Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Newsletter ed maramures octombrie2010

on

 • 444 views

 

Statistics

Views

Total Views
444
Views on SlideShare
425
Embed Views
19

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

1 Embed 19

http://europedirect.cdimm.org 19

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Newsletter ed maramures octombrie2010 Newsletter ed maramures octombrie2010 Document Transcript

 • Buletin de informare europeană Maramureş Buletin informativ electronic lunar editat de Centrul Europe Direct Maramureş Anul II, Nr. 10 Octombrie 2010 Comisia adoptă priorităţile strategice pentru 2011 Referitor la noul program de lucru, preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a afirmat că: „Uniunea Europeană s-a dovedit la înălţimea provocărilor cu care s-a confruntat, însă nu suntem încă Centrul Europe Direct la capătul tunelului. Politicile noastre trebuie să reflecte angajamentul Maramureş nostru continuu de creare a unei creşteri şi a unor noi locuri de muncă durabile, conform strategiei Europa 2020, iar noi trebuie să ne con- centrăm asupra iniţiativelor la care contribuţia UE poate aduce valoare adăugată. Programul de lucru adoptat astăzi va asigura o continuare Din cuprins: a redresării în noul an şi în anii următori. Observ că există un grad de convergenţă important în ceea ce priveşte priorităţile generale pentru Europaşi sper ca acest lucru să se concretizeze, în cel mai scurt timp, în rezultate politice în beneficiul cetăţenilor.” • Priorităţile strategice ale CE în 2011 Priorităţile pentru 2011 se împart în cinci mari categorii: • Concursuri europene: • sprijinirea economiei sociale de piaţă a Europei în vederea ie- „Tineri reporteri împotriva şirii din criză şi a asigurării caracterului durabil al acesteia (de exem- sărăciei” şi „Muzică împo- plu: un cadru legislativ pentru gestionarea crizelor din sistemul ban- car, propuneri de consolidare a protecţiei consumatorilor de servicii triva sărăciei” financiare şi un regulament privind agenţiile de rating al creditelor, în vederea finalizării, anul viitor, a reformei ambiţioase a sectorului • Ştiri europene: In- nostru financiar); terzicerea mefedronei în • relansarea creşterii economice pentru crearea de locuri de muncă (de exemplu: noi mecanisme de aplicare a normelor fiscale, UE; Programul de stagii propuneri menite să sprijine competitivitatea la nivelul întreprinde- rilor din UE, în special al IMM-urilor, un plan european privind efi- al Comisiei cienţa energetică, o iniţiativă socială pentru întreprinderi, iniţiative • Codul Frontierelor legislative privind detaşarea lucrătorilor şi programul de lucru, care urmează a fi elaborate în cadrul unui dialog strâns cu partenerii soci- Schengen ali, îmbunătăţirea cadrelor referitoare la impozitarea întreprinderilor şi la TVA); • continuarea agendei pentru cetăţeni: drepturi, libertate şi justiţie (de exemplu: consolidarea drepturilor consumatorilor, un cadru de referinţă comun pentru dreptul contractual, actualizarea legislaţiei referitoare la protecţia civilă, un program pentru înregis- trarea călătorilor şi o nouă structură de gestionare pentru OLAF, Oficiul antifraudă al UE); Centrul EUROPE DIRECT Maramureş, găzduit de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: europedirect@cdimm.org; http://www.europedirect.cdimm.org/index.html
 • Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş • asigurarea vizibilităţii Europei pe scena mondială (de exemplu, sprijinirea noului Serviciu European de Acţiune Externă, proiectarea în exterior a obiectivelor de creştere din Strategia 2020, precum şi conti- nuarea îmbunătăţirii asistenţei pen- tru dezvoltare oferite de UE pentru a răspunde nevoilor celor mai nevo- iaşi); • concentrarea mai mult pe rezul- tate decât pe măsuri: valorificarea la maximum a politicilor UE (de exemplu: o propunere privind următorul cadru financiar multianual, acordarea unei importanţe sporite reglementării inteligente şi pre- lungirea perioadei de consultare la 12 săptămâni). Context Discursul preşedintelui privind starea Uniunii, pronunţat la începutul lunii septembrie 2010, a lansat o dez- batere publică în cadrul căreia instituţiile UE au purtat discuţii privind priorităţile Uniunii pentru anul următor. Ca şi în 2010, programul de lucru al Comisiei este însoţit de patru anexe: - o listă de 40 de iniţiative strategice pe care Comisia se angajează să le prezinte în 2011 (anexa I); - o listă de peste 140 de alte posibile iniţiative care urmează să fie pregătite până la sfârşitul manda- tului (anexa II); - o listă de propuneri de simplificare şi de retrageri (anexele III şi IV). Comisia va colabora strâns cu Parlamentul European şi cu Consiliul, precum şi cu părţile interesate, in- clusiv cu parlamentele naţionale, pentru a asigura o participare la scară largă la abordarea generală şi la iniţiativele individuale. Mai multe informaţii: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm Concursuri europene Concursul „Tineri reporteri de a-i sensibiliza faţă de aspecte- şi vor avea, de asemenea, posi- împotriva sărăciei”: timp su- le legate de dezvoltare. bilitatea de a transmite reportaje plimentar pentru a transmite Studenţii sunt invitaţi să trans- pentru presa naţională sau locală un reportaj şi a câştiga o ex- mită un articol scris sau un repor- din ţările lor de origine. cursie în Africa taj radio privind UE şi ajutorul Termenul - limită pentru a pentru dezvoltare. Pe baza repor- În funcţie de calitatea şi origi- transmite un reportaj pentru con- tajelor transmise şi a formularelor nalitatea articolelor media produ- cursul „Tineri reporteri împotriva de candidatură, vor fi selecţionaţi se, participanţii vor putea câştiga sărăciei” a fost extins până la 7 33 de candidaţi care vor fi invitaţi un premiu la finalul concursului în noiembrie. să participe la un atelier în cursul una din categoriile: cel mai bun Concursul „Tineri reporteri îm- Zilelor Europene ale Dezvoltării, reportaj scris, cel mai bun repor- potriva sărăciei”, organizat în co- care se desfăşoară la Bruxelles în taj radio şi cea mai originală re- operare cu Centrul European de luna decembrie. latare, iar selecţia va fi realizată Jurnalism, este o iniţiativă adre- de un juriu alcătuit din jurnalişti sată studenţilor la jurnalism, co- În timpul atelierului, studenţii şi din profesori de jurnalism din municare, ştiinţe politice, dezvol- vor transmite în direct de la Zi- statele membre ale UE. Premiul tare şi relaţii internaţionale din lele Dezvoltării pe un site special final va fi o vizită de presă în una statele membre ale UE, cu scopul http://www.youngreporters.net/ din delegaţiile UE din Africa. 2 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 • Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2010 Buletin de informare lunar Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Maramureş Concursul „Muzica împotri- va sărăciei” Lansat în iulie, concursul oferă ocazia tinerilor europeni să îşi ex- prime mesajele cu privire la lupta Concursul muzical face parte Un al doilea câştigător va fi împotriva sărăciei şi dezvoltarea. din campania „Lupt împotriva să- ales de un juriu specializat, pre- Prin intermediul site-urilor de răciei”, care îşi propune să expli- zidat de cântăreţul de renume socializare şi a festivalurilor muzi- ce adolescenţilor acţiunile pe care internaţional Salif Keïta. Premiul cale, tinerii cu vârste cuprinse în- le realizează Uniunea Europeană constă în posibilitatea înregistră- tre 15 şi 25 de ani au fost invitaţi în domeniul cooperării pentru rii cântecului câştigător într-un să se înscrie on line la concurs cu dezvoltare, acordându-se o im- studio profesional şi interpreta- cântece pe tema luptei împotriva portanţă specială Obiectivelor de rea acestuia pe scenă, cu ocazia sărăciei şi să sprijine Obiectivul dezvoltare ale mileniului. Zilelor europene ale dezvoltării, de dezvoltare al mileniului pe ca- România a propus nouă din ce- eveniment organizat în decem- re îl susţin. Ultima zi a perioadei le 165 de cântece validate la con- brie 2010 la Bruxelles. de înscriere a fost 17 octombrie, cursul european „Muzica împotri- Ziua Internaţională pentru eradi- va sărăciei”. Este posibilă votarea Mai multe informaţii: http:// carea sărăciei. on line până la 7 noiembrie. www.ifightpoverty.eu/ro/act/mu- sic-contest ŞTIRI EUROPENE • Comisia solicită interzice- O evaluare ştiinţifică a riscu- Monti, Silvana Koch-Mehrin şi Mi- rea pe teritoriul Uniunii Euro- rilor efectuată de Observatorul chael Froman, consilierul econo- pene a mefedronei, drog simi- European pentru Droguri şi To- mic al lui Barack Obama? lar cu ecstasy xicomanie (OEDT), stabilit la Li- Toţi au făcut la un moment dat Comisia Europeană a solicitat sabona, a indicat că mefedrona un stagiu la Comisia Europeană. interzicerea unui drog periculos, poate cauza probleme grave de Peste 40.000 de tineri absolvenţi similar cu ecstasy, care este încă sănătate şi poate duce la depen- de universitate au participat la legal în 12 ţări UE. Aceasta a soli- denţă, iar în Europa s-au înregis- programul de stagii al Comisiei de citat statelor membre să opreas- trat câteva cazuri de deces asoci- la lansarea acestuia în 1960. că răspândirea liberă a drogului ate consumului de mefedronă. Este programul de stagii de numit mefedronă pe teritoriul UE, acest tip cu cea mai lungă istorie prin impunerea unor măsuri de Mefedrona nu are nicio valoare şi cel mai mare din lume în privin- control asupra acestuia. medicală demonstrată şi nicio uti- ţa stagiarilor recrutaţi anual. Sta- Mefedrona este deja ilegală în lizare legitimă cunoscută. giarii lucrează timp de cinci luni 15 ţări UE. Acest drog este asoci- Se numără printre substanţe- alături de funcţionarii permanenţi at morţii a cel puţin 37 de persoa- le controlate în 15 ţări UE: Aus- ai Comisiei la o gamă largă de ac- ne în Regatul Unit şi Irlanda. tria, Belgia, Danemarca, Estonia, tivităţi. Mefedrona este un stimulant Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Unii au mers mai departe şi au ale cărui efecte fizice sunt com- Letonia, Luxemburg, Malta, Polo- ajuns comisari europeni şi mem- parabile cu cele produse de ecs- nia, România, Suedia şi Regatul bri ai Parlamentului European, în tasy (MDMA) sau cocaină. Se vin- Unit. timp ce alţii au devenit regi sau de în principal sub formă de praf, jurnalişti. dar şi de capsule sau tablete, pe • A 50-a aniversare a progra- internet, în magazine etnobotani- mului de stagii al Comisiei Biroul de stagii al Comisiei ce (head shop) sau de către trafi- Ce au în comun regele Moham- Europene: http://ec.europa.eu/ canţi pe stradă. med al VI-lea al Marocului, Mario stages/ 3 Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
 • CODUl FRONTIERElOR SChENgEN În raportul său privind aplicarea Codului Frontierelor Schengen, referitor la frontierele interne, Comisia evidenţiază trei motive specifice de preocupare: - dificultăţi legate de presupuse verificări periodice şi sistematice efectuate în anumite zone de frontieră internă; - menţinerea obstacolelor în calea fluidităţii traficului la punctele rutiere de trecere a frontierelor interne; - întârzieri în notificarea introducerii preconizate a controalelor la frontierele interne. Acordul Schengen a fost Acesta consolidează şi dezvol- În cazul în care explicaţiile nu semnat la 14 iunie 1985 de tă în continuare legislaţia Schen- sunt satisfăcătoare, Comisia va Belgia, Germania, Franţa, Lu- gen. Titlul III din cod a confirmat recurge la toate mijloacele de care xemburg şi Țările de Jos şi absenţa oricăror controale asupra dispune pentru a asigura aplica- permite libera circulaţie a per- persoanelor care trec frontierele rea corectă a dreptului Uniunii. soanelor în spaţiul Schengen, interne între ţările membre ale De asemenea, Comisia consta- eliminând controalele siste- spaţiului Schengen. tă că, la punctele rutiere de trece- matice la frontierele interne. re a frontierelor interne, încă mai Acordul Schengen înseamnă că este menţinută infrastructura de În prezent, spaţiul Schengen persoanele, indiferent de cetăţe- mari dimensiuni, însoţită frecvent cuprinde 25 de state, şi anume nia acestora, pot trece frontierele de limite de viteză semnificative. ţări membre ale UE (Austria, interne în orice punct fără a face Comisia consideră că statele Belgia, Danemarca, Estonia, obiectul verificărilor de frontieră. membre trebuie să elimine toate Finlanda, Franţa, Germania, Cu toate acestea, verificările aceste obstacole pentru a facilita Grecia, Italia, Letonia, Litu- asupra persoanelor efectuate în traficul şi, în special, limitările de vi- ania, Luxemburg, Malta, Po- exercitarea competenţelor poliţie- teză care nu se bazează exclusiv pe lonia, Portugalia, Republica neşti de către autorităţile compe- considerente de siguranţă rutieră. Cehă, Slovacia, Slovenia, Spa- tente ale statelor membre sunt per- În fine, în ceea ce priveşte fap- nia, Suedia,Țările de Jos, Un- mise pe întreg teritoriul lor, inclusiv tul că prevederile Codului Fronti- garia), precum şi trei ţări aso- în zonele de frontieră, în măsura erelor Schengen permit reintro- ciate, care nu fac parte din UE în care exercitarea acestor compe- ducerea temporară a controlului (Norvegia, Islanda şi Elveţia). tenţe nu are un efect echivalent cu la frontierele interne, Comisia in- În acest moment, Bulgaria, Ro- cel al verificărilor la frontiere. sistă ca statele membre să notifi- mânia şi Cipru aplică doar parţial Comisia îşi exprimă îngrijora- ce în timp util orice reintroducere legislaţia Schengen şi, prin urma- rea faţă de dificultăţile semnalate preconizată a controalelor la fron- re, se efectuează în continuare de călători în legătură cu presu- tierele interne. verificări la frontierele cu aceste puse verificări periodice şi siste- trei state membre ale UE. matice efectuate în anumite zone Codul Frontierelor Schengen: Codul Frontierelor Schengen de frontieră internă. http://eur-lex.europa.eu/Le- [Regulamentul (CE) nr. 562/2006] Comisia evaluează plângerile xUriServ/LexUriServ.do?uri=CELE a intrat în vigoare la 13 octombrie şi se adresează statelor membre X:32006R0562:RO:HTML 2006. pentru a obţine explicaţii. Pentru informații pe teme europene, vă așteptăm la Centrul Europe Direct Maramureș Program cu publicul Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; 9.00 - 16.00 e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org Colecţia Buletinului informativ electronic Maramureş Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; o găsiţi la adresa: organizarea de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la http://europedirect.cdimm. cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. org/informatii-utile/publicatii Colectivul de redacţie Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, Margareta CĂPÎLNEAN 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Radu BIG Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Mirel MIHALI