Reunió d'aula 3r curs 12-13

3,856 views
3,784 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,856
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,484
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reunió d'aula 3r curs 12-13

 1. 1. Escola Les FontsArgentona3r.Ed. Primària
 2. 2. SUMARI  BENVINGUDA I PRESENTACIÓ  DELEGATS D’AULA  EL NOU CICLE  OBJECTIUS  HÀBITS ESCOLARS  RECURSOS HUMANS  ORGANITZACIÓ HORÀRIA  SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP)  FILOSOFIA 3/18  LECTURA/COMPRENSIÓ LECTORA  BIBLIOTECA ESCOLAR  ACOMPANYAMENT EN LES TASQUES ESCOLARS  PLANNING  SORTIDES I COLÒNIES  COSES A RECORDAR  RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA
 3. 3. DELEGATS D’ AULA Objectius Tasques - Una millor comunicació Aquests representants entre les famílies, lAMPA i tenen la funció de potenciar l’Escola. la comunicació escola- família i es reuneixen amb - Poder actuar més l’Equip Directiu per tractar ràpidament i col·lectivament. aspectes de la vida escolar - Cohesionar els col·lectius de (ex: festes i celebracions l’escola. escolars).Necessitem: Dues famílies de cada grup d’alumnes que s’ofereixin com a representants ique exerceixin les funcions de delegat o delegada de curs. Moltes gràcies.
 4. 4. OBJECTIUSEls objectius, continguts i criteris d’avaluació així com les competències bàsiques, estan definits de manera prescriptiva.PRIORITZEM: La lectura incidint en aspectes de ritme, entonació, to, dicció i especialment la velocitat i la comprensió. Presentació i ortografia. Taules de multiplicar. Resolució de problemes. RECURSOS : Sessió de problemes dins l’horari Sessió de comprensió lectora dins l’horari Ús del diccionari Mestres Família La llibreta del reporter
 5. 5. HÀBITS ESCOLARSUn hàbit és una acció que es fa de manera automàtica, sense pensar-la.
 6. 6.  HÀBITS PERSONALS (d’higiene, d’actitud postural, de neteja…) HÀBITS PERSONALS (d’equilibri emocional, de responsabilitat, d’ordre…) HÀBITS DE RELACIÓ (d’actitud social, de convivència, de bon comportament personal per a que sigui efectiu el treball de grup…) HÀBITS DE TREBALL I ESTUDI - Mirar la persona que parla. - Bona presentació dels treballs. - Ser constant en l’esforç. - Ser capaç d’organitzar-se el temps. - Aconseguir una bona atenció. - Aconseguir autonomia de l’adult. -…
 7. 7. COM HO FEM?RECURSOS HUMANSTutores 3r A: Anna Alibés 3r B: Meritxell SalvatEspecialistes Ed. Física: Tatiana Rodríguez Anglès: Maria Rosa Ramèntol Música: Xavier Dangla Ed. Especial: Isabel SánchezAltres mestres Castellà: Àngels Galera i Tatiana Rodríguez Coneixement del medi: Jordi Pagès
 8. 8. ORGANITZACIÓ HORÀRIA 3r A DL DM DC DJ DV Dictat Càl. Ràpid Lectura Càl. Mental 9:00-10:00 Medi Català Matemàt. Català Matemàt. 10:00-10:50 Català Anglès Matemàt. Català Matemàt. 10:50-11:20 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Ed. Física Música 11:20-12:10 Castellà Problemes T. Llengua Anglès Filosofia Ed. Física Música 12:10-13:00 Ll. oral T. Llengua Filosofia Ed. Física 15:00-15:45 Comp. Lect. Castellà Plàstica Medi T. Llengua Ed. Física 15:45-16:30 Anglès Tutoria Plàstica Medi T. Llengua
 9. 9. ORGANITZACIÓ HORÀRIA 3r B DL DM DC DJ DV Dictat Càl. Ràpid Lectura Càl. Mental 9:00-10:00 Medi Català Matemàt. Català Matemàt. 10:00-10:50 Català Matemàt. Castellà Català Matemàt. 10:50-11:20 Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Ed. Física Música 11:20-12:10 Ll. oral Anglès T. Llengua Problemes Filosofia Ed. Física Música 12:10-13:00 Castellà T. Llengua Filosofia Ed. Física 15:00-15:45 Anglès Medi Anglès Plàstica T. Llengua Ed. Física 15:45-16:30 Comp. Lect. Medi Tutoria Plàstica T. Llengua
 10. 10. SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP)És un paquet d’hores que preveu el Departament per atendre a l’alumnat i la seva diversitat.DESTINATARIS: - Alumnat que presenta necessitat de suport .FINALITAT: - Afavorir l’adquisició del procés de lectura, comprensió i escriptura. - Afavorir l’adquisició d’habilitats matemàtiques. - Afavorir l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi.• MODALITATS: - Ampliació de l’horari lectiu pels alumnes de Primària. - Intervenció de dos mestres dins l’aula per afavorir el seguiment de tot l’alumnat.
 11. 11. FILOSOFIA 3/18FINALITATS:Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i preténdesenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los acomprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa delbagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participacióen un món democràtic.ACTIVITATS:Es duran a terme en rotllana intentantfomentar un ambient càlid i tranquil per apensar i per a què els infants puguin expressarel que volen dir.COM TREBALLAREM:Les activitats pensades per adesenvolupar el projecte seran activitatsde grup (12 nens aprox.)
 12. 12. LECTURA/COMPRENSIÓ LECTORA
 13. 13. EL NOU CICLECONTROLS DE LES DIFERENTS ÀREESCANVI EN EL PLANNING DE DEURES I FEINESHÀBITS HIGIÈNICS EN EDUCACIÓ FÍSICAAUTONOMIA I RESPONSABILITAT DE LES TASQUES I MATERIALIMPORTÀNCIA DE L’AGENDA I LA CARPETA (CAL UN CONTROL DIARI).
 14. 14. IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES I ACOMPANYAMENT ENLES TASQUES ESCOLARS:•Els deures es fan AMB LLAPIS i es pinten amb colors, no amb retoladors nibolígrafs. Al segon trimestre s’anirà introduint el bolígraf progressivament.•Vetllar per la PRESENTACIÓ CORRECTA: bona lletra, claredat, full net, ambmarge i sense taques, amb nom i cognoms i data llarga a llengües i data curtaa les altres àrees.•Demanem QUE ELS PARES I MARES VETLLIN EN LA REALITZACIÓ DELSDEURES: ajudar-los a controlar l’agenda per tal que els deures i els controls,DEURESes portin al dia.•Disposar d’un ESPAI DE TREBALL on pugui estar tranquil/la, ben il·luminat i amb els estris necessaris per realitzar-los.
 15. 15. L’hàbit de deures fa els nens i les nenes responsables derepassar els aprenentatges a casa. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous DivendresMatí S’emporten S’emporten full S’emporten S’emporten deures de operacions que deures de deures de català pel cal retornar el català pel matemàtiques dijous. dimecres dilluns (dictat pel dimecres. següent. i llibreta del reporter). S’emporten deures de matemàtiques pel divendresDurant tot el curs realitzaran un full d’operacions setmanal.
 16. 16. PLANNING DE DEURES (3r B) L’hàbit de deures fa els nens i les nenes responsables de repassar els aprenentatges a casa. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous DivendresM S’emporten S’emporten S’emporten S’emporten S’emporten deures de deures de full deures de deures de català pel matemàtiques operacions català pel matemàtiques dijous. pel divendres. que cal dilluns (dictat i pel dimarts. retornar el llibreta del dimecres reporter). següent.Durant tot el curs realitzaran un full d’operacions setmanal.
 17. 17. ORIENTACIONS A LES FAMÍLIESPER FER L’ ACOMPANYAMENT: FALTES NOTAPREPARACIÓ I CORRECCIÓ DE DICTATS: 0 Excel·lentÉs molt important que aquesta tasca no lafacin sols i que l’estudiïn amb moltaatenció. 1-2 Molt bé 3 BéNOTA: Us lliurarem unes pautes que us 4-5 Suficientorientaran per fer el treball previ de preparaciódel dictat així com d’altres matèries. 6 Insuficient
 18. 18. BIBLIOTECA ESCOLARObjectius:- Fomentar el gust per la lectura.- Servei de préstec (a partir de 3r)- Formació d’usuaris (normes, espais, catalogació, recerca,...) Horaris: Dins horari escolar: És pot fer ús d’aquest espai dins de les estones d’esbarjo. Altres: Dilluns, dimecres i divendres ( 8:30h a 9:00h)
 19. 19. COLÒNIESLloc:Escola del cel Can Solà. “Vilodí d’Onyar”.Dates : 15-16-17 de maig .Activitats: - Taller d’orientació - Cel profund - L’Univers - Els telescopis
 20. 20. SORTIDES1r Trimestre:•Boscos d’ Argentona /Matí•Auditori de Barcelona “Orquestra’t” i visita al Museu de la Música (23 denovembre)/Tot el dia•La Sala d’Argentona “Landry, el rumbero” (30 de novembre)/Matí•Visita a la fàbrica de la Velcro ( per determinar)2n Trimestre:•Coneixem el Patrimoni històric d’ Argentona (a determinar)/Matí•Coneixem l’ agricultura d’ Argentona (a determinar)/Matí•Teatre, “ Estimada filla” / La Sala d’Argentona (30 de gener)/Matí•Dijous Llarder ( 7 de febrer) /Matí•Rua Carnestoltes (8 de febrer)/Tarda•Visita al Museu del Càntir d’Argentona (17 abril) /Matí3r Trimestre:•Colònies (15,16 i 17 de maig)•Visita als geganters d’ Argentona + Museu del càntir ( per determinar)•Visita a l’ Ajuntament d’ Argentona ( per determinar)•Apadrinament de la riera (data a determinar)
 21. 21. MEDICAMENTS:Els pares han d’aportar al centre una RECEPTA O INFORME MÈDIC on consti el nom de l’alumne/a, la dosi i el nom del medicament a prendre.Els pares han de portar un escrit o s’autoritzi al personal del centre perquè administri la medicació prescrita al fill/a, sempre que SIGUI IMPRESCINDIBLE la seva administració sigui en horari escolar. MOLT IMPORTANT: Des de lescola no podem administrar cap mena de medicament sense la còpia de la recepta mèdica i lautorització de la família.
 22. 22. En el cas de que detecteu polls al cap us preguemque ho comuniqueu a l’escola, inicieu ràpidament eltractament i tingueu el nen/a a casa fins que s’hagisolucionat el problema. L’escola lliurarà una circularorientadora del tractament a seguir i de la previsiónecessària.Els nens són molt susceptibles a les infeccionsi a encomanar-se fàcilment d’aquellesmalalties que poden tenir els seus companys.És per això que no podem acceptar a l’escolanens/es amb febre o qualsevol altracircumstància que pugui suposar l’inici o eldesenvolupament d’una malaltia.
 23. 23. PUNTUALITATLa puntualitat és un valor de respecte vers els altres quetreballem des de lescola i per al qual us demanem la vostracol·laboració. I per tant, preguem PUNTUALITAT en lesentrades i sortides de lescola.RETARDS :Shauran de justificar amb una nota escrita i signada pelpare, mare o tutor legal de lalumne.És molt important ser puntuals per no interferir elfuncionament de les classes.
 24. 24. JUSTIFICACIONS DE LES ABSÈNCIES. PROTOCOL.Qualsevol incidència caldrà comunicar-la a la mestra tutora através de l’agenda o bé a la secretaria de lescola al telèfon . JOGUINESNo es poden portar joguines a l’escola, ja que podeninterrompre el normal funcionament de les activitats, si esdóna el cas seran retirats per part del mestre /a.Només poden portar cromos i sempre sota laresponsabilitat del nen/a.
 25. 25. RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA1. Comunicació d’avisos i eventualitat:Preguem que tots els avisos es facin per mitjà d’una notaescrita a través de l’agenda.2. Entrevistes amb els tutors o tutores:Es fa, com a mínim, una entrevista anual per fer el seguimentdel procés evolutiu i d’aprenentatge del vostre fill/a i una altraen acabar el curs per lliurar l’informe de final de curs.3. Horaris d’entrevistes:3r A: Anna Alibés: Dilluns de 13h a 14h3r B: Meritxell Salvat: Dilluns de 13h a 14h *Abans de marxar, recordeu mirar la data que us proposem.
 26. 26. 4. Protagonista:Aquest curs, treballarem el poble d’ Argentona.* Abans de marxar, recordeu mirar la data que us proposem.5. Informes:Es lliurarà un informe en acabar cada trimestre.És molt important que els retorneu signats tan aviat compugueu i conserveu el sobre.6. AMPA: Col·labora en la compra de llibres socialitzats. Subvenciona part d’algunes activitats.

×