Delta Wonen

1,306 views
1,188 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Een delta is een zich vertakkende, in zee uitmondende rivier.
 • Delta Wonen

  1. 1. WELKOM BIJ DELTA WONEN VZW
  2. 2. Agenda <ul><li>Wie </li></ul><ul><ul><li>Team </li></ul></ul><ul><li>Wat </li></ul><ul><ul><li>Omschrijving Beschut Wonen </li></ul></ul><ul><ul><li>Situering binnen GGZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Delta Wonen vzw: naam, symboliek, logo </li></ul></ul><ul><ul><li>Historiek </li></ul></ul><ul><ul><li>Visie en missie </li></ul></ul><ul><li>Hoe </li></ul><ul><ul><li>Aanbod: wonen en begeleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Activering: aanbod Delta Huis </li></ul></ul><ul><ul><li>Activering: samenwerking met de buurt </li></ul></ul>
  3. 3. Wie
  4. 4. Het team <ul><li>Multidisciplinair </li></ul><ul><ul><li>1 coördinerend psychiater </li></ul></ul><ul><ul><li>1 coördinator: psychologe </li></ul></ul><ul><ul><li>1 maatschappelijk werker/woonbegeleider: sociaal-psychiatrisch verpleegkundige </li></ul></ul><ul><ul><li>7 woonbegeleiders </li></ul></ul><ul><ul><li>2 orthopedagogen </li></ul></ul><ul><ul><li>1 psychiatrisch verpleegkundige </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ergotherapeute </li></ul></ul><ul><ul><li>1 ergotherapeute/creatief therapeute </li></ul></ul><ul><ul><li>1 maatschappelijk werker/ creatief therapeut </li></ul></ul><ul><ul><li>1 psychologe </li></ul></ul><ul><ul><li>1 logistiek medewerker </li></ul></ul><ul><ul><li>1 poetsvrouw </li></ul></ul>
  5. 5. Wat
  6. 6. Beschut Wonen … is een woonvorm voor mensen met psychiatrische problemen die geen ziekenhuisbehandeling meer nodig hebben bewoners wonen individueel of in kleine groepjes enkele keren per week komt een begeleider langs bewoners kunnen deelnemen aan dagactiviteiten, aangepast aan individuele noden op vlak van psychisch en lichamelijk functioneren, praktische leef- en woonvaardigheden, dagbesteding, sociaal netwerk, sociale vaardigheden, ...
  7. 7. Situering binnen GGZ Delta Wonen <ul><li>Geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen </li></ul><ul><li>Soorten voorzieningen </li></ul><ul><ul><li>centra geestelijke gezondheidszorg: bv CGG Eclips </li></ul></ul><ul><ul><li>initiatieven beschut wonen: bv Delta Wonen , BW Domos, BW Zagan  Tweede lijn, semi-residentieel </li></ul></ul><ul><ul><li>psychiatrische afdelingen van algemeen ziekenhuizen, bv PAAZ AZ Sint-Lucas, PAAZ AZ Maria Middelares </li></ul></ul><ul><ul><li>psychiatrische ziekenhuizen:bv PC Sint-Jan De Deo, PC Dr Guislain </li></ul></ul><ul><ul><li>psychiatrische zorg in de thuissituatie: bv Netwerk Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie regio Groot-Gent </li></ul></ul><ul><ul><li>ontmoetingshuizen: bv Poco Loco, ‘t Toreken (Rabot) </li></ul></ul><ul><ul><li>dagactiviteitencentra, centra voor arbeidszorg: bv Compagnie De Sporen, ‘t Vlot, De Keiberg </li></ul></ul><ul><ul><li>overige: bv Metawonen, De Sleutel </li></ul></ul>
  8. 8. Delta Wonen logo toont een golvende vloeiende beweging. Je kunt er een watergolf in zien die komt aangerold, klaar om zich te vertakken in de verschillende zijrivieren.
  9. 9. Delta symboliek <ul><li>Vanuit één stroom ( begeleidingsproces ) </li></ul><ul><li>gaat ieder zijn eigen weg, neemt ieder zijn eigen zijrivier </li></ul><ul><li>Zijrivieren hebben soms vertakkingen, mocht de eerst gekozen riviervertakking niet de juiste blijken te zijn </li></ul><ul><li>Een Delta overstroomt gemakkelijk, een risico voor wie zich in een zijvertakking bevindt ( herval ). </li></ul><ul><li>De kans is groot dat men na een overstroming terug bij de hoofdrivier terechtkomt die weer via de delta naar de open zee vloeit. </li></ul><ul><li>Ieder kiest, afhankelijk van zijn mogelijkheden, de weg naar de open zee </li></ul><ul><li>( de maatschappij ) </li></ul><ul><li>Wij als begeleiding zetten de zeilen bij en tonen de verschillende vertakkingen van de rivier. Soms weten wij het ook niet. </li></ul>
  10. 10. Historiek Delta Wonen vzw <ul><li>2005 : Delta Wonen vzw (de werking is niet nieuw) </li></ul><ul><li>1988 : Beschut Wonen Sint Jan de Deo in verschillende gedaantes </li></ul><ul><li>Korte geschiedenisles </li></ul><ul><li>1988 : Aankoop 1ste huis voor 6 plaatsen. Nog voor de regelgeving. Nog gekoppeld aan de dagbeshandeling (afdeling F) </li></ul><ul><li>1990 : Besluiten Busquin (o.a. wettelijk kader voor BW en PVT). </li></ul><ul><li>1993 : Stichting “BeWoGen”. </li></ul><ul><li>1995 : Intrek in laatste huis, Hortus 1 en 2. </li></ul><ul><li>1997 : Verhuis naar Villa Voortman (secretariaat en aanloophuis). </li></ul><ul><li>Stop BeWoGen en start Beschut Wonen Gent. </li></ul><ul><li>2000 : Toetreding tot VZW Odysseus. </li></ul><ul><li>2004 : Stop VZW Odysseus. </li></ul><ul><li>2005 : Geboorte van onze nieuwe VZW, Delta Wonen. </li></ul><ul><li>2011 : Verhuis naar nieuwe locatie “Delta Huis” (secretariaat en aanloophuis) </li></ul>
  11. 11. Visie en missie VISIE We begeleiden en ondersteunen volwassenen met psycho - sociale problemen in hun herstel binnen een maatschappelijke context. Via het bieden van woonst in een stedelijke omgeving, willen we mensen aanmoedigen zo veel mogelijk de normale rollen te vervullen, vanuit een beschermd klimaat van respect, verbondenheid en gelijkwaardigheid. MISSIE We willen de missie van PC St. Jan de Deo onderschrijven, met volgende accenten: Streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven en herstel omdat men behalve patiënt ook burger, werknemer, ouder, broer/zus, is. Leren gebruiken en opbouwen van het netwerk, zo autonoom mogelijk, met als streefdoel : onszelf overbodig maken. Signaalfunctie, met name : de noden van de (ex)psychiatrische cliënt aangeven aan de bestaande voorzieningen en naar het beleid toe. (d.i. micro en macroniveau) Destigmatiseren : door de noden te signaleren hopen we destigmatisering te bewerkstelligen “ we willen ons in het begeleidingswerk laten leiden door de rehabilitatiegedachte” “ wat voorop staat is het werken met de cliënt aan een betere kwaliteit van leven”
  12. 12. Hoe
  13. 13. Wonen en begeleiding
  14. 14. Aanbod wonen <ul><li>Wonen </li></ul><ul><ul><li>37 erkende plaatsen </li></ul></ul><ul><li>Woonvormen </li></ul><ul><ul><li>6 groepswoningen, 24 plaatsen </li></ul></ul><ul><li>Woonplaatsen </li></ul><ul><ul><li>Berouw </li></ul></ul><ul><ul><li>Kartuizer </li></ul></ul><ul><ul><li>Achterleie </li></ul></ul><ul><ul><li>Doornzele </li></ul></ul><ul><ul><li>Fratersplein </li></ul></ul><ul><ul><li>Pannestraat </li></ul></ul><ul><ul><li>Berouw (tussenhuis) </li></ul></ul><ul><ul><li>J. Van Crombrugghestraat (4 studio’s onder 1 dak) </li></ul></ul><ul><ul><li>4 eigen woningen (individueel beschut wonen) </li></ul></ul>
  15. 15. Aanbod begeleiding <ul><li>Werkinstrument </li></ul><ul><ul><li>Begeleidingsplan </li></ul></ul><ul><li>Verschillende levensdomeinen </li></ul><ul><ul><li>Systematisch rehabilitatiegericht handelen (SRH) </li></ul></ul><ul><li>Gezondheidszorg </li></ul><ul><ul><li>Sociaal functioneren: sociale contacten, relaties,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfzorg: nachtrust, hygiëne, voeding, beweging,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfredzaamheid: ADL </li></ul></ul><ul><ul><li>Dagbesteding/ vrije tijd: werk, opleiding, hobby’s,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Wekelijkse en individuele begeleidingsmomenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Activering </li></ul></ul>
  16. 16. Activering
  17. 17. Waarom activering <ul><li>Vele burgers met psychische beperkingen leven in sociaal isolement </li></ul><ul><li>Factoren die dit in de hand werken </li></ul><ul><ul><li>Symptomen </li></ul></ul><ul><ul><li>beperking in sociaal-cognitieve vaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>gemiste mogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>financiële belemmeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>vooroordelen en reserves van anderen </li></ul></ul>“ er is een wereld buiten de hulpverlening”
  18. 18. Visie activering <ul><ul><li>Empowerment: mondig maken, leren opkomen voor jezelf, het lot in eigen handen nemen, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwartiermaken: de poging een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin meer mogelijkheden ontstaan voor deze groep om erbij te horen naar eigen wens en mogelijkheden </li></ul></ul><ul><li>Inspraak </li></ul><ul><li>Participatie </li></ul><ul><li>Gelijkwaardig lidmaatschap </li></ul>“ om een buitengewoon iemand toe te laten moet je soms iets buitengewoons doen”
  19. 19. Hoe activering <ul><li>Cultuur </li></ul><ul><li>Sport </li></ul><ul><li>Vorming, </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Bv. Activiteitenaanbod van de buurt, de stad,… </li></ul>“ bewoners uitnodigen en coachen in vrije tijd en daginvulling” “
  20. 20. Aanbod activering <ul><li>grenzen verleggen </li></ul><ul><li>hefboom naar aansluiting regulier aanbod” </li></ul><ul><li>weekvergadering </li></ul><ul><li>maandkalender </li></ul><ul><li>koken </li></ul><ul><li>wijkresto </li></ul><ul><li>Aanloop - en ontmoetingshuis Poco Loco </li></ul><ul><li>GAP (Gents Activerings Platform) </li></ul>“ van heel laagdrempelig tot aansluiting bij de buurt”
  21. 21. Samenwerking met de buurt als activering <ul><li>Wijkgezondheidscentrum “De Sleep” </li></ul><ul><ul><li>gezondheidspreventie en -promotie… </li></ul></ul><ul><li>Lokaal dienstencentrum “De Thuishaven” </li></ul><ul><ul><li>aanbod, vrijwilligerswerk,… </li></ul></ul><ul><li>Buurtcentrum S-T-H: “T Ateljeetje” </li></ul><ul><ul><li>lokale wijkinitiatieven,… </li></ul></ul><ul><li>Lokaal welzijnsbureau OCMW (Gent-Noord) </li></ul><ul><li>Sportnetwerk Gent-Noord: Sportschuur </li></ul><ul><li>Straathoekwerk </li></ul><ul><li>Jong vzw </li></ul><ul><li>Victoria Deluxe </li></ul><ul><li>… </li></ul>
  22. 22. Bedankt! Het Delta - team

  ×