• Like
Pengurusan kurikulum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Pengurusan kurikulum

 • 1,242 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
73
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PENGURUSAN KURIKULUM
 • 2. PENGENALAN Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum ( khususnya KBSR dan KBSM ) adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.
 • 3. Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara ( Kamaruddin Haji Hussin, 1994 )
 • 4. PENGURUSAN Menurut Razali Arof,(1991) pengurusan merupakan aktiviti yang dilakukan untuk menentukan langkahlangkah kejayaan mengenai sesuatu projek untuk membolehkan pencapaian yang maksimum terhadap objektif projek tersebut. Constable, 1980 mentakrifkan pengurusan sebagai satu keupayaan membuat keputusan yangmenentukan struktur jangka panjang dan aktiviti organisasi.
 • 5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKKAN, PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM • FALSAFAH PENDIDIKAN. • FAKTOR POLITIK. • FAKTOR PEMBANGUNAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN DUNIA. • FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL.
 • 6. • FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUM. • FAKTOR MURID , KEHENDAK DAN KEPERLUAN MASYARAKAT. • FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYA. • PENGARUH PSIKOLOGI PENDIDIKAN.
 • 7. FAKTOR PERTAMA : FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA • Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan kurikulum. KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Di antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua kurilkulum tersebut ialah :
 • 8. 1. Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. 2. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni. 3. Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 4. Pendidikan umum diperkenalkan. 5. Pendidikan teknik dan vokasional.
 • 9. 6. 7. Bahasa merentasi kurikulum. Pemupukan budaya sains dan teknologi. 8. Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga ditegaskan. 9. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. 10. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris. 11. Penekanan kepada melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari.
 • 10. FAKTOR KEDUA : FAKTOR POLITIK • Francis P. Hunkin (1987) dalam bukunya "Currikulum Planning menyatakan " : "Curriculum Development is also a political process. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education“ • Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum.
 • 11. FAKTOR KETIGA : FAKTOR PERKEMBANGAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN. • Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Menurut Hida Taba (1962) : "Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society, but man itself "
 • 12. FAKTOR KEEMPAT : FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL • Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik, sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui pendidikan di sekolah, nilainilai sosial yang diperlukan dalam dan luar negara diserapkan. • Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilainilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Mohammad Nor, 1990; Kamaruddin Hj. Husin, 1994).
 • 13. FAKTOR KELIMA : FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUM • Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab menyemak semula dari masa ke semasa. Pengguguran, perubahan atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara.
 • 14. FAKTOR KEENAM : FAKTOR MURID,KEHENDAK DAN KEPERLUAN MASYARAKAT • Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Ini bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial( Ee Ah Meng, 1995).
 • 15. FAKTOR KETUJUH : FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYA. • • Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi perancangan kurikulum yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara. Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang. Perkembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu -ilmu baru ini dapat disalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman
 • 16. FAKTOR KELAPAN : PENGARUH PSIKOLOGI PENDIDIKAN • Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep falsafah yang dimajukan oleh Plato dan Aristotle banyak mempengaruhi pengajaran aritmetik pada abad ke 19. Salah satu aspek disiplin mental yang penting ialah psikolgi fakulti. Psikologi Fakulti mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap isu mengapa matematik perlu dipelajari oleh kanak-kanak. Manakala ahli ` fahaman perkaitan’ menganggap pembelajaran sebagai pembinaan unit-unit kecil yang terdiri daripada rangkaian R-G untuk menghasilkan tingkah laku. Fahaman ini telah menghasilkan strategi pengajaran aritmatik kepada fakta dan kemahiran kecil untuk diajar dan dinilai secara berasingan. Kesan utama pendekatan ini bterhadap sekolah ialah matematik diajar semata-mata dengan menggunakan teknik latih tubi ( Nik Aziz Nik Pa, 1992).
 • 17. • Pemikiran psikologi `behaviourisme’ telah bertapak dalam kurikulum pendidikan matematik sejak awal 60’an. Dalam pemikiran ini murid telah dianggap sebagai gelas kosong. Guru berperanan memasukkan pengetahuan matematik ke dalam gelas tersebut. Pendekatan ini mengenepikan aktiviti pengembangan intelek yang sekaligus membina sikap negatif dalam diri pelajar terhadap matematik. • Untuk mengatasi masalah itu, satu kurikulum matematik yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah dan pemikiran kritis telah diperkembangkan pada penghujung tahun 70’an. Seterusnya dalam KBSM pengajaran dan pembelajaran Matematik ditekankan kepada fahamanND binaan (konstuktivm) dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. (Nik Aziz Nik Pa )
 • 18. Kandungan kurikulum Proses penilaian kurikulum Komponen-komponen utama dlm sebuah kurikulum Aktiviti P&P Objektif kurikulum
 • 19. Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum Kemahiran (tingkah laku & amalan) Nilai & sikap (produk)
 • 20. Kurikulum tersembunyi Kurikulum masa depan Kurikulum sokongan Kurikulum yang dialami/dipelajari JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum bertulis/yang dihasratkan Kurikulum yang diuji Kurikulum yang diajarkan Cadangan kurikulum
 • 21. Jenis-jenis kurikulum Kurikulum Ideal Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Nyata Kurikulum Formal Kurikulum Tak Formal Ko-kurikulum
 • 22. Model Kurikulum Taba 1962 Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah – kenali sbg kurikulum Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan
 • 23. Sambung… • Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba: (1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran (5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran (7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai
 • 24. Pembentukan konsep •Menyenaraikan data-data sesuatu topik •Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan •Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan Interpretasi perasaan, sikap & nilai(domain afektif) •Penyelesaian masalah interpersonal •Membincang & membuat pertimbangan nilai Strategi pengajaran Mengintepretasi data •Membuat diskriminasi antara data dlm kategori yg berlainan •Membuat pengasingan antara hubungkait kesan & akibat •Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsip •Menganalisis sesuatu masalah •Meramalkan penyelesaian masalah
 • 25. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajar •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian mur •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya.
 • 26. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatanpendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran & penilaian.
 • 27. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, k asih sayang & kesempurnaan kendiri.
 • 28. 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya.
 • 29. KEPERLUAN UNIVERSAL KANDUNGAN KURIKULUM KERAJAAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN & PERUBAHAN KURIKULUM MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM KEPERLUAN INDIVIDU KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT
 • 30. KOMPONEN UTAMA KBSR Kemahiran Asas(membaca, menulis, dan mengira) PENDIDIKAN ROHANI KOMUNIKASI SENI NILAI HUMANISTIK DAN SIKAP PERSEKITARAN REKREASI MUZIK PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL MURID MANUSIA DAN PERSEKITAR ANNYA LUKISAN PERKEMBAN GAN INDIVIDU PENDIDIKAN JASMANI
 • 31. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) • Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid-murid & kemahiran kognitif mereka. Komunikasi •Kemahiran Asas(membaca, menulis, mengira) Cth mata pelajaran:BM,BI,BC&MT. Komponen-komponen utama yg menjadi fokus dlm KBSR Manusia & Persekitarannya •Nilai kerohanian & sikap •Nilai humanistik & sikap Persekitaran •Cth mata pelajaran: Pendidikan rohani, Pendidikan Agama Islam,Pendidikan moral, Pendidikan Alam & manusia. Perkembangan Individu •Kesenian •Rekreasi •Cth mata pelajaran:Muzik, Pendidikan Seni & pendidikan jasmani
 • 32. Komponen KBSR Komunikasi Iaiitu kemahiran asas -3M Manusia dengan persekitaran Pendidikan rohani, nilai-nilai kemanusiaan serta sikap; agama dan moral Perkembangan individu -Seni, rekreasi. Lukisan dan muzik, Pendidikan jasmani Komponen utama KBSR
 • 33. 45