Your SlideShare is downloading. ×
โครงงานคณิตศาสตร์ มุม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โครงงานคณิตศาสตร์ มุม

81,249

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
81,249
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
279
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดมุม
 • 2. ผู้ศึกษาโครงงาน
  • 1. นายยุรนันท์ ปริบาล เลขที่ 4
  • 2. นางสาวนิตติยา ศรีมาคำ เลขที่ 17
  • 3. นางสาวสุปรานี หาญจิต เลขที่ 32
  • หมู่เรียน คบ .3.6 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • 3. คณะผู้จัดทำ
  • 1. เด็กหญิงชนิดา ฉัตรสุวรรณ
  • 2. เด็กหญิงศิริประภา วงศ์ใหญ่
  • 3. เด็กหญิงศศิกานต์ รัตนะวรรณ
  • ที่ปรึกษาโครงงาน
  • คุณครูคำเภา ปาปะสา
  • คุณครูลำธาร ปาปะสา
  • โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
 • 4.
  • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
  • ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง มุม พวกเรามีความสนใจและมีความสนุกสนานในการวัดมุม และสร้างมุมชนิดต่างๆ คุณครูได้แบ่งกลุ่มพวกเราวัดมุมแต่ละชนิด พวกเราจึงสนใจและอยากรู้ว่า ตัวอักษรในภาษไทยแต่ละตัวมีมุมชนิดใดบ้าง เราจึงได้คิดจะวัดมุมตัวอักษรไตรยางค์ ซึ่งเป็นอักษร 3 หมวดหมู่ คือ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ ว่าแต่ละหมวดหมู่มีมุมชนิดใดบ้าง และทำอย่างไรจึงจะสามรถจดจำมุมต่างๆ ได้ง่าย พวกเราจึงได้ช่วยกันคิด ทำ นำกล่องนมที่ใช้แล้วมาทำเป็นตัวอักษรไทย เป็นการประหยัดงบประมาณ ช่วยลดปริมาณขยะ เป็นการส่งเสริมให้นำเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำเป็นสื่อการเรียนการสอนเรื่องมุม ทำให้เรื่องมุมน่าสนใจมากขึ้น
 • 5.
  • จุดมุ่งหมายในการศึกษา
  • 1. เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับกรวัดมุมชนิดต่างๆ
  • 2. เพื่อศึกษาว่าในตัวอักษรไตยางค์มีมุมชนิดใดบ้างและจำแนกประเภท ตามลักษณะมุม
  • 3. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดและสามารถจดจำมุมในอักษรภาษาไทย
  • 4. ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะ
  • 5. เพื่อนำเศษวัสดุเหลือใช้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นการ ประหยัดค่าใช้จ่ายเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน
 • 6.
  • วิธีดำเนินการ
  • 1. ปรึกษาสมาชิกในกลุ่มว่าจะทำโครงงานเกี่ยวกับอะไร
  • 2. ศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะทำโครงงาน
  • 3. ปรึกษาคุณครู
  • 4. วางแผนการดำเนินงาน
  • 5. แบ่งหน้าที่กับรับผิดชอบ
  • 6. เรียบรียงข้อมูลที่ได้ไปศึกษา
  • 7. ปรึกษาคุณครูอีกครั้ง
  • 8. จักทำโครงงาน
  • 9. สรุปผลการดำเนินงาน
  • 10. นำเสนอโครงงาน
 • 7.
  • สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
  • 1. อักษรไตรยางค์ที่สามารถวัดมุมได้ คือ
  • อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
  • อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ
  • อักษรสูง มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ
  • 2. อักษรไม่สามารถวัดมุมได้ คือ ไม่มี (ทุกตัวอักษรสามารถวัดมุมได้)
 • 8.
  • 3. อักษรไตรยางค์ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะมุมได้ 5 กลุ่ม คือ
  • กลุ่มที่ 1 มุมแหลม ได้แก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ณ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ น ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
  • กลุ่มที่ 2 มุมฉาก ได้แก่ ข ฃ ช ซ ฌ ญ ฏ ฐ ฒ ธ บ ป ย ร ษ อ ฮ
  • กลุ่มที่ 3 มุมป้าน ได้แก่ ฆ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ณ ฒ น ม ศ ษ ส ฮ
  • กลุ่มที่ 4 มุมตรง ได้แก่ ข ฃ ช ซ บ ป ษ
  • กลุ่มที่ 5 มุมกลับ ได้แก่ ไม่มี
 • 9.
  • 4. ตัวอักษรไตรยางค์บางตัว แสดงลักษณะมุมถึง 2 ชนิด คือ
  • ฆ = มุมแหลม และ มุมป้าน
  • ฌ = มุมแหลม และ มุมป้าน
  • ฎ = มุมแหลม และ มุมป้าน
  • บ = มุมฉาก และ มุมตรง
  • ม = มุมแหลม และ มุมป้าน
  • ร = มุมแหลม และ มุมฉาก
 • 10.
  • ส = มุมแหลม และ มุมป้าน
  • ฉ = มุมแหลม และ มุมป้าน
  • ญ = มุมป้าน และ มุมฉาก
  • น = มุมแหลม และ มุมป้าน
  • ป = มุมฉาก และ มุมตรง
  • ย = มุมแหลม และ มุมฉาก
  • ศ = มุมแหลม และ มุมป้าน
 • 11.
  • 5. ลักษณะมุมถึง 3 ชนิด คือ
  • ฃ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมตรง
  • ฏ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
  • ฐ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
  • ธ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
  • ฒ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
  • ฮ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมตรง
  • ณ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน
 • 12.
  • 6. ลักษณะมุมถึง 4 ชนิด คือ
  • ช = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง
  • ซ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง
  • ษ = มุมแหลม และ มุมฉาก และ มุมป้าน และ มุมตรง
 • 13. ประโยชน์ที่ได้รับ
  • 1. ได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการวัดมุมชนิดต่างๆ มีความชำนาญในการใช้ไม้โปรแทรกเตอร์มากขึ้น และสามรถวัดมุได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
  • 2. ทราบว่ามุมในอักษรสามหมู่ สมารถแบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ มุมแหลม มุมฉาก มุมป้าน มุมตรง มุมกลับ และจำแนกประเภทตัวอักษรตามลักษณะมุมได้
  • 3. เกิดทักษะกระบวนการคิด และสามารถจดจำมุมในตัวอักษรได้
  • 4. ได้นำเศษวัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างนิสัยที่ดีในการทำงาน
 • 14.
  • ปัญหาอุปสรรค
  • 1. ในการวัดมุมตัวอักษรภาษาไทยของพวกเรามีความคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยซึ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
  • ข้อเสนอแนะ
  • 1. ตัวอักษรภาษาไทยที่มีรูปแบบตัวอักษรแตกต่างกันอาจมีความกว้างของมุมแตกต่างกันได้ ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาอีกต่อไป
  • 2. ควรสำรวจขนาดและชนิดของมุมตัวอักษรภาษาอังกฤษในโอกาสต่อไป
 • 15.
  • จุดเด่นของโครงงาน
  • เป็นการนำเอาวิชาภาษาไทยมาบูรนาการเข้ากับการทำโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจให้มีผู้สนใจโครงงานมากยิ่งขึ้นเพราะจากการสำรวจพบว่าเด็กจะชอบวิชาภาษาไทยมากกว่าวิชาคณิตศาสตร์จึงใช้จุดเด่นข้อนี้ดึงให้เด็กเข้ามาสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น
  • ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  • การนำเอาตัวอักษรภาษาไทยมาวัดหามุมในตัวอักษรอาจช่วยดึงดูดความสนใจเด็กที่ชอบภาษาไทย แต่ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่ชอบทั้งคณิตศาสตร์และภาษาไทย ดังนั้นควรหาสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กทุกกลุ่มได้
 • 16.  

×