ICT competenties kmo manager

1,577 views
1,472 views

Published on

ICT-competenties voor de KMO-manager

Eigen bewerking gebaseerd op artikel van KMO-IT.be en e-skills framework van de Europese Commissie.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
494
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ICT competenties kmo manager

  1. 1. ICT-competenties voor de KMO-manager (KMO/ION)Gerelateerd aan de ICT-processen • Strategisch inzicht Planning • Businessplan developmentPLANNING • Kijk op technologieBij het uittekenen van de ICT noden en infrastructuuris de rol van de ondernemer cruciaal.De nodige competenties zijn hier vooral gericht naar Bouwen • Project managementhet sturen, het kijken op lange termijn.Gebaseerd op:http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2215 (en)e-skills framework van de Europese commissie Het laten • Project management werken (run) Het mogelijk maken • Project management (enable) Het beheer • Project management (manage) • Risico management Vakgroep ICT - ICT competenties ondernemer
  2. 2. ICT-competenties voor de KMO-manager (KMO/ION)Gerelateerd aan de ICT-processen • Strategisch inzicht1. STRATEGISCH INZICHT Planning • Businessplan developmentHet is de ondernemer die stuurt en weet welke richting hetbedrijf uitgaat op middellange en lange termijn. Hij bepaalt dus • Kijk op technologiede strategie en doelstellingen.Belangrijk is dat de ondernemer deze visie kan vertalen naarICT-behoeften. Inzicht in hoe ICT ingezet wordt om de meestefficiënte ondersteuning te bieden is dus cruciaal. Bouwen • Project management2. BUSINESSPLAN DEVELOPMENTTeveel ICT-projecten worden opgestart zonder een duidelijkplan. Men heeft niet nagedacht over de voor- en nadelen, demogelijke inkomsten en de kosten op korte en lange termijn.Een ondernemer dient in staat te zijn om bij elke ICT-investering Het laten • Project managementte bepalen wat de kosten en baten zijn. Hij moet met andere werken (run)woorden de kennis hebben om een investeringsplan te kunnenopmaken.3. KIJK OP TECHNOLOGIE Het mogelijkEen ondernemer hoeft zeker geen ICT-technicus te zijn. Maar maken • Project managementhet is wel belangrijk dat hij op de hoogte is van nieuwe (enable)technologieën en toepassingen.Gebaseerd op:http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2215 Het beheer • Project management (manage) • Risico management Vakgroep ICT - ICT competenties ondernemer
  3. 3. ICT-competenties voor de KMO-manager (KMO/ION)Gerelateerd aan de ICT-processen • Strategisch inzicht Planning • Businessplan developmentPROJECTMANAGEMENT • Kijk op technologieEen ondernemer is meestal niet de persoon die deapplicatie schrijft of de installatie uitvoert. Dergelijkediensten worden veelal uitbesteed. Toch is het Bouwen • Project managementbelangrijk dat deze processen opgevolgd worden. Eenbedrijf mag niet alles overlaten aan een externe firma.Men dient het uitvoerend ICT-team nauwgezet op tevolgen. Projectmanagement competentie is hierduidelijk een must. Het laten • Project management werken (run)Gebaseerd op:http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2215 (en)e-skills framework van de Europese commissie Het mogelijk maken • Project management (enable) Het beheer • Project management (manage) • Risico management Vakgroep ICT - ICT competenties ondernemer
  4. 4. ICT-competenties voor de KMO-manager (KMO/ION)Gerelateerd aan de ICT-processen • Strategisch inzicht1. PLANNING EN OPVOLGING Planning • Businessplan developmentOplijsten van taken en schattingen van tijd en kosten, • Kijk op technologiegroeperen in werkpakketten en fases.2. SAMENWERKING(* portaal voor het project team en belanghebbenden)Groeperen van gemeenschappelijke kalenders, takenlijsten, Bouwen • Project managementtimesheets, issue en risico lijsten, databases, documenten,discussies, … in een online project portaal.3. BEHEER VAN RISICO EN KWALITEIT(* analyse en logging) Het latenDocumenteren van projectvereisten en kwaliteitscriteria van • Project management werken (run)het eindproduct, het loggen en opvolgen van risico’s en issues,de analyse van risico’s.4. INFORMATIE/DOCUMENTATIE(* beheer van projectinformatie) Het mogelijkOpslaan van projectinformatie, versiecontrole en procedures maken • Project managementvoor de goedkeuring/validatie van documenten. (enable)Gebaseerd op:http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2056 Het beheer • Project management (manage) • Risico management Vakgroep ICT - ICT competenties ondernemer
  5. 5. ICT-competenties voor de KMO-manager (KMO/ION)Gerelateerd aan de ICT-processen • Strategisch inzicht5. BUSINESSCASE Planning • Businessplan development(* ondersteuning van beslissingname)Kwantificeren van de waarde van bepaalde beslissingen • Kijk op technologie(decision tree analysis, what-if analysis), het werken metbenchmarking gegevens, het schatten van kosten en tijd o.b.v.van gelijkaardige projecten, het voorspellen van de impact vaneen project op de financiën, de resources, … van het bedrijf. Bouwen • Project management6. ORGANISATIE(* rollen en verantwoordelijkheden, resource management)Regelen van toegangsrechten tot informatie (lezen, veran-deren, verwijderen) of het linken van specifieke rollen aanbeslissingen (goedkeuren van documenten, toewijzen van Het laten • Project managementtaken, …) en taken. werken (run)7. PROCESONDERSTEUNING(* templates, process design en implementatie)Werken met templates, checklists, handleidingen, Het mogelijkgedocumenteerde procedures … maken • Project management (enable)8. INTEGRATIE(* samenhang tussen de functionaliteiten)Erover waken dat het geheel naar behoren samenwerkt.Gebaseerd op: Het beheer • Project managementhttp://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2056 (manage) • Risico management Vakgroep ICT - ICT competenties ondernemer
  6. 6. ICT-competenties voor de KMO-manager (KMO/ION)Gerelateerd aan de ICT-processen • Strategisch inzicht Planning • Businessplan developmentBEHEER • Kijk op technologieTijdens dit proces wordt de algemene werkingbeheerd. Logisch dus dat de ondernemer ook hierover projectmanagement capaciteiten dient te Bouwen • Project managementbeschikken.Steeds vaker is ook kennis van risicomanagementnoodzakelijk. Meer bepaald inzien hoe afhankelijk deonderneming is van ICT om op basis daarvan Het laten • Project managementcrisisplannen uit te werken. Spijtig genoeg is dit een werken (run)competentie die al te vaak over het hoofd wordtgezien. Met af en toe catastrofale gevolgen voor deonderneming. Het mogelijkGebaseerd op: maken • Project managementhttp://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=2215 (en) (enable)e-skills framework van de Europese commissie Het beheer • Project management (manage) • Risico management Vakgroep ICT - ICT competenties ondernemer
  7. 7. ICT-competenties voor de KMO-manager (KMO/ION)Gerelateerd aan de ICT-processen • Strategisch inzicht Planning • Businessplan development1. EFFICIËNT BEHEREN VAN DE ICT-OMGEVING • Kijk op technologieBeheer van hard- en software, helpdesk, afsluiten van ICT-onderhoudscontracten, uitbesteden van ICT-beheer aan eenexterne partij, … Bouwen • Project management2. CONTINUÏTEIT GARANDERENInvesteren in degelijke ICT-hulpmiddelen, goede connectie metde buitenwereld (internet), degelijke back up-strategie,anticiperen op onvoorziene omstandigheden (stroomuitval,brand, diefstal, …). Het laten • Project management3. BEVEILIGING werken (run)Voorzien van een gepast budget voor informatie- en ICT-beveiliging. (antivirus, antispam, firewall en beveiliging vandraadloze netwerken).Informeren van medewerkers over de risico’s, tips rond veilig Het mogelijkgebruik van de ICT-infrastructuur. maken • Project management (enable)Gebaseerd op:http://www.kmo-it.be/viewobj.jsp?id=368 Het beheer • Project management (manage) • Risico management Vakgroep ICT - ICT competenties ondernemer

×