Your SlideShare is downloading. ×
0
×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

BA401 Case II_1 MySQL Open Source Database in 2004

1,083

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,083
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. • MySQL จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นทวรรษที่ 1990 โดยชาวสวีเดน 3 คน คือ David Axmark Allen Larsson Michael Widenius • ประกอบกิจการเกี่ยวกับ RDBMS (Relative Database Management System) หรือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์โดยใช้ภาษา SQL ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ค้นหาข้อมูลแบบต่างๆได้ตามต้องการ ช่วยในการ ดูแลรักษาข้อมูล เช่น การแก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลตลอดจนการออกรายงานได้ง่ายขึ้น • ผลิตภัณฑ์ MySQL มีลักษณะเป็น Open Source Software คือ สามารถให้ดาวน์โหลดใช้ฟรีและเปิดโอกาสให้ ผู้ใช้ปรับปรุงและพัฒนาซอฟท์แวร์ได้ • MySQL ใช้หลักของ Dual Licensing policy แบ่งสินค้า 2 ประเภท คือ - แบบใช้งานฟรี สามารถดาวน์โหลดได้จากอินเตอร์เนต ซึ่งเป็นอาศัยข้อตกลงแบบ GSL - แบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการพัฒนามากขึ้นจาดแบบใช้งานฟรี อาศัยข้อตกลงแบบ BSD โดยรองรับ การทางานของระบบ ฐานข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น คือ ทางานร่วมกับ Non OSS ได้ มีประกัน จากบริษัทและ มี Development Support • MySQL เป็น Open Source ที่มักจะใช้ร่วมกับ OSS ที่เขียนด้วยภาษา PHP และ OS อย่าง Ninux Apache จึง เป็นที่มาของ LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP) ซึ่งเป็นที่นิยมดาวน์โหลดอย่างมาก • กลุ่มเป้าหมายของบริษัท คือ กลุ่มที่ไม่มีความจาเป็นต้องใช้ DBMS ขั้นสูงและเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบความยุ่งยากใน การใช้
 • 2. • การทางานในบริษัทจะเป็นแบบ Virtal Organization คือ ใช้เทคโนโลยีทางอิตเตอร์เนตในการติดต่อสื่อสารงาน ระหว่างพนักงาน • ในช่วงเริ่มต้น-2004 ประสบความสาเร็จอย่างมาก เนื่องจากเป็นระบบที่เน้นการใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และที่สาคัญคือ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสินค้าของบริษัทอื่น เห็นได้จากยอดการดาวน์โหลดและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ของบริษัทในระยะเวลาดังกล่าว การบริหารงานของบริษัทMySQL 1996 - ออก MySQL Version 1 ได้รับผลตอบรับที่ดีมีการดาวน์โหลดมากกว่า 1000 ครั้งและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 1998 - ยอดการดาวน์โหลดเพิ่มสูงขึ้นถึง 35000-40000 ต่อวัน มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถครองสัดส่วน ตลาดDBMS ได้ถึง 25% 2001 - Oracle ได้ใช้ MySQL Kit เป็นส่วนหนึ่งของระบบ DBMS - มีการจัดการบริหารงานใหม่ โดย CEO Marten Mickos เป็นคนดูแลควบคุม - ได้รับการลงทุนครั้งแรกจากกลุ่ม Scansinavian Venture Capitalis 2003 - Benmark Capital เข้าร่วมลงทุน - ร่วมพันธมิตรกับ SAP 2004 - MySQL เป็นที่นิยมสูงสุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • 3. Marten Mickos, CEO Michael Widenius, CTO David Axmark, VP Larry Stefonic, VP John Wattin, ChairmanZack Urlocker, VPKaj Arno, VP Training
 • 4. หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ DBMS ของ Microsoft IBM หรือ Oracle ซึ่งทั้งสามยี่ห้อล้วนเป็นระบบที่ เรียกว่า Proprietary นั่นคือ มีเจ้าของหรือมีลิขสิทธ์ส่วนตัวอยู่ ดังนั้นการใช้ระบบดังกล่าวทางานร่วมกับ ระบบปฏิบัติการอื่นๆ หรือ โปรแกรมอื่นๆ หากไม่เป็นไปตามที่ผู้ผลิตกาหนดอาจจะทาให้ไม่สามารถทางานร่วมกัน ได้และสาหรับการใช้งาน ผู้ใช้จาเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์จากผู้จาหน่ายในราคาที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีระบบ/ โปรแกรมบางรายการที่เป็นลักษณะของ Open Source Software คือ ผู้ผลิตเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ ทางอินเตอร์เนตฟรี หรือเข้ามามีส่วนในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมดังกล่าวได้เอง ซึ่งสร้างความสะดวกและความพึง พอใจในกับผู้ใช้งานอย่างมาก ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการที่ใช้หลักนี้ เช่น Linux Apache เป็นต้น MySQL เป็นระบบของ Open Source Software ซึ่งมีความแตกต่างกับหลัก OSS ในช่วงแรก คือ MySQL ได้เขียนขึ้นด้วยพนักงานของบริษัทเองไม่เปิดให้ผู้ใช้แก้ไข แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ ดาวน์โหลดและปรับปรุงระบบเสมอ ด้วยความที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อย และใช้งานง่าย ประกอบกับ ระบบปฏิบัติการ Linux ก็เป็น OSS ทาให้ผู้ใช้งานนิยมที่ระบบทั้งสองควบคู่กัน ส่งผลให้ยอดการดาวน์ โหลดและยอดขายของบริษัทดีขึ้น โดยสรุปคือ OSS เป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ โดยตรง ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้ในแบรนด์ (Brand Knowledge) อันจะส่งผลให้ลูกค้าเปิ ดพฤติกรรมการซื้อ ระบบ MySQL มากขึ้นต่อไป
 • 5. • คือ ชุดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งทาหน้าที่สร้าง ดูแลรักษา และใช้งานส่วนต่างๆ ของฐานข้อมูล • แบ่งตามการใช้งานออกเป็น 4 ประเภท คือ - Enterprise Wide - Website - Stand-alone software - Embedded and integrated system • ผู้บริโภคอาศัยปัจจัยในการเลือก DBMS ตามลาดับดังนี้ - Performance - Stability and Reliability - Ease of Use - Price • จากผลวิเคราะห์จาก NASA และ MSFC พบว่า MySQL มีประสิทธิภาพที่ดีเทียบเท่าคู่แข่ง ทั้งยังมี จุดเด่นในเรื่องราคาที่ไม่แพงและการใช้ง่ายที่ไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก แต่ผู้ซื้อและนักลงทุนยังขาดความ เชื่อมั่นในบริษัท อย่างมาก เนื่องจากเป็นบริษัทใหม่และมีราคาหุ้นที่ต่ากว่าคู่แข่งอื่นอยู่มาก
 • 6. Product Price per User MySQL GNU General Public License (GPL) Classic-1 Server Pro-1 Server $0 $5 $10 Oracle Oracle Standard Edition One 1 Processor 5 Users Oracle Standard Edition One 1 Named 5 Users Oracle Enterprise Edition One 1 Processor 25 Users Oracle Enterprise Edition One 1 Named Users $1,199 $195 $1,600 $800 IBM DB2 Personal 1 User DB2 Workgroup Server Edition 1 User DB2 Enterprise Sever Edition 1 Processor $461 $311 $663 Microsoft SQL Server 2000 Standard - 5 Users SQL Server 2000 Standard - 10 Users SQL Server 2000 Standard - 25 Users SQL Server 2000 Enterprise – 1 Processor $171 $107 $80 $63
 • 7. Staff Develop new release New Release download by users Massive paeallel testing & debugging begins Rapid Stabillization Sold under commercial license License’s feed back & Developing
 • 8. 1. คู่แข่งจากบริษัท DBMS ขนาดใหญ่ - เป็นบริษัทที่อยู่ในแวดวง Software Hardware ของคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน - เป็นบริษัท IT ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด - ในปี 2001-2003 เป็นผู้นาในตลาด DBMS โดยมีครองส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 34.6% และมีรายได้จากการขาย license เพิ่มขึ้น 5% - ระบบ DBMS ขอบริษัท คือ DB2 - การส่งเสิรมการขายด้วยกลยุทธ์การขายตรง ส่วนมากจะขายให้กับบริษัทขนาดใหญ่ - ตอบรับกระแสของ OSS โดยการหันมาเป็นหุ้นส่วนให้กับ Linux เพื่อกระจายฐานการค้า ของบริษัท - เป็นบริษัทผลิต OS ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก - เริ่มมีการพัฒนาระบบ DBMS เมื่อกลางทศวรรษที่ 19 DBMS ของบริษัท คือ Microsoft SQL - ร่วมมือกับ SAP ในการขยายตลาด DBMS ไปยังกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่
 • 9. - ในปี 2001-2003 ครองส่วนแบ่งทางการตลาด 16.3% - กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ บริษัทขนาดเล็กและกลาง - ช่องทางการขายผ่านการขายโดยตรงและผ่านตัวกลางการค้า - Microsoft SQL เป็น DBMS ที่ใช้งานได้ดีกับ Windows เท่านั้น - จากการเข้ามาของ OSS Microsoft ได้ตั้ง Shared Source Initiative ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางกับ ลูกค้าในการให้บริษัทได้ทั่วถึงขึ้น - เป็นบริษัท Software ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยสินค้าของบริษัท 74% คือ DBMS อีก 26% คือ Application ต่างๆ - ปี 2001-2003 ยอดขายลดลง 4-5% เนื่องจากเซเวอร์ NT ของ Microsoft เป็นที่นิยมมาก ขึ้น ประกอบกับ UNIX เซเวอร์ที่ใช้กับ Oracle ผู้บริโภคใช้ลดลง
 • 10. 2. คู่แข่งจากบริษัท DBMS ที่เป็น OSS - เกิดขึ้นจากการร่วมมือของ University of California ในปี 1986 - เป็น DBMS ที่มีความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพดีและที่สาคัญไม่คิดค่าใช้จ่ายทุกกร ณีและเป็น OSS อย่างแท้จริง ใช้ BSD Licensing - แม้ว่าจะเป็น OSS ที่ดี แต่ไม่เป็นที่นิยม เพราะ ไม่เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม DBMS มาก่อนและผู้ก่อตั้งไม่ได้รับความเชื่อถือเท่าที่ควร - DBMS เป็นแบบ Embedded System คือฝังอยู่ใน Hardware ใช้กับ Linux และ Apache - การขายเป็นลักษณะเหมือนกับ MySQL คือ Dual licensing (ดาวน์โหลดได้ฟรีถ้า เป็น GSL licensing และถ้าเป็น BSD ต้องเสียค่าใช้จ่าย) - ขนาดองค์กรใหญ่กว่า MySQL เนื่องจากการขาย Embedded Database ต้องการ แรงงานและเงินทุนจานวนมาก - กลุ่มเป้าหมายคือ บริษัทขนาดต่างๆ
 • 11. • ในเดือน มิถุนายน 2003 ได้ร่วมพันธมิตรกับ SAP AG ซึ่งเป็นผู้นาเรื่อง ERP Software • วัตถุประสงค์การร่วมพันธมิตร เพื่อพัฒนาระบบ DBMS ระดับพรีเมี่ยม ภายใต้ชื่อว่า ADABAS-D สาหรับองค์กร ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการขยายฐานการขายของบริษัท MySQL จากผู้ใช้รายย่อยสูงระดับกิจการ ผลกระทบจากการร่วมมือกับ SAP • การร่วมมือกันครั้งนี้ ทาให้คู่แข่งอื่นๆกังวลและจับตาเป็นพิเศษ • ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นใน MySQL และเริ่มเข้ามาใช้บริการมากขึ้น • อาจเกิดความข้อขัดแย้งเกี่ยวกับหลัก OSS ของ MySQL ได้ เพราะเริ่มจะเปลี่ยนเป็นการประกอบธุรกิจเพื่อ แสวงหากาไรอย่างแท้จริง • การร่วมงานของพนักงานทั้ง 2 บริษัท พบว่า เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจาก มีระบบการทางานและวัฒนธรรมองค์กรที่ แตกต่างกัน

×