Album vlepkowy Chopinium.pl
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Album vlepkowy Chopinium.pl

on

 • 846 views

Album vlepkowy Chopinium.pl

Album vlepkowy Chopinium.pl

Statistics

Views

Total Views
846
Views on SlideShare
845
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Album vlepkowy Chopinium.pl Album vlepkowy Chopinium.pl Document Transcript

 • Chcemy powiedzieć o Chopinie także to, o czym nie mówi się w szkołach.
 • Okładka:FLORENTYNA „FLORA” NASTAJZwycięska vlepka - I miejsceNagrodzona rocznym Kursem Kreacji o wartości 12.000 złotychw Szkole Mistrzów Reklamy przy Akademii Leona Koźmińskiego Vlepka o Chopinie Opracowanie, grafika i skład: Piotr Nowiński Teksty: Agata Zaremba ISBN 978-83-928418-5-2 WWW.EFKM.EU © Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Warszawa 2010
 • 7Chopinium.plPlatforma internetowa Chopinium.pl jest dedy-kowana Fryderykowi Chopinowi. Chcemy powie-dzieć o Chopinie także to, o czym nie mówisię w szkołach. Mamy nadzieję, że naszedziałania – może czasem szokujące, ale nigdynudne – przyczynią się do stworzenia wśródmłodych ludzi mody na Chopina.
 • Spis treści7 Chopinium.pl11 Konkurs „Vlepka o Chopinie”13 Jury35 I. Zwycięskie vlepki53 II. Dandys, modniś67 III. Chopin w zespołach81 IV. Punk, kobiety93 V. Fortepian101 VI. Śmieszne113 VII. Smutek125 VIII. Rok Chopina139 IX. Inspiracja dla młodych157 Partnerzy projektu
 • 11Konkurs „Vlepka o Chopinie”Na konkurs napłynęło ponad 70 zgłoszeń,które zostały ocenione pod kątem kreatyw-ności i spójności ze stylistyką sztuki ulicy.Jury w składzie: Dariusz Paczkowski (3FALA),Kwiatek ([V]iuro, vlep[v]net), Miesto (not4toysgraffiti & street art shop), Paism & Svoboda(UrbanPirates), Cezary Hunkiewicz (EuropejskaFundacja Kultury Miejskiej) przyznało nagrodęgłówną - Roczny Kurs Kreacji w Szkole MistrzówReklamy przy Akademii Leona Koźmińskiego- Florentynie Nastaj. Nagrody pieniężne dostali:Monika Wróblewska, Magda Ostapiuk, KonradBłaszczyk, Elżbieta Manuiło. Wyróżnieni zo-stali: Wincenty Święcicki, Krzysztof Woć orazTomasz Siwicki.Chopinium.pl dziękuje wszystkim uczestnikom!
 • 13Jury
 • 15KwiatekKonkurs na vlepkę o Chopinie pokazał w jak jed-noznaczny sposób patrzymy na mistrza klawiatury.Na kilkadziesiąt przesłanych projektów, tylkojedna praca uciekła się do niefiguratywnegoprzedstawienia Fryderyka. Niektóre prace po-sługiwały się, tak charakterystycznym, nosem.Żadna z prac nie próbowała podjąć tematudzieł Chopina. Po tym konkursie, jak i wieluinnych, które odbyły się w ramach Roku Chopi-nowskiego można stwierdzić, że Fryderyk to nicwięcej jak twarz z banknotu, czupryna bądź nos.Na całe szczęście tak charakterystyczny.
 • Vlep[v]netwww.vlepvnet.bzzz.netEkipa Vlep[v]netu to działająca od kilku lat spo-łeczność zajmująca się animowaniem, promo-waniem i kumulowaniem działań w przestrzenipublicznej, zmieniająca się przez lata. Poprzezswoją pracę Vlep[v]net stara się wyrażać poglą-dy i pokazywać przestrzeń publiczną jako miejscesłużące nie tylko przemieszczaniu się, ale równieżjako wielką nieograniczoną galerię, teren wspól-nych działań, interakcji. Od 2003 prowadzą serwiswww.vlepvnet.bzzz.net informujący, dokumentu-jący i wspierający wszelkie aktywności wizualnew przestrzeni publicznej.Ważnym punktem działalności Vlep[v]netu jest[V]iuro - pierwsza w Polsce około-streetartowagaleria znajdująca się na podwórku 11 listopadaw sąsiedztwie klubów i praskich kamienic.
 • 17[V]iuro pełni funkcję sklepu, miejsca wypoczyn-kowego, ale przede wszystkim pracowni i galerii.Co miesiąc oddawane jest w ręce wybranegoartysty stritartowego. W wakacje został urucho-miony kolejny oddział Vlep[v]net, tym razemna lewym brzegu, czyli v2. Galeria ta znajdujesię w 5-10-15, czyli kamienicy, która swym cha-rakterem przypomina Berlin. W v2 prowadzimybadania na teorią postvandalistyczną.Vlep[v]net to także fundacja, która od roku animu-je działania, wspiera i edukuje. Kulturalna Brzeska,to cykl warsztatów skierowanych do młodzieżyz warszawskiej Pragi. Updates, to murale Apla 315,ROA, Zbioka, czy Blu, które powstały na fasadachw Warszawie. Aktualnie trwają prace nad urucho-mieniem publicznego warsztatu sita.
 • 19MIESTOUważam, że poziom nadesłanych prac na kon-kurs był marny, wręcz słaby. Odwoływano siędo najprostszych skojarzeń lub próbowano samtemat „uvlepkowić”, czyli sprowadzić go do językamłodzieżowego i zrobić coś by było „cool.”Ponadto nie lubię tematyki historyczno-poli-tycznej i całego tego Roku Chopinowskiego.Sam konkurs nie wnosi nic do naszej wiedzyo kompozytorze.
 • 21not4toysgraffiti & street art shopul. Grottgera 1, róg Belwederskiej; www.not4toys.plNot4toys działa od roku, wspiera kulturę graffiti/urban art. W asortymencie jest bardzo duży wybórfarb takich jak Molotow, Clash, Montana, Multo-na, DupliColor, AutoK, HitColor i wiele innych.Ponadto sporo markerów i tuszy On The Run,Molotow, Posca, Krink, Squeezer, Joystick itd.Poza materiałami malarskimi można się zaopatrzyćw świetne albumy, książki i magazyny przybliżającebardziej lub mniej temat sztuki miejskiej, malarstwazewnętrznego itd. Poza tym trochę mody ulicznejod rodzimych marek powiązanych ze sceną street,trochę vinyl toys i świetna atmosfera.
 • 23Dariusz PaczkowskiMoim faworytem na nagrodę główną był projektvlepki z Facebookową ikoną autorstwa MonikiWróblewskiej. To ona najlepiej oddaje duch na-szych czasów i w zabawny sposób oddaje głów-ną ideę konkursu i intencje jego organizatorów.Dla wielu ludzi ilość znajomych na portalu spo-łecznościowym jest kwintesencją popularności.Wiele osób korzysta z tego portalu by ze swoją twór-czą aktywnością docierać do kolejnych odbiorców.Kliknięcie w „Lubię to!” jest dziś wyrazem poparciai często szacunku, uchwycenie tego mechanizmuw kontekście propagowania twórczości i przybli-żenia sylwetki Fryderyka Chopina powaliło mnie.Piękny skrót, czytelny i zrozumiały.No a na koniec… kiedy te i inne vlepy będzie moż-na zobaczyć na ulicach naszych miast? Wiele zale-ży od Ciebie, bo każdy może stać się artystą ulicy.Do dzieła!
 • 3FALAwww.3fala.art.pl3Fala.art.pl – tworzymy zaangażowaną społecz-nie sztukę ulicy. Grupa powstała w 1998 rokuw Bielsku-Białej, a obecnie jest ogólnopolskimnieformalnym ruchem, łączącym ludzi z wielupolskich miast. Każdy, komu bliskie są nasze ideeoraz kodeks, może stać się kreatorem trzeciej falisztuki ulicy. Twórcy, pozostając często anonimowi,nie wahają się wykorzystywać oficjalnych me-diów, aby za ich pośrednictwem dotrzeć ze swymprzekazem do jak największej liczby odbiorców.Wierzymy, że tworząc uliczną sztukę może-my pomagać, wspierać, uczyć i służyć innym.Mamy przekonanie, iż poprzez sztukę ulicy moż-na inspirować ludzi do podejmowania pozytyw-nych działań. W swoich projektach poruszamyproblemy rasizmu, ksenofobii, wojny, konsump-cyjnego podejścia do życia, poszanowania prawczłowieka i zwierząt.
 • 25Mamy swój kodeks:• Unikamy świeżych tynków, zabytków i obiek- tów sakralnych. Po pierwsze nie szkodzić!• Mamy czyste intencje. Zamiast niszczyć i szkodzić - chcemy pomagać i tworzyć. Wiatr nas kręci, a nie dragi.• Szukamy miejsc, w których nasze szablony ożywią ulice.• Róbmy swoje bez ortodoksji i dawania dupy. Robimy to jak jest ochota, wolny czas, wena twórcza. Pora roku, dnia czy nocy nie jest istotna.Prowadzimy warsztaty graffiti, pokazy i wykładyna temat wykorzystywania sztuki ulicy w działa-niach społecznych.Zapraszamy na portal prezentujący polskązaangażowaną sztukę ulicy: www.3fala.art.pl
 • 27Paism & SvobodaZ ręką na sercu przyznajemy, że nie było łatwowybrać tę jedyną vlepkę. Wspólnie ze Svobodądługo zastanawialiśmy się, komu przyznać1 miejsce. Niektóre z prac rozbawiły nas, zaska-kując swoim konceptem, inne z kolei przyciągaływzrok jakością wykonania, której bardzo częstobrakowało tym pierwszym.Odnieśliśmy wrażenie, że większość uczestni-ków postawiła właśnie na koncept, co negatywnieodbiło się chociażby na typografii, której jeste-śmy wielkimi fanami. Niemniej jednak z czystymsumieniem możemy stwierdzić, że pierwsze5 miejsc to po prostu 5 najlepszych prac.
 • 29UrbanPirates.orgwww.urbanpirates.orgUrbanPirates.org to serwis, któremu polskie graf-fiti, street art oraz typografia są bardzo bliskie.Staramy się zaprezentować pełny profil wybra-nych twórców, czyli oprócz samych prac na ścia-nach pojawiają się także płótna, grafiki, instalacjelub rzeźby. Na stronie można znaleźć wywiadyz polskimi twórcami, zapowiedzi najlepszych im-prez powiązanych z graffiti, fotorelacje, jak i świeżewiadomości z całego świata.
 • 31Cezary HunkiewiczZaznaczyłbym dwa aspekty konkursu. Jeden tostosunkowo wysoka liczba zgłoszeń, drugi to niskipoziom nadesłanych prac. Osobiście najbardziejprzypadły mi do gustu projekty o nieskom-plikowanej, nieprzegadanej formie i treści.Kilka z nich można uznać za ciekawe i dojrzałe,choć nie zawsze przypisane do nośnika jakimjest vlepka.
 • Europejska FundacjaKultury Miejskiejwww.efkm.euEuropejska Fundacja Kultury Miejskiej zostałazałożona w 2007 roku. Organizowaliśmy mię-dzynarodowe festiwale, projekcje filmowe i wy-stawy sztuki ulicznej. Prowadziliśmy warsztatyz młodzieżą, spotkania i panele dyskusyjne.Zrealizowaliśmy również ogólnopolskie badanianad polskimi organizacjami pozarządowymi zwią-zanymi z kulturą. Pokazujemy, że graffiti i stre-et art zasługują na miano pełnoprawnej sztuki.Udowadniamy, że kultura uliczna i miejska sąnieodłącznymi elementami przestrzeni publicznejwzbogacającymi naszą codzienną rzeczywistość.Ostatnio razem z Urzędem Marszałkowskimw Lublinie zrealizowaliśmy mural z okazji
 • 33obchodów XXX-lecia Lubelskiego Lipca ’80.Włączyliśmy graffiti, street art i komiks w ob-chody Roku Chopinowskiego. Organizujemycykliczne edycje międzynarodowych spotkańartystów - Meeting of Styles we Wrocławiu(z grupą Kolektyf) i Lubelskiego FestiwaluGraffiti. Wspieramy i współtworzymy największąinternetową galerię graffiti i street artu w Polsce– grafwizje.pl. Prężnie działa Aula Polska – inicjaty-wa budująca kulturę przedsiębiorczości w ramachprogramu Digital Culture.Koncentrujemy się na wzmacnianiu zespołui pozycji organizacji w sektorze.
 • 35I. Zwycięskie vlepki„Kapelusze z głów, panowie!Oto geniusz!” - Artur Schumann o Fryderyku Chopinie
 • 37I miejsceFlorentyna „Flora” NastajNagroda: roczny Kurs Kreacjio wartości 12.000 złotych w SzkoleMistrzów Reklamy przy AkademiiLeona KoźmińskiegoBio: Skończyła malarstwo, jak maluje to potwory.Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym.Lubi rower i tradycyjne techniki typograficzne.Inspiracja: Zainspirowała się najbardziejnowojorskim utworem Szopena.
 • 39II miejsceMonika WróblewskaNagroda: 1000 złInspiracja: „Zastanawiając się nad projektemvlepki - postanowiłam wykorzystać profilFryderyka Chopina. Po przejrzeniu zdjęći portretów sławnych ludzi, wybór padłna Michaela Jacksona, ponieważ uznałam,że jego sylwetka w charakterystycznej poziebędzie najlepiej rozpoznawalna.”
 • 41III miejsce (ex aequo)Magda OstapiukNagroda: 250 złBio: Magda Ostapiuk, (pilna) studentka ASP Poznań.Inspiracja: „Całe życie wszystko na ostatnią chwilę.Lubię to, beskitu.com.”
 • 43III miejsce (ex aequo)Konrad BłaszczykNagroda: 250 złBio: Konrad Błaszczyk, zajmuje się m.in.: graffiti,grafiką komputerową, malowaniem obrazów.Inspiracja: „Pomysł na vlepkę nie był wytworemskomplikowanych procesów szukania inspiracji,wpadł do głowy i go wykonałem. Chciałem połą-czyć chopinowską profesję z młodzieżowym,ulicznym wizerunkiem, nawiązującym równieżdo street artu - jak widać, wyszło nieźle.”
 • 45III miejsce (ex aequo)Elżbieta ManuiłoNagroda: 250 złBio: Elżbieta Manuiło, studentka Slawistyki naUniwersytecie Gdańskim. Laureatka stypendiumMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, corocznastypendystka Uniwersytetu Gdańskiego. Aktorkaw Teatrze Cztery Żywioły oraz była członkiniTeatru Niepokorni. Laureatka licznych nagródza utwory poetyckie i prozatorskie.Inspiracja: „Interesuję się kozaczeniem, robieniemniematerialnego messu i nie byciem kobietą.Inspiracją do powstania vlepki była punkowaprzeszłość i wspomnienie cierpkiego smakuKomandosa w ustach.”
 • 47WyróżnienieWincenty ŚwięcickiBio: Wincenty Święcicki, zajmuje się wizyjnościącałości otoczenia.Inspiracja:„Inspiracją jest energia personifikacji tematyki.”
 • 49WyróżnienieKrzysztof WoćBio: Krzysiek Woć, Lublin. Zajmuje się grafikązarówno dla przyjemności jak i dla pieniędzy ;)Numer buta: 44, ulubiony kolor: C70 M36 Y0 K0Inspiracja: ”Jeśli chodzi o ideę, to chciałempokazać Chopina takiego, jakiego znamy,czyli człowieka-muzykę. Muzyka tworzyłajego tak, jak on tworzył muzykę.Właściwie tyle, dość prosty projekt.”
 • 51WyróżnienieTomasz SiwickiBio: Tomasz Siwicki, pseudonim GrubyTony GRB.Zajmuje się muzyką (jest raperem i producentem)oraz projektowaniem graficznym.Inspiracja: „Uwielbiam tworzyć cokolwiek.Na tworzenie vlepek największy wpływ miałyzarazem: burza mózgów - ja kontra kawa, jak iniespodziewany strzał pomysłem w głowę podczasjazdy autobusem.”
 • 53II. Dandys, modniś„Fryderyk Chopin byłmodnisiem, dandysem,człowiekiem kochającymdobre ubranie i dobretowarzystwo.” - ELLE 05/2010 str.80
 • 55Rafał WojciechowskiBio: Rafał Wojciechowski, Warszawa.Inspiracja: „Moja praca to bardziej portret niżtradycyjna vlepka. Chciałem pokazać moją wizjęChopina, jako producenta muzycznego, któryprodukuje muzykę dla takich gwiazd jak: JustinTimberlake czy Jay - Z. Taki „Original Ganster”z Żelazowej Woli.”
 • 57Konrad BłaszczykBio: Konrad Błaszczyk, zajmuje się m.in.: graffiti,grafiką komputerową, malowaniem obrazów.Inspiracja: „Pomysł na vlepkę nie był wytworemskomplikowanych procesów szukania inspiracji,wpadł do głowy i go wykonałem. Chciałem połą-czyć chopinowską profesję z młodzieżowym,ulicznym wizerunkiem, nawiązującym równieżdo street artu - jak widać, wyszło nieźle.”
 • 59Ludmiła SteciakBio: Ludmiła Steciak, Gdańsk, studentka edukacjiartystycznej w zakresie sztuk plastycznychw Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Inspiracja: ”Zrobiłam dwie vlepki i nie inspirowa-łam się czymś konkretnym, ale po zapoznaniu sięz tematem wyobrażałam sobie Chopina w dzisiej-szych czasach, i myślę, że wszystko, co chciałamprzekazać, ujęłam w swoich pracach, a interpre-tacje pozostawiam odbiorcom.”
 • 61Tomasz SiwickiBio: Tomasz Siwicki, pseudonim GrubyTony GRB.Zajmuje się muzyką (jest raperem i producentem)oraz projektowaniem graficznym.Inspiracja: „Uwielbiam tworzyć cokolwiek.Na tworzenie vlepek największy wpływ miałyzarazem: burza mózgów - ja kontra kawa,jak i niespodziewany strzał pomysłemw głowę podczas jazdy autobusem.”
 • 63Diana Karpowicz
 • 65Piotr Winnicki
 • 67III. Chopin w zespołach„Dopóki nie grają Chopina,wszystko jest w porządku.” - Artur Rubinstein o zespole The Beatles
 • 69Jacek RudzkiBio: Jacek Rudzki, absolwent kierunku grafikawydawnicza Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projekto-wania oraz Wydziału Artystycznego UniwersytetuMarii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W 2010 rokuobronił z wyróżnieniem dyplom artystycznyw Zakładzie Sztuki i Mediów Cyfrowych.Freelancer, zajmujący się grafiką projektową,w szczególności plakatem, systemamiidentyfikacji wizualnej oraz ilustracją.
 • 71Jacek RudzkiInspiracja: ”Tworząc projekty vlepekinspirowałem się współczesnymi gwiazdamimuzyki popularnej. Myśląc, czy i w jaki sposóbFryderyk Chopin odnalazłby się między nimi.”
 • 73Radosław DerubaBio: Radosław Deruba, student filozofii II stopniana Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną pasjąsą m.in.: grafika komputerowa, montaż, efektyspecjalne oraz vj’ing.
 • 75Radosław DerubaInspiracja: „Tworząc chopinowskie vlepki,sugerowałem się wyrazistością kompozytora- niepowtarzalnością, ponadczasowym duchem,który cechował/cechuje także artystów,którzy zostali scaleni w moich pracachwłaśnie z Chopinem.”
 • 77Tomasz SiwickiBio: Tomasz Siwicki, pseudonim GrubyTony GRB.Zajmuje się muzyką (jest raperem i producentem)oraz projektowaniem graficznym.Inspiracja: „Uwielbiam tworzyć cokolwiek.Na tworzenie vlepek największy wpływ miałyzarazem: burza mózgów - ja kontra kawa,jak i niespodziewany strzał pomysłemw głowę podczas jazdy autobusem.”
 • 79Diana Karpowicz
 • 81IV. Punk, kobiety„Dużo podróżował, prowadziłnocne życie, imprezowałpo salonach. Był w związkuze starszą kobietą, w dodatkurozwódką, George Sand…To wszystko było bardzo punk.” - Wypowiedź DJ Artura 8 o Fryderyku Chopinie (ELLE 05/2010 str.82)
 • 83Elżbieta ManuiłoBio: Elżbieta Manuiło, studentka Slawistykina Uniwersytecie Gdańskim. Laureatka stypen-dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,coroczna stypendystka Uniwersytetu Gdańskiego.Aktorka w Teatrze Cztery Żywioły oraz była człon-kini Teatru Niepokorni. Laureatka licznych nagródza utwory poetyckie i prozatorskie.
 • 85Elżbieta ManuiłoInspiracja: „Interesuję się kozaczeniem, robieniemniematerialnego messu i nie byciem kobietą.Inspiracją do powstania vlepki była punkowaprzeszłość i wspomnienie cierpkiego smakuKomandosa w ustach.”
 • 87Diana Karpowicz
 • 89Kaja Rajska
 • 91Robert Giza
 • 93V. Fortepian
 • 95Katarzyna MeszkaBio: Katarzyna Meszka, studentka grafikina Wydziale Artystycznym w Lublinie.Inspiracja: „Swoje inspiracje najczęściej czerpięz głowy. Pomysł na Chopina i vlepkę narodził sięz połączenia wyobrażenia o wizerunku współ-czesnego artysty i upodobania do minimalizmui prostoty.”
 • 97Bartosz Kowalski
 • 99VI. Śmieszne„Kawalarz, dowcipniś, imitatori czarodziej – Fryderyk Chopinod dziecka miał niepowtarzalnepoczucie humoru. Był wesołyi pełen zabawnych pomysłów.”- Piotr Mysłakowski, MAGAZYN CHOPIN nr 4/2010
 • 101Florentyna „Flora” NastajBio: Skończyła malarstwo, jak maluje to potwory.Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym.Lubi rower i tradycyjne techniki typograficzne.Inspiracja: Zainspirowała się najbardziejnowojorskim utworem Szopena.
 • 103Radosław DerubaBio: Radosław Deruba, student filozofii II stopniana Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną pasjąsą m.in.: grafika komputerowa, montaż, efektyspecjalne oraz vj’ing.Inspiracja: „Tworząc chopinowskie vlepki,sugerowałem się wyrazistością kompozytora- niepowtarzalnością, ponadczasowym duchem,który cechował/cechuje także artystów,którzy zostali scaleni w moich pracachwłaśnie z Chopinem.”
 • 105Norbert Michno
 • 107Diana Karpowicz
 • 109Agnieszka Gietko
 • 111VII. Smutek„Ani muzyka dzisiaj mnie niecieszy - już późno w noc, a spaćmi się nie chce; nie wiem, czegomi brak.” - Album-dziennik Fryderyka Chopina, 1 maja 1831, Wiedeń
 • 113Przemysław PietralczykBio: Amator/pasjonat grafiki.Inspiracja: ”Inspiracją dla mnie był sam temat.Jest rok Chopinowski, a mało kto o tym wie...MWC/siedem procent”
 • 115Anna KąckaInspiracja: „Tworząc moją vlepkę, nieco sięzagapiłam - otóż nie doczytałam uwagi o nowo-czesnym jej aspekcie. Dlatego inspirowałam sięmuzyką, zapisie nutowym - nazwisko Chopinaukłada się na pięciolinii z pól. Zawsze, gdy słuchamutworów tego niezwykłego twórcy, mam wrażenie,że wśród tonów wyczuwam do pagórków leśnych,do tych łąk zielonych....”
 • 117Ludmiła SteciakBio: Ludmiła Steciak, Gdańsk, studentkaedukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycz-nych w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.Inspiracja: ”Zrobiłam dwie vlepki i nie inspirowa-łam się czymś konkretnym, ale po zapoznaniu sięz tematem wyobrażałam sobie Chopina w dzisiej-szych czasach, i myślę, że wszystko, co chciałamprzekazać, ujęłam w swoich pracach,a interpretacje pozostawiam odbiorcom.”
 • 119Michał KasprzakBio: Michał Kasprzak, prowadzi własną działalnośćgospodarczą - artystyczną agencję reklamowąZENN (www.zenn.pl).Inspiracja: „Od wielu lat zajmuję się malowaniemgraffiti, dlatego właśnie taką stylizację wybrałemdla Fryderyka Chopina.”
 • 121Robert Giza
 • 123VIII. Rok ChopinaPodobno Chopin sam powiedział,że „najdziwniejszy z ludzi jestgeniusz”. Ale prawdziwy geniuszzasługuje na to, by miećswój ro(c)k!
 • 125Jacek RudzkiBio: Jacek Rudzki, absolwent kierunku grafikawydawnicza Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projekto-wania oraz Wydziału Artystycznego UniwersytetuMarii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W 2010 rokuobronił z wyróżnieniem dyplom artystycznyw Zakładzie Sztuki i Mediów Cyfrowych.Freelancer, zajmujący się grafiką projektową,w szczególności plakatem, systemamiidentyfikacji wizualnej oraz ilustracją.Inspiracja: ”Tworząc projekty vlepekinspirowałem się współczesnymi gwiazdamimuzyki popularnej. Myśląc, czy i w jaki sposóbFryderyk Chopin odnalazłby się między nimi.”
 • 127Radosław DerubaBio: Radosław Deruba, student filozofii II stopniana Uniwersytecie Gdańskim. Jego główną pasjąsą m.in.: grafika komputerowa, montaż, efektyspecjalne oraz vj’ing.Inspiracja: „Tworząc chopinowskie vlepki,sugerowałem się wyrazistością kompozytora- niepowtarzalnością, ponadczasowym duchem,który cechował/cechuje także artystów,którzy zostali scaleni w moich pracachwłaśnie z Chopinem.”
 • 129Jakub MikołajczukBio: Jakub Mikołajczuk, zajmuje się szeroko rozu-mianym DTP (Desktop Publishing), freelancer.Jego hobby, oprócz dizajnu, to fotografia.Inspiracja: ”Projektując vlepkę, starałem sięwyobrazić sobie Chopina dzisiaj. Skojarzył misię z ekscentrykiem, którego nazwisko stało sięmiędzynarodową, dobrze rozpoznawalną marką.Fryderyk mógłby np. sygnować nią sprzętmuzyczny. Oprócz tego, chciałem przedstawićpostać kompozytora tak, aby każdy, kto patrzyna vlepę, czuł jednocześnie na sobie jego wzrok (…)Wykorzystałem w tym celu efekt podobny do tego,jaki daje specyficzny szerokokątny obiektywaparatu fotograficznego zwany rybim okiem(tzw. fisheye).”
 • 131Klara OstaniewiczBio: Klara Ostaniewicz, studentka architektury naPolitechnice Warszawskiej, obecnie pracuje nadpracą dyplomową na studiach magisterskich.Inspiracja: ”Wyobrażam sobie, że Chopin,gdyby żył w naszych czasach, występowałby nawielkich festiwalach, w świetle reflektorów, przedstutysięczną widownią, dawałby koncerty forte-pianowe połączone z muzyką elektroniczną.Moja vlepka nawiązuje do plakatów, jakie mogłybysię pojawić przed jednym z takich koncertów.”
 • 133Mateusz JasnochInspiracja: 200 lat temu narodził sięnajlepszy pianista. Teraz my tworzymy takjak on, w sposób jaki umiemy.”
 • 135Norbert Michno
 • 137IX. Inspiracja dla młodych„Chcieliśmy pokazać, że Chopinmoże być inspiracją dlamłodego pokolenia, a jegomuzyka jest ponadczasowa.” - Numer Raz
 • 139Monika WróblewskaInspiracja: „Zastanawiając się nad projektemvlepki - postanowiłam wykorzystać profilFryderyka Chopina.”
 • 141Krzysztof BuciorBio: Krzysztof Bucior, student kulturoznawstwana KUL-u, ukończył studium plastyczne.Inspiracja: ”Inspiracją do vlepki był obecnytrend w muzyce, gdzie bardzo często muzykajest grana nie na żywych instrumentach,lecz za pomocą adapterów.”
 • 143Magda OstapiukBio: Magda Ostapiuk, (pilna) studentka ASP Poznań.Inspiracja: „Całe życie wszystko na ostatnią chwilę.Lubię to, beskitu.com.”
 • 145Diana Karpowicz
 • 147Paweł Goluch
 • I CH OPIN 20101810
 • 149Sebastian Sikora
 • 151AcidOne
 • 153AcidOne
 • 155Partnerzy projektu
 • 157Szkoła Mistrzów ReklamySzkoła Mistrzów Reklamy przy ALK to jedy-na w Polsce szkoła, przygotowująca do pracyw agencjach reklamowych w zawodach: copywri-ter / art director, account manager, event manager,strateg, media planner. Zajęcia prowadzą wyłącz-nie ludzie pracujący w agencjach reklamowych,tworzący oblicze polskiej reklamy.W ramach ćwiczeń studenci pracują dla prawdzi-wych klientów, realizują prawdziwe kampanie.Już w trakcie trwania kursów studenci mająmożliwość odbywania staży. Absolwenci SMRpracują w takich agencjach jak Y&R, MCE,Ogilvy, Leo Burnett, Euro RSCG, Grey,Grandes Kochonos i innych.
 • 159GG Network S.A.GG Network S.A. jest spółką oferującą nowoczesnerozwiązania komunikacyjne, telekomunikacyj-ne, medialne i społecznościowe. Najważniejsze jejprodukty to: komunikator Gadu-Gadu, telefoniana kartę GaduAIR, radio internetowe OPEN.FMoraz serwisy społecznościowe GG.pl, blip.pli MojaGeneracja.pl. Misją spółki jest zaoferowaniepowszechnej i przyjaznej komunikacji, opartej nanowoczesnych technologiach i skierowanej do ma-sowej grupy odbiorców. Z usług spółki korzysta jużco drugi polski internauta.
 • 161JBL / Harman KardonJBLR i Harman Kardon należą do grupy HARMAN,wiodącego producenta najwyższej klasy rozwiązańaudio i infotainment, skierowanych do klientóww ich domach, w samochodach oraz w wielu innychmiejscach. Legendarne marki skupione w grupieHarman od ponad 60 lat słyną z innowacyjnychproduktów najwyższej jakości, tworzonych z pasją.Więcej informacji na www.jbl.pl
 • WWW.EFKM.EU „Po tym konkursie, jak i wielu innych, które odbyły się w ramach Roku Chopinowskiego można stwierdzić, że Fryderyk to nic więcej jak twarz z banknotu, czupryna bądź nos. Na całe szczęście tak charakterystyczny.” - Kwiatek, Vlep[v]netPartnerzy projektu:Zrealizowano ze środkówMinistra Kulturyi DziedzictwaNarodowego. © Europejska Fundacja Kultury Miejskiej, Warszawa 2010