TUe Groene Loper voorlopig ontwerp
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

TUe Groene Loper voorlopig ontwerp

on

 • 131 views

 

Statistics

Views

Total Views
131
Views on SlideShare
131
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

TUe Groene Loper voorlopig ontwerp TUe Groene Loper voorlopig ontwerp Presentation Transcript

 • VOORLOPIG ONTWERP de groene loper eindhoven university of technology de groene loper
 • V OORLOP I G ON T W ERP januari 2012 de groene loper eindhoven university of technology MTD | Zuid-Willemsvaart 142 | postbus 5225 | 5201 GE ´s-Hertogenbosch T +31 (0)73 6125033 | F +31 (0)73 6136665 | E mtd@mtdls.nl | I www.mtdls.nl de groene loper
 • inhoudsopgave 1 inleiding 6 2 programma van eisen 11 3 visie op de compacte campus 17 visie op de opgave visie op de compacte campus anatomische les verkeer & logistiek 4 voorlopig ontwerp 33 plan planfacetten profielen de groene loper
 • 
 • 1 inleiding • bijschrift
 • compacte campus fase 1 fase 2 GROENE LOPER 
 • inleiding TU/e Science Park De plannen voor de compacte campus behelzen een grondige aanzien van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. De visie hierop vernieuwing van de huisvesting van het merendeel van de faculteiten, is vastgelegd in de Strategie 2020. Deze ambities weerspiegelen verdeeld over 4 grote bouwprojecten. Centraal in de compacte ook in de plannen voor de toekomst van de TU/e campus. In de campus moet een hoogwaardige buitenruimte het nieuwe hart van ontwikkelingsvisie voor de campus is verwoord dat de huidige de campus gaan vormen: de Groene Loper. De Groene Loper wordt campus omgebouwd wordt tot een ‘TU/e Science Park van nationaal hét gemeenschappelijke verblijfsgebied van de compacte campus. belang en internationale allure’. De universiteitsgebouwen worden Een aantrekkelijk middengebied omsloten door faculteitsgebouwen geconcentreerd in de compacte campus waardoor ruimte ontstaat en belangrijke gemeenschappelijke voorzieningen. De auto wordt voor bedrijvigheid, wonen, congresfaciliteiten en uitbreiding van de verbannen uit de Groene Loper om plaats te maken voor een centraal Fontys Hogeschool; tezamen het TU/e Science Park. Ontwikkelingsvisie TU/e Science Park Groene Loper De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft grote ambities ten verblijfsgebied. De Groene Loper behelst de buitenruimte van de 2 Dommel in het westen tot aan de nieuwbouw voor de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering (Project 2) in het oosten. Daar waar nu de straat De Wielen loopt, bevindt zich straks de Groene Loper. Het plangebied is weergegeven in de kaart hiernaast. concept voorlopig ontwerp Ten behoeve van de realisatie van de Groene Loper zijn diverse voorbereidende werkzaamheden noodzakelijk. Doel is om in september de eerste fase in gebruik te kunnen nemen. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de TU/e aan MTD Landschapsarchitecten gevraagd een concreet ontwerp te maken voor de functie, inrichting en vormgeving van de Groene Loper. Het programma van eisen (TU/e dd. 29 juli 2011) dient hierbij als leidraad om achtereenvolgens te komen tot een schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en bestek. Het concept voorlopig ontwerp van de eerste fase van de Groene Loper ligt voor u. Achtereenvolgens wordt in het tweede hoofdstuk ingegaan op de kaderstellende plannen en projecten; in het derde hoofdstuk wordt het schetsontwerp uiteengezet als kader voor het • plankaart ontwikkelingsvisie Campus 2020 ontwerp van de groene loper; en in het vierde hoofdstuk vindt u het concept voorlopig ontwerp van de eerste fase van de Groene Loper. • luchtfoto plangebied de groene loper 
 • 10
 • 2 hoofdstuk Hasdrubal ridentis etiam speciem praebuerit. Cum hoc Hasdrubale, quia mirae Mors Hamilcaris peropportuna et pueritia Hannibalis distulerunt artis in sollicitandis gentibus imperioque suo iungendis fuerat, foedus bellum. Medius Hasdrubal inter patrem ac filium octo ferme annos renouauerat populus Romanus ut finis utriusque imperii esset amnis imperium obtinuit, flore aetatis, uti ferunt, primo Hamilcari conciliatus, Hiberus Saguntinisque mediis inter imperia duorum populorum gener inde ob aliam indolem profecto animi adscitus et, quia gener libertas seruaretur. erat, factionis Barcinae opibus, quae apud milites plebemque plus Cum hoc Hasdrubale, quia mirae artis in sollicitandis gentibus quam modicae erant, haud sane uoluntate principum, in imperio imperioque suo iungendis fuerat, foedus renouauerat populus positus. Is plura consilio quam ui gerens, hospitiis magis regulorum Romanus ut finis utriusque imperii esset amnis Hiberus Saguntinisque conciliandisque per amicitiam principum nouis gentibus quam bello mediis inter imperia duorum populorum libertas seruaretur.ob aliam aut armis rem Carthaginiensem auxit. Ceterum nihilo ei pax tutior indolem profecto animi adscitus et, quia gener erat, factionis Barcinae fuit; barbarus eum quidam palam ob iram interfecti ab eo domini opibus, quae apud milites plebemque plus quam modicae erant, haud obtruncauit; comprensusque ab circumstantibus haud alio quam si sane uoluntate principum, in imperio positus. Is plura consilio quam euasisset uoltu, tormentis quoque cum laceraretur, eo fuit habitu oris ui gerens, hospitiis magis regulorum conciliandisque per amicitiam ut superante laetitia dolores ridentis etiam speciem praebuerit. Cum principum nouis gentibus quam bello aut armis rem Carthaginiensem hoc Hasdrubale, quia mirae artis in sollicitandis gentibus imperioque auxit. Ceterum nihilo ei pax tutior fuit; barbarus eum quidam palam suo iungendis fuerat, foedus renouauerat populus Romanus ut finis ob iram interfecti ab eo domini obtruncauit; comprensusque ab utriusque imperii esset amnis Hiberus Saguntinisque mediis inter circumstantibus haud alio quam si euasisset uoltu, tormentis quoque imperia duorum populorum libertas seruaretur. Mors Hamilcaris cum laceraretur, eo fuit habitu oris ut superante laetitia dolores peropportuna et pueritia Hannibalis distulerunt bellum. Medius ridentis etiam speciem praebuerit. Cum hoc Hasdrubale, quia mirae Hasdrubal inter patrem ac filium octo ferme annos imperium obtinuit, artis in sollicitandis gentibus imperioque suo iungendis fuerat, foedus flore aetatis, uti ferunt, primo Hamilcari conciliatus, gener inde ob renouauerat populus Romanus ut finis utriusque imperii esset amnis aliam indolem profecto animi adscitus et, quia gener erat, factionis Hiberus Saguntinisque mediis inter imperia duorum populorum Barcinae opibus, quae apud milites plebemque plus quam modicae libertas seruaretur. 2 programma erant, haud sane uoluntate principum, in imperio positus. Is plura consilio quam ui gerens, hospitiis magis regulorum conciliandisque per amicitiam principum nouis gentibus quam bello aut armis rem Carthaginiensem auxit. Ceterum nihilo ei pax tutior fuit; barbarus van eisen eum quidam palam ob iram interfecti ab eo domini obtruncauit; comprensusque ab circumstantibus haud alio quam si euasisset uoltu, tormentis quoque cum laceraretur, eo fuit habitu oris ut superante laetitia dolores • bijschrift
 • CONCEPT Landschapsplan TU/e Science Park 16 17 8 4 1 P 5 13 1 7 3 P P P 5 6 15 2 P 7 P 15 11 1 8 5 10 11 10 12 2 7 7 14 18 P 9 stedebouwkundig masterplan (concept) Plankaart De plankaart van TU/e Science Park toont het masterplan in haar voltooide staat omstreeks het jaar 2025. De wijze waarop het plan in fases tot stand komt zal worden besproken in het hoofdstuk fasering. De plankaart toont de bebouwingsstructuur in zwart, waarbij de gebouwde parkeervoorzieningen als grijs gearceerde 12 gebouwen zijn aangegeven. Hiernaast is de verkeersstructuur aangegeven, inclusief de nieuwe toegang aan de Prof. Dr. Dorgelolaan, en tot slot de groenstructuur van TU/e Science Park bestaande uit bomen, struiken, heggen, tuinen, gazonnen en waterpartijen. De volgende pagina geeft een overzicht van alle campusgebouwen inclusief hun (voorlopige) benaming. 5 17 P P 4 4 1 6 landschapsplan 64
 • programma van eisen Om van programma van eisen tot schetsontwerp te komen zijn gespreken gevoerd met de verschillende bij het project betrokken Visie Groene Loper en Masterplan komen in hoofdlijnen overeen Parkeren! ‘Om de Groene Loper auto- en fietsvrij te maken, dient het ontsluitingssysteem en het (fiets)parkeren op de gehele Compacte Campus te kloppen.’ Christiaan Rapp, Wiebe Strick, Martijn Schlattmann ATELIER FACULTEIT BOUWKUNDE ‘Er komt een tekenmiddag over het dagelijks gebruik en Living Lab.’ Loes van den Dungen, Roald Damoiseaux, Mirjam Jahnke, Paul Jacobs, Jo van Ham, Martin Boers, Wybe Strick GEBRUIKERSGROEP - Rick Harwig STRATEGIC AREA ENERGY Roel Fonville ‘Maak het meetbaar.’ GERELATEERDE PROJECTEN - PROJECT 1 & MARKTHAL - PROJECTEN 2 - CERES Bert Dirrix, Rob Meurders ‘De schoorsteen en nieuwe entree van Ceres aan de zuidzijde vormen een prachtige aanleiding voor een bijzondere plek aan de Groene Loper.’ ‘Ceres is een cruciale schakel in de continuiteit van de Groene Loper.’ STRATEGIC AREA HEALTH STRATEGIC AREA SMART MOBILITY Carlo van de Weijer ‘Slowlane en goede fietsfaciliteiten aan de Groene Loper stimuleren het laten staan van de auto’. Slowlane als Living Lab? Stedebouwkundig Masterplan (Atelier Bouwkunde) Herman Hertzberger, Laurens Jan ten Kate ‘De Groene Loper is een kans om het gebouw meer te laten communiceren met de buitenruimte.’ (border/terras) ´De Groene Loper bevordert het bewegen en daarmee de gezondheid van de TU-gemeenschap.’ input hieruit is verwerkt in het schetsontwerp. De belangrijkste conclusies van het overleg worden hier genoemd. FACULTEITEN STUDENTEN DIENSTEN CvB ‘De Markthal zou een fantastisch base camp van het TU/e Living Lab kunnen zijn.’ partijen, met als doel om te komen tot een integraal ontwerp. De Het Atelier Bouwkunde is verantwoordelijk voor het stedebouwkundig masterplan van de TU/e (TU/e Science Park Masterplan, concept september 2011). Het ontwerp voor de Groene Loper en het stedebouwkundig masterplan zijn in enkele sessies op elkaar afgestemd. Belangrijke conclusie is dat om de Groene Loper auto- en fietsvrij te maken, het ontsluitingssysteem en het parkeren op de gehele compacte campus dient te worden beschouwd. Landschapsplan (Paul Achterberg) Als landschapsarchitect van het kwaliteitsteam is Paul Achterberg verantwoordelijk voor het landschapsplan (Landschapsplan TU/e WATERSCHAP Frank Gerritsen ´De Dommelvallei is een belangrijke kwaliteit van het TU-terrein. Het zichtbaar maken van stromend water is een gedeelde visie.´ Science Park, maart 2011). Belangrijk aandachtspunt is de Dommel. De grote landschappelijke kwaliteit van de Dommel is momenteel niet zichtbaar vanaf de Groene Loper. Het kan een belangrijk affiche worden van de TU/e als geheel en de Groene Loper in het bijzonder. de groene loper 13
 • project 2: Technische Natuurkunde en Electrical Engineering 14 project 1: metaforum
 • Strategic Area’s Smart Mobility (Carlo van de Weijer), Energy (Rick Harwig), Health (Roel Fonville) De speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek binnen de TU/e zijn geconcentreerd in de drie Strategic Area’s Smart Mobility, Energy en Health. De Strategic Area’s en de Groene Loper worden aan elkaar gekoppeld door middel van het zogenaamde Living Lab. Living Lab is het zichtbaar maken van het wetenschappelijke onderzoek op de campus. Het Brainportproject Slowlane (een snelfietspad door de Brainport langs alle economische toplocaties) en goede fietsfaciliteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het zichtbaar maken van de Strategic Area Smart Mobility. De centrale Markthal kan een belangrijk brandpunt van gebruik zijn binnen de campus en een fantastische base camp van het Living Lab. De Groene Loper bevordert het bewegen en daarmee de gezondheid van de TU gemeenschap. Gebruikersgroep In de gebruikersgroep zit een afvaardiging van de studenten, faculteiten en diensten. Het dagelijks gebruik, routes en programma is besproken met de gebruikersgroep. De input is integraal meegenomen in de situering van bijvoorbeeld fietsparkeren en padenstructuur. Bouwprojecten project Ceres Project 1 (Ector Hoogstad), Project 2 (Hertzberger), Project Ceres (Diederen Dirrix) Binnen de Groene Loper spelen een drietal bouwprojecten, te weten: de markthal, als onderdeel van de te renoveren W-Hal (Ector Hoogstad Architecten), het Ceres-gebouw (Diederen Dirrix) en project 2, de nieuwbouw voor de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering (Architectuurstudio Herman Hertzberger). De Groene Loper en de gebouwen zijn wederzijdse aanleiding tot bijzonder gebruik en een op maat gesneden communicatie tussen gebouw en buitenruimte. de groene loper 15
 • 16
 • 2 hoofdstuk 3 visie op de Hasdrubal ridentis etiam speciem praebuerit. Cum hoc Hasdrubale, quia mirae Mors Hamilcaris peropportuna et pueritia Hannibalis distulerunt artis in sollicitandis gentibus imperioque suo iungendis fuerat, foedus bellum. Medius Hasdrubal inter patrem ac filium octo ferme annos renouauerat populus Romanus ut finis utriusque imperii esset amnis imperium obtinuit, flore aetatis, uti ferunt, primo Hamilcari conciliatus, Hiberus Saguntinisque mediis inter imperia duorum populorum gener inde ob aliam indolem profecto animi adscitus et, quia gener libertas seruaretur. erat, factionis Barcinae opibus, quae apud milites plebemque plus Cum hoc Hasdrubale, quia mirae artis in sollicitandis gentibus quam modicae erant, haud sane uoluntate principum, in imperio imperioque suo iungendis fuerat, foedus renouauerat populus positus. Is plura consilio quam ui gerens, hospitiis magis regulorum Romanus ut finis utriusque imperii esset amnis Hiberus Saguntinisque conciliandisque per amicitiam principum nouis gentibus quam bello mediis inter imperia duorum populorum libertas seruaretur.ob aliam aut armis rem Carthaginiensem auxit. Ceterum nihilo ei pax tutior indolem profecto animi adscitus et, quia gener erat, factionis Barcinae fuit; barbarus eum quidam palam ob iram interfecti ab eo domini opibus, quae apud milites plebemque plus quam modicae erant, haud obtruncauit; comprensusque ab circumstantibus haud alio quam si sane uoluntate principum, in imperio positus. Is plura consilio quam euasisset uoltu, tormentis quoque cum laceraretur, eo fuit habitu oris ui gerens, hospitiis magis regulorum conciliandisque per amicitiam ut superante laetitia dolores ridentis etiam speciem praebuerit. Cum principum nouis gentibus quam bello aut armis rem Carthaginiensem hoc Hasdrubale, quia mirae artis in sollicitandis gentibus imperioque auxit. Ceterum nihilo ei pax tutior fuit; barbarus eum quidam palam suo iungendis fuerat, foedus renouauerat populus Romanus ut finis ob iram interfecti ab eo domini obtruncauit; comprensusque ab utriusque imperii esset amnis Hiberus Saguntinisque mediis inter circumstantibus haud alio quam si euasisset uoltu, tormentis quoque imperia duorum populorum libertas seruaretur. Mors Hamilcaris cum laceraretur, eo fuit habitu oris ut superante laetitia dolores peropportuna et pueritia Hannibalis distulerunt bellum. Medius ridentis etiam speciem praebuerit. Cum hoc Hasdrubale, quia mirae Hasdrubal inter patrem ac filium octo ferme annos imperium obtinuit, artis in sollicitandis gentibus imperioque suo iungendis fuerat, foedus flore aetatis, uti ferunt, primo Hamilcari conciliatus, gener inde ob renouauerat populus Romanus ut finis utriusque imperii esset amnis aliam indolem profecto animi adscitus et, quia gener erat, factionis Hiberus Saguntinisque mediis inter imperia duorum populorum Barcinae opibus, quae apud milites plebemque plus quam modicae libertas seruaretur. compacte campus erant, haud sane uoluntate principum, in imperio positus. Is plura consilio quam ui gerens, hospitiis magis regulorum conciliandisque per amicitiam principum nouis gentibus quam bello aut armis rem Carthaginiensem auxit. Ceterum nihilo ei pax tutior fuit; barbarus eum quidam palam ob iram interfecti ab eo domini obtruncauit; comprensusque ab circumstantibus haud alio quam si euasisset uoltu, tormentis quoque cum laceraretur, eo fuit habitu oris ut superante laetitia dolores • bijschrift
 • Science Ekkersrijt Meubel Park ‘t Zand est T-B Philips Medical Ekkersrijt Esp Noord Breeven Esp CAMBRIDGE High Tech Automotive Campus Brainport Innovation Campus DOMMEL Flight Forum TU/e Strijp S I-Park BINNENSTAD De Hurk innovatieve regio´s european regional innovation performance groups (EIS 2009) hoog laag TU/e geen data top 5 engineering & technology universities Europa times higher education World University Rankings (2010) locatie universiteit in top 5 Runport A2 ASML Helsinki Oslo Stockholm CAMBRIDGE OXFORD LONDON Gdansk Dublin Amsterdam Londen Stansted Londen Rotterdam Folkestone Calais Lille Brussel Parijs TU/e Luik Frankfurt Würzberg Wroclaw K atowice Praag Neurenberg Mannheim PARIJS Warschau Berlijn Hannover Eindhoven Keulen Antwerpen Stuttgart Straatsburg München Le Mans Budapest Mullhouse Tours Zürich Dijon Lyon Turijn Milaan Innsbruck ZURICH Belgrado Nîmes Pisa Marseille Zaragoza Madrid Reus (Ba rc elona) Pescara Girona (Ba rc elona) Ba rc elona Rome Alghero Valencia INNOVATIEVE REGIO’S TOP 5 ENGINEERING & TECHNOLOGY UNIVERSITIES EUROPA European regional innovation performance groups (EIS 2009) hoog 18 laag geen data Times Higher Education World University Rankings (2010) locatie universiteit in top 5 High Tech Campus BRAINPORT
 • de GROENE LOPER VISIE OP DE OPGAVE GEMEENSCHAPPELIJK VERBLIJFSGEBIED internationaal onderscheidend imago universiteit Een belangrijk fenomeen is bovendien de wijze waarop het contact campus van de toekomst De Technische Universiteit Eindhoven heeft de ambitie om zich de tussen gebouwen en maaiveld is georganiseerd; consequent staan Campus betekent in het Latijn ‘open ruimte’ of ‘veld’. In het Nederlands komende jaren te ontwikkelen tot een multifunctioneel TU/e Science de gebouwen op een plint, ligt de entree verhoogd en worden ze kennen we het beter als aanduiding voor een universiteitsterrein, Park, waarin naast een compacte universiteitscampus, ruimte is voor onderling verbonden door loopbruggen op niveau +1. Ondanks deze waarop gebouwen in een continue ‘groen’ landschap staan. bedrijven, wonen en congresfaciliteiten; zij heeft de ambitie zich op organisatie, dient de verbindende kwaliteit van de campus vooral te Centraal in de compacte campus van de Technische Universiteit internationaal niveau te profileren als één van de toonaangevende en worden vormgegeven middels het ‘groen’; de zakelijk vormgegeven Eindhoven is de Groene Loper gedacht. Het is de ambitie van de innovatieve universiteiten. Een belangrijke drager van een dergelijk DE ZAALE Technische Universiteit Eindhoven om de Groene Loper zodanig vorm tussen universiteitsgebouw en open ruimte en de continue ‘groene’ te geven en in te richten dat het straks hét verbindende element en in Brainport Eindhoven. De regio Eindhoven, hét technologisch hart ruimte van bomen in het gras daartussen. De Technische Universiteit het gemeenschappelijke, ‘groene’ hart van de campus en het gehele van Nederland is recent uitgeroepen tot slimste regio ter wereld. Eindhoven heeft de ambitie om met het vormgeven aan de TU/e Science Park vormt. De Groene Loper is zodanig gesitueerd Onderscheidend fenomeen voor de Technische Universiteit Groene Loper, het verbindende ‘groen’ van de campus een nieuwe dat deze wordt omgeven door faculteiten en gemeenschappelijke Eindhoven vormt voorts de topligging in de directe nabijheid van structuurdrager te geven. Zij spreekt hiermee de ambitie uit vorm te voorzieningen; het vormt in potentie een gebied met een de binnenstad en aan de ecologische verbindingszone, die het willen geven aan een inspirerende omgeving voor haar studenten uit multifunctioneel gebruik, waar werken, verplaatsen, recreëren en Dommeldal vormt tussen binnenstad en buitengebied; haar ligging binnen- en buitenland; een omgeving met gebouwen die ademen; ontmoeten gefaciliteerd worden. aan de fast-lane van snelwegen en de slow-lane voor langzaam GROENE RUIMTE met een optimale relatie tussen ‘binnen’ en ‘buiten’, waar studenten In die zin zijn in de optiek van MTD landschapsarchitecten de verkeer. Het imago van de Technische Universiteit Eindhoven wordt goed kunnen presteren en ontmoetingen gestimuleerd worden. studenten zelf de Groene Loper; zij geven vorm aan de dynamische SLOW LANE DE RONDOM tuinen in de directe nabijheid van de gebouwen als overgangen imago is de ligging van de universiteit in de regio Eindhoven; midden N RGELOLAA . DO PROF. DR versterkt door de technocratische en orthogonale ordening van haar gebruiksinvulling en de Groene Loper gaat onderdeel uitmaken gebouwen, hun alzijdigheid en zakelijke architectuur van topniveau. van hun gemeenschappelijke geheugen. De Groene Loper zal een identiteitsdrager worden van de Technische Universiteit Eindhoven en de huidige kwaliteiten van de campus en het imago van hoogwaardig technologisch kennisinstituut versterken. + groene ruimte = verbindingen en gemeenschappelijk verblijfsgebied de mens centraal de groene loper 19
 • 20 3
 • visie op de compacte campus ‘groen’ hart aan Dommeldal doordat de verbindingslijn zelf en met name de randen en Een belangrijke verbindende kwaliteit van de campus van de toegevoegde inrichtingselementen aanleidingen bieden voor Technische Universiteit Eindhoven wordt bepaald door het ´groen´. diverse vormen van gebruik. Eerste strategische inzet voor het concept van de Groene Loper Of anders gezegd de scenic walk inspireert gebruikers en studenten is dan ook om het ‘groen’ in te zetten als één van de wezenlijke tot ontmoeting en diverse vormen van gebruik; zo vormt de vijver componenten; de Groene Loper wordt het ‘groene’ hart van de bij het hoofdgebouw, naast een cultuurhistorisch element, een campus en het gehele TU/e Science Park. Het deel westelijk van representatief element en biedt de vijverrand door haar vormgeving het hoofdgebouw zoekt hierbij nadrukkelijk aansluiting bij het en expositie op de zon een ideale ontmoetings-, werk- en lunchplek; Dommeldal. De vijverpartij, die opnieuw wordt geïntroduceerd zo vormt de scenic walk in het oostelijke deel van de Groene Loper bij de entree van het hoofdgebouw, markeert het begin van het op natuurlijke wijze een amfitheater met een tribune op de zon en orthogonale systeem van de campus en van de Groene Loper. Het vergezichten richting de Dommel. Integraal onderdeel van de scenic hoofdgebouw krijgt in combinatie met de vijverpartij de betekenis walk vormt een waterlijn, die wordt vormgegeven in de rand en van een open, uitnodigende ontvangstruimte en wordt van utilitaire als hoofdmomenten twee vijverpartijen kent. De eerste vijverpartij tot theatrale entree. bij het hoofdgebouw en een tweede vijverpartij, die invulling en betekenis geeft aan de ruimte tussen Project 2 en Cascade. Langs de hoge gebruikswaarde en verblijfskwaliteit scenic walk ontstaat een optimale wisselwerking tussen gebouwen Tweede belangrijke component van de Groene Loper is de gebruiker en open ruimte; tussen ‘binnen’ en ‘buiten’; studenten en gebruikers of de student; de loper. Om gebruikers en studenten in deze zone worden voortdurend uitgenodigd om gebruik te maken van de optimaal te faciliteren, wordt het auto- en fietsverkeer uit de Groene Groene Loper. Loper geweerd. Zij vinden via insteken vanaf de Zaale en vanaf de zijde van de Prof. dr. Dorgelolaan hun weg naar parkeergelegenheid duurzaamheid en innovatie in de directe nabijheid van de Groene Loper en de entrees tot de Het concept van de Groene Loper heeft tevens een belangrijke gebouwen. duurzaamheids- en innovatieve ambitie. Deze komt op Tussen enerzijds het auditorium en anderzijds de nieuwbouw voor structuurniveau ondermeer tot uitdrukking in het watersysteem, dat de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering uitgaat van een afkoppeling van het hemelwater, wat vervolgens (Project 2) wordt het langzaam verkeer vervolgens optimaal zichtbaar wordt afgevoerd via een doorgaande goot, eventueel mogelijk gemaakt langs een verbindend pad; de zogenaamde wordt geborgen in de vijverpartijen, om vervolgens in de bodem scenic walk. Deze begint in het uiterste westen van de campus in de te infiltreren of afgevoerd te worden naar de Dommel. Voorts krijgt landschappelijke vormentaal van het Dommeldal, waarbij tevens deze ambitie vorm op detailniveau en in de materialisering. de voormalige hoofdentree over de Dommel in ere wordt hersteld, en gaat ter hoogte van het hoofdgebouw over in een orthogonaal systeem. De vloer van de W-hal (Markthal) maakt integraal onderdeel uit van de scenic walk en vormt als het ware een overdekt plein. De verbindende promenade krijgt extra betekenis doordat de entrees van de aangrenzende faculteitsgebouwen en gemeenschappelijke voorzieningen direct aan de scenic walk gesitueerd worden en • ambitiekaart compacte campus de groene loper 21
 • 22 • impressie theaterveld
 • • impressie vijver hoofdgebouw de groene loper 23
 • Het ontwerp is gedetailleerder te beschrijven als het samenstel van een aantal kwaliteiten: De cultuurhistorische kwaliteiten van de gebouwen, die vooral ligt opgesloten in hun orthogonale ordening, hun alzijdigheid, de TU/e Science Park; contextuele verankering aanwezigheid van een plint, de verhoogde ligging van de entrees, De contextuele verankering komt tot stand door in het ‘groene’ beeld de betekenis van de loopbruggen tussen de gebouwen worden in en de routing een directe aansluiting te zoeken tussen de Groene het plan versterkt. Het contact tussen gebouwen en maaiveld wordt Loper enerzijds en het Dommeldal en de binnenstad van Eindhoven op een eenduidige wijze georganiseerd. anderzijds. De wandelroutes en de Slowlane, die het Dommeldal volgen, en de nieuw geïntroduceerde oost-west verlopende routing auto’s en fietsen; geen doorgaand verkeer routes van de Groene Loper richting de binnenstad worden met Eerste inzet van het concept is het auto- en fietsverkeer uit het elkaar verknoopt ter hoogte van de entree van het hoofdgebouw. centrale gebied van de Groene Loper te weren. Zij vinden via Voorts wordt de Groene Loper verankert met de TU/e Science Park insteken vanaf de Zaale en prof. Dr. Dorgelolaan (parallelweg) middels de laanstructuren langs de insteken, de Zaale en de prof. Dr. hun weg naar parkeergelegenheid in de directe nabijheid van Dorgelolaan. deze centrale zone en de entrees van de gebouwen. Via de insteken is tevens het expeditieverkeer en de routes voor de universiteitsgebouwen; versterking ensemble brandweer en ambulance georganiseerd. Het fietsparkeren (2650 Op het niveau van de campus van de TU/e wordt de samenhang van fietsparkeerplekken in de openbare ruimte) wordt in dit systeem in het gebouwenensemble versterkt door de continuïteit van de ‘groene’ een ring direct aan de Groene Loper, zo dicht mogelijk bij de entrees ruimte en de aanwezigheid van de tuinen als overgangen tussen gebouwen en deze ruimte. deelgebieden 24 5 scenic walk groen
 • ANATOMISCHE LES gesitueerd. Het autoparkeren bevindt zich daar weer omheen. gebouwen en hiermee het loopbruggensysteem. groen; groen als verbindende kwaliteit te graven en te streven naar meer geleidelijke overgangen van land naar water en een meanderend verloop van de beek, sluiten hierbij ‘Groen’ is een belangrijke verbindende kwaliteit op de campus. Zo water; duurzaam watersysteem aan. vormen de zakelijk vormgegeven tuinen in de directe nabijheid van De continuïteit van de scenic walk wordt versterkt door een Vanaf het hoofdgebouw verandert de Groene Loper van karakter en de gebouwen overgangsruimtes tussen gebouw en open ruimte. continue waterlijn met als twee hoofdmomenten de vijverpartijen sluit aan op de campus met een uitnodigende entreeruimte bij de Verder weg bepalen de bomen in het gras het continue beeld van de bij het hoofdgebouw en tussen Project 2 en Cascade. Middels vijverpartij en het hoofdgebouw en een multifunctionele, theatrale Groene Loper en de campus. De lanenstructuur langs de insteken, het watersysteem wordt het afgekoppelde hemelwater zichtbaar ontmoetingsruimte in de nabijheid van Project 2. Het plein in de W- Zaale en prof. Dr. Dorgelolaan verzorgt de verankering met het gehele afgevoerd in goten, eventueel geborgen in de vijverpartijen en Hal ligt hier als een centrale schakel tussen. Science Park. vervolgens geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar de Dommel. scenic walk; verbindende promenade op de zon deelgebieden; diversiteit sferen gebruiksintensiteit; aanleiding voor concentraties van gebruik Naast het ‘groen’ vormt de scenic walk een belangrijk verbindend De Groene Loper verkleurt van west naar oost gaand; in het westelijk De Groene Loper biedt aanleidingen voor diverse vormen van structuurelement; zij verbindt voor de gebruiker en student deel zoekt deze met nadruk aansluiting bij het Dommeldal en vormt gebruik, in de zin van verschillende vormen en verschillende faculteitsgebouwen, gemeenschappelijke voorzieningen, maar hier in potentie een stadspark, waar de kwaliteiten van de Dommel intensiteiten van gebruik. Gekoppeld aan entrees van aangrenzende ook gebeurtenissen. In westelijke richting aansluitend op de als waterelement en ecologische verbindingszone beleefbaar zijn. De gebouwen, aan knooppunten van routes, langs de rand van de scenic natuurlijke vormentaal en routing door het Dommeldal en vanaf het plannen van het Waterschap om de oevers van de Dommel verder af walk en gekoppeld aan bijzondere inrichtingselementen op de scenic hoofdgebouw met een orthogonale vormentaal en aansluitend op walk, ontstaan concentraties van gebruik en worden ontmoetingen de routing van de campus. Zij verbindt optimaal de entrees van de tussen gebruikers en studenten gestimuleerd. water routing auto’s en fietsen universiteitsgebouwen de groene loper 25
 • fietsers 26
 • Fietsenstallingen TU/e Compacte Campus Parkeervraag Fietsenstallingen TU/e Compacte Campus 2011 Groene Loper Vertigo Hal Matrix Helix Cascade/Spectrum/N laag W Hoog/Laag Ceres W hal Hoofdgebouw Auditorium Totaal Groene Loper 2018 625 0 175 460 1000 787 0 600 1195 910 5752 618 128 169 460 360 774 0 0 820 910 4239 Overig Compacte Campus Zwarte Doos Athene TNO Cyclotron Lab van Akoustiek Totaal Overig 20 28 264 0 15 327 parkeerbalans fietsparkeren compacte campus Totaal Compacte Campus 4566 Fietsenstallingen TU/e Compacte Campus Parkeeraanbod Parkeervraag Groene Loper Gebouwd Vertigo Vertigo Hal Hal Matrix Matrix Helix Helix Cascade/Spectrum/N laag Cascade/Spectrum/N laag (vanaf 2014 Project2) W Hoog/Laag W Hoog/Laag Ceres Ceres W hal W hal Hoofdgebouw Hoofdgebouw Auditorium Auditorium Totaal Groene Loper Totaal gebouwd TU/e Compacte Campus Fietsenstallingen Overig Compacte CampusCompacte Campus Fietsenstallingen TU/e Buitenruimte Zwarte Doos Parkeervraag Hoofdgebouw zuidwest Athene Parkeervraag Vertigo Loper TNO noordzijde Groene Vertigo Loper Cyclotron Groene oostzijde Hal van Akoustiek Lab oostzijde Vertigo Matrix westzijde Totaal Overig Hal Matrix zuidzijde Helix W hal Compacte Totaal oostzijde Campus Cascade/Spectrum/N laag Helix W hoog zuidzijde Hoog/Laag Cascade/Spectrum/N laag W hoog oostzijde Ceres Hoog/Laag N laag Parkeeraanbod W hal Ceres Totaal buitenruimte Hoofdgebouw W hal Groene Loper Auditorium Hoofdgebouw Totaal Groene Loper Gebouwd Auditorium VertigoGroene Loper Totaal Overig Compacte Campus Hal Zwarte Compacte Campus Matrix Doos Overig Helix Athene Doos Zwarte Cascade/Spectrum/N laag (vanaf 2014 Project2) TNO Athene W Hoog/Laag Cyclotron TNO Ceres Lab van Akoustiek Cyclotron W hal Overig Totaal Lab van Akoustiek HoofdgebouwCompacte Campus Totaal Overig Auditorium Totaal Compacte Campus Totaal gebouwd Campus Compacte Parkeersaldo Buitenruimte Parkeeraanbod Hoofdgebouw zuidwest Parkeeraanbod Cijfers 2011 op basis van bijlage PvE Groene Loper (TU/e 29 juli 2011) Vertigo Loper Groene noordzijde Cijfers 2018 op basis van gegevens bouwprojecten en groeicijferst TU/e: Vertigo Loper Gebouwd Groene oostzijde Project Hal oostzijde(W Hal) Vertigo Gebouwd 1 Matrix westzijde Hal Project 2 (Natuur/Elektro) Vertigo Matrix zuidzijde Hal Project 3 (Hoofdgebouw) W halGroei op basis van PvE Groene Loper (TU/e 29 juli 2011) Helix oostzijde Matrix W hoog zuidzijde Cascade/Spectrum/N laag (vanaf 2014 Project2) Helix W hoog oostzijde Hoog/Laag Cascade/Spectrum/N laag (vanaf 2014 Project2) N laag Ceres W Hoog/Laag Totaal W hal buitenruimte Ceres Hoofdgebouw W hal Totaal Groene Auditorium Hoofdgebouw Loper Totaal gebouwd Auditorium Overig gebouwd Campus Totaal Compacte Zwarte Doos Buitenruimte Athene Hoofdgebouw zuidwest Buitenruimte TNO Vertigo noordzijde Hoofdgebouw zuidwest Cyclotron oostzijde Vertigo noordzijde Lab oostzijde Hal van Akoustiek Vertigo oostzijde Matrix westzijde Hal oostzijde Totaal Overig Compacte Campus Matrix zuidzijde westzijde W hal oostzijde Matrix zuidzijde Totaal oostzijde Campus W hoog zuidzijde hal Compacte W hoog oostzijde zuidzijde 2011 2011 Groene Loper Vertigo Hal Matrix Helix Cascade/Spectrum/N laag W Hoog/Laag Ceres W hal Hoofdgebouw Auditorium Totaal Groene Loper 20 28 264 0 15 327 Overig Compacte Campus Zwarte Doos Athene TNO Cyclotron Lab van Akoustiek Totaal Overig 6079 20 365 28 493 264 0 618 128 15 618 327 169 128 0 460 169 0 4566 360 460 622 774 360 0 774 18 0 1795 820 0 910 820 4239 910 125 4239 0 20 0 460 28 20 342 264 28 152 0 264 15 0 0 327 15 455 327 910 4566 2444 4566 2018 20 740 28 0 264 500 0 625 0 15 625 0 327 175 275 460 175 750 6079 1000 460 0 787 1000 385 0 787 0 600 2650 1195 600 910 1195 5752 910 125 5752 0 20 0 460 28 20 1000 264 28 152 0 264 15 0 0 327 15 455 327 910 6079 3102 6079 618 128 169 460 360 774 0 0 820 910 4239 625 0 175 460 1000 787 0 600 1195 910 5752 20 28 264 0 15 327 20 28 264 0 15 327 4566 6079 2011 bij de hoofdgedachte van Smart Mobility waarbij gewerkt wordt 125 0 0 460 342 152 0 0 455 910 2444 125 0 0 460 1000 152 0 0 455 910 3102 Buitenruimte Hoofdgebouw zuidwest Vertigo noordzijde Vertigo oostzijde Hal oostzijde Matrix westzijde Matrix zuidzijde W hal oostzijde W hoog zuidzijde W hoog oostzijde N laag Totaal buitenruimte 365 493 0 128 169 0 0 622 0 18 1795 740 0 500 0 0 275 750 0 385 0 2650 Totaal Groene Loper 4239 5752 Overig Compacte Campus Zwarte Doos Athene TNO Cyclotron Lab van Akoustiek 20 28 264 0 15 20 28 264 0 15 Totaal Overig Compacte Campus 327 327 4566 6079 0 0 Totaal Compacte Campus Essentie van het plan is het maken van een auto- en fietsvrij verblijfsgebied waarin de mens centraal staat. Dit sluit direct aan 2018 Groene Loper Gebouwd Vertigo Hal Matrix Helix Cascade/Spectrum/N laag (vanaf 2014 Project2) W Hoog/Laag Ceres W hal Hoofdgebouw Auditorium Totaal gebouwd 0 0 Parkeersaldo 2018 365 740 2018 Cijfers 2011 op basis van bijlage PvE Groene Loper (TU/e 29 juli 2011) 493 0 Cijfers 2018 op basis van gegevens bouwprojecten en groeicijferst TU/e: 0 500 fietsen uit de Hal (128), deel Hoofdgebouw (350) en LaPlace (98) verhuizen(W Hal) hal Project 1 naar W 128 0 125 125 fietsen uit Potentiaal (428) en natuurkunde 125 gebouwen (370) verhuizen naar nieuwe gebouw natuur/elektro Project 2 (Natuur/Elektro) 169 0 0 125 fietsen uit Paviljoen (459), Ipo (128) en Traverse (123) verhuizen naar Hoofdgebouw Project 3 (Hoofdgebouw) 0 275 0 (prognose groene loper 2018 = 2650 fietsparkeerplaatsen in de buitenruimte) van PvE Groene Loper (TU/e 29 juli 2011) Groei op basis 0 750 460 460 0 622 0 342 1000 460 460 0 385 152 152 342 1000 18 0 0 152 152 1795 2650 0 0 455 455 0 0 4239 5752 910 910 455 455 2444 3102 910 910 2444 3102 20 20 28 28 365 740 264 264 493 0 365 740 0 500 493 0 15 15 128 0 0 500 169 128 0 327 327 0 275 169 0 750 0 275 4566 6079 622 0 0 750 0 385 622 0 2011 2011 2018 verkeer en logistiek Parkeeraanbod 625 125 0 0 175 0 460 460 1000 1000 787 152 0 0 600 0 1195 455 910 910 5752 3102 2018 2018 2011 Totaal Compacte Campus 2018 618 125 128 0 169 0 460 460 360 342 774 152 0 0 0 820 455 910 910 4239 2444 2011 2011 Parkeervraag aan ‘schone, efficiënte en slimme voertuigtechnologie, logistieke systemen en verkeerssystemen’. Met de Groene Loper wordt het langzaamverkeer gestimuleerd door in het hart van de campus het lopen centraal te stellen, door direct hieraan de fiets optimaal te faciliteren en door vervolgens de auto verder naar buiten te situeren. Goede fietsvoorzieningen De compacte campus wordt optimaal ontsloten via de fiets door een fietspadensysteem dat bestaat uit een ring met insteken. De Zaale, De Rondom en een parallelweg langs de Prof. Dr. Dorgelolaan vormen een ring om de compacte campus. Van hieruit wordt de compacte campus bedient met een tiental insteken richting het hart. Aan de westzijde wordt de ring compleet gemaakt door de Slowlane. Dit Brainportproject maakt op de plek van het huidige fietspad langs de Dommel een hoogwaardig en hightech snelfietspad door de Brainport langs alle economische toplocaties. Door het fietspadensysteem van de TU/e direct aan te takken op de Slowlane wordt de TU/e via de fiets direct verbonden met de Brainport. De 2650 in de buitenruimte benodigde fietsparkeerplaatsen (zie de tabel fietsparkeerberekening) worden gesitueerd in een aantal stallingslocaties aan de uiteindes van de insteken (De Zaale, Dorgelolaan), net buiten de Groene Loper; optimaal ontsloten vanaf de randen. Hiermee wordt fietsparkeren zo dicht mogelijk bij de entrees gefaciliteerd. Goede fietsvoorzieningen faciliteren het gebruik van de fiets verder. Hierbij valt te denken aan het opladen fietsen uit de Hal (128), deel Hoofdgebouw (350) en LaPlace (98) verhuizen naar W hal van elektrische fietsen, fietsverhuur, een fietspomp enzovoort. Op fietsen uit Potentiaal (428) en natuurkunde gebouwen (370) verhuizen naar nieuwe gebouw natuur/elektro fietsen uit Paviljoen (459), Ipo (128) en Traverse (123) verhuizen naar Hoofdgebouw (prognose groene loper 2018 = 2650 fietsparkeerplaatsen in de buitenruimte) enkele goed gekozen punten (aan de Slowlane en gekoppeld aan de fietsenstallingen) moeten deze ‘bike service points’ het fietssysteem van de TU/e complementeren. de groene loper 27
 • voetgangers 28
 • auto en expeditie de groene loper 29
 • gehandicapten 30
 • hulpdiensten de groene loper 31
 • 32
 • 4 voorlopig ontwerp • bijschrift
 • 34
 • plan 0 50m de groene loper 35
 • 36
 • westelijk deel 0 25m de groene loper 37
 • 38
 • 0 25m de groene loper 39
 • scenic walk: betonelementen 40 parkzone: betonelementen in het gras scenic walk: randen vijverrand
 • scenic walk rand/trap scenic walk voetpad door parkzone trappartij/helling gebouwen overige verharding/bestaand betonelementen lichtgrijs 1000x500mm betonelementen lichtgrijs betonelementen lichtgrijs 1000x500mm in gras n.t.b. planfacetten verharding de groene loper 41
 • gras 42 tuin grintkoffer vijver
 • groen & water parkzone tuin grintkoffer vijver gras onderbegroeing, haag-, heester-, decoratieve boombeplanting grint water de groene loper 43
 • parkzone: meerstammige bomen 44 bestaande bomen waar mogelijk handhaven dommelzone inheemse soorten zoals de esdoorn
 • bomen parkzone meerstammige boom 1e grootte dommelpark boom 1e grootte inheemse soort plein voor hoofgebouw boom 1e of 2e grootte voor ceres bestaande esdoorns voor w-hoog bestaande platanen voor project 2 meerstammige boom 1e grootte de groene loper 45
 • 46
 • hoogteligging bestaande maaiveldhoogte scenic walk (trappartijen naar) gebouwen ca. 15,9m +NAP ca. 16,2m +NAP variabel de groene loper 47
 • kunst in de vijver: ‘wording’ bank hoofdgebouw 3. 1. 48 2. 3.
 • markthal (terras, podium, living lab, wintertuin) bijzondere elementen 1. KOE 2. kunstwerk ‘Wording’ (De Hand) 3. bank hoofdgebouw 4. schoorsteenbank 5. watertoren 6. podium (oa. living lab) 7. kunstwerk 8. trapelement met boom bijzondere elementen 7. 8. 5. 6. 4. de groene loper 49
 • 50
 • profielen dommelpark de groene loper 51
 • 52
 • vijver de groene loper 53
 • 54
 • hoofdgebouw de groene loper 55
 • 56
 • markthal de groene loper
 • 58
 • vijverplein de groene loper 59
 • 60
 • parkstrip de groene loper
 • 62
 • markthal-ceres de groene loper 63
 • 64
 • schoorsteen de groene loper
 • 66
 • theaterveld de groene loper 67
 • 68
 • theaterplein de groene loper 69
 • 70
 • project 2 de groene loper 71
 • colofon opdrachtgever: Technische Universiteit Eindhoven Dienst Interne Zaken Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven landschapsarchitect: MTD landschapsarchitecten Postbus 5225 5201 GE ‘s-HERTOGENBOSCH T 073 6125033 F 073 6136665 E mtd@mtdls.nl I www.mtdls.nl de groene loper