• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

El pèsol Negre. Nº 15. Gener-Febrer-Març 2004

 • 215 views
Uploaded on

El pèsol Negre. Nº 15. Gener-Febrer-Març 2004

El pèsol Negre. Nº 15. Gener-Febrer-Març 2004

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
215
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. atu ïta!L’hostaleria: el gremi de l’explotació Més sobre el2000 exemplars si ó grII època núm. 15gener-febrer-març de 2004 L’anarquia és la màxima expressió de l’ordre difuLa mort del sector tèxtil i de les mines durant els anys vui-tanta va suposar que molts treballadors en actiu mar-xessin de la comarca, altres van aconseguir prejubilacionsi "solucions" similars. turisme ho ha darreglar tot. Però el suposat turisme -que mai acaba darribar del tot- només beneficia a quatre. Fer del Berguedà un parc temàtic on només és viu el cap de setmana no soluciona res. I molts sabem que quan polítics i empresaris parlen de turisme volen dir que ens faran fre- Clot del Moro A lanterior número del Pèsol NegreQuan els emprenedors vull dir explotadors van guanyar gar plats o treballar com ajudants apareixia en portada lafer del Clot deluna mica menys, van tancar la paradeta deixant sense de cuina i cambrers per Moro. El fet dairejar els draps brutspa moltes famílies. En aquests anys la tendència a quatre duros i en unes dels diversos interessats en la qüestiómarxar de la comarca per guanyar-se la vida dig- pèssimes condicions va provocar intranquil·litat. Un delsnament per part dels obrers i els seus laborals. Del tèxtil a primers que es va posar nerviós fou elfills ha estat una constant. Tanmateix ara la lhostaleria: els anys polèmic alcalde de Castellar de NHug,immigració ha augmentat, és que hi torna passen i lesclavatge el qual va adreçar un correu electrònic,haver feina? Rotundament no, el que hi ha continua; quin gran entre innocent i intimidatori, "dema-és el que hi havia: esclavatge i molts canvi. nant" que ens poséssim en contactepocavergonyes que es fan dir empresa- amb ell.ris. Pàg 6 Mentrestant hem llegit a la premsa bur-Estem farts de sentir que el gesa noves notícies sobre la inaugura- ció i posada en funcionament del carri- let i sobre la voluntat darribar a un acord amb els diversos mafiosos impli- cats per part del nou govern de la Generalitat. Més tard vam rebre el correu duna lec- tora oferint la possibilitat de facilitar- nos nova i reveladora informació, tot i que finalment es va desdir. Finalment, vam rebre un article sobre un dels implicats: el senyor Salmerón. En el present número del Pèsol Negre us ofe- rim larticle que sobre aquest personat- ge ha fet aquest amable lector iBerga amb els presos en lluita col·laborador. Pàg 3Ja són set les morts a les presons durant dent, és motiu per acabar entre reixes.aquest nou any 2004 i només una ha estat“investigada”. Però hi ha persones preses amb dignitat que no es deixen trepitjar i lluiten per fer-seI segueixen les tortures, maltractaments, valer.intimidacions i altres vexacions que semblaque no importen a ningú. Com en Roberto, amic llibertari, que ha pro- tagonitzat moltes vagues de fam exigint el“Alguna cosa hauràn fet per estar a la que diu la seva llei: estar a prop dels seus ipresó” pensen la majoria. I sí, alguna cosa no en una presó a l’altre punta de la penín-han fet: néixer en una classe miserable, sula.condemnats al fracàs per la divisió de clas-ses capitalista o bé ser rebels i lluitar amb Per tots ells i pels presos independentistesurpes i dents contra un sistema assassí. un nodrit grup de persones ens concentra-Però no cal cap motiu per entrar a la presó; rem a la plaça Sant Pere el passat Nadal. 2 4 7i8 11 Pàg 5només pensar, tenir una ideologia dissi- Editorial de la Sobre la seva llei La questión del Entrevista a un publicació i poe- electoral poder en las republicano federal sies sociedades primitivas
 • 2. Castellano ¡Por fin podeis tener otro número del Pèsol Negre manos! en vuestras Català Per fi podeu tenir de nou un altre numero del Pèsol Negre a les mans! Tropezándome Tropezándome Arriba amb un mes de retard, sí, però l’important és con la súcia realidad,Llega con un mes de retraso, así és, pero lo importante que torna, perquè “mala hierba nunca muere”. Com recordándotees que vuelve, porqué mala hierba nunca muere. estem farts de dir, NO SOM PROFESSIONALS i l’únic todo me sienta mal.Queremos dejar claro otra vez que NO SOMOS PROFE- que ens mou és l’afany d’intentar canviar tot allò Desde que se fuéSIONALES y que lo único que nos mueve son las ganas de injust que ens afecta dia a dia. Així que ja ho sabeu: intento caminarintentar cambiar todo aquello injusto que nos afecta dia el pèsol segueix i seguirà; i esperem a partir d’ara por la senda quea dia. Así que ya sabéis: el Pèsol sigue y seguirá; y espe- respectar al màxim la periodicitat (es farà el que es me llevará a olvidarte de una vez,ramos que a partir de ahora se respete al maximo su per- podrà). no he parado de llorar.diodicidad (se hará lo que se pueda). Te quiero ver Bé, centrant-nos en l’actualitat ja tornem a tenir la pero lejos tú ya estás.Bueno, centrándonos en la actualidad ya tenemos aquí, farsa grotesca de les eleccions aquí. Un cop més els Volveré a serotra vez, la farsa grotesca de las elecciones. Otra vez más polítics surten de sota les pedres i ens recorden que un chiquillo nada máslos políticos salen de debajo de las piedras y nos recuer- són molt demòcrates i que estan aquí per solucio- en busca dedan que son muy demócratas y que estan aquí para solu- nar els nostres problemes. Però tots recordem per- una estrellita fugaz.cionar nuestros problemas. Pero todos recordamos per- fectament el cas que ens van fer quan déiem NO afectamente el caso que nos hicieron cuando dijimos NO la guerra, per posar un cas. Nosaltres, que no ens Sólo me quedéa la guerra, por poner un ejemplo. Nosotros, que no nos mamem el dit, negarem el nostre vot a aquesta tirado en el sofá,chupamos el dedo, negaremos nuestro voto a esta gente; gent; sabem que per ells la política no és cap mitjà nado en un sinfínsabemos que para ellos la política no es ningún medio per arribar a res sinó una finalitat en sí. Sabem que de dudas sin contestar.para llegar a nada sino una finalidad en sí misma. no solucionaràn els nostres problemes; és natural: Tu recuerdo a miSabemos que no solucionarán nuestros problemas; es ells no els viuen. Ells no han de servir hores i hores me hace suplicarnatural: ellos no los viven. Ellos no tienen que servir en un restaurant per un sou ridícul, o passar-se la que a ver si por finhoras y horas en un restaurante por un salario ridículo, o vida dins una fàbrica, ni buscar un piset de lloguer paro un poco de pensar en ti otra vezpasarse la vida dentro de una fábrica, ni buscar un pisillo barat, ni gastar-se un munt de diners en transport me cansado de esperar.de alquiler barato, ni gastarse un montón de dinero en “públic”, etcètera. Tot això només ho sabem els que Quiero tenertransporte “público”, etcétera. Todo esto sólo lo sabemos ho vivim, i si algú lluita per això serem nosaltres. És la cabeza despejálos que lo vivimos, y si alguien lucha por ello seremos per això que volem ser nosaltres els únics a decidir así podré vernosotros. Por esta razón queremos ser nosotros los úni- sobre les nostres vides. más allá del ventanal,cos en decidir sobre nuestras vidas. donde me acerqué El panorama actual és desolador; potser recorda para a tí verte pasar.El panorama actual es desolador, quizá recuerda excesi- massa Cánovas i Sagasta. La veritat és que PP ivamente a Cánovas y Sagasta. La verdad es que el PP y el PSOE, únics partits amb possibilitat de governar, Vivo de una luzPSOE, únicos partidos con posibilidad de gobernar, són són com dues gotes d’aigua. Uns convertiren les que siempre está apagá.dos opciones idénticas. Unos convirtieron las prisiones presons en centres d’extermini amb la creació del Y es que es mi obsesiónen centros de exterminio con la creación del FIES, dieron FIES, donaren carta blanca a les Empreses de no dejáste ná de ná.carta blanca a las Empresas de Traficantes de Traficants de Treballadors, participaren en la crea- Sigo aún tu vozTrabajadores, participaron en la creación de grupos ció de grups terroristes com el GAL, etcètera. y me hincho de pensarterroristas com el GAL, etcétera. Aquellos eran de Aquells eren d’ “esquerres”, diuen. I la dreta, com que algun día tu“izquierdas”, dicen. Y la derecha, como siempre; entre sempre; entre d’altres ha destacat per apuntar-se a volverás y me dirás:otras cosas ha destacado por apuntarse a una guerra una guerra estúpida obviant l’opinió de tot el país; Despiértateestúpida al margen de la opinión de todo el país, por el legalitzant l’acomiadament lliure (sota la màscara no te cansas de sobar?despido libre (bajo la máscara de distinto tipo de contra- de diversos tipus de contractes); il·legalitzant par- levántatetos), por la ilegalización de partidos políticos y medios de tits i mitjans de comunicació; o fomentant la priva- llegas tarde una vez más.comunicación; o fomentando la privatización de diferen- tització de diferents serveis socials aconseguits en Y por fin vertes servicios sociales conseguidos con las mil luchas del mil lluites del moviment obrer. que es una pesadilla más.movimiento obrero. Però si aquest parell fan pudor, que podem dir dels ManolitoPero si ese par apestan, no podemos decir menos de los comunistes? una ideologia completament fracassa-comunistas, una ideologia completamente fracasada da històricament que no ha sabut resoldre el pro-históricamente que no ha sabido resolver el problema del blema del poder; en fi: una simple caricatura del fei-poder; en fín: una simple caricatura del fascismo. xisme.Se aproximan las elecciones y las promesas, pero noso- S’acosten les eleccions i les promeses, però nosal-tros seguimos igual de pobres y de ricos que antes, igual tres seguim igual de pobres i de rics que abans,de cabreados, igual de explotados y sobretodo cansados; igual d’emprenyats, igual d’explotats, i sobretotcansados de esta farsa que sabemos que no nos traerá cansats; cansats d’aquesta farsa que sabem que nonada bueno. ens durà res de bó.Compañeros y compañeras, el catorze de marzo los que Companys i companyes, el catorze de març els queno trabajáis aprovechad para dormir que es domingo y no treballeu aprofiteu per dormir que és diumenge, Es dóna a tot aquell que la cuida.cojeos el día con calma. i agafeu-vos el dia amb calma. Senzilla, rica, mestra, així es ella.I recorda... Menyspreada, ignorada, violada fins el més pro- fund de la seva pell. Font capdalosa reemplaçada per fonts ermes, Àngel cor de la vida. Així és la terra.>>Per posar-te en contacte amb el Pèsol Negre envia’ns autors.un correu electrònic a: >> Volem demanar disculpes a tots aquelles i aquelles pesolnegre@hotmail.com que ens han enviat articles i que no hem pogut publicar o bé per falta d’espai (serán publicats en númerosEl Pèsol Negre és la revista del poble i la fem entre tots, següents) o perquè ens hem retrassat en l’edició d’a-envia’ns articles, notícies poesies i allò que vulguis! quest numero i han quedat desfassats. Us demanem comprensió i que seguiu enviant-nos les vostres col.labo-Properament esperem poder tornar a oferir l’editorial racions.també en llengua àrab. >> La premsa anarquista erradica la ignorància i la sub->>El Pèsol Negre es manifesta a través de l’editorial. La missió al poder.resta d’articles i opinions són responsabilitat dels seus
 • 3. En Salmeron i el Clot del Moro <<notícies breus>> LESPERIT NADALENC DELS EMPRESARIS DEL TÈXTIL El número de treballadors del tèxtil segueix baixant i aquest sec- tor ha passat a ser al Berguedà minoritari. Ara bé, des del seu nai- xement, aquest sector ha anat de la mà de lexplotació més sal- vatge a tots els nivells i pel que sembla, fins que quedi el darrer teler o el darrer ordidor, hi haurà explotació salvatge. El senyor Canudes, amo de diferents empreses tèxtils, va tancar una fàbrica de telers situada a la Plana (Avià) deixant quinze tre- balladors al carrer. El fet va ocórrer just abans de Nadal. El Nadal per aquests treballadors deu haver estat incert sense tenir noti- cies sobre el seu futur laboral (suposem que els sindicats grocs ja es deuen estar repartint el poc que tenien a guanyar aquests explotats). El qui deu haver passat un bon Nadal és el senyor Canudes al seu xalet de Casampons. Després diràn que quan una fàbrica tanca hi perd tothom de igual manera... LA TÈRMICA DE CERCS SEGUEIX ENMERDANT-NOS Ja fa vint-i-cinc anys que un company denunciava en un mitjà lli- bertari Berguedà lacció assassina de la tèrmica de Cercs que tant de mal fa a la nostra terra. Avui encara tot segueix igual i poquesD veus salcen en contra i ningú fa res. Semblem idiotes. Sens pixen a sobre ens diuen que plou i a sobre ens ho creiem... Contra les agressions al planeta i per un ecologisme compromès, llibertari i independent: acció directa! es de lany 1939 Salmeron. Però es veu que no que no es poden acostar al BERGA AUGMENTARÀ EL NOMBRE DE GUÀRDIES URBANS que no sha produït en té prou amb uns quants Clot del Moro. La denúncia una ocupació tan vehicles antics, sinó que a més està garantida, encoberta per Una de les primeres decisions del nou govern municipal ha estat escandalosa a està gestionant el Museu del unes testificacions dalumnes i aquesta. Per equiparar-se a la resta de municipis -cal ser igual de Catalunya. Em refe- Transport de Catalunya. És professors de lEscola de burros que els altres-. Bé en tot cas, el que sí que seria convenientreixo al Clot del Moro. Sembla clar que aquest Museu no és Restauració que són extorsio- és que els "urbanus", per distingir la seva tasca de la dels mossosser que la Generalitat de de la seva propietat tam- nats pel Salmeron. "Si no que és del tot repressora, no portessin armes i per la seva activi-Catalunya vol rememorar poc...però com si fos seu. declares, perdràs la feina!" - tat i la seva actitud deixessin enrera el seu rol policíac per esde-aquella fita tant preuada pels Amb els diners recaptats va esmola lignorant. venir uns treballadors municipals multifuncionals dajuda i no dedeixebles den Franco i es vol engreixant el seu compte destorb ni repressió -que daixò ja en tenim prou-.apropiar del Clot del Moro, corrent. Si continua a aquest Però bé, la vida està muntadacapitanejada pel "General ritme "el senyor del Banc així. Sempre hi ha gent queSalmeron", que els ciutadans Popular" li dirà al Salmeron viu del "cuento"...però el LA LLIGA FORA DE BERGA I FORA DE CATALUNYAde Catalunya a través dels que no en porti més que no hi Salmeron sobrepassa elsimpostos estem mantenint. caben! I tot això qui ho paga? límits, perquè com diu el dret La Lliga Regionalista de Catalunya anomenada Convergència i És clar: tots nosaltres. internacional: "la llibertat Unió (CIU) des que es va restaurar la monarquia borbònica a dei-En Carles Salmeron va arribar dhom sacaba quan comença xat de governar a l’Ajuntament de Berga i també a la Generalitatfa una colla danys al Però el més bo és que el la daltri" i aquest personatge de Catalunya. El regnat dels Pujol, Farguell, Badia i companyia aBerguedà, amb el propòsit, Salmeron encara no en té prou ens està prenent la feina i la finalitzat. Ara governen els socialdemòcrates d’ERC i PSC i elssegons es posa de manifest, amb això. Nhan sentit a parlar vida a una comarca que, per comunistes d’IC a la Generalitat i el PSC a Berga.denriquir-se dels fons del tren turístic de La Pobla de sort, alguns ens estimem. Ipúblics... i així ho està fent. Es Lillet - Castellar de nHug? espero que algun dia es faci Per descomptat que aquests gorverns del canvi no canviaràn res.va crear una entitat anomena- Doncs el Salmeron també el justícia i com diu la dita popu- Ni volen ni poden. Per mitjà dels mecanismes que el sistema ofe-da CEFIS, amb lobjectiu de vol. No en té prou amb vehi- lar.... "lavarícia trenca el sac". reix no es pot canviar res substancial. Aquest sistema es seguiràretornar el tren a les contrades cles antics i un Museu... que a Vagi en compte Salmeron. basant en l’explotació, la injustícia i la inconsciència. Ara tocaPoblatanes i Castellaneses. sobre vol apropiar-se ara dun Desterrem els vividors! engreixar uns altres porcs..., però que cullons molts no podemLarxipopular i conegut projecte que lAlt Berguedà negar l’alegria que ens ha suposat contemplar el final dels regio-Salmeron va manipular en el necessita per sobreviure. Si no Lestornell volador nalistes i tota la patoleia que vivia gràcies a ells.seu dia a CEFIS per obtenir merro aquest projecte lhavehicles antics de gran valor finançat la Generalitat depecuniari, i ha creat la Catalunya, per la qual cosa vol PRESÓ AL BAGESFundació Museu del Transport dir que és públic i tots hi Per més informació:i lEscola de Restauració de tenim dret... o bé només sha Podeu consultar Darrerament em pogut llegir i sentir a través de diferents mitjansVehicles Antics per tapar lex- denriquir altra vegada el el Pèsol Negre número 14 de comunicació que es construirà una presó al Bages. Més enllà on apareix un article titulat “El Clotpedient. "Són meus!"...-esmola Salmeron? Lavarícia ha arribat dels diferents “xanxullos” econòmics que acompanyen aquest fet del Moro Frau i explotació”lignorant, referent als vehi- a tal extrem que hi ha perso- (especulació sobre el terreny, constructores, amiguismes, etc.),cles antics-. Seran del CEFIS natges de la política comarcal volem destacar que no volem presons enlloc. Contra la hipocresia social, contra el feixisme democràtic: lluita! Cal lluitar contra els les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les estats i les seves presons que negen la condició humana a tantes ideologies dels diferents articles de la publicació persones. INSEGURETAT CIUTADANA ? Si no teniem prou amb els mossos d’esquadra i algun mico pelat que altre, ara a sobre algú es dedica a trinxar-ho tot pels carrers de Berga. Ara polítics i policia ja tenen l’excusa perfecte per aug- mentar el control social. Estem arreglats. plaça Europa nº7 tel.botiga 938212895 Pep i tu 08600 berga
 • 4. Sobre la llei electoralA Aquesta democràcia participativa en la que no creiem però vivim, té llacunes que fins i tot inco- moden als que sí que hi creuen. Són sobretot el EXEMPLE DAPLICACIÓ DE LA LLEI DHONDT cas de les llistes tancades i de la Llei dHondt, que afavoreix als partits majoritaris i per això Imaginem una imaginària Republica dA on hi ha 21 escons imateix es perpetuarà. vint mil habitants. Es presenten 6 partits: el PGB (Partido de la Gente del Bar), el PGM (Partit Grouxo-marxista), el PP (PartitEls elements que caracteritzen el sistema electoral espan- Populista), el PBE (Partit de la Barretina i lEspardenya), la LNyol al Congrés dels Diputats són: (Lliga de Ningú), i el PNP (Partit dels que No prenen Partit).A/ la circumscripció (la provincia). En moltes circumscrip- El resultat electoral és el següent:cions el nombre descons a repartir és molt petit i per tant · El PGB aconsegueix treure del bar a 4500 individusun resultat proporcional resulta impossible; que els voten a canvi duns quants carajillos pagats a la seuB/ el sistema de distribució descons fa que hi hagi gran del partit (225% dels vots).representació de províncies poc poblades i poca de les · El PGM, seguidor de lil·lustre Marx (Grouxo Marx),més poblades. La Llei Electoral estableix una representa- acapara 2700 vots (135%).ció mínima inicial de 2 diputats; · El PP amb la seva propaganda populista aconsegueixC/ el nombre de diputats serà, segons la Constitució, 1500 vots (7.5%).entre 300 i 400; actualment són 350; · El PBE amb la seva crida a la nació aconsegueix 900D/ el partit que no superi el 3% dels vots no podrà parti- vots (4.5%).cipar en el repartiment descons. En les municipals i · La LN amb el seu lema "Vota a ningú, tothom guan-autonòmiques aquesta nota de tall està al 5% dels vots; ya", obté 500 vots (2.5%).E/ amb aquesta normativa els partits majoritaris es veuen · El PNP amb la seva línia centrista tan assenyada obtésempre beneficiats i els partits mitjans es veuen perjudi- 50 vots (0.25%).cats. Amb un augment de la proporcionalitat els grups · Els vots en blanc són 1850 (9.25%).grans perdrien escons a favor dels petits. · Labstenció és de vuit mil votants, una majoria aplas- ABSTENCIÓ tant (40% del cens), de manera que han votat dotze mil per- sones. Recordeu que els percentatges VOTS EN BLANC dels partits són sobre el total de vots, de manera que el partit més votat (PGB) en PGB PNP PGM LN PBE PP realitat només té un suport del 225% del cens, i així suc- dividint el nombre de vots de cada partit entre 1, 2, 3, 4... cessivament. i es van assignant escons al major dels nombres successi- La Llei dHondt anul·la qualsevol representació als absten- vament. En el cas digual nombre, lescó va pel partit més cionistes (40% del cens) tot i ser la primera força, i als 1850 votat. Vegem en el nostre exemple com quedaria: votants en blanc tot i ser amb el 9.25% de vots la tercera opció més votada (o quarta si tenim en compte els abs- Daquesta manera el nou Govern de la República dA esta- tencionistes). ria compost per 10 escons del PGB (476%), 6 del PGM (2857%), 3 del PP (1428%), i 2 del PBE (952%). La Llei electoral estableix també que per tenir dret a ocu- par un escó sha de superar el 5% de vots; en el nostre cas Veieu la diferència entre el percentatge de vots i el per- són 600 vots. Això vol dir que tan la LN com el PNP tam- centatge descons? També cal veure com els tres últims poc tindran representació. escons shan aconseguit amb menys vots dels que tenia la LN., eliminada abans per no arribar al 5% dels vots. Només el PGB, el PGM, el PP i el PBE tenen lopció docupar escó. Recordem que entre les quatre formacions només Així doncs aquesta és la democràcia que hi ha aquí; per sumen 9600 vots sobre vint mil. Menys de la meitat de la sort a la República dA no els calen aquests sistemes ja que població, doncs, té la possibilitat de ser representada. allà viuen en una democràcia participativa i horitzontal. A continuació saplica la llei de repartiment descons als Si com a àcrates us interessa, hi ha un grup que es diu quatre partits, i es fa de la següent manera: es fa una taula "Escaños vacíos" i que proposa que els vots en blanc tin- guin representació. És a dir, es comprometen a no ocupar PGB PGM PP PBE el seu escó; és una manera de matisar als Parlaments 4.5 4500 2.7 2700 1.5 1500 900 aquesta diferència entre el que la gent vol i el que hi ha als 2250 2.25 1.35 1350 750 450 Parlaments. Seguint les dades daquestes eleccions ficti- 1.5 1500 900 500 300 cies, haurien quedat tres escons buits, el PGB passaria a 1.125 675 375 225 tenir-ne 9, el PGM 5, el PP seguiria amb 3 i el PBE es que- 900 540 300 180 daria amb 1. Si als vots en blanc afegíssim els abstencio- 750 450 250 150 nistes llavors tindríem un canvi radical: 12 dels 21 escons 643 386 214 129 estarien buits; el PGB tindria 5 escons, el PGM 3 i el PP 1.Per més informació: 563 338 188 113 Seria un Parlament molt surrealista no? Es sentiria legiti- 500 300 167 100 M. mat? www.alasbarricadas.org 450 270 150 90
 • 5. 5Marxa-homenatge als maquisHomenatge a Josep Bertobillo, Josep Puertas i Joan VilellaEl 23 de juliol de 1999 era col·locada La placa va ser arrencada el 1999, torna- Per col·laborar en la recollida deuna placa en record d’aquests tres com- da a posar el 2001 i tornada a arrencar i diners per homenatjar i perpetuarpanys. el 2002 el mateix. El 2003 em fet un la memòria dels companys mural en record dels companys. Però assassinats a Vilada pots fer servirAquest tres companys foren torturats enguany volem posar una placa de pedra el següent número de compte:durant tres dies i finalment assassinats i per poder fer-ho necessitem diners. CAIXA DE MANRESAper la guardia civil el novembre de 1949. Entre tots ho podem fer. 2041-0032-78-0040055209Homenatge a Quico SabatéCom cada 5 de gener, enguany també Rocha un falangista i membre del some-es va fer un acte dhomenatge a Quico tent que encara viu a Sant Celoni. A lac-Sabaté a la seva tomba a Sant Celoni. El te van assistir unes trenta persones, esQuico va ser un dels guerrillers anarco- van llegir poesies, es va fer una ofrenaBerga amb els presos en lluita Per més informació:sindicalistes més actiu i conegut. floral i alguns vam anar després a dinarAquest fill dHospitalet va lluitar per la- plegats. Aquest va ser el darrer acte denarquia fins que va ser assassinat a la VI Marxa-homenatge als maquis, lasang freda el 1960 per Sibina i per Abel VII ja la comencem a preparar. www.sindominio.net/marxa-maquisDurant les festes de Nadal i coincidint amb la convo- Es repartiren un centenar d’octavetes de diferentscatòria que havia fet Rescat, els diferents col·lectius tipus, tant anarquistes com d’independentistes, fentberguedans decidiren sumar-s’hi però extenent la referència al tema de les presons. Finalment despréssolidaritat a tots els presos en lluita, no només amb els de mitja hora o tres quarts de concentració es donà Poema des del Fies IIdel moviment independentista. Tot i la precipitació l’acte per finalitzat.amb la que es feu tot, ens reunirem al voltant de 60persones a la plaça Sant Pere sota la pancarta unità- A continuació reproduïm un comunicat i una poesiaria: “ A les presons no hi ha nadal: presos al carrer”. Els que ens ha fet arrivar el nostre company i amic Despertar y ver,col·lectius llibertaris portaren una altra pancarta on Roberto Berlomino des del centre d’extermini de despertar y caminar, Comunicado al Pèsol Negrees podia llegir “Roberto Berlomino Llibertat” Huelva. Ànims i endavant company! junto al que le robaron, la tierra y la libertad. que hagan ni en nosotros ni en vosotros, que sois nuestro eslabón Desperdad junto al obrero, y nuestra fuerza en la calle. Querría en nombre mío, al igual que y caminar junto a el, en nombre de mis tres compañeros, Claudio Lavazza, Gilbert junto a una misma bandera, Salud kompañeros: Gislain y Daniel Ramirel, mandaros un fuerte y solidario abrazo que envuelve a la libertad, combativo. la bandera de los corazones, Os escribo este comunicado, desde las sucias mazmorras del a los que nunca callaran. estado español, y des de éste corredor de la muerte que es el Y en mi nombre en especial, a todos los compañeros, que hacéis Régimen FIES, donde hace 12 años me tienen aquellos que pre- y editáis El Pèsol Negre, así como a aquellos que de una forma u Porque no asustan sus metodos tenden hacernos ver a todos que la única justicia y verdad es la otra no se olvidan, que la libertad no es un privilegio sino un dere- ni su asquerosa impunidad que imponen la represión y el miedo. cho, me siento orgulloso de ser catalán cuando veo gente como su miedo, es nuestra fuerza, vosotros, que a pesar de las zancadillas a las que os someten, no nuestra lucha su fosa final. Pero a pesar de todos estos contratiempos, no podemos dejar cejáis en vuestra idea, dando a conocer el procedimiento tanto de la policía española, como de los Mossos dEsquadra, los cuales Vosotros ya estais despiertos, con tales procedimientos no hacen sino, ahondar en las cicatrices otros pronto despertaran de personas que como vosotros, son libres, libres de hacer y des- y ya sea a traves de muros, hacer, libres al fin y al cabo de vivir ¡Que eso les preocupa! Todos de fronteras, o en libertad, los sabemos, ya que en su mundo oscuro, no entra la palabra soli- habra que caminar juntos, daridad ni amistad, por ellos ven como un peligro todo aquello hasta la tierra horadar, que defiende tales principios. pero horadarla con huellas, de justicia y libertad. Desde aquí, os enviamos un abrazo y un montón de ánimos, para que sigáis adelante con vuestra labor ya que no podrán callar a la Compañeros pues unidos, verdad, por mucho que intenten ocultarla a base de mentiras. porque nunca lograran, hacer callar nuestras voces, Un abrazo también a nuestros compas encarcelados: Carol, Rafa, ni nuestro corazon encadenar, Roger, Jorge, etc. Y un saludo a todos aquellos que ya sea dentro nuestra bandera, la lucha, o fuera de la cárcel, no pierden su dignidad ni su honor. A todos nuestra meta la libertad aquellos a quienes sus principios son la libertad y la igualdad, y que en la tierra queden, como nos enseñaron hace ya muchos años cientos de miles de las huellas de la unica verdad trabajadores que se levantaron contra la injusticia y la opresión. que quien no lucha esta muerto porqué no vivió jamas, Nuestro pésame a la familia de Francisco Javier Román, otro com- porqué nadie ha nacido pañero a añadir a la negra lista de crímenes. Esa es su justicia, su para recibir u ordenes dar, concepto de vida, o con ellos o contra ellos, y por supuesto les va porque un mundo, sólo a pasar factura. es un mundo, si para todos hay pan, Y un saludo a los compas del Pèsol y del Centre dEstudis que día si para todos hay tierra, a día demuestran que aun queda gente libre a la que las falsas ilu- si para todos hay paz, siones cotidianas no han cegado, a ellos porque en ellos vive el porque un mundo sólo es mundo verdadero espíritu de la anarquía, la resistencia y la solidaridad. cuando se puede gritar, Roberto Berlomino Catrino gritar a los cuatro vientos ROBERTO B. CATRINO LÓPEZ la palabra: C.P. HUELVA II LIBERTAD C/ La Ribera s/n (M-16) Pancarta penjada el dia de la concentració a la plaça Sant Pere Codi Postal 21610 - HUELVA Roberto
 • 6. 6El gremi de l’explotació: l’hostaleria(els empresaris ataquen de nou)E l motiu daquest article és donar de residència. Mentrestant, se naprofita- a conèixer lexplotació en que va "estalviant" amb el seu sou i tenint uns estan sotmesos molts treballa- treballadors submisos que podrien amot- dors del sector de lhostaleria llar a la seva manera, que sabia que no li aquí a la comarca (lespecialitat donarien problemes, tot i que sense for-dels empresaris daquesta zona) i al mació, però, com sestà veient cada vega-Bages (que és on he treballat més temps, da més, sopta més per a contractar "mài, per tant, conec més). dobra barata" que tenir treballadors qua- lificats, amb estudis dhostaleria o ambEls empresaris hostalers, com la gran un bon currículum. Daquest fet, la majo-majoria dels empresaris existents, es ria dempresaris se naprofiten, i regate-dediquen a explotar els treballadors com gen contínuament el sou dels treballa-si encara fos el temps de lesclavatge, uti- dors daquí, i al tenir molts contracteslitzant varis mètodes: jornades laborals basura o estar sense contracte (els quede volta de rellotge, de mitjana unes 40 només fan extres de cap de setmana), elhores setmanals, que moltes vegades cost de despatxar o de fer-los fora elsacaben sent més, i aquestes hores extres surt "bastant econòmic". A sobre, eno són malpagades o les inclouen dins el aquesta zona, aquests fets són difícilsservei normal que es fa, vaja, que no es devitar, amb la impossibilitat de formarpaguen (a sobre dexplotadors, lladres de un sindicat comú entre els treballadorsmala mena) i contractes basura (contrac- duna mateixa empresa, al ser la majoriates de temps parcial de 4 o 8 hores set- empreses petites. Com a molt, et potsmanals, dinterinitat (contracte temporal) integrar en un sindicat anant per lliure,o de situació de jubilació parcial (a sobre, però vist els últims fets "pactistes" enexplotació a obrers abans de que es jubi- favor dels empresaris per part dalgunslin). També es dediquen a explotar i a sindicats (gairebé no fa ni falta dir-ne els “El aprendiz le producirá a nuestroaprofitar-se de la immigració, com des de noms, tots els sabem) la majoria dels tre- zapatero, y si este tiene clientela sefa anys han fet molts empresaris del balladors o decideixen fer la seva guerra apresurará a tomar otro, y más adelantecamp o de la construcció, donant-los-hi particular o s’hi conformen, sotmetent-se un tercer aprendiz. Luego tendrá dos ouns sous realment miserables, amb el i seguint llepant el cul a lempresari enqual s’hi havien de resignar, perquè era qüestió. Per això, en aquest i altres sec- tres oficiales felices si cobran tressotmetres o no tenir feina i així extradir- tors on hi ha explotació laboral no ens pesetas diarias por un trabajo que valelos al seu país dorigen. Un exemple molt hem de callar el que pensem, hem de seis. Y si nuestro zapatero tieneclar són uns companys romanesos amb reclamar el que ens pertoca i no ens hem “suerte”, es decir, si es bastante pillo,Acción directa contra los abusos deels que havia treballat. Cobraven 400 de sotmetre a les normes esclavistes dels sus oficiales y aprendices le produciráneuros mensuals, i el mateix empresari, empresaris. NO A LEXPLOTACIÓ LABO-"en un gest de generositat", els hi trami- RAL! VISCA LANARQUIA! una veintena de pesetas además de sutava els "papers" per poder tenir el permís Zerototal propio trabajo. Prodrá ensanchar su negocio, se enriquecerá poco a poco yla patronal no tendrá necesidad de privarse de lo estrictamente necesario. Dejará a su hijo una fortunita.Y He aquí lo que llaman “hacer ahorros”, tener hábitos de sobriedad. Y en elPorqué con la legalidad va todo a su favor, gracias al consentimiento de CCOO, UGT y USO traidores de fondo, es lisa y llanamente explotar ala clase obrera los necesitados.” a se que hablar de acción directa es muy fácil y ciones de los trabajadores, entonces se pasa a la acción hacerlo es más difícil, pero compañeros si segui- directa pero hay que tenerlos bien puestos. P. Kropotkin: La conquista del pan mos la legalidad y el estatuto de los trabajado- res, firmado por CCOO, UGT y USO, el noventa Compañeros, ya es hora de que los trabajadores nos des-por ciento va a favor de la patronal. Por ejemplo el despi- pertemos y hagamos valer nuestros derechos y nuestrado prácticamente libre, los contratos basura, etcétera. dignidad como personas que somos.Compañeros, con esto no quiero decir que nos tiremos a Pero para hacer todo esto se tiene que formar un sindica-la patronal de golpe, hay que prepararse jurídicamente, to y hacer afiliados y militantes, para poder ser represen-pero nosotros mismos, con asesores que sean compañe- tados en las empresas y para ir bien que seamos mayoríaros nuestros para que no se vendan. absoluta, ya se que esto suena a partido político pero no es así. Todo esto lo explico porqué parece que no, peroDigo todo esto porqué yo con otros compañeros habíamos cuesta mucho trabajo y esfuerzo pero hay un refrán quehecho acción directa y lográbamos resolver los problemas dice que el que siembra recoge y esto es lo que tenemosy no lo digo por chulería. que hacer nosotros: sembrar las ideas anarcosindicalistas que buena falta hacen en Berga.También os diré que soy partidario de hacer elecciones sin-dicales para que salgan compañeros nuestros elegidos, Compañeros yo personalmente os ayudaré en lo queque tengan voz y voto pero con la condición que cuando pueda sea lo que sea, a mi no se me caen los anillos.haya un problema se haga asamblea y sean los trabajado- Espero que comprendáis todo lo que digo.res los que decidan y que nuestros delegados sean noblesy fuertes a la hora de pactar con la patronal lo que los tra- Si hay alguna cosa que os ofenda espero que me per-bajadores hayan acordado. donéis no es esa mi intención. Un compañero vuestro sinceramente. ¡Salud y revolución social! ¡Viva la anar-No quiero que penséis que soy un sindicalista amarillo, quía!pero soy realista. Si el patrón hace caso omiso a las peti- Urkiok
 • 7. 7La questión del poder en las sociedades primitivasE n el curso de los dos últimos decenios la etnología ha conoci- Nota de redacció do un desarrollo brillante gracias al cual las sociedades primitivas Article aparegut ahan escapado, sino a su destino (la desa- la revista Interrogations núm. 7, juny 1976 p. 3-8. I recopilatparición) por lo menos al exilio al que las amb altres artícles de gran interés delcondenaba, en el pensamiento y la imagi- mateix eminent antropòleg a: CLAS-nación de Occidente, una tradición de TRES, PIERRE, INVESTIGACIONESexotismo muy antigua. La cándida convic- EN ANTROPOLOGÍA POLÍTICA.ción de que la civilización europea era Barcelona: Gedisa, 1996.absolutamente superior a todo otro siste-ma social fue poco a poco sustituida porel reconocimiento de un relativismo cultu-ral que, renunciando a la afirmación impe-rialista de una jerarquía de valores, admi-te en adelante, absteniéndose de juzgar,la coexistencia de diferencias socio-cultu-rales. En otras palabras, ya no se mira alas sociedades primitivas con el ojo curio-so o divertido del aficionado más o menosesclarecido, más o menos humanista; dealguna manera se las toma en serio. Lacuestión es saber hasta dónde llega estetomarlas en serio.¿Qué se entiende precisamente por socie-dad primitiva? La respuesta la proporcionala antropología más clásica cuando se pro-pone determinar el ser específico de estassociedades, cuando quiere indicar aquelloque hace de ellas formaciones socialesirreductibles: las sociedades primitivasson las sociedades sin Estado, las socie-dades cuyo cuerpo no posee un órgano depoder político separado. La presencia oausencia de Estado sirve de base para unaprimera clasificación de las sociedadesque, una vez completada, permite orde-nadas en dos grupos: las sociedades sinEstado y las sociedades con Estado, lassociedades primitivas y las otras. Esto no nadores y dominados, entre aquellos que La jefatura en la sociedad primitiva hace de ellos justamente jefes, o sea, lasignifica, por supuesto, que todas las saben y, por lo tanto, mandan, sobre posibilidad de ejercer el poder sobre lasociedades con Estado sean idénticas: no aquellos que no saben y por lo tanto, obe- no es sino el lugar supuesto, comunidad? En realidad, que el jefe salva-podríamos reducir a un solo tipo las diver- decen. Lo social es lo político, lo político aparente del poder. ¿Cuál es el je no detente el poder de mandar no sig-sas figuras históricas del Estado y nada es el ejercicio del poder (legítimo o no lugar real? Es el propio cuerpo nifica que no sirva para nada: por el con-permite confundir el Estado despótico poco importa aquí) por uno o algunos trario, ha sido investido por la sociedadarcaico con el liberal burgués o el Estado sobre el resto de la sociedad (para su bien social que lo detenta y ejerce con un cierto número de tareas y en estetotalitario fascista o comunista. Evitando o su mal, poco importa aquí): para como unidad indivisa. Este poder sentido se podría ver en él a una especieesta confusión que impediría, en particu- Heráclito, como para Platón o Aristóteles, no separado de la sociedad se de funcionario (no remunerado) de lalar, comprender la novedad y la especifici- no existe sociedad si no es bajo la égida sociedad. ¿Qué hace un jefe sin poder? Sedad radical del Estado totalitario, retene- de los reyes, la sociedad no es pensable ejerce en un solo sentido, anima le ha encargado, en última instancia, demos una propiedad común que hace opo- sin su división entre los que mandan y los un sólo proyecto; mantener indivi- ocuparse y asumir la voluntad de la socie-nerse en bloque a las sociedades con que obedecen, y allí donde falta el ejerci- so el ser de la sociedad, impedir dad de aparecer como una totalidadEstado y las sociedades primitivas. Las pri- cio del poder nos encontramos en lo infra- única, es decir, el esfuerzo concertado,meras presentan, todas ellas, esa dimen- social, en la no-sociedad. que la desigualdad entre los hom- deliberado, de la comunidad con vistas asión de división desconocida entre las bres instaure la división en la afirmar su especificidad, su autonomía, suotras. Todas las sociedades con Estado Es más o menos en estos términos que los sociedad. Se sigue de ello que este independencia en relación con otrasestán divididas en dominadores y domi- primeros europeos juzgaron a los indios comunidades. En otras palabras, el lídernados, mientras que las sociedades sin de América del Sur, en los albores del poder se ejerce sobre todo aquello primitivo es principalmente el hombreEstado ignoran esta división. Determinar a siglo XVI. Al comprobar que los "jefes" no que es capaz de alienar la que habla en nombre de la sociedad cuan-las sociedades primitivas como socieda- poseían ningún poder sobre las tribus; sociedad, de introducir en ella la do circunstancias y acontecimientos lades sin Estado es decir que ellas son que nadie mandaba y nadie obedecía, ponen en relación con otras sociedades.homogéneas en su ser, indivisas. Vemos declararon que esas gentes no eran civili- desigualdad: se ejerce sobre la Estas últimas siempre se dividen, paraaquí la definición etnológica de estas zadas que no se trataba de verdaderas institución de la que podría, surgir toda comunidad primitiva, en dos clases:sociedades: carecen de un órgano de sociedades: Salvajes "sin fe, sin ley, sin la captación del poder, la jefatura. amigos y enemigos. Con los primeros sepoder separado, el poder no está separa- rey". trata de anudar o reforzar las relacionesdo de la sociedad. El jefe en la tribu está bajo vigilan- de alianza, con los otros de llevar a buen Es cierto que más de una vez los propios cia: la sociedad vela, para no dejar término, cuando el caso, se presente lasTomarse en serio las sociedades primiti- etnólogos se han visto en un aprieto que el gusto por el prestigio se operaciones guerreras. De ello se des-vas significa reflexionar sobre esta propo- cuando se trataba no ya de comprender prende que las funciones concretas ysición que, en efecto, las define perfecta- sino simplemente de "describir esta exóti- torne deseo de poder empíricas del líder se despliegan en elmente: en ellas no se puede aislar una ca particularidad de las sociedades primi- campo por así decirlo de las relacionesesfera política distinta de la esfera social. tivas: aquellos que llamamos líderes están internacionales y exigen, por consiguienteSabemos que, desde su aurora griega, el desprovistos de todo poder, la jefatura se las cualidades, apropiadas a reste tipo depensamiento político de Occidente ha instituye exteriormente al ejercicio del actividad: habilidad, talento diplomáticosabido descubrir en lo político la esencia poder político. Funcionalmente esto pare- para consolidar la red de alianzas que ase-de lo social humano (el hombre es un ani- ce un absurdo: ¿cómo pensar en la dis- gurarán la seguridad de la comunidad;mal político), encontrando la esencia de lo yunción jefatura y poder? ¿Para qué sirven coraje, disposiciones guerreras para ase-"político” en la división social entre domi- los jefes si les falta el atributo esencial que gurar una defensa eficaz contra los ata-
 • 8. 8ques de los enemigos o; si es posible, la so de poder: el punto de vista del líder ral, de las sociedades primitivas como ner esas fuerzas subterráneas que se lla-victoria en caso de expedición contra sólo será escuchado cuando exprese el sociedades sin Estado. La ausencia del man deseo de poder y deseo de sumisiónellos. punto de vista de la sociedad como totali- Estado marca su incompletud, el estado y sin cuya liberación no se puede com- dad. De ello resulta que no solamente el embrionario de su existencia, su ahistori- prender la irrupción de la dominación y laPero, se nos objetará, ¿no son éstas las jefe no formula órdenes, que sabe de cidad. ¿Pero es esto correcto? Está claro servidumbre, perderían su libertad.mismas tareas de un ministro de Asuntos antemano que nadie obedecerá, sino que que un juicio de este tipo no es, de hecho,Extranjeros o de un ministro de Defensa? tampoco puede (es decir que no detenta más que un prejuicio ideológico porque La jefatura en la sociedad primitiva no esSin duda. Con la sola pero fundamental el poder de) arbitrar en caso de conflicto implica una concepción de la historia sino el lugar supuesto, aparente deldiferencia de que el líder primitivo no entre dos individuos o dos familias. No como movimiento necesario de la huma- poder. ¿Cuál es el lugar real? Es el propiotoma jamás la decisión de su propio jefe intentará zanjar el litigio según una ley nidad a través de las figuras de lo social cuerpo social que lo detenta y ejerce(si se quiere) para imponerla seguidamen- ausente de la que él sería el órgano, sino que se engendran y encadenan mecánica- como unidad indivisa. Este poder no sepa-te a la comunidad. La estrategia de alian- apaciguado apelando al sentido común, a mente. Pero desde el momento en que rado de la sociedad se ejerce en un soloza que desarrolla, la táctica militar que los buenos sentimientos de las partes en nos neguemos a esta neo-teología de la sentido, anima un solo proyecto; mante-proyecta, jamás son las suyas propias sino conflicto, refiriéndose sin cesar a la tradi- historia y su continuismo fanático las ner indiviso el ser de la sociedad, impediraquellas que responden exactamente al, ción de buen entendimiento legada desde sociedades primitivas dejan de ocupar el que la desigualdad entre los hombres ins-deseo o la voluntad, explícita de la tribu. siempre por los ancestros. De la boca del grado cero de la historia, henchidas al taure la división en la sociedad. Se sigueTodas las transacciones o negociaciones jefe no brotan las palabras que sancionan mismo tiempo de toda la historia que ha de ello que este poder se ejerce sobreeventuales son públicas, la intención de la relación de mando-obediencia sino el de venir y que está inscrita de antemano todo aquello que es capaz de alienar lahacer la guerra no se proclama hasta que discurso de la propia sociedad sobre ella en su ser. Liberada de este exotismo nada sociedad, de introducir en ella la desigual-la comunidad así lo quiere. Y, natural- misma, discurso a través del cual se pro- inocente, la antropología puede entonces dad: se ejerce sobre la institución de lamente, no puede ser de otro modo, ya que clama comunidad indivisa y voluntad de encarar con seriedad la verdadera cues- que podría, surgir la captación del poder,si un líder tiene la intención de llevar por perseverar en este ser indiviso. tión de lo político: ¿por qué las sociedades la jefatura. El jefe en la tribu está bajo vigi-su cuenta una política de alianza u hostili- primitivas son sociedades sin Estado? lancia: la sociedad vela, para no dejar quedad con sus vecinos no puede imponerla Las sociedades primitivas son, por lo Como sociedades completas, acabadas, el gusto por el prestigio se torne deseo depor ningún medio a la sociedad puesto tanto, sociedades indivisas (y por ello adultas y no ya como embriones infra- poder. Si el deseo de poder del jefe seque, como sabemos, está desprovisto de mismo cada una se concibe como totali- políticos, las sociedades primitivas care- hace demasiado evidente el procedimien-poder. De hecho no dispone más que de dad): sociedades sin clases -sin ricos que cen de Estado porque se niegan a ello, to llevado a cabo es simple: se lo abando-un derecho o más bien de un deber: ser exploten a pobres-, sociedades sin divi- porque rechazan la división del cuerpo na, a veces, incluso se lo mata. Es posibleportavoz, comunicar a los Otros el deseo sión en dominadores y dominados -sin social en dominadores y dominados. La que el espectro de la división amenace a lay la voluntad de la sociedad. órgano de poder separado. Ha llegado el política de los Salvajes se opone constan- sociedad primitiva, pero ésta posee los momento de tomarse muy en serio esta temente a la aparición de un órgano de medios de exorcizarlo.¿Cuáles son las demás funciones del jefe, última propiedad sociológica de las socie- poder separado, impide el encuentrono ya como encargado de las relaciones dades primitivas. ¿La separación entre siempre fatal entre la institución de la jefa- El ejemplo de las sociedades primitivasexteriores de su grupo con los extranjeros jefatura y poder significa acaso que no se tura y el ejercicio del poder. En la sociedad nos enseña que la división no es inheren-sino en sus relaciones internas con el pro- plantea en ellas la cuestión del poder, que primitiva no hay órgano de poder separa- te al ser social; en otros términos, que elpio grupo? Va de suyo que si la comuni- son sociedades apolíticas? El "pensamien- do porque el poder no está separado de la Estado no es eterno, que tiene en todasdad lo reconoce como líder (portavoz) to" evolucionista -y su variante en aparien- sociedad, porque es ella quien lo detenta partes una fecha de nacimiento. ¿Cuál hacuando afirma su unidad en referencia a cia menos sumaria, el marxismo (sobre como totalidad, con vistas a mantener su sido la causa de surgimiento? La preguntaotras unidades, le acredita un mínimo de todo el de Engels)- responde a esta pre- ser indiviso, de conjurar la aparición en su sobre el origen del Estado debe precisarseconfianza garantizada por las cualidades gunta que está bien así y que esto se debe seno de la desigualdad entre señores y así: ¿en qué condiciones una sociedadque despliega precisamente al servicio de al carácter primitivo o primero de estas sujetos, entre el jefe y la tribu. deja de ser primitiva? ¿Por qué las condi-esa sociedad. Es lo que denominamos sociedades: son la infancia de la humani- ciones que conjuran al Estado fallan en talprestigio, generalmente erróneamente dad, la primera edad de su evolución y, Detentar el poder es ejercerlo, ejercerlo es o cual momento de la historia? Es induda-confundido con el poder. Se comprende como tales, incompletas, inacabadas, des- dominar a aquellos sobre quienes se lo ble que sólo la interrogación atenta al fun-así claramente que en el seno de su pro- tinadas en consecuencia a crecer, a con- ejerce: he aquí precisamente lo que no cionamiento de las sociedades primitivaspia sociedad la opinión del líder, apoyada vertirse en adultas, a pasar de lo apolítico quieren (no quisieron) las sociedades pri- permitirá esclarecer el problema de lospor el prestigio de que goza, sea atendi- a lo político. El destino de toda sociedad mitivas, he aquí por qué los jefes no tie- orígenes. Y quizá la solución del misterioda, llegado el caso, con mayor considera- es su división, es el poder separado de la nen poder, por qué el poder no se recorta sobre el momento del nacimiento delción que la del resto de los individuos. sociedad, es el Estado como órgano que del cuerpo social. Rechazo de la desigual- Estado permita esclarecer también lasInvitación a salir a dar un paseo fuera de la hermosaPero la atención particular con que se conoce el bien común y se encarga de dad, rechazo del poder separado: una pre- condiciones de posibilidad (realizables ohonra (no siempre, por otra parte) la pala- imponerlo. ocupación constante en todas las socieda- no) de su muerte.bra del jefe no llega nunca a dejarla trans- des primitivas. Saben muy bien que si Pierre Clastrescaverna revolucionaria (continuació)formarse en palabra de mando, en discur- Tal es la concepción tradicional, casi gene- renuncian a esta lucha, si cesan de conte-Com van poder veure els lectors habituals d’aquesta publicació aquest procedim a publicar-lo demanant sinceres disculpes a l’autor de l’escritarticle aparegut al número anterior no estava complet, doncs vam come- que suposem entendrà l’error. Sense més introduccions donem pas atre un greu error tècnic i es va perdre la part final. Doncs a continuació l’escrit que recordem forma part del debat obert temps ençà.(...) diversidad- el todo del independen- da por ello a identidades del milenio sos, asumir contradicciones, dejar de Este es el profundo motivo de mi parti-tismo en Catalunya. El independentismo pasado. No me parece intrínsecamente lado los prejuicios teóricos y escuchar cipación en este debate.está por ejemplo, lleno de autónomos, negativo que se haga del anarquismo las personas. Tender la mano a desco-una forma muy linda de entender el una bandera, pero espero con toda mi nocidos y a ideas desconocidas (dejar Siempre, detrás de las grandes barrica-independentismo. Además hay, en alma que no sea un anarquismo exclu- de lado aquel viejo consejo paternalista das en Catalunya, desde 1998 hastaCatalunya, una tradición muy interesan- yente, la única bandera bajo la que del “no hables con extraños”). Pero con 2002, y repito siempre, ha habido traste anarcoindependentista, sobre la que podamos abanderarnos en la construc- una finalidad clara, con una actitud ellas anarquistas e independentistasen el Centre d’Estudis alguna cosa ción de un contrasistema. franca de combate y resistencia frente peleando juntos, callejenado juntos,habrá o debería haber. al capital. Caminando juntos en la lucha defendiendo juntos los espacios libera- En mi barrio, se va logrando esta com- social. dos (no sé como ha sucedido eso enY ya acabo: si hemos de construir una prensión mutua, afortunadamente. Y Berga, es cierto de nuevo). Fruto desociedad paralela, una alternativa al con excelentes resultados. En el que He escrito este texto porque creo since- complicidades que nacían en nuestrosmodus vivendi del capital, aceptemos podría considerarse el barrio más com- ramente que no se ha hecho una buena espacios de ocio y encuentros... Asíque el proyecto no es exclusivo de los bativo de BCN (alguna sensibilidad lectura de la realidad política y social, si que, ¡Unidos siempre, en la lucha sí, yanarquistas. Mucha gente está dispues- estaré hiriendo, lo sé), esta alianza hace se piensa en términos de antagonismo a en la fiesta también!ta ha participar de este proyecto revolu- tiempo que se ha realizado. Alguna rela- nuestras luchas sociales los movimien-cionario, mucha gente ya lo está llevan- ción habrá. Significa dejar de lago pre- tos de liberación nacional o nacionalis- Salud y alegríado para adelante, sin sentirse identifica- supuestos, que luego resultan ser fal- mos de resistencia (independentismos). G.
 • 9. 9Creients i no creients: l’apostasia és la solució POESIES APÒSTATES (II)· Si no ets creient, si ets ateu o contrari a la institució religiosa:Per què encara estàs inscrit com a catòlic?Saps que aquesta irregularitat fa que lesglésia segueixi tenint No em toquisinfluència social? que és pecat i per trencar aquest precepteTens en compte que també cobra de lestat a partir del nombre ens esperende socis que té i que tu ajudes sense voler-ho a augmentar el eternes agonies,seu nombre? i per trencar-ne daltres ens nesperen més,· Si pel contrari ets creient: que la vida és molt curta i lamor és molt breu i què són els teus llavisLa teva fe necessita intermediaris? recorrent-meEt calen papers per anar al cel? al costat dels turments de linfern? LESGLÉSIA NOMÉS BUSCA PODER. I HO SAPS. Que la cremor que ara em domina, que amb prou feines I CADA ANY LESTAT LI DONA UN TANT PER CENT PER BATEJAT. puc refrenar ESBORRA-TEN, PER DIGNITAT. serà una miserable espurna al costat del que ens arribarà.Com? Amor meu, no em miris, ni permetis1. Et cal el registre de bateig -el tenen a la teva parròquia-, als teus llavisfes-ne una fotocòpia. trobar els meus2. També et cal una fotocòpia del DNI. que no vull3. Fes una carta explicant perquè vols deixar-los i envia-la empènyer els dos al precipici que ens esperajunt amb les fotocòpies esmentades a lArquebisbat (Carrer del si les nostres boquesbisbe 5, 08002 Barcelona). sacaben fonent, que ja ningú ens aturaria si ens tastéssim . duna vegada. No em posis aquests ulls, Ni em facis aquesta olor, amor meu, allunyat NO. g Fem el que fem Nota de redacció ja estem A continuació Condemnats per sempre més. reproduïm un model de carta o declaració dapostasia Sargantanu A ………….………..………….....… bisbe titular de la diòcesi de................ ………..……………....….……....................... causa de la meva edat, hi hagués cap participació de la meva pròpia voluntat, i sense que disposés de llibertat ni consciència suficients per emetre un judici sobre les Jo,…….………..…………………………….…….…, amb DNI núm............................…………….….……, major dedat i meves conviccions resident a la població de............ ……..……..………………..……………, que segons li consta va ser personals. batejat el dia……..de……….….……………………de…….………a la parròquia de …………………………………………..….. , pertanyent a la diòcesi esmentada, actuant en nom i interès - Que després dhaver meditat durant el temps suficient sobre el significat de la meva propi, i trobant-se en ple ús de la seva lliure i espontània voluntat, pertinença a la fe catòlica no trobo cap pretext per continuar pertanyent a lEsglésia Catòlica, entrant la meva voluntat en contradicció amb ladscripció a aquesta institució. MANIFESTA: - Que la fidelitat a la pròpia consciència és un dret constitucional inalienable reconegut Primer: legalment a larticle 16 de la Constitució Espanyola. - Que no havent trobat en el Dret Canònic cap procediment establert per a la tramitació - Que, per tant, rebutjant totalment la fe cristiana, em considero responsable daposta- del present escrit, el dirigeixo al bisbe diocesà per les consideracions següents: sia, tal i com la defineix el cànon 751 del Codi de Dret Canònic, per la qual cosa: - Que el cànon 393 del Codi de Dret Canònic disposa que "El Bisbe diocesà representa a SOL·LICITO: la diòcesi en tots els negocis jurídics daquesta". Em sigui reconeguda per lEsglésia Catòlica la condició dapòstata, deixant de comptar- - Que el cànon 383.1 estableix que "Al exercir la seva funció pastoral, el Bisbe diocesà ha me entre els seus fidels i de considerar-me catòlic a tots els efectes -fins i tot els de mostrar-se sol·lícit amb tots els fidels que se li confiïn (....), així com als qui shagin estadístics-, incloent, si sescau, loportuna anotació dapostasia en el Llibre de apartat de la pràctica de la religió". Baptismes i qualsevols altres registres eclesiàstics. Tanmateix, que em sigui comunicada per escrit la resolu- - Que el cànon 369 defineix la diòcesi com "una porció del poble de Déu, la cura pastoral ció que es prengui sobre la meva petició. del qual sencomana al Bisbe amb la cooperació del presbiteri, de manera que, unida al seu pastor i congregada per ell en lEsperit Sant mitjançant lEvangeli i lEucaristia, con- A …………………………… , …….….. de ……………………… de ………… stitueixi una Església particular, en la qual veritablement està present i actua lEsglésia de Crist una, santa, catòlica i apostòlica". Signat Segon: - Que en el seu dia vaig ser batejat en la fe catòlica com a conseqüència duna decisió presa per altres persones sense que en aquell moment, a
 • 10. 10 Revolucionaris Unim-nos per fer un món millor de samarreta UT na societat en la qual la tes empreses continues cobrant deixen la vida al mar per arribar a competitivitat empresa- menys que els homes per realitzar Europa, i que un cop aquí són carn rial ha arribat fins al punt el mateix treball. I amb uns mitjans de canó per les màfies, estretament ot és incert i desconcertant; la vida va desclavitzar i mantenir en de comunicació que encara ens lligades als Estats, que els obliguen passant i el capitalisme ho converteix la pobresa a un terç de la població venen la imatge duna dona esclavit- a prostituir-se i a treballar sense tot en una inèrcia, en una rutina i en un només per aconseguir una mà do- zada a les feines de la casa com si descans. Un passotisme que fa que consum purament materialista. Tot ple- bra més barata per poder oferir els no poguessin aspirar a res més. el poble treballador segueixi escla- gat és un monstre que es va fent cada seus productes a millor preu. I vitzat sota les mans de quatrevegada més gran, un monstre que ho arrasa tot. nosaltres, quasi sense adonar-nos- Una societat on no hi ha lloc pels cabrons rics que juguen amb lesXafa tots i cadascun dels valors humans, aquells en, estem consumint dia a dia els que pensem diferent. Som castigats nostres vides com si danimals ensque realment són ferms, des de la llibertat a un seus productes, fets per les mans i sens intenta aïllar, i els que satre- tractéssim.somriure. Ara, lera de la sobreexplotació, i de de nens i nenes obligats a treballar veixen a protestar estan oblidats icop tot es ven, tot es comercialitza i tot sacaba hores i hores per un miserable sala- oblidades a les presons patint dia I per això i molt més crec que ja ésconvertint en un producte més per encegar la ri. rera dia tortures i més tortures. A lhora de dir PROU! Hem de conti-gent, per fer-nos caure en el parany de la societat les empreses qui satreveix a reivin- nuar lluitant per un món més just iglobalitzada, del monstre de què parlava, de la Una societat organitzada jeràrquica- dicar els seus drets i protestar per millor. Però crec que no podremveu del feixisme disfressat de democràcia... ment en la qual als de baix, que les injustícies que succeeixen són arribar enlloc sense UNIR-NOS. Hemsamarretes, cendrers, encenedors... del Che, del som la immensa majoria, no sens té despatxats i despatxades i sota la de deixar les petites diferènciesom, de la pau, del ying-yang.... què significa tot en compte, mentre els de dalt gau- denominació de "terroristes" sens ideològiques de bandes per lluitaraixò? Militants immòbils o maniquins disfressats deixen duns privilegis que a nosal- margina. I jo hem pregunto: qui són contra un enemic comú i moltde revolucionaris? Això i res és el mateix. Fer ser- tres sens neguen. I jo hem pregun- realment els terroristes? poderòs: EL CAPITALISME. Hem devir els ideals i el rostre daquell revolucionari cubà to, si ens diuen que tots som iguals ser conscients que si cadascú va perque un dia va organitzar les guerrilles de Sierra perquè uns gaudeixen duns privile- Uns mitjans de comunicació al ser- la seva banda no aconseguirem res,Maestra i fou nomenat comandant, el comandan- gis i uns altres no? Obligant-nos a vei del poder on samaguen moltes i si ens unim podem arribar a can-te Che Guevara, per apagar-hi unes colilles al treballar i a treballar per pagar hipo- coses que als Estats no els interessa viar-lo.damunt és increïble,...que trist. I lom? El signe teques als bancs i per entrar dins que se sàpiga i a base de mentidesoriental, taoista si no recordo malament, que daquest consumisme compulsiu. enganyen al poble. Perquè, companys i companyes, elrepresenta lequilibri, el punt mig, el clímax de la futur de la lluita és la unitat popu-felicitat duna filosofia basada en la vida, la mort, Una societat patriarcal on a la dona I el pitjor de tot és el conformisme i lar. Contra el capitalisme destructiu,la meditació i la ment. Això per vendre? Què més només és considerada com a un el passotisme que hi ha en aquesta revolució social!queda ara? Les estrelles? Contempla la seva llum, objecte sexual; una societat mas- societat. Un passotisme que provo- AK47escolta les seves cançons i deixat enlluernar per clista on es permet maltractar-les i ca que no sentim resla seva bellesa..., però no deixis que te les ven- fins i tot assassinar-les sense fer quan veiem en lesguin. Això si que hauria de ser un remei, humà i gaire res. Una societat on, pel sim- televisions com, diainfal·lible. Pensa i actua! Salut i Revolució! ple fet de ser una dona, rera dia, pobres tens menys oportuni- immigrants BLK tats laborals i en mol- les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les ideologies dels diferents articles de la publicació Centre d’estudis Josep Ester Borràs Ass Columna terra i llibertat Carrer del Balç nº 4 Berga Distri de material alternatiu, EL BAR MUSICAL CAU ronda moreta nº 51 08600, Berga
 • 11. 11Entrevista a un republicano federal¿ Definición de federalismo? Yo particularmente definiría federalismo como el discurso filosófico que considera al indivi-duo el eje de la sociedad. El federalis- nacionalismo defiende a Catalunya y el federalismo a los catalanes. Con esto quiero manifestar que el nacionalismo es ambiguo, abstracto y metafísico y se remite constantemente a mensajes encontramos que la actual sociedad global nos conduce a un modelo de convivencia de tipo germánico y anglo- sajón donde sus hábitos y costumbres en el vestir, en el comer, en el relacio- Borbones por el control de la Corona española. La nobleza catalana en su mayoría tomará parte por los Austrias, pero posteriormente la marcha del pre- tendiente para tomar posesión de lamo sostiene que las personas, de mesiánicos. El federalismo invierte los narse, etc., se están imponiendo al Corona del Imperio Austro-húngaro y elmutuo acuerdo, pactan las directrices términos y precisa que lo primero son resto de mundo. La batalla cultural que cambio de bando de Inglaterra ybásicas con las cuales se regulará la los catalanes y después Catalunya. se avecina pondrá a prueba las lenguas Flandes a favor de los Borbones dejaríasociedad civil, al igual que las relacio- latinas, las relaciones mediterráneas, la a la nobleza catalana huérfana de alia-nes políticas y sociales de ésta, organi- ¿Catalunya y el federalismo? gastronomía, etc. Para luchar contra dos de peso. El pretendiente Borbónzando una sociedad sobre la base del El federalismo teórico entra en la esta invasión cultural se necesita con la toma de Barcelona en 1714 y lalibre pacto entre colectivos y comuni- península por Barcelona, de la misma urgentemente aunar fuerzas para reac- publicación posterior del decreto dedades. Estos acuerdos se regularan por forma que las ideas ilustradas, la revo- tivar los motores culturales del mundo Nueva Planta recortaba los privilegios amedio del libre pacto y la solidaridad lución industrial, el asociacionismo latino. la nobleza catalana como a sus aliados.entre ellos. obrero, el mutualismo, el nacionalismo Hay que subrayar que el 90% de la alemán, etc. En Barcelona nace el repu- ¿Qué es el nacionalismo Español? población de Catalunya no tenia ningún¿Qué es el nacionalismo? blicanismo y el federalismo ibérico, Es un invento creado por los poderes derecho ni ninguna libertad ni en laEl nacionalismo aparece en el mundo luego se extiende al resto del Estado fácticos del Estado español. Aparece al época de los Austrias ni luego con losgermánico a finales del siglo XVIII, de español. En Barcelona se constituyen final de la I Republica, al igual que los Borbones, ya que los diezmos, o losmanos del idealismo alemán. Los paí- los primeros centros federales para demás nacionalismos peninsulares. Es derechos de servidumbre o bien losses germánicos al carecer de historia después extenderse al resto de el que menos consistencia tiene, es el derechos reales, continuaron vigentesantigua, subliman su edad media cre- Catalunya. más artificial, inventado por la derecha hasta 1843, cuando las revueltas delando un mundo fictício y metafísico en y reinventado por la izquierda estatal y pueblo catalán exigían la abolición detorno al Estado-patria. Sustituyen a ¿Es usted español? la burocracia política. Su discurso es estos privilegios feudales.Dios por el Estado-patria y relegan al No, porque no soy opaco y falto deindividuo a un segundo plano, supe- ni católico, ni cris- El federalismo sostiene que las per- l e g i t i m i d a d ¿Qué opina usted de las tradicionesditándolo a los intereses del Estado- tiano. La palabra sonas, de mutuo acuerdo, pactan filosófica. El catalanas?patria. Antagonismo del federalismo, español no se las directrices básicas con las nacionalismo El tradicionalismo catalán es muyse exporta al mediterráneo lleno de encuentra ni en español ha servi- amplio y plural; sin embargo siemprevicios germánicos que, al chocar con la catalán ni en caste- cuales se regulará la sociedad civil, do y sirve para se tiende a representar el que se refie-cultura mediterránea -edificada en llano, procede del al igual que las relaciones políticas mantener en el re a los linajes Reales o feudales y latorno al individuo y los derechos huma- provenzal y signifi- y sociales de esta, organizando una poder a las oli- sumisión de los siervos a los señoresnos-, origina una mezcla entre federa- ca "habitante de la sociedad sobre la base del libre garquías del feudales de la nobleza, como del poderlismo y nacionalismo que da como marca hispana de pacto entre colectivos y comu- Estado español: de la iglesia. Solemos olvidar con ale-resultado un embrollo filosófico de religión cristiana"; los burócratas y vosía el laicismo, al asociacionismo, eldimensiones estratosféricas. Esta mez- hay autores que lo nidades. Estos acuerdos se regu- políticos en obrerismo, el republicanismo, etc.cla produce un mensaje auto-religioso traducen como laran por medio del libre pacto y la Madrid, los seño-que pretende ser redentor de la raza y "habitante de la solidaridad entre ellos. ritos en Hablemos del republicanismode la religión. Su peor enemigo es la Península Ibérica de Andalucía, los catalán.filosofía de la Ilustración "por negar religión cristiana". amos en Catalunya y los banqueros en La memoria histórica de los republica-ésta la superioridad del Estado sobre el Euskadi. La mayoría del pueblo es ajeno nos catalanes está en baja forma, nosindividuo", se organiza en torno a las ¿Qué significa para usted el nombre a este mensaje y se alinea a él sola- solemos olvidar de fechas tanvanguardias culturales del laicismo reli- de España? mente cuando la selección española de emblemáticas como 1835, 1843, 1854,gioso. Consideran que el hombre aún El nombre de España viene del latín de fútbol juega un partido internacional. 1868, 1873, 1931, 1936, 1939, y nosno ha alcanzado su mayoría de edad y hispania-ae que significa Las Españas y Es pura ciencia-ficción de sus creado- hacen recordar demasiado una: la depor eso ellos deben dirigirlo por el bien es el nombre con que Roma identifica- res. Recuerdo que cuando yo hacía la 1714. Esta última fecha es un hechode la sociedad. Sus dirigentes son ba a la Península Ibérica incluida mili o servicio militar obligatorio, la monárquico y feudal al 100%. Al repu-reclutados entre las clases acomoda- Portugal. Con las invasiones germáni- mayoría de los soldados eludían de blicanismo catalán le falta todavía unadas, profesiones liberales y la jerarquía cas y la posterior conquista de la penín- forma mayoritaria los saludos, los him- madurez colectiva. Las únicas organiza-de la iglesia. sula por los árabes en plena Edad nos patrióticos, los desfiles, las bande- ciones republicanas en Catalunya han Media, España se empezó a identificar ras, etc. sido y son la CNT y el partido de Pi i¿Aparición y procedencia del federa- con los reinos cristianos que se iban Margall, todo lo demás ha sido y es unlismo? consolidando en la península. Castilla ¿Qué hechos de la historia de republicanismo-monárquico, ambiguoEl federalismo aparece con la revolu- con el tiempo se iría apoderando del Catalunya de los siglos XVII y XVIII se e inexistente como tal. Nos faltación francesa a finales del siglo XVIII, nombre hasta hacerlo suyo. De esta han falseado? todavía que hacer mucho a los republi-procede del contexto filosófico de la forma se fraguó el binomio Castilla- Los principales han sido el periodo del canos catalanes, aún no tenemos for-Ilustración y su discurso se desarrolla España como una misma cosa. Conde Duque de Olivares y la guerra de mada una identidad republicana, unacon la Enciclopedia. Crece preferente- Actualmente este fenómeno continua Sucesión de principios del siglo XVIII. El simbología republicana, una senyeramente en el mundo latino, donde el acentuándose desde el propio Estado Conde Duque de Olivares es el último republicana, etc. Hay que recuperar unaconcepto de libertad individual se español como desde los nacionalismos gran estadista de la monarquía germá- tradición republicana de una vez porencuentra muy desarrollado. Con el históricos, para justificar sus orígenes nica y ultra católica de los Austrias. Su todas.tiempo adoptará formas adulteradas en medievales y germánicos. objetivo político pretendía fortalecer elel mundo germánico y anglo-sajón. poder del rey en detrimento del poder ¿Qué diferencia hay entre España y ¿De la entidad de España, qué opi- de la nobleza, es decir, catalizar el español?¿El federalismo de Pi i Margall? nas? poder del reino en la persona del rey, lo El nombre de España aparece en elPi i Margall fue presidente de la I Prefiero la entidad de Las Españas. que posteriormente se denominaría siglo III antes de Cristo y procede delRepublica española en 1873. Esta nació Entiendo que en la actualidad España como "monarquía absoluta". En España latín hispania-ae, es el nombre quecomo federal pero no pudo consolidar- debe articularse en torno a dos ideas éste intento de modernización fracasó Roma dió a la península ibérica.se a causa de su brevedad. La idea de Pi fundamentales. La primera el derecho a causa de la oposición de la nobleza Español aparece en el siglo XIII despuéses aún vigente, ya que recoge todas las de los pueblos a la autodeterminación. catalana y parte de la castellana, lo que de Cristo en la época de la Reconquista,sensibilidades peninsulares, como el La segunda, la defensa de la cultura condujo a grandes enfrentamientos procede del provenzal y significa habi-derecho de autodeterminación de pue- latina, de sus lenguas románicas y de entre las partes litigantes, que desem- tante de los reinos cristianos de lablos y municipios. Pi tenia como objeti- sus tradiciones. La primera es la más bocarían en el cambio de vasallaje de la península ibérica de religión cristiana.vo instaurar un régimen republicano fácil de cumplir, aunque parezca lo nobleza catalana en beneficio de los La diferencia entre España y español esfederal para España. contrario. En una futura sociedad repu- borbones franceses. Este problema mal de 1500 años y sus significados son blicana federal de las Españas, los pue- resuelto se complicaría aún más cuan- totalmente opuestos. De lo que deduci-¿Diferencias entre nacionalismo y blos o comunidades deben elegir por do la nobleza catalana volviera nueva- mos que mientras España significafederalismo? ellos mismos el pertenecer o no a la mente al vasallaje de los Austrias territorio peninsular, español se identi-Para comprender mejor la pregunta, republica federal. La segunda premisa durante la guerra de Sucesión y las dis- fica con grupo religioso que habita enpondré un ejemplo esquemático. El es la más difícil de conseguir, aquí nos putas dinásticas entre Austrias y la península ibérica.
 • 12. Entrevista a “Luneros” un La ressenyagrup de hip hop del BerguedàA quest és un grup nascut en un càlid agost treballant dur i sent lamo del teu producte final; el de 2002, però concebut a finals dels 90, tema és que si vols intententar viure del teu treball degut a les trobades entre varies perso- hi ha coses que shan de fer, respecto lactitud nes. Els dijous es reunien en un humid underground, però... je,je,je... local al voltant duna estufa de butà i Bé, respecte els euros, mentres no en tingui, lauto-poca cosa mes, a part dun secuenciador musical, gestió no és possible i els trastos que necessitem...bàsic, ja que dallà en sortiren les primeres produc- Ai! pela llarga.cions musicals, altrament dites bases, que els per-metien fer les seves rimes a sobre, ja que no dispo- _Pesolet: Quins plans teniu actualment ?saven de "plats", sí, aquells trastos on els vostres "Charly": Demà intentaré despertar-me dels somnispares posaven els vinils durant els "guateques". i enfonsar-me en la pèsima realitat. Je, je...Doncs això; que van pasar els anys i en principi Concienciarnos en treballar dur per tenir un reperto-només es reunien els dijous i compartien micròfon, ri sòlid, estaria prou bé. I presentar-ho en directe...fins que "Er nanu", va comprar un plat; i tot ja es va La hostia...precipitar, un dels MCS, (Mestre de Ceremònies), Si perdem el temps fent plans, ens arribarán els tren-productor i DJ, per aquest ordre, va aconseguir un ta, "que están a la vuelta de la esquina"...sampler, els plats i la mescladora; laltre va adquirirtambé un secuenciador i un sintetitzador. La cosa ja _Pesolet: Quina diferencia hi ha entre LUNEROS iestava liada i a partir daquells dies ja res els ha atu- La Mêlée del Gremi ?rat. Potser algun cop els heu vist, segurament de nit, "Charly & Er Nanu": Vem començar sent LUNEROS,ja que de dia costa més de localitzar-los. Al principi jo ho definia com a Hip hop-ragga dub style,eren tres els components daquest grup, on el nucli ja que J2D2 rapejava i jo tirava cap al ragga i algunsdur de producció el formaven : J2D2, vocalista de troços cantats sobre bases amb més canvis que elsThe Ajos Porros Band (veure entrevista al Pèsol típics 4 compasos en bucle. Ara degut a una evolu-Negre número 5) i CHARLY, el vocalista de la banda ció i a lentrada al grup del VICE, tots ens vem posardesapareguda lany 99, Ciudadanos Corruptos les piles, fent més versos i fabricant més RAP. QuanPolíticos Incultos. Més tard el col·lectiu La tots ens ajuntem representem LA MÊLÉE.Fraternidad Luneros, va rebre la incorporació dun Títol: Exposició sobre Les Presons de Franconou membre, MC VICE, que va causar linevitable, la Amb Luneros utilitzem el castellà; amb el Gremi esformació de La Mêlée del Gremi, projecte de rap de barrejen castellà i català sense perjudicis absurds. Durada i lloc: Museu dHistòria de Catalunya. Del 27tendència més jarkor, a nivell musical i líric, amb Hem sentit coses que sonen bastant malament i de novembre del 2003 al 12 dabril del 2004.més versos de competició, sana...! Tot seguit, unes gent que diu que fa rap en català, quan realment fanpreguntes realitzades a dos dels components de La pop, com el popero aquell, crim, o com merda es Es tracta duna exposició amb un muntatge bastantFraternidad. digui. Quan aquesta gent sentin VICE i J2D2 es caga- efectista que busca la creació dun ambient i unes sen- ran als pantalons, perquè veuran com es fan real- sacions en estreta relació amb el tema tractat._Pesolet: Què significa en la vostra vida el HIP ment els bons versos en català. Sense estandarts ni Lexposició és molt completa alhora de tractar els dife-HOP ? merdes comercials per a "quinceañeros", etc... rents aspectes del món penitenciari de lèpoca: dona,DJ "Er Nanu": Una part de mi i del meu petit món, Nosaltres escoltem bastant hip hop francès i sona infantesa, treball, testimonis, poder, tortura, repres-on la banda sonora és una bona instrumental. "gordíssim". No volem representar ni ser els aban- sió, justificació de la indústria penitenciaria des delMC "Charly Chan": Ara mateix, tot i demà també, derats de cap moviment. Els meus companys, ho fan punt de vista legal i “científic”. Força general i didàcti-24 hores al dia, 7dies a la setmana, 365 dies a lany. en català, hi ho fan bé, (per no dir que són els únics ca. que he sentit que s’ho curren i que cola i la gent_Pesolet: Tres coses; mercat discogràfic, multi- conecta sense necessitat de proclames panfletàries) Lexposició, no tracta adequadament els diferentsnacionals i euros... Que men podeu dir ? "Er buen hip hop traspasa fronteras i diferencias períodes del Franquisme i, fins i tot, en alguna ocasióDJ "Er Nanu": Jo, com a amant de la música, penso entre lenguas". planteja loposició al règim com si comences als anysque, així no es pot treballar! El mercat discogràfic es seixanta (obviant tota loposició llibertària) fent moltuna casa de putes, les multinacionals els chulos i els _Pesolet: I per acabar ? ús del material del PCE. Tanmateix això potser és filareuros són molt cars... "Er Nanu & Charly" : Saludem a J2D2 i VICE, que a molt prim, ja que hi ha quelcom pitjor. La mancança oMC "Charly": Tota aquesta “basura” forma part del aquestes hores de la matinada, concretament les problema més important de lexposició és troba senssistema, pots entrar-hi i deixarte pervertir, com fan 5:30, no estan aquí. Gràcies al Pèsol, per compartir dubte en el propi plantejament inicial: com saborda ella majoria dels pseudo artistes que veiem i escoltem aquesta vetllada (amb 2 sense sostre ). tema de les presons unida o millor dit barrejada aldiariament als mass media, sent alguns, a més, règim franquista i amb un periodització més que qües-esquirols inventats per un departament de marke- Seguid "caminando, por los baches del camino (...)”, tionable. És a dir, de la manera que està plantejadaApunt finalting, o qualsevol grup de cabrons paràsits dinosau- com diu un tema dels Luneros. lexposició fa pensar que quan va morir Franco tot vares de la indústria; o pots entrar-hi autogestionante, canviar. No tracta les presons com a un producte dels sistemes autoritaris i capitalistes. Sembla que sigui només una qüestió del franquisme. Només faltavawww.berguedallibertari.org esmentar els polítics actuals a lestil Pujol que van pas- sar alguna nit o plàcida temporada a la presó. Parla projecte que com ens han informat els responsables poc dels primers anys i oblida totalment que la presó estarà en constant creixement. De moment dins continua. Amb la mort de Franco no hi ha trencament, aquest nou espai podrem trobar la pàgina del Centre tampoc en làmbit penitenciari, potser el que hi ha és dEstudis Josep Ester Borràs que tot i tampoc estar just el contrari, un agreujament de la situació, amb les Sacaba de crear www.berguedallibertari.org , un acabada ja ofereix força informació. Pel que fa a les lluites de COPEL els assassinats com el dAgustín portal per a tots els col·lectius i individualitats pàgines de lAteneu Llibertari del Berguedà i de Rueda..., i fins avui amb el règim FIES, la violació sis- llibertàries del Berguedà. En aquest nou espai de lAssociació Cultural Columna Terra i Llibertat sembla ser que també estaran disponibles en les temàtica dels drets humans, les tortures, la llei antite- llibertat podeu veure les darreres notícies de la properes setmanes. rrorista i a tall dexemple la recent mort de Francisco comarca, les diverses activitats dels col·lectius i Javier Roman. En definitiva, un tema massa important grups llibertaris del Berguedà, les lluites daquí i de la resta del món... També sofereixen tot un seguit de Des del Pèsol Negre encoratgem als responsables per ser tractat per una colla dhistoriadors acadèmics, recursos: podeu fer-vos un correu electrònic, enviar daquest nou projecte llibertari i animem a tothom a totalment aïllats de la realitat social. Aquesta exposi- missatges a mòbils, accedir als enllaços i els fòrums col·laborar. Perquè cal treballar col·lectivament per ció cal veure-la, com tot, amb esperit crític i lull viu. més interessants i també penjar la pàgina del vostre un món millor, per lanarquia! No a les presons! col·lectiu, sindicat o grup llibertari. L’1 de març la web ja estarà en La iniciativa tot just acaba de néixer i per tant està en plena construcció, però és segur que en les marxa! Pep i tu properes setmanes ja estarà en marxa el gruix del