El pèsol Negre. Nº 14. Novembre-Desembre 2003 (2a època)

401 views

Published on

El pèsol Negre. Nº 14. Novembre-Desembre 2003 (2a època)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El pèsol Negre. Nº 14. Novembre-Desembre 2003 (2a època)

 1. 1. Mor al ser reduït pels mossos u ïta gratII època Núm 14 si ó difuNovembre-Desembre 20032000 exemplars Ni presons ni reixes acabaran amb els nostres somnis. Llibertat per tots i totes!La tarda del passat 20 de setembre, Francisco Javier, però el noi estava daltra banda són molt divergents i agents lhaurien immobilitzatFrancisco Javier Román es trobava al molt exaltat i fora de sí, i va mostrar confuses). llançant-li un matalàs a sobre inúmero 18 del carrer Campet de certa agressivitat. El metge, desbor- encaixonant-lo amb el matalàsCercs, a casa el seu germà. Allí va dat, va trucar al cos de mossos des- Estant present la policia, i vist lestat damunt dun llit. Al final daquellapatir una crisi dansietat i angoixa, i quadra, que va enviar dues patrulles den Francisco Javier -quan tens un jornada, Francisco Javier moria a El clot del Moro: frau i explotacióes va cridar al metge de guàrdia de dagents al lloc dels fets (acompan- brot psicòtic no et comportes racio- lHospital Comarcal de Santla població. Aquest va intentar yat duna ambulància, segons algu- nal ni pacificament- van decidir Bernabé.administrar-li un calmant a en na de les fonts consultades, que reduïr-lo. Segons sembla quatre Pàg 7 à Un cas molt similar al del JOU (vegeu el Pèsol Negre núm. 12), d’enriquiment personal a costa de cursos subvencionats per la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, en aquesta història hi tenim més varietat de por- queria: mafiosos, projectes1> Josep Puertas turistics de gran envergadura,2> Josep Bertobillo múltiples interessos econòmics,3> Joan Vilella picabaralles morboses i un llarg etcètera que no tenen res aVíctimes de la envejar a la màfia de Marbella.repressió franquista. Però desenganyeu-vos, els pro-Van ser torturats i tagonistes d’aquesta històriaassassinats per la són tan reals com la vida matei-guàrdia civil . Des xa encara que la seva falta d’hu-d’aquesta portada manitat els faria encaixar mésvolem recordar-los. en un film de sèrie B. Expomobi-Berga explotaNi oblidem ni perdo- P àg 3nem! à >> Article d’investigació entorn els mossos d’esquadra: procedència, ante- cedents, actuacions etc. Una vegada més ens tro- >> Graciós article sobre una bem davant un nou cas de les actuacions dels agents d’explotació laboral. catalans. Aquest cop l’empresa és >> Article sobre la mort de Expomobi Berga: salaris Francisco Javier en ser de miseria, contractació reduït per la policia il·legal, etcètera. autonòmica. >> Solidaritat amb el pres Per desgràcia aquest és en lluita Roberto B. el model d’actuació de la Catrino majoria d’empreses. Per empreses explotadores això us animem a de la comarca animant al Pàgines 5, 6, 7 i 8 denunciar qualsevol boicot i a l’autoorganit- injustícia laboral que us zació obrera. afecti. Per l’emancipació dels Des d’aquesta publica- treballdors i treballado- 2 9 10 4i9 ció denunciarem les res! Pàg 4 à Editorial de la Crònica de la VI Invitación a salir a Notícies breus i publicació i poe- Marcha-home- dar un paseo fuera actualitat local sies nate al maquis de la hermosa caver- na revolucionaria
 2. 2. Castellano Pesolets y pesoletes ¡ya estamos aquí de nuevo! Català Pesolets i pesoletes, ja sóm aquí !! Després d’una llarga espe- Amiga, com a prova damor et diré que sóc anarquista.Después de una larga espera, el Pèsol Negre vuel- ra, el Pèsol Negre torna al carrer i ho fa com Saps, aleshores,ve a la calle y lo hace como siempre con orgullo y sempre, amb orgull i força; parlant alt i clar; que encara que et posifuerza; hablando alto y claro; denunciando la denunciant la injustícia; inspirant alternatives; certs copsinjustícia, inspirando alternativas; defensando el defensant el lliurepensament; en definitiva, en un pedestal,librepensamiento; en definitiva, luchando des de lluitant en l’anarquia per l’anarquia. al marge de totesla anaquía y por la anarquía. les circumstàncies Vivim moments estranys, esperpèntics. et tractaré com a personaVivimos momentos extraños, esperpénticos. A Malgrat el seu fracàs des del dia de l’estrena, amb tot el que això implicapesar de su fracaso des del dia del estreno, este aquest any segueixen programant-se “les elec- i tindràs la certesaaño siguen programando “las elecciones”, obra cions”, obra obsessivament representada que no utilitzaré el gènereobsesivamente representada a lo largo del mundo arreu del món occidental tot i l’escassa per justificar res,occidental pese a la escasa asistencia de público. assistència de públic. que el tracte que et donaré serà semblant al que espero rebre.Las fuerzas de seguridad del Estado generan inse- Els cossos de seguretat de l’Estat generen No defugiréguridad allí donde van; en Castellar del Vallès inseguretat allà on van; a Castellar del Vallès els meus defectesdefienden grupos fascistas y agreden a vecinos, y defensen grups feixistes i agradeixen els però sapsen nuestra comarca sus intervenciones tienen veïns, i a la nostra comarca les seves interven- que en el meuresultados mortales (a parte de las habituales cions tenen conseqüències mortals (a part de sistema èticprácticas a que nos tienen acostumbrados). les habituals pràctiques a què ens tenen acos- no hi cabenMientras, en las cárceles sigue muriendo gente, tumats). Mentrestant, a les presons segueix les arbitrarietats ni lautoritarisme,se sigue torturando, sigue habiendo masificacion morint gent; es segueix torturant; segueix que la recercade pres@s; siguen malviviendo enfermos en fase havent-hi massificació de pres@s; hi continuen de la felicitatterminal; continua la dispersión de pres@s, que malvivint malalts en fase terminal; continua la individual i col·lectivason separados de su entorno afectivo. Esto y dispersió de pres@s, que són separats del seu és un dels motorsmucho más pasa en las cárceles y fuera de sus entorn afectiu. Això i molt més passa a les pre- que em guien.muros los derechos fundamentales de los indivi- sons i a fora dels seus murs; els drets fona- Saps queduos son sistematicamente aplastados por la mentals de l’individu són sistemàticament per creure en la llibertatmaquinária represora del estado al servicio del aixafats per la maquinària repressora de no desitjaré fer-tecapital. Nuestro compañero y amigo Roberto B. l’Estat al servei del capital. El nostre company renegar de la tevaCatrino es prueva clara de ello -ahora nos lo han i amic Roberto B. Catrino n’és un cas clar -ara i que no concebeixo lamoralejado todavia más y se lo han llevado de ens l’han allunyat més encara i l’han dut de si no és com aquest actePicassent (Valencia) a Huelva II-, como el de Xosé Picassent (València) a Huelva II-, com el d’en de plena llibertatTarrío, que ha pasado 16 años de su vida en la Xosé Tarrío, que ha passat 16 anys de la seva que ha de ser.carcel -11 de ellos incomunicado- i después de vida a la presó -11 incomunicat- i després de Només aixícinco meses de libertad vuelve a estar detrás de cinc mesos de llibertat hi torna a ser des del 8 té valor per mi.los muros. d’octubre. Saps també que per aquest amorMientrastanto el Papa sigue repartiendo hostias y Mentrestant el Papa segueix repartint hòsties i a la llibertatmensages estupidos anclados en el pasado más missatges estúpids ancorats en el passat més mabominarà pensaroscuro, los políticos siguen haciendo sus happe- obscur, els polítics segueixen fent els seus que et puguis sentir encadenada,nings, los explotadores explotando, los caciques happenings, els explotadors explotant, els que facis resmanipulando y los dias van pasando y todo va de cacics manipulant, i els dies van passant i tot per obligació,mal en peor. va de mal en pitjor. i tindràs clar que tampoc resA lo largo y ancho del mundo cada dia hay más Al llarg i ample del món cada dia hi ha més del que puguialienados, ezquizofrénicos, deprimidos, oprimi- alienats, esquizofrènics, deprimits, oprimits… fer per tudos... y hasta la misma tierra llora, tan maltrata- i fins i tot la mateixa terra plora, tan maltrac- serà per mi un sacrificida por el hombre -el más irracional de los anima- tada per l’home -el més irracional dels ani- i, si bé séles- autopistas, autovias, trasvases, pantanos y mals-; autopistes, autovies, transvasaments, que lamorpresas estan hiriendo su cuerpo antes tan bello. pantans i preses estan llagant el seu cos abans sha de treballarLos animales que antes eran libres ahora ven el tan bell. Els animals que abans eren lliures ara si hi ha resmundo entre rejas o -ya muertos- des de la vitri- veuen el món entre barrots o -ja morts- des de que no desitgi ferna de una carniceria. la vitrina d’una carnisseria. tampoc ho faré. Trobo importantY todo este mundo tan triste es nuestra fuerza, el I tot aquest món tan àrid i trist és la nostra que sàpiguesmotor que nos lleva a luchar; porqué este no es el força, el motor que ens fa lluitar; perquè amb què pots comptarmundo que queremos ni para nosotros ni para aquest no és el món que volem, ni per nosal- i que entenguisnuestros hijos, y no estamos dispuestos a renun- tres ni pels nostres fills, i no estem disposats que res hauré damagarciar a nada, porque todo esta por hacer y todo es a renunciar a res, que tot està per fer i tot és i que aprecioposible. possible. la sinceritat. De tot plegatI recorda...Salud y anarquia! Salut i anarquia! espero tinguis clar que si caminem plegats discutirem, haurem de parlar, molt,>>Per posar-te en contacte amb el Pèsol Negre rial. La resta d’articles i opinions són responsabili- però, si ens valem,envia’ns un correu electrònic a: tat dels seus autors segur, ens espera pesolnegre@hotmail.com >> Volem demanar disculpes a tots aquelles i aque- la felicitat. lles que ens han enviat articles i que no hem pogut Sóc anarquista;El Pèsol Negre és la revista del poble i la fem entre publicar o bé per falta d’espai (serán publicats en tens una garantia.tots, envia’ns articles, notícies poesies i allò que números següents) o perquè ens hem retrassat envulguis! l’edició d’aquest numero i han quedat desfassats (article sobre la patum). Us demanem comprensió iProperament esperem poder tornar a oferir l’edito- que seguiu enviant-nos les vostres col.laboracions. El Sargantanurial també en llengua àrab. >> La premsa anaquista erradica la ignorància i la>>El Pèsol Negre es manifesta a través de l’edito- submissió al poder.
 3. 3. El Clot del Moro: frau i explotacióACacics, mafiosos, alcohol i violència, com si es tractés d’una tercerapart de “Torrente” rodada a l’Alt Berguedà, la realitat torna a superarla ficció. Malversació de diners públics, foscos interesos econòmics ipolítics i personatges d’opereta presenten una realitat esperpèntica. ls seguidors del Pesol Negre treballats. La diferència, és clar, se la seva història, però ha publicat molts del poble, del país, que de manera els serà familiar el titular; i queda el senyor Salmerón. llibres sobre el món dels ferrocarrils desinteressada treballen en benefici de fet ens trobem en un cas editats per la Generalitat de dels seus conciutadans. Però el sen- similar al que havíem Però a part d’aquests problemes Catalunya. yor Orriols no és capaç ni de guardardenunciat anteriorment en referència interns de l’Escola-taller, hi ha altres les aparençes. I això no fa gaire gràcia “L’escola-taller, que podria ser dea El Jou (veure el Pesol Negre núm. 12 problemes relacionats amb el Clot del I pel que fa al senyor Orriols, com tot-agost-setembre-octubre de 2002). Allí Moro. Com tothom sap, hi ha un pro- hom sap és un Torrente a la bergue- gran utilitat i que té grans recur-véiem com hi havia qui s’aprofitava de jecte turístic per reconstruïr la part dana, un cacic de la vella escola, alcal- sos perd totes les seves possibili-les subvencions de l’escola-taller i al alta del traçat de l’antic ferrocarril de de de Castellar de N’Hug en nom deClot del Moro passa exactament el via estreta que unia Guardiola i CiU. Entre d’altres se’l recorda per l’a- tats degut a l’ús interessat que enmateix. Castellar de N’Hug, concretament des gressió a un dels professors de l’es- fa el senyor Salmerón, davant la de l’estació de La Pobla-Apartador cola-taller, o per haver-se enfrontatEl 1991 es va obrir el Museu del fins al Clot del Moro (3,5 km). Tot als Mossos d’Esquadra (fet pel qual frustració dels alumnes.”Transport al Clot del Moro (Castellar plegat suposa un pastís molt engres- se’l va multar amb 1.080 euros, comde N’Hug), i el 26 de gener de 1995 cador i tothom en vol un bon tall. I és informa el Regió7 del 08/01/2003).s’inaugurava l’Escola de Restauració que si aquest projecte no està encara En aquest ultim cas, tal com observade Vehicles Antics de Transport de el Regió7, el a ningú, ni tan sols als empresarisCatalunya (ERVAT), co-finançada per nostre perso- berguedans que van pressionar perla Generalitat de Catalunya (Direcció natge “després tal que abandonés la Conselleria deGeneral d’Ocupació) i la Unió de dir que faria Turisme al Consell Comarcal delEuropea. La Fundació del Museu del tancar la disco- Berguedà (veure Regió7 delTransport, així com l’escola-taller, teca, va 10/09/2003). Tot i així, no se l’haestà presidida pel senyor Carles començar a cri- apartat del Consell Comarcal ja queSalmerón i Bosch, que des que ha ocu- dar contra els ha passat a ocupar la nova Conselleriapat aquest càrrec s’està enriquint de agents fent de Petits Municipis. Cal tenir en comp-forma vertiginosa i descarada. servir expres- te que Turisme és una Conselleria sions com «no important al Berguedà ara que hem deL’escola-taller, que podria ser de gran serviu per a viure tots del turisme; i sobretot perutilitat i que té grans recursos (una res» i «sou uns als grans empresaris de la comarcanau immensa plena de cotxes antics principiants». que han posat alguna pela a l’Hotelque seria un gran incentiu pels alum- També va fer Park de Berga (a l’antiga caserna mili-nes, donacions, un finançament comparacions tar). Per això podia ser molest unimportant...), perd totes les seves del cos de poli- home com Orriols. El PSC, grup majo-possibilitats degut a l’ús interessat cia autonòmica ritari de l’oposició del Consellque en fa el senyor Salmerón, davant amb la Guàrdia Comarcal, també havia anunciat ala frustració dels alumnes. Aquests, ja en marxa no és perquè no estigui aca- Civil, a la qual va lloar dient que ells sí principis d’agost que no prendria partno fan ni classes teòriques i es passen bat sinó perquè els interessats encara que eren competents, i va acusar els en cap comissió on hi hagués Orriols.el dia fent feines que no els aporten no s’han posat d’acord en la manera mossos presents en aquell momentcap coneixement però que suposen de repartir el pastís. El Salmerón en d’haver-li dit borratxo. Finalment, els Això és el que hi ha i així els hi hemalguna rendibilitat per al Salmerón vol un tall, l’alcalde socialista de La agents van aconseguir que marxés explicat. Finalment, no volem acabar(lloguer de certs vehicles per a films o Pobla de Lillet un altre, i el sempre cap a Berga, no sense abans recordar- aquest article sense posar de mani-actes varis). En canvi, hi ha una nau polèmic alcalde de Castellar de N’Hug los que tenia un arma i molts diners, fest que d’entre els professors deplena de cotxes antics interessantís- Josep Orriols i Coch el vol tot per ell segons s’especifica en la sentència.” l’Escola-taller del Clot del Moro n’hisims esperant ser restaurats. al·legant que el negoci es troba en el Nosaltres només estariem d’acord ha que són bellíssimes persones, i seu terme municipal. Davant d’a- amb el senyor Orriols quan diu que dedicar aquest article a tots els alum-Al senyor Salmerón se’l veu poc pel quests problemes entre els diferents els Mossos són uns incompetents, nes que vivint en un lloc tan difícilClot del Moro, i al seu fill tampoc rapinyaires, la instal·lació tot i estar encara que per altres raons. La con- com el Berguedà veuen com l’avaríciagaire –tot i que teòricament està a llesta no ha pogut entrar en funciona- ducta d’aquest personatge recorda la de Salmerón i companyia està acabantl’escola-taller i cobra igual que els ment encara. llarga dictadura en que aquests amb la possibilitat d’adquirir unsque sí que compleixen-. Els alumnes, homenets tenien tota mena d’impuni- coneixements que els serien moltdecebuts davant del panorama, molt En quant al trio en discòrdia, de l’al- tat per fer qualsevol cosa, la conducta profitosos per al seu futur laboral. Éssovint passen d’anar a les “classes”, calde de La Pobla és de qui tenim prepotent del “vostè no sap amb qui molt trist que en una comarca on noés a dir, passen d’anar a treballar com menys informació, però sembla optar parla”... . Per desgràcia això no ha saps ni on caure mort, les poquesa negres en benefici d’en Salmerón. per una postura menys extremista - canviat molt, però sí que les formes possibilitats que tenim per desenvolu-Però, tot i així, cada setmana firmen repartició dels guanys-. En Salmerón són ara més discretes i això ho hauria par-nos, formar-nos i aconseguir unconforme han assistit i, és clar, la és el típic vividor tan arrelat en la tra- de saber el senyor Orriols. Ara toca modus vivendi acabin en res per culpaGeneralitat paga els seus sous ínte- dició hispana, i cal suposar que l’han ser més subtil, que la gent es cregui de quatre cabrons…gres mentre que els alumnes cobren col·locat on és des de les altes esfe- aquesta farsa democràtica segons lanomés el que els pertoca pels dies res. No hem pogut saber molt de la qual els polítics són els representants Sísif EL les diferents entitats a sota anunciades no tenen perquè compartir les ideologies dels diferents articles de la publicació BAR MUSICAL CAU RONDA MORETA 51,
 4. 4. Violència domèstica? repressió? <<notícies breus>>L DIGNIFIQUEN A BERGA L1 DE MAIG: a degeneració de la raça ments? cia als telenotícies (si es que humana es fa cada cop surt)? no tant com la noticia de La jornada del Primer de Maig denguany, va més evident. Des de Una vegada més, els nostres Miguel Àngel Blanco ni la caiguda tornar a ser digne a Berga. Ja feia anys que petits ja ens “mengen” el “estimats” polítics donen crèdit de les torres bessones, segur! En embrutida per la fira, ningú no aixecava la veucap a tots/totes dient-nos que en de que quan els interessa donen la última notícia de una dona per recordar el significat daquesta diadaun futur haurem de formar una la cara. No us penseu que els morta pel seu cònjuge, la víctima obrera. Degut en part per la manca real defamília per seguir o entrar en les interessen els morts d’ETA. havia denunciat a l’agressor 11 sindicats de classe a la ciutat i sobretot perregles del joc establertes per la vegades a la Guàrdia Civil per manca de persones amb consciència prou res-societat (típic en les reunions En l’aspecte econòmic ja es veu maltractaments. Un aplaudiment ponsables per dur a terme uns actes com cal.familiars quan et pregunten si per on van els trets. Per fer solu- pels nostres salvadors, l’autoritat Enguany, però, els llibertaris han celebrat latens novio/a). El problema resi- cionar el problema tractat en policial. Segur que estaven dis- diada de lobrer i no la fira i han recordat a ladeix en què moltes persones s’a- aquest article, el govern destina trets buscant Bin Laden i per això ciutat el contingut de l1 de Maig. Lany passatjunten de forma “obligada”: per una quantitat mínima, mentre la no en van fer cas. ja es van dur a terme alguns actes de difusió:aparentar, per estatus social, per que destina a guardaespatlles, penjada de pancartes, repartiment de fullsno sentir-se sols/es, etc. Solen policies, etc. per evitar les bom- La passivitat del govern davant informatius, etc. Tanmateix, els actes progra-ser persones insegures i amb bes y la por de viure angoixats, uns problemes i la importància mats aquest 1 de Maig per lAssociaciópoca autoestima, sobretot (i dic és enorme. exagerada que li dóna a altres és Columna Terra i Llibertat i pel Centresobretot) les persones del sexe un indici (entre molts altres) que dEstudis Josep Ester Borràs han estat real-masculí. els “nostres” representants ment aconseguits. Els actes es van fer a la polítics no s’enteren. I plaça de les Fonts de la ciutat i es van iniciarLes estadístiques en el doncs, per què tenim amb un dinar popular, seguidament es va fernostre país (exceptuant governs? Quan el poble una xerrada sobre el moviment obrer alel País Basc, Girona y aprengui a pensar i actuar, Berguedà i finalment els actes van concloureLleida) del “Instituto de ja no necessitarem aquests amb un concorregut i exitos concert a càrrecla mujer” (del ministeri circs anomenats Moncloa, del company Manolito i tota la colla que la-de l’interior) conten per Casa Reial, Casa Blanca, companyen i dels companys Luneros que vansi soles. Aquest any etc. La nostra revolució sorprendre tothom amb la seva actuació -(dades de gener fins a social haurà arribat amb inclòs les autoritats que passejaven per allà-.maig) hi ha hagut un l’anarkia. Els problemes els Cal felicitar tothom que va participar dunatotal de 35 víctimes solucionarem nosaltres, ja manera o altre en aquests actes i encoratjarmortals a causa dels que som els afectats. A la tothom perquè lany que ve es repeteixi i esmalanomenats “mal- policia poc l’importa i al millori si cal. Salut i anarquia!tractaments domès- govern menys (són institu-tics”: 23 dones i 12 cions massa corruptes i ATENCIÓ PREGUNTA:homes. En el 2001 (els abstractes). Podem viureanys anteriors al 2002 sense aquestes institu- La feina que desenvolupa, ha desenvolupat iles dades són de tot cions si ens ho proposem. desenvoluparà qualsevol alcalde de Berga potl’any) van ser 45: 42 ser valorada econòmicament amb un sou dedones i 3 homes i 50 Què esperàvem en 27 anys 3.626 euros (603.000 pts) al mes? Doncs és elvan ser les víctimes del de transició democràtica? sou del nostre batlle, que és el mateix que2001: 43 dones i 7 Mentrestant seguirem cobrava lanterior -ara entenc perquè volenhomes. aguantant aquesta farsa ser alcaldes amb tantes ganes- (Regió 7:Pel que fa al maltracta- anomenada democràcia, 26/7/03). El sou sel posen ells, ells fan dement psicològic i físic, que en un grec molt antic patronal, de "treballadors" i dadministracióles víctimes no són les significa “el govern del clar, i sadjudiquen el sou que consideren queúniques que pateixen (sí les que Us imagineu que totes les dones poble” (segons Plató). Si ets dona es mereixen. Hauríem de fer igual la resta demés pateixen), també repercu- que pateixen maltractes tingues- no aguantis ni la primera vegada treballadors. Si honestament creuen queteix sobre tot el nucli familiar i sin un “guardaespatlles”? O que que et falti. No està amb tu per mereixen aquest sou és que tenim il·luminatsles persones més properes, en els militants del PP tinguin el seu amor? Doncs primer que et res- o pocavergonyes com a governants. Com vaespecial els fills de la parella assassí dins de casa? Més pecti i després que t’estimi. dir el poeta: "Si esto es vivir en serio preferi-(per regla general la parella té empatía y menys parlar. Poseu- mos hacer el indio".fills). És a dir, el nombre de vícti- vos en el seu lloc (hem dirigeixo Nota: M’he referit a les donesmes és més gran que no pas el a les persones que omplen els perquè estadísticament són les LAGENDA LLIBERTÀRIA CANVIA DE CASAnombre absolut de víctimes pres- nostres informatius) quan hi ha més afectades, però també hi haents a les estadístiques. És un un mort per ETA, aquesta gent homes maltractats. També va per Quinze anys ja d AGENDA LLIBERTÀRIA i con-veritable problema social. fan presència per poder alegar vosaltres. tinuem endavant, aquesta vegada amb un posteriorment actuacions anti- canvi dequip editorial. Des de lAteneuDoncs, per què quan hi ha un constitucionals i antidemocràti- ¡Amor Lliure! Sense dependència Llibertari dIgualada, prenem el relleu de lamort per ETA el govern forma un ques com il.legalitzacions de par- emocional ni social. ¡Visca l’anar- tasca que ha portat a terme puntualment,Expomobi explotacarnestoltes al voltant de l’acon- tits polítics, aïllaments de presos quia! El poble és el que mana, ja durant aquests últims catorze anys, lAteneuteixement? No són víctimes les dins les presons i fins i tot, tortu- ho sabreu! Llibertari del Poble Sec de Barcelona, que va MiquelóLdones que moren per maltracte- res. Quants minuts ocupa la notí- preparar i dissenyar aquest projecte autoges- tionari. Gràcies a la seva col·laboració, assu- mim des daquest moment ledició i distribu- ció de lAgenda, i us informem que ja està a la vostra disposició lAGENDA LLIBERTÀRIA 2004, que manté les seves característiques a raó d’aquest article és migdia a les vuit del vespre. Va tit explotats en algún moment principals: 240 pàgines amb dibuixos, foto- donar a conèixer les haver d’anar a treballar dos caps perquè escriguin denunciant grafies, textos, calendaris, directoris i una llis- lamentables condicions de setmana i quina va ser la sor- l’empresa i perquè lluitin per la ta telefònica addicional. de treball que ofereix la presa quan a finals de mes el seva dignitat. Vull aprofitarfranquícia de mobles expomobi gerent li dona un bitllet de 500 aquest espai perquè davant els NOVA ADREÇA:situada a la avinguda del canal euros i a correr. Cal dir que el noi tractes que dona aquesta empre- Ateneu Llibertàri dIgualadaindustrial de Berga. Tenim el cas no tenia contracte ni estava ase- sa als seus treballaors no ens AGENDA LLIBERTÀRIAd’un treballador que després de gurat. Però tots coneixem la reali- quedem quiets. Deixem de com- Pg. Verdaguer 122 - 08700 IGUALADAser explotat durant un mes per tat de les empreses berguedanes prar els productes d’aquesta Tel. 93 805 41 91 -Contestadoraquesta marca va decidir expli- i les condicions que ofereixen. firma. Boicot a expomobil Berga! Apartat de Correus 486 - 08700 IGUALADAcar-nos la situació: Treballava Des d’aqui vull fer una crida a tots Prou explotació laboral! Visca l’a- e-mail: foigualada@ya.comdurant 9 hores al dia. De nou del aquells treballadors o extreballa- narquia!matí a una del migdia i de tres del dors que se sentin o s’hagin sen- Un Punki
 5. 5. 5 prou repressio! prou repressio! prou repressio!Que venen els mossos!Les darreres actuacions a Torà i a Manresa han tornat a posar de relleu per desgràcia ja portem moltíssimes pàgines omplertes sobre injustí-que el tòpic “la policia tortura i assassina” no està gens lluny de la rea- cies i abusos. Describim algunes de les seves últimes brillants actua-Qlitat. I com no, vagin vestits de marró, verd o blau estan fets de la cions, fem un anàlisi de la seva geneologia, posem de manifest algunsmateixa pasta, defensen els mateixos interessos i actuen de la matei- precedents rellevants etc.. en definitiva: un article d’investigació quexa manera. Ens ocupem en aquest article dels mossos d’esquadra, ens descobreix la realitat que s’amaga darrera aquests guardians dedoncs són els cossos repressius que ens ha tocat patir a nosaltres i l’ordre. uatre dies de tre- armats, encaputxats, amb sala buida, l’intimiden dient tat, els familiar eren tractats ri i com que duia al maleter ball y pràctica- una actitud prepotent i hos- que no en sortirà mai; no hi de la pitjor manera. Se’ls diu dos bombones de càmping ment un sou til, tractant a tot el poble ha rellotges i no el deixen que el nens són a Barcelona gas (el noi és excursionista, doblat respecte a com si fossin sospitosos de dormir ni anar a pixar durant i a Madrid, fent-los viatjar les bombones eren buides i la resta de ciuta- no se sap encara ben bé què. dotze, catorze i setze hores, per res a aquestes dues ciu- destinades a l’abocador) idans “normals”, és a dir la Els registres es van fer de amb la intenció de degradar tats. S’ha de dir que de les petards (forma part delclasse que anomenem preca- forma il·legal. Després, apli- la persona i desmoralitzar-la acusacions que varen pre- material pirotècnic delsriat. Aquest és l’es- cant la tortura psicològica completament. Entretant, li sentar per a detenir i tortu- Diables, agrupació de la quequeix que fa que una perso- (sempre queda millor en un van administrar –suposada- rar aquest joves, entre les el jove forma part), decidei-na es vengui l’ànima, es xen acusar-lo de la col·loca-pengi una placa al pit i una ció d’artefactes explosius. Elarma a la cintura. fet realment sorprenent en aquest cas, és que la prime-Queda lluny ara el debat que ra vegada que se sent a par-tenien amb la guàrdia civil, lar d’artefactes explosius aper saber com es ferien les Manresa és molts mesostransferències de competèn- després quan a la radio i a lacies, quants guàrdies civils premsa local es parla de coppodrien entrar i amb quines i volta d’uns artefactes quecondicions. Només en es varen col·locar tempsels sis darrers mesos, ençà, que no varen explosio-Convergència a augmentat nar i de sobte s’anuncia queels dispositius en 291 i ha els mossos estan buscantobert dos comisaries. Ara tot algú per aquests fets.és una qüestió de formes. L’ordre de successió delsDe fet, aquella farsa que fets fa pudor, però és clar, lamostrava una distancia premsa calla i així doncsinsalvable entre la guàrdia aquí ningú diu res. Aquestacivil i el mossos d’escuadra història de Manresa encarano ha sigut més que un gro- portarà cua, perquè aquestatesc episodi de promoció en nova pàgina fosca dels mos-clau militarista, veient que el sos d’esquadra tot justdirector d’aquest cos, tan acaba de començar.suposadament democràtic icatalà, ja era policia nacional Però aquestes només són lesa principis del setanta – i que misèries del mossos en l’àm-cadascú tregui les seves prò- bit de l’actuació política ipies conclusions. social. En l’àmbit de la for- mació del cos, tenen tambéPrimeres actuacions en un historial deplorable i moltl’àmbit social sospitós. Treure a la llum les cos tan democràtic, no dei- ment a través del menjar- que figura la de l’infal·lible seves misèries és el millorLa seva primera intervenció xar marques) tan desmesu- una dosi molt considerable “terrorisme”, només han dels arguments.en l’àmbit de la dissidència radament que varen acabar d’anfetamínics, i un cop en quedat en peu dues,política va ser durant la vaga enviant a un adolescent a la aquest estat, fan un salt qua- menors; i la única prova que Obscura genealogia delsgeneral del 20-J, en la qual UCI al Pavelló Psiquiàtric litatiu en les amenaces: tenen és la declaració sota mossos d’esquadravaren detenir un seguit de Penitenciari (el noi és tothom hi pot passar, “la tortura del noi ingressat. Nojoves que estan encara en la ingressat per una crisi d’an- mare viu aquí i va allà”, “la han trobat material, ni L’orígen dels mossos ja éscorda fluixa amb un fort risc sietat amb taquicàrdia), en companya estava molt maca explosius, ni cap document ben fosc. El primer embriód’entrar a la presó. Aquella un tètric concert orquestrat oi aquest matí -potser li que permeti fer cap relació dels mossos van ser “elsva ser una de les primeres pel jutge totpoderós Baltasar farem un favor”, i els amics amb cap suposada “banda Setze”, el grup de vigilànciaintervencions del mossos Garzón. Davant d’aquest sobretot. Però aquest cop armada” o “grup terrorista”. y seguretat personal d’encom a brigada político- fets, tan greus per a la imat- se’ls hi va anar la “mà”, com Però els mitjans calents com Jordi Pujol. Aquests guar-social. ge pública d’un a rates, i l’ajuntament daespatlles es varen integrar “En l’àmbit repressiu, ja han assolit la cos tan democràtic de Berga té la barra - posteriorment als Mossos oEls mossos d’escuadra i tan català, es enmig de tot aquest bé en el alts càrrecs de repressió de la dissidència política en untenen, rera la desmesurada varen posicionar a clima social- de convi- l’Administració Catalana.publicitat que se’ls hi fa des favor de la llibertat dar el Pomés (antic res- Aquests angelets són: nivell al qual la policia nacional no té res adel mitjan de comunicació, del presos de Torà ponsable polític dels - Joaquim González, delsun passat curt, però ja ben quinze ajunta- Mossos) al balcó de Setze, excap de seguretat envejar.”negre. En l’àmbit repressiu, ments (entre ells dijous per als salts de ciutadana, actualment “capja han assolit la repressió de els de Lleida i Patum. Vergonya per a de seguretat” del Port dela dissidència política en un Sallent) i un con- nosaltres. Barcelonanivell que no té res a envejar sell comarcal. Aquesta tortu- dirien en altres temps. - Ramon Perona, també delsa l’assolit per la policía ra blanca, tal i com ho varen Durant els registres També haurem de recordar Setze, actualment cap denacional. Ja van cometre el venir a explicar els joves de il·legals, un familiar va l’episodi de Manresa. A un seguretat de Jocs i Apostesseu gran error a Torà. Primer Torà a Berga, es va dur a poder veure el Jordi; estava jove manresà, molt relacio- de la Generalitat (recordemefectuant un autèntic assalt terme de la següent manera: desnutrit, exhaust i amb el nat amb els moviments el “cas casino” que implicavamilitar a un poble tranquil primer detenen l’individu rostre ple de morats. socials dissidents, l’acusen a CIU i que mai va sortir a laque encara no s’ha refet d’a- més tímid del grup que de la col·locació de dos arte- llum...)questa experiència: varen tenen al punt de mira. Mentre tot això succeïa a les factes explosius. El varenentrar al poble fortament Després el claven en una clavegueres de la generali- detenir en un control rutina- Actualment, la brigada d’in-
 6. 6. 6prou repressio! prou repressio! prou repressio!formació dels Mossos la diri- desobediència, amenaça i (saludant per el carrer amb en els carrers de Berga. Elsgeix Joan Carles Molinero, coaccions. 3.-Durant la mani antigloba- el seus noms....) Diverses mossos són agressius, pre-inspector en cap de la lització del 24-J a Barcelona, denuncies per tortures es potents i duen francamentBrigada. Els seus superiors Per altra banda, tenen un mosso d’esquadra (de tramiten als jutjats. malament la seva relaciósón Emili Quevedo, cap de la “Convenios educativos” amb rigorós paisà) és ferit a amb la cocaïna, tal i com vaDivisió de Planificació la DEA i el FBI, amb el l’ull…els mossos encara no confessar, off the record,Estratègica i Joan Unió, Mossad (serveis secrets tenen competències a Els mossos al món del nar- una sanitària de la creu rojamàxim responsable dels israelians) i MB el Special Barna… cotràfic durant les festes de Patum.Mossos. Amb pràctiques ale- Enside Komano alemany. Els mossos són joves i inex-gals en l’àmbit jurídic (per Altres cursos de especialit- 4.- Micro il·legal descobert a Finalment, la relació de mos- perts, són, per plagiar elfalta de competència) i pràc- zació ELS realitzen a les aca- la casa okupada de Girona sos amb el món del narco- president del parlament detiques repressives il·legals, dèmies de la Guardia Civil y (qüestió que es dirimeix als tràfic es ben interessant. Per Catalunya Joan Rigol: unala Brigada d’Informació i la la Policia Nacional. Mossad i jutjats!) exemple, el principal èxit mena d’animals, especial-Brigada Mòbil són les enca- alemanys són els preferits ‘antidroga’ dels mossos és ment cruels –podríem afegir-rregades del control de la per la instrucció, és a dir, per 5.- Robert Antoine Guitart, un muntatge policial amb hi-.dissidència, especialment “modernitzar” el material turista francés, es mort a tres confidents: el jutjatdel moviment independen- repressiu, etc. causa de “trets accidentals “ número 2 de Figueres va Tot això ja els hi va bé, en eltista i dels moviments alter- (fin un total de deu!!) dels notificar l’agost del any pas- fons. A ells els hi interessanatius. També treballen el La formació policial interna Mossos amb el que es con- sat l’auto de processament donar una imatge mítica detema de les sectes, narcotrà- la supervisa el director gene- verteix en la primera víctima de 15 agents dels Mossos la seva bestiesa i brutalitat.fic, proxenetes, grups mafio- ral de l’Escola de Policia de mortal dels Mossos per la comissió, entre d’al- Són nous, incompetents isos i extrema dreta. (Un Mollet, Amadeu Recasens, tres, de delictes contra la inexperimentats, i totadetall important: el subgrup que fou assessor del “GALós” Girona, el petit laboratori salut pública, manipulació aquesta mala fama serà,de la brigada consta de 12 i ministre de l’Interior, Rafael repressiu de documents oficials, tortu- d’alguna manera, l’únicaagents dedicats a la infiltra- VERA. Recasens dirigeix a res i detenció il·legal. En el manera de fer-se respectarció i pagament a confidents). més la tesi doctoral d’Unió a S’ha de remarcar que Girona mateix auto s’imputa als mínimament. Ells viuen en elPer altra banda, el grup d’in- la Universitat de Barcelona. es actualment el laboratori policies l’organització d’un fons del nostre mite. Són elstel·ligència (5 capullos) es de la repressió que vindrà. mínim de quatre operacions nostres fantasmes que elsdediquen a l’anàlisi, recopi- Alguns precedents interes- Les comarques gironines de tràfic de droga entre l’oc- fan forts. Aquest fet, denun-lació i elaboració d’arxius (És sants a conèi- tubre de 2000 i el gener ciat per alguns colectius “Amnistia Internacional va denunciar alsa dir, que es dediquen a lle- xer de 2001, entre els quals antirepressius, apunta quegir articles com aquest). està l’“alijo” més gran de les seves actaucions en l’am- Mossos por el tracte dispensat als immi- Alguns prece- drogues de disseny deco- bit social volen cultivarEl seu cap és un molt bon dents foscos missat pels Mossos. El aquesta por. Les detencions grants s Aitona (LLeida, recollida de fruita)jan: responsable de mossos i dels mossos en Departament d’Interior ja són calculades amb moltaamb la posició més elevada la seva curta ha abonat els 90.000 precisió per cultivar la por: al informe de 1999.”dintre del seu escalafó és carrera vers euros de fiança sol·lici- no surten a la llum, als mit-Joan Unió, que va ingressar l’indignitat ja tats pel jutge als Mossos i jans, però cauen sobre totsen el “Cuerpo Nacional de són ben inte- la Generalitat s’encarrega els col·lectius en lluita comPolicia” al 1972 (doncs, l’a- ressants: son la prova pilot del desple- de la defensa. El confident un gerro d’aigua freda. Totamic es va fer dels grisos en gament dels Mossos a Manuel Venteo va ser ‘pre- policia quan comença volplena arribada de la demo- 1.-Amnistia Internacional va Catalunya: allà es on per pri- miat’ amb 1.000 de les demostrar-se d’allò que sóncràcia!). Unió va se proces- denunciar als Mossos pel mer cop varen assumir ple- 20.000 pastilles d’èxtasis capaços de fer a nivellsat, jutjat i absolt (5 vots a tracte dispensat als immi- nes competències, inclosa la decomissades a Lloret. repressiu. Aquesta policia,favor, 4 en contra en el jurat grants s Aitona (LLeida, reco- “seguretat ciutadana”. El tan democràtica i tan catala-popular) al maig del 2002 llida de fruita) al informe de control social i atac a la dis- La por com a eina de con- na, tampoc es una excepció:per delicte d’ocultació de 1999. sidència es varen intensificar trol viuen, com totes les altresdocuments públics” en rela- notablement: micros a basant-se en la lògica de lació amb la desaparició, 2.-L’Ex-responsable de cases, muntatges, segui- Tot plegat, la gent ja intueix por.retràs i dilació en la entrega l’Escola de Mollet assumeix ments personalitzats i ensa- allò que està succeint quanQuè “listos” són els mossos!d’un atestat d’una denúncia amb naturalitat que treba- ñamient contra activistes afirma que preferia la guàr- I és a qui viu del terror quecontra el regidor de Blanes llen amb 5 o 6 infiltrats en el socials, amb amenaces per- dia civil als mossos d’esqua- cal anomenar terrorista.del PSC Joan Conarsé per ‘moviment okupa’ sonals, asetjament personal dra, comentari ja freqüent G.AA part de garrotades els mossos també poden repartir rialles i és que algunes de les seves peripècies són d’allò més gracioses, vegem-ho: partir d’aquest número Perquè us feu una idea de com Tot seguit, comencen a revisar el del Pèsol Negre iniciem va, aquí ve la primera història: camió com esperitats, fins que una nova secció, una Bar de carretera qualsevol, un de sobte tatxán! per fi ho tenen, secció amb una mica camioner està sopant a la barra i han trobat una infracció. de cachondeiu, que per veure demana vi, al costat S’acosten al camioner i li diuen:aquests anarquistes són molt seu hi ha els geiperman o mos- -L’hem de multar perquè la rodaserius. Aquest nou espai anirà sos d’esquadra, que se’l miren. de canvi no està en condicions,explicant en els següents núme- ja que no té gravat i es ben llisa.ros històries surrealistes però El camioner acaba de sopar iverídiques dels nostres estimats se’n va cap al seu camió, abans El camioner s’acosta a la rodaagents, els mossos d’esquadra. d’entrar a la cabina el mossos treu la funda que portava la l’aturen i li diuen que bufi, que li roda, toca amb la punta dels ditsTot i que tenim històries a punta van a fer un control d’alcoholè- el gravat del pneumàtic, i sensepala, per fer més amè aquest mia. El camioner es nega a fer-lo dir’ls-hi res més, puja a la cabinaespai us demanaríem la vostra i eximeix que en aquell instant i se’n va a dormir.col·laboració, enviant-nos les se’n va a la llitera del seu camióvostres històries sobre els mos- a dormir, per tant és absurd fer Un sempre pensa que l’estupide-sos a l’adreça electrònica d’a- el control. sa dels mossos no té límits, peròquesta revista pesolnegre@hot- es que tant. Tenim moltes mésmail.com en la qual podreu par- Els mossos parlen entre ells i històries per explicar, tot i aixíticipar tots els lectors, potser al diuen: a aquest tio l’hem d’em- esperem la vostra col·laboraciófinal sortejarem alguna cosa i paperar com sigui.tot. El iluso
 7. 7. 7 prou repressio! prou repressio! prou repressio!Mor en ser reduït pels mossosSEl passat 20 de setembre Francisco javier R. R. veí de Badia del Vallès ció dels mossos d’esquadra que el van reduïr amb un matalàs.morí a Cercs a causa d’una parada cardiovascular després de l’actua- ovint fem coses de que investiga el cas- per un pital Sant Bernabé de Berga. que no quedin clars. Però dades aportades per la les que després ens vessament cerebral provo- Però al arribar ja no tenia sigui com sigui, el moment premsa burgesa i de la sin- arrepentim. Bé, cat per un estat de tensió ritme cardíac, allà es va de la intervenció dels mos- tesis dels fets feta en aquest alguns potser no se molt elevat i no per asfixia intentar amb èxit recuperar- sos és el moment crucial per article que cadascú en tre- narrepenteixen, com en algun moment es va lo però finalment va morir a ladveniment de la sort gui le seves pròpies conclu-però tots la caguem de apuntar. Sigui com sigui, la de mort cerebral. Com fatal den Francisco Javier. sions. Nosaltres ho tenimvegades; deien els grisos qüestió segueix sent déiem, hi ha diferents ben clar i més coneixentque a vegades sels hi anava saber la causa de versions que ens Partint de com actuen personesuna mica la mà. Als lasfixia -ara permeten esbos- l e s amb oficis moltmossos, que són descartada- o sar mínima- concretsels nous grisos, del ves- sament celebral. Sísif I en aquestatambéels hi passade tant entant (i moltsovint, tot sha qüestióde dir). els mos- sos desqua-La tarda del passat 20 de dra molt pro-setembre, Francisco Javier bablement hiRomán es trobava al núme- juguen unro 18 del carrer Campet de paper moltCercs, a casa el seu germà. important. ElsAllí va patir una crisi dan- mossos vansietat i angoixa, i es va cri- reduïr violen-dar al metge de guàrdia de tament ala població. Aquest va inten- Francisco Javier itar administrar-li un calmant es vulgui o no,a en Francisco Javier, però el això està estreta-noi estava molt exaltat i fora ment relacionat amb la ment lade sí, i va mostrar certa mort daquesta persona. Ara història,agressivitat. El metge, des- les responsabilitats legals tot i quebordat, va trucar al cos de les determinarà el jutge, hi ha pas-mossos desquadra, que va però això no té perquè satgesenviar dues patrulles da- correspondres amb la rea-gents al lloc dels fets (acom- litat. En tot cas i companyat duna ambulància, apuntava Regió 7segons alguna de les fonts "el que quedaconsultades, que daltra clar és quebanda són molt divergents i Francisco Javierconfuses). va tenir una atu- rada cardiores-Estant present la policia, i piratòria pocvist lestat den Francisco després que elsJavier -quan tens un brot Mossos lim-psicòtic no et comportes mobilitzessinracional ni pacificament- amb el mata-van decidir reduïr-lo. Segons làs."sembla quatre agents lhau-rien immobilitzat llançant-li Franciscoun matalàs a sobre i encai- Javier vaxonant-lo amb el matalàs patir unadamunt dun llit. Al final da- parada respira-quella jornada, Francisco tòria; sem-Javier moria a lHospital bla que esComarcal de Sant Bernabé. va aconseguir reani- mar-lo al cap de 15Francisco Javier Román minuts dintents iRomán, de 44 anys dedat, que posteriormentva morir -segons la doctora va ser traslladat ambforense del jutjat de Berga, ambulància a lhos-
 8. 8. 6 8prou repressio! prou repressio! prou repressio!Prou disperssió! Roberto B. Catrino et volem a Catalunya!Els que ja coneixeu aquesta revista ja sabreu qui és en Roberto. Aquest dels seus constants trasllats són les accions que protagonitza exigintpres natural de Berga porta 14 anys a la presó i actualment se li nega dignitat. Aquí presentem un seguit d’escrits seus, així com un poemael dret a complir condemna prop dels seus. Ha passat per totes les que ens ha escrit per nosaltres i que no volem deixar de publicar.presons de l’estat i els seus trasllats són més que freqüents. Roberto estem amb tu! Ni FIES ni dispersió ni malalts a la presó! A terraActualment es troba al Centre d’Extermini de Huelva (Carretera de la els murs de les presons!ManifestRibera 21610). I és que en Roberto és un pres rebel, que no es sotmetdavant de tanta injusticia: Reivindica els seus drets i una de les raons Poema des del FIES al miedo, por su parte, de que Catalunya, y sin embargo siguen unos cuantos presos y colectivos negando los hechos. en la calle estaban sacando a laSRES DE LA DIRECCIÓN GENE- luz los trapos sucios, entre ellos, Sería más honrado que expresa-RAL DE INSTITUCIONES PENI- tráfico de drogas (Ponent), muer- ran ustedes el miedo a mi regreso, A pesar de la negra noche,TENCIARIAS DE CATALUNYA tes, palizas, etc... así como al de mis compañeros que envuelve mi celda de soledad. Anarquistas, a los cuales desde la A pesar de cualquier clase de tortura,Yo, Roberto B. Catrino López, Está claro que es esta la única Generalitat y las fuerzas policiales a pesar de no ver más que odio y falsedad.interno en el C.P. de Mallorca, ante razón de que no quieran ustedes se persigue, acusa y encarcela, No tengo odio ni asco, hacia nada.ustedes presento este escrito y mi vuelta, la cual es un derecho sólo, por haberse atrevido a levan- Podéis preguntar ¿qué me sucede entonces?como mejor proceda: amparado en la Constitución. Mas tar las voces contra la mentira y la ¿Cómo me libro de mi asco? desde aquí les vengo a decir que tortura. Disfruten ustedes de sus Fue mi fuerza la que me dio alas,DIGO no me han vencido sino, no han sillas, las cuales no van a durar alas para encontrar manantiales, hecho más que reafirmar mi pos- toda una vida, y de las cuales el dentro de la soledad.No voy a referirles todo mi expe- tura ante sus abusos de poder. mismo pueblo que les votó les Sí, hube de remontarme,diente, dado que ustedes ya lo expulsará. hasta lo más alto, para encontrar,conocen, ya que tanto mis aboga- Puede que no sea trasladado a mi la fuente del ánimo y la constancia.dos como mi familia, como mis tierra, pero no duden ustedes que Mientras yo esté donde esté, siem- Y hay una vida de la que beber,compañeros, se lo han expuesto dentro y fuera de prisión estaré en pre podré considerarme un hom- sin tener que temer nada de la chusma,100 veces con la intención de la lucha, la cual es justa, por los bre y un ser humano, por el fin de que desea imponer sus sucias leyes.pedir mi traslado a mi tierra. derechos de los presos y el fin de las injusticias, la abolición del FIES Tantas veces vacía uno la copa las torturas y abusos. y el cese de torturas, excarcela- para volverla a llenar,Es claro que al expulsarme uste- ción presos enfermos YA. como tantas veces resiste unodes de ella, el 7 - 2 - 2001, no sólo Y no dudo que más bien cerca que a la triste soledad.vulneraron un derecho, sino tarde venceremos y ustedes y su Desde mi celda y con el puño de la ¿Por qué?varios, al ignorar entre ellos mi modelo de represión, digno del resistencia en ALTO. Porqué sé que ahí afuera,nacionalidad catalana. ¿Díganme, siglo XVI, verán desmoronado su espera un verano breve, cálido y felizse acuerdan ustedes de mi familia castillo hecho a base de engaños, y ese fuego arde en mi interior.en Berga a la hora de recaudar muertes y torturas. Roberto B. Catrino López Las cicatrices que lleva mi cuerpo,impuestos?, apuesto a que sí. Mi las marcas de la esposasComunicat sobre en Roberto B. Catrinoexpulsión no fue debida más que Ya saben ustedes que soy de en Mallorca a 20 de abril del 2003 y tantas y tantas horas solo, en una soledad espantosa. No han hecho más que enlurecer, mi voluntad, y mientras haya quien sufra, para que otro tenga más, mientras uno sólo carezca,Fa aproximadament un mes que persones preses han de complir el grup de suport al ROBERTOel ROBERTO B. CATRINO LÓPEZ la condemna en una presó lo fem una crida a la solidaritat i us de pan y de libertad,va ser traslladat (per enèssima més propera al seu llòc dorígen, animem a enviar les vostres seguiré buscando la manera de actuar,vegada), de la presó de Picassent de residència i al seu entorn mostres de solidaritat a: porqué encerraron mi cuerpo,a la presó de Huelva II; i ja són social i afectiu (Arts. 25 CE, pero mi alma jamás.39 les vegades que lhan disper- 1/12.1 i 63 LOGP i 9 i 116.3 RP). -ROBERTO B. CATRINO LÓPEZsat desde que es troba a la C.P. HUELVA II Roberto B. Catrino Lópezpresó, ara fa 14 anys! Doncs bé, al·legant una resolu- C/ La Ribera s/n (M-16) ció de data 27 de maig del 2003 Codi Postal 21610 - HUELVAArrel duna resolució de la (menys de vint dies després de laDirección General de primera la qual no ens ha estat També us animem a enviar car-Instituciones Penitenciarias notificada), en la que argumenta tes/Fax... de protesta per la(DGIIPP) del 9 de Maig del 2003 que la presó de Jaen ha tancat el injustícia que aquest sistemaen la que recomanava el seu pas seu departament de règim tan- penitenciari està portant a termea 1a fase del 1r Grau (Art. 91.2 cat, aquesta institució va enviar amb el ROBERTO a:RP equivalent a un règim de no al ROBERTO a la presó deaïllament en 1r Grau), el ROBER- València la qual el va seguir man- -DGIIPPTO havia sol·licitat el trasllat a la tenint en aïllament. C/ Alcalá nº 40presó de Jaen per tal de recupe- C.P. 28080 - Madridrar el 2n Grau penitenciàri i, així, Ara, per últim, lhan tornat a can-poder tornar a Catalunya -la seva viar de presó allunyant-lo encara -DGSPiRterra natal-, a complir la resta de més de Catalunya o, com diu ell C/Aragó 322condemna que li queda. mateix, "han llençat la clau". Val C.P. 08080 Karcelona la pena destacar, però, que aRecordem que degut a la seva Huelva es troba amb el CLAUDIO NI F.I.E.S. NI DISPERSIÓ NIinclusió en el règim AL·LEGAL LAVAZZA i el GILBERT GHISLAIN MALALTS A LA PRESÓ!! LLIBER-F.I.E.S. 1 (Control Directo), la (dos coneguts companys empre- TAT PRESES/OS MÉS DE VINTInstitució Penitenciària Catalana sonats i represaliats pel sistema ANYS!!rebutja la seva tornada a una penitenciari de lestat espanyol).presó daquesta comunitat autò-noma vulnerant així allò legal- Volen allunyuar el ROBERTO de Desde Karcelona: Grup de suport alment establert en quant al lloc la seva terra i de la seva gent Roberto B. Catrino Lopez i a les perso-de compliment de la pena: Les però no ho aconseguiran! Desde nes preses en lluïta.
 9. 9. 9Crònica de la VI Marxa- <<notícies breus>>homenatge al maquis LA NIT BERGUEDANA: ESTAT POLICÍAC Durant el passat mes de setembre, les nits de dissabte elsN carrers de la nostra ciutat han estat ocupats literalment pelsUn any més recordem els resistents en homenatge als maquis i cada any mossos desquadra. Varies desenes de mossos desquadra,antifranquistes a Catalunya, uns compta amb més actes i més partici- havent instal·lat una mena de "furgones" en diferents puntsresistents que van ser llibertaris. Amb pació. dels nostres carrers, shan estat passejant i en alguns casosla daquest estiu ja són sis les marxes intimidant els ciutadans que feien us de lespai públic. Enguany la marxa Pons i Prades en la que el de Vilada, aquesta vegada No estem segurs quina és la raó daquest atemptat a la lliber- va començar el 5 també va participar en en record de lheroi anar- tat ni de qui és la responsabilitat. Sembla ser que lexcusa és la de juliol amb el Floreal Barberà -guia de la quista berguedà Ramon Vila dificultat de fer concordar el dret al descans dels veïns amb el Facerias Rock a La xarxa Ponzan-. A la xerrada Capdevila. La nit bergueda- dret al lleure. Però si duna cosa sí que estem segurs és que laLlagosta que va contar amb que el company Pons i na fou una gran festa grà- presència policíaca, lluny de solucionar res, dificulta lentesalactuació de tres grups - Prades va donar a Granollers cies a lactuació dels amics dels diferents interessos en conflicte. Pel dret al descans delsdestacant els berguedans foren vint les persones que de lOrquesta de Guerrilla, veïns i pel dret a divertir-se i circular lliurement pels carrers:Kolumna Metralla-, molt assistiren, tot participant de den Moi Rojo, Kolumna prou intimidacions, prou abusos dautoritat, fora policies delssoroll i unes cent persones manera molt animada. A Metralla i el company nostres carrers.assistents. Lendemà a Sallent després de la projec- Manolito. El concert va sortirCaldes de Montbui més de ció de Guerrilleros vam rodó, amb molta participa- Última hora: alguns veïns denuncien a la policia bars i entitatsvint persones participaven poder veure el gran treball ció i diversió. Lendemà tot culturals -fins i tot les que no disposen de servei de bar nial dinar, el videofòrum i en que els companys daquesta superant la ressaca vam obren a les nits-. Afegim: Encara no han estat denunciats els acompanyar, a prop de cin- veïns aficionats al cinema amateur que graven il.legalment als quanta persones, al com- vianants que passejen pels carrers de la nostra ciutat. pany Quevedo pels Canal de Sant Miquel i la base guerri- MÉS MUNTATGES POLICÍACS llera de Santa Eugínia. La setmana a següent a Darrerament han estat detingudes unes persones a Barcelona Manresa es feia un passi de que no havien comès cap delicte. La detenció ha estat motiva- vídeo i a Barcelona es va tor- da per la ideologia daquestes persones. Eren anarquistes. Sha nar a recordar lassassinat dit que si volien fer això i allò, però no havien comès cap delic- den Facerias amb la presen- te. En teoria en una democràcia es persegueixen els delictes i cia de dos "secretes" poc no les idees, però clar tot això és en teoria. A la pràctica la convincents en la seva històrica "brigada politicosocial" no descansa. secreta tasca. La valoració dels actes és molt bona i Es diu que dos dells es cartejaven amb presos daquest que esperem que lany que ve tenen tancats i aïllats vint-i-quatre hores (penso que això tam- siguem més les persones i poc està dacord amb la idea de dignitat humana i reinserció col·lectius que ens ajuntem que hipòcritament manifesten els autoanomenats demòcra-lanimada tertúlia posterior població van fer tot cons- per recordar, reflexionar, tes), que si volien matar a Deu i sa Mare (no se si fins i tot aque va comptar amb truint i col·locant un plafó homenatjar i continuar els Franco), etcètera. Sels va trobar eines diverses -afeccionats allEduard Pons i Prades i que en record dels germans qui van lluitar tant valenta- bricolatge llenceu-ho tot al water-, mòbils -dolents...-, deter-es va allargar més de quatre Guitó assassinats per la ment per la llibertat. gents diversos -eren nets que hi farem-, dues armes sensehores. L11 de juliol a Guàrdia Civil. A Vilada una Anunciem ja, que per la pro- papers que difícilment poden fer-se servir (potser els hi vaBadalona foren també més setmana més tard tornàvem pera marxa-homenatge, la posar la policia) i, finalment, allò que és més perillós: tenien lli-de vint persones les que van a homenatjar a en Puertas, farem molt més grossa. De bres. Dels llibres destaca un de fotocopiat -fet del tot il.legal-participar a la xerrada Vilella i Bertobillo tot pintant moment però, cal recordar dAntonio Téllez sobre en Facerías -gran llibre avui impossibleentorn el grup anarquista un mural a prop don foren que la propera cita és al de trobar-. En definitiva, sis persones van ser detingudes bru-Los Maños a càrrec de la vilment assassinats per la cementiri de Sant Celoni el talment, sels van suspendre tota garantia constitucional res-companya Dolors Marín. El Guàrdia Civil. A la capital dia 5 de gener a les 11 del pecte els seus drets com a ciutadans i persones sense queValoració de les eleccionsdia 16 a Barcelona, van ser berguedana es va fer un matí. Fins aleshores: Salut i haguessin comès cap delicte. Cinc encara estan empresona-cinquanta les persones que mural, pels mateixos gene- anarquia! des. Joni & Pep i tuHassistiren a la xerrada de rosos artistes que pintaren ´ El motiu és clar eren anarquistes que havien fotocopiat un gran llibre, que donaven suport a la lluita dels presos per la seva dig- nitat i que tenien sabó i eines i potser tenien armes -inservi- bles- sense papers. A les manifestacions de suport érem uns dos cents llibertaris i si existís la democràcia no hauria dhaver em tornat a guan- Sempre ens fan el "puchera- interessant poder saber estat així, haurien dhaver hagut dos cents mil demòcrates. No yar (com sempre) i zo" i sempre acabem tenint quanta de la gent que ha a les presons! com sempre no un alcalde (sigui quin sigui) votat, ho ha fet més per que ens fan cas, els que la majoria no ha votat, si, que no perquè realment LA MÀ DEL LLADREque no votem hem tornat a dels possibles electors triessin algun candidat.ser majoria i majoria absolu- només un 20.16% ha triat a Lany passat leconomia del Berguedà va créixer sorprenent-ta a les eleccions municipals Ramon Camps com a alcal- Si descomptem els vots ment i espectacular. Ho diu lAnuari Comarcal de Caixa dede Berga, dels 12.496 cen- de, ho sigui un de cada 5, rebuts de familiars, amics, Catalunya. És la segona comarca en creixement. Però els quesats, 5.095 no vem votar a això vol dir que 4 de cada 5 companys de feina, veïns, estaven fotuts estan fotuts com sempre....; aquí hi ha algunaningú, per tant ni ens inte- no lhan votat i encara sort gent que pugui tenir interes- cosa que no quadra. A més, resulta el nombre de treballadorsressa el sistema, ni ens inte- que lalcalde no ha estat en sos econòmics, els membres segons les dades dafiliació a la Seguretat Social baixa, és a dirressen els candidats que es Xoy, ja que només havia del partit, els que voten a que puja la ma dobra esclava sense declarar (especialitat delspresenten, ni volem formar estat votat per un 10.94%, és algú perquè no surti el rival, empresaris de la comarca des de temps immemorials). El crei-part daquesta farsa. M ima- a dir, per 1 de cada 10 apro- els que van a votar per fer xement no és igual per tothom, de fet el creixement de "lagino que veien lespectacle ximadament i és clar no ha alguna cosa el diumenge a la comarca del Berguedà" en realitat és solament el creixement detan lamentable que han estat votat per 9 de cada 10. tarda, els iaios que voten a les butxaques dels quatre fills de puta de sempre. El creixe-ofert els polítics aquestes Tinguem lalcalde que tin- canvi de la botifarra del dia ment de leconomia no és res bo en si mateix sinó va acom-últimes setmanes se li hau- guem o un 80% o un 90 % anterior a les eleccions, en fi panyat dun repartiment just, daltra banda impossible en le-ran passat les ganes a molta dels censats no lhem triat, com diu un amic meu el que conomia liberal i de vegades quasi feudal que regeix el món igent de tornar a votar, per visca la democràcia. mestranya és que no surti la nostra bonica comarca. Contra els explotadors i els paràsits:fer el ridícul no fa falta per- com a alcalde la Beth, el acció directa!dre unes hores al diumenge. Per a més INRI, tot i que és Beckham o el Bin Laden. Pep i tu impossible de saber, seria El iluso

×