El projecte lingüístic de centre

9,680 views
9,590 views

Published on

El projecte lingüístic de centre. Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional. Construcció a partir de la realitat.
Neus Lorenzo i Galés
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social
3a. Jornada Innovem: Interculturalitat i llengua
10 de desembre de 2007
Departament d'Educació

3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
539
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • El projecte lingüístic de centre

  1. 1. El projecte lingüístic de centre Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional. Construcció a partir de la realitat Neus Lorenzo i Galés [email_address]
  2. 2. Índex <ul><li>Què és? </li></ul><ul><li>Què ens aporta? </li></ul><ul><li>On va? </li></ul><ul><li>D’on ve? </li></ul><ul><li>Per on començar? </li></ul><ul><li>Com avaluar-lo? </li></ul><ul><li>Activitat inicial </li></ul><ul><li>Activitat de definició </li></ul><ul><li>Activitat de diagnosi </li></ul><ul><li>Activitat de planificació </li></ul><ul><li>Activitat de consens </li></ul>
  3. 3. Nous punts de vista descobreixen noves realitats El projecte lingüístic del centre… Hem de passar del “per què l’hem de fer”? ...al “com podem fer-lo útil i realista”?
  4. 4. Projecte Lingüístic… ... Què és ? : Identificar i conèixer la realitat de l’entorn : Recollir les necessitats de tota la comunitat educativa : Obrir el debat i la reflexió a la participació de tothom : Concretar els objectius, les actuacions i els criteris per a la planificació Activitat inicial: 30s. Procés 4. <ul><ul><ul><li>Una visió de futur compartida </li></ul></ul></ul>2. <ul><ul><ul><li>El consens d’un debat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un document del centre </li></ul></ul></ul>1. 3. <ul><ul><ul><li>Una resposta a la necessitat dels usuaris </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Projecte Lingüístic… …què ens aporta? Elaboració del Projecte Lingüístic de centre Cohesió de l’equip Projecció del centre Renovació metodològica Millora de l’Aprenentatge Resultats explícits Resultats implícits
  6. 6. Esdevenir membres de la ciutadania activa a l’Espai Comú (compartir) Legalitat jurídica Espais d’identitat individual (mantenir) Riqueses culturals Català, eina de cohesió social a Catalunya Les altres llengües; finestres i portes al món SGLiC, Departament d’Educació Generalitat de Catalunya
  7. 7. Plurilingüisme al sistema educatiu Projecte Lingüístic… … on va ? Llengua vehicular Català (Occità al Vall d’Aràn) <ul><li>Llengües curriculars </li></ul><ul><ul><li>català </li></ul></ul><ul><ul><li>(occità) </li></ul></ul><ul><ul><li>castellà </li></ul></ul><ul><ul><li>anglès </li></ul></ul><ul><ul><li>francès </li></ul></ul><ul><ul><li>(alemany) </li></ul></ul><ul><ul><li>(italià) </li></ul></ul><ul><li>Llengües complementàries </li></ul><ul><li>(familiars, d’itinerari vital) </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>àrab </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>xinès </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>amazic </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>romanès </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul></ul>
  8. 8. MISSIÓ compartida Font: British Council, Stratfor-upon-Avon, Maig 2006 Aula Centre Departament Una societat cohesionada, competent i amb estratègies per a la recerca de la felicitat
  9. 9. ÉS UNA TASCA COL·LECTIVA L’elabora l’equip directiu amb les aportacions del consell de centre i del claustre de professors. L’aprova i l’avalua el consell de centre. En el cas de les aules, l’elabora el claustre de professors.
  10. 10. MISSIÓ compartida: quin centre/aula volem? <ul><li>Espai d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Espai de comunicació </li></ul><ul><li>Espai de convivència </li></ul>Activitat de definició: 30s.  Fer del català l’eix vertebrador per a la convivència i la cohesió social, en un context diversificat, vers el plurilingüisme i el diàleg intercultural. <ul><li> Desenvolupar la dimensió plurilíngüe i internacional dels ciutadans </li></ul><ul><li>amb TAC (tècniques d’aprenentatge col·laboratiu) i amb TIC </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Projecte lingüístic multilíngüe diversificat, autònom i contextualitzat </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Projectes Europeus (Programa d’Aprenentatge Permanent) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Programes d’associació i intercanvi virtuals (e- twinning ...) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Plans d’entorn, comunitats educatives, comunitats d’aprenentatge... </li></ul></ul></ul></ul></ul>MISSIÓ EDUCATIVA:  Facilitar l’accés col·lectiu a les llengües curriculars i les llengües d’origen de la comunitat educativa com a eines de cognició, coneixement i convivència.
  11. 11. El projecte lingüístic de centre: un procés de contextualització <ul><li>No tothom ho pot fer tot… </li></ul><ul><li>ni tots poden fer el mateix… </li></ul><ul><li>La diversitat de projectes és: </li></ul><ul><ul><li>una realitat </li></ul></ul><ul><ul><li>patrimoni col·lectiu </li></ul></ul><ul><ul><li>un model desitjable </li></ul></ul>
  12. 12. <ul><li>PROJECTE LINGÜÍSTIC PLURILINGÜE </li></ul><ul><li>On som? </li></ul><ul><li>On volem anar? </li></ul><ul><li>Com voler arribar-hi? </li></ul>Marc de desenvolupament Projecte Lingüístic… … d’on ve ? PROJECTE EDUCATIU <ul><li>Qui som? </li></ul><ul><li>Què pretenem? </li></ul><ul><li>Com ens organitzem? </li></ul><ul><li>Prioritats establertes </li></ul><ul><li>Actuacions previstes </li></ul><ul><li>Compromís de futur </li></ul><ul><li>Objectius compartits </li></ul><ul><li>Pla d’immersió lingüística </li></ul><ul><li>Projecte de convivència </li></ul><ul><li>Plans d’impuls a les lleng. estrangeres </li></ul><ul><li>Programació curricular: Català, castellà, anglès/francès... </li></ul><ul><li>Planificació anual: Accions de cohesió, comunicació, TIC... </li></ul><ul><li>Intervenció pedagògica: a l’aula, al centre, a l’entorn (P/A/F) </li></ul><ul><li>Context sociolingüístic </li></ul><ul><li>Context educatiu </li></ul><ul><li>Resultats d’aprenentatge </li></ul><ul><li>Estatut de Catalunya </li></ul><ul><li>LOE </li></ul><ul><li>Llei de Política Ling. </li></ul>Marc Legal Diagnosi Visió Reflexió
  13. 13. Observació de la realitat: diagnosi Activitat de diagnosi: 60s. Quines situacions cal millorar? <ul><li>Català: llengua vehicular del centre </li></ul><ul><li>Català: llengua administrativa, documental, de comunicació </li></ul><ul><li>Castellà: nivells i resultats garantits </li></ul><ul><li>Anglès: prioritat de competència oral </li></ul><ul><li>Francès: oferta garantida </li></ul><ul><li>Altres llengües: són eines d’integració i autoestima </li></ul>
  14. 14. 29 països : Joint declaration European Ministers of Education (Bologna 1999) <ul><li>Accés al mercat laboral ( relevant to the labour market ) </li></ul><ul><li>Formació al llarg de la vida ( lifelong learning ) </li></ul><ul><li>TICs per la Gestió del Coneixement </li></ul><ul><li>( ICT tools & e-learning ) </li></ul><ul><li>Convergència acadèmica ( comparable degrees ) </li></ul><ul><li>Pluralitat lingüística Europea ( mother tongue +2 ) </li></ul>Data límit: 2010-2015 Europe of Knowledge Reptes de futur Competències comunicatives La competència lingüística i comunicativa, essencial per a la transformació personal i la cohesió social
  15. 15. ALTE FRAMEWORK of Language Examinations The Common European Frame of Reference L’homologació europea A B C D ... ... D C B A La formació al llarg de la vida Reptes de futur La dimensió lingüística i comunicativa, competència bàsica C2: Domini B2: Avançat A2: Bàsic C2 Mastery C1 Effective B2 Vantage B1 Thereshold A2 Waystage A1 Breakthrough Level Certificat nivell superior Certificat nivell suficiència Certificat nivell intermedi Certificat nivell elemental Certificat nivell bàsic Català - ZMP CAE C1: Funcional B1: Llindar A1: Inicial Nivell CPE FCE PET KET - Anglès ZOP KDS - ZD Start Deutsch 2 Start Deutsch 1 Alemany Diploma Nivel Superior Diploma Nivel intermedio Diploma Nivel inicial - - Castellà
  16. 16. ÉS UN REPTE DE FUTUR El projecte lingüístic ha de planificar l’organització i la gestió de l’estat i ús de les llengües en el centre/aula i el tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents. Ha de garantir la competència en l’ús social de la llengua catalana , assegurar el domini eficaç de la llengua castellana i l’aprenentatge d’una llengua estrangera .
  17. 17. El Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, a l’aula d’educació de les persones adultes: …un enfocament possibilista i pràctic. Quin animal veus aquí? És un dofí !! L’experiència compartida ens permeten passar del discurs teòric a la competència i l’acció personal
  18. 18. Projecte Lingüístic… …per on començar? <ul><li>PROJECTE LINGÜÍSTIC PLURILINGÜE </li></ul><ul><li>On som?………………….diagnosi </li></ul><ul><li>On volem anar?………….visió </li></ul><ul><li>Com voler arribar-hi?……acció </li></ul>1 . La realitat de l’entorn: -els usos lingüístics català castellà anglès francès 2. Les necessitats de tota la comunitat educativa: -la competència lingüística i comunicativa 3. El debat i la reflexió a la participació de tothom: -els acords per a definir la visió de futur 4. El els objectius, les actuacions i els criteris per a la planificació: -canvis en l’organització i la programació
  19. 19. Planificació per objectius: la doble mirada Els indis americans no veien els velams dels vaixells espanyols fins que estaven a la platja… Els mancava experiència prèvia, referent cognitiu i construcció mental d’aquesta realitat. Pla per tasques -Biblioteca oberta -Classes per a les dones -Comenius… Pla per objectius : -Incorporar les llengües d’origen i familiars -Assolir el domini d’almenys una tercera llengua curricular (superar el monolingüisme) -Vertebrar la societat en la llengua d’escolarització
  20. 20. Visió: Plurilingüisme en una societat cohesionada en català Plans d'Entorn projecció Objectius i estratègies per a la millora Web interactiva Activitat de planificació: 30d. Projectes Programes Activitats 1.Català: vehicular del centre 2.Resultats: acreditació de competències 3.Castellà: metodologia comunicativa 4.Nivells orals d’anglès Modificació curricular - Ampliació - Incement d’oferta Modificació organitzativa -Horaris - Acompanyaments - Extraescolars Formació - Llengües - Avaluació - Planificació - TIC i multimèdia Materials - Programes e-TAC. estratègias recursos objetius Exemple : Incorporació del Portafolio en Projectes Integrals Font: adaptat de la UMCE-OSAC
  21. 21. La finalitat del¡aprenentatge de llengües és la comunicació, la convivència i la capacitació. Iniciació a una llengua estrangera Les llengües anglesa i francesa són les llengües estrangeres que s’imparteixen amb caràcter prioritari dins d’aquests ensenyaments. L’ensenyament inicial de les llengües anglesa i francesa s’adscriu dins el nivell A1 d’usuari bàsic, de domini de la llengua d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Se centra en les competències de la llengua oral, tot i incorporar objectius comunicatius mínims de la llengua escrita. S’adreça a persones amb desconeixement d’aquestes llengües. Iniciació a la llengua castellana S’estructura en un curs de nivell inicial que s’adreça a persones amb desconeixement de la llengua castellana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua per desenvolupar-se en la societat actual. Se centra en les competències de la llengua oral i incorpora objectius comunicatius de llengua escrita. D’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, el curs de nivell inicial s’adscriu dins del nivell A d’usuari bàsic , de domini de la llengua. El curs de nivell bàsic amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d’usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Iniciació a la llengua catalana Va adreçat a les persones amb desconeixement de la llengua catalana per tal que puguin adquirir les competències comunicatives mínimes per desenvolupar-se en la societat catalana. S’estructura en un curs de nivell inicial (d’acolliment lingüístic), un curs de nivell bàsic i un curs de nivell llindar , d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Aquests cursos s’adscriuen dins del nivell A d’usuari bàsic i del nivell B1 d’usuari independent , de domini de la llengua. (…) El curs d’acolliment lingüístic se centra en les competències de la llengua oral... S’adreça a persones amb desconeixement de la llengua catalana i té com a finalitat que aquestes persones adquireixin competències comunicatives mínimes en aquesta llengua. El curs de nivell bàsic amplia les competències en llengua oral i escrita fins al nivell A2 d’usuari bàsic definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. El curs de nivell llindar ha de possibilitar que l’aprenent es pugui desenvolupar satisfactòriament en les situacions comunicatives de la vida quotidiana. Correspon al B1 nivell llindar definit en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. Font de la Normativa: http://www.xtec.cat/fadults/ciaul/normativa/index.htm
  22. 22. Quines característiques té? <ul><li>CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC PLURILINGÜE </li></ul><ul><li>Legalitat: No pot contravenir la normativa sobre ús i aprenentatge de les llengües </li></ul><ul><li>Coherència: Respon a la realitat sociolingüística i la línia pedagògica del centre </li></ul><ul><li>Integració: Incorpora actuacions d’acollida i instruments de cohesió social en un marc plurilingüe </li></ul><ul><li>Progressió: Proposa la incorporació gradual de les innovacions </li></ul><ul><li>Participació: Es construeix en un procés de debat amb tota la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Vinculació: Compromet i vincula a tots els membres de la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Consistència: Manté la relació entre els objectius i els resultats, amb una reflexió sobre processos adients </li></ul><ul><li>Globalitat: S’aplica a la totalitat de les dinàmiques de centre (educatives, comunicatives, metodològiques…) </li></ul><ul><li>Sostenibilitat: Estableix els criteris i les prioritats per articular i seqüenciar els recursos i els projectes </li></ul>
  23. 23. Projecte Lingüístic… …com avaluar-lo? <ul><li>Factors de qualitat: </li></ul><ul><ul><li>-Compromís del centre ( Equip directiu,Consell Escolar, Claustre ) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Estabilitat ( implicació dels docents definitius ) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Sostenibilitat ( recursos propis ) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Continuïtat ( creixement planificat ) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Qualitat dels models lingüístic ( nivell del professorat ) </li></ul></ul><ul><ul><li>-Avaluació anual i regulació del procés ( revisió de la planificació ) </li></ul></ul><ul><ul><li>I M P L I C A C I Ó </li></ul></ul>Aprendre per viure... ...compartir per conviure Activitat de consens: 15d.
  24. 24. Verba volant, scripta manent …. <ul><li>Documentar la realitat, fer diagnosis, recollir dades i resultats... </li></ul><ul><li>Fer propostes de millora, introduir canvis. </li></ul><ul><li>Escriure acords, circuits, accions (actes, diaris, dossiers...) </li></ul><ul><li>Compartir les bones pràctiques (en claustre,jornades, seminaris) </li></ul><ul><li>Mantenir vigent les xarxes actives (entorns virtuals, forums) </li></ul><ul><li>Alternar el creixement intern i el creixement extern. </li></ul><ul><li>Alternar innovació i consolidació (manteniment i sostenibilitat) </li></ul><ul><li>Fer difusió del coneixement adquirit (resums, articles…) </li></ul>(les paraules volen, l’escrit perdura) Per això cal...
  25. 25. Una experiència compartida...
  26. 26. … per a triar un itinerari diferenciat Si no sabem on volem anar, acabarem on no volíem arribar: Cal planificar el viatge!
  27. 27. El projecte lingüístic de centre Un projecte plurilingüe, multicultural i amb dimensió internacional. Construcció a partir de la realitat Neus Lorenzo i Galés [email_address]
  28. 28. No aprenem… descobrim! El retrat d’un home vell... O una parella i un gos?
  29. 29. Fer emergir les intervencions en els espais ocults La diversitat de perfils i itineraris professionals, una riquesa col·lectiva Áine Furlong, Waterford Institute of Technology (Ireland) “ In-between Spaces: relationship betw.een creativity and plurilingualism” El diàleg i la conversa de suport, trobada als espais indeterminats Processos i estructures d’equilibri en l’ambivalència caòtica de la postmodernitat (tendències, circuits, xarxes processos de convivència, d’intercanvi, relació, informació i comunicació)
  30. 30. Figures i paisatges En el treball, com en la vida, el risc és la recompensa Innovació Dona vanitosa... O calavera?
  31. 31. <ul><li>Coordinació lingüística </li></ul><ul><li>El coordinador/a lingüístic/a desenvoluparà les funcions següents: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Promoure en la comunitat educativa, coordinadament amb l’assessor/a LIC, actuacions per a la sensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de la llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte educatiu basat en el plurilingüisme. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Col·laborar en l’actualització dels documents del centre (PEC, PLC, PCC, RRI, Pla d’acollida i integració, programació general del centre...) i en la gestió d’actuacions que fan referència a l’acollida i integració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en risc d’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural i la cohesió social en el centre. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Promoure actuacions en el centre i en col·laboració amb l’entorn, per potenciar la cohesió social mitjançant l’ús de la llengua catalana i l’educació intercultural, afavorint la participació de l’alumnat i garantint-ne la igualtat d’oportunitats. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnat nouvingut i/o en risc d’exclusió, participar en l’organització i optimació dels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs que hi intervenen. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Participar, si s’escau, en les comissions de treball derivades del Pla educatiu d’entorn. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Assumir funcions que es deriven del Pla per a la llengua i la cohesió social, per delegació de la direcció del centre. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fer la revisió i la correcció dels documents i textos del centre, així com resoldre els dubtes lingüístics que puguin plantejar-li la resta de professors. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Col·laborar en la coordinació dels ensenyaments inicials de llengua catalana. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fer la valoració final de curs de l’acció de coordinació portada a terme. Aquesta valoració formarà part de la Memòria anual. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Aquelles altres que li encomani el director/a o el coordinador/a, o li atribueixi el Departament d’Educació i Universitats. </li></ul></ul></ul></ul>
  32. 32. Conclusió <ul><li>No tothom ho pot fer tot, </li></ul><ul><li>ni tots poden fer el mateix… </li></ul><ul><li>però tothom pot fer alguna cosa. </li></ul><ul><li>La diversitat del Projecte Lingüístic és: </li></ul><ul><ul><li>una realitat </li></ul></ul><ul><ul><li>patrimoni col·lectiu </li></ul></ul><ul><ul><li>un model desitjable </li></ul></ul>
  33. 33. Objectius i estratègies del Sistema Educatiu Català Millorar l’èxit escolar Afavorir l’arrelament i a convivència Incrementar les oportunitats socioprofessionals, la dimensió internacionals i l’educació permanent Garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom i la cohesió social mitjançant una xarxa de centres educatius financiats amb fons públics Com? A través de canvis estructurals Les polítiques educatives d’innovació, les estratègies organizatives d’autonomia, el projecte lingüístic plurilingüe, la pràctica reflexiva i la reflexió sobre la pràctica. Vers l'excel·lència educativa Les prioritats del SECAT
  34. 34. Path for professional development -2- Working together for collective improvement How many animals can you find? You need to know the animal to be able to see it ! Eagle, wolf, wild-cat, goat, deer, cat, cammel, owl, sheep...
  35. 35. Els projecte lingüístic... ...Motor de canvi social <ul><li>Aportacions essencials: </li></ul><ul><li>Al sistema educatiu: és un motor de transformació social </li></ul><ul><li>Al centre/aula: és un motor de planificació estratègica </li></ul><ul><li>Al professorat: és un motor de reflexió metodològica </li></ul><ul><li>A l’alumnat: és un motor d’aprenentatge i construcció del coneixement </li></ul>Els projecte lingüístic forma part del projecte de centre Neus Lorenzo Galés

  ×