Beter in zorg, best practice .

1,230
-1

Published on

Ontwikkeling van een zorgpad voor somatische bemoeizorg aan langdurig alcoholafhankelijke patienten binnen het Hostel Hogelanden.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,230
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Introductie : presentatie doel, kader van MANP, beter verdienen?, beter verdienen vooral door betere zorg verdient deze groep meer kwaliteit van zorg, beter in zorg context smt, utrechtse aanpak,
 • Overmatig alcoholgebruik verhoogt vooral het risico op kanker en hart- en vaatziekten Teveel alcohol heeft negatieve effecten op diverse organen en systemen van het menselijk lichaam, zoals lever, nieren, centraal zenuwstelsel, immuunsysteem en hart en bloedvaten. Overmatig alcoholgebruik verhoogt het risico op verschillende vormen van kanker
 • Hoe langer de verslaving hoe meer somatische problemen. Risicofasctoren als roken , overgeicht ern ongunstige metabole waarden. Omgaan met patiuenten vraagt speciale expertise die huisartsen niet hebben, zorgmijders.. Onderbehandeld dan instandhoudende factor voor psychiatrische stoornis en andersom Klachten worden gedempt met pijnmedicatie en benzodiazepinen, risicofactor medicatie.
 • Hoofdvragen Wat is vanuit wetenschappelijke literatuur de meerwaarde van (vroegtijdige) diagnostiek en behandeling van somatische problemen bij de genoemde doelgroep? Hoe wordt door direct betrokken hulpverleners aan langdurig alcoholverslaafden patiënten in het Hostel Hogelanden, vorm gegeven aan het somatisch hulpverleningsaanbod? Subvragen: Wat is de visie van de betrokken hulpverleners op het somatische behandelaanbod voor de bewoners van Hostel Hogelanden? Wat is de mening van bewoners van het Hostel over hun gezondheid en wat vinden de patiënten belangrijk vinden ten aanzien van de hulpverlening voor hun gezondheid?
 • Onderzoeksdesign: Inventariserend onderzoek Literatuurstudie Inhoudsanalyse van 18 patiëntendossiers Interviews met patiënten, direct betrokken hulpverleners en Utrechtse experts.
 • Lichamelijke gevolgen meer dan 5 E kans op maligniteiten vooral in de mond- keelholte ,slokdarm. risico op borstkanker verhoogd. (Anderson, 2003)‏ beschadigt het slijmvlies van maag en duodenum beschadiging van de lever en de pancreas (pancreatitis, diabetes mellitus)‏ hart- en vaatziekten (verhoogde kans op hypertensie)‏ door thiamine tekort cardiomyopathie (Poppelier et al, 2002) een verhoogd stollingsrisico (kans op trombose)‏ Polyneuropathie,Wernicke-Korsakow syndroom.(thiaminedeficiëntie)‏ Seksuele problemen, verminderde fertiliteit van de man en menstruatiestoornissen. (Meerkerk et al, 2005) Stoornissen in het immuunsysteem (verhoogde de kans op tuberculose, virale infecties en mogelijk kanker.) (Van de Wiel, 1993).
 • Defined Daily Dose ( DDD). Dit betekent de dagelijks vastgestelde hoeveelheid. Dat is de gemiddelde hoeveelheid van een medicijn dat per dag wordt gebruikt: De gemiddelde DDD voor de 10 patiënten die benzodiazepinen gebruiken is 1.85
 • Gaf-score is een maat waarmee het psychisch , sociaal en beroepsmatig functioneren van een persoon wordt aangeduid in de vorm van een score tussen 0 en 100. De term is een afkorting van Global Assessment of Functioning . 41-50 Ernstige symptomen OF ernstige beperkingen in sociaal functioneren, op het werk of op school. 31-40 Enige vermindering in realiteitsbesef of communicatie OF sterke vermindering op verschillende terreinen, zoals werk of school, gezins- of familierelaties, beoordelingsvermogen, denkvermogen of stemming. 21-30 Gedrag wordt beïnvloed door wanen of hallucinaties OF ernstige beperkingen van communicatie of beoordeling OF onvermogen op alle terreinen te functioneren.
 • Fase 1: Project ontwikkelen, Plan van aanpak   In deze fase wordt opnieuw praktijkgericht onderzoek verricht binnen de diverse kennisbronnen. De student gaat systematisch op zoek naar alle mogelijke oplossingen voor het praktijkprobleem. Vervolgens wordt een beargumenteerde keuze gemaakt voor de beste oplossing die werkend is voor de praktijkcontext .  
 • Hoewel de richtlijn MDRSA zich met name richt op het belang van (vroeg)diagnostiek in de 1 e lijns huisartsenpraktijk, en minder bij de al reeds lang bestaande chronische stoornis binnen de bemoeizorg van de OGGZ, is het sterk aan te bevelen de aanbevelingen uit de richtlijn over te nemen. Veel zorgverleners beschouwen de somatische complicaties als een ziekte, maar de alcoholverslaving zelf niet. In deze richtlijn worden stoornissen in het gebruik van alcohol wel gezien als ziekte en alcoholafhankelijkheid behandelt als chronische aandoening.
 • 80% van de patiënten van hostel Hogelanden is gescreend op verslaving--gerelateerde somatische problemen door middel van lichamelijk onderzoek, risicoanalyse en laboratorium onderzoek 80% van de patiënten van hostel Hogelanden heeft een behandeldoel op somatiek en ontvangt psycho-educatie ten aanzien van zelfzorg 80% van de patiënten is medicatietrouw aan het gebruik van thiamine.
 • Sleutelinterventies: Binnen het zorgpad somatische bemoeizorg richten we ons tijdens de diagnostische fase op routine monitoring van de lichamelijke gezondheid en standaard lab, risicoanalyse en daaruit voortvloeiend laboratorium onderzoek, daarnaast bij de behandeling op medicatietrouw , thiamine- suppletie en zelfverzorging.  
 • Iedere patiënt van het Hostel Hogelanden ondergaat regelmatig een somatische routine montering. Belangrijkste afwijkingen waarop we monitoren zijn; algehele lichamelijke gezondheid (lichamelijk onderzoek :speciale aandacht gaat uit naar de bloeddruk, de buik en neurologisch onderzoek) algemene voedingstoestand ;gewichtstoename en – afname; (thiaminedeficiëntie); diabetes; hyperlipideanmie, en infectieziekten. Tijdens het medisch onderzoek moet een risicoanalyse gedaan worden.(zie Protocol :Risico analyse en standaard laboratorium onderzoek tijdens medisch onderzoek,van Dijk,2007) (zie bijlage 2) Iedere patiënt van het Hostel Hogelanden ondergaat regelmatig een somatische routine montering. Belangrijkste afwijkingen waarop we monitoren zijn; algehele lichamelijke gezondheid (lichamelijk onderzoek :speciale aandacht gaat uit naar de bloeddruk, de buik en neurologisch onderzoek) algemene voedingstoestand ;gewichtstoename en – afname; (thiaminedeficiëntie); diabetes; hyperlipideanmie, en infectieziekten. Tijdens het medisch onderzoek moet een risicoanalyse gedaan worden.(zie Protocol :Risico analyse en standaard laboratorium onderzoek tijdens medisch onderzoek,van Dijk,2007) (zie bijlage 2) Iedere patiënt van het Hostel Hogelanden ondergaat regelmatig een somatische routine montering. Belangrijkste afwijkingen waarop we monitoren zijn; algehele lichamelijke gezondheid (lichamelijk onderzoek :speciale aandacht gaat uit naar de bloeddruk, de buik en neurologisch onderzoek) algemene voedingstoestand ;gewichtstoename en – afname; (thiaminedeficiëntie); diabetes; hyperlipideanmie, en infectieziekten. Tijdens het medisch onderzoek moet een risicoanalyse gedaan worden.(zie Protocol :Risico analyse en standaard laboratorium onderzoek tijdens medisch onderzoek,van Dijk,2007) (zie bijlage 2)
 • Bevorderende en belemmerende factoren. Verandering ten aanzien van de huidige zorg. Kenmerken van de individuele hulpverleners Factoren van de locatie Hogelanden. Factoren gerelateerd aan het systeem. Bevorderende en belemmerende factoren. Verandering ten aanzien van de huidige zorg. Kenmerken van de individuele hulpverleners Factoren van de locatie Hogelanden. Factoren gerelateerd aan het systeem. De doorbraakmethode is een verbetermethode waarbij teams uit verschillende zorginstellingen, in een (tijdelijk) samenwerkingsverband, proberen in een korte tijd concrete verbeteringen in de zorg te realiseren door implementatie van bestaande kennis en goede voorbeelden. De doorbraakmethode is een verbetermethode waarbij teams uit verschillende zorginstellingen, in een (tijdelijk) samenwerkingsverband, proberen in een korte tijd concrete verbeteringen in de zorg te realiseren door implementatie van bestaande kennis en goede voorbeelden. Er is gekozen voor de methodiek van klinisch paden om de volgende doelen te bereiken: - het bewaken van kwaliteitsverbeteringen. - het vergroten van de transparantie van zorgprocessen. - het identificeren en implementeren van Best Practices. - het op elkaar afstemmen van het behandelproces en zoveel mogelijk in aansluiting op elkaar organiseren. - het verbeteren van de doorstroom en mogelijk de afname van gebruik en het verbeteren van de behandelduur en kwaliteit van leven. - het vergroten van de patiënt- en arbeidstevredenheid.
 • Hot item. Richtlijn MDRA en thiamineprotocol Hoe zorgprocessen in elkaar zitten. Kwaliteit en kostenbesparing. Kennis en ervaring delen met anderen.
 • Beter in zorg, best practice .

  1. 2. <ul><li>Er is onvoldoende somatische (bemoei)zorg voor de aan alcoholafhankelijke bewoners van het Hostel Hogelanden. </li></ul>
  2. 3. <ul><li>In Utrecht zijn er naar schatting zo’n 3.562 alcoholafhankelijke. </li></ul><ul><li>(Toet et al.,2005)‏ </li></ul><ul><li>Een groep van circa 100 chronische alcoholverslaafden, waarvan een deel dakloos is. </li></ul><ul><li>(Smit, 2002) </li></ul><ul><li>Slechte lichamelijke gezondheid door langdurig alcoholgebruik: longproblemen, diabetes, hart- en vaatziekten, leverziekten, syndroom van Korsakov en infectieziekten als tuberculose, HIV, Hepatitis B en C. </li></ul>
  3. 4. <ul><ul><li>Onderzoeksvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoofdvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is vanuit wetenschappelijke literatuur de meerwaarde van (vroegtijdige) diagnostiek en behandeling van somatische problemen bij de genoemde doelgroep? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe wordt door direct betrokken hulpverleners aan langdurig alcoholverslaafden patiënten in het Hostel Hogelanden, vorm gegeven aan het somatisch hulpverleningsaanbod? </li></ul></ul><ul><ul><li>Subvragen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de visie van de betrokken hulpverleners op het somatische behandelaanbod voor de bewoners van Hostel Hogelanden? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is de mening van bewoners van het Hostel over hun gezondheid en wat vinden de patiënten belangrijk vinden ten aanzien van de hulpverlening voor hun gezondheid? </li></ul></ul>
  4. 5. <ul><li>Onderzoeksdesign: inventariserend onderzoek </li></ul><ul><li>Literatuurstudie </li></ul><ul><li>Inhoudsanalyse van 18 patiëntendossiers </li></ul><ul><li>Interviews met patiënten, direct betrokken hulpverleners en Utrechtse experts. </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Hoge prevalentie. </li></ul><ul><li>(Andersen, 2003, Poppelier, 2002, Meerkerk, 2005) </li></ul><ul><li>Schadebeperking en verbeteren van de kwaliteit van leven. </li></ul><ul><li>(WHO, 2004) </li></ul><ul><li>Alleen een dak is niet genoeg. </li></ul><ul><li>(Ficter et al, 2006) </li></ul><ul><li>Intensieve vormen van casemanagement. </li></ul><ul><li>( Wolf 2002, Tielemans 2007) </li></ul><ul><li>Motiverende gespreksvoering ongeacht de ernst van afhankelijkheid. </li></ul><ul><li>( Wright et al, 2006) </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Veel somatische problemen. </li></ul><ul><li>Somatisch zorg zit niet in het standaard denkpatroon van casemanagers, zij zijn meer gericht op psychosociale begeleiding. </li></ul><ul><li>Aandacht voor psychiatrische co-morbiditeit </li></ul><ul><li>Hoge consumptie van benzodiazepinen! </li></ul>
  7. 8. Grafiek 1. Lichamelijke klachten: aantal verschillende lichamelijke klachten bij 18 patiënten..
  8. 9. Grafiek 3. DSM-IV,Classificatie, actuele ASI diagnostiek bij onderzochte doelgroep
  9. 10. Grafiek 4. DSM-IV, Classificatie, actuele ASII diagnostiek bij onderzochte doelgroep
  10. 11. Grafiek 2. Verschillende Betrokken Disciplines bij Onderzochte Doelgroep.
  11. 12. Grafiek 5. GAF-score bij onderzochte doelgroep
  12. 13. <ul><li>onvoldoende aandacht voor somatische (bemoei)zorg </li></ul><ul><li>onvoldoende samenwerking tussen casemanager, verslavingsarts en huisarts </li></ul><ul><li>toenemend aantal patiënten met geheugenproblemen </li></ul><ul><li>excessief alcoholgebruik en hoge psychopathologie verhoogd het risico van het verliezen van de stabiele huisvesting. </li></ul><ul><li>behoefte aan deskundigheidsbevordering bij personeel van het Hostel en bij de casemanagers van het Sociaal Medisch Team. </li></ul><ul><li>gezondheidssituatie van patiënten kan verbeteren door het bevorderen van preventie en de behandeling van ziektes (o.a. psycho-educatie, vroegsignalering en behandeling van infectieziekten, etc..) </li></ul>
  13. 14. <ul><li>Gebrek aan inhoudelijke afstemming. </li></ul><ul><li>Gebrek aan organisatorische afstemming. </li></ul><ul><li>Hiaten in het zorgaanbod. </li></ul>
  14. 15. <ul><li>Wat is de gouden standaard voor diagnostiek en behandeling van somatische problemen bij chronische alcoholafhankelijke patiënten binnen de bemoeizorg (OGGZ) </li></ul>
  15. 16. <ul><li>- Bij chronische stoornis dagelijks 2 dd 50 mg thiamine . </li></ul><ul><li>(Multidisciplinaire Richtlijn Stoornissen in het gebruik van Alcohol, Concept Richtlijn 2007) </li></ul><ul><li>- Lichamelijk onderzoek extra mogelijkheid tot psycho-educatie , stimuleren van betere zelfzorg en motiveren tot verandering van gedrag </li></ul><ul><li>- Risicoanalyse en laboratorium onderzoek </li></ul><ul><li>- Presentiebenadering </li></ul><ul><li>- Nadruk op preventieve activiteiten om dwang terug te dringen (assertieve communitiy treatment en outreachend casemanagement) </li></ul>
  16. 17. <ul><li>Een zorgpad is een uitgewerkt zorgplan voor patiënten met eenzelfde psychische problematiek. </li></ul><ul><li>Het 30 stappenplan van het Netwerk Klinische Paden (Vanhaecht & W. Sermeus, 2002) </li></ul>
  17. 18. <ul><li>Het ontwikkelen van een zorgplan voor een specifieke patiëntengroep (=zorgpad) zorgt voor een vroegtijdige signalering van somatische complicaties met als gevolg </li></ul><ul><li>een verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiënten, </li></ul><ul><li>het bieden van een handvat voor een betere continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening en </li></ul><ul><li>een efficiëntere en kostenbesparende zorgverlening. </li></ul>
  18. 20. Plan Do Check Act cyclus voor een klinisch pad ( Vanhaecht et al, 2003) Act fase: Stap 21-30: implementatie en continue evaluatie van het pad Check/ Study fase : 1-2 maanden Stap 14-20: gegevens Do fase interpreteren en klinisch pad bijwerken op basis van resultaten. Do fase: 1-2 maanden Stap 7-13: Gegevens verzamelen over huidige werkwijze en best practice Plan fase : enkele weken Stap 1-6: Populatie afbakenen, team samenstellen en eerste versie klinisch pad opbouwen
  19. 21. Aanmelding nieuwe patiënt in zorgpad Nurse practioner Medisch onderzoek en diagnostiek Casemanager somatische beeldvorming Woonbegeleiding, Huisarts, Casemanager, N.practioner Multidisciplinaire patiëntenbespreking integreren in behandelingstraject gegevens en probleeminventarisatie leidt tot werkhypothese Thiamine-suppletie Zelfverzorgings-module Protocol Risico analyse Vervolg diagnostiek +lab En Lab onderzoek Doelen somatisch behandelplan Routine monitoring Standaard lab Medicatietrouw Behandelings- overeenkomst Uitvoeren en evaluaties o.a. door de periodieke controles Evaluatie 1 x per 3 mnd. HONOS 1x p 3 mnd. Euroquol5 1 x p 3 mnd. MAP-HSS Zo nodig raadpleging verslavingsarts, huisarts of psychiater Flowchart zorgpad, met meetinstrumenten, sleutelinterventies en taken per discipline . Eerste versie zorgpad. Elektronisch patiëntendossier toegankelijk voor multidisciplinair team .
  20. 22. baseline 3 maandelijks jaarlijks (fam) anamnese + + Lichamelijk onderzoek + + + Gewicht( BMI) + + + middelomvang + + + bloeddruk + + + Risicoanalyse infectieziekten + + Lab + + +
  21. 23. <ul><li>Aansluiting bij de tweede ronde van het landelijk Doorbraakproject Bemoeizorg van Trimbos -instituut, dat gestart is in maart 2008. </li></ul><ul><li>De ontwikkeling van een zorgpad voor somatisch zorg is een onderdeel, (lokaal doel) van Verbetertraject Bemoeizorg. </li></ul><ul><li>Pilot start op 1 september 2008 ! </li></ul>
  22. 24. Hot item, geïntegreerd behandelen! Met weinig middelen , veel gezondheidswinst! Richtlijn MDRSA en thiamine- protocol . Hoe zorgprocessen in elkaar zitten (op weg naar diseasemanagement) Kwaliteit en kostenbesparing (thiamine moet vergoed worden!) Kennis en ervaring delen met anderen Hostels (en achter de geraniums !)
  23. 25. Jacqueline F.M. Middeldorp [email_address] MANP-GGZ, 06,Hogeschool Utrecht, Centrum voor Verpleegkundige Studies, Academie voor Gezondheidszorg. Projectbegeleiding: Inke Schaap, Hein Beijer Mentor: Chris Loth Ontwerp Project
  1. A particular slide catching your eye?

   Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

  ×