Utilizatori competenţe

778 views
713 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utilizatori competenţe

  1. 1. TraduceriDin: Indexul competenţelor în câmpul biblioteconomiei /Competency Index for the LibraryField //http://ks.webjunction.org/c/document_library/get_file?folderId=67024497&name=DLFE-16500008.pdfServicii pentru utilizatoriServiciile pentru Clienţi sunt la fel de importante în bibliotecă, precum şi în sfera comerţului.Deşi există diferenţe fundamentale între serviciile de bibliotecă şi serviciile comerciale,comportamentul şi aşteptările persoanelor servite sunt universale.Competenţă: Gestionează spaţiile bibliotecii pentru a îmbunătăţi serviciile pentruServicii pentru clienţi utilizatori (a se vedea, de asemenea: Managementul bibliotecii şi Facilităţile)Cunoştinţe şi abilităţi a Organizează colecţiile bibliotecii şi a spaţiilor pentru a fi atractiveasociate şi a corespunde necesităţilor utilizatorilor ş Organizează spaţiile pentru a crea un mediu atractiv ş Elimină barierele fizice sau de mentalitate, care ar putea împiedica oamenii să utilizeze bibliotecaCompetenţă: Elaborează şi evaluează standarde şi practici pentru livrarea unorServicii pentru clienţi servicii de calitate pentru clienţiCunoştinţe şi abilităţi a Elaborează programe privind crearea serviciilor pentru clienţiasociate a Anticipează necesităţile şi doleanţele utilizatorilor cu ajutorul sondajelor, evidenţei dezideratelor şi altor mijloace s Analizează sugestiile utilizatorilor, evaluează eficienţa serviciilor curente, ajustează serviciile şi practicile, după caz c Utilizează strategii eficiente de formare a personalului pentru însuşirea tehnicilor de calitate de servire a clienţilor î Stabileşte necesităţile relative ale utilizatorilor, furnizorilor şi personalului de bibliotecă, şi se străduieşte să găsească balanţa în susţinerea lor pentru a atinge scopurile comuneCompetenţă: Aplică abilităţile de servire a clienţilor pentru a spori nivelul deServicii pentru clienţi satisfacţie al utilizatorilorCunoştinţe şi abilităţi a Tratează utilizatorii într-o manieră profesională, binevoitoare şiasociate oferă altor categorii de personal exemple pozitive de servicii pentru clienţi c Acţionează ca un Ambasador al Bunăvoinţei pentru bibliotecă, promovează valorile bibliotecii şi a serviciilor în interacţiunea cu utilizatorii u Demonstrează o cunoaştere aprofundată a tuturor aspectelor organizatorice care au impact asupra utilizatorilor (misiune şi viziune, politici şi proceduri, colecţii şi servicii, strategii) ş Recunoaşte, respectă şi răspunde adecvat diferenţelor şi diversităţii culturaleCompetenţă: Aplică tehnici eficiente pentru a aplana situaţiile dificile cu
  2. 2. Servicii pentru clienţi utilizatoriiCunoştinţe şi abilităţi a încurajează utilizatorii să respecte politicile de bibliotecă; aplicăasociate decizii corecte în cazul devierilor de la politicile şi procedurile oficiale o rezolvă eficient şi efectiv problemele utilizatorilor o păstrează o manieră calmă şi profesională în relaţiile cu utilizatorii şi aplică tehnici eficiente de comunicare.Consultanţa cititorilor Competenţă: Asistă utilizatorii la selectarea lecturilor în vogă şi a celor de Consultanţa cititorilor agrement, la selectarea materialelor pentru vizualizare sau audiere Cunoştinţe şi abilităţi Demonstrează cunoaşterea profundă a colecţiilor bibliotecii şi a asociate unei game largi de materiale de interes pentru cititorii bibliotecii Demonstrează abilităţi de lectură, cunoaşte conecţiunele dintre resurse, şi discută cu utilizatorii despre resurse Înţelege natura necesităţilor utilizatorilor , analizează informaţiile care parvin de la utilizator şi bazează recomandările pe necesităţile utilizatorilor Identifică şi recomandă o selecţie de materiale care corespund necesităţilor utilizatorului Elaborează liste de literatură, liste de documente asemănătoare, iniţiază discuţii despre cărţi, expoziţii, documente electronice şi alte instrumente speciale pentru a spori accesul la resursele bibliotecii şi rata de utilizare a acestora Foloseşte instrumente Web (bloguri, wiki, reţele sociale), pentru a încuraja participarea şi implicarea cititorilor Încurajează feedback-ul cititorilor asupra materialelor recomandate şi ajustează recomandările viitoare corespunzător Competenţă: Dezvoltă strategii şi surse pentru a fi bine informat în calitate de Consultanţa cititorilor consultant al cititorilor Cunoştinţe şi abilităţi Identifică şi utilizează diverse resurse on line şi tradiţionale pentru asociate a le recomanda cititorilor Actualizează cunoştinţele despre autorii importanţi, romanele de ficţiune, literatura ştiinţifică şi realizările curente Se ţine la curent cu realizările din creaţia populară, utilizând diverse căi şi modalităţi Menţine relaţii cu diverse comunităţi profesionale pentru a găsi şi a promova cele mai bune practici de consultanţă a utilizatorilor.Instruirea utilizatorilorÎn funcţie de mărimea bibliotecii, pot exista departamente speciale sau persoaneresponsabile de dezvoltarea programelor privind instruirea utilizatorilor. Indiferent de
  3. 3. responsabili, instruirea utilizatorilor şi îmbunătăţirea culturii informaţionale este una dintremodalităţile importante prin care biblioteca serveşte comunitateaCompetenţă: Elaborează programe de instruire pentru a dezvolta competenţe de culturăinstruirea informaţională şi pentru a satisface alte necesităţi educaţionale aleutilizatorilor utilizatorilorCunoştinţe şi a Înţelege scopul şi importanţa culturii informaţionale (inclusivabilităţi asociate alfabetizarea tehnologică şi media) şi defineşte obiectivele culturii informaţionale aplicabile în instituţie i Defineşte rezultatele dorite prin realizarea programelor de formare a utilizatorilor si elaborează un curriculum pentru a atinge aceste rezultate u Identifică teme de importanţă şi de interes pentru utilizatorii bibliotecii utilizând diverse metode (Evaluarea comparativă cu instituţii similare, chestionarea utilizatorilor, propunerile personalului din aria servirii, etc) c Stabileşte bugetul necesar pentru instruirea utilizatorilor şi promovează valoarea activităţii în faţa autorităţilor responsabile de bugetul bibliotecii v Identifică oportunităţi de colaborare cu alte departamente sau organizaţii în vederea realizării programelor de instruire î Identifică oportunităţi de a combina instruirea personalului şi a utilizatorilor; înţelege avantajele şi dezavantajele acestei activităţi u Identifica resursele necesare instruire (tehnologii, spaţiu şi formatori) şi coordonează cu departamentele corespunzătoare pentru a le obţine c Înţelege şi aplică principiile de bază ale instruirii c Identifică formatorii (personalul bibliotecii, invitaţi din afară, voluntari) şi gestionează materiale în ajutor instruirii (utilizează resurse externe, creează resurse noi, le actualizează pe cele existente); gestionează graficul sesiunilor de instruire s Evaluează programele de formare, folosind strategii adecvate de evaluare (formulare de evaluare, intervievarea formatorilor, etc), şi utilizează rezultatele pentru a îmbunătăţi conţinutul instruirilor viitoareCompetenţă: Oferă consultanţă în vederea realizării programelor de instruire ainstruirea utilizatorilorutilizatorilorCunoştinţe şi a Stabileşte obiectivele bibliotecii privind instruirea utilizatorilorabilităţi asociate a Selectează stilul de prezentare şi metodele adecvate de instruire, bazate pe înţelegerea principiilor învăţării în rândul adulţilor p Pregăteşte mediul de învăţare, inclusiv laboratoare de informatică p Practică tehnici eficiente de instruire (propune idei formulate în mod clar, promovează metodele interactive, foloseşte diverse abordări şi stiluri de învăţare, ascultă părerile cursanţilor, etc) d Crează o atmosferă de învăţare pozitivă, una în care se respectă şi apreciază diversitatea a Acceptă feedback-ul privind eficienţa instruirii şi caută oportunităţi pentru a îmbunătăţi tehnicile şi comportamentulCompetenţă: Oferă instruire şi asistenţă in vederea dezvoltării abilităţilor utilizatorilorinstruirea biblioteciiutilizatorilorCunoştinţe şi Percepe necesităţile utilizatorilor de instruire şi demonstrează
  4. 4. abilităţi asociate disponibilitatea de a se implica în rezolvarea lor Identifică şi pune la dispoziţia utilizatorilor resurse pentru autoinstruire Asistă utilizatorii bibliotecii în procesul de căutare în catalogul bibliotecii, îi ajută să-şi dezvolte abilitatea de a înţelege şi rezolva probleme cu specific informaţional şi să evalueze rezultatele p Recunoaşte necesităţile utilizatorilor de instruire şi identifică oportunităţile corespunzătoare în programul de instruire a bibliotecii sau prin intermediul altor organizaţii comunitareCompetenţă: Asistă utilizatorii în formarea abilităţilor tehnologice de bază privindinstruirea utilizarea computerelor din acces publicutilizatorilorCunoştinţe şi a Instruieşte utilizatorii în vederea utilizării sistemelor de acces, rezervare,abilităţi asociate imprimare i Înţelege şi explică utilizatorilor restricţiile privind securitatea calculatoarelor din acces public şi opţiunile privind securitatea fişierelor c Ajuta utilizatorii în accesarea şi navigarea pe Internet, localizarea resurselor, precum şi descărcarea şi salvarea fişierelor de toate tipurile, înţelege principiile securităţii colective Ajută utilizatorii să deschidă o poştă electronică ( să acceseze, creeze, răspundă la mesaje, să gestioneze datele de contact, să anexeze fişiere, să identifice mesajele de tip spam ).

×