Revista Juny 2010

303 views
284 views

Published on

Revista del Bloc Olesà de Juny de 2010

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
303
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Juny 2010

  1. 1. El BlocJuny 2010 Edita: Bloc Olesà
  2. 2. Olesa davant dLa crisi econòmica que estan patint els olesans posa el govern municipal davant dun desperò també cal assentar les bases dun nou desenvolupament consistent i sòlid. I a ladmi Atur estructural A Olesa no li calia una crisi econòmica severa per ser una catori a les empreses que generin ocupació, empenta decidi- població capdavantera en desocupació. Fins i tot en èpoques da al comerç local... Moltes daquestes mesures ja han estat de vaques grasses i de boom immobiliari, Olesa ha presen- presentades pel Bloc en forma de mocions, al·legacions o tat un desequilibri greu en el mercat laboral. suggeriments. Ara ha arribat lhora daplicar-les amb seriosi- tat i rigor. En els propers mesos, centenars de famílies olesanes es poden quedar sense cap tipus dingrés, quan esgotin tots els Trobem un exemple en la introducció de condicions, en les ajuts i subsidis. A aquestes famílies, per evitar-ne l’exclusió contractacions públiques, que valorin la implantació de les i marginalització, cal atendre-les des de les administracions empreses olesanes amb treballadors olesans (l’any 2009, un amb mesures pal·liatives. Però sha danar més enllà: lajun- 70% dels 4 milions d’euros gastats amb els anomenats fons tament ha diniciar polítiques actives que ajudin a recuperar Zapatero van anar a parar a empreses de fora d’Olesa). l’activitat: potenciació eficient de la promoció econòmica L’equip de govern mai ha volgut debatre els sistemes per fer local, estímuls a lautoocupació, tractament fiscal no confis- efectiva aquesta preferència. Viure a Olesa s’ha convertit en un luxe? Ara que sacosta lestiu i amb ell les vacances escolars, la qual cosa farà que moltes famílies olesanes busquin activi- Abrera 82,44€ tats perquè els seus fills es distreguin, practiquin esport, aprenguin, juguin, comparteixin... L’Escola Esportiva dEstiu és una de les possibilitats que compta amb més Esparreguera 160€ acceptació arreu, i per això gairebé tots els pobles ofereixen aquest servei. Martorell 62,50€ (socis) 102,50€ (no socis) Des del Bloc Olesa hem elaborat un gràfic amb els preus que es cobren a cadascun dels pobles de la rodalia per aquests serveis, que en la majoria de casos són similars. Potser lex- Olesa de Montserrat 195€ cepció és Sant Andreu de Barca, que ofereix activitats només entre el 28 de juny i el 16 de juliol. A partir de la Sant Andreu de la Barca 157,35€ informació, que cadascú tregui les seves conclusions sobre la pregunta titular de larticle. Sant Esteve de Sesrovires 88,74€+3€ asseg. Volem recordar que fins ara aquest servei el prestava una empresa privada i que, malgrat aquest preu, l’Ajuntament encara hi havia de posar diners. Amiguisme i ineficiència Un dels problemes més greus que ha colpit les administra- arquitectes (2 en plantilla, dels quals un és càrrec de con- cions en els darrers anys ha estat que alguns les han utilitzat fiança, més un altre de contractat) que ens costen més de com a agència de col·locació d’amics i companys de mili- 200.000 euros anuals. Tot i així, l’edifici de propietat muni- tància. cipal de Cal Puigjaner va esfondrar-se parcialment per no haver-se fet un bon manteniment (segons el regidor respon- Aquest fenòmen també afecta Olesa, on les quotes de poder sable, senyor Monné). s’han fet servir sense escrúpols. Què feien, mentrestant, els polítics que han permès aquesta Des de fa anys, el Bloc propugna una reducció dràstica de inflació de càrrecs prescindibles? Quin control han fet de la càrrecs de confiança. Fixeu-vos en el següent exemple: mal- feina desenvolupada? grat la crisi del sector immobiliari, l’Ajuntament té tres
  3. 3. d’un gran reptesafiament històric: cal posar en marxa mesures per atenuar el seu impacte a curt termini,inistració local li toca interpretar un paper fonamental en la recuperació que tots volem. Dèficit en els comptes públics Fa uns mesos vam saber que la comptabilitat municipal de l’any 2009 s’havia tancat amb números vermells. Els portaveus de l’Equip de Govern van justificar els pèssims resul- tats en la crisi i en la, segons ells, espectacular reculada dels ingresos tributaris del sec- tor immobiliari. Això és només una mitja veritat, i les mitges veritats sovint són mentides. Ens expli- quem: és veritat que els ingressos del sector immobiliari han disminuït. Però la veritat dels números reals no deixa lloc a cap mena de dubte: l’any 2006, el darrer sencer del Sr Joan Rota, l’Ajuntament va tenir uns ingressos ordinaris de 16,6 milions d’euros; l’any 2009, el darrer del Sr. Jaume Monné, l’Ajuntament en va ingressar 17,1. Dit això, s’imposa una pregunta, algú té la sensació que l’any 2009 els olesans han rebut més i millors serveis que l’any 2006? El pressupost rebaixat a eina de propaganda de l’Equip de Govern L’actual Equip de Govern ha utilitzat ment: els fons de Zapatero. Sort d’a- no es faci (i aquí volem recordar que en sistemàticament l’aprovació del pres- quests ingressos, perquè en cas contra- reiterades ocasions se’ns ha dit que el supost com a eina de propaganda polí- ri el panorama encara seria pitjor. finançament ja estava solucionat i que tica, sense cap intenció de complir-lo. era imminent l’inici de les obres. Tot Trobem l’exemple més clar en el capí- Des del Bloc sempre hem pensat que mentida), els alumnes d’aquesta escola tol d’inversions. Quantes vegades no cal oblidar projectes faraònics i dedi- continuaran sense tenir on fer gimnàsti- hem sentit que s’arreglaria l’escorxador car tots els esforços a acabar, millorar i ca quan plogui, nevi o geli. A aquests o es faria una anella olímpica o es cons- mantenir els equipaments de què dispo- nens cal donar-los una solució, amb truiria una pavelló al barri de Sant sem. Mentre alguns somien museus del pavelló o sense. Bernat? Tot això no era altra cosa que conte; el Casal, la UEC i la Casa de publicitat de qui a l’hora de la veritat es Cultura encara s’han d’ acabar; mentre El Bloc Olesà ha proposat i proposa presenta als olesans amb les mans bui- alguns somien anelles olímpiques, el repensar i reestructurar tot el programa des. camp de futbol municipal i la piscina d’inversions previstes per als propers coberta presenten greus mancances. anys des del realisme, des del possibi- Gairebé totes les inversiones fetes a lisme i des de la responsabilitat. Olesa en els darrers anys han tingut una Però el pitjor de tot és el temps que per- única i extraordinària font de finça- den. Mentre el pavelló de Sant Bernat El nou govern Prou privatitzacions irracionals Quan el dissabte 13 de març es va celebrar a Olesa un Ple El Bloc ha proposat acabar amb el procés de privatització de la extraordinari pel nomenament de Magda Graells, de gestió dels serveis públics. Cada cop que l’Ajuntament ha optat CiU, com a nova alcaldessa dOlesa, des del Bloc vam per aquesta via, els olesans perdem diners. Primer exemple: pel oferir-li la nostra col·laboració i la nostra disposició de parking de la Plaça de Catalunya (450 places), construït en treball per contribuir a superar aquests moments difícils. terreny públic, l’any passat la nostra administració va cobrar El nostre sentit de la responsabilitat així ens ho exigia i 8.100 euros, no arriba a 20 euros per plaça, mentre que el lloguer exigeix. Gairebé cent dies després del seu nomenament anual que els olesans pagaven per aquesta mateixa plaça era de hem de manifestar, tristament, que ningú no ens ha con- gairebé 800 euros. Segon exemple: la privatització de la gestió vocat ni sha interessat per les nostres propostes, tampoc del tanatori i el cementiri només ens reportarà, de moment, uns pel nostre oferiment de col·laboració. Res més enllà de ingressos anuals de 1.800 euros (300.000 pessetes). Tercer exem- parlar d’una reunió que no sacaba de convocar mai. ple: fins aquest any, l’Escola Esportiva d’Estiu, privatitzada a tra- vés d’una empresa de fora, ens costava 35.000 euros. Aquest any, I el temps s’esgota amb una gestió directa ens costarà 15.000 euros menys.
  4. 4. Diversos Breus PER UNA OLESA MILLORLHA DITA GROSSA -Malgrat la moció presentada pel Bloc el 13-2-2009, lEquip de Govern va tornar a deixar Olesa a la cua de laLa regidora deconomia i hisenda, Sra. Sílvia Holgado, en el Ple comarca també en la defensa del medi ambient. Fa tresdel mes dabril, quan amb motiu de laprovació del pagament de mesos, 23 municipis del Baix Llobregat signaren el Pactediverses factures danys anteriors, que fins llavors no havien apa- dalcaldes i alcaldesses per lenergia. Olesa no el va signar.regut, deia: “Nosaltres el que no fem és deixar una factura al Aquest pacte té per objectiu reduir un 20% les emissionscalaix”. La regidora no va explicar, però, on havien posat les fac- defecte hivernacle a través de plans denergia renovable itures durant tots aquells mesos. oferint suport tècnic i econòmic als ajuntaments. El primer any shan donat 2 milions d€.LHA FETA GROSSAMalgrat els olesans hem pagat rigorosament la nova taxa de cla- -El Bloc Olesà va commemorar el DIA DE LAvegueram, el Sr. Monné no ha complert amb el seu compromís REPÚBLICA, a través duna magnífica exposició sobre lade destinar aquests diners al Pla Director per diagnosticar l’estat situació de les dones a les presons franquistes i lemissió dedel clavegueram. Tot ha quedat en paraules i “intencions” i, com la pel·lícula “El lápiz del carpintero”.en tants altres assumptes, lajuntament encara no ha fet res. Bé, síque ha fet alguna cosa, ens ha cobrat la taxa de 10€ i ens els tor- - Des del Bloc Olesà lamentem que lEquip de Governnarà a cobrar aquest any. deixi de donar subvencions-ajut a tres llars dinfants dOlesaEn què s’ha gastat lEquip de Govern els 10 € cobrats si no ha fet el proper curs. Eren ajuts a famílies en una situació econò-el que s’havia compromès i, per acabar-ho dadobar, ha tancat micament desafavorida. Des del Bloc Olesà, en el Plelany pressupostari amb un forat de 800.000€ euros? municipal de març, demanàvem a l’alcaldessa que reconsi- derés la seva postura sobre aquest assumpte. La resposta va ser una negativa rotunda. - El 29 dabril vam fer públic el nostre suport a la Plataforma Olesa Decideix. - Davant les manifestacions de lEquip de Govern que actuarien a la Riera de Can Carreras, i fruit de la nostra pre- ocupació per la qualitat de les obres que es facin a Olesa, el Bloc Olesà es va assessorar amb especialistes sobre el pro- jecte i presentà un seguit de suggeriments i propostes de millora. -Vam denunciar la mala gestió dels assumptes econòmics, a partir duna irregularitat en el pagament del rènting dun vehicle municipal, que sha trigat 15 mesos a regularitzar. -Ens fèiem ressò duna denúncia feta per un ciutadà dOlesa, que es queixava de lestat lamentable del llac del parc muni- cipal dOlesa i dels perills que això comporta. -Denunciàvem que, aquesta ha estat la quarta vegada, en poc temps, el carrer Sant Josep Oriol senfonsa o té proble- mes amb el clavegueram. Sembla que les decisions preses per l’actual Regidor, Víctor Serrano, no solucionen res, només serveixen per buidar la butxaca del contribuent. -Al darrer Ple vam denunciar que la Rambla dOlesa sha convertit en un exponent de lincivisme dels espais públics. També vam reclamar que cal més neteja, més control, més vigilància i més manteniment COL.LABORA AMB NOSALTRES -El 6 de juny vam celebrar una botifarrada. Lamenaça de Consulta www.bloc-olesa.net pluja va obligar-nos a canviar lAreny del Molí pel Casal Envia’ns un mail amb les teves inquietuds o dOlesa, que es va omplir de gom a gom amb més de dos- informacions a bloc-olesa@bloc-olesa.net. Escriu-nos al C/ Ample, 18 baixos 08640 cents olesans. El mal temps, però, no va aigualir ni deslluir d’Olesa de Montserrat. la festa.

×