Album vlepkowy Chopinium.pl

792 views
709 views

Published on

Album vlepkowy Chopinium.pl

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Album vlepkowy Chopinium.pl

 1. 1. Chcemy powiedzieć o Chopinie także to, o czym nie mówi się w szkołach.
 2. 2. Okładka:FLORENTYNA „FLORA” NASTAJZwycięska vlepka - I miejsceNagrodzona rocznym Kursem Kreacji o wartości 12.000 złotychw Szkole Mistrzów Reklamy przy Akademii Leona Koźmińskiego Vlepka o Chopinie Opracowanie, grafika i skład: Piotr Nowiński Teksty: Agata Zaremba ISBN 978-83-928418-5-2 WWW.EFKM.EU © Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Warszawa 2010
 3. 3. 7Chopinium.plPlatforma internetowa Chopinium.pl jest dedy-kowana Fryderykowi Chopinowi. Chcemy powie-dzieć o Chopinie także to, o czym nie mówisię w szkołach. Mamy nadzieję, że naszedziałania – może czasem szokujące, ale nigdynudne – przyczynią się do stworzenia wśródmłodych ludzi mody na Chopina.
 4. 4. Spis treści7 Chopinium.pl11 Konkurs „Vlepka o Chopinie”13 Jury35 I. Zwycięskie vlepki53 II. Dandys, modniś67 III. Chopin w zespołach81 IV. Punk, kobiety93 V. Fortepian101 VI. Śmieszne113 VII. Smutek125 VIII. Rok Chopina139 IX. Inspiracja dla młodych157 Partnerzy projektu
 5. 5. 11Konkurs „Vlepka o Chopinie”Na konkurs napłynęło ponad 70 zgłoszeń,które zostały ocenione pod kątem kreatyw-ności i spójności ze stylistyką sztuki ulicy.Jury w składzie: Dariusz Paczkowski (3FALA),Kwiatek ([V]iuro, vlep[v]net), Miesto (not4toysgraffiti & street art shop), Paism & Svoboda(UrbanPirates), Cezary Hunkiewicz (EuropejskaFundacja Kultury Miejskiej) przyznało nagrodęgłówną - Roczny Kurs Kreacji w Szkole MistrzówReklamy przy Akademii Leona Koźmińskiego- Florentynie Nastaj. Nagrody pieniężne dostali:Monika Wróblewska, Magda Ostapiuk, KonradBłaszczyk, Elżbieta Manuiło. Wyróżnieni zo-stali: Wincenty Święcicki, Krzysztof Woć orazTomasz Siwicki.Chopinium.pl dziękuje wszystkim uczestnikom!
 6. 6. 13Jury
 7. 7. 15KwiatekKonkurs na vlepkę o Chopinie pokazał w jak jed-noznaczny sposób patrzymy na mistrza klawiatury.Na kilkadziesiąt przesłanych projektów, tylkojedna praca uciekła się do niefiguratywnegoprzedstawienia Fryderyka. Niektóre prace po-sługiwały się, tak charakterystycznym, nosem.Żadna z prac nie próbowała podjąć tematudzieł Chopina. Po tym konkursie, jak i wieluinnych, które odbyły się w ramach Roku Chopi-nowskiego można stwierdzić, że Fryderyk to nicwięcej jak twarz z banknotu, czupryna bądź nos.Na całe szczęście tak charakterystyczny.
 8. 8. Vlep[v]netwww.vlepvnet.bzzz.netEkipa Vlep[v]netu to działająca od kilku lat spo-łeczność zajmująca się animowaniem, promo-waniem i kumulowaniem działań w przestrzenipublicznej, zmieniająca się przez lata. Poprzezswoją pracę Vlep[v]net stara się wyrażać poglą-dy i pokazywać przestrzeń publiczną jako miejscesłużące nie tylko przemieszczaniu się, ale równieżjako wielką nieograniczoną galerię, teren wspól-nych działań, interakcji. Od 2003 prowadzą serwiswww.vlepvnet.bzzz.net informujący, dokumentu-jący i wspierający wszelkie aktywności wizualnew przestrzeni publicznej.Ważnym punktem działalności Vlep[v]netu jest[V]iuro - pierwsza w Polsce około-streetartowagaleria znajdująca się na podwórku 11 listopadaw sąsiedztwie klubów i praskich kamienic.
 9. 9. 17[V]iuro pełni funkcję sklepu, miejsca wypoczyn-kowego, ale przede wszystkim pracowni i galerii.Co miesiąc oddawane jest w ręce wybranegoartysty stritartowego. W wakacje został urucho-miony kolejny oddział Vlep[v]net, tym razemna lewym brzegu, czyli v2. Galeria ta znajdujesię w 5-10-15, czyli kamienicy, która swym cha-rakterem przypomina Berlin. W v2 prowadzimybadania na teorią postvandalistyczną.Vlep[v]net to także fundacja, która od roku animu-je działania, wspiera i edukuje. Kulturalna Brzeska,to cykl warsztatów skierowanych do młodzieżyz warszawskiej Pragi. Updates, to murale Apla 315,ROA, Zbioka, czy Blu, które powstały na fasadachw Warszawie. Aktualnie trwają prace nad urucho-mieniem publicznego warsztatu sita.
 10. 10. 19MIESTOUważam, że poziom nadesłanych prac na kon-kurs był marny, wręcz słaby. Odwoływano siędo najprostszych skojarzeń lub próbowano samtemat „uvlepkowić”, czyli sprowadzić go do językamłodzieżowego i zrobić coś by było „cool.”Ponadto nie lubię tematyki historyczno-poli-tycznej i całego tego Roku Chopinowskiego.Sam konkurs nie wnosi nic do naszej wiedzyo kompozytorze.
 11. 11. 21not4toysgraffiti & street art shopul. Grottgera 1, róg Belwederskiej; www.not4toys.plNot4toys działa od roku, wspiera kulturę graffiti/urban art. W asortymencie jest bardzo duży wybórfarb takich jak Molotow, Clash, Montana, Multo-na, DupliColor, AutoK, HitColor i wiele innych.Ponadto sporo markerów i tuszy On The Run,Molotow, Posca, Krink, Squeezer, Joystick itd.Poza materiałami malarskimi można się zaopatrzyćw świetne albumy, książki i magazyny przybliżającebardziej lub mniej temat sztuki miejskiej, malarstwazewnętrznego itd. Poza tym trochę mody ulicznejod rodzimych marek powiązanych ze sceną street,trochę vinyl toys i świetna atmosfera.
 12. 12. 23Dariusz PaczkowskiMoim faworytem na nagrodę główną był projektvlepki z Facebookową ikoną autorstwa MonikiWróblewskiej. To ona najlepiej oddaje duch na-szych czasów i w zabawny sposób oddaje głów-ną ideę konkursu i intencje jego organizatorów.Dla wielu ludzi ilość znajomych na portalu spo-łecznościowym jest kwintesencją popularności.Wiele osób korzysta z tego portalu by ze swoją twór-czą aktywnością docierać do kolejnych odbiorców.Kliknięcie w „Lubię to!” jest dziś wyrazem poparciai często szacunku, uchwycenie tego mechanizmuw kontekście propagowania twórczości i przybli-żenia sylwetki Fryderyka Chopina powaliło mnie.Piękny skrót, czytelny i zrozumiały.No a na koniec… kiedy te i inne vlepy będzie moż-na zobaczyć na ulicach naszych miast? Wiele zale-ży od Ciebie, bo każdy może stać się artystą ulicy.Do dzieła!
 13. 13. 3FALAwww.3fala.art.pl3Fala.art.pl – tworzymy zaangażowaną społecz-nie sztukę ulicy. Grupa powstała w 1998 rokuw Bielsku-Białej, a obecnie jest ogólnopolskimnieformalnym ruchem, łączącym ludzi z wielupolskich miast. Każdy, komu bliskie są nasze ideeoraz kodeks, może stać się kreatorem trzeciej falisztuki ulicy. Twórcy, pozostając często anonimowi,nie wahają się wykorzystywać oficjalnych me-diów, aby za ich pośrednictwem dotrzeć ze swymprzekazem do jak największej liczby odbiorców.Wierzymy, że tworząc uliczną sztukę może-my pomagać, wspierać, uczyć i służyć innym.Mamy przekonanie, iż poprzez sztukę ulicy moż-na inspirować ludzi do podejmowania pozytyw-nych działań. W swoich projektach poruszamyproblemy rasizmu, ksenofobii, wojny, konsump-cyjnego podejścia do życia, poszanowania prawczłowieka i zwierząt.
 14. 14. 25Mamy swój kodeks:• Unikamy świeżych tynków, zabytków i obiek- tów sakralnych. Po pierwsze nie szkodzić!• Mamy czyste intencje. Zamiast niszczyć i szkodzić - chcemy pomagać i tworzyć. Wiatr nas kręci, a nie dragi.• Szukamy miejsc, w których nasze szablony ożywią ulice.• Róbmy swoje bez ortodoksji i dawania dupy. Robimy to jak jest ochota, wolny czas, wena twórcza. Pora roku, dnia czy nocy nie jest istotna.Prowadzimy warsztaty graffiti, pokazy i wykładyna temat wykorzystywania sztuki ulicy w działa-niach społecznych.Zapraszamy na portal prezentujący polskązaangażowaną sztukę ulicy: www.3fala.art.pl
 15. 15. 27Paism & SvobodaZ ręką na sercu przyznajemy, że nie było łatwowybrać tę jedyną vlepkę. Wspólnie ze Svobodądługo zastanawialiśmy się, komu przyznać1 miejsce. Niektóre z prac rozbawiły nas, zaska-kując swoim konceptem, inne z kolei przyciągaływzrok jakością wykonania, której bardzo częstobrakowało tym pierwszym.Odnieśliśmy wrażenie, że większość uczestni-ków postawiła właśnie na koncept, co negatywnieodbiło się chociażby na typografii, której jeste-śmy wielkimi fanami. Niemniej jednak z czystymsumieniem możemy stwierdzić, że pierwsze5 miejsc to po prostu 5 najlepszych prac.
 16. 16. 29UrbanPirates.orgwww.urbanpirates.orgUrbanPirates.org to serwis, któremu polskie graf-fiti, street art oraz typografia są bardzo bliskie.Staramy się zaprezentować pełny profil wybra-nych twórców, czyli oprócz samych prac na ścia-nach pojawiają się także płótna, grafiki, instalacjelub rzeźby. Na stronie można znaleźć wywiadyz polskimi twórcami, zapowiedzi najlepszych im-prez powiązanych z graffiti, fotorelacje, jak i świeżewiadomości z całego świata.
 17. 17. 31Cezary HunkiewiczZaznaczyłbym dwa aspekty konkursu. Jeden tostosunkowo wysoka liczba zgłoszeń, drugi to niskipoziom nadesłanych prac. Osobiście najbardziejprzypadły mi do gustu projekty o nieskom-plikowanej, nieprzegadanej formie i treści.Kilka z nich można uznać za ciekawe i dojrzałe,choć nie zawsze przypisane do nośnika jakimjest vlepka.
 18. 18. Europejska FundacjaKultury Miejskiejwww.efkm.euEuropejska Fundacja Kultury Miejskiej zostałazałożona w 2007 roku. Organizowaliśmy mię-dzynarodowe festiwale, projekcje filmowe i wy-stawy sztuki ulicznej. Prowadziliśmy warsztatyz młodzieżą, spotkania i panele dyskusyjne.Zrealizowaliśmy również ogólnopolskie badanianad polskimi organizacjami pozarządowymi zwią-zanymi z kulturą. Pokazujemy, że graffiti i stre-et art zasługują na miano pełnoprawnej sztuki.Udowadniamy, że kultura uliczna i miejska sąnieodłącznymi elementami przestrzeni publicznejwzbogacającymi naszą codzienną rzeczywistość.Ostatnio razem z Urzędem Marszałkowskimw Lublinie zrealizowaliśmy mural z okazji
 19. 19. 33obchodów XXX-lecia Lubelskiego Lipca ’80.Włączyliśmy graffiti, street art i komiks w ob-chody Roku Chopinowskiego. Organizujemycykliczne edycje międzynarodowych spotkańartystów - Meeting of Styles we Wrocławiu(z grupą Kolektyf) i Lubelskiego FestiwaluGraffiti. Wspieramy i współtworzymy największąinternetową galerię graffiti i street artu w Polsce– grafwizje.pl. Prężnie działa Aula Polska – inicjaty-wa budująca kulturę przedsiębiorczości w ramachprogramu Digital Culture.Koncentrujemy się na wzmacnianiu zespołui pozycji organizacji w sektorze.
 20. 20. 35I. Zwycięskie vlepki„Kapelusze z głów, panowie!Oto geniusz!” - Artur Schumann o Fryderyku Chopinie
 21. 21. 37I miejsceFlorentyna „Flora” NastajNagroda: roczny Kurs Kreacjio wartości 12.000 złotych w SzkoleMistrzów Reklamy przy AkademiiLeona KoźmińskiegoBio: Skończyła malarstwo, jak maluje to potwory.Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym.Lubi rower i tradycyjne techniki typograficzne.Inspiracja: Zainspirowała się najbardziejnowojorskim utworem Szopena.
 22. 22. 39II miejsceMonika WróblewskaNagroda: 1000 złInspiracja: „Zastanawiając się nad projektemvlepki - postanowiłam wykorzystać profilFryderyka Chopina. Po przejrzeniu zdjęći portretów sławnych ludzi, wybór padłna Michaela Jacksona, ponieważ uznałam,że jego sylwetka w charakterystycznej poziebędzie najlepiej rozpoznawalna.”
 23. 23. 41III miejsce (ex aequo)Magda OstapiukNagroda: 250 złBio: Magda Ostapiuk, (pilna) studentka ASP Poznań.Inspiracja: „Całe życie wszystko na ostatnią chwilę.Lubię to, beskitu.com.”
 24. 24. 43III miejsce (ex aequo)Konrad BłaszczykNagroda: 250 złBio: Konrad Błaszczyk, zajmuje się m.in.: graffiti,grafiką komputerową, malowaniem obrazów.Inspiracja: „Pomysł na vlepkę nie był wytworemskomplikowanych procesów szukania inspiracji,wpadł do głowy i go wykonałem. Chciałem połą-czyć chopinowską profesję z młodzieżowym,ulicznym wizerunkiem, nawiązującym równieżdo street artu - jak widać, wyszło nieźle.”
 25. 25. 45III miejsce (ex aequo)Elżbieta ManuiłoNagroda: 250 złBio: Elżbieta Manuiło, studentka Slawistyki naUniwersytecie Gdańskim. Laureatka stypendiumMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, corocznastypendystka Uniwersytetu Gdańskiego. Aktorkaw Teatrze Cztery Żywioły oraz była członkiniTeatru Niepokorni. Laureatka licznych nagródza utwory poetyckie i prozatorskie.Inspiracja: „Interesuję się kozaczeniem, robieniemniematerialnego messu i nie byciem kobietą.Inspiracją do powstania vlepki była punkowaprzeszłość i wspomnienie cierpkiego smakuKomandosa w ustach.”
 26. 26. 47WyróżnienieWincenty ŚwięcickiBio: Wincenty Święcicki, zajmuje się wizyjnościącałości otoczenia.Inspiracja:„Inspiracją jest energia personifikacji tematyki.”
 27. 27. 49WyróżnienieKrzysztof WoćBio: Krzysiek Woć, Lublin. Zajmuje się grafikązarówno dla przyjemności jak i dla pieniędzy ;)Numer buta: 44, ulubiony kolor: C70 M36 Y0 K0Inspiracja: ”Jeśli chodzi o ideę, to chciałempokazać Chopina takiego, jakiego znamy,czyli człowieka-muzykę. Muzyka tworzyłajego tak, jak on tworzył muzykę.Właściwie tyle, dość prosty projekt.”
 28. 28. 51WyróżnienieTomasz SiwickiBio: Tomasz Siwicki, pseudonim GrubyTony GRB.Zajmuje się muzyką (jest raperem i producentem)oraz projektowaniem graficznym.Inspiracja: „Uwielbiam tworzyć cokolwiek.Na tworzenie vlepek największy wpływ miałyzarazem: burza mózgów - ja kontra kawa, jak iniespodziewany strzał pomysłem w głowę podczasjazdy autobusem.”
 29. 29. 53II. Dandys, modniś„Fryderyk Chopin byłmodnisiem, dandysem,człowiekiem kochającymdobre ubranie i dobretowarzystwo.” - ELLE 05/2010 str.80
 30. 30. 55Rafał WojciechowskiBio: Rafał Wojciechowski, Warszawa.Inspiracja: „Moja praca to bardziej portret niżtradycyjna vlepka. Chciałem pokazać moją wizjęChopina, jako producenta muzycznego, któryprodukuje muzykę dla takich gwiazd jak: JustinTimberlake czy Jay - Z. Taki „Original Ganster”z Żelazowej Woli.”
 31. 31. 57Konrad BłaszczykBio: Konrad Błaszczyk, zajmuje się m.in.: graffiti,grafiką komputerową, malowaniem obrazów.Inspiracja: „Pomysł na vlepkę nie był wytworemskomplikowanych procesów szukania inspiracji,wpadł do głowy i go wykonałem. Chciałem połą-czyć chopinowską profesję z młodzieżowym,ulicznym wizerunkiem, nawiązującym równieżdo street artu - jak widać, wyszło nieźle.”
 32. 32. 59Ludmiła SteciakBio: Ludmiła Steciak, Gdańsk, studentka edukacjiartystycznej w zakresie sztuk plastycznychw Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Inspiracja: ”Zrobiłam dwie vlepki i nie inspirowa-łam się czymś konkretnym, ale po zapoznaniu sięz tematem wyobrażałam sobie Chopina w dzisiej-szych czasach, i myślę, że wszystko, co chciałamprzekazać, ujęłam w swoich pracach, a interpre-tacje pozostawiam odbiorcom.”
 33. 33. 61Tomasz SiwickiBio: Tomasz Siwicki, pseudonim GrubyTony GRB.Zajmuje się muzyką (jest raperem i producentem)oraz projektowaniem graficznym.Inspiracja: „Uwielbiam tworzyć cokolwiek.Na tworzenie vlepek największy wpływ miałyzarazem: burza mózgów - ja kontra kawa,jak i niespodziewany strzał pomysłemw głowę podczas jazdy autobusem.”
 34. 34. 63Diana Karpowicz
 35. 35. 65Piotr Winnicki
 36. 36. 67III. Chopin w zespołach„Dopóki nie grają Chopina,wszystko jest w porządku.” - Artur Rubinstein o zespole The Beatles
 37. 37. 69Jacek RudzkiBio: Jacek Rudzki, absolwent kierunku grafikawydawnicza Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projekto-wania oraz Wydziału Artystycznego UniwersytetuMarii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W 2010 rokuobronił z wyróżnieniem dyplom artystycznyw Zakładzie Sztuki i Mediów Cyfrowych.Freelancer, zajmujący się grafiką projektową,w szczególności plakatem, systemamiidentyfikacji wizualnej oraz ilustracją.
 38. 38. 71Jacek RudzkiInspiracja: ”Tworząc projekty vlepekinspirowałem się współczesnymi gwiazdamimuzyki popularnej. Myśląc, czy i w jaki sposóbFryderyk Chopin odnalazłby się między nimi.”
 39. 39. 73Radosław DerubaBio: Radosław Deruba, student filozofii II stopniana Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną pasjąsą m.in.: grafika komputerowa, montaż, efektyspecjalne oraz vj’ing.
 40. 40. 75Radosław DerubaInspiracja: „Tworząc chopinowskie vlepki,sugerowałem się wyrazistością kompozytora- niepowtarzalnością, ponadczasowym duchem,który cechował/cechuje także artystów,którzy zostali scaleni w moich pracachwłaśnie z Chopinem.”
 41. 41. 77Tomasz SiwickiBio: Tomasz Siwicki, pseudonim GrubyTony GRB.Zajmuje się muzyką (jest raperem i producentem)oraz projektowaniem graficznym.Inspiracja: „Uwielbiam tworzyć cokolwiek.Na tworzenie vlepek największy wpływ miałyzarazem: burza mózgów - ja kontra kawa,jak i niespodziewany strzał pomysłemw głowę podczas jazdy autobusem.”
 42. 42. 79Diana Karpowicz
 43. 43. 81IV. Punk, kobiety„Dużo podróżował, prowadziłnocne życie, imprezowałpo salonach. Był w związkuze starszą kobietą, w dodatkurozwódką, George Sand…To wszystko było bardzo punk.” - Wypowiedź DJ Artura 8 o Fryderyku Chopinie (ELLE 05/2010 str.82)
 44. 44. 83Elżbieta ManuiłoBio: Elżbieta Manuiło, studentka Slawistykina Uniwersytecie Gdańskim. Laureatka stypen-dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,coroczna stypendystka Uniwersytetu Gdańskiego.Aktorka w Teatrze Cztery Żywioły oraz była człon-kini Teatru Niepokorni. Laureatka licznych nagródza utwory poetyckie i prozatorskie.
 45. 45. 85Elżbieta ManuiłoInspiracja: „Interesuję się kozaczeniem, robieniemniematerialnego messu i nie byciem kobietą.Inspiracją do powstania vlepki była punkowaprzeszłość i wspomnienie cierpkiego smakuKomandosa w ustach.”
 46. 46. 87Diana Karpowicz
 47. 47. 89Kaja Rajska
 48. 48. 91Robert Giza
 49. 49. 93V. Fortepian
 50. 50. 95Katarzyna MeszkaBio: Katarzyna Meszka, studentka grafikina Wydziale Artystycznym w Lublinie.Inspiracja: „Swoje inspiracje najczęściej czerpięz głowy. Pomysł na Chopina i vlepkę narodził sięz połączenia wyobrażenia o wizerunku współ-czesnego artysty i upodobania do minimalizmui prostoty.”
 51. 51. 97Bartosz Kowalski
 52. 52. 99VI. Śmieszne„Kawalarz, dowcipniś, imitatori czarodziej – Fryderyk Chopinod dziecka miał niepowtarzalnepoczucie humoru. Był wesołyi pełen zabawnych pomysłów.”- Piotr Mysłakowski, MAGAZYN CHOPIN nr 4/2010
 53. 53. 101Florentyna „Flora” NastajBio: Skończyła malarstwo, jak maluje to potwory.Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym.Lubi rower i tradycyjne techniki typograficzne.Inspiracja: Zainspirowała się najbardziejnowojorskim utworem Szopena.
 54. 54. 103Radosław DerubaBio: Radosław Deruba, student filozofii II stopniana Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną pasjąsą m.in.: grafika komputerowa, montaż, efektyspecjalne oraz vj’ing.Inspiracja: „Tworząc chopinowskie vlepki,sugerowałem się wyrazistością kompozytora- niepowtarzalnością, ponadczasowym duchem,który cechował/cechuje także artystów,którzy zostali scaleni w moich pracachwłaśnie z Chopinem.”
 55. 55. 105Norbert Michno
 56. 56. 107Diana Karpowicz
 57. 57. 109Agnieszka Gietko
 58. 58. 111VII. Smutek„Ani muzyka dzisiaj mnie niecieszy - już późno w noc, a spaćmi się nie chce; nie wiem, czegomi brak.” - Album-dziennik Fryderyka Chopina, 1 maja 1831, Wiedeń
 59. 59. 113Przemysław PietralczykBio: Amator/pasjonat grafiki.Inspiracja: ”Inspiracją dla mnie był sam temat.Jest rok Chopinowski, a mało kto o tym wie...MWC/siedem procent”
 60. 60. 115Anna KąckaInspiracja: „Tworząc moją vlepkę, nieco sięzagapiłam - otóż nie doczytałam uwagi o nowo-czesnym jej aspekcie. Dlatego inspirowałam sięmuzyką, zapisie nutowym - nazwisko Chopinaukłada się na pięciolinii z pól. Zawsze, gdy słuchamutworów tego niezwykłego twórcy, mam wrażenie,że wśród tonów wyczuwam do pagórków leśnych,do tych łąk zielonych....”
 61. 61. 117Ludmiła SteciakBio: Ludmiła Steciak, Gdańsk, studentkaedukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycz-nych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Inspiracja: ”Zrobiłam dwie vlepki i nie inspirowa-łam się czymś konkretnym, ale po zapoznaniu sięz tematem wyobrażałam sobie Chopina w dzisiej-szych czasach, i myślę, że wszystko, co chciałamprzekazać, ujęłam w swoich pracach,a interpretacje pozostawiam odbiorcom.”
 62. 62. 119Michał KasprzakBio: Michał Kasprzak, prowadzi własną działalnośćgospodarczą - artystyczną agencję reklamowąZENN (www.zenn.pl).Inspiracja: „Od wielu lat zajmuję się malowaniemgraffiti, dlatego właśnie taką stylizację wybrałemdla Fryderyka Chopina.”
 63. 63. 121Robert Giza
 64. 64. 123VIII. Rok ChopinaPodobno Chopin sam powiedział,że „najdziwniejszy z ludzi jestgeniusz”. Ale prawdziwy geniuszzasługuje na to, by miećswój ro(c)k!
 65. 65. 125Jacek RudzkiBio: Jacek Rudzki, absolwent kierunku grafikawydawnicza Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projekto-wania oraz Wydziału Artystycznego UniwersytetuMarii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W 2010 rokuobronił z wyróżnieniem dyplom artystycznyw Zakładzie Sztuki i Mediów Cyfrowych.Freelancer, zajmujący się grafiką projektową,w szczególności plakatem, systemamiidentyfikacji wizualnej oraz ilustracją.Inspiracja: ”Tworząc projekty vlepekinspirowałem się współczesnymi gwiazdamimuzyki popularnej. Myśląc, czy i w jaki sposóbFryderyk Chopin odnalazłby się między nimi.”
 66. 66. 127Radosław DerubaBio: Radosław Deruba, student filozofii II stopniana Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną pasjąsą m.in.: grafika komputerowa, montaż, efektyspecjalne oraz vj’ing.Inspiracja: „Tworząc chopinowskie vlepki,sugerowałem się wyrazistością kompozytora- niepowtarzalnością, ponadczasowym duchem,który cechował/cechuje także artystów,którzy zostali scaleni w moich pracachwłaśnie z Chopinem.”
 67. 67. 129Jakub MikołajczukBio: Jakub Mikołajczuk, zajmuje się szeroko rozu-mianym DTP (Desktop Publishing), freelancer.Jego hobby, oprócz dizajnu, to fotografia.Inspiracja: ”Projektując vlepkę, starałem sięwyobrazić sobie Chopina dzisiaj. Skojarzył misię z ekscentrykiem, którego nazwisko stało sięmiędzynarodową, dobrze rozpoznawalną marką.Fryderyk mógłby np. sygnować nią sprzętmuzyczny. Oprócz tego, chciałem przedstawićpostać kompozytora tak, aby każdy, kto patrzyna vlepę, czuł jednocześnie na sobie jego wzrok (…)Wykorzystałem w tym celu efekt podobny do tego,jaki daje specyficzny szerokokątny obiektywaparatu fotograficznego zwany rybim okiem(tzw. fisheye).”
 68. 68. 131Klara OstaniewiczBio: Klara Ostaniewicz, studentka architektury naPolitechnice Warszawskiej, obecnie pracuje nadpracą dyplomową na studiach magisterskich.Inspiracja: ”Wyobrażam sobie, że Chopin,gdyby żył w naszych czasach, występowałby nawielkich festiwalach, w świetle reflektorów, przedstutysięczną widownią, dawałby koncerty forte-pianowe połączone z muzyką elektroniczną.Moja vlepka nawiązuje do plakatów, jakie mogłybysię pojawić przed jednym z takich koncertów.”
 69. 69. 133Mateusz JasnochInspiracja: 200 lat temu narodził sięnajlepszy pianista. Teraz my tworzymy takjak on, w sposób jaki umiemy.”
 70. 70. 135Norbert Michno
 71. 71. 137IX. Inspiracja dla młodych„Chcieliśmy pokazać, że Chopinmoże być inspiracją dlamłodego pokolenia, a jegomuzyka jest ponadczasowa.” - Numer Raz
 72. 72. 139Monika WróblewskaInspiracja: „Zastanawiając się nad projektemvlepki - postanowiłam wykorzystać profilFryderyka Chopina.”
 73. 73. 141Krzysztof BuciorBio: Krzysztof Bucior, student kulturoznawstwana KUL-u, ukończył studium plastyczne.Inspiracja: ”Inspiracją do vlepki był obecnytrend w muzyce, gdzie bardzo często muzykajest grana nie na żywych instrumentach,lecz za pomocą adapterów.”
 74. 74. 143Magda OstapiukBio: Magda Ostapiuk, (pilna) studentka ASP Poznań.Inspiracja: „Całe życie wszystko na ostatnią chwilę.Lubię to, beskitu.com.”
 75. 75. 145Diana Karpowicz
 76. 76. 147Paweł Goluch
 77. 77. I CH OPIN 20101810
 78. 78. 149Sebastian Sikora
 79. 79. 151AcidOne
 80. 80. 153AcidOne
 81. 81. 155Partnerzy projektu
 82. 82. 157Szkoła Mistrzów ReklamySzkoła Mistrzów Reklamy przy ALK to jedy-na w Polsce szkoła, przygotowująca do pracyw agencjach reklamowych w zawodach: copywri-ter / art director, account manager, event manager,strateg, media planner. Zajęcia prowadzą wyłącz-nie ludzie pracujący w agencjach reklamowych,tworzący oblicze polskiej reklamy.W ramach ćwiczeń studenci pracują dla prawdzi-wych klientów, realizują prawdziwe kampanie.Już w trakcie trwania kursów studenci mająmożliwość odbywania staży. Absolwenci SMRpracują w takich agencjach jak Y&R, MCE,Ogilvy, Leo Burnett, Euro RSCG, Grey,Grandes Kochonos i innych.
 83. 83. 159GG Network S.A.GG Network S.A. jest spółką oferującą nowoczesnerozwiązania komunikacyjne, telekomunikacyj-ne, medialne i społecznościowe. Najważniejsze jejprodukty to: komunikator Gadu-Gadu, telefoniana kartę GaduAIR, radio internetowe OPEN.FMoraz serwisy społecznościowe GG.pl, blip.pli MojaGeneracja.pl. Misją spółki jest zaoferowaniepowszechnej i przyjaznej komunikacji, opartej nanowoczesnych technologiach i skierowanej do ma-sowej grupy odbiorców. Z usług spółki korzysta jużco drugi polski internauta.
 84. 84. 161JBL / Harman KardonJBLR i Harman Kardon należą do grupy HARMAN,wiodącego producenta najwyższej klasy rozwiązańaudio i infotainment, skierowanych do klientóww ich domach, w samochodach oraz w wielu innychmiejscach. Legendarne marki skupione w grupieHarman od ponad 60 lat słyną z innowacyjnychproduktów najwyższej jakości, tworzonych z pasją.Więcej informacji na www.jbl.pl
 85. 85. WWW.EFKM.EU „Po tym konkursie, jak i wielu innych, które odbyły się w ramach Roku Chopinowskiego można stwierdzić, że Fryderyk to nic więcej jak twarz z banknotu, czupryna bądź nos. Na całe szczęście tak charakterystyczny.” - Kwiatek, Vlep[v]netPartnerzy projektu:Zrealizowano ze środkówMinistra Kulturyi DziedzictwaNarodowego. © Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Warszawa 2010

×