Memòria convivència 2010 11

489 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria convivència 2010 11

  1. 1. CEIP PUIG D’EN VALLS MEMÒRIA CONVIVÈNCIA CURS 2010-11CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
  2. 2. CEIP PUIG D’EN VALLS A- ACTIVITATS REALITZADES1.- La Comissió de convivència s’ha reunit dues vegades, una a principi decurs i una altra al final.A la primera reunió com a propostes de millora del Pla de Convivència es vaacordar:-Incloure la normativa de l’autobús (si els alumnes no estan a l’hora acordadaseran les famílies les responsables).-Presentar als cicles per al seu estudi l’assetjament a un espai virtual, revisiópunt 7.5.-Presentar als cicles per al seu estudi el punt on posa que els alumnes hand’anar degudament vestits i que dins l’aula no està permès cobrir-se el cap.-A partir d’octubre començarà l’activitat dels guardapits al pati.-Es posarà en marxa la bústia de convivència dels alumnes i de les famílies.-Recordar als pares que no es pot fumar ni a les sortides ni a tot el recinteescolar.-Les reunions de delegats es faran dimecres i dijous a l’hora de la lectura envolta de a l’hora del pati.A la reunió de final de curs s’acordà:-A la festa de convivència s’han repartit 137 diplomes d’or i 87 de plata.-La mediació s’explicarà durant el mes de setembre quins casos s’han detreballar. A Infantil s’acorda posar al pati un banc per pensar i un diari ons’apunten les incidències.S’acorda afegir al Pla de convivència:-Els pares que van a EI a portar als alumnes de 3 anys hauran de passar peruna vorera que es farà per evitar que molesten i rompen les files dels alumnesde 5è i de 6è.-Els pares que arriben tard hauran de signar un full quan entren a classe i quantenguen 5 faltes de puntualitat s’avisarà a l’equip de suport i a serveis socials.Si deixen a l’alumne a classe i no volen signar el full, el/la professor/a ho hauràd’apuntar i també comptarà com a falta de puntualitat. S’explicarà a la reunió depares de principi de curs.-No es cridarà a casa quan un alumne es deixi l’autorització a casa per anar auna sortida.-No estan permeses les llaminadures ni la venta de paperetes, loteria,... dins elrecinte escolar.-S’estudiarà juntament amb l’APIMA la possibilitat de llevar el quiosc, ja queestam treballant el projecte de l’alimentació i seria convenient que les famíliess’impliquessin més en l’alimentació dels seus fills.-No es donaran als alumnes recompenses relacionades amb el menjar, espodran donar cromos, gomets, ...-Es farà un full per justificar les faltes d’assistència.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
  3. 3. CEIP PUIG D’EN VALLS-Els alumnes amb baix rendiment acadèmic que no fan els deures ni porten elmaterial a classe es quedaran sense les sortides de caràcter lúdic.S’acorda revisar el RRI i adoptar noves mesures per millorar el funcionamentdel centre.S’acorda revisar el Pla de convivència.2.- Activitats per facilitar la integració efectiva de tots els membres de lacomunitat educativa (professorat, alumnat i famílies noves al centre).OBJECTIUS DE LA NDICADORS DE LA ACCIONSPGA PGA1.- Aplicar el Pla de 1. Consensuar normes 1.a- Reunions d’equipConvivència d’aplicació entre el de cicle per consensuar professorat. l’aplicació del Pla. 2. Desenvolupar el Pla 2.a- Organització de de mediació. l’equip de mediació per 3. Continuar amb el cicles. carnet de convivència. 3.a – Distribuir el carnet 4. Reconèixer més de convivència i aplicar freqüentment el bon les normes. comportament. 3.b- Posar en marxa 5. Posar en marxa la l’equip de convivència bústia de convivència. del pati. 3.c- Organitzar, a final de curs, la Festa de la Convivència. Entregar els diplomes i medalles a les aules. 4. Per cicles decidiran com fer-ho. 5- Instal·lar una bústia de convivència davant de secretaria.2.- Millorar la 1. Presentar el centre a 1.a- Reunió a principi departicipació i implicació les famílies de nova curs amb els pares dede les famílies en el incorporació. nova incorporació.procés d’ensenyament 2. Organitzar reunions. 2.a- Organitzar unadels alumnes. Amb les famílies reunió general a principi 3. Implicar a les famílies de curs. en el procés 3.a- Entrevistes d’aprenentatge. individuals. 3.b- Entrega deCP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
  4. 4. CEIP PUIG D’EN VALLS 4. Millorar la puntualitat butlletins. 4. Control de les dels alumnes entrades i sortides per part de l’equip directiu..OBJECTIU DEL PLA DE DIRECCIÓ1 - Revisió del Pla de Convivència: a.- Proposar modificacions i ampliacions: Normes de transport escolar,incloure el tractament de l’assetjament virtual, afegir un apartat a la normageneral de com assistir a classe, vetllar pel compliment d eles activitatsproposades al Pla de Convivència.ACCIONS- Ampliar l’espai físic de l’equip de suport amb una zona dedicada alsalumnes d’acolliment lingüístic.- Elaborar pautes per a les famílies: tècniques d’estudi, animació a la lectura,pautes per a l’estimulació del llenguatge, pautes específiques.- Organitzar el claustre d’inici de curs amb un material de benvinguda perals mestres.- Organitzar activitats extraescolars d’acolliment.- Acceptar la proposta de consensuar l’horari complementari.- Implicar al claustre en la participació en les diferents comissions.- Elaborar el calendari de coordinació docent.- Adequar l’espai de reunió dels cicles.- Redactar acta de cada reunió.- Canviar l’horari de la Junta de Delegats, fer-ho dijous i divendres de 9 a9:30h.- Tornar a fomentar el guardapit al pati (Pla de Convivència) com unaprimera instància de la mediació entre companys.- Continuar en l’aplicació del carnet de convivència.- Invitar als delegats de 6è a participar als Conselles Escolars amb veu.- Dotar un espai específic per a la mediació.- Fer un seguiment per part de la coordinadora de la implicació delsalumnes per resoldre els conflictes.- Facilitar que a l’hora del pati cada dia pugui haver professors mediadors.- Control de l’assistència per part de la cap d’estudis en les reunions ambels tutors.- La directora i la cap d’estudis controlaran les entrades per aconseguir lapuntualitat.- Exigir a l’alumnat el certificat de l’absència: metge, DNI, del pare o mare, etc.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
  5. 5. CEIP PUIG D’EN VALLS- Acolliment de les famílies i els alumnes.- Facilitar que el professor d’acollida pugui tenir el temps i l’espai per acollirals alumnes.- Incentivar al professorat i a l’alumnat per a que s’impliquin en el procésd’acollida.- Implicar a l’alumnat en les propostes de l’equip directiu.- Reunió, els primers dies de setembre, de l’equip directiu i les famílies denova adscripció al centre juntament amb els/les mestres dels/de lesfuturs/es alumnes.- Assistir l’equip directiu a les reunions mensuals de l’APIMA.- Fer públic l’horari d’atenció a les famílies per part de l’equip directiu.- Fer públiques, al tauler d’anuncis de l’APIMA, les normes recollides al Pla deConvivència referents a les famílies. 3.- Activitats de centre per treballar la convivència amb tots els sectors de la comunitat educativa (celebració del dia de la Pau, diades de convivència, etc.) El 28 de gener varem celebrar el dia de la PAU. El 20 d’abril celebrarem el dia del llibre i varem fer una festa de portes obertes. Treballarem un poema de sentiments. El 22 de juny varem celebrar el dia de la convivència i del medi ambient. 4.- Posada en marxa d’estratègies preventives (carnet de convivència per punts, bústia per a la convivència...), i/o de recursos per a la gestió constructiva dels conflictes (fulls de registre i anàlisi de conflictes, racó de la convivència o dels conflictes, creació d’un servei de mediació escolar, etc.) Durant aquest curs hem continuat treballant el carnet de convivència. També hem posat en marxa la bústia de convivència. Hem adequat un espai nou per continuar fent la mediació.5.- Desenvolupament de programes de millora de les relacions interpersonals al’aula en el marc de la tutoria (millora de la comunicació, interculturalitat, treballcooperatiu, programes de competència social, creació i consolidació de grup, etc.). Hem fet treballs puntuals amb els tutors i alumnes d’alguns grups per millorar el seu comportament. Es varen fer negociacions amb el grup de 3rB. També es varen fer reunions amb les famílies d’aquestos alumnes per demanar la seva col·laboració i treballar tots junts per millorar aquestes conductes. Es va actuar a l’hora del pati deixant tres dies sense futbol, ja que aquest joc ocasiona molts problemes.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
  6. 6. CEIP PUIG D’EN VALLS Hem fet actuacions particulars en alguns alumnes per millorar el seu comportament, targetes, semàfors, gomets, . 6.- Adopció de mesures de tipus organitzatiu quant a criteris d’agrupaments, condicions d’espai i temps, etc., per a la prevenció de conflictes i la millora de les relacions interpersonals. S’ha desdoblat els 4t en 3 grups. S’han desdoblat les àrees català i matemàtiques per millorar el rendiment. 7.- Activitats per treballar l’educació emocional i l’educació per a la pau des del currículum. S’han fet les organitzades i programades en la PGA. Activitats de caràcter solidari:a.- Nadal:-Visites i donació de regals a l’Hospital Cas Serres i Residència Reina Sofia.- Concerts de Cançons nadalenques al Saló Cultural de Puig d’en Valls.- Decorar el centre amb motius nadalencs.- Tradicions d’Eivissa: betlem, cançons, decoració, menjars, etc.b.- Km de solidaritat. Dia del Drets del nins. Col·laboraran els alumnes del IESSa Blanca Dona.c.- Dia de la Pau i no Violència:Treballs a les aules:Activitats del dia 28 de gener, acte simbòlic al pati de 13:15 h a 13:45 h. Escantarà una cançó i s’amollaran coloms.d.- Campanya contra la fame.- Campanyes de solidaritat en col·laboració amb el Fons pitiús.Taller “ L’alimentació al món”Per a EI i EP. Dos sessions per nivells.Expossició fotogràfica:De l’1 al 15 de febrer Fotografies dels projectes aprovats i finançats pel FonsPitiús l’any 2006.f.- DIA DEL LLIBRE: Dia de portes obertes. Venda llibres APIMA ( RecaptacióFons Pitiús), Entrega de llibres i punts de llibres als alumnes.. Entrega dediplomes als millors lectors a les aules.g.- Festa de la Convivència i del medi ambient.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
  7. 7. CEIP PUIG D’EN VALLSJocs cooperatius, tallers d’ONGs, tallers en anglés, venda de productes del’hort per al Fons Pitiús.h.- Excursions de convivència de final de curs: 1r cicle d’EP. Ses Salines, 20 o 22 de juny 2n cicle d’EP Cala Bassa , 20 de juny 3r cicle d’EP Formentera, 20 de juny 8.- Posada en marxa de mesures de correcció alternatives a les sancions (adaptació del ROF a nou decret de drets i deures, revisió i actualització dels documents per registrar i comunicar incidències, elaboració de documents per a l’autoregistre i l’anàlisi de les conductes adequades i inadequades de l’alumnat, elaboració de normes d’aula, elaboració de decàlegs per a la convivència, etc.)En abril es va entregar al Claustre i al Consell Escolar la proposta del Pla deconvivència i RRI adaptat al decret 121 per al seu estudi i aprovació en juny.B- FORMACIÓ REBUDA La directora ha assistit a un curs de formació “L’escola inclusiva”. La cap d’estudis i la coordinadora de l’equip de suport varen assistir a un curs “Convivència i comunicació escolar”. 1- Formació impartida per l’equip de suport i l’equip directiu del centre: -Reunió informativa per presentar els documents als professors nous. -Participació amb un taller al segon congrés de convivència a Palma de Mallorca. -Publicació de l’article “Conviure al CEIP Puig d’en Valls” a la revista dels Consejo Escolar. -Presentació del projecte de mediació del centre a l’equip directiu i comissió de convivència del CEIP Sant Ciriac a Santa Eulària. - Publicació del llibre “Activitats de tutoria per a mestres” C.- RECURSOS UTILITZATS (materials didàctics emprats –posar títols– , programes aplicats, etc.) Pla de convivència i Projecte de mediació del centre. Llibres de tutoria publicats: Quadern d’activitats de tutoria per a l’escola. Activitats de tutoria per a mestres.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I
  8. 8. CEIP PUIG D’EN VALLS D- ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC EXTERN, SI S’ESCAU (Cal concretar el nombre de casos atesos en col·laboració amb: Inspecció educativa, Unitat de convivència de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, Serveis Socials, Protecció de Menors, etc.) L’educadora social i el centre de menors han fet el seguiment dels casos pertinents. E- PROPOSTES DE CONTINUÏTAT I MILLORA Adaptar el Pla de convivència al nou decret. A principi de curs explicar tant als mestres com als alumnes quins són els casos que es poden tractar a mediació.F- ESTADÍSTICA DE CASOS DE CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS( a més de la informació i el format que considereu oportú, cal emplenaraquesta graella, únicament pel que fa als expedients disciplinaris)No hem tingut cap alumne amb expedient disciplinari.Hem tingut 2 alumnes abans de Nadal que ha estat privat de l’assistència aclasse per acumulació de faltes durant dos dies.A partir de Nadal, i aplicant el nou decret, es va consensuar amb la família quedos alumnes de 5è, amb acumulació de faltes, es varen canviar de grup (a 1er)durant tres dies com a mesura correctora.CP PUIG D’EN VALLS. Ciutat Jardí s/n. 07819 Puig d’en Valls. Tlf i fax: 971315427.E-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es N.I.F. S-0718163-I

×