Uznesenie z-20.-3.-2014

478 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
204
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uznesenie z-20.-3.-2014

  1. 1. Strana 1 z 6 Výpis uznesení z rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska 20. marca 2014 v zmysle zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS Uznesenie č. 31/2014: Rada RTVS schvaľuje program rokovania v navrhnutom znení: 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania. 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. 3. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS 4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS; b) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M. Jesenko); c) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca P. Kubica); d) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca P. Kubica); e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát); f) rôzne. 5. Návrh 1. zmeny rozpočtu RTVS na rok 2014 (spravodajca M. Kabát) 6. Dodatok č. 2A na rok 2014 k Zmluve so štátom na rok 2013 - 2017 (spravodajca P. Kubica) 7. Informácia o projekte dopravného spravodajstva SRo „Zelená vlna“ (spravodajca V. Slovák) 8. Vysielanie akvizícii STV v roku 2013 – európska tvorba vs tvorba USA (spravodajca M. Kákoš) 9. Vyhodnotenie vysielania RTVS v súvislosti so ZOH v Soči (spravodajca I. Gallo) 10. Sťažnosti a podnety 11. Rôzne Za: 7 / I. Gallo, J. Chudík, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 / D. Hushegyiová, I. Nagy / Uznesenie č. 32/2014: Rada RTVS berie na vedomie správu o kontrole uznesení z predchádzajúceho obdobia. Uznesenie Vyhodnotenie Poznámka 84./2011 Plní sa priebežne. Predkladanie zmlúv nad 100 000 7 dní vopred. 33./2013 Plní sa priebežne. Štvrťročné predkladanie správy o aktuálnom stave výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS 16. Nevyhodnocuje sa. 17. Nevyhodnocuje sa. 18. Nevyhodnocuje sa. 19. Nevyhodnocuje sa. 20. Nevyhodnocuje sa. 21. Nevyhodnocuje sa. 22. Nevyhodnocuje sa. 23. Nevyhodnocuje sa. 24. Splnené. Predloženie Správy o činnosti Rady RTVS do NR SR 25. Termín 10.5.2014 Predloženie Správy o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS za I. štvrťrok 2014 26. Nevyhodnocuje sa. 27. Plní sa priebežne. Predloženie Správy o plnení a realizácii programového konceptu RTVS vždy do 40 dní od skončenia polroka. 28. Nevyhodnocuje sa. 29. Plní sa priebežne. Predloženie Správy o stave výberu úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS vždy do 40 dní od skončenia polroka. 30. Splnené. Predloženie Správy o činnosti RTVS do NR SR Za: 7 / I. Gallo, J. Chudík, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0
  2. 2. Strana 2 z 6 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 / D. Hushegyiová, I. Nagy / Uznesenie č. 33/2014: Rada RTVS na neverejnom zasadnutí prerokovala a berie na vedomie informáciu GR RTVS o stave rokovaní s autorskými ochrannými zväzmi. Podporuje aktivity manažmentu RTVS smerujúce k optimálnemu nastaveniu výšky platieb. Za: 8 / I. Gallo, J. Chudík, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 / I. Nagy / Uznesenie č. 34/2014: Rada RTVS berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS. Za: 8 / I. Gallo, J. Chudík, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 / I. Nagy / Uznesenie č. 35/2014: Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. m) zákona č. 532/2010 o RTVS v nadväznosti na § 12 ods. 2 a § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 176/2004 o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií, schvaľuje návrh na prenájom nehnuteľného majetku: RTVS, organizačná zložka Slovenský rozhlas Nájomca: AS Selecta s.r.o. Predmet nájmu: nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte na Mýtnej ul. č. 1, Bratislava, o celkovej výmere 2,5 m 2 Účel užívania predmetu nájmu: umiestnenie nápojových automatov Pôvodná doba nájmu od 1.10.2010 na dobu neurčitú zmluva uzatvorená 5.11.2010 Navrhovaná doba nájmu Dodatok č. 3 od účinnosti Dodatku č. 3 na dobu neurčitú Pôvodná cena nájmu 850,00 eur bez DPH ročne vrátane služieb Navrhovaná cena nájmu 850,00 eur bez DPH ročne vrátane služieb Pôvodná cena nájmu za m² 340,00 eur bez DPH Navrhovaná cena nájmu za m² 340,00 eur bez DPH Pôvodná cena služieb - Navrhovaná cena služieb - Pôvodná cena inventáru - Navrhovaná cena inventáru - Pôvodná výpovedná lehota 3- mesačná Nová výpovedná lehota 1- mesačná Inflačné zohľadnenie Áno Nájomca: Slovenská filharmónia Predmet nájmu: nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte na Mýtnej ul. č. 1, v -1.suteréne objektu Veľké koncertné štúdio a mrežami zabezpečený a uzamykateľný priestor v garáži o celkovej výmere 160 m 2 Účel užívania predmetu nájmu: uskladnenie hudobného nástroja - organu a jeho komponentov Pôvodná doba nájmu od 14.4.2010 na dobu neurčitú zmluva uzatvorená 14.4.2010 Navrhovaná doba nájmu Dodatok č. 3 od účinnosti Dodatku č. 3 na dobu neurčitú Pôvodná cena nájmu 1056,00 eur bez DPH ročne vrátane služieb
  3. 3. Strana 3 z 6 Navrhovaná cena nájmu 1123,00 eur bez DPH ročne vrátane služieb Pôvodná cena nájmu za m² 6,60 eur/m² bez DPH ročne Navrhovaná cena nájmu za m² 7,00 eur/m² bez DPH ročne Pôvodná cena služieb - Navrhovaná cena služieb - Pôvodná cena inventáru - Navrhovaná cena inventáru - Pôvodná výpovedná lehota 1- mesačná Nová výpovedná lehota 1- mesačná Inflačné zohľadnenie Áno Nájomca: Dallmayr Vending & Office k.s. Predmet nájmu: nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte na Mýtnej ul. č. 1, Bratislava, o celkovej výmere 3 m² a v objekte na Benediktiho ul. č. 5, Bratislava, o celkovej výmere 0,5 m 2 Účel užívania predmetu nájmu: umiestnenie nápojových automatov Pôvodná doba nájmu od 1.1.2008 na dobu neurčitú zmluva uzatvorená 28.12.2007 Navrhovaná doba nájmu Dodatok č. 3 od účinnosti Dodatku č. 3 na dobu neurčitú Pôvodná cena nájmu 581,00 eur bez DPH ročne Navrhovaná cena nájmu 581,00 eur bez DPH ročne Pôvodná cena nájmu za m² 166,00 eur/m² bez DPH ročne Navrhovaná cena nájmu za m² 166,00 eur/m² bez DPH ročne Pôvodná cena služieb 262,00 eur bez DPH ročne Navrhovaná cena služieb 262,00 eur bez DPH ročne Pôvodná cena inventáru - Navrhovaná cena inventáru - Pôvodná výpovedná lehota 3- mesačná výpovedná lehota a 1-mesačná z titulu neuhrádzania nákladov za nájomné a služby Nová výpovedná lehota 1- mesačná Inflačné zohľadnenie Áno RTVS, organizačná zložka Slovenská televízia Nájomca: Tatra banka, a.s., Bratislava Predmet nájmu: nájom nebytového priestoru, ktorý sa nachádza v objekte Vstupnej haly RTVS v Mlynskej doline, Bratislava, o výmere 1,0 m 2 Účel užívania predmetu nájmu: prevádzkovanie bankomatu Pôvodná doba nájmu - Navrhovaná doba nájmu od 1.4.2014 neurčito Pôvodná cena nájmu - Navrhovaná cena nájmu 120,00 eur bez DPH ročne Pôvodná cena nájmu za m² - Navrhovaná cena nájmu za m² 120,00 eur/m² bez DPH ročne Pôvodná cena služieb - Navrhovaná cena služieb 272,76 eur bez DPH ročne Pôvodná cena inventáru - Navrhovaná cena inventáru - Pôvodná výpovedná lehota - Nová výpovedná lehota 1-mesačná Inflačné zohľadnenie Áno
  4. 4. Strana 4 z 6 Nájomca: Media RTVS, s.r.o. Predmet nájmu: nájom administratívnych priestorov, nachádzajúcich sa v objekte Štúdiového a vysielacieho bloku RTVS v Mlynskej doline, Bratislava, o výmere 92,90 m 2 Účel užívania predmetu nájmu: administratívna činnosť Pôvodná doba nájmu od 1.3.2012 na neurčito Navrhovaná doba nájmu Dodatku č. 1 od účinnosti Dodatku č. 1 na dobu neurčitú Pôvodná cena nájmu 9 290,00 eur bez DPH ročne Navrhovaná cena nájmu 9 290,00 eur bez DPH ročne Pôvodná cena nájmu za m² 100,00 eur/m² bez DPH ročne Navrhovaná cena nájmu za m² 100,00 eur/m² bez DPH ročne Pôvodná cena služieb 3 021,12 eur bez DPH ročne Navrhovaná cena služieb 3 021,12 eur bez DPH ročne Pôvodná cena inventáru - Navrhovaná cena inventáru - Pôvodná výpovedná lehota 1-mesačná Nová výpovedná lehota 1-mesačná Inflačné zohľadnenie Áno Za: 8 / I. Gallo, J. Chudík, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 / I. Nagy / Uznesenie č. 36/2014: Rada RTVS berie na vedomie informáciu o verejných obstarávaniach za predchádzajúce obdobie. Za: 8 / I. Gallo, J. Chudík, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 / I. Nagy / Uznesenie č. 37/2014: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie informáciu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle § 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS. Za: 8 / I. Gallo, J. Chudík, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 / I. Nagy / Uznesenie č. 38/2014: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie informáciu o zmluvách nad 10 000 € uzavretých od predchádzajúceho zasadnutia rady. Za: 8 / I. Gallo, J. Chudík, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 / I. Nagy / Uznesenie č. 39/2014: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Informáciu o vysielaní RTVS počas veľkonočných sviatkov. Za: 8 / I. Gallo, J. Chudík, D. Hushegyiová, M. Jesenko, M. Kabát, M. Kákoš, P. Kubica,
  5. 5. Strana 5 z 6 V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1 / I. Nagy / Uznesenie č. 40/2014: Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS schvaľuje návrh úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtu RTVS na rok 2014 v nasledovnej výške: Záväzné ukazovatele rozpočtu RTVS na rok 2014: Bežne výdavky vo výške 109 306 400 € Kapitálové výdavky vo výške 11 743 568 € Celkový prebytok 800 000 € Ekonomická klasifikácia Rozpočet 2014 - schválený Rozpočet 2014 - návrh 1.zmeny Rozdiel Príjmy RTVS spolu 115 468 732 122 344 099 6 875 367 Príjmy RTVS spolu bez príjm fin. operácií 105 510 605 106 508 526 997 921 100 ▪ Daňové príjmy 70 600 000 70 600 000 0 130 dane za tovary a služby (úhrada za služby verejnosti) 70 600 000 70 600 000 0 200 ▪ Nedaňové príjmy, z toho: 4 416 576 4 682 914 266 338 210 príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 225 779 229 739 3 960 220 administratívne a iné poplatky 4 173 497 4 434 236 260 739 230 kapitálové príjmy 0 1 639 1 639 240 úroky z tuzemských úverov, pôžičiek... 2 500 2 500 0 290 iné nedaňové príjmy 14 800 14 800 0 300 ▪ Granty a transfery, z toho 30 494 029 31 225 612 731 583 310 tuzemské bežné granty a transfery 25 833 736 25 833 736 0 320 tuzemské kapitálové granty a transfery 4 660 293 5 384 876 724 583 340 zahraničné transfery 0 7 000 7 000 400 ▪ Príjmové finančné operácie, z toho: 9 958 127 15 835 573 5 877 446 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 9 463 996 15 339 652 5 875 656 456 iné príjmové finančné operácie 494 131 495 921 1 790 Výdavky RTVS spolu 114 668 732 121 544 099 6 875 367 Výdavky RTVS spolu bez výdavkových fin. operácií 114 174 601 121 049 968 6 875 367 600 ▪ Bežné výdavky, z toho: 104 989 028 109 306 400 4 317 372 610 mzdy 19 338 762 19 347 387 8 625 620 odvody 7 177 057 7 180 092 3 035 630 tovary a služby, z toho: 77 873 155 82 178 867 4 305 712 631 cestovné náhrady 599 109 602 949 3 840 632 energie, voda a komunikácie 30 521 861 30 526 051 4 190 633 materiál 1 735 635 1 961 790 226 155 634 dopravné 632 085 633 724 1 639 635 rutinná a štandardná údržba 2 589 028 2 639 028 50 000 636 nájomné za nájom 88 235 105 035 16 800 637 služby 41 707 202 45 710 290 4 003 088 640 bežné transfery, z toho: 600 054 600 054 0 641 ostatným subjektom verejnej správy (RTVS a AF) 85 000 85 000 0 642 transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám 149 000 149 000 0 649 transfery do zahraničia 366 054 366 054 0 650 splácanie úrokov, z toho: 0 0 0 651 splácanie úrokov v tuzemsku (fin.prenájom) 0 0 0 700 ▪ Kapitálové výdavky, z toho: 9 185 573 11 743 568 2 557 995 710 obstarávanie kapitálových aktív 9 185 573 11 743 568 2 557 995 800 ▪ Výdavky z transakcií s fin. aktívami a pasívami 494 131 494 131 0 814 účasť na majetku 0 0 0 824 splácanie finančného prenájmu 494 131 494 131 0 Celkový prebytok/schodok 800 000 800 000 0 - vylúčenie finančných operácií -9 463 996 -15 341 442 -5 877 446 400 ▪ vylúčenie príjmových finančných operácií -9 958 127 -15 835 573 -5 877 446
  6. 6. Strana 6 z 6 800 ▪ vylúčenie výdavkových finančných operácií 494 131 494 131 0 Prebytok (+) / schodok (-) RTVS (ESA 95) -8 663 996 -14 541 442 -5 877 446 Za: 7 / I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Jesenko, M. Kabát M. Kákoš, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 / P. Kubica, I. Nagy / Uznesenie č. 41/2014: Rada RTVS v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 532/2010 prerokovala a berie na vedomie návrh Dodatku č. 2A na rok 2014 Zmluve č. MK – 138/2012/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2013 – 2017. Za: 7 / I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Jesenko, M. Kabát M. Kákoš, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 / P. Kubica, I. Nagy / Uznesenie č. 42/2014: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Informáciu o projekte dopravného spravodajstva SRo Zelená vlna. Za: 7 / I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Jesenko, M. Kabát M. Kákoš, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 / P. Kubica, I. Nagy / Uznesenie č. 43/2014: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Informáciu o vysielaní akvizícií STV v roku 2013. Za: 7 / I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Jesenko, M. Kabát M. Kákoš, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 / P. Kubica, I. Nagy / Uznesenie č. 44/2014: Rada RTVS prerokovala a berie na vedomie Vyhodnotenie vysielania RTVS v súvislosti so ZOH v Soči. Za: 7 / I. Gallo, D. Hushegyiová, J. Chudík, M. Jesenko, M. Kabát M. Kákoš, V. Slovák / Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 / P. Kubica, I. Nagy / V Bratislave 20.03.2014 Mgr. Igor Gallo predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

×