• Like
Exemple pi-educació -infantil
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Exemple pi-educació -infantil

 • 420 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. PLA INDIVIDUALITZATDocument on consta el nivell de competències actuals de l’alumnei les adaptacions i suports previstosAlumne/a:.EBO.Nivell: P4Curs: 2011./.12
 • 2. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Nom i cognoms de l’alumne/a: EBOData naixement: 10/07/2007Llengua que parla a casa: castellàLloc naixement:Data d’arribada a Catalunya:DADES ESCOLARSHistòria escolarCentres on ha estat escolaritzat:.Escolarització en la Llar d’Infants El Castellot un nivell per sota del que li corresponia per edat.Ha repetit algun curs? (curs i nivell):Es planteja una retenció a 2n Cicle d’Infantil.Suports personals- Escola Mestra d’Educació Especial□ Educadora Auxiliar d’educació especial□ Mestra de reforç□ Mestra d’audició i llenguatge- EAP □ Psicopedagog □ Fisioterapeuta- Serveis específics□ Logopeda CREDA (demanda)□ Mestre itinerant CREC-ONCE□ UTACSuports tècnicsSUPORTS EXTERNS □ CDIAP□ CSMIJ □ Serveis Socials□ Servei privat (psicòleg, logopeda, reforç escolar)□ AltresDADES PERSONALS
 • 3. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013L’alumne/a presenta necessitats educatives especials/específiques derivades de Disfagia (problemes enla deglució i respiració) i retard maduratiu. □ Dictamen EAP. Data: maig de 2010..□ Informe social EAP. Data:□ Informe psicopedagògic. Data: □ Certificat CAD. Data: març 2008. 65%A proposta del dictamen d’escolarització/Un cop esgotades les mesures ordinàries del centre s’elaboraaquest pla individualitzat per tal de donar resposta a les seves necessitats educatives.Per l’alumnat d’EI que requerirà un PI caldrà descriure el grau de desenvolupament personal en relacióa les capacitats:Autonomia personal (Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma)Es desplaça, puja i baixa escales amb inseguretat. Ha guanyat en confiança i s’aixeca sola quan cau.Té un reposapeus en la cadira per a arribar a terra.Hi ha un tractament fisioterapèutic per a tractar l’artritis (2 sessions setmanals) afavorint les transicions ifacilitant l’autonomia personal i la col·laboració a l’hora de vestir-se i despullar-se. Ara ja fa tots els canvis deposició.Des de fisio s’està treballant per a incrementar la seva velocitat.Està pendent de valoració neurològica per hipotonia.Pot escriure el seu nom amb l’ajut de l’adult. Retalla amb estisores i ressegueix i pinta les imatges .Autonomia en la comunicació i el llenguatge (Aprendre a pensar i a comunicar)Presenta intenció comunicativa tot i que la seva parla és inintel·ligible.Hi ha diferències en l’estructura entre casa i l’escola. A casa fa frases de 2 o 3 elements. A l’escola respon a lespreguntes amb una paraula.Comprèn les consignes habituals i segueix consignes de 2 ordres consecutives amb suport de l’adult (consignesindividuals)Parla amb un to de veu molt fluix. La seva comunicació oral és molt reduïda a l’escola, no així a casa. (sospita dedesànim davant les dificultats de comprensió dels altres).Les seves dificultats articulatòries derivades de la disfagia recomanen una teràpia miofuncional i intervenciólogopèdica per a millorar la seva expressió oral i facilitar la comunicació.Al CDIAP han treballat amb plafons amb pictogrames de comunicació augmentativa per a facilitar lafuncionalitat de la comunicació. El plafó és un suport a la expressió oral.Amb suport respon preguntes tancades d’una narració.No s’esforça i té tendència a donar respostes fixes a preguntes obertes com per exemple, què has fet el cap desetmana.Presenta una actitud passiva en les comunicacions amb els nens: ni parla quan la molestenJUSTIFICACIÓ DEL PI
 • 4. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Iniciativa en el joc, les rutines i els hàbits (Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa)(orientació temporal i espaial, imitació, atenció i interès per les activitats, joc manipulatiu, joc simbòlic)Juga al costat d’altres nens/es. Al principi es mostrava poruga per la seva fragilitat i manca d’equilibri. Fa jocsimbòlic (cuineta) però les dificultats de llenguatge dificulten el desenvolupament.Té preferència pels jocs tranquils.Presenta tendència a jugar sola al costat d’altres nens/es.Coneix les rutines bàsiques del centre, els diferents espais i els racons.Autonomia social (Aprendre a conviure i habitar el mon)(interacció amb els adults i amb els iguals, capacitat per adaptar-se i acceptar normes i hàbits socials, capacitatper expressar les emocions i sentiments)Ha millorat la seva confiança i juga al costat d’altres.En la relació amb els iguals es deixa fer, s’acomoda a que estiguin per ella.Des de casa comenten que li costa acceptar les normes i petites frustracions: fa rabietes estirant-se el cabells.Les dificultats en el llenguatge afecten el desenvolupament d’aquesta capacitat.ÀREES EN LES QUE ES PROPOSA UN PIEducació InfantilDescoberta d’un mateix idels altresDescoberta de l’entornComunicació illenguatgesEducació Primària:Català Medi Social i NaturalCastellà Visual i plàsticaMatemàtiques MúsicaAnglès Educació físicaPROFESSIONALS QUE INTERVENEN EN L’ELABORACIÓ DEL PLA I EN LA SEVAAPLICACIÓTutor/a responsable del PI:Mestre/a d’Educació Especial:Altres mestres / especialistes del centre:CATALÀ:CASTELLÀ:ANGLÈS:MATEMÀTIQUES:MEDI:MÚSICA:
 • 5. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013EDUCACIÓ FÍSICA:EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA:EDUCADORAUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIALALTRES (reforços, racons, etc.):Altres Serveis i/o professionalsPsicopedagog/a EAP:Logopeda CREDA:Fisioterapeuta EAP:Mestre/a itinerant CREC-ONCEUTACAltres:DURADA DEL PLAPrevisió de temps: un curs escolar.
 • 6. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PROPOSTA HORÀRIAhorari dilluns dimarts dimecres dijous divendres9 - 10h10 - 11hCDIAP Atenció petit GrupfisioAtencióIndividualitzadafisio11 - 11’30hP A T I11’30 - 12’30Suport aulaMPTD I N A R3 - 3’45h3’45 – 4’30h
 • 7. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013APROVACIÓ DEL PLA I CONFORMITAT DE LA FAMÍLIAAmb el vist-i-plau de la comissió d’atenció a la diversitat del centre el director/a aprova el plaindividualitzat a data:Signatura i segellEl pare, la mare o els tutors legals manifesten el seu acord amb el pla individualitzat i acorden amb eltutor/a un seguiment del mateix.Signatura pare/mare/tutor Signatura tutor/a Data:
 • 8. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013Full document d’ús intern
 • 9. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013SEGUIMENT DEL PLA. ACORDS.Data Professionals Acords
 • 10. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA Descoberta d’un mateix i dels altresCapacitats CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓConeixement del seu cos, moviment i coordinació,adonant-se de les seves possibilitatsAssolir seguretat afectiva i emocional, i anar –seformant una imatge positiva d’ell mateix i delsaltres.Adquirir progressivament hàbits bàsicsd’autonomia en accions quotidianes ambseguretat i eficàcia.*Conviure en la diversitat avançant en la relacióamb els altres i en la resolució pacífica delsconflictes.*Comportar-se d’acord amb unes pautes deconvivència que el portin cap a una autonomiapersonal, cap a la col·laboració amb el grup i capa la integració social.*capacitat d’aprendre a conviure i habilitar elmón.Joc i moviment- Exploració sensorial i psicomotriu.- Domini de les habilitats motrius bàsiques:coordinació, to muscular, equilibri, postures diverses irespiració.- Organització de la lateralitat.- Significats referits a lespai: dintre-fora, davant-darrere,segur-perillós, ..., i referits al temps: ritme, ordre, durada,simultaneïtat, espera. (descoberta de l’entorn?)-Normes en alguns jocs i interacción amb els altres enles activitatsAutonomia personal i relacional- En coordinació amb la família afavorir la sevaautonomia en els desplaçaments. Pautes al pare.- Hàbits dautonomia i cura del cos: higiene, descans,alimentació, seguretat.- Seguretat i confiança en les pròpies possibilitatsdaprenentatge i satisfacció pels progressos assolits.Autoconeixement i gestió de les emocions- En coordinació amb la família, pautes per treballarels límits i els control de les frustracions. (conductesdavant rabietes amb autolesions a casa)Relacions afectives i comunicatives- Participació més activa en les activitats.- Manifestació del seu desagrat quan no l’interessindeterminades actuacions.- Exploració, acceptació, respecte i valoració positivadels altres, la convivència.(Selecció dels criteris d’avaluació. Consulta:1. Annex 2Decret 142/20007. Per cicle)
 • 11. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013- Sentiment de pertànyer al grup.- Resolució de conflictes mitjançant el diàleg, alassumpció de responsabilitats i a la flexibilitzaciódactituds personals.ORIENTACIONS METODOLOGIQUES(Criteris generals de la intervenció educativa segons les característiques de l’alumne)MESURES I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ(elecció de diferents mètodes d’avaluació partint dels punts forts de l’alumne)
 • 12. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA DE Descoberta de l’entornCOMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓObservar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, ambuna actitud de curiositat i respecte i participar en activitatssocials i culturals.Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vidaquotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuaren conseqüència.Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en leshabilitats matemàtiques bàsiquesExploració de l’entorn- Coneixement dels objectes per les funcions que li sónpròpies.- Reconeixement dels diferents espais del centreOrientació en les rutines escolarsExperimentació i interpretació- Manipulació d’objectes- Introducció de criteris d’orientació (dins, sobre, fora...), ireferits al temps: ritme, ordre, durada, simultaneïtat, espera.(descoberta de l’entorn?)Raonament i representació- Classificació objectes per una o dos característiques- Noció de sèrie numèrica fins a 5 i associació de quantitat igrafia.ORIENTACIONS METODOLOGIQUES(Criteris generals de la intervenció educativa segons les característiques de l’alumne)MESURES I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ(elecció de diferents mètodes d’avaluació partint dels punts forts de l’alumne)
 • 13. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013PLA INDIVIDUALITZAT DE L’ÀREA DE Comunicació i llenguatgesCOMPETÈNCIES BÀSIQUES CONTINGUTS CRITERIS D’AVALUACIÓProgressar en la comunicació i expressió ajustada alsdiferents contextos i situacions de comunicació habitualsper mitjà de diversos llenguatges.Observar, escoltar i experimentar- Comprensió de les diferents situacions comunicatives- Participació en converses- Presa de consciència a través del joc de com articulem elssons- millora de les produccions i consciència faonologica (jocs)Parlar expressar i comunicar- Interès per comunicar-se verbalment o amb altres suports- Vocabulari bàsic : colors, peces de vestir, parts del cos.- Pronuncia de determinats en paraules treballades.Interpretar, representar i crear- Realització dels traços de l’escriptura- Reconeixement de l’escriptura del nom d’alguns companys,- Lectura global d’algunes paraulesFer un full de registre per a valorar per aORIENTACIONS METODOLOGIQUES(Criteris generals de la intervenció educativa segons les característiques de l’alumne)MESURES I PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ(elecció de diferents mètodes d’avaluació partint dels punts forts de l’alumne)
 • 14. Pla Individualitzat de l’alumne/a: EBO Curs: 2012/2013