Brukermanual
                  CDC 5050
Digital dekoder for parabol
    MPEG-2 / MPEG-4
Kom i gang på 1–2–3
PAKKENS INNHolD                    NyTTIG å VITE
Kontroller at leveransen er kompl...
1 Tilkoblinger
Sjekk at du har alle delene, og at apparatene som skal
kobles sammen (tv, hjemmekino osv.) er frakoblet
str...
2 Installering
 4                              1  Dekoderen leveres med standardinnstilling...
Innhold
Kom i gang på 1–2–3        2  Menyoversikt      31
1 – Tilkoblinger         3  brukerinnsti...
Produktbeskrivelse
          1         2      3  4
        1       2  3   ...
FRoNTPANEl                      FJeRNKoNTRoll
1. Programkortleser                  ...
Sikkerhetsanbefalinger
DEKoDERENS PlASSERING                    ADVARSleR oG SIKKeRHeTSINSTRUKSJoNeR
D...
Tilkoblinger                       2
Kontroller at leveransen er komplett før du monterer
dekoderen...
Tilkoblinger
               1
                           2b
       ...
KoblE TIl SATEllITT
      1. Koble til satellittantennen ved å skru kabelen fra
  2
        parabolantennen...
KoBle TIl HJeMMeKINo-FoRSTeRKeR
For å høre sendinger i Dolby DIGITAl-lyd (som er
tilgjengelig i noen kanaler), må du koble...
Førstegangsinstallasjon                  3
Når dekoderen er riktig koblet til, må du utføre en
førstegan...
Førstegangsinstallasjon
                             NUllSTIll
1. Sett inn programkortet (...
Merk! Hvis du trykker på MENU eller EXIT uten noen
innstilling, vises en meldingsrute hvor du kan avslutte
installasjonen....
Språkinnstillinger
                              Hvis du ønsker å endre språk, gjør du følgen...
TV innstillinger
                            • 4:3 Full – 16:9 bildene presses sammen for å fy...
loKAl TIDSINNSTIllING                   lNB INSTAllASJoN
Velg tidssone (lokal tid der du er). Når du ve...
INSTIllINGER FoR SØK
Kontroller at søylen for signalnivå og signalkvalitet har  Trykk oK når søket er fullført.
et bra ni...
20  | Førstegangsinstallasjon
Kanallister  4
         |  21
Kanallisten
KANAllISTEN
Aktiver kanallisten ved å trykke oK. Velg kanal med  Du kan tilpasse kanallisten etter eget ø...
RØD tast: Veksler mellom TV og radio.
  GRØNN tast: FAV. Favorittlister.
Velg en favorittliste (Fav 1–8).
Når du velger e...
SlETT KANAl FRA HoVEDlISTEN                 FlyTT KANAl I HoVEDlISTEN
Merk! Anbefales ikke. Kanalene forb...
Favorittlister
lAG FAVoRITTlISTE                      låS KANAl
Trykk oK,   [HVIT tast] og FAV ...
VolUMFoRSKyVNING                      FlyTT KANAl
Her kan du justere lydnivået for hver enkelt kanal....
ENDRE NAVN På FAVoRITTlISTE
Gi listene beskrivende navn. F.eks. «sport», «Kari» o.l.
• Trykk oK, [GRØNN tast], velg favori...
Elektronisk programguide
Den elektroniske programguiden (EPG) viser program-  Første gang du trykker på EPG-tasten (e...
Kanallisten er listet opp til venstre i EPG vinduet.   Du kan endre dato og tidsintervall for visningen av
       ...
30  | Kanallister
Menyoversikt                   5
Hovedmenyen består av seks undermenyer:
• Brukerinnstillinger
• Instal...
brukerinnstillinger
FoRElDREKoNTRoll                   For å få tilgang til menyen FoRElDREKoNTRoll
...
INSTAllASJoNSlåS                      bRUKERPRoFIl
Dersom dekoderoppsettet er sperret (satt til «Ja»)...
Redigere                        Timer funksjon
Vi anbefaler at du ikke gjør noen endringer i denne
...
TIMER INNSTIllING                       VIDEo TIMERINNSTIllING
Velg når dekoderen skal slå seg på o...
• Timer: Forhåndsinnstill inntil 20 programmer.
                             • Stilling: Påmi...
Systeminformasjon
SoFTWARE oPPGRADERING
Dekoderens programvare oppgraderes via satellitt.
Dekoderen får beskjed om evt. op...
Smartkort
Sett CoNAX-smartkortet i smartkortsporet på front-
panelet. brikken skal vende opp.

AboNNEMENTSSTATUS
Gir infor...
Annet         9
• Feilsøking
• Tekniske data
• Miljø og sikkerhet
• ordliste
              |  39
Tekniske data
• europeisk DVB-S-standard            • Kan forhåndsprogrammere inntil 6000       lyd: Ster...
Feilsøking
Du har glemt pin-koden.                 Fjernkontrollen virker ikke mot dekoderen.
• Kontakt Ca...
Miljøhensyn
Ivaretakelse av miljøet er svært viktig for Canal Digital og Handan, som er produsenten av denne dekoderen. Vi...
EURoPEISK DIREKTIV oM bEHANDlING AV UTRANGERT       SIKKERHET:
ElEKTRISK oG ElEKTRoNISK UTSTyR (WEEE)        ...
ordliste
720p / 1080i: Se HDTV.                      DVI: (Digital Visual Interface) – En kabel for o...
Hi-fi: (High Fidelity) – Garanterer god kvalitet ved høy    PVR: (Personal Video Recorder) – Digital dekoder med
 påli...
Canal Digital Norge AS
                                         NO / v6 / Apr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brukerveiledning: Canal Digital CDC 5050

15,434 views

Published on

Brukerveiledning for mottaker Canal Digital CDC 5050.

Published in: Self Improvement
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
15,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brukerveiledning: Canal Digital CDC 5050

 1. 1. Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4
 2. 2. Kom i gang på 1–2–3 PAKKENS INNHolD NyTTIG å VITE Kontroller at leveransen er komplett før du monterer Med din nye satellittdekoder vil du kunne ta imot Canal dekoderen. Digitals digitale satellittsendinger. Esken skal inneholde: Tilgang til kanalene får du med Canal Digitals program- kort og abonnement. • 1 digital satellittdekoder med strømkabel Vi anbefaler at du lar en autorisert installatør utføre installasjonen av din parabolantenne. Dette sikrer • 1 fjernkontroll med 2 batterier korrekt installasjon og skulle det oppstå feil senere, (1,5V AAA batterier) har du reklamasjonsrett. • 1 Scart-kabel Utvalget av kanaler og tjenester er i stadig endring. • denne brukermanualen Derfor kan Canal Digital ikke garantere at innholdet i denne håndboken stemmer fullstendig med de kanal- • 1 programkort ene og tjenestene som er tilgjengelige på installasjons- (ligger sammen med velkomstbrevet) tidspunktet. Merk! Innholdet ligger mellom papplagene i esken, SyMbolER å lEGGE MERKE TIl ta derfor ut pappen for å komme til delene. – Gode tips og triks. – lurt å huske på. – Viktig å merke seg. 2 | Kom i gang på 1–2–3
 3. 3. 1 Tilkoblinger Sjekk at du har alle delene, og at apparatene som skal kobles sammen (tv, hjemmekino osv.) er frakoblet strømnettet, før du utfører tilkoblingene. 2 Video-/DVD-spilleren kobles til tv-en [2a] og dekoderens VCR scart [2b] ved hjelp av scart- kabler. (Kabler til dette følger ikke med.) (Se side 10.) 1 Koble scart-inngangen på tv-en til dekoderens scart-kontakt (merket TV) med medfølgende scart-kabel. 3 Fra parabolantennen skrur du antennekabelen inn i satellittinngangen på dekoderen. 4 Sett inn programkortet (med gullbrikken opp). Kortsporet finner du bak venstre frontlokk. lokket åpnes fra venstre side. 5 2 1 2b 3 2a 3 | Kom i gang på 1–2–3
 4. 4. 2 Installering 4 1 Dekoderen leveres med standardinnstillinger som kan justers. Justeringen begynner med menyen Reset/Nullstill. 2 STANDARDINNSTIllING: Velg land med høyre/ venstre piltast. 3 Naviger deg ned til START og trykk oK. 5 Deretter kobler du til strømforsyningen mellom 12V-kontakten på dekoderen og strømuttaket. 4 Velg språkinnstillinger, TV innstillinger og tids- sone. Trykk EXIT etter hvert valg. 6 Skru på tv-en. (Husk å sette i stikkontakten.) 5 Trykk [RØD tast] og naviger deg ned til valget «Søk aktuell ANT» 7 Velg riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. 3 bruk Scarttilkoblingene på de fleste av dagens tv-er finner du når du trykker på knappen merket • Bruk FJeRNKoNTRolleNS 0–9 eller CHp/CHq- INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. tastene. Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, • KANAllISTEN – Trykk oK fo r å få opp kanallisten. må du slå opp i tv-apparatets brukermanual. Velg så kanal med navigasjonspilene og trykk oK. Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «EXT 1») skal • ePG – elektronisk programguide. Naviger deg rundt stemme overens med valgt signalinngang. med navigasjonspilene. (les mer på side 28.) For mer informasjon, se kapittel 2 om tilkoblinger, • TIMER – Dekoderen slår seg på når du skal ta opp side 9. programmer med din opptaker. (les mer på side 35.)
 5. 5. Innhold Kom i gang på 1–2–3 2 Menyoversikt 31 1 – Tilkoblinger 3 brukerinnstillinger 32 2 – Installering 4 Foreldrekontroll 32 3 – bruk 4 Redigere 34 Produktbeskrivelse 6 Timer funksjon 34 Sikkerhetsanbefalinger 8 Systeminformasjon 37 Smartkort 38 Tilkoblinger 9 Koble til tv 10 Annet 39 Koble til satellitt 11 Tekniske data 40 Koble til hjemmekinoforsterker 12 Feilsøking 41 Miljøhensyn 42 Førstegangsinstallasjon 13 ordliste 44 Kanallister 21 Kanallisten 22 Favorittlister 25 Elektronisk programguide 28 Innhold | 5
 6. 6. Produktbeskrivelse 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 | Produktbeskrivelse
 7. 7. FRoNTPANEl FJeRNKoNTRoll 1. Programkortleser 1. På/Av – Slå på/sett dekoderen i Standby 2. Indikatorlys – lyser grønt når dekoderen står på 2. P-/P+ – bla en side ned/opp i kanallisten 1 15 og rødt når den er av. 3. MENU –Aktiverer hovedmenyen eller går tilbake 3. Av/på-knapp til forrige menypunkt 4. CHp/CHq– Skifter kanal 4. oK – Aktiverer kanallisten. brukes til å velge et 16 program, en merket linje eller en parameterverdi i menyene bAKSIDE 5. VolUM – Reduser [t Vol] eller øk [u Vol] volumet. Navigerer venstre/høyre i menyene 2 2 1. Tilkobling til strøm 6. KANAl – CHp/CHq– Skift kanal opp/ned. 2. Scarttilkobling (til tv) 3. Scarttilkobling (til video eller DVD) Navigerer opp/ned i menyene 3 17 7. FAV – Favorittliste – Gå til favorittkanalene 4. Digital lydtilkobling (S/PDIF) 5. Utgang satellitt-antenne 8. TV/RADIo – bytt mellom tv- og radiokanaler 4 18 9. TIlbAKE – Gå tilbake til forrige besøkte kanal 6. Inngang satellitt-antenne 10. All CH – Viser kanallisten 5 6 11. UNDERTEKST – Velg det språket underteksten skal vises på. (Forutsetter at kanalen har flere 6 5 språkvalg.) 12. Knapp uten funksjon 13. FRyS – Fryser bildet, men pauser ikke sendingen 7 19 14. lyDVAlG – Velg språk eller lydspor. (Forutsetter at kanalen har flere språkvalg.) 8 20 15. MUTE – Skru lyden av/på 9 21 16. 0–9 – For kanalvalg og innstillinger 17. EPG – Elektronisk programguide 10 22 18. EXIT – Gå ut av aktiv meny eller modus 19. SATElITT – Viser kanallisten for satelitt 11 23 20. GRUPPE – Viser gruppelisten 21. TEKST-TV 12 24 22. FUNKSJoN – Til kanalens tilleggsfunksjoner SETTE INN bATTERIER 23. bIlDEFoRMAT – Velg bildeformat 13 25 24. INNSoVNINGSTIMER – Slå av dekoderen Fjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen. Sett inn de to AAA-batteriene (1,5 V) som følger med. automatisk. (Etter 15–180 minutter.) 14 26 25. INFo – Vis programinformasjon Sett dekslet på plass. 26. ZooM – Forstørrer et utsnitt av tv-bildet Produktbeskrivelse | 7
 8. 8. Sikkerhetsanbefalinger DEKoDERENS PlASSERING ADVARSleR oG SIKKeRHeTSINSTRUKSJoNeR Dekoderen trives best hvis den: Ikke åpne dekoderen – Farlig spenning på innsiden! Forsøk på å åpne dekoderen kan føre til rettsfor- • Plasseres innendørs for å beskytte den fra lyn, regn følgelse. Hvis du ikke overholder sikkerhetsforskrift- og direkte sollys. ene og anbefalingene som beskrives her, kan du holdes • Ikke utsettes for svært kraftig lys (sol, spotlys osv.). ansvarlig for kostnader til reparasjon eller erstatning. • Ikke plasseres nær radiatorer eller andre varmekilder. Pass på at det ikke kommer væske eller metall- gjenstander inn i dekoderen gjennom ventilasjons- • Plasseres på et tørt og godt ventilert sted, slik at åpningene. Fukt kan føre til kortslutning (brann eller det er plass rundt dekoderen til ventilasjon, og slik at elektrisk støt). Ikke plasser gjenstander som inne- gardiner, annet utstyr eller skap ikke hindrer luft- holder væske (f.eks. en vase eller potteplante) oppå sirkulasjon rundt ventilasjonsåpningene. Ikke plasser apparatet. Du må ikke sprute væske på dekoderen. noe på toppen av dekoderen, da dette vil begrense Hvis det kommer væske på dekoderen, trekker ventilasjonen. du umiddelbart ut kontakten fra strømuttaket og • Blir beskyttet mot fuktighet. kontakter Canal Digital. • Plasseres på et trygt sted der den ikke kan falle ned. Hvis dekoderen har vært utsatt for store temperatur- • Plasseres utenfor barn og dyrs rekkevidde. endringer, må den ikke kobles til med en gang. la den stå noen timer i romtemperatur først, så den får • Plugges direkte inn i strømuttaket med strøm- avklimatisert seg. ledningen som følger med dekoderen. Bruk av skjøte- ledning anbefales ikke. Koble dekoderen til et strøm- Dekoderen må kobles fra strømmen før du endrer uttak som er lett å komme til. tilkoblingene mellom tv, videospiller eller antenne. Det anbefales å koble fra både strømmen og antenne- kabelen under tordenvær. Dekoderen og tv-en kan skades av lyn selv om de er avslått. 8 | Sikkerhetsanbefalinger
 9. 9. Tilkoblinger 2 Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Innholdet skal være: • 1 digital satellittdekoder med strømkabel • 1 fjernkontroll med 2 batterier (1,5V AAA batterier) • 1 scart-kabel • denne brukermanualen • 1 programkort (ligger sammen med velkomstbrevet) Kontroller at apparatene som skal kobles sammen (tv, DVD-spiller osv.) er frakoblet strømnettet, før du utfører tilkoblingene. | 9
 10. 10. Tilkoblinger 1 2b 2a KoblE TIl TV 1. Koble scart-inngangen på tv-en til dekoderens scart- Scart-tilkoblinger på de fleste av dagens tv-er finner kontakt (merket TV) med medfølgende scart-kabel. du når du trykker på knappen merket INPUT eller AV på fjernkontrollen til tv-apparatet ditt. Hvis du har 2. Video-/DVD-spilleren kobles til tv-en [2a] og problemer med å finne rett signalinngang, må du slå dekoderens VCR scart [2b] ved hjelp av scart-kabler. opp i tv-apparatets brukermanual. (Kabler til dette følger ikke med.) Navnet på inngangen bak på tv-en (f.eks. «EXT 1») skal stemme overens med valgt signalinngang. Husk at du må velge riktig signalinngang på tv-en for å se tv-bildet via dekoderen. DVI-kobling: Hvis tv-en er utstyrt med en DVI-kobling (HDCP-beskyttet), må du også koble til lyd (se side 12). 10 | Tilkoblinger
 11. 11. KoblE TIl SATEllITT 1. Koble til satellittantennen ved å skru kabelen fra 2 parabolantennen inn i satellittinngangen. 2. Sett inn programkortet (med gullbrikken opp). Kortsporet finner du bak venstre frontlokk. lokket åpnes fra venstre side. 3. Deretter kobler du til strømforsyningen mellom 12V-kontakten på dekoderen og strømuttaket. 3 1 Tilkoblinger | 11
 12. 12. KoBle TIl HJeMMeKINo-FoRSTeRKeR For å høre sendinger i Dolby DIGITAl-lyd (som er tilgjengelig i noen kanaler), må du koble dekoderen til en hjemmekino-forsterker som er utstyrt med en S/PDIF-inngang. Koble S/PDIF-utgangen til S/PDIF- inngangen på din hjemmekino-forsterker. (Koaksial- kabel følger ikke med.) Merk! Du må også sette Dolby Digital innstillingen på dekoderen til På (se side 17). Ved sending i Dolby Digital vil du nå kun få lyd via ditt hjemmekino-anlegg, og tv-en vil være uten lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby Digital vil du få lyd fra begge deler. 12 | Tilkoblinger
 13. 13. Førstegangsinstallasjon 3 Når dekoderen er riktig koblet til, må du utføre en førstegangsinstallasjon. Dette kapittelet beskriver hvordan du utfører installasjonen. Slå på dekoderen og tv-en. Velg riktig signalinngang på din tv (f. eks. EXT 1). – Se tv-ens brukermanual, hvis du er i tvil. Når dette er gjort riktig vil det vises et velkomstbilde på skjermen. | 13
 14. 14. Førstegangsinstallasjon NUllSTIll 1. Sett inn programkortet (med gullbrikken opp) før du Dekoderen leveres med standardinnstillinger som kan kobler til strømmen. justers. Justeringen begynner med menyen Reset/Null- still. 2. Slå på dekoderen og tv-en. • STANDARDINNSTIllING: Velg land med høyre/ 3. Velkomstbildet vises på skjermen. venstre piltast eller trykk oK og velg fra rullegardin- Hvis dette skjermbildet ikke vises etter 30 sek., menyen. bytter du signalinngang på tv-en til du ser Språk, tidssone og kanalliste endres automatisk i velkomstbildet. Navnet på inngangen bak på tv-en overensstemmelse med valgt land. (f.eks. «EXT 1») skal stemme overens med valgt signalinngang. • Naviger deg ned til START og trykk oK-tasten på (les mer om hvordan du bytter signalinngang på side fjernkontrollen. 10.) 14 | Førstegangsinstallasjon
 15. 15. Merk! Hvis du trykker på MENU eller EXIT uten noen innstilling, vises en meldingsrute hvor du kan avslutte installasjonen. Hvis du velger «Ja» før du er ferdig med innstillingene, blir engelsk valgt som standardspråk, og kanallisten vil være tom. Førstegangsinstallasjon | 15
 16. 16. Språkinnstillinger Hvis du ønsker å endre språk, gjør du følgende: • Velg språk med piltastene eller fra rullegardin- menyen ved å trykke på oK på språklinjen du ønsker å endre. • Hvis du bruker rullegardinmenyen, trykker du på oK når ønsket språk er valgt. • Naviger til neste språkinnstilling med tastene qp. MENySPRåK: oSD-språk (on Screen Display), dvs. skjermspråk, for menyen. FØRSTE lyD: Hovedspråk for lyd på kanaler med flere lydspor. Du kan velge ønsket språk for meny, lyd, undertekster ANDRE lyD: Andre valg av lydspråk. Gjelder der det og tekst-TV. Disse innstillingene behøver du ikke endre. valgte hovedspråket ikke leveres av kanalen. Trykk MENU for å gå videre. FØRSTE UNDERTEKST: Språk for undertekster på kanaler som tekster programmer på flere språk. ANDRE UNDERTEKST: Andre språkvalg for under- tekster. Gjelder der det valgte hovedspråket ikke leveres av kanalen. TElETEKST: Skjermspråk for tekst-TV. Trykk MENU for å gå videre. 16 | brukerinnstillinger
 17. 17. TV innstillinger • 4:3 Full – 16:9 bildene presses sammen for å fylle hele skjermen. KoNTRAST Juster skjermens lysstyrke. 0: Mørkt –10: lyst Dolby DIGITAl Sett dette valget til På, for å høre Dolby Digital-lyd (som er tilgjengelig i noen kanaler). Merk! For å høre sendinger i Dolby DIGITAl må du koble dekoderen til en hjemmekino-forsterker som er utstyrt med en S/PDIF-inngang. (Se side 12 for hvordan du kobler til hjemmekino.) bIlDEFoRMAT Ved sending i Dolby digital vil du nå kun få lyd via ditt Velg med piltastene eller fra rullegardinmenyen. hjemmekino-anlegg, og tv-en vil være uten lyd. Hvis Velg 16:9 hvis du har en tv i bredformat. sendingen ikke er i Dolby digital vil du få lyd fra begge deler. Hvis du har en standard 4:3 tv, kan du velge mellom følgende: VIDEo UTGANG • 4:3 Center – en 16:9 sending fyller hele skjermen i høyden og beskjærer tv-bildet på begge sider. Velg RGb (best) eller CVbS. • 4:3 letterBox – 16:9 bildet vises korrekt, med et sort felt oppe og nede. (Anbefales.) Trykk MENU for å gå videre. brukerinnstillinger | 17
 18. 18. loKAl TIDSINNSTIllING lNB INSTAllASJoN Velg tidssone (lokal tid der du er). Når du velger tids- Ingen endringer er nødvendig her. sone, blir lokal tid automatisk satt etter sonen. brukes det et eldre lNb som ikke er av Universal lNb Trykk MENU for å gå videre. så bør dette byttes til et nytt. Trykk den RØDE -tasten for å komme til innstillings- menyen for søk. 18 | Timer funksjon & Installasjon
 19. 19. INSTIllINGER FoR SØK Kontroller at søylen for signalnivå og signalkvalitet har Trykk oK når søket er fullført. et bra nivå. Hvor bra nivå man kan få har med størrelse Thor-satellittkanalene fra Canal Digital er nå installert. på parabolen og lengden på kabelen å gjøre. Trykk eXIT for å avslutte førstegangsinstallasjonen. Søk etter kanaler ved å velge SØK AKTUEll ANT og trykk oK. Trykk 1 på fjernkontrollen (NRK1) og vent på at Dekoderen finner kanalene automatisk og en prosent- programkortet aktiveres. Dette kan ta inntil 30 min. søyle viser fremdriften. Hvis dekoderen er koblet til flere lNBer må du tilordne nummeret til gjeldende antenne for hvert hode, og du må tilordne riktig DiSeqC Switch i installasjonsmenyen for lNb. Installasjon | 19
 20. 20. 20 | Førstegangsinstallasjon
 21. 21. Kanallister 4 | 21
 22. 22. Kanallisten KANAllISTEN Aktiver kanallisten ved å trykke oK. Velg kanal med Du kan tilpasse kanallisten etter eget ønske. navigasjonspilene og trykk oK for å bekrefte kanal- I kanallisten kan du trykke på en fargetast for å få opp valget. forskjellige valg. Tips: bla sidevis i kanallisten med P+ og P-. 22 | Kanallisten
 23. 23. RØD tast: Veksler mellom TV og radio. GRØNN tast: FAV. Favorittlister. Velg en favorittliste (Fav 1–8). Når du velger en favorittliste, vises kun gruppens kanaler i kanallisten. (Se side 25 om hvordan du opp- retter og endrer favorittlister.) GUl tast: Veksler mellom de ulike kanallistene. • Alle SAT: Viser kanalene fra alle søkte satellitt- posisjoner. • Thor: Viser kun Canal Digitals kanaler. blå tast: Gruppe. Du kan endre kanallisten etter eget ønske. Velg mellom følgende muligheter: Satellitt/Trans- ponder/Nettverk/CAS/lås/A til å og trykk på oK. HVIT tast: Rediger liste. Velg mellom følgende muligheter: Valg av favoritt / lås/lås opp / Volumforskyving / Flytt kanal / Slett kanal. (Se side 25 om hvordan du oppretter og endrer favorittlister.) Kanallisten | 23
 24. 24. SlETT KANAl FRA HoVEDlISTEN FlyTT KANAl I HoVEDlISTEN Merk! Anbefales ikke. Kanalene forblir slettet, frem til • Trykk oK, [HVIT tast] og FlyTT KANAl. det utføres et nytt kanalsøk. opprett isteden favoritt- (Du må ha valgt listen AllE for å få dette valget.) lister. • Velg kanalen du ønsker å flytte og trykk oK. • Trykk oK, [HVIT tast] og SlETT KANAl. • Flytt kanalen til ønsket posisjon med piltastene. (Du må ha valgt listen AllE for å få dette valget.) • Trykk oK for å bekrefte den nye plasseringen. • Tast inn pin-kode. (Standard pin-kode er 1234.) • Gjenta for alle kanaler du ønsker å flytte. • Marker kanalen du ønsker å slette, og trykk oK. en blå prikk indikerer at den skal slettes. Gjenta for alle • Trykk eXIT for å lagre og gå tilbake til kanallisten. kanalene du ønsker å slette. Trykk oK igjen på en markert kanal for å angre slettingen. • Trykk eXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. 24 | Kanallisten
 25. 25. Favorittlister lAG FAVoRITTlISTE låS KANAl Trykk oK, [HVIT tast] og FAV VAlG. Du kan sperre ønskede kanaler. Du kan plassere kanalene i åtte forskjellige • Trykk oK, [HVIT tast] og låS/låS oPP. favorittlister. Fra venstre til høyre indikerer de åtte • Tast inn pin-kode. (Standard pin-kode er 1234.) kolonnene med hvite prikker Favoritt 1–Favoritt 8. bruk piltastene til å navigere deg mellom kanalene og • Velg kanalen du ønsker å låse og trykk oK. Den listene. valgte kanalen blir merket med en hengelås. Ønsker du f.eks. å plassere Discovery i favorittliste 6, • Kanalen låses opp på samme måte: Velg en låst kanal navigerer du til linjen for Discovery og den sjette hvite og trykk oK. prikken. (Du kan følge med på hvilken favorittliste du • Trykk eXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. er i, oppe til høyre på skjermen.) Trykk oK. Trykk EXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. Favorittlister | 25
 26. 26. VolUMFoRSKyVNING FlyTT KANAl Her kan du justere lydnivået for hver enkelt kanal. • Trykk oK, [HVIT tast] og FlyTT FAV. (Du må ha valgt en favorittliste for å få dette valget.) • Trykk oK, [HVIT tast] og VolUMFoRSKyVNING. • Velg kanalen du ønsker å flytte og trykk oK. • Bruk piltastene, for å justere volumet for hver kanal. • Flytt kanalen til ønsket posisjon med piltastene. • Trykk eXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. • Trykk oK for å bekrefte den nye plasseringen. • Trykk eXIT for å lagre og gå tilbake til tv-bildet. 26 | Favorittlister
 27. 27. ENDRE NAVN På FAVoRITTlISTE Gi listene beskrivende navn. F.eks. «sport», «Kari» o.l. • Trykk oK, [GRØNN tast], velg favorittlisten som skal få nytt navn, trykk [HVIT tast] og [Gi nytt navn til FAV I.] • Skriv inn det nye navnet med alfabettastene. Slett en bokstav med RØD tast og sett inn en bokstav med GUl tast. bruk piltastene for å navigere mellom bokstavene. • Trykk oK for å lagre. • Trykk eXIT for å gå tilbake til tv-bildet. Favorittlister | 27
 28. 28. Elektronisk programguide Den elektroniske programguiden (EPG) viser program- Første gang du trykker på EPG-tasten (etter å ha slått informasjon for alle kanalene. Denne tjenesten på dekoderen), vises bildet Scan ePG på skjermen. avhenger av informasjonen som sendes av program- Programguiden lastes da ned fra TV- og radio- leverandøren. produsentene. Trykk på EPG for å få tilgang til den elektroniske Tips: Hvis programguiden ikke vises, kan du trykke programguiden. på [HVIT tast]. Da laster dekoderen ned program- guiden på nytt. Avbryt nedlastingen av programguiden ved å trykke EXIT. 28 | Elektronisk programguide
 29. 29. Kanallisten er listet opp til venstre i EPG vinduet. Du kan endre dato og tidsintervall for visningen av den elektroniske programguiden med fargetastene på Til høyre vises nåværende og kommende programmer. fjernkontrollen. Dato og tidsintervall vises på toppen. Grønn tast: Gå en dag tilbake i tid. bruk piltastene for å navigere deg mellom kanalene og Gul tast: Gå en dag frem i tid. programmene. Blå tast: Velg tidsintervall: 30 min eller 60 min. Velg et program du ønsker å lese mer om, og trykk på oK. Du vil da få opp sendetid, tittel og et sammendrag Tilbake tast: Gå tilbake til nåtid for EPG-visningen. av det valgte programmet. Velg kanalen du ønsker å se på og trykk EXIT for å gå ut av EPG og til den valgte kanalen. Elektronisk programguide | 29
 30. 30. 30 | Kanallister
 31. 31. Menyoversikt 5 Hovedmenyen består av seks undermenyer: • Brukerinnstillinger • Installasjon • Redigere • Timer funksjon • Systeminformasjon • Smartkort bruk piltastene til å navigere rundt i menyene. | 31
 32. 32. brukerinnstillinger FoRElDREKoNTRoll For å få tilgang til menyen FoRElDREKoNTRoll må du først taste pin-koden. Dekoderen leveres med Med Foreldrekontroll (barnesikring) kan du låse standard pin-kode 1234. tilgangen til bestemte kanaler. Du kan og beskytte oppsettet og dekoder- KANAllåS innstillingene mot endringer. Dersom Kanallås er aktivert (satt til «Ja»), må du taste pin-kode hver gang du ønsker å se på en låst kanal. Hvis kanallåsen er deaktivert, vil alle låste kanaler være åpne. Velg «Ja» eller «Nei» med t, u. Se «lås kanal» på side 25 for hvordan du låser Dekoderen leveres med standard pin-kode 1234. kanalene. 32 | brukerinnstillinger
 33. 33. INSTAllASJoNSlåS bRUKERPRoFIl Dersom dekoderoppsettet er sperret (satt til «Ja»), må du taste pin-koden hver gang du ønsker tilgang til bANNER TID hovedmenyen. Velg hvor lenge programinformasjonen skal vises på Velg «Ja» eller «Nei» med t, u. skjermen (1–10). Du velger tidsgrensen for programinformasjon med t, STb låS u eller fra rullegardinmenyen (trykk oK). Hvis sperringen er aktivert (satt til «Ja»), må du taste pin-koden hver gang du slår på dekoderen. DVb-UNDERTEKST Velg «Ja» eller «Nei» med t, u. Denne funksjonen er ikke i bruk. brukerinnstillinger | 33
 34. 34. Redigere Timer funksjon Vi anbefaler at du ikke gjør noen endringer i denne menyen da du kan miste ditt kanaltilbud hvis du gjør noe feil. loKAl TIDSINNSTIllING Velg tidssone (lokal tid der du er). Når du velger tids- sone, blir lokal tid automatisk satt etter sonen. 34 | Redigere & Timer funksjon
 35. 35. TIMER INNSTIllING VIDEo TIMERINNSTIllING Velg når dekoderen skal slå seg på og av automatisk. Still inn tid for videoopptak og påminnelse. Sett både Slå På og Slå AV til På, og skriv inn Videoopptak forutsetter at dekoderen er koblet til en ønskede tidspunkter. opptaker via VCR SCART, og påminnelsesfunksjonen • Velg På og AV med piltastene. forutsetter at dekoderen er koblet til tv-en gjennom TV SCART. • Still inn tiden med talltastene. VIDEo TIMER Du kan også stille inn Innsovningstimer. Sett STIllING til VCR. Velg da hvor lang tid det skal ta fra du stiller timeren til Dekoderen kan stilles til å slå seg på (og av), samt dekoderen slår seg av automatisk (15–180 min.) på riktig kanal når du skal ta opp et tv-program med videoopptakeren. Timer funksjon | 35
 36. 36. • Timer: Forhåndsinnstill inntil 20 programmer. • Stilling: Påminnelse eller VCR. • Kanal: Velg ønsket kanal med piltastene. • Startdato: Velg startdato i kalenderen. Trykk oK for å aktivere kalenderen. • Starttid: Skriv inn ønsket starttid med talltastene. • Stoppdato: Velg stoppdato i kalenderen. Trykk oK for å aktivere kalenderen. • Stopptid: Skriv inn ønsket stopptid med talltastene. PåMINNElSE • Type: Velg mellom en gang, Daglig, Ukentlig og Månedlig. Sett STIllING til PåMINNElSE. • en gang – Tidspunktet gjelder bare én gang. Når du stiller inn dette vil dekoderen automatisk bytte til ønsket kanal til ønsket tid. • Daglig – Tidspunktet gjelder daglig. Du kan bruke denne funksjonen bare når du ser på TV. • Ukentlig – Tidspunktet gjelder en gang i uken. • Månedlig – Tidspunktet gjelder en gang i måneden. 36 | Timer funksjon
 37. 37. Systeminformasjon SoFTWARE oPPGRADERING Dekoderens programvare oppgraderes via satellitt. Dekoderen får beskjed om evt. oppgraderinger når den slås på, og det anbefales derfor at den settes i standby når den ikke er i bruk. Når en ny versjon av programvaren er tilgjengelig, foreslår dekoderen automatisk en oppgradering. Det anbefales at du aksepterer oppgraderingen. NUllSTIll Gjenoppretter dekoderens standardinnstillinger fra fabrikken. Kan utføres dersom dekoderen ikke fungerer som forventet. Velg START og trykk oK. Merk! Alle kanaler og innstillinger blir slettet. Du må utføre et nytt kanalsøk (se kapittel 3 om Førstegangsinstallasjon, side 13), og eventuelle favorittlister må opprettes på nytt. STB VeRSJoN Viser hvilken versjon av dekoderens maskinvare og programvare som er installert. Systeminformasjon | 37
 38. 38. Smartkort Sett CoNAX-smartkortet i smartkortsporet på front- panelet. brikken skal vende opp. AboNNEMENTSSTATUS Gir informasjon om CoNAX abonnementstatus. HENDElSESSTATUS Gir informasjon om CoNAX PPV (Pay Per View – betal per program). ENDRE PIN-KoDE AlDERSGRENSE Standard pin-kode er satt til 1234. Merk! Denne funksjonen virker kun på Canal+ sine kanaler. Pin-koden endres på følgende måte: Tast pin-kode for å endre aldersgrense. • Tast gyldig pin-kode. Velg ønsket aldersgrense og trykk oK: • Tast ny pin-kode. • G (Generelt publikum): Passer for alle • Bekreft den nye pin-koden. • PG (Foreldreguide): 10 år • A (over 18): 15 år • X (erotikk): 18 år / erotikk 38 | Smartkort
 39. 39. Annet 9 • Feilsøking • Tekniske data • Miljø og sikkerhet • ordliste | 39
 40. 40. Tekniske data • europeisk DVB-S-standard • Kan forhåndsprogrammere inntil 6000 lyd: Stereo, dual channel, joint stereo, mono • Satellitt: Inntil 100 satellitter og 1300 kanaler Samplingsforhold: 32, 44,1 og 48 kHz transpondere • lagring av kanaler for flere satellitter • MPeG-2-video (MP@Ml) • Automatisk nedlasting av programvare Minne • MPeG-1 audio layer 1, layer 2 (oTA med Euroloader) Flash-minne: 2 Mb • MPeG-2 digitalt, overholder DVB Program-DRAM: 16 Mb fullstendig Tuner og kanal EEPRoM: 2 kb • Innebygd CoNAX med en smartkortleser Satellitt Inngang: F-type med gjennomsløyfing AV • Skjermgrafikk med 256-fargers oppløsning SCART: TV x 1, VCR x 1 • Plug-&-Play-installasjon Utgang: F-type 75 ohm, mellomfrekvens- signal ut RGB video ut: TV SCART x 1 • Digital bildekvalitet, CD-lydkvalitet CVBS video ut: SCART x 2 (TV, VCR) • Forskjellige lNB-polaritetskontroller: Frekvensområde: 950 til 2150 MHz Inngangsimpedanse: 75 ohm S/PDIF: RCA x 1 13/18 V, 0/22 kHz tone Analog audio ut: SCART x 2 (TV, VCR) • Viser signalnivå for lettere innstilling av Signalnivå: -25 – -65 dbm lNB, spenning og polarisasjon oppløsning 16-bits DAC satellittantennen Maks. 2 Vrms ut • Power reset-funksjon Vertikalt: 13,5 V ±1 V Horisontalt: 18,5 V ±1 V Volum og mutekontroll • IR fjernkotroll • Barnesikring/installasjonslås/dekoderlås 22 kHz tone begrenset tilgang • Volumkontroll med 64 trinn Frekvens: 22 kHz ±2 kHz Innebygd Conax: 1 smartkortleser • Redigeringsfunksjoner: PID, TV- eller radio- Amplitude: 0,6 Vp-p ±0,2 Vp-p Demodulasjon: QPSK Strømforsyning kanal, kanalnavn Symbolhastighet: 2–45 Ms/s Nettspenning: AC 230 V, 50 Hz • DVB-undertekst (Funksjonen er ikke i bruk.) FEC-dekoding: Feilkorrigeringsforhold 1/2, Type: SMPS • Tekst-TV (støttes via VBI) 2/3, 3/4, 5/6 og 7/8 med kontroll lengde Strømforbruk: Maks. 30 W • Favorittliste-funksjon M=7 (Under 7 W i standby) • Kan motta SCPC/MCPC fra satellitter på Sikring: Egen innvendig sikring. Kabinettet C/Ku-båndet MPEG transportstrøm AV-dekoding skal være jordet, og strømtilførselen skal • Brukervennlig skjermgrafikkmeny Transportstrøm: MPEG-2 ISo/IEC 13818 være sikret mot lynnedslag og el. sjokk. • Minnefunksjon for siste kanal Transportstrømsspesifikasjoner • Variabelt bildeformat – 4:3 (fullskjerm, Profil og nivå: MPeG-2 MP @ Ml Fysiske mål midtstilt, letter Box), 16:9 Transportstrømmens datahastighet: Mål (B x H x D): 250 x 40 x 200 mm • ePG (elektronisk programguide) for Maks. 80 Mbit/s Vekt: ca. 1,5 kg programinformasjon på skjermen Bildeformat: 4:3 (fullskjerm, midtstilt, letter • Barnesikring Miljø Box), 16:9 • Flerspråklige funksjoner Driftstemperatur: +5˚ – +45˚ Skjermoppløsning: 720 x 576 (PAl ) lagringstemperatur: -40˚ – +65˚ Audio-dekoder: MPEG-1 audio-lag I og II 40 | Tekniske data
 41. 41. Feilsøking Du har glemt pin-koden. Fjernkontrollen virker ikke mot dekoderen. • Kontakt Canal Digital. • Sjekk at du benytter riktig fjernkontroll. • Rett fjernkontrollen mot dekoderen. Husk at du Klokken viser feil. trenger fri sikt. • Klokken oppdateres automatisk. Ta en omstart på • Sjekk at batteriene er satt i korrekt. Bytt evt. dekoderen for å oppdatere klokken. batterier. (se «Sette inn batterier», side 7). Displayet på frontpanelet lyser ikke / mangler strøm. Dårlig bilde. • Sjekk strømkoblingen. • Sjekk alle koblinger (se «Tilkoblinger», side 9). Sort skjerm. • For lav signalstyrke. • Dekoderen er avslått (standby). Kontroller signalstyrken. (Trykk Meny, Installasjon Skru på dekoderen. og lNB Installasjon. Se også «Installasjon», side 18). • AV-inngangen er ikke koblet riktig til videoinn- • Utfør et kanalsøk. (Trykk Meny, Installasjon og lNB gangen på tv-en. Kontroller scartkoblingen. Installasjon. Se også «Installasjon», side 18). • Feil kanal eller videobilde på tv-en. Programkortet virker ikke. Mangler lyd. • Kortet er ikke satt riktig i. • lydkabelen (S/PDIF) er ikke riktig koblet til. • Feilmelding vises: «Smartkort. Conax conditional Kontroller tilkoblingen. access. Ingen adgang.» • Volumet er satt til 0. Øk lydvolumet på tv-en eller Feilmeldingen vises hvis programkortet ikke er dekoderen. aktivert, eller abonnementet er ugyldig. • lyden er slått av med MUTE knappen. Trykk på mute (Dekoderen trenger ca 30 minutter på å aktivere en gang til for å slå på lyden igjen. kortet.) Feilsøking | 41
 42. 42. Miljøhensyn Ivaretakelse av miljøet er svært viktig for Canal Digital og Handan, som er produsenten av denne dekoderen. Vi ønsker å produsere systemer hvor miljøet kan ivaretas, og har derfor tatt en beslutning om å integrere en miljømessig profil gjennom hele livssyklusen for produktene, fra tilvirkning til salg, bruk og gjenvinning. bETyDNING AV SyMbolER På PRoDUKTET EllER RESIRKUlERING oG AVHENDING AV PRoDUKTET eMBAllASJeN For å gjøre resirkuleringen enklere, vennligst følg de Symbolet med et kryss over søppelkassen: reglene som gjelder lokalt for denne typen avfall. Produktet skal resirkuleres separat og må ikke Hvis ditt produkt inneholder batterier, må disse kastes sammen med generelt husholdnings- leveres til innsamling på dertil egnet sted. avfall. Europeisk lovgivning pålegger avhending av produkter Symbolet med en sirkelformet pil: emballasjen som tilhører klassen for elektriske og elektroniske kan resirkuleres og må ikke kastes som varer ( ) etter følgende inndeling: husholdningsavfall. • Ved utsalgssteder dersom nytt utstyr kjøpes. Symbolet med tre piler: Plasten kan resirkuleres, og de må derfor ikke kastes • Ved innsamlingspunkt lokalt (miljøstasjoner, sammen med husholdningsavfall. innleveringssteder osv.). På denne måten kan du delta i gjenbruk og oppgradering av elektrisk og elektronisk avfalls- behandling, som har betydning for miljøet og menneskers helse. 42 | Miljøhensyn
 43. 43. EURoPEISK DIREKTIV oM bEHANDlING AV UTRANGERT SIKKERHET: ElEKTRISK oG ElEKTRoNISK UTSTyR (WEEE) PåMINNElSE FoR DEKoDERTIlKoblINGER (SIDE 6 I DENNE HåNDboKEN) For opprettholdelsen av et bærekraftig miljø, er det viktig å redusere avfall gjennom gjenbruk, Tilkobling merket 11: Farlig spenning. resirkulering, kompostering og energigjenvinning. Tilkoblinger merket 1–10: Svært lav I samsvar med direktivet som gjelder elektrisk utstyr sikkerhetsspenning. (EEE) solgt etter 13.08.2005, vil din dekoder kunne returneres gratis og resirkuleres av distributøren av ElEKTRISK FoRbRUK FoR DEKoDEREN utstyret, innenfor begrensningen av mengde og type utstyr som returneres. Disse produktene inneholder For å redusere slitasje og strømforbruket på din materialer som kan være farlige for menneskers helse dekoder, anbefales det at du setter den i standby- og miljøet, og vil bli resirkulert. modus når den ikke er i bruk. Trekk ut støpslet fra stikkontakten dersom du ikke DIREKTIV oM bEGRENSNING AV bRUK AV VISSE skal bruke dekoderen over en lengre periode. FARlIGE SToFFER I ElEKTRoNISK UTSTyR (RoHS) Din dekoder og de medfølgende batteriene er i samsvar med RoHS direktivet. Farlige materialer som bly, kvikksølv og kadmium er ikke benyttet. Slik unngås miljømessig fare og enhver helserisiko for personell som arbeider med resirkuleringen. Batteriene i fjern- kontrollen kan enkelt fjernes. Merk! Når batteriene i fjernkontrollen er utladete, vennligst lever disse på et innsamlingssted, ikke kast dem i husholdningsavfallet. Miljøhensyn | 43
 44. 44. ordliste 720p / 1080i: Se HDTV. DVI: (Digital Visual Interface) – En kabel for overføring av bakkenett: Se DTT. bildesignaler. bildeformat 16:9 (Widescreen): bildeformatet på en Wide- Frekvens: betegner antallet svingninger pr sekund, og måles screen-tv. Formater er tilnærmet formatet brukt i film- i Hz (Hertz). En vanlig tv oppdaterer bildet 50 ganger i industrien. sekundet (50 Hz). En tv med 100 Hz oppdaterer bildet 100 ganger pr sekund noe som gjør bildet mindre flimrete og bildeformat 4:3: Bildeformatet på en tradisjonell tv. mer behagelig å se på. båndbredde: (bandwidth) – Den frekvensplassen et signal HDCP: (High-bandwidth Digital Content Protection) En trenger. En analog enhet som måles i Hertz, kiloHertz eller digital piratkopi-beskyttelse som krypterer HD-signalene. megaHertz. både analoge og digitale signaler som sendes over en hvilken som helst forbindelse vil oppta en viss HD-kompatibel: tv-en har en inngang som støtter HDTV båndbredde. signalet, men som pga. lav oppløsning eller mangel på digital inngang ikke kan merkes HD-ready. Dvs. at tv-en kan Composite: Kompositvideo, FbAS eller CVbS (Composite vise HDTV med begrenset oppløsning. Video blanking Sync) – benyttes for overføring av analogt bilde. Gir dårligere bilde enn RGb og S-video. Klarer ikke HDMI: (High Definition Multimedia Interface) – en kontakt HD. for digital overføring av lyd og bilde. Digital-tv: Digitale kanaler tar mindre plass enn analoge, noe HD-klar: Tv-en kan vise tv i høydefinisjon, HDTV. som gjør det mulig å sende flere kanaler på samme bånd- HDTV: (High Definition Television) – Tv-teknologi med økt bredde som en analog kanal krever. bildekvalitet gjennom flimmerfritt og mer detaljert bilde. Dolby Digital: et flerkanals digitalt lydsystem for kinoer, letter-box (16:9) er også en viktig komponent i denne hjemmekinoutstyr og musikkanlegg. teknologien. HDTV tillater bruk av større skjerm, og gir skarpere bilde med flere detaljer. DTH: (Direct To Home) – fjernsyn via satellitt direkte til boligen. 720p: (1280x720 pixler, progressiv). egner seg best for bilder med mye bevegelse, f eks sportssendinger. DTT: (Digital terrestrial televisjon) – Digitalt bakkenett bestående av fjernsynssendere på bakken som sender 1080i: 1920x1080 pixler, interlaced (sammenflettede) digital-tv slik at de kan tas imot med vanlig tv-antenne Gir en detaljrik oppløsning og skaper bedre og roligere koblet til en dekoder. bilder. 44 | ordliste
 45. 45. Hi-fi: (High Fidelity) – Garanterer god kvalitet ved høy PVR: (Personal Video Recorder) – Digital dekoder med pålitelighet i lydinnspillinger og -gjengivelser. harddiskopptaker. Hjemmekino: (Surroundsystem) – består vanligvis av fem RGb: For overføring av analogt bilde. Gir bedre bilde enn (eller flere) små høyttalere pluss en subwoofer. Composite og S-video. Interlaced: Sammenflettet. – Bildelinjene flettes sammen og S/PDIF: (Sony/Philips Digital Interconnect Format) – En gir inntrykk av at bildefrekvensen er dobbelt så høy. standard for overføring av digitale lydsignaler. Kabel-tv: Tv-signaler sendt gjennom en kabel i bakken. Satellitt-tv: Kalles også parabol-tv. Se parabol. Koaksialkabel: Høykapasitets overføringskabel som bl.a. Scart: En scartkontakt er en multitilkobling for lyd og bilde benyttes i kabel-tv-nettet. som kan overføre signaler som f.eks RGb, kompositvideo, letterbox: For 4:3-tv. Viser hele tv-bildet, og gir svarte S-video og lyd. Den klarer ikke HD-oppløsning. striper oppe og nede ved bilder i bredformat. Stereo: Den vanligste lydtypen er stereo. Stereo er to MPEG 2: (Moving Picture expert Group) – Betegner den separate lydkanaler, for en mer realistisk og naturtro lyd. vanligste standarden for videokomprimering. Den kan Surround: Se hjemmekino. redusere antall digitale «ord» per bilde fra 830.000 til S-VHS: Se S-video. 5000. Komprimering gjør at vi i dag kan få 3-4 digitale tv- S-video: For overføring av analogt bilde. Kalles også for y/C kanaler på samme frekvens som en analog kanal. eller S-VHS. Klarer ikke HD-oppløsning. Er dårligere enn MPEG 4: Forbedret versjon av MPeG 2 med en mer effektiv RGb, men bedre enn Composite. komprimering. brukes i HD-kanalene. UHF: (Ultra High Frequency) Pan & Scan: For 4:3-tv. Tv-bilder i bredformat vises i full – Frekvensbåndet 300–3000 Mhz. høyde, mens de kuttes på sidene. VHF: (Very High Frequency) – høyfrekvens 30–300 Mhz. Parabol: Skålantenne for mottak av signaler sendt via yPbPr / yCbCr / yb-y R-y / yUV: Komponentvideo – En satellitter. Sendingene er digitale og krever en dekoder. analog overføring av HD-signaler. bedre enn RGb. Klarer Programkort: Inneholder unik nøkkelinformasjon som normalt også HD-oppløsning. benyttes for å dekryptere de tjenestene programkortet er autorisert for. Progressive Scan: Alle bildets linjer vises samtidig, i mot- Dette er en standard ordliste for digital-tv. Alle uttrykkene vil derfor setning til interlaced. Gir et mer stabilt og rolig bilde. ikke være like relevante. ordliste | 45
 46. 46. Canal Digital Norge AS NO / v6 / April 2010 / TBHnbr / Strålfors 4896 Grimstad Kundeservice 06090 www.canaldigital.no Canal Digital AS er Nordens største digital-tv-distributør. Rundt tre millioner nordiske husstander mottar tv direkte eller indirekte fra Canal Digital, som er heleid av Telenor. Vi har avtaler med de største tv-kanalene i Norge, Norden og Europa og tilbyr nærmere 100 tv-kanaler via satellitt og kabel-tv. Med kabel-tv tilbyr vi også bredbånd. I 2007 lanserte vi HDTV i Norge.

×