Memòria programa de centres ecoambientals agenda 21

601 views
484 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria programa de centres ecoambientals agenda 21

 1. 1. PROGRAMA DE CENTRES ECOAMBIENTALS - MEMÒRIA AGENDA 21 CURS 2011-2012 CEIP PUIG DEN VALLS EIVISSA 1
 2. 2. INDEXValoració global ..............................................................................................3Activitats realitzades per eixos temàtics: - Aigua ....................................................................................................4 - Energia.................................................................................................6. - Residus.................................................................................................8 - Consum responsable...........................................................................10 - Hort i jardí.............................................................................................11Relació definitiva de professorat que ha participat en el projecte ...................15Aportacions a l’agenda 21.................................................................................17Participació del món educatiu............................................................................17 2
 3. 3. Nom del CEIP PUIG D’EN VALLS – SANTA EULÀRIA - EIVISSAcentre:Valoració global Molt(Marcau amb una X) Insuficient Suficient Satisfactori satisfactoriNivell de satisfacció del procés xNivell de satisfacció del resultat XNivell d’implicació de la comissió XNivell de satisfacció del xprofessoratNivell de satisfacció de l’alumnat xNivell de satisfacció de Xl’organització del programaObservacions generals sobre el projecte realitzatEn general, el nostre centre ha fet una bona feina. Hem tractat de treballaralguns dels aspectes més importants de l’educació ambiental sempreintentant vincular-ho al currículum de les Illes Balears i sobretot a la realitatmés propera que ens envolta.Cal destacar també l’ajuda desinteressada d’entitats, administracions ifamílies que han possibilitat en molts casos que alguns projectes anessinendavant.D’altra banda queda felicitar a la Comissió ambiental per la feina feta i pel bonambient creat.Només per a centres consolidats: explicau en què ha consistit l’opciótreballada (Innovació, apadrinament o fons de llibres).NO 3
 4. 4. Activitats realitzades per eixos temàticsEIX TEMÀTIC AIGUAOBJECTIUS i GRAU D’ASSOLIMENT- Reduir el consum d’aigua a l’escola.- Reduir la càrrega contaminant de les aigües residuals de l’escola: minimitzar l’ús deproductes de neteja tòxics o fosfatats, i l’ús de fertilitzants i pesticides; evitar abocamentsd’oli.- Aprofitar l’aigua de pluja a l’escola- Sensibilitzar sobre la problemàtica de l’aigua a les Illes Balears: contaminació, salinització,consum excessiu.- Inculcar hàbits d’estalvi d’aigua al bany/cuina/pati/jardí..ACTIVITATS:Posada en marxa una campanya de conscienciació entre l’alumnat del centreDetectar i reduir fuites a tota la xarxa del centre (sobretot banys)Posar limitadors a les cisternes del WC i difusors a les aixetesRecollir aigua de pluja per regarSeguiment de l’estalvi del consum d’aigua Activitat 1: Posada en marxa una campanya de conscienciació entre l’alumnat del centre Descripció de l’activitat: Està previst posar en marxa aquesta activitat el proper curs 2012-13 Nivell educatiu: Tot el centre Durada de l’activitat: CURS 2012-2013 Professorat implicat: Material de suport: Comissió Ambiental Valoració: No s’ha realitzat Entitats col·laboradores: Activitat 2: Detectar i reduir fuites a tota la xarxa del centre (sobretot banys) Descripció de l’activitat: L’arribada de les factures de l’aigua va deixar constància que el nostre centre tenia una despesa molta gran en aigua. Així que la primera de les tasques va ser la de detectar i solucionar aquestes fuites. Nivell educatiu: - Durada de l’activitat: Primer trimestre Professorat implicat: Tots els mestres Material de suport: - Valoració: 4
 5. 5. Va ser molt positiva donat que el personal de manteniment va solventar aquestes fuitesimmediatament.Entitats col·laboradores: personal de mantenimentActivitat 3: Posar limitadors a les cisternes del WC i difusors a les aixetesDescripció de l’activitat:Així mateix es va creure convenient canviar la càrrega de les cisternes del WC i es vaprocedir a instal·lar ampolles d’aigua dins les cisternes per tal de fer pujar el nivell del’aigua i així evitar que s’omplissin tant.Nivell educatiu: Tercer cicle Durada de l’activitat: Tercer trimestreProfessorat implicat: Material de suport: ampollesMestres de 3er cicleValoració:Molt positiu per la facilitat de l’activitat i l’efectivitat de la proposta.Entitats col·laboradores:Activitat 4: Recollir aigua de pluja per regarDescripció de l’activitat:Durant aquest curs escolar es va fer un estudi per tal de fer recollida d’aigua de pluja i esva veure que no era viable.Nivell educatiu: - Durada de l’activitat: Curs 2011-12Professorat implicat: Coordinador Material de suport:ambiental i equip directiuValoració: El centre compta amb un gran dipòsit que recull l’aigua del terrat, però vàremsaber que no era factible emprar aquesta aigua pel rec perque aquest dipòsit estàúnicament destinat a apagar incendi en cas d’emergència.Entitats col·laboradores: personal de mantenimentActivitat 5: Seguiment de l’estalvi del consum d’aiguaDescripció de l’activitat: Seguiment a través de les factures del consum d’aigua delnostre centre.Nivell educatiu: 3er cicle Durada de l’activitat: 3er trimestreProfessorat implicat: mestres de TIC Material de suport: factures d’aiguaValoració: Molt positiva donat que ha permès donar a conèixer entre l’alumnat ladespesa d’aigua del nostre centre i així posar en marxa després iniciatives encaminadesa l’estalvi.Entitats col·laboradores:, Assessora d’Agenda 21 de l’Ajuntament de Santa Eulària 5
 6. 6. Activitats realitzades per eixos temàticsEIX TEMÀTIC ENERGIAOBJECTIUS i GRAU D’ASSOLIMENT- Reduir el consum d’electricitat a l’escola.- Reduir el consum de combustibles fòssils per calefacció i cuina de l’escola.- Generar energia per mitjans renovables a l’escola.- Inculcar bones pràctiques d’estalvi d’energia a la comunitat educativa.- Sensibilitzar sobre les avantatges i inconvenients de les diferents fonts energètiques,renovables i no renovables.- Donar a conèixer què és el canvi climàtic i quines accions es poden dur a terme permitigar-lo.ACTIVITATS:- Vigilar que no es deixin aparells en posició d’espera (stand by)- Realitzar activitats amb els alumnes que relacionin el consum d’energia amb el canviclimàtic.- Utilitzar llum natural sempre que sigui possible.- Afavorir la implicació del personal docent i no docent en l’estalvi d’energia.- Més formació i control als alumnes per fomentar comportaments d’ús eficient de l’energia,tant a casa com a l’escola. Activitat 1: Vigilar que no es deixin aparells en posició d’espera (stand by) Descripció de l’activitat: Cada classe havia d’organitzar-se per tancar llums i parar especial atenció als aparells elèctrics. Unes classes varen posar encarregats i d’altres varen haver de ser els mestres els qui tancassin els ordinadors (depenent de l’edat dels alumnes) Nivell educatiu: Tot el centre Durada de l’activitat: tot el curs Professorat implicat: Material de suport: Tot el del centre Valoració: Ha set molt variable i depenent de l cicle i la classe, s’ha aplicat de forma més o menys generalitzada. Entitats col·laboradores: Activitat 2: - Realitzar activitats amb els alumnes que relacionin el consum d’energia amb el canvi climàtic. Descripció de l’activitat: Dins el centre tenim l’aula d’usos d’educació ambiental – Punt verd amb materials diversos que afavoreixen el coneixement de múltiples temàtiques ( aigua, energia, residus, especies protegides, canvi climàtic,.... En aquest lloc es fan 6
 7. 7. durant l’hora de pati tallers relacionats amb el medi ambient: re clauers amb materialreciclat, de pintura, de ninots de pedaç, d’instruments musicals amb material de rebuig ide jocs..... Tenen molta acceptació entre l’alumnat.Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: Material de suport:Mestres encarregats del punt verd Cada taller s’ha buscat el seu propi materialValoració:Molt positiva, encara que enguany hi ha hagut una afluència irregular. Hi ha cicles moltparticipatius i d’altres (el tercer) que s’estima més anar a jugar. Com l’assistència no ésobligatòria consideram que segueix sent un èxit!Entitats col·laboradores:Activitat 3: - Utilitzar llum natural sempre que sigui possible.Descripció de l’activitat:Cada classe havia d’organitzar-se per tancar llums i aprofitar així la llum natural.Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: Material de suport:Tots els mestres -Valoració:La iniciativa s’ha procurat complir però moltes vegades l’aplicació ha vengutcondicionada per la situació de cada classe, de la llum que rep,.....Entitats col·laboradores:Activitat 4: Afavorir la implicació del personal docent i no docent en l’estalvid’energia.Descripció de l’activitat:Durant el primer trimestre es va haver-hi una sèrie de reunions on es pogués comentaralgunes de les millores que podíem fer per a solucionar alguns problemes. Al llarg delcurs hem anat parlant.Nivell educatiu: - Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: Material de suport:Comissió ambiental i equip directiu -Valoració:Molt positiu. El personal de manteniment és molt estable, molt receptiu i sensible ambtemes mediambientals. Moltes vegades són ells qui fan propostes.Entitats col·laboradores:Activitat 5: Més formació i control als alumnes per fomentar comportaments d’ús 7
 8. 8. eficient de l’energia, tant a casa com a l’escola. Descripció de l’activitat: Es varen passar una sèrie d’enquestes a nens, famílies , alumnes, professorat i personal no docent per conèixer el grau de satisfacció dels diferents projectes que estam duent a terme i es va procedir a fer el buidatge. Aquesta activitat també estava inclosa en el programa Agenda 21 local. Nivell educatiu: Tot el centre Durada de l’activitat: principi de curs Professorat implicat: Material de suport: Comissió ambiental enquestes Valoració: Molt positiva, donat que ens permeté extreure un munt d’informació del grau d’aplicació dels diferents projectes que es duen a terme al nostre centre. El buidatge d’aquestes enquestes deixava constància que l’escola fa moltes activitats, que hi ha un alt grau de satisfacció però que després a casa moltes vegades /per manca de temps no s’apliquen determinats comportaments. D’altra banda l’enquesta deixava oberta la porta a participacions i idees per millorar Entitats col·laboradores:Activitats realitzades per eixos temàticsEIX TEMÀTIC RESIDUSOBJECTIUS i GRAU D’ASSOLIMENT- Seleccionar totes les fraccions de residus possibles i que arribin al punt adequat.- Reduir el consum de paper i la generació de residus de paper.- Reduir el consum i els posteriors residus d’envasos lleugers.- Reduir la generació de residus no reciclables (rebuig) a l’escola.- Minimitzar la generació de residus perillosos, i gestionar-los adequadament.- Reutilitzar tota la fracció orgànica de residus, o dur-la a un gestor pertinent.- Sensibilitzar sobre els problemes que suposen els residus a la nostra comunitat, i lesavantatges i inconvenients de les diferents formes de tractar-los.- Inculcar la pràctica de les tres erres (o 4, o 6) a tota la comunitat educativaACTIVITATS:-Mantenir i respectar el sistema de torns de recollida de fems durant els 10 darrers minutsde pati.-Buidar papereres del pati en acabar la jornada escolar- Instal·lar papereres noves que permetin el reciclatge-Encetar una campanya de conscienciació entre l’alumnat 8
 9. 9. Activitat 1: Mantenir i respectar el sistema de torns de recollida de fems durant els10 darrers minuts de pati.Descripció de l’activitat:Els patis quedaven molt bruts cada dia i vàrem pensar que havíem de posar en marxa unsistema de recollida de fems. Diàriament un grup li tocava recollir els patis.Nivell educatiu: Primària Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: Tot el centre Material de suport: Graelles/horaris per establir els tornsValoració:Molt positiva, la iniciativa ha servit per a conscienciar l’alumnat però necessita que aquestsistema es segueixi aplicant cada any.Entitats col·laboradores:Activitat 2: -Buidar papereres del pati en acabar la jornada escolarDescripció de l’activitat:S’han creat uns encarregats de buidar les papereres de les classes i també s’ha parlatamb el personal de manteniment i neteja per a que buidin les papereres dels patis enacabar la jornada escolar.Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: cada dia a les 14Professorat implicat: Material de suport: férem unes medalles enComissió Ambiental forma de cor de color verd per identificar els encarregats de buidar papereresValoració:Molt positiva, l’escola està més neta i els nens estan molt contents de poder participar enaquesta tasca. Els dies que el personal de manteniment va tenir vacances, els patis vantornar a omplir-se de papers per mor de no buidar les papereres dels patis que cada diasí buidaven els boixos.Entitats col·laboradores: personal de manteniment i netejaActivitat 3: - Instal·lar papereres noves que permetin el reciclatgeDescripció de l’activitat:Els espais amplis i oberts que ofereix la nostra escola precisaven de noves papereresque permetessin el reciclatge. Gràcies a l’ajuntament de Santa Eulària i al programaAgenda 21 hem pogut dotar el nostre centre de noves papereresNivell educatiu: El centre Durada de l’activitat: tercer trimestreProfessorat implicat: Material de suport: Projecte presentat alComissió Ambiental programa Agenda 21Valoració: 9
 10. 10. Valoram molt positivament aquesta iniciativa i la bona sintonia amb l’ajuntament. Poder dotar de papereres noves el centre ha permès fer una millor recollida selectiva. Entitats col·laboradores: Assessora de l’agenda 21 de l’ajuntament de Santa Eulària Activitat 4: -Encetar una campanya de conscienciació entre l’alumnat Descripció de l’activitat: Els alumnes de 1er cicle crearen una sèrie de cartells a les aules i es va procedir a plastificar, i distribuir pel pati per tal que la resta d’ alumnes s’engresquin i facin ús de les papereres. Nivell educatiu: Tot el centre / 1er cicle Durada de l’activitat: Primer trimestre Professorat implicat: Material de suport: Mestres de 1er cicle Cartolines, colors, retoladors, plastificadora..... Valoració: A banda de treballar valors d’ecologisme i civisme, l’activitat permeté que els alumnes de primer cicle fessin exercitàssin la seva competènica culturali artística. Entitats col·laboradores:Activitats realitzades per eixos temàticsEIX TEMÀTIC CONSUM RESPONSABLEOBJECTIUS i GRAU D’ASSOLIMENT- Reduir el consum de recursos al centre (aigua, energia, materials)- Tenir i complir una política de compres al centre segons criteris ambientals, en lesdiferents àrees i departaments.- Sensibilitzar la comunitat educativa de la necessitat de consumir responsablement en lavida diària.ACTIVITATS:- Realitzar activitats de conscienciació sobre consum i petjada ecològica, com xerrades,debats, projecció de documentals.- Utilitzar recursos existents, o materials de rebuig, per fer manualitats o decoracions alcentre, comprant el mínim de material nou. Activitat 1: Realitzar activitats de conscienciació sobre consum i petjada ecològica, com xerrades, debats, projecció de documentals. Descripció de l’activitat: En un principi el segon cicle de primària l’any passat va participar en el programa Quants planetes consumim que organitza amics de la terra, però enguany no va seguir en el programa. De tota manera l’alumnat participà en els tallers que s’organitzen durant l’horari de pati al Punt verd (la nostra aula de recursos d’educació ambiental). En aquest 10
 11. 11. lloc els nens i nenes han fet tallers i jocs relacionats amb el canvi climàtic i el consum ( el joc de la gota, el joc del pingüí) Nivell educatiu: primària Durada de l’activitat: 30 minuts cada dia Professorat implicat: Material de suport: jocs Mestres de pati encarregats al punt verd ( el joc de la gota, el joc del pingüí) Valoració: Aquesta activitat es va realitzar a mitges. Entitats col·laboradores: Activitat 2: - Utilitzar recursos existents, o materials de rebuig, per fer manualitats o decoracions al centre, comprant el mínim de material nou. Descripció de l’activitat: Després de fer una demanda a les famílies obtinguerem gran quantitat de materials (pots de iogurt, tubs de WC,cartrons....) que ens permeteren fer múltiples activitats: festes de Nadal, festa de carnaval, festes del poble de Puig d’en Valls,. Etc. O aprofitar-ho en els tallers que organitzam al Punt verd (la nostra aula de recursos d’educació ambiental ) durant el pati. Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: Depenent de l’activitat Professorat implicat: tot el centre Material de suport: material de rebuig Valoració: Molt positiva, les famílies són molt participatives i sempre que poden ajuden en les activitats de l’escola. Entitats col·laboradores:Activitats realitzades per eixos temàticEIX TEMÀTIC HORT I JARDÍOBJECTIUS i GRAU D’ASSOLIMENT- Fomentar el respecte a les activitats agràries.- Estudiar una petita explotació agrària sostenible, ecològica i profitosa.- Sensibilitzar sobre els beneficis dels aliments de temporada i locals.- Fomentar que es valorin els aliments, que no es tudin, ja que costa molts esforços produir-los.- Proporcionar una recurs educatiu innovador que serveixi per estudiar aspectes deconeixement del medi, i per estar en contacte amb la natura.ACTIVITATS:-Fer una planificació de l’hort i jardí escolar a principi de curs, tenint en compte tots els 11
 12. 12. aspectes (llum, fertilitat del sòl, aigua necessària, temporada òptima per cada espècie,origen de llavors i planter, nombre d’exemplars i marc de plantació, substàncies ques’empraran, persones implicades, torns d’alumnes...)-Estudiar els noms de les plantes, el nom de les eines, i el nom de les diferents feines quees fan, i la relació amb la nostra cultura.-Activitats per identificar les diferents espècies de plantes i animals que hi ha a l’escola.-Augmentar la sostenibilitat de l’hort i jardí, mitjançant millores en el sistema de reg, adobsorgànics i ecològics, espècies autòctones i varietats locals, diversitat d’espècies herbàcies illenyoses...-Realitzar un registre de les activitats que es realitzen a l’hort o jardí, per exemple un diarid’hort.-Experimentar amb diferents sistemes de cultiu, i fer comparacions (hivernacles, adobs...)-Activitats de meteorologia (estudi de la pluviometria, vent, humitat, i altres fenòmens) iefectes del clima sobre les plantes. Activitat 1: -Fer una planificació de l’hort i jardí escolar a principi de curs, tenint en compte tots els aspectes (llum, fertilitat del sòl, aigua necessària, temporada òptima per cada espècie, origen de llavors i planter, nombre d’exemplars i marc de plantació, substàncies que s’empraran, persones implicades, torns d’alumnes...) Descripció de l’activitat: L’hort de l’escola és un espai per on hi passa tot el centre. Ens organitzam per cicles i mitjançant un horari setmanal on els diferents nens van venint per ordre de llista. L’activitat de l’hort ve un poc condicionada per les feines del temps. Nivell educatiu: Tot el centre Durada de l’activitat: tot el curs Professorat implicat: mestre Material de suport: horari de l’hort, eines,... encarregat de l’hort Valoració: La veritat és que enguany la collita ha set molt irregular. Les plantes de l’hort han tengut moltes malalties i plagues....a més a més a principì de curs el tractor es va espatllar i vàrem haver de fer la feina a mà, cosa que va dificultar la feina. D’altra banda el plàstic de l’hivernacle es va rompre i molta de la producció va quedar marcada per aquest fet. Ha set una mala anyada per l’hort. Entitats col·laboradores: Activitat 2: Estudiar els noms de les plantes, el nom de les eines, i el nom de les diferents feines que es fan, i la relació amb la nostra cultura. Descripció de l’activitat: Aprendre a través de l’activitat diària el seu nom de plantes, eines i feines de l’hort. Fent- 12
 13. 13. les servir, omplint les fitxes de l’hort, realitzant fitxes específiques per atreballar-ho,.....Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: Material de suport: aixades,càvec, senalla,mestre encarregat de l’hort regadora, rastell,...Valoració:Molt positiva. L’hort permet posar en pràctica coneixements de diferents àrees (les partsde les plantes, la fotosíntesi,....). A més a més molts d’ells tenen horts a casa seva o casadels seus majors i posen en pràctica molts dels coneixements que tenen.Entitats col·laboradores: botiga torres costa (proporcionant-mos planter) , famílies ,......Activitat 3: -Activitats per identificar les diferents espècies de plantes i animals que hi ha al’escola.Descripció de l’activitat: Conèixer el nom de les hortalisses i les plantes del nostrecentre a través de jocs o simplement a través de l’activitat diària posant cartells, buscantles plantes i els seus respectius fruits,....Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: mestre Material de suport: cartells....encarregat de l’hortValoració:Enguany hem anat una mica més enllà i hem pensat d’afegir també els arbres delpati....Hem conegut el seu nom, els hem collit els fruits i també els hem dut a vendre.D’aquesta manera tan senzilla feim que l’alumnat no només aprengui sinó que tambéestimi.Entitats col·laboradores: Cooperativa agrícola de Sant Antoni (ens va proporcionarsacs per collir garroves) i la botiga torres costa el planter per a poder sembrar tot l’any.Activitat 4: -Augmentar la sostenibilitat de l’hort i jardí, mitjançant milloresen el sistema de reg, adobs orgànics i ecològics, espècies autòctones ivarietats locals, diversitat d’espècies herbàcies i llenyoses...Descripció de l’activitat:Fer compost a partir de la matèria orgànica recollida pels alumnes durant tot el curs. Fer-ne un seguiment constant,fer una exposició al centre explicant a tota la comunitateducativa els beneficis, posar-nos en contacte amb el banc de llavors Pitiüses peradquirir llavors de varietats locals (cols, mongetes,...)Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: mestre de l’hort Material de suport: planter, llavors, compostadora,... 13
 14. 14. Valoració:Molt positiva però molta feina per engrescar els alumnes. Destapar la compostera i veureels cucs, gallinorbes, moltes vegades no és molt agradable.... Aprendre i fer-losconscients que realment és un cercle tancat (aliment- residus -aliment moltes vegadesés complicat d’entendre, però veure-ho in situ, tocant les plantes, escampant el fems,...facilita la comprensió i millora l’aprenentatge.Entitats col·laboradores: amics de la terra (curs de compostatge a tercer cicle), banc dellavors autòctones del consell d’ Eivissa, famílies d’alumnes (donant-nos fems animal)Activitat 5: -Realitzar un registre de les activitats que es realitzen a l’hort o jardí, perexemple un diari d’hort.Descripció de l’activitat:Fer un seguiment de l’activitat diària de l’hort mitjançant unes fitxes adaptades a cadanivell que finalment es convertirà en un diari/recull que s’exposarà el proper dia 22 a lafesta del medi ambient.Nivell educatiu: Tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: mestre de l’hort Material de suport: fitxes de l’hort i safates repartides a cada classe, horari d’hortValoració:Molt positiva per que permet entre d’altres coses que els alumnes expliquin, quinesplantes han vist, quines eines han emprat, què els ha agradat més , fer un seguiment dela compostera,....Entitats col·laboradores:Activitat 6: Experimentar amb diferents sistemes de cultiu, i fer comparacions(hivernacles, adobs...)Descripció de l’activitat:Posada en marxa d’una parada en crestall i de la forma tradicional de cultiu i comparativaen els diferents elements que els conformaven (rec, espais, adobs,.....)Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: mestre de l’hort Material de suport: parada en crestall, sistema de rec, mànegues exsudats, ,.....Valoració:Molt positiva, tenir un hivernacle on s’inclouen diferent s formes de cultiu (parada encrestall, cultiu tradicional,..... ens ha permès fer una comparativa de diferents qüestions:estalvi d’aigua, distribució dels espais,.....) També hem tengut problemes amb els plàsticsde l’hivernacle i hem hagut de canviar-los. Gràcies als sous que férem de la venda de lesgarroves això va ser possible. 14
 15. 15. Entitats col·laboradores: botiga Torres Costa proporcionant-nos planter,....Activitat 7: Activitats de meteorologia (estudi de la pluviometria, vent, humitat, ialtres fenòmens) i efectes del clima sobre les plantes.Descripció de l’activitat:Fer un seguiment del temps al llarg del curs i veure com influeix aquest en les plantes.Comprovar quines són espècies de l’hort i distribuir-les en varietats d’hivern i d’estiu.....Conèixer algunes dels beneficis/inconvenients de cultivar dins un hivernacle....Conèixer les principals característiques dels arbres i de les plantes al llarg de l’any.Nivell educatiu: tot el centre Durada de l’activitat: tot el cursProfessorat implicat: mestre de l’hort Material de suport: graelles, pluviòmetre,....Valoració:Positiva, encara que difícil d’entendre pels nens més petits. En molts casos això de trobartomates durant l’hivern els trastoca, pensen que n’hi ha tot l’any....;) . D’altra banda hempogut collir el fruit de les oliveres i preparar-les en sal (olives trencades) o collir figues.Entitats col·laboradores: Relació definitiva de professorat que ha participat en el projecte 15
 16. 16. 1r 2n 3r No docent Funcionari Docent / Llinatges i nom DNI Cos Signatura / Interí tr. tr. tr. docCoordinador/a: 1. Antoni Marí Marí 46950290E mestres x x x ent Maria José FerrandoMembre de l’equip 2. doc Poquet 20815038S mestres x x xdirectiu ent Càrrec:Cap d’EstudisNomés per als queopten per no incloure Rosa Maria Morey doc 2. 43131901R mestres x x Xun membre de Castelló entl’equip directiu Maria Luisa Garcia doc 3. 1805486V mestres x x X Junquera ent doc 4. Carmen Clapés Torres 41439172A Mestres x x X entMembres de la doc 5. Eduvirgis sanchez Meroño 21979628T Mestres x x xcomissió ambiental ent 6. 7. 8. 9. 10.Només per als 11.instituts desecundària, 12.batxillerat i mòdulsNomés per als 13.instituts de 14.secundària de 4 o 15.més línies 16
 17. 17. Aportacions a l’agenda 21 Després de fer un repàs a cadascuna de les activitats realitzades durantaquest curs escolar, només en queda dir que l’agenda 21 local ens ha permèsprimerament fer un tempteig de quina és la situació actual del nostre centre enmatèria mediambiental. El primer trimestre ens proposàrem fer unes enquestesa nivell de centre (adreçades a pares, mares, alumnes, professors i personal nodocent) que han condicionat la nostra proposta d’actuació al llarg de l’any. Aixíque queda constància del nostre grau de compromís per tractar de resoldre,discutir i sobretot buscar solucions a tots aquells problemes que ens afectendirecte o indirectement. Cal destacar també, la implicació de l’assessora de l’ajuntament deSanta Eulària la qual, ens ha orient en tot moment de quines havien de ser lesnostres actuacions i ens ha anat informant en tot moment d’informacions quepodien ser del nostre interès. Felicitar-la idò, per la feina feta.Participació del món educatiu Aquest apartat quedaria resumit si parlam de la Festa de la convivènciai del Medi Ambient que va tenir lloc el passat dia 22 de juny donat que és unabona mostra del que ha representat la participació dels diferents membres de lacomunitat educativa el aquest curs 2011-12. Durant aquest dia de portes obertes, els alumnes, pares i marespogueren gaudir de tot un llistat d’activitats programades: jocs, tallers,exposicions, mercadets, balls, etc. Hem de destacar la participació de persones, associacions iadministracions que feren possible aquesta festa. De manera molt especialdestacar la presència de les finques ecològiques de Ca na Berri, Can Vileta iCan Mussón, a la finca experimental de Can Marines, a la Botiga Torres Costai de moltes famílies d’alumnes, que ens van facilitar els seus productespermetent així fer un mercadet de productes locals a benefici del Fons Pitiúsde cooperació. La jornada comptà també amb la participació d’entitats com la FundacióDeixalles o el Fons Pitiús de Cooperació que realitzaren una sèrie de tallers deconscicenciació i promoció de valors mediambientals i de foment de valorssolidaris. 17
 18. 18. És una feina de grup i no podríem deixar aquest apartat sense parlar deles famílies de l’escola representades a través de ll’APIMA. La veritat és que ésd’agraïr la seva implicació i ajuda en tot tipus d’ activitats i molt especialmenten aquesta festa de dinal de curs. I ja per acabar felicitar a tot el claustre de mestres del centre sense elqual aquest acte no hagués estat possible. Enhorabona a tots i totes. Una feinaben feta sempre hi està. 18

×