IPTV : Internet Protocol Television
่ ทีวีผานอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง( ไฮสปี ดอินเตอร์เน็ต หรื อ บรอดแบนด์) ให้บริ การทั้งภาพ เสี ยง และข้อมูลได้พร้อมกัน
IPTV เทคโนโลยีเพื่ออนาคต   ด้ านการศึกษา : Education เหมาะสาหรับการเรี ยนการสอน การติว ผ่านระบบถ่ายทอดสด    (Live Br...
ด้ านสารสนเทศ :       Information Technology  สามารถนาไปเป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร ในทุกวงการ อาทิ ...
การพาณิชย์และบริ การ นาความสามารถด้าน Interactive มาใช้ในการเสนอสิ นค้า การสังซื้อ การชาระเงินได้อย่างรวดเร็ ว โดยที่ผซ้...
ข้ อดีของ IPTV by * สัญญาณภาพและเสี ยงเป็ นระบบดิจิตอลที่ชดเจนทั้งทีวีและวิทยุ                     ั...
ACCESSIBLE ON MULTIPLE DEVICES                ่ การใช้บริ การ IPTV ไม่จากัดอยูแค่เพียงเครื่ องรับโทรทัศน์...
RATING Monitoring สามารถเช็ค Rating ของผูชม iPTV ได้ตลอดเวลา ว่าจานวนคนที่เข้า             ้ มาดูรายการมากน้...
ทีวียุคใหม่     ดูสะดวกทั่วไทย ดูสบายทั่วโลก Please Contact           www.usbtv.tv  www.asiatvbox.tv
Iptv present by P2P Communications
Iptv present by P2P Communications
Iptv present by P2P Communications
Iptv present by P2P Communications
Iptv present by P2P Communications
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Iptv present by P2P Communications

586
-1

Published on

Iptv present by P2P Communications

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
586
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iptv present by P2P Communications

 1. 1. IPTV : Internet Protocol Television
 2. 2. ่ ทีวีผานอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง( ไฮสปี ดอินเตอร์เน็ต หรื อ บรอดแบนด์) ให้บริ การทั้งภาพ เสี ยง และข้อมูลได้พร้อมกัน
 3. 3. IPTV เทคโนโลยีเพื่ออนาคต ด้ านการศึกษา : Education เหมาะสาหรับการเรี ยนการสอน การติว ผ่านระบบถ่ายทอดสด (Live Broadcasting) และVoD (Video on demand) ของแต่ละวิชา เพื่อทาให้นกเรี ยนนักศึกษา สามารถ ั เรี ยนรู้ได้จากทุกสถานตามเวลาที่ตองการ ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่ องการขาดแคลนบุคลากร ้ ด้านการสอน และช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของสถาบันและนักเรี ยนนักศึกษา
 4. 4. ด้ านสารสนเทศ : Information Technology  สามารถนาไปเป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร ในทุกวงการ อาทิ การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่ อสารองค์กร วงการข่าว วงการบันเทิง ส่ งเสริ มการท่องเที่ยว สาธารณสุ ข องค์กรทางศาสนา อีเว้นท์ เอ็นจีโอ ฯลฯ โดยเสนอในรู ปแบบวิดีโอออนดีมานด์( VoD )และการจัดทาช่อง TV ออกอากาศ
 5. 5. การพาณิชย์และบริ การ นาความสามารถด้าน Interactive มาใช้ในการเสนอสิ นค้า การสังซื้อ การชาระเงินได้อย่างรวดเร็ ว โดยที่ผซ้ือ ผูบริ โภค ่ ู้ ้ สามารถทาธุรกรรมได้ที่หน้าจอทีวี หรื อ คอมพิวเตอร์ ได้อย่าง สะดวก ประหยัดเวลา
 6. 6. ข้ อดีของ IPTV by * สัญญาณภาพและเสี ยงเป็ นระบบดิจิตอลที่ชดเจนทั้งทีวีและวิทยุ ั * สามารถรับชมรายการจากระบบ VIDEO ON DEMAND : VoD * เสนอข้อมูลที่น่าสนใจบนอินเตอร์เน็ต เช่น พยากรณ์อากาศ วีดิโอคลิ๊ป ฯลฯ
 7. 7. ACCESSIBLE ON MULTIPLE DEVICES ่ การใช้บริ การ IPTV ไม่จากัดอยูแค่เพียงเครื่ องรับโทรทัศน์เท่านั้น แต่ ยังสามารถใช้บริ การจากอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ INTERNET ได้ ด้วย เช่น คอมพิวเตอร์ แบบ PC โน๊ตบุค เน็ตบุค สมาร์ททีวี ๊ ๊ อุปกรณ์พกพาอื่นๆ เช่น แท็บเล็ต PAD ( Android )
 8. 8. RATING Monitoring สามารถเช็ค Rating ของผูชม iPTV ได้ตลอดเวลา ว่าจานวนคนที่เข้า ้ มาดูรายการมากน้อยเพียงใด ในช่วงเวลาไหน เข้ามาดูจากที่ไหน เป็ นต้น
 9. 9. ทีวียุคใหม่ ดูสะดวกทั่วไทย ดูสบายทั่วโลก Please Contact  www.usbtv.tv www.asiatvbox.tv
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×