Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Anul voluntariatului

on

 • 1,077 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,077
Views on SlideShare
1,077
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Anul voluntariatului Anul voluntariatului Document Transcript

 • Centrul Europe DirectMaramureş Maramureş „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”2011 Anul european al voluntariatului 2011
 • Proiect implementat de Fundația CDIMM Maramureș
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului Inițiativa ”Anul european al voluntariatului 2011” Voluntariatul aduce beneficii Există mii de modalități printuturor și îi apropie pe membrii di- care oamenii pot produce o schim-feritor comunități. Pentru cei care bare. Activitățile posibile suntse oferă voluntari, este un mod de foarte diverse, putându-se desfă-a returna un serviciu societății și șura în școli, spitale, organizații dede a dobândi noi competențe. caritate, cluburi sportive etc. Pentru a evidenția aceste efor- În prezent, circa 20% dintre turi și pentru a încuraja cât maieuropeni își sacrifică o parte din mulți cetățeni să li se alăture, Co-timp pentru a participa la astfel de misia Europeană a lansat inițiativaactivități. ca anul 2011 să fie Anul european „Dacă dorim ca speranțele al voluntariatului.noastre de a construi o lume maibună și mai sigură să nu devină Campania se va desfășura de-adoar o iluzie, avem nevoie, mai lungul întregului an, va aducemult ca niciodată, de implicarea un omagiu voluntarilor, va atra-voluntarilor”. În acest spirit, 100 ge atenția asupra provocărilor cude milioane de europeni își dedi- care se confruntă aceștia și încu-că timpul și experiența pentru a-i rajează participarea unui numărajuta pe cei care se află în dificul- cât mai mare de persoane.tate, contribuind la dezvoltarea Sloganul anului este: „Oferă-comunităților în care trăiesc. te voluntar! Schimbă ceva!” http://europedirect.cdimm.org/
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului Anul european al voluntariatului De asemenea, se vor organizaîși propune să atragă și mai mulți 4 conferințe la nivel înalt pentru avoluntari, prin măsuri menite: analiza problemele relevante pen- * să simplifice procesul prin tru acest domeniu.care se pot oferi voluntari; * să le răsplătească eforturile, La nivel național, evenimentelede exemplu prin recunoașterea vor fi coordonate de către Alianțacompetențelor dobândite pe du- EYV, care reunește, începând dinrata participării la activități de vo- 2007, 33 de rețele europene deluntariat; voluntariat. * să amelioreze calitatea servi- Dacă doriți să deveniți voluntar,ciilor de voluntariat, prin cursuri de accesați site-ul Alianței pentru aformare și corelarea abilităților vo- descoperi oportunitățile în dome-luntarilor cu posturile disponibile; niu, modul în care vă puteți asuma * să sensibilizeze publicul cu pri- angajamentul de a lucra voluntarvire la importanța voluntariatului. pentru o anumită perioadă și nu- mărul total de ore de voluntariat De-a lungul anului 2011, un grup pentru care s-au primit angaja-de voluntari va face un turneu euro- mente începând cu data de 1 ia-pean pentru a arăta cu ce se ocupă. nuarie. http://www.eyv2011.eu/ Pe durata celor 10 zile alocatefiecărei țări, voluntarii se vor întâl- UE promovează de mult timpni și cu responsabilii politici, pen- voluntariatul. În 1996, a fost creattru a discuta aspecte importante Serviciul European de Voluntariatpentru activitatea lor. pentru a încuraja tinerii să lucreze ca voluntari în comunități locale În același timp, 27 de jurna- din alte țări.liști se vor ocupa pe rând, în mod Anul european al voluntariatului vine în completarea activităților inițiate de ONU pentru a marca cel de-al 10- lea An internațional al voluntarilor.voluntar, de mediatizarea fiecărei Website-ul dedicat Anuluietape a turneului, realizând mate- European al Voluntariatuluiriale scrise și audiovizuale care vor 2011:fi publicate on-line și în presă. http://europa.eu/volunteering/ro http://europedirect.cdimm.org/ 2
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI Un studiu Eu- țărilor de originerobarometru din pentru a preda șimai 2010, a rele- promova sensibi-vat faptul că 3 din lizarea culturală și10 europeni susțin pentru a dezvoltacă sunt implicați în importante abili-mod activ ca vo- tăți pentru viață.luntari. Există multe Serviciul Euro-definiții și tradiții pean de Volunta-diferite privind ac- riat (SEV) vă oferătivitatea de voluntariat. Elementul posibilitatea de a deveni voluntar încomun al acestor activități constă alte țări din Europa sau din lume.în faptul că indiferent de locul unde SEV se adresează tuturor tinerilorse adună oamenii pentru a se aju- între 18 și 30 de ani. Activitățile nuta unii pe alții și pentru a-i sprijini sunt remunerate, însă toate costu-pe cei aflați în dificultate, de acest rile sunt acoperite.lucru beneficiază atât societatea înansamblu, cât și voluntarii. Website-ul Serviciului Euro- pean de Voluntariat este: http:// Prin intermediul voluntariatu- ec.europa.eu/youth/youth-in-acti-lui, oamenii câștigă cunoștințe, își on-programme/doc82_en.htmexersează abilitățile și își extind re-țelele sociale, fapt ce poate condu- Sunteți gata să lucrați ca vo-ce, adesea, la oportunități noi sau luntar în străinătate, pentru omai bune de angajare, precum și de perioadă cuprinsă între 2 și 12dezvoltare socială și profesională. luni? Comisia îi sprijină pe tineri să Punctul de pornireparticipe la activitățile de voluntari- Pentru a pleca în străinătate prinat. Prin intermediul Serviciului Eu- intermediul Serviciului European deropean de Voluntariat, mii de ado- Voluntariat trebuie să găsiți mai în-lescenți și tineri călătoresc în afara tâi o organizație de origine. http://europedirect.cdimm.org/3
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului Dacă nu cunoașteți niciuna, Agențiile naționale sunt respon-consultați: sabile de diseminarea informațiilor * Agenția națională din țara generale despre programul Tineri înde origine acțiune și încurajează totodată sta- bilirea de parteneriate. De asemenea, agențiile sunt responsabile cu selecția proiectelor în funcție de criteriile stabilite de Comisie Europeană. Agențiile naționale acordă consi- liere promotorilor de proiecte și or- ganizează diverse tipuri de activități de instruire. * Centrul de resurse SALTO (Support, Advanced Learning and Training Opportunities) În România, rolul de promovare pentru Europa de Est și Caucaz, Eu-a Serviciului European de Volunta- ropa de Sud-Est și regiunea euro-riat și de implementare a progra- mediteraneeană:mului îl are Agenția Națională http://www.salto-youth.net/pentru Programe Comunitare înDomeniul Educației și FormăriiProfesionale (ANPCDEFP):http://www.anpcdefp.ro/ Toate agențiile din statele mem-bre au experiență în programepentru tineri și sunt familiare cuproblemele relevante referitoare lavoluntariat. * Baza de date a organizați- Fiecare Agenție națională acți- ilor acreditate: http://ec.europa.onează ca legătură între Comisia eu/youth/evs/aod/hei_en.cfmEuropeană, între promotorii de pro- Toate organizațiile care intențio-iecte la nivel național, regional și lo- nează să trimită sau să găzduiascăcal și tinerii implicați în voluntariat voluntari SEV sau să coordonezeși reprezintă un punct de contact proiecte SEV, trebuie să se înregis-cheie. treze în această bază de date. http://europedirect.cdimm.org/ 4
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului SERVICIUL EUROPEAN DE VOLUNTARIAT Ce înseamnă să Serviciul Euro-faci voluntariat? pean de Volunta- Să ajuți, să riat promoveazăschimbi, să te solidaritatea întreimplici, să crezi. tineri și este unȘi să înveți! adevărat ‘serviciu de învățare’. Serviciul Euro- Dincolo de be-pean de Volunta- neficiile aduse co-riat (SEV) este un munităților locale,serviciu prin care tinerii pot face voluntarii deprind noi abilități șistagii de voluntariat într-o altă limbi străine și descoperă alte cul-țară din Uniunea Europeană, din turi.vecinatatea UE sau într-o altă țarăparteneră din lume. Un proiect SEV se poate con- Serviciul European de Volun- centra pe o varietate de teme șitariat face parte dintre Acțiunile sectoare de intervenție, cum ar fifinanțate prin Programul Tineri în cultură, tineret, sport, asistențăAcțiune 2007-2013, administrat socială, patrimoniu cultural, arte,de Directoratul General pentru protecție civilă, mediu, cooperareEducație și Cultură, din cadrul Co- privind dezvoltarea etc.misiei Europene. Intervențiile cu grad mare Scopul Serviciului European de de risc în situații post-criză (deVoluntariat (SEV) este de a dez- exemplu, ajutor umanitar, ajutorvolta solidaritatea și de a promova imediat postcatastrofă, etc.) suntcetățenia activă și înțelegerea re- excluse.ciprocă între tineri. În țara noastră, toate informa- SEV promovează implicarea, țiile despre SEV în România le gă-toleranta între tineri, diversitatea siți la adresa:și credința că poți schimba lucruri- http://www.tinact.ro/serviciul-le, oriunde ai fi. european-de-voluntariat http://europedirect.cdimm.org/5
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului Ce nu este SEV at în beneficiul comunității locale.• voluntariat ocazional, nestruc- Serviciul este neplătit, fără scop turat, cu program parțial; lucrativ și cu program de lucru• stagiu într-o întreprindere; normal.• loc de muncă plătit; nu trebuie să înlocuiască locuri de muncă ACTIVITĂȚI SEV plătite; - Activitate SEV Individuală: un• recreere sau activitate turistică; voluntar este trimis de către o Or-• curs de limbă; ganizație de Trimitere la o Or-• exploatare de forță de muncă ganizație Gazdă; ieftină; - Activitate SEV de Grup: între• o perioadă de studiu sau forma- 2 și 100 voluntari sunt trimiși de re profesională în străinătate. către una sau mai multe Organi- zații de Trimitere la una sau mai Serviciul SEV: Voluntarul este multe Organizații Gazdă.găzduit de un promotor într-o țară Trăsătura distinctivă a Activită-diferită de țara sa de reședință și ții SEV de Grup este că voluntariidesfășoară activități de voluntari- își desfășoară Serviciul în același timp, iar sarcinile pe care le înde- plinesc sunt egate de o tematică comună. Activitatea SEV de Grup poa- te fi, de asemenea, legată de un anume eveniment. În acest caz, activitatea presupune un partene- riat solid cu instituția organizatoa- re a evenimentului, iar sarcinile voluntarilor trebuie să fie integral legate de eveniment. ACREDITAREA Pentru a putea primi sau trimite voluntari în stagii SEV, organizați- ile trebuie acreditate, în acest fel urmărindu-se să se îndeplinească standardele minime de calitate SEV. http://europedirect.cdimm.org/ 6
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului Procedura de acreditare repre- Intenției (MI) pot fi depuse ori-zintă un proces la finalul căruia când (nu există termen limită).structura solicitantă este certifica- Însă promotorii sunt invitați să îșită cu privire la capacitatea sa ma- manifeste intenția de acreditareterială și umană de a implementa cu o perioadă rezonabilă înainteași gestiona proiecte de voluntariat depunerii unei candidaturi pentruîn acord cu principiile, criteriile și un proiect SEV (de principiu, celfilosofia SEV. puțin 6 săptămâni înainte). Cine poate solicita acreditarea? De către cine? Acreditarea * organizații neguvernamenta- este efectuată de către:le, asociații, fundații, etc., înființa- * Agenția Executivă: pentrută în România conform Ordonanței a) un organism activ la nivel euro-26/2000 cu privire la asociații și pean în domeniul tineretului; saufundații; b) o organizație guvernamentală * Instituții publice implicate ne- internațională; sau c) o organiza-mijlocit în lucrul cu tinerii; ție cu scop lucrativ care organi- * Școlile speciale pentru tineri zează un eveniment în domeniulcu dizabilități; tineretului, sportului sau culturii. * Structurile care se ocupă cu * Agenția Națională: pentruorganizarea evenimentelor în dome- toți ceilalți promotori eligibili.niul tineretului, sportului și culturii. Ce se întâmplă apoi? Cum? Evaluarea MI și procesul de Pentru a fi acreditat, un promo- acreditare durează în medie 6 săp-tor trebuie să depună un formular tămâni din momentul primirii MI.de Manifestare a Intenției (MI), în Acreditarea este valabilă pentrulimba engleză, descriind motivația perioada indicată în MI; cu toatesa generală și idei privind activități acestea, durata maximă eligibilăSEV. este de trei ani. După expirarea Același promotor poate solicita perioadei de valabilitate, acredita-unul sau mai multe tipuri de acre- rea poate fi reînnoită prin avansa-ditare (ca Organizație de Trimite- rea unui nou formular de MI.re, Gazdă sau Coordonatoare). Pentru a descărca formula- rul de manifestare a intenției: Când? http://www.tinact.ro/sev-acredi- Formularele de Manifestare a tarea http://europedirect.cdimm.org/7
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului Rolurile promotorilor implicați în SEV Organizația Coordonatoare tru a-i ajuta să se reintegreze în - poartă responsabilitatea fi- comunitate și de a împărtăși ex-nanciară și administrativă pentru periențe.întregul proiect față de AgențiaNațională sau Agenția Executivă. Organizația Gazdă • Mentorul Organizația de Trimitere Organizația Gazdă pune la dis- • Pregătire poziția voluntarilor un mentor, - ajută voluntarii care asigură aces-să găsească și să con- tora suport personaltacteze o Organizație pe tot parcursul sta-Gazdă; giului. Mentorul oferă - asigură partici- voluntarilor oportuni-parea voluntarilor la tatea de a se integracursul de formare di- în comunitatea locală,naintea plecării; de a întâlni alți tineri - furnizează pre- și alți voluntari SEV,gătire adecvată pen- de a socializa, de atru voluntari înaintea participa la activitățiplecării, conform ne- de recreere, etc.voilor individuale ale • asigură participareavoluntarilor. voluntarilor la sesi- • Contact în uni de formare și timpul SEV evaluare intermedi- - păstrează con- ară;tactul cu voluntarii • furnizează oportu-și cu Organizația Gazdă în timpul nități de învățare lingvisti-proiectului. că; • După întoarcerea volun- • asigură condiții de cazare, tarilor masă și transport adecvate; - asigură participarea volunta- • acordă alocația cuvenită volun-rilor la evaluarea Activității; tarilor, săptămânal sau lunar. - oferă sprijin voluntarilor pen- http://europedirect.cdimm.org/ 8
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului Beneficii pentru voluntari Pe lângă avantajele care țin de acoperirea și suportul oferit, pre-experiența acumulată, formarea cum și instrucțiuni privind înscrie-asigurată și dezvoltarea personală rea online, este disponibil la:a tinerilor care aleg voluntariatul, www.europeanbenefits.com.Serviciul European de Voluntariatasigură beneficii pe parcursul sta- CERTIFICATUL YOUTHPASSgiului, dar și pe termen lung: Orice persoană care a participat într-un proiect Tineret în Acțiune ASIGURĂRI SEV prin această acțiune are dreptul să Fiecare voluntar SEV trebuie primească un certificat Youthpassînscris într-un Plan de Asigurări care descrie și validează experi-de Grup pentru Voluntari SEV pre- ența de învățare non-formală șivăzut de către Programul Tineret informală dobîndită în cadrul pro-în Acțiune, care completează ga- iectului.ranția oferită de sistemele națio- Pentru informare suplimen-nale de securitate socială – dacă tară, consultați site-ul:aceasta este aplicabilă. www.youthpass.eu. Organizația Coordo-natoare, în cooperarecu Organizațiile Gazdăși de Trimitere, este res-ponsabilă pentru înscri-erea voluntarilor. Aceasta trebuie să seproducă înaintea plecă-rii voluntarilor și să aco-pere întreaga durată aServiciului. Un Ghid privind asi-gurările, incluzând toateinformațiile privitoare a http://europedirect.cdimm.org/9
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului PROIECTE și PARTENERIATE prin Serviciul European de Voluntariat • Proiect SEV cu o Activita- Proiectul a implicat o Organiza- te (SEV Individual) ție Coordonatoare, cinci Organi- Un promotor italian, ca Organi- zații de Trimitere, trei Organizațiizație Coordonatoare, depune o ce- Gazdă și 12 voluntari.rere de finanțare la termenul din 1aprilie 2008, la Agenția Națională • Proiect SEV cu 3 Activi-din Italia. tăți Proiectul include o singură Ac- Un promotor francez, ca Or-tivitate: promotorul italian trimite ganizație Coordonatoare, depuneun voluntar la o asociație de tea- o cerere de finanțare la termenultru din Marea Britanie, pentru 7 din 1 iunie 2008, la Agenția Națio-luni de Serviciu. nală din Franța. Proiectul a implicat o Organiza- Proiectul SEV a implicat trei Ac-ție de Trimitere (care este și Orga- tivități SEV:nizație Coordonatoare), o Organi- Activitatea 1: doi promotorizație Gazdă și un voluntar. polonezi trimit doi voluntari la un orfelinat în Franța. Voluntarii sunt • Proiect SEV cu o Activita- găzduiți de o Organizație Gazdă te (SEV de Grup) franceză, Serviciul desfășurându- Un promotor german, ca Or- se timp de opt luni.ganizație Coordonatoare, depune Activitatea 2: patru promo-o cerere de finanțare la termenul tori francezi trimit 20 de voluntaridin 1 septembrie 2009, la Agenția la 20 centre destinate tinerilorExecutivă. cu dizabilități din Albania, Belgia, Proiectul include o Activitate: Grecia și România, timp de 6 luni.cinci promotori din Spania, Su- Activitatea 3 (Activitate deedia, Irlanda, Ungaria, Slovacia includere): un promotor franceztrimit 12 voluntari la trei asociații trimite un voluntar cu oportunitățigermane care cooperează cu co- reduse (de pildă, un tânăr con-mitetul organizator pentru Essen fruntat cu dificultăți sociale, de-– Capitala Europeană a Culturii oarece a abandonat școala) la un2010, pentru o lună de Serviciu. centru social și de recreere pentru http://europedirect.cdimm.org/ 10
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatuluitineri refugiați din Finlanda, timp Organizațiile SEV de Suport șide 12 luni. Consiliere SEV ajută, la cerere, la În total, o Organizație Coor- identificarea voluntarilor și a unordonatoare, șapte Organizații de Organizații Gazdă și de Trimitere.Trimitere, 22 Organizații Gazdă și Acestea pot ajuta și în ceea ce pri-23 de voluntari au fost implicați în vește îmbinarea de interese, pro-acest proiect. filuri și așteptări ale voluntarilor și organizaiilor și pot asista construi- Cum puteți găsi parteneri rea de parteneriate.pentru proiecte derulate prin Mai multe informații:Serviciul European de Volun- http://www.tinact.ro/serviciul-tariat? european-de-voluntariat Un element vital pentru dezvol-tarea cu succes a unui proiect este Pentru constituirea de partene-cooperarea facilă și eficientă între riate, puteți căuta structuri acredi-Organizațiile de Trimitere, Gazdă tate SEV în baza de date cu orga-și Coordonatoare și voluntar. nizații acreditate pentru Serviciul Promotorii trebuie să demostre- European de Voluntariat: www.ze abilitatea de a stabili și conduce evsdatabase.eu.un parteneriat coeziv, implicândactiv toți partenerii și stabilind Rețeaua Eurodeskobiective comune de realizat. Rețeaua Eurodesk oferă servicii de informare în domeniul tineretu- Pentru a facilita identificarea lui și ajut la diseminarea informa-de parteneri, descrieri de proiecte țiilor privind Programul Tineret înși profilurile tuturor promotorilor Acțiune: http://www.eurodesk.ro/acreditați apar într-o bază de datea Serviciului European de Volun- Portalul European pentrutariat. Tineret: http://europa.eu/youth/ Aceasta poate fi consultată la: volunteering_-_exchanges/index_http://ec.europa.eu/tineret/pro- ro_ro.htmlgram/sos/hei/hei_en.cfm Pentru a suplimenta serviciileSEV, Agențiile Naționale identi-fică, în societatea civilă și în secto-rul public, Organizații SEV de Su-port și Consiliere. http://europedirect.cdimm.org/11
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ 2011 - Anul european al voluntariatului CARTA SERVICIULUI EUROPEAN DE VOLUNTARIAT Carta Serviciului European de Voluntariat (SEV) este parte a Ghidu-lui Programului Tineret în Acțiune și evidențiază rolurile organizațiilorcare trimit, găzduiesc și coordonează, precum și principiile și principalelestandarde de calitate ale SEV. Fiecare organizație SEV aderă la prevederile stabilite în prezenta Cartă. Parteneriatul SEV oferind sprijin administrativ și de Un parteneriat solid între calitate tuturor partenerilor și fa-organizațiile SEV care trimit, găz- cilitând integrarea în rețele.duiesc, coordonează și tânărulvoluntar constituie baza fiecărei Principii ale SEV:Activități SEV. Trebuie să existe o • Dimensiunea educaționalăadecvare între profilul voluntarului non-formală și învățarea inter-și sarcini. culturală, printr-o definire clară a Înainte de începerea activității, unui plan de învățare pentru vo-se semnează un Acord de activita- luntar.te de către toi partenerii: • Dimensiunea Serviciului prin- • Organizația de Trimitere răs- tr-o definire clară a caracteruluipunde de pregătirea și susținerea non-profit și a sarcinilor voluntari-voluntarului înainte, în timpul și în lor. Activitățile de voluntariat SEVurma activităților SEV. nu trebuie să înlocuiască angaja- • Organizația Gazdă trebuie să rea.asigure voluntarului un trai decent • Beneficiul și contactul cu co-și sigur și condiții de muncă pe munitatea locală.tot parcursul perioadei de activi- • SEV este gratuit pentru vo-tate. Aceasta trebuie să ofere su- luntari.port personal, lingvistic și legat de • Accesibilitate și includere: însarcini, în mod adecvat, inclusiv procesul de selecție al voluntarilor,identificarea unui mentor pentru organizațiile vor menține o accesi-voluntar. bilitate globală a SEV pentru tineri, • Organizația Coordonatoare fără prejudecăți legate de grup et-(candidat) are rolul de a facilita nic, religie, orientare sexuală saupunerea în aplicare a proiectului opinie politică. http://europedirect.cdimm.org/ 12
 • Surse de informare utilizate pentru realizarea materialului: http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_ro_ro.html http://europa.eu/volunteering/ http://www.anpcdefp.ro/Acest document a fost realizat Responsabilitatea privind conținutulcu sprijin financiar din partea acestui document este a Uniunii Europene. Fundației CDIMM Maramureș și nu reprezintă în niciun fel poziția oficială a Uniunii Europene. Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană
 • CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ Structura gazdă: Fundaţia CDIMM Maramureş Broşură editată de: Centrul Europe Direct Maramureş Data publicării: Mai 2011 Coordonator proiect: Margareta CĂPÎLNEAN Adresa: Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare Tel/Fax: +(40)-262-224.870, 221.380, 222.409 E-mail: europedirect@cdimm.org W Web: http://europedirect.cdimm.org/ p p gMaramureş