Stratejik Insan Kaynakları Yönetimi

11,567 views
11,048 views

Published on

Stratejik Insan Kaynakları Yönetimi

 1. 1. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi CEYDA ÇAKIR ERNST & YOUNG TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
 2. 2. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Departmanının İmajının Belirlenmesi İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Belirlenmesi İnsan Kaynakları Politika ve Stratejileri Kaynakların Konumlandırılması İnsan Kaynakları Sistemlerinin Oluşturulması Kısıtlı İnsan Kaynağının ve İş Gücünün Yönetimi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 3. 3. İnsan Kaynakları Yönetimi Bir organizasyonun en değerli varlığının yani çalışanlarının,etkin yönetimi için geliştirilen stratejik ve tutarlı yaklaşımdır.
 4. 4. Değişen Dünyada Yönetim ve İK Endüstri Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Entelektüel Sermaye Globalleşme Karlılık Bilgi Teknolojileri Kaçınılmaz Değişim
 5. 5. Personel Yönetimi ile İK Yönetimi Arasındaki Temel Farklar Personel Yönetimi  İK Yönetimi  İş odaklı  İnsan odaklı  Operasyonel faaliyet  Danışmanlık hizmeti  Kayıt sistemi  Kaynak anlayışı  Statik bir yapı  Dinamik bir yapı  İnsan maliyet unsuru  İnsan önemli bir girdi  Kalıplar, normlar  Misyon ve değerler  Klasik yönetim  Toplam kalite yönetimi  İşte çalışan insan  İşi yönlendiren insan  İç planlama  Stratejik planlama
 6. 6. İnsan Kaynakları’nın Yeni Rolü Operatif İşlerden Stratejik İşlere Ölçülemeyen sonuçlardan Ölçülebilir sonuçlara Kısa dönemden Uzun döneme İdari destekten Danışman desteğine Fonksiyonellikten İş Odaklılığa Reaktif olmaktan Proaktif olmaya
 7. 7. Stratejik Yönetim Nedir? Bir organizasyonun amaçları ve misyonunu gerçekleştirmek için;  uygulanabilir seçeneklerin belirlenmesi  ve bunlardan en uygun olanın seçilerek  uygulanmasıdır.
 8. 8. Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Amacı Rekabetçi üstünlüğü sağlamak ve sürdürmek Genel işletme stratejilerini desteklemek ve güçlendirmek, Günlük sorunlar yerine hatayı önleyici tedbirlere yoğunlaşmak, Çevresel değişimlerle baş etmek, Yöneticilerin katılımını sağlamak Stratejik planları eyleme dönüştürmek,
 9. 9. İnsan Kaynakları Departmanının İmajının BelirlenmesiİK Departmanının imajını daha güçlü kılabilmesi için;  Çalışanların dünyasına dahil olması;  Her seviyedeki çalışanla iletişim kurabilmesi;  Onların ihtiyaçlarını ve sorunlarını dinlemesi;  Fonksiyonlarını ve neler yapabileceğini anlatması;  Katkılarını dikkate alarak onları eğitip geliştirmesi gerekmektedir.
 10. 10. Stratejik İK Departmanının 10 Temel İşlevi1. Çalışan verimliliği artırır;2. İş hedeflerini etkileyen bir ortaktır;3. Firmaların performans hedefleri geliştirmede performans kültürü araçlarını kullanır;4. Rekabet avantajı sağlar;5. Ölçümlerini kullanarak gerçeklere dayalı kararlar alınmasını sağlar;6. Proaktiftir ve gelecek odaklı çalışır;7. Departmanlar arası koordineli çalışan bir çaba yaratır.8. Küresel bir yaklaşımı vardır;9. Kurum Markasını inşa eder;10. Teknolojiden en iyi şekilde yararlanır.
 11. 11. Stratejik İK Planlaması Adımları İş ve Dış Hedeflere Misyon Çevre Stratejik ulaşmak Stratejilerin ve Uygun Faktörler Hedeflerin için değerlendirilvizyonun Stratejinin inin Belirlenme alternatif mesi ve dikkate Uygulanması Analizi si stratejilerin seçimialınması (SWOT) yaratılması
 12. 12. İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Belirlenmesi
 13. 13. Temel İnsan Kaynakları Fonksiyonları İnsan Kaynağının Planlanması Seçme ve Yerleştirme Eğitim ve Geliştirme Kariyer Yönetimi Performans Yönetim Sistemi Ücretlendirme ve Yan Haklar Yönetimi Yönetici Geliştirme & Koçluk
 14. 14. İnsan Kaynakları Politikaları ve Stratejileri Reaktif davranışlar yerine proaktif davranışları cesaretlendirir, Organizasyon hedeflerine ulaşmak için açık iletişim sağlar, Eleştirel düşünmeyi ve gelişmeyi özendirir, Mevcut durum ile vizyon arasındaki farklılığı gösterir, İnsan Kaynaklarına ilişkin dış çevredeki fırsat ve tehditlerin görülerek alternatifler oluşturulması sağlanır, Yöneticilerin karar sürecine katılımını sağlar, Kararların çalışanlar tarafından kabulünü arttırır.
 15. 15. Kaynakların Konumlandırılması Öğrenen Organizasyonlar Değişim Yönetimi Kurum Kültürü Liderlik
 16. 16. İnsan Kaynakları Sistemlerinin Oluşturulması Gelecek için Yüksek Performansa Odaklanmak Yüksek Başarı için Performanslılar Değişim ı Çekebilmek Yüksek Yüksek Performansı Performansı Korumak Geliştirmek Yüksek Performansı Özendirmek
 17. 17. Kısıtlı İnsan Kaynağının ve İş Gücünün Yönetimi Motivasyon ve İş tatmini Güçlendirme (Empowerment) Stres Yönetimi Çalışan Memnuniyeti
 18. 18. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Eyleme yönelik olmak Bireye değer vermek Çalışanın katılımına önem vermek Küresel düşünmek Kaliteye önem vermek Proaktif davranmak ve çok hızlı eyleme geçmek Yatırımın geri dönüşünün hesaplandığı bir departman olmak Rekabetçi üstünlük kaynağı haline gelmek Performans kültürü yaratmak Değişen ekonomiye göre strateji geliştirmek İK Porfesyonellerinin tutum, algı, bilgi ve becerilerini geliştirmek İş birimleri ile hizmet kalitesi üzerine odaklanmak İşe yaramayan sistemleri öğrenen veritabanları ile değiştirmek Müşteri tatmini sağlamak
 19. 19. TEŞEKKÜRLER!!!

×