Nghiep vu hai quan

368
-1

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
368
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nghiep vu hai quan

  1. 1. THÔNG TIN MÔN HỌC 1. Mã môn học: INE3057 2. Tên môn học: Nghiệp vụ Hải quan 3. Khối kiến thức: Thực tập, thực tế và tốt nghiệp 4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt 5. Niên khoá: 2007 -2011 6. Số tín chỉ: 2 7. Giảng viên: PGS.TS. Hà Văn Hội PGS.TS. Doãn Kế Bôn ThS. Phan Thị Thu Hiền ThS. Trần Hồng Ngân ThS. Trần Bích Ngọc 8. Mục tiêu môn học (chuẩn đầu ra) - Kiến thức: Mục tiêu kiến thức người học cần đạt được (từ mức 2 đến mức 3): + Nắm vững các quy định, quy trình về thủ tục Hải quan. + Vận dụng các kiến thức về nghiệp vụ Hải quan làm cơ sở để thực hiện các tác nghiệp như khai báo, làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, gia công, viện trợ… tránh được những sai sót và vi phạm các quy định của pháp luật về Hải quan. - Kỹ năng và thái độ cá nhân, nghề nghiệp: Các yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp người học cần đạt được (từ mức 2 đến mức 3): + Phát hiện các vấn đề còn tồn tại trong quy trình, thủ tục Hải quan và đưa ra hướng giải quyết. + Tự tin, trung thực, chính xác trong việc hoàn thành các thủ tục khai báo Hải quan trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. + Soạn thảo được các văn bản khi phân tích, đánh giá về quy định thủ tục hải quan cũng như soạn thảo văn bản theo yêu cầu của bộ hồ sơ khai báo Hải quan. + Sử dụng thành thạo các công cụ tin học để thực hiện khai báo Hải quan điện tử. - Kỹ năng và thái độ xã hội: Mục tiêu người học cần đạt được (từ mức 2 đến mức 3): + Chăm chỉ, nhiệt tình và say mê công việc; Quản lý tốt thời gian và nguồn lực cá nhân. Làm việc nhóm hiệu quả. + Xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, có tư cách, tác phong đúng đắn của người công dân. - Năng lực áp dụng kiến thức vào thực tiễn: Mục tiêu người học cần đạt được (từ mức 2 đến mức 3): - Vận dụng linh hoạt kiến thức về nghiệp vụ Hải quan để thực hiện công việc, phân tích, xử lý các tình huống phát sinh trong khi thực hiện các công việc được giao. 9. Giới thiệu chung về môn học: Môn học Nghiệp vụ Hải quan giới thiệu khái quát về hải quan Việt Nam và hải quan thế giới, các Công ước quốc tế và Hiệp định về Hải quan. Đồng thời, các kiến thức về nghiệp vụ Hải quan cũng được giới thiệu bao gồm các nội dung về thủ tục khai báo hải quan đối với các loại hình xuất nhập khẩu mậu dịch, tạm nhập tái xuất, gia công, hàng dự hội chợ triển lãm, hàng viện trợ, hàng của các cơ quan ngoại giao, hàng của cư dân biên giới...; Quy trình nghiệp vụ kiểm tra giám sát hải quan, phương pháp xác định và áp 1
  2. 2. mã tính thuế suất thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác, đại lý làm thủ tục hải quan và kinh doanh dịch vụ thủ tục Hải quan Việt Nam. 10. Số giờ lên lớp/tuần: 2 giờ tín chỉ/ tuần 11. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết, Thảo luận và bài tập tình huống 12. Phương pháp kiểm tra đánh giá: 12.1 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: Hình thức Tính chất của nội dung kiểm tra Mục đích kiểm tra Trọng số Chuyên cần Điểm danh từng buổi lên lớp. Đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng và phẩm chất cá nhân: kiên trì, linh hoạt, tự tin, chăm chỉ. 10% Trình bày bài tập nhóm. Các bài thuyết trình của nhóm, thảo luận. Đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng làm việc nhóm. 10% Kiểm tra giữa kỳ. Bài tập ứng dụng. Câu hỏi tự luận. Đánh giá mức độ đạt được về kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống và nghiên cứu, khám phá kiến thức 20% Kiểm tra cuối kỳ. Bán trắc nghiệm; bài tập ứng dụng; Câu hỏi tự luận; bài tập tình huống. Đánh giá kỹ năng khả năng tổng quát hóa vấn đề, khả năng tư duy theo hệ thống . 60% 12.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá (lưu ý cần chỉ rõ tiêu chí, mức độ mục tiêu bậc mấy) 12.2.1. Bài tập nhóm (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1 và 2) - Loại bài tập này được các nhóm thực hiện trước tại nhà theo sự hướng dẫn của giảng viên. Mỗi nhóm cử 01 người/những người đại diện trình bày trên lớp (hoặc theo sự chỉ định của giảng viên). - Bài tập nhóm được đánh giá thông qua chất lượng báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm, sự trình bày của đại diện nhóm và các ý kiến tham gia thảo luận. Báo cáo kết quả nghiên cứu của nhóm phải thực hiện theo mẫu sau: Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm Đề tài nghiên cứu: ……………………………………. 1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công: STT Họ và tên Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 1. …. Nhóm trưởng 2. ... ... 2. Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo). 3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm. 4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có). Nhóm trưởng 2
  3. 3. (Kí tên) 12.2.2. Bài kiểm tra giữa kỳ: (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 2 và 3). Sinh viên làm bài kiểm tra bằng hình thức tự luận trên lớp. Tiêu chí đánh giá đối với bài tự luận: - Nội dung: + Tiêu chí 1: Xác định đúng vấn đề cần phải giải quyết. + Tiêu chí 2: Các luận cứ và luận chứng chính xác và có sức thuyết phục, giải quyết được vấn đề, thể hiện năng lực tư duy lý luận tốt. + Tiêu chí 3: Có sử dụng các tài liệu, phương pháp nghiên cứu do giảng viên hướng dẫn. - Hình thức: + Tiêu chí 4: Bố cục hợp lý, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng. * Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí: Điểm Tiêu chí 9 – 10 - Đạt cả 4 tiêu chí 7 – 8 - Đạt 2 tiêu chí đầu. - Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận. - Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ. 5 – 6 - Đạt tiêu chí 1. - Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa thật cao, vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn. - Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ. Dưới 5 - Không đạt cả 4 tiêu chí. 12.2.3. Bài thi hết môn (đánh giá mức độ đạt mục tiêu bậc 1, 2 và 3): Tiêu chí và biểu điểm như đối với 9.2.3. Điểm Tiêu chí 9 – 10 - Đạt cả 4 tiêu chí 7 – 8 - Đạt 2 tiêu chí đầu. - Tiêu chí 3: có sử dụng các tài liệu, song chưa đầy đủ, sâu sắc, chưa có bình luận. - Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ. 5 – 6 - Đạt tiêu chí 1. - Tiêu chí 2: sức thuyết phục của các luận cứ, luận chứng chưa thật cao, vấn đề chưa được giải quyết trọn vẹn. - Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ. Dưới 5 - Không đạt cả 4 tiêu chí. 13. Giáo trình bắt buộc (tác giả, tên sách, năm xuất bản): - TS. Nguyễn Duy Liên - Trường ĐH Ngoại Thương, Một số vấn đề về nghiệp vụ Hải quan, Nxb. Thống kê, Hà Nội 2004 3
  4. 4. - TS. Nguyễn Thị Thương Huyền - Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan và xuất nhập khẩu: Lý thuyết và tình huống ứng dụng - Nxb Tài chính - 2008. - Phạm Mạnh Hiền, Nghiệp vụ giao nhận, vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương - Nxb Thống kê - TP. Hồ Chí Minh 2005. 14. Yêu cầu tiên quyết: Kinh tế quốc tế 15. Liên hệ: PGS.TS. Hà Văn Hội Phòng làm việc: P408/E4, Khoa KT&KDQT, Trường ĐHKT-ĐHQGHN Điện thoại: (04)7547506/408; 0913559235 Email: hoiktqt@gmail.com; hoihv@vnu.edu.vn 16. Thuộc chương trình đào tạo: cử nhân Kinh tế đối ngoại hệ chuẩn 4

×