Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilor_tehnologii_informaţionale
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilor_tehnologii_informaţionale

on

 • 2,003 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,003
Slideshare-icon Views on SlideShare
2,003
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilor_tehnologii_informaţionale Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilor_tehnologii_informaţionale Presentation Transcript

  • Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextul Noilor Tehnologii Informaţionale Alla Panici BNRM, SIBIMOL
  • „Bibliotecile şi serviciile de informare servesc societăţii prinprezervarea memoriei, sprijinirea dezvoltării, educaţieişi cercetării, susţinerea consensului internaţional şi albunăstării comunităţii”Manifestul IFLA pentru statistica de bibliotecă, 16-18 noiembrie,2011
  • Activităţi, destinate sistematizării informaţiei• implementarea şi exploatarea sistemului informaţional- bibliotecar automatizat• crearea resurselor informaţionale• organizarea accesului la resursele informaţionaleSistem: un ansamblu de elemente (principii, reguli, forțe etc.) dependente între ele şi formând un tot organizat, care pune ordine într-un domeniu de gândire teoretică, reglementează clasificarea materialului într-un domeniu de științe ale naturii sau face ca o activitate practică să funcționeze potrivit scopului urmărit.
  • Tipuri sisteme:• Informaţional• Informatic• bazat pe cunoştinţeSistem informaţional – sistem de prelucrare al informaţiei, împreună cu resursele organizaţionale asociate, cum sunt resursele umane, tehnice şi financiare, ce furnizează şi distribuie informaţia.Sistem informatic – sistem ce reprezintă partea automatizată a sistemului informaţional ce realizează prelucruraea datelor şi informaţiilor folosind un sistem de calcul; este un ansamblu de echipamente (hardware) şi programe pe calculator (software), care asigură prelucrarea datelor.
  • Sistem bazat pe cunoştinţe – parte a sistemului informatic, care procesează cunoştinţe într-o cantitate determinantă şi semnificativă.Configuraţia ascendentă a sistemului de organizare al informaţiei: Cunoştinţe ↑ Informaţia ↑ Date
  • Date bibliografice – elemente, pe care calculatorul electronic le acumulează şi le prelucreză, ca ulterior acestea să devină informaţii – date cu caracter de noutate despre un fenomen, proces sau resurse bibliograficeInformaţia – reprezintă totalitatea datelor bibliografice şi de autoritate, stocate în catalogul on-line. Este percepută de utilizator numai în momentul intrării în contact cu această informaţieCunoştinţa – după acad. Mihai Drăgănescu este informaţia cu înţeles şi informaţia care acţionează. Cunoştinţa semnifică ceea ce este cunoscutAltă percepţie - Cunoştinţele sunt informaţii dobândite prin instruire (educaţie) şi practică (experienţă)
  • organizarea informaţiei. evoluţie, caracteristici revoluţii sociale  revoluţii istorice revoluţia digitală cataloage şi colecţii tradiţionale  cataloage informatizate, colecţii virtuale Fluxul informaţional asigură: direcţionarea subordonată a informaţiilor  de la sursa iniţială  la consumator (beneficiar, utilizator) Raţionalizarea fluxului informaţional NTI – scopuri• excluderea dublării informaţiei• diminuarea itinerarelor difuzării informaţiei de la sursa informaţională spre consumator• asigurarea raţională a schimbului de informaţie între instituţiile bibliotecare.
  • Fluxul informaţional de date bibliograficeconstituit din:• adrese concrete – sursa şi consumatorul de informaţie• regimul (regulamentul) de transmitere al informaţiei de la sursă către consumator• volumul informaţiei tarnsmisedupă regimul de transmisie informaţia se divizează în:• Informaţie, prestată forţat consumatorului• Informaţie solicitată: cotidiană, decadică, lunară, trimestrială, anualăcaracteristici volum informaţie:• biţi, cuvinte, comunicări, semne, litere, pagini, etc.Volumul inf. – important în determinarea congestiei BD: decizii suplimentare sau diminuare
  • NTI includ:• tehnologii noi de comunicare, bazate pe reţele locale şi reţele distribuite de calculatoare: Intranet, Internet;• tehnologii noi de prelucrare a informaţiei în baza calculatoarelor personale şi locurilor de muncă specializate; (tehnologii Microsoft Office)• tehnologii, ce exclud hârtia în calitate de purtător esenţial de informaţie – (în biblioteca - formate de catalogare informatizată, anularea cataloagelor tradiţionale);• tehnologii noi de luare a deciziilor în baza mijloacelor intelectului artificial – baze de cunoştinţe, sisteme expert, sisteme de modelare cu forme diverse de prezentare a situaţiilor modelate, etc. (în ştiinţă, invăţământ, economie, etc.)
  • Aplicarea NTI în bibliotecă• Biblioteca digitală: Franţa – Gallica, cu 30 mln unităţi; Germania – Global Info (1998), buget 35 mln $, Danemarca – DEF; Suedia – Raneberg; Finlanda – FinLYB; Anglia – eLib; Spania – “Memoria Spaniei”, Classico Tavera, BNRM - Moldavica• Cataloage colective sau corporative• Pagina web• Expoziţii virtuale• Cluburi de specialitate (clubul bibliotecarilor):• Referinţe bibliografice utilizatorilor în regim online• Poşta electronică (e-mail-ul)• grupuri deschise şi virtuale de discuţie• forum-urile (care în mod uzual se referă la grupuri specifice sau restrânse /cu acces limitat)• corespondenţa scrisă (bazată pe text) în timp real (chat-ul),• comunicarea prin voce (telefonia web) şi comunicarea video faţă-în-faţă (conferinţe video)
  • Implementarea NTI. org. informaţieiscopuri:• automatizarea şi informatizarea metodelor rutinare de prelucrare a datelor bibliografice;• organizarea procesului informativ-comunicativ la un nivel mult mai performant. funcţii:• prelucrarea generală a resurselor bibliografice informaţionale, verficarea şi perfectarea lor;• salvgardarea locală a resurselor bibliografice;• asigurarea accesibilităţii maxime la resursele bibliografice
  • Funcţii NTI• asigurarea metodelor de comunicare între bibliotecari şi beneficiarii lor; (local, la distanţă)• asigurarea cominicării prin poşta electronică; (la distanţă)• introducerea datelor;• tarnsmiterea datelor;• gestionarea bazelor de date;• generarea rapoartelor de prelucrare a datelor; prelucrarea personală a datelor; (în concordanţă cu Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice)• alcătuirea, reproducerea şi multiplicarea poligrafică a datelor;• schimb de informaţii între bazele de date;
  • • administrarea resurselor;• controlul executării proceselor automatizate;• administrarea timpului personal; (sisteme de control a locurilorde muncă)• instruirea profesională informatizată;• servicii consultative;• transpunerea documentelor de pe un purtător de informaţie pealtul;• integrarea programelor;• perfectarea poligrafică a documentelor;• şedinţe, conferinţe on-line;• contact în grup prin intermediul terminalelor
  • Impactul NTI în societateprogres cote maxime:• spaţiul tehnico-economic• ştiinţă, medicină• cultură• modificarea statutului resurselor informaţionale • Producţia • Păstrarea • Organizarea • Difuzarea
  • statut bibliotecă, bibliotecar în era NTIbibliotecarii  din păstrători simpli  în nod informaţionalasigură conexiunea utilizatori  lumea internaţională (Hans Christoph Hobohm, Facultatea de Biblioteconomie şi ştiinţa Informării Potsdam, Germania – afirmă la Conferinţa IFLA, 1996, Beijing)Biblioteca din insituţie de conservare a informaţiei  îninstituţie de disponibilizare a informaţieiBiblioteca de la informatizarea locală  la conectarea ulterioarăîntr-o reţea unică informatizatăConectarea în reţea – proces inevitabil – realitate a societăţii informaţionale în devenire
  • Instrumente de aplicare a NTI în procesul organizării informaţieiSoft-uri:• soft-urile integrate de bibliotecă – permit realizarea tuturor proceselor tradiţionale de bibliotecă• soft-urile integratoare de bibliotecă – permit integrarea mai multor biblioteci în sisteme informaţionale unitareFormate: aa. “60: MARC; MARC I MARC II; UNIMARC Bibliographic UKMARC - Anglia INTERMARC - Franta USMARC, în prezent MARC21 - Statele Unite ale Americii ROMARC – România IBERMARC – Spania, etc
  • Formate de înregistrare• date bibliografice• date de autoritate• date referitoare la "holdings-uri“ – puţin răspândite: datele, proprii acestor formate sunt mult prea specifice resurselor şi activităţilor la care fac referire• date de clasificare: nefinalizarea lor: trebuie să includă referinţe la toate sistemele de clasificare şi să deţină o legatură coerentă şi cu sistemele care aplică vedete de subiect bazate pe diverse tezaure, vocabulare controlate• date referitoare la informatii curente utile comunităţii (evenimente, programe, utilităţi etc.) – MARC 21
  • Organizarea informaţiei în baza NTI: evoluţie• Începutul aa. 90 - desktop application, fără module: absmarc exe• 1998: software integrate, de reţea: Q-Series, TinLIB;• 2007: soft integrat, de reţea: TinREAD – web applicationhttp://www.slideshare.net/tambro/prezentare-tinread• soft inegrator SIBIMOL - web applicationhttp://cc.sibimol.bnrm.md/logonFuncţiile SIBIMOL:• Centralizarea datelor livrate de bibliotecile participante,• reglementarea fluxului informaţional în cadrul reţelei naţionale• exercitarea rolului infrastructural prin furnizarea comunităţii SIBIMOL a resurselor logistice şi metodologice comune.
  • Cerinţe pentru biblioteci:• Suportul formatului UNIMARC (Bibliografic, Autoritate) ca standard de descriere.• Suportul standardului ISO 2709:2008 ca format de schimb de înregistrări.• Suportul standardului ISO/IEC 10646:2010 (UNICODE) pentru codificarea informaţiei.• Suportul standardului ISO/IEC 24824-2:2006 (SOAP 1.2) pentru implementarea serviciilor WEB, necesare pentru comunicaţia cu sistemul integrator (SIBIMOL).cerinţele vor permite: integrarea bibliotecii dvs în spaţiul unitar informaţional vor contribui eficient la ordonarea corectă şi calitativă a informaţiilor dîn bibliotecă în contextul noilor tehnologii informaţionale, chemate să faciliteze munca de investigator al beneficiarului
  • Bibliotecile şi serviciile de informare servesc societăţii prin prezervarea memoriei, sprijinirea dezvoltării, educaţiei şi cercetării, susţinerea consensului internaţional şi al bunăstării comunităţii – afirmaţie valabilă doar în cazul unei organizări calitative a informaţiilor prin aplicarea NTI
  • Vă mulţumesc pentru atenţie date de contact: e-mail: ccb@bnrm.md Tel. +373(22) 240232