• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
โครงงานคณิตศาสตร์ มุม
 

โครงงานคณิตศาสตร์ มุม

on

 • 74,922 views

 

Statistics

Views

Total Views
74,922
Views on SlideShare
74,921
Embed Views
1

Actions

Likes
4
Downloads
201
Comments
0

1 Embed 1

https://si0.twimg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  โครงงานคณิตศาสตร์ มุม โครงงานคณิตศาสตร์ มุม Presentation Transcript

  • โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดมุม
  • ผู้ศึกษาโครงงาน
   • 1. นายยุรนันท์ ปริบาล เลขที่ 4
   • 2. นางสาวนิตติยา ศรีมาคำ เลขที่ 17
   • 3. นางสาวสุปรานี หาญจิต เลขที่ 32
   • หมู่เรียน คบ .3.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • คณะผู้จัดทำ
   • 1. เด็กหญิงชนิดา ฉัตรสุวรรณ
   • 2. เด็กหญิงศิริประภา วงศ์ใหญ่
   • 3. เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนะวรรณ
   • ที่ปรึกษาโครงงาน
   • คุณครูคำเภา ปาปะสา
   • คุณครูลำธาร ปาปะสา
   • โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
   • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
   • ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง มุม พวกเรามีความสนใจและมีความสนุกสนานในการวัดมุม และสร้างมุมชนิดต่างๆ คุณครูได้แบ่งกลุ่มพวกเราวัดมุมแต่ละชนิด พวกเราจึงสนใจและอยากรู้ว่า ตัวอักษรในภาษไทยแต่ละตัวมีมุมชนิดใดบ้าง เราจึงได้คิดจะวัดมุมตัวอักษรไตรยางค์ ซึ่งเป็นอักษร 3 หมวดหมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ว่าแต่ละหมวดหมู่มีมุมชนิดใดบ้าง และทำอย่างไรจึงจะสามรถจดจำมุมต่างๆ ได้ง่าย พวกเราจึงได้ช่วยกันคิด ทำ นำกล่องนมที่ใช้แล้วมาทำเป็นตัวอักษรไทย เป็นการประหยัดงบประมาณ ช่วยลดปริมาณขยะ เป็นการส่งเสริมให้นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องมุม ทำให้เรื่องมุมน่าสนใจมากขึ้น
   • จุดมุ่งหมายในการศึกษา
   • 1. เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับกรวัดมุมชนิดต่างๆ
   • 2. เพื่อศึกษาว่าในตัวอักษรไตยางค์มีมุมชนิดใดบ้างและจำแนกประเภท ตามลักษณะมุม
   • 3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดและสามารถจดจำมุมในอักษรภาษาไทย
   • 4. ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ
   • 5. เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน
   • วิธีดำเนินการ
   • 1. ปรึกษาสมาชิกในกลุ่มว่าจะทำโครงงานเกี่ยวกับอะไร
   • 2. ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะทำโครงงาน
   • 3. ปรึกษาคุณครู
   • 4. วางแผนการดำเนินงาน
   • 5. แบ่งหน้าที่กับรับผิดชอบ
   • 6. เรียบรียงข้อมูลที่ได้ไปศึกษา
   • 7. ปรึกษาคุณครูอีกครั้ง
   • 8. จักทำโครงงาน
   • 9. สรุปผลการดำเนินงาน
   • 10. นำเสนอโครงงาน
   • สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
   • 1. อักษรไตรยางค์ที่สามารถวัดมุมได้ คือ
   • อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
   • อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ
   • อักษรสูง มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
   • 2. อักษรไม่สามารถวัดมุมได้ คือ ไม่มี (ทุกตัวอักษรสามารถวัดมุมได้)
   • 3. อักษรไตรยางค์ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะมุมได้ 5 กลุ่ม คือ
   • กลุ่มที่ 1 มุมแหลม ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ณ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ น ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
   • กลุ่มที่ 2 มุมฉาก ได้แก่ ข ฃ ช ซ ฌ ญ ฏ ฐ ฒ ธ บ ป ย ร ษ อ ฮ
   • กลุ่มที่ 3 มุมป้าน ได้แก่ ฆ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ณ ฒ น ม ศ ษ ส ฮ
   • กลุ่มที่ 4 มุมตรง ได้แก่ ข ฃ ช ซ บ ป ษ
   • กลุ่มที่ 5 มุมกลับ ได้แก่ ไม่มี
   • 4. ตัวอักษรไตรยางค์บางตัว แสดงลักษณะมุมถึง 2 ชนิด คือ
   • ฆ = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • ฌ = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • ฎ = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • บ = มุมฉาก และ มุมตรง
   • ม = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • ร = มุมแหลม และ มุมฉาก
   • ส = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • ฉ = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • ญ = มุมป้าน และ มุมฉาก
   • น = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • ป = มุมฉาก และ มุมตรง
   • ย = มุมแหลม และ มุมฉาก
   • ศ = มุมแหลม และ มุมป้าน
   • 5. ลักษณะมุมถึง 3 ชนิด คือ
   • ฃ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมตรง
   • ฏ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
   • ฐ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
   • ธ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
   • ฒ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
   • ฮ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมตรง
   • ณ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
   • 6. ลักษณะมุมถึง 4 ชนิด คือ
   • ช = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง
   • ซ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง
   • ษ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง
  • ประโยชน์ที่ได้รับ
   • 1. ได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวัดมุมชนิดต่างๆ มีความชำนาญในการใช้ไม้โปรแทรกเตอร์มากขึ้น และสามรถวัดมุได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
   • 2. ทราบว่ามุมในอักษรสามหมู่ สมารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ และจำแนกประเภทตัวอักษรตามลักษณะมุมได้
   • 3. เกิดทักษะกระบวนการคิด และสามารถจดจำมุมในตัวอักษรได้
   • 4. ได้นำเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน
   • ปัญหาอุปสรรค
   • 1. ในการวัดมุมตัวอักษรภาษาไทยของพวกเรามีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
   • ข้อเสนอแนะ
   • 1. ตัวอักษรภาษาไทยที่มีรูปแบบตัวอักษรแตกต่างกันอาจมีความกว้างของมุมแตกต่างกันได้ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาอีกต่อไป
   • 2. ควรสำรวจขนาดและชนิดของมุมตัวอักษรภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป
   • จุดเด่นของโครงงาน
   • เป็นการนำเอาวิชาภาษาไทยมาบูรนาการเข้ากับการทำโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจให้มีผู้สนใจโครงงานมากยิ่งขึ้นเพราะจากการสำรวจพบว่าเด็กจะชอบวิชาภาษาไทยมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์จึงใช้จุดเด่นข้อนี้ดึงให้เด็กเข้ามาสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
   • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
   • การนำเอาตัวอักษรภาษาไทยมาวัดหามุมในตัวอักษรอาจช่วยดึงดูดความสนใจเด็กที่ชอบภาษาไทย แต่ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่ชอบทั้งคณิตศาสตร์และภาษาไทย ดังนั้นควรหาสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กทุกกลุ่มได้
  •