarattığı için Ģükürlerimizi sunduğumuz ibadetimiz namazda okuduğumuz dualar , sureler ve anlamlarını kuyruksuz da sizlerle paylaĢıyoruz. FATĠHA SURESĠ * ...175. HUCURAT SURESĠ ANLAMI (Din ve Ahlak) HUCURAT SURESĠ ANLAMI Kutsal Kitabımız, Allah kelâmı olan Kuran-ı Kerimde bulunan sureler ve anlamlarını sitemizde yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün kuyruksuz da Hucûrat Suresinin Türkçe anlamını ...176. Hz. Muhammed in örnek kiĢiliği (Din ve Ahlak) ... Ģiddetli anında bile herkese cesaret örneği olmuĢtur. O her zaman,”Allah‟ım!Cimrilikten , korkaklıktan ve tembellikten sana sığınırım.”diye dua etmiĢtir. Peygamberimiz , Müslümanların büyük çoğunluğu ...177. Kurândaki sûre ve ayetlerin türkçesi (Din ve Ahlak)Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 30. 30. islam www.kuyruksuz.com ... haklarından bahsedildiği için bu adı almıĢtır. 5-Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. Ġsa‟nın Allah‟tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıĢtır. 6-En‟âm: Davar Suresi, ...178. Kur‟ân-ı Kerim hidayet kitabıdır (Din ve Ahlak) ... ve icatlar yaparsınız. Kur‟ân, muhataplarına dünyadan görülen gök cisimlerinin, gözümüze çarpan uzayın Allah tarafından yaratıldığını, bu muhteĢem göğün dünyaya güzellik verdiğini söylüyor. Ama bizim gördüğümüz, ...179. Levh-i Mahfuz (Din ve Ahlak) Levh-i Mahfuz Arapça`da korunmuĢ levha demektir. Ġslâm`da olmuĢ ve olacak her Ģeyin yazılmıĢ olduğu manevî levhayı dile getirir. OlmuĢ ve olacak Ģeyler Allah`ın bilgisine bağlı olduğundan Levh-i Mahfuz ...180. Kelime-i tevhidin manası (Din ve Ahlak) Soru: Kelime-i tevhidin manası nedir? Cevap: Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. ...181. Ahiret yolunda lazım olan dört Ģey (Din ve Ahlak) ... inanıĢ demektir.] ĠĢte, ömründe bu dört Ģeyden ayrılmayan, saadete kavuĢur. * Bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti, Allah yolunda her gün ilerleyememektir. * ...182. Ana Dilde ibadet tartıĢması ve Kuran (Din ve Ahlak) ... düĢünce ana dilde ibadetin olamayacağını söylerken, bir kısmı ise Allahın anlayarak ve bilerek ibadet etmemizi zaten kur‟an istiyor, düĢüncesiyle olabileceğini savunmaktadır. Biz iki düĢüncenin de ...183. Selam vermenin dini önemi (Din ve Ahlak) ... manasındadır. Yani, (Allah‟ın selamı bizim üzerimize olduğu gibi, sizin de üzerinize olsun!) demektir. Sadece (Aleyküm selam) ise, sanki (Selam bize değil size olsun) gibi uygunsuz bir manaya gelebilir. ...184. Kıyamet insanlara çok yakın (Din ve Ahlak) ... bakarak anlamaya çalıĢalım Allahın izniyle. Kıyamet konusu günümüzde çok konuĢulan, üzerinde fikirler yürütüp, birçok rivayetleri anlattığımız, aslında koskoca bir bilinmeyen, detay verilmeyen, ama Rahmanın ...185. Alparslan TürkeĢ (Siyaset) ... euzü besmeledir. Ey Rahman ve Rahim olan Allah‟ım, annem beni yetiĢtirdi bu mektebe yolladı, okuyup yetiĢip, milletime hizmet etmek istiyorum dermiĢçesine bir besmeledir, Ali Arslanın ağzından dökülen.. ...186. FaĢizm Nedir? (Siyaset) ... baĢka önemli özelliği de insanların eĢit yaratılmadığı gerçeğini kabul etmesidir. Allahın Kuranı Kerimde buyurduğu gibi “Bilenle bilmeyen bir olmaz” düsturundan hareketle seçkinci bir yönetim anlayıĢını ...187. Sosyal Güvenlik SaldırısıDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 31. 31. islam www.kuyruksuz.com (Sağlık) ... en az üç çocuk doğurmayı tavsiye edebiliyordu. Allah rızkını verirmiĢ! Bir rızk varsa, Allahın adını ağızlarından düĢürmeyen din simsarlarının bu rızkı gasp etme konusunda en ileri gidenler olduğuna Ģüphe ...188. JOSEPH STALIN VE STALĠNĠZM (Siyaset) ... Fazıl Kısakürek, Stalin öldüğünde Ģunları söylemiĢtir: "Allah, zalimlerin ebedi mekanını, dünyada yaptıklarıyla tayin eder" O, Rusyayı tahta sabanlarla çalıĢıyorken buldu ve atomik pillerle donattıktan ...189. Recep Tayyip Erdoğan (Siyaset) ... yaptığı bir konuĢmada ünlü Ģair Ziya Gökalpin Asker Duası adlı Ģiirini değiĢtirerek "Minareler süngü, kubbeler miğfer / Camiler kıĢlamız, müminler asker / Bu iláhi ordu dinimi bekler / Allahu Ekber, ...190. Ahlak nedir? (Din ve Ahlak) ... emirleri bu amaca yöneliktir. Hem ibadetler, hem de diğer davranıĢlar bu hedefe hizmet ettiği oranda değer kazanmakta, aksi takdirde ALLAH katında hiçbir önem arz etmemektedir. Ġslam ahlakının asıl ...191. Ġslam (Din ve Ahlak) Ġslam ne demektir? * Allahın insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilahi dinin adıdır. * Allahü teâlâdan baĢka, ibâdete lâyık ...ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 03:02Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 32. 32. islam www.kuyruksuz.comĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠLMeĢhur Ġslâm kumandanlarından.Ġkrime bin Ebî Cehil, meĢhûr Ġslâm düĢmanı Ebû Cehil’in oğludur. Önce Ġslâma büyükdüĢman idi. Mekke’nin fethedildiği gün, öldürülmesi emir buyurulan altı kiĢiden biri deo idi.Ġkrime, o gün Yemen‟e kaçmak için gemiye bindi. Yolda fırtına çıkıp, gemi batmaküzereyken, “Kurtulursam Muhammed‟in ayaklarına kapanacağım” diye niyet etti. Kurtulup,Yemen‟e varınca, Müslüman olmaya karar verdi.Ona taarruz etmeyin!Hanımı ve amcasının kızı olan Ümmü Hakîm, Mekke‟nin fethedildiği gün îman edip, onuniçin de Peygamberimizden emân (af) almıĢtı. Yemen‟e giderek ona müjdeyi verdi:- Ġnsanların en üstünü, en halimi ve en kerimi olan zat tarafından sana emân getirdim. Seniniçin Resûlullahtan emân istedim. Eshâbına, “Allahü teâlânın emânında olsun, kimse onataarruz eylemesin!” buyurdu.Ġkrime, hanımı ile Mekke‟ye dönüp, Resûlullahın huzûruna geldi. Resûl-ı ekrem, Ġkrime‟ningeldiğini görünce, ona doğru gelerek ayakta karĢıladı, kucaklaĢtılar. Sonra Peygamberefendimiz oturdular. Emir buyurunca, Ġkrime ve hanımı da oturdular. Zevcesinin yüzükapalıydı.Bundan sonra Ġkrime, Peygamberimize dedi ki:- Zevcem, benim için sizden emân aldığını söyledi. Bu sebeple geldim. Resûl-ı ekremefendimiz buyurdu ki:- Zevcen doğru söylemiĢ, sen emniyettesin.ĠKRĠME BĠN EBÎ CEHĠL - Devamı ...ĠMRÂN BĠN HÜSAYN Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 02:59ĠMRÂN BĠN HÜSAYNMeleklerle konuĢan Sahâbî.Ġmrân bin Husayn, Hayber savaĢında Müslüman oldu. Ondan sonraki bütün savaĢlardaPeygamber efendimizin yanında ve hizmetinde bulunmakla Ģereflendi. Peygamberefendimiz kendilerini çok severdi.Eshâb-ı kirâm içinde çok faziletlere sahipti. Fikir ilminde üstün derecesi vardı.Duâsı kabûl olunan seçilmiĢlerdendir. Mekke‟nin fethinde Huzaa kabîlesinin sancağını taĢıdı.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 33. 33. islam www.kuyruksuz.comDaha hayırlı gelmediHazret-i Ömer halîfe olunca, Basra halkına Ġslâmiyeti öğretmek için Ġmrân bin Husayn‟igönderdi.Hasan-i Basrî hazretleri, kendisinden çok hadis-i Ģerif öğrenmiĢ ve yemin ederek demiĢtir ki:- Basralılar için Ġmrân’dan daha hayırlı biri gelmemiĢtir.Abdullah bin Amr, Ġmrân‟i Basra kâdılığına tayin etti. Kâdılı‟ğı zamanında, iki kiĢi hükümvermesi için kendisine geldi. Bunlardan birisi Ģâhidini getirdi, diğeri getiremedi. Hüküm Ģâhitgetirenin lehine verildi. ġâhit getiremeyen kimse bunu kabûl etmeyip dedi ki: – Bu kararbâtıldır.ĠMRÂN BĠN HÜSAYN - Devamı ...KÂB BĠN ZÜHEYR   Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 02:57KÂB BĠN ZÜHEYRPeygamberimizin hırkasını verdigi Ģâir Sahâbî.Kâ’b bin Züheyr, Müzeyne kabîlesinden olup, onbir Ģâir yetiĢtiren bir âileye mensuptu.Babası Züheyr bin Ebî Sülemî ve kardeĢi Büceyr de Ģâir idi. Kâ’b bin Züheyr’in babasıHırıstiyan ve Yahûdi âlimlerinin yanlarına gider, onları dinlerdi. Onlardan âhirzamanda bir Peygamber gönderileceğini iĢitmiĢti.ĠĢâreti anlamıĢtıZüheyr, bir gece rüyâsında, gökten bir ip uzatıldığını, o ipten tutmak için elini uzattığı hâldeyetiĢemediğini görmüĢtü. Bu rüyâsının, âhir zamanda gelecek olan PeygambereyetiĢemeyeceğine ve ömrünün o gönderilmeden biteceğine iĢâret olduğunu anlamıĢtı.Fakat oğulları Kâ‟b ve Büceyr‟e, âhir zaman Peygamberi gönderilince, Ona îman etmelerinivasiyet etmiĢti.Kâ‟b bin Züheyr ve kardeĢi Büceyr, Ġslâmiyet gelince, Peygamberimizle görüĢmek üzereMedîne-i Münevvereye doğru yola çıkmıĢlardı. Ebrak-ul Azzâf denilen yere geldiklerinde,kardeĢi Büceyr dedi ki:- Sen burada bekle, ben Medîne’ye gidip, O Peygamberi bir göreyim. Söylediklerinidinleyeyim.Büceyr Medîne‟ye gidince, Peygamberimiz ona, Ġslâmiyeti anlattı ve Müslüman olmasınısöyledi. O da hemen kelime-i Ģehâdet getirerek Müslüman oldu.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 34. 34. islam www.kuyruksuz.comKÂB BĠN ZÜHEYR - Devamı ...ĠSLAMĠYETTE ÖLÜM VE SONRASI Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Cuma, 27 Ocak 2012 01:19 Ölüm Kıyamet Cehennem Bizim, sizi boĢbir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıĢtınız? ( Müminun Suresi, 115)Batıl İnançlar ve GerçeklerHer canlı varlık gibi insan da bir gün ölmek üzere doğar. Kimileri çok küçük yaştahayata veda ederken, kimileri genç, kimileri orta, kimileri de ileri yaşlarda bu dünyayıterk ederler. Kimsenin sahip olduğu malı-mülkü, serveti, makamı, mevkisi, şöhreti,itibarı, kuvveti ve güzelliği, ölümü kendisinden uzaklaştıramaz. Herkes istisnasızölüme boyun eğmiştir ve bundan sonra da eğmeye devam edecektir.Pek çok insan, ölümü düşünmek istemez. Bu mutlak sonun kendi başına dageleceğini aklına getirmez. İnsanların bir kısmı düşünmedikleri sürece, ölümlekarşılaşmayacakları gibi batıl bir inanç geliştirmişlerdir. Halk arasında ölümle ilgilikonu açan herhangi bir kişi hemen "şom ağızlı" olarak nitelenir ve bu konu hemen,"ağzından yel alsın" gibi anlamsız sözlerle kapattırılır. Halbuki ölümden söz eden birinsan, Allahın çok büyük ayetlerinden birini hatırlatmakta ve insanların üzerindekikalın gaflet perdesinin biraz da olsa aralanmasına vesile olmaktadır. Ancak gafleti,yaşam biçimi haline getirmişgafil bir kitle, kendilerini rahatsız eden bu tür gerçeklerinhatırlatılmasından çok huzursuz olurlar. Oysa bu kişiler, hayattayken ölümüdüşünmekten ne kadar kaçarlarsa, ölümün gerçeğiyle karşılaştıklarındakirahatsızlıkları da o kadar şiddetli olur. Bu dünyadaki gafletleri ne kadar büyükse ölümanında, kıyamet gününde ve ebedi azaptaki dehşet, şaşkınlık ve azapları o derecebüyük olur.Zamanın ilerlemesine rağmen kendini yaşlanmaya ve ölüme karşı koruyabilmiştek birinsan gösteremezsiniz. Ölmeyecek tek bir insan bulamazsınız. Çünkü insan kendibedeninin ve kendi hayatının sahibi değildir. Yaşamaya karar verip hayatını kendisininbaşlatmamışoluşu, bunun bir göstergesidir. Bir diğer göstergesi ise, hayatını sonaerdiren ölüme müdahale edemeyişidir. Hayatın sahibi, onu verendir. Ve O, dilediğizaman da o hayatı geri alır. Hayatın sahibi olan Allah, Peygamberimiz (sav)evahyettiği "Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik; şimdi senölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar?" (Enbiya Suresi, 34) ayetiyle, bunuhaber verir.Yalnızca şu anda, dünyada milyarlarca insanın var olduğu göz önündebulundurulursa, ilk insandan bu yana, sayısız insan yaşamıştır. Bu insanların hepsi deDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 35. 35. islam www.kuyruksuz.comistisnasız ölümü tatmışlardır. Günümüzden önce yaşayanların da şu anda yaşamaktaolanların da kesinlikle başlarına gelmişya da gelecek olan kesin bir sondur ölüm.Kimse kendini bu kaçınılmaz sondan kurtaramaz. Kuranda, bu konu şu şekildebildirilir:Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecirleriniz eksiksizce ödenecektir. Kimateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir.Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir. (Al-i İmran Suresi, 185)Ölümü Tesadüf ya da Talihsizlik Sanma YanılgısıÖlüm, her olay gibi, Allahın dilemesiyle hayır ve hikmetle gerçekleşir. Bir insanındoğum tarihi nasıl belliyse, aynı şekilde ölüm tarihi de daha o doğmamışken,dakikasına, saniyesine kadar bellidir. İnsan da kendisine verilen süreyi her saniyebiraz daha tüketerek, o son ana doğru hızla yaklaşır. Herkesin ölümünün yeri, zamanıve şekli kaderinde belirlenmiştir.Buna rağmen insanların bir kısmı ölümün, Allahın ona sebep olarak yarattığı olaylarzincirinin bir sonucu olduğunu sanırlar. Her gün gazetelerde ölüm haberlerini okur,ardından da, "Eğer bir tedbir alınsaydı sonuç bu şekilde olmazdı; şöyle yapılsaydıölmezdi" gibi cahilce mantıklar yürütürler. Halbuki her insan kendisinetanınmışsüreden ne bir saniye eksik ne de bir saniye fazla yaşayamaz. Ancak, imanınverdiği bilinçten uzak olan insanlar, her olaya olduğu gibi ölüme de tesadüflerzincirinin bir parçası olarak bakarlar. Allah Kuranda, tamamen inkarcılara özgü olanböyle çarpık bir zihniyetten müminleri sakındırır:Ey iman edenler, inkar edenler ile yeryüzünde gezip dolaşırken veya savaştabulundukları sırada (ölen) kardeşleri için: "Yanımızda olsalardı, ölmezlerdi,öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayın. Allah, bunu onların kalplerinde onulmaz birhasret olarak kıldı. Dirilten ve öldüren Allahtır. Allah, yaptıklarınızı görendir. (Al-iİmran Suresi, 156)Ölümü bir tesadüf sanmak büyük bir akılsızlıktır. Ve bu durum, üstteki ayetten deanlaşılacağı gibi, insana büyük bir manevi azap, karşı konulamaz bir sıkıntı verir.İnkar edenler, yakınlarını ve sevdiklerini kaybettiklerinde bu büyük azabı yaşarlar.Ölenin aslında bir kurtulma ihtimali olduğunu, fakat aksilik, tedbirsizlik gibi durumlaryüzünden zamansız öldüğünü düşünürler. Bu düşünce de onların üzüntü, pişmanlıkve acılarının katlanarak artmasına neden olur. Çektikleri bu sıkıntı ve acı, gerçekteinançsızlıklarının azabından başka bir şey değildir.Oysa olayın çok önemli bir sırrı vardır; ölümün sebebi, ne bir kaza, ne bir hastalık, nede başka bir şeydir. Bütün bu sebepleri yaratan Allahtır. Kaderimizde belirtilen süredolduğu zaman, yukarıda sayılan sebeplerden herhangi bir tanesi nedeni ile hayatımızsona erer. Ve insan, elindeki tüm maddi imkanını seferber etse dahi, kendisi içinbelirlenmişolan ölüm zamanından bir an bile fazla yaşayamaz. Kuranda bu İlahikanun şöyle haber verilir:Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com
 36. 36. islam www.kuyruksuz.comAllahın izni olmaksızın hiçbir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmişbir yazıdır...(Al-i İmran Suresi, 145)İSLAMİYETTE ÖLÜM VE SONRASI - Devam ...NĠKAH DÜġENLERLE GÖRÜġMEK VE HALVET   Kategori: Din ve Ahlak Yayınlanma: Salı, 31 Ocak 2012 02:52Nikah düĢenlerle görüĢmek ve halvetSual: Halvet nedir?CEVAPHalvet, yabancı bir kadınla bir erkeğin bir odada, bir yerde yalnız kalmaları demektir. Buharamdır.Sual: Yakınlarım fâsık, kötü insanlar. Onlarla iyi geçinmem için günah iĢlemem caiz olurmu? Mesela nikah düĢen bayan akrabalarıma hoĢ geldin diyerek kucaklaĢıp öpüĢmem caizolur mu?CEVAPZaruretsiz caiz olmaz. Ġmam-ı Rabbani hazretleri, (EĢin, dostların gönüllerini yapmak için,kendini günaha sokmak ve ahiretin sonsuz azaplarına atılmak, aklı olanın yapacağı iĢ değildir)buyuruyor.Bir hadis-i Ģerif meali de Ģöyledir:(Bir kimse kötü insanların kızacakları Ģeyde Allahü teâlânın rızasını ararsa, Allahüteâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse, Allahü teâlânın kızacağı Ģeyde,insanların rızasını ararsa, Allahü teâlâ onun iĢini insanlara bırakır.) [Tirmizi]Sual: Yenge, baldız, amca ve dayı hanımları gibi akraba kadınlarla yalnız bir odada bulunmakgünah mıdır?CEVAPBahsettiğiniz kadınlar namahremdir. Böyle kadınlarla halvet haramdır. Halvet, yabancı birkadınla bir erkeğin, bir yerde yalnız kalmasıdır. Kadın çok olsa da halvete mani değildir.Erkeğin hanımı veya annesi, bacısı gibi mahrem bir kadın bulunursa halvet olmaz.Müslüman kadın, fâsık kadınların yanında da saçı açık duramaz. Mürted amca ve dayınınyanında da açık duramaz. Mürted ana-babanın yanında, baĢı açık durmak caiz ise de, elleriniöpmek caiz değildir.Zaruret olmadıkça namahremle konuĢmamalıdır. Hadis-i Ģerifte buyuruluyor ki:(Ey kadınlar, mahreminiz olan erkeklerle konuĢunuz, namahremle konuĢmayınız!)[Ġ.Sa‟id][Mahrem, kendisi ile evlenmek haram olan yakın akraba demektir. Namahrem, kendisi ileevlenmek haram olmayan yabancı veya uzak akraba demektir.]Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Pratik İslam Bilgileri , Fıkıh - www.kuyruksuz.com

×