PENGURUSAN
KURIKULUM
PENGENALAN
Kurikulum adalah rancangan pendidikan
yang sentiasa mengalami perubahan.
Dalam
konteks
pendidikan
di
Malaysia,
...
Kurikulum atau pun skop kandungan
sesuatu pelajaran adalah asas penting
dalam sistem pendidikan sesebuah
negara. Sebagai s...
PENGURUSAN
Menurut Razali Arof,(1991) pengurusan merupakan
aktiviti yang dilakukan untuk menentukan langkahlangkah kejayaa...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBENTUKKAN, PERKEMBANGAN DAN
PERUBAHAN KURIKULUM

• FALSAFAH PENDIDIKAN.
• FAKTOR POLITI...
• FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA
KURIKULUM.
• FAKTOR MURID , KEHENDAK DAN
KEPERLUAN MASYARAKAT.
• FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU...
FAKTOR PERTAMA :
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA
• Falsafah
pendidikan
negara
mempunyai
implikasi
yang
besar
terhadap
pembentuk...
1. Sukatan
pelajaran
yang
digubal
memberi penekanan kepada aspek
kesepaduan dan keseimbangan.
2. Penekanan baru diberikan ...
6.
7.

Bahasa merentasi kurikulum.
Pemupukan budaya sains dan
teknologi.
8.
Pemupukan budaya keusahawanan
dan budaya niaga...
FAKTOR KEDUA :
FAKTOR POLITIK
•

Francis P. Hunkin (1987) dalam bukunya
"Currikulum Planning menyatakan " :
"Curriculum De...
FAKTOR KETIGA :
FAKTOR PERKEMBANGAN NEGARA DAN
PERKEMBANGAN.
• Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi
oleh
faktor
pembang...
FAKTOR KEEMPAT :
FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL
• Selain
menjadi
tempat
menyalurkan
pengetahuan
dan
melatih
kemahiran
akademik, s...
FAKTOR KELIMA :
FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA
KURIKULUM
• Perubahan
yang
begitu
pesat
dalam
masyarakat dan dunia membuat ...
FAKTOR KEENAM :
FAKTOR MURID,KEHENDAK DAN
KEPERLUAN MASYARAKAT
• Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan
keperluan...
FAKTOR KETUJUH :
FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU DAN
KEPENTINGANNYA.
•

•

Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada
masya...
FAKTOR KELAPAN :
PENGARUH PSIKOLOGI PENDIDIKAN
• Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep
falsafah yang dimajukan ol...
• Pemikiran
psikologi
`behaviourisme’
telah
bertapak dalam kurikulum pendidikan matematik
sejak awal 60’an. Dalam pemikira...
Kandungan
kurikulum

Proses penilaian
kurikulum

Komponen-komponen
utama dlm sebuah
kurikulum

Aktiviti P&P

Objektif
kuri...
Kognitif (ilmu
Pengetahuan &
teori)

Aspek-aspek yg
perlu difokuskan
dlm kurikulum

Kemahiran
(tingkah laku &
amalan)

Nil...
Kurikulum
tersembunyi
Kurikulum
masa depan

Kurikulum
sokongan

Kurikulum yang
dialami/dipelajari

JENIS-JENIS
KURIKULUM

...
Jenis-jenis
kurikulum

Kurikulum
Ideal

Kurikulum
Rasmi/
Kurikulum
Nyata

Kurikulum
Formal

Kurikulum
Tak
Formal

Ko-kurik...
Model Kurikulum Taba 1962
Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah –
kenali sbg kurikulum
Objekti...
Sambung…
• Langkah-langkah dlm Model Kurikulum
Taba:
(1)Mendiagnosis
Keperluan pembelajaran
(2)Membentuk objektif
Tingkah ...
Pembentukan konsep
•Menyenaraikan data-data sesuatu topik
•Mengumpul & mengkategorikan data
mengikut persamaan
•Menyusun k...
(a)Dlm perancangan kurikulum:
•Guru mesti menentukan bahan
pengajaran yg akan diajar
• prinsip-prinsip yg akan dipraktikka...
Faktor-faktor yg Mempengaruhi
Pembentukan & Perubahan Kurikulum
1. Faktor-faktor luaran:

(a)Keperluan sistem pendidikan s...
Faktor-faktor yg Mempengaruhi
Pembentukan & Perubahan Kurikulum
2. Faktor keperluan murid-murid
di mana sekolah perlu meme...
3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan
P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan
digunakan dgn murid-mur...
KEPERLUAN
UNIVERSAL

KANDUNGAN
KURIKULUM

KERAJAAN

FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN
& PERUBAHAN
KURIKULUM

MATLAMAT
...
KOMPONEN UTAMA KBSR
Kemahiran Asas(membaca,
menulis, dan mengira)

PENDIDIKAN
ROHANI

KOMUNIKASI

SENI

NILAI
HUMANISTIK
D...
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR)
• Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid-murid
& kemahiran kognitif m...
Komponen KBSR
Komunikasi
Iaiitu kemahiran asas
-3M
Manusia dengan
persekitaran
Pendidikan rohani,
nilai-nilai kemanusiaan
...
45
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Pengurusan kurikulum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pengurusan kurikulum

1,604

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,604
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengurusan kurikulum

 1. 1. PENGURUSAN KURIKULUM
 2. 2. PENGENALAN Kurikulum adalah rancangan pendidikan yang sentiasa mengalami perubahan. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, perancangan dan pembentukan kurikulum ( khususnya KBSR dan KBSM ) adalah didasari oleh falsafah dan matlamat pendidikan negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.
 3. 3. Kurikulum atau pun skop kandungan sesuatu pelajaran adalah asas penting dalam sistem pendidikan sesebuah negara. Sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, Malaysia memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara ( Kamaruddin Haji Hussin, 1994 )
 4. 4. PENGURUSAN Menurut Razali Arof,(1991) pengurusan merupakan aktiviti yang dilakukan untuk menentukan langkahlangkah kejayaan mengenai sesuatu projek untuk membolehkan pencapaian yang maksimum terhadap objektif projek tersebut. Constable, 1980 mentakrifkan pengurusan sebagai satu keupayaan membuat keputusan yangmenentukan struktur jangka panjang dan aktiviti organisasi.
 5. 5. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKKAN, PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN KURIKULUM • FALSAFAH PENDIDIKAN. • FAKTOR POLITIK. • FAKTOR PEMBANGUNAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN DUNIA. • FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL.
 6. 6. • FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUM. • FAKTOR MURID , KEHENDAK DAN KEPERLUAN MASYARAKAT. • FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYA. • PENGARUH PSIKOLOGI PENDIDIKAN.
 7. 7. FAKTOR PERTAMA : FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA • Falsafah pendidikan negara mempunyai implikasi yang besar terhadap pembentukan kurikulum. KBSR dan KBSM adalah hasil perubahan yang diaspirasikan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Di antara perubahan-perubahan yang jelas terdapat dalam kedua-dua kurilkulum tersebut ialah :
 8. 8. 1. Sukatan pelajaran yang digubal memberi penekanan kepada aspek kesepaduan dan keseimbangan. 2. Penekanan baru diberikan kepada penerapan nilai-nilai murni. 3. Melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 4. Pendidikan umum diperkenalkan. 5. Pendidikan teknik dan vokasional.
 9. 9. 6. 7. Bahasa merentasi kurikulum. Pemupukan budaya sains dan teknologi. 8. Pemupukan budaya keusahawanan dan budaya niaga ditegaskan. 9. Pengukuhan dan perluasan bahasa Melayu sebagai satu cabang ilmu pengetahuan. 10. Peningkatan pendedahan dan penguasaan bahasa Inggeris. 11. Penekanan kepada melahirkan individu yang berkeyakinan diri dan bersikap berdikari.
 10. 10. FAKTOR KEDUA : FAKTOR POLITIK • Francis P. Hunkin (1987) dalam bukunya "Currikulum Planning menyatakan " : "Curriculum Development is also a political process. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education“ • Wiles Bondi (1989) dalam bukunya `Curriculum Development : A Guide to Practice’ turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum.
 11. 11. FAKTOR KETIGA : FAKTOR PERKEMBANGAN NEGARA DAN PERKEMBANGAN. • Perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Menurut Hida Taba (1962) : "Technology has changed and is changing not only the face of the earth and the institutions of our society, but man itself "
 12. 12. FAKTOR KEEMPAT : FAKTOR PERUBAHAN SOSIAL • Selain menjadi tempat menyalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik, sekolah juga merupakan agen sosial. Melalui pendidikan di sekolah, nilainilai sosial yang diperlukan dalam dan luar negara diserapkan. • Dengan itu perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilainilai murni dalam diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Mohammad Nor, 1990; Kamaruddin Hj. Husin, 1994).
 13. 13. FAKTOR KELIMA : FAKTOR PERANCANG DAN PELAKSANA KURIKULUM • Perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat dan dunia membuat kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa. Sehubungan dengan itu perancang kurikulum bertanggungjawab menyemak semula dari masa ke semasa. Pengguguran, perubahan atau pertambahan terhadap kurikulum harus dilakukan mengikut peredaran masa, kehendak masyarakat dan kemajuan negara.
 14. 14. FAKTOR KEENAM : FAKTOR MURID,KEHENDAK DAN KEPERLUAN MASYARAKAT • Pelajar sebagai individu mempunyai kehendak dan keperluan asas yang melibatkan kehendak dan keperluan asas yang melibatkan keselamatan, kasih sayang, bermasyarakat dan kehendak penyempurnaan kendiri. Kurikulum yang akan dibentuk sewajarnya dapat memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran agar kehendak dan keperluannya sebagai murid dan individu dapat dipenuhi. Ini bermakna, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial( Ee Ah Meng, 1995).
 15. 15. FAKTOR KETUJUH : FAKTOR PERKEMBANGAN ILMU DAN KEPENTINGANNYA. • • Masa yang berlalu turut membawa perubahan kepada masyarakat yang seterusnya menuntut mereka menerima pendidikan yang lebih sempurna selaras dengan keperluan kemajuan yang kian pesat. Ilmu yang bersifat dinamik menyebabkan ia sentiasa berkembang. Perkembangan ini disebarkan kepada masyarakat menerusi perancangan kurikulum yang lebih kemas dan sesuai dengan kehendak masyarakat dan negara. Penemuan baru dalam pelbagai bidang seperti perubatan, teknologi dan sebagainya menjadikan bidang itu terus berkembang. Perkembangan ini penting dalam pembentukan kurikulum supaya ia dapat dikemaskini dari masa ke semasa agar ilmu -ilmu baru ini dapat disalurkan kepada murid-murid bagi mengimbangi keperluan zaman
 16. 16. FAKTOR KELAPAN : PENGARUH PSIKOLOGI PENDIDIKAN • Teori disiplin mental yang berlandaskan konsep falsafah yang dimajukan oleh Plato dan Aristotle banyak mempengaruhi pengajaran aritmetik pada abad ke 19. Salah satu aspek disiplin mental yang penting ialah psikolgi fakulti. Psikologi Fakulti mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap isu mengapa matematik perlu dipelajari oleh kanak-kanak. Manakala ahli ` fahaman perkaitan’ menganggap pembelajaran sebagai pembinaan unit-unit kecil yang terdiri daripada rangkaian R-G untuk menghasilkan tingkah laku. Fahaman ini telah menghasilkan strategi pengajaran aritmatik kepada fakta dan kemahiran kecil untuk diajar dan dinilai secara berasingan. Kesan utama pendekatan ini bterhadap sekolah ialah matematik diajar semata-mata dengan menggunakan teknik latih tubi ( Nik Aziz Nik Pa, 1992).
 17. 17. • Pemikiran psikologi `behaviourisme’ telah bertapak dalam kurikulum pendidikan matematik sejak awal 60’an. Dalam pemikiran ini murid telah dianggap sebagai gelas kosong. Guru berperanan memasukkan pengetahuan matematik ke dalam gelas tersebut. Pendekatan ini mengenepikan aktiviti pengembangan intelek yang sekaligus membina sikap negatif dalam diri pelajar terhadap matematik. • Untuk mengatasi masalah itu, satu kurikulum matematik yang memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah dan pemikiran kritis telah diperkembangkan pada penghujung tahun 70’an. Seterusnya dalam KBSM pengajaran dan pembelajaran Matematik ditekankan kepada fahamanND binaan (konstuktivm) dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. (Nik Aziz Nik Pa )
 18. 18. Kandungan kurikulum Proses penilaian kurikulum Komponen-komponen utama dlm sebuah kurikulum Aktiviti P&P Objektif kurikulum
 19. 19. Kognitif (ilmu Pengetahuan & teori) Aspek-aspek yg perlu difokuskan dlm kurikulum Kemahiran (tingkah laku & amalan) Nilai & sikap (produk)
 20. 20. Kurikulum tersembunyi Kurikulum masa depan Kurikulum sokongan Kurikulum yang dialami/dipelajari JENIS-JENIS KURIKULUM Kurikulum bertulis/yang dihasratkan Kurikulum yang diuji Kurikulum yang diajarkan Cadangan kurikulum
 21. 21. Jenis-jenis kurikulum Kurikulum Ideal Kurikulum Rasmi/ Kurikulum Nyata Kurikulum Formal Kurikulum Tak Formal Ko-kurikulum
 22. 22. Model Kurikulum Taba 1962 Juga menenkan objektif sebgagi platform untuk aktiviti di sekolah – kenali sbg kurikulum Objektif memandu keputusan kurikulum spt apa yang perlu disampaikan, pa yang perlu ditekankan, pa jenis isi kandungan yang perlu dipilih dan apa jenis penglalaman pembelajaran yang perlu dititikberatkan Juga dikenali sebagai model pembangunan konsep & mengutamakan penyusunan bahan-bahan pengajaran dlm proses P&P. Merupakan kaedah yg berkesan utk mengajar kandungan kurikulum dlm bentuk generalisasi & diskriminasi. Model ini mengesyorkan 4 strategi pengajaran utk menggalakkan pemikiran kritis di kalangan murid. Model objektif merupakan satu terjemahan kajian pendidikan kepada amalan pendidikan Digunakan dalam perkembangan kurikulum dan kajian akademik pendidikan
 23. 23. Sambung… • Langkah-langkah dlm Model Kurikulum Taba: (1)Mendiagnosis Keperluan pembelajaran (2)Membentuk objektif Tingkah laku (3)Memilih bahan pembelajaran yg sesuai (4)Penyusunan bahan pembelajaran (5)Pemilihan pengalaman pembelajaran (6)Penyusunan pengalaman pembelajaran (7)Menentukan bahan pembelajaran yg akan dinilai & cara-cara utk menilai
 24. 24. Pembentukan konsep •Menyenaraikan data-data sesuatu topik •Mengumpul & mengkategorikan data mengikut persamaan •Menyusun kategori-kategori data mengikut kepentingan Interpretasi perasaan, sikap & nilai(domain afektif) •Penyelesaian masalah interpersonal •Membincang & membuat pertimbangan nilai Strategi pengajaran Mengintepretasi data •Membuat diskriminasi antara data dlm kategori yg berlainan •Membuat pengasingan antara hubungkait kesan & akibat •Membuat rumusan @ inferens drpd pemerhatian Pengaplikasi prinsip-prinsip •Menganalisis sesuatu masalah •Meramalkan penyelesaian masalah
 25. 25. (a)Dlm perancangan kurikulum: •Guru mesti menentukan bahan pengajaran yg akan diajar • prinsip-prinsip yg akan dipraktikkan dlm kaedah & teknik P&P. •prinsip-prinsip dlm membuat urutan bahan pembelajaran. • kriteria-kriteria mengenai kekuatan & kelemahan murid-murid. (b)Dlm pembelajaran empirikal: •Guru mesti menentukan apa yg harus dipelajar •oleh murid &cara-cara menilai pencapaian mur •Melihat ‘feasibility’kesesuaian implementasikan kurikulum dlm konteks sekolah & persekitaran yg berlainan. (c)Dlm pembelajaran proses: •Guru mesti memilih isi kandungan dr segi kriteria & tak perlu bergantung kpd objektifnya. •Merancang aktiviti yg membolehkan murid melibatkan diri secara aktif dlm proses P&P. •Stenhouse menitikberatkan pengajaran guru & menggalakkan peranan tambahan guru sebagai penyelidik dgn tujuan meningkatkan kemahirannya.
 26. 26. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 1. Faktor-faktor luaran: (a)Keperluan sistem pendidikan semasa & perubahan-perubahan yg berlaku dlm sistem sejagat seperti ledakan teknologi maklumat & globalisasi. (b)Faktor autonomi guru iaitu jika guru diberikan kuasa yg lebih dlm menentukan pendekatanpendekatan dlm proses pengajaran, pembelajaran & penilaian.
 27. 27. Faktor-faktor yg Mempengaruhi Pembentukan & Perubahan Kurikulum 2. Faktor keperluan murid-murid di mana sekolah perlu memenuhi semua keperluan mereka seperti keperluan asas(makan,bernafas,membesar), keselamatan, k asih sayang & kesempurnaan kendiri.
 28. 28. 3. Sistem jadual sekolah, sumber-sumber bahan P&P di sekolah serta polisi-polisi penilaian yg akan digunakan dgn murid-murid. 4. Hasrat kerajaan yg bermatlamat memperkembangkan potensi murid dgn sepenuhnya selaras dgn hasrat kerajaan utk menghasilkan pekerja berilmu. 5. Matlamat seperti meningkatkan penglibatan murid yg tinggi serta peningkatan kemahiran berfikir secara kritis & kreatif dlm proses P&P. 6. Latar belakang budaya & sosial yg hendak distrukturkan utk murid-muridnya.
 29. 29. KEPERLUAN UNIVERSAL KANDUNGAN KURIKULUM KERAJAAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN & PERUBAHAN KURIKULUM MATLAMAT & PRIORITI PROGRAM KEPERLUAN INDIVIDU KEPERLUAN NEGARA & MASYARAKAT
 30. 30. KOMPONEN UTAMA KBSR Kemahiran Asas(membaca, menulis, dan mengira) PENDIDIKAN ROHANI KOMUNIKASI SENI NILAI HUMANISTIK DAN SIKAP PERSEKITARAN REKREASI MUZIK PENDIDIKAN AGAMA DAN MORAL MURID MANUSIA DAN PERSEKITAR ANNYA LUKISAN PERKEMBAN GAN INDIVIDU PENDIDIKAN JASMANI
 31. 31. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) • Tujuan utama=utk meningkatkan tahap literasi murid-murid & kemahiran kognitif mereka. Komunikasi •Kemahiran Asas(membaca, menulis, mengira) Cth mata pelajaran:BM,BI,BC&MT. Komponen-komponen utama yg menjadi fokus dlm KBSR Manusia & Persekitarannya •Nilai kerohanian & sikap •Nilai humanistik & sikap Persekitaran •Cth mata pelajaran: Pendidikan rohani, Pendidikan Agama Islam,Pendidikan moral, Pendidikan Alam & manusia. Perkembangan Individu •Kesenian •Rekreasi •Cth mata pelajaran:Muzik, Pendidikan Seni & pendidikan jasmani
 32. 32. Komponen KBSR Komunikasi Iaiitu kemahiran asas -3M Manusia dengan persekitaran Pendidikan rohani, nilai-nilai kemanusiaan serta sikap; agama dan moral Perkembangan individu -Seni, rekreasi. Lukisan dan muzik, Pendidikan jasmani Komponen utama KBSR
 33. 33. 45
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×