Blijf in balans 2013 btw-update 2013

1,536 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Blijf in balans 2013 btw-update 2013

 1. 1. BTW-Update 2013 Luc Heylens Director VAT Department Gunther Vandergucht VAT Consultant Deloitte Fiduciaire, Tax & Legal Services
 2. 2. WETGEVING 2 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 3. 3. Belastingplicht voor advocaten • Wijziging van artikel 44, § 1, 1° WBTW : • • Wet van 30 juli 2013 - BS van 1 augustus 2013; • Inwerkingtreding vanaf 1 januari 2014; • 3 Schrapping van de vrijstelling van BTW voor advocaten; Onderworpen aan het tarief van 21 %; Insert Footer text here © 2013 Deloitte Fiduciaire
 4. 4. Aanpassing van de vrijstelling voor onderwijs • Wijziging artikel 44, § 2, 4° WBTW : • • De lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven en die betrekking hebben op school- of universitair onderwijs; • 4 Het school- of universitair onderwijs, waaronder onderwijs aan kinderen en jongeren, en de beroepsopleiding of –herscholing, met inbegrip van het verrichten van nauw hiermee samenhangende diensten en leveringen van goederen zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikt didactisch materiaal, door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die daartoe als lichamen met soortgelijke doeleinden worden aangemerkt, voor zover voornoemde lichamen niet systematisch het maken van winst beogen en eventuele winsten niet worden uitgekeerd maar worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de voornoemde diensten; Wet van 17 juni 2013 – BS 28 juni 2013 – Inwerkingtreding vanaf 1 januari 2014; Insert Footer text here © 2013 Deloitte Fiduciaire
 5. 5. Regeling kleine ondernemingen • Drempel om aan de regeling van de kleine ondernemingen onderworpen te zijn : • Zou worden verhoogd van 5.580 € naar 25.000 € : Maar ???? • Na goedkeuring van EU; • Inwerkingtreding : voorzien voor 1 januari 2014 ??? • In strijd met het antwoord op de parlementaire vraag van de heer Veys van 26 maart 2013 (inwerkingtreding juli 2013); • Alle betrokken belastingplichtigen zullen worden geïnformeerd; • Laatste berichtgeving : verhoging tot 15.000 € vanaf 1 juli 2014 ?? 5 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 6. 6. Invoer verleggingsvergunning - Aanschrijvingen Invoer verleggingsvergunning : • Geen vooruitbetaling van de belasting meer op 1 januari 2013 (in feite wordt geen vooruitbetaling meer geëist sinds 1 oktober 2012); • Teruggaaf van de reeds vooruitbetaalde belasting : • Via rooster 62 van de aangifte januari 2013 of eerste kwartaal 2013; • Document op te stellen zoals voorzien in bijlage van de aanschrijving en op te sturen naar het btw-controlekantoor; • Teruggaaf uit te oefenen vóór eind 2016; Aanschrijving nr. 30/2012 dd. 28.09.2012 6 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 7. 7. Verleggingsvergunning bij invoer-BTW - Nu ook toegelaten voor globale nummer 796.5 : - Belastingplichtigen (vooraf erkende personen) die via een globaal nummer 796.5 (meerdere) buitenlandse belastingplichtigen vertegenwoordigen; - Die goederen in België invoeren met heffing van BTW; - Kunnen een verlegginsgvergunning bij invoer (E.T. 14.000 vergunning) bekomen; - Mits schriftelijke aanvraag (afzonderlijk model via aanschrijving nr. 25/2013); - Waarop de Administratie binnen de maand moet beslissen; - Aanpassing van het KB nr. 7; - Niet voor 796.6 (vermits hier geen belaste invoeren gebeuren); - Ook voor occasionele invoeren (dus geen regelmatige invoeractiviteit); - Inwerkingtreding : 4 juli 2013 KB van 13 juni 2013 – BS 24 juni 2013 7 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 8. 8. Administratieve beslissingen 8 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 9. 9. België Recente BTW richtlijnen Bedrijfswagens Hoe beroepsgebruik bepalen indien gemengd gebruik? Personenwagens (fiscaal) 3 methodes (beslissing ET 119.650/3 van 11/12/2012 & ET 119.650/4 van 9/9/2013) Methode 1: Werkelijk beroepsgebruik Rittenadministratie Methode 2: Formule % privé = (afstand WoonWerk x 2 x 200 + 6000) / totaal km Voorbeeld: % privé = 20.000 / 35.000= 57% privé  43% beroeps Methode 3: Algemeen forfait van 35% Zelfs voor 1 (gemengd gebruikt) vervoermiddel (minimumdrempel 4 autovoertuigen) © 2013 Deloitte Academy VZW/ASBL
 10. 10. Administratieve beslissingen Aftrekbeperking gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen :  Vervoermiddelen : • 3 methoden : rittenadministratie – semi-forfaitaire formule en 35 %; • Lichte vrachtwagens : • 4de methode : 85 % (fiscale lichte vrachtwagens) – niet fiscale lichte vrachtwagens (35 %);  Andere roerende goederen dan vervoermiddelen : • Werkelijk gebruik of forfait van 75 %; Beslissing nr. E.T. 119.650/4 dd. 9 september 2013 10 Insert Footer text here © 2013 Deloitte Fiduciaire
 11. 11. Overzicht mbt gemengd gebruik zonder betaling Indien geen privé gebruik (of slechts occasioneel gebruik) => slechts 50% aftrek voor personenwagens andere wagens 100% RoA Bedrijfsmiddel wordt gebruikt als werkinstrument of exploitatiemiddel Bedrijfsmiddel met een gemengd gebruik? Toepasselijk vanaf 1/1/2012 Ja, mbt fiscaal personenwagen of of of Methode 1 Methode 2 Beroepskilometers bijhouden via dagelijkse rittenadministratie Beroepskilometers via formule 1Privé kilometers. Privékilometers = ((afstand WW*2*200)+6000 )/Tot kilometers Methode 3 Beroepskilometers via forfait van 35% beroepsgebruik Ja, mbt andere bedrijfswagens: art 45 §2 2de lid a tem e Ja mbt fiscaal “Lichte” vrachtwagen of Methode 1 Methode 4 Beroepskilometers bijhouden via dagelijkse rittenadministratie Beroepskilometers via forfait van 85% voor overwegend beroepsmatig gebruik Geen aftrekbeperking tenzij privé gebruik vastgesteld obv werkelijk gereden kilometers Beroepskilometers via forfait van 35% voor ander beroepsmatig gebruik © 2013 Deloitte Fiduciaire
 12. 12. België Recente BTW richtlijnen Facturatierichtlijn • Nieuwe wetgeving voor facturatie ‒ inwerkingtreding per 1 januari 2013 • E-invoicing wordt gestimuleerd ‒ Geen voorafgaand akkoord met administratie, impliciet akkoord klant; archivering • Self-billing vereenvoudigd ‒ Circulaire in voorbereiding • Factuurvermeldingen “vereenvoudigd” + verlenging datum uitreiking factuur (15de dag) • Introductie van “bedrijfscontrole” ‒ wijzigingen rond BTW opeisbaarheid • Voorschotfactuur maakt btw niet langer opeisbaar • „aanvraag om betaling‟ • Overgangsperiode voor 2013…..en 2014… ‒ Oude en nieuwe regeling kan worden gecombineerd 12 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 13. 13. Parlementaire vragen • Facturatie – regels opeisbaarheid : • Voortaan enkel een betaling vóór het belastbaar feit of het belastbaar feit zelf nog oorzaken van opeisbaarheid van BTW – idem voor ontstaan recht op aftrek in hoofde va de klant; • Overgangsstelsel werd voorzien voor 2013 (keuze om de nieuwe regels reeds toe te passen of nog de oude te gebruiken); • Ook voor 2014 zou deze overgangsregeling blijven gelden ! • Er zal een nieuw overleg worden georganiseerd met alle betrokken actoren (ondernemingen, boekhouders, ontwikkelaars van boekhoudsoftware) met als doel een definitieve regelgeving inz ake opeisbaarheid vanaf het jaar 2015 in te voeren; PV van 25 juli 2013 – mevrouw Marghem 13 © 2010 Deloitte Belgium © 2013 Deloitte Fiduciaire
 14. 14. Administratieve beslissingen • Collectieve sociale voordelen : • Het kosteloos verstrekken van fruit als tussendoortje voor de onmiddellijke consumptie tijdens de werkuren; • BTW aftrekbaar; • Aftrekbaar als kost inzake inkomstenbelastingen; Beslissing nr. E.T. 124.506 van 3 september 2013 14 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 15. 15. Vrijstelling wegens intracommunautaire leveringen • Volgens arrest H.v.J. van 27 september 2012 (zaak VSTR) : vrijstelling van BTW kan niet worden geweigerd wanneer de klant geen BTWnummer opgeeft : • Wanneer de leverancier te goeder trouw handelt en na alles te hebben gedaan wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht (actief zijn – kritisch onderzoeken); • En aanwijzingen verstrekt waaruit op afdoende wijze kan blijken dat de afnemer een BP is die bij de betrokken handeling als zodanig handelt (nummer opvragen, klant inlichten,…); • Voorwaarde van bewijs van BTW-nummer klant (KB nr. 52, artikel 2) blijft een voorwaarde zij het na enige nuance; Beslissing nr. E.T. 123.179 dd. 27 augustus 2013 15 Insert Footer text here © 2013 Deloitte Fiduciaire
 16. 16. BEWIJS INTRACOMMUNAUTAIRE LEVERINGEN Wie ? • de leverancier Wat ? • de goederen verlaten België met bestemming een andere lidstaat; • De verwerver is gehouden over zijn intracommunautaire verwervingen de BTW te voldoen; Hoe ? • geheel van gebruikelijke en overeenstemmende handelsstukken • BTW-nummer van de verwerver in een andere lidstaat 16 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 17. 17. GEHEEL VAN OVEREENSTEMMENDE HANDELSSTUKKEN • Contracten • Bestelbons • Leveringsbons • vervoerdocumenten en vervoerfacturen • betalingsstukken • (ontvangstbewijzen) 17 Zie uw intern bedrijfsproces © 2013 Deloitte Fiduciaire
 18. 18. Bedrijfscontrole • Vergelijking van achterliggende en overeenstemmende bewijsstukken • leverancier: bestelbon, vervoersdocumenten en de ontvangst van de betaling…. • medecontractant: goedgekeurd kooporder, de leveringsnota, het betalingsbewijs,… 18 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 19. 19. PRAKTISCH • Intern bedrijfsproces en interne controle : betrouwbaar controlespoor : levering van goederen : • Bestelbon; • Orderbevestiging; • Leveringsnota; • Paklijsten; • Shipping documents; • Invoerdocumenten – uitvoerdocumenten (douane); • Vervoersdocumenten; • Factuur; • Betaling; • Andere …. 19 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 20. 20. PRAKTISCH • Intern bedrijfsproces en interne controle : diensten (bvb : intellectuele diensten) : • Bestelbon; • Offerte en orderbevestiging; • Werkopgaven – uurroosters; • Invoice proposals; • Factuur; • Betaling; • Advies (mondeling of geschreven); • Andere : … 20 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 21. 21. GEVOLGEN • Controle naar echtheid van transacties; • Controle via uw bedrijfsproces, via alle onderliggende en overeenstemmende documenten en stukken (nummering van geheel, aansluiting met elkaar, …); • Aftrek van BTW : echtheid en overeenstemmende stukken; • Bewijs van vrijstellingen : via een geheel van overeenstemmende documenten; • En wat als u over deze documenten niet beschikt of niet kan beschikken ? • Afhankelijk van uw verkoopstructuur; • Afhaaltransacties met contante betalingen; 21 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 22. 22. H.v.J. 16 december 2010 - Euro Tyre Holding BV Producent: Business klanten: Transport - BE Leverancier in NL Uw onderneming in BE - Ex Works; - In welke relatie zit het vervoer ? © 2013 Deloitte Fiduciaire
 23. 23. KETTINGVERKOPEN 23 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 24. 24. Parlementaire Vragen 24 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 25. 25. Parlementaire vragen • Tabel van de bedrijfsmiddelen : • Geen afzonderlijke tabel van de bedrijfsmiddelen is vereist, wanneer reeds al de nodige elementen voor een eventuele herziening blijken uit een combinatie van de gegevens vermeld in de voor de inkomstenbelastingen bijgehouden afschrijvingstabellen en deze vermeld in het boek voor inkomende facturen; • PV van 10 november 1995 is nog steeds toepasselijk; PV van 21 januari 2013 – Vastersavendts 25 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 26. 26. Parlementaire vragen • Moet een buitenlandse BP die goederen aankoopt in België en deze vervolgens uitvoert, geregistreerd zijn voor de BTW in België ? • Identificatie is verplicht wanneer hij schuldenaar is van de BTW in BE; • Aankoop in BE : BE leverancier dient BTW in rekening te brengen en is dus schuldenaar; • Daaropvolgende uitvoer : buitenlandse BP is schuldenaar, maar vrijgesteld van BTW; • In principe dus identificatie, maar toegeving : • Indien hij geen andere handelingen verricht waarvoor hij schuldenaar is van de BTW; • Indien gevestigd in andere LS moet BTW-nr van deze lidstaat op de uitvoeraangifte komen; • Indien gevestigd buiten EU : geen BTW-nummer te vermelden; PV van 7 maart 2013 - Brotcorne 26 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 27. 27. BEWIJS UITVOEREN Wie ? • de leverancier Wat ? • de goederen verlaten de Gemeenschap Hoe ? • geheel van gebruikelijke en overeenstemmende handelsstukken 27 © 2013 Deloitte Fiduciaire
 28. 28. GEHEEL VAN HANDELSSTUKKEN • Uitvoerdocumenten EX, EU of COM • Contracten • Bestelbons • Leveringsbons • vervoerdocumenten en vervoerfacturen • betalingsstukken • (ontvangstbewijzen) • …. 28 Zie uw intern bedrijfsproces © 2013 Deloitte Fiduciaire
 29. 29. Formaliteiten bij uitvoer • Aangifte ten uitvoer o Bij het douanekantoor van uitvoer o Vereenvoudiging mogelijk (toegelaten exporteur, globalisatie) o Doorgaans elektronisch (via PLDA webapplicatie of geïntegreerd systeem) o Alternatieven:  Schriftelijk (elektronisch)  Mondeling  Enige andere handeling o Volgens template enig document  In gebruik sinds 1988;  Zelfde formulies voor alle types aangiften in EU, Switzerland, Norway and Iceland;  Gebruik van genummerde vakken 29 Infotopics © 2013 Deloitte Fiduciaire
 30. 30. Formaliteiten bij uitvoer • Aangifte ten uitvoer o Papieren aangifte in principe niet meer toegelaten, behalve bij noodprocedure o Elektronische aangifte bevat dezelfde data elementen als het papieren aangifteformulier o Elke lidstaat heeft een eigen aangiftesysteem met substantiële verschillen o Deze systemen omvatten vaak geautomatiseerde risk-management modules o Toelichting bij het invullen van een uitvoeraangifte: zie PLDA website 30 Infotopics © 2013 Deloitte Fiduciaire
 31. 31. Parlementaire vragen • Opeisbaarheid BTW in het kader van intracommunautaire handelingen : • BTW wordt opeisbaar op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt; • BTW wordt opeisbaar op de 15de dag van de maand volgend op die waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden, indien geen factuur werd uitgereikt vóór deze datum; PV van 8 maart 2013 - Brotcorne 31 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 32. 32. Parlementaire vragen België - Ontwerp en productie van een turbine Afsluiten contract : Levering : Factuur : Betaling : Frankrijk 11 februari 2013; 30 april 2013; 6 mei 2013; 17 mei 2013; - Belastbaar feit : 30 april 2013 (datum aankomst vervoer); - Belasting opeisbaar : 6 mei 2013 (datum factuur); - Aangifte en ICL van mei 2013; 32 Footer PV van 8 maart 2013 - Brotcorne © 2013 Deloitte Fiduciaire
 33. 33. Parlementaire vragen België Factuur Factuur Buitenlandse BP 21 % BE BTW SN = BE leverancier BTW verlegd (artikel 51, § 2, 5° WBTW) MC = SN van BE BTW • Dus geen BE BTW-nummer toegekend; • Op uitdrukkelijk verzoek kan een nummer toegekend worden wanneer de aftrekbare BTW de drempel van 10.000 € per jaar bereikt of overschrijdt PV van 8 maart 2013 - Brotcorne 33 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 34. 34. Parlementaire Vragen Factuur : werkelijk verrichte levering of dienst : • De facturen moeten overeenstemmen met een werkelijk verrichte levering of dienst waarbij de authenticiteit van de herkomst, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de factuur moeten worden gewaarborgd; • Via elke bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor aantoont; • De factuur is slechts één document in deze (betreft echtheid transactie en plaatsbepaling); • Daarom werd het weerlegbaar vermoeden van artikel 15, § 7 BTW geschrapt (niet langer noodzakelijk); PV van 7 maart 2013 - Brotcorne 34 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 35. 35. Parlementaire vragen Herstructurering van de fiscale boetes inzake BTW : • Het barema van de niet-proportionele boeten werd gewijzigd op 1 juli 2012; • Niet-indiening van periodieke btw-aangiften : 1.000 € per aangifte; • Laattijdige indiening : 100 € per aangifte en per maand vertraging; • De Administratie legt geen boete op wanneer de aangifte wordt ingediend uiterlijk de 10de van de maand volgend op de maand waarin ze moet worden ingediend !! • Bij niet-betaling : opmaak bijzondere rekening : boete van 15 % en nalatigheidsinteresten van 0,8 % per maand; PV van mevrouw De Bue van 14 juni 2013 35 Insert Footer text here © 2013 Deloitte Fiduciaire
 36. 36. Rechtspraak 36 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 37. 37. Rechtspraak Op de factuur vermelde BTW is altijd verschuldigd maar niet altijd aftrekbaar : • Ongeacht of er daadwerkelijk een belastbare handeling werd verricht; • De aftrek in hoofde van de afnemer is daarentegen wel verbonden met de daadwerkelijke verrichting van een belastbare handeling; • Ongeacht of er een correctie werd geëist bij de leverancier; • De klant wist of behoorde te weten dat deze handeling deel uitmaakte van btw-fraude; H.v.J. van 31 januari 2013 – Stroy Trans EOOD 37 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 38. 38. Rechtspraak • BTW- aftrek op foute facturen : kan een verbetering ? • Verwerping aftrek wegens ontbrekende verplichte factuurvermeldingen – achteraf (na controle) verbeterde facturen : Hof verzet zich niet tegen een weigering van het recht op aftrek op dat moment; • Ten onrechte aangerekende BTW : verwerping aftrek – teruggaaf van BTW ? Ja is wel mogelijk; • Dubbele taxatie ? • Aftrekverwerping was definitief; • Enkel teruggaaf mogelijk in tweede geval; • Fiscale neutraliteit ? E.H.v.J. van 8 mei 2013 (Petroma Transports SA) en van 11 april 2013 (Rusedespred OOD) 38 Footer © 2013 Deloitte Fiduciaire
 39. 39. Rechtspraak Uitvoering van inrichtingswerken in ruil voor gratis huur : • Huurder verricht werken ten behoeve van de afwerking en de ingebruikname van appartementen; • Kosteloos ter beschikking stellen van de appartementen door de verhuurder aan de huurder; • Hof van Justitie : • Rechtstreeks verband tussen beiden (wederzijdse prestaties); • Ruilprestaties zijn vanuit economisch en commercieel standpunt twee identieke situaties; • Elk afzonderlijk belast voor zover zij uiteraard door een BP worden gesteld; H.v.J. van 26 september 2013 – zaak Serebryannay 39 Insert Footer text here © 2013 Deloitte Fiduciaire
 40. 40. Vragen ? 40
 41. 41. Gunther Vandergucht, Claire Verstraete, Lore Germonpre gvandergucht@deloitte.com cverstraete@deloitte.com, lgermonpre@deloitte.com VAT-department Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) Tel. (09) 393 75 85 – Fax (09) 393 75 80 kmo-gent@deloitte.be www.deloitte.com/be/kmo Samen ondernemen © 2013 Deloitte Fiduciaire
 42. 42. © 2013 Deloitte Fiduciaire
 43. 43. De inhoud en de lay-out van deze presentatie zijn de exclusieve eigendom van Deloitte Fiduciaire* (hierna “Deloitte”) en/of zijn medewerkers en worden beschermd door het auteursrecht en andere relevante intellectuele eigendomsrechtwetten en verdragen. Geen enkele reproductie in onder het even welke vorm of via om het even welk medium is toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Deloitte. Deze presentatie werd opgemaakt in algemene termen en men kan er dan ook voor specifieke situaties niet op steunen. Hoewel Deloitte de betrouwbaarheid van de gegeven informatie nagaat, is dergelijke informatie algemeen en kan Deloitte in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten die kunnen optreden ten gevolge van het gebruik of de interpretatie van deze informatie zonder de bijstand van Deloitte. De informatie die in deze presentatie is vervat, is gebaseerd op de wet, reglementeringen, rechtspraak, concrete gevallen, rulings en andere bronnen die bestaan op het moment van de presentatie. Bijgevolg kunnen latere wijzigingen in of aan het voorgaande (waarvoor Deloitte geen verantwoordelijkheid draagt om de lezer/gebruiker ervan te informeren) leiden tot de ongeldigheid van de informatie vervat in de presentatie. Toepassing van de vervatte principes zal afhangen van de specifieke toepasselijke omstandigheden en we raden aan dat U professioneel advies vraagt vooraleer te handelen of u te onthouden van enige handeling op basis van de inhoud van deze presentatie. Deloitte zal de lezer/gebruiker graag bijstaan om hem te adviseren hoe de principes vervat in deze presentatie toe te passen in specifieke situaties. Deloitte aanvaardt geen zorgvuldigheidsplicht of aansprakelijkheid voor enig verlies veroorzaakt aan een persoon die handelt of die zich onthoudt van enige handeling als gevolg van enige informatie vervat in deze presentatie. *Een afdeling van Deloitte Accountancy BV o.v.v.e. CVBA. © 2013 Deloitte Fiduciaire

×