หลักการสร้างมิติอารมณ์เส้น

1,636 views
1,584 views

Published on

หลักการสร้างมิติอารมณ์เส้น

  1. 1. 11. Width inchesHeight inches2. layer Foreground &Background Gradient tool3. Selection layer Foreground
  2. 2. 2 Selection Ctrl+D Edit ==> Transform ==> Perspective Opacity = 50% 3 Opacity
  3. 3. 3 Edit -->Transform ---> PerspectiveLayer Opacity
  4. 4. 42 text D:@F@H_JA@@@HORK-HWP @@PhotoShop. Photoshop

×