Josep maria roldos_memoria_pfc_cassir

577 views
481 views

Published on

Memòria del PFC "Aplicació web per CASSiRs", Josep Maria Roldós

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Josep maria roldos_memoria_pfc_cassir

 1. 1. Enginyeria tècnica en informàtica de gestióAplicatiu web Centre de Salut Sexual i Reproductiva Memòria JOSEP M. ROLDÓS DINARÈS PONENT: CATALINA JUAN NADAL PRIMAVERA 2011
 2. 2. DedicatòriaA la meva mare i a la meva àvia que sempre mhan recolzat en tot allò que he volgut fer. A la família de la Carbonella per acollir-me i recolzar-me quan més ho he necessitat. A tots els que han estat amb mi en aquells moments difícils. Gràcies.
 3. 3. AgraïmentsGràcies a tots els meus companys de l’Escola EUPMT, Ari, Guido, Xavi, Tania, Alberto, Cabe, Adri. Gràcies a la Lina per guiar-me durant tot el curs.
 4. 4. ResumEl present projecte tracta dun prototip del que podria ser el producte real i final duna pàgina webcapaç de gestionar moltes de les necessitats digitals del Centre de Salut Sexual i Reproductiva, jaque actualment té una sèrie de mancances en aquest aspecte que es podrien solventar amb laimplementació daquest.Laplicatiu web ens permetrà tenir una web 2.0 totalment gestionable pels usuaris del centre i queofereixi varis serveis com per exemple sol·licitud de visites a través del CIP, preguntes freqüents,consultes, informació del centre. Tot això amb la possibilitat de incorporar imatges, vídeos,formularis de contacte etc., per tal de fer la pàgina el més amigable possible.ResumenEl presente proyecto trada de un prototipo del que podría ser el producto real y final de unapágina web capaz de gestionar muchas de las necesidades digitales del Centre de SalutSexual i Reproductiva, ya que actualmente tiene una serie de necesidades en este aspectoque se podrían solventar con la implementación de éste.El aplicativo web nos permitirá tener una web 2.0 totalmente gestionable por los usuariosdel centro y que ofrezca varios servicios como por ejemplo solicitud de vistas a través delCIP, preguntas frecuentes, consultas, información del centro. Todo esto con la posibilidadde incorporar imágenes, vidios, formularios de contacto etc., por tal de hacer la página lomás amigable posible.AbstractThis project is a prototype of what could be the real and final product of a website which iscapable of managing many of the digital needs of the Sexual and Reproductive HealthCenter, as it currently has got a number of shortcomings in that respect that could be solvedby its implementation.
 5. 5. The web application will allow us to have a 2.0 web totally manageable by the users ofthe center and offering various services such as visit requests through the CIP, FAQs,queries, and information about the center. All with the ability to incorporate images,video, contact forms, etc., in order to make the site more user-friendly as possible.
 6. 6. IÍndexÍndex de figures ................................................................................................................... IIIGlossari de termes ................................................................................................................ V1. Introducció......................................................................................................................... 12. Objectius............................................................................................................................ 3 2.1 Propòsit .................................................................................................................................... 3 2.2 Finalitat .................................................................................................................................... 3 2.3 Objecte..................................................................................................................................... 3 2.4 Abast ........................................................................................................................................ 43. Participants del projecte..................................................................................................... 54. Experiències....................................................................................................................... 75. Tecnologies escollides ..................................................................................................... 13 5.1. Programació .......................................................................................................................... 13 5.2 BBDD .................................................................................................................................... 13 5.3 Hosting................................................................................................................................... 14 5.4 Software ................................................................................................................................. 146. Justificació i models de negoci........................................................................................ 17 6.1. Viabilitat................................................................................................................................ 17 6.2. Model de negoci.................................................................................................................... 177. Gestió del negoci ............................................................................................................. 19 7.1. Definició del mercat.............................................................................................................. 19 7.2. Estratègia de distribució........................................................................................................ 19 7.3. Estratègia de promoció i publicitat ....................................................................................... 198. Requeriments de laplicatiu (Casos dús) ......................................................................... 21 8.1 Usuari normal ........................................................................................................................ 22 8.1.1. Demanar visita .............................................................................................................................. 22 8.1.2 Enviar consulta .............................................................................................................................. 23 8.2. Administrador ....................................................................................................................... 23 8.2.1 Visites ............................................................................................................................................ 23 8.2.2 Usuaris ........................................................................................................................................... 25 8.2.3 Categoria noticies .......................................................................................................................... 26
 7. 7. 8.2.4 Notícies.......................................................................................................................................... 27 8.2.5 Categories ...................................................................................................................................... 28 8.2.6 Seccions ......................................................................................................................................... 29 8.2.7 FAQs .............................................................................................................................................. 319. Base de Dades.................................................................................................................. 3310. Descripció de laplicatiu ................................................................................................ 37 10.1 Pantalla principal ................................................................................................................. 38 10.2 Pantalla dadministració ....................................................................................................... 3911. Possibles ampliacions .................................................................................................... 4112. Conclusions ................................................................................................................... 4313. Referències .................................................................................................................... 45
 8. 8. IIIÍndex de figuresFig. 4.1 ABS Cirera Molins. Pantalla inicial ........................................................................ 7Fig. 2 ABS Ciera Molins. Programació nova visita / metge................................................. 8Fig. 3 ABS Ciera Molins. Crear nova visita / infermer/a ..................................................... 9Fig. 4 ABS Cirera Molins. Consulta visites pendents ........................................................ 10Fig. 5 ICS. Programació visites /metge .............................................................................. 10Fig. 6 ICS. Programació visites infermer/a ....................................................................... 11Fig. 7 Centre de Salut sexual i reproductiva. Pàgina principal........................................... 38Fig. 8 Centre de Salut sexual i reproductiva. Pantalla d’Administració............................ 39
 9. 9. VGlossari de termesBD Base de DadesCIP Codi dIdentificació PersonalCP Codi PostalCUB Preincubadora de projectes d’emprenedoria del TecnocampusCSS Cascading Style SheetsEUPMT Escola Universitària Politècnica de MataróFAQ Frequently asked questionsFTP File Transfer ProtocolICS Centre de Competències d’IntegracióPFC Projecte Final de CarreraPHP Hypertext Pre-processorTCM Tecnocampus MataróTIC Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 10. 10. Introducció 11. IntroduccióEl projecte, destinat a Centres d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, consisteix enuna plana web destinada a la gestió informativa i de visites dels diferents centres que hi haper Catalunya, donant suport a l’usuari final per tal que pugui trobar l’última informaciódels centres, consultes freqüents i qualsevol altra informació que el gestor de la planacregui convenient, ja que és una web totalment dinàmica on es pot crear qualsevol classede contingut.
 11. 11. Objectius 32. Objectius2.1 PropòsitRealitzar un aplicatiu web que solventi les mancances tecnològiques del Centre de SalutSexual i Reproductiva.2.2 Finalitat • Millorar la gestió de visites • Millorar laccés a la informació del Centre de Salut • Implementar un Servei Web • Disminuir lús de consultes telefòniques • Disminuir el tràfic de persones per sol·licitar informació en els centres • Millorar el control i la gestió del Centre2.3 ObjecteL’aplicatiu serveix per gestionar tota la informació del Centre de Salut Sexual iReproductiva per tal de facilitar tots els events i notícies d’aquest. Per altre banda tambépermet la gestió de les visites mèdiques de les diferents especialitats del centre, podenttambé crear-ne de noves per tal de donar més dinamisme a la web.
 12. 12. 4 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria2.4 AbastInicialment simplantaria en un petit centre com a prova pilot per comprovar elfuncionament real de laplicatiu. Passat un període determinat i si no hi han hagutincidències es passaria a implementar a la resta de centres de tot Catalunya.
 13. 13. Participants del projecte 53. Participants del projecteCentres de Salut Sexual i ReproductivaEl centre conegut com el centre d’atenció a la dona és, en realitat, un Centre de Salut Sexual iReproductiva i està gestionat per l’ICS. El Centre de Competències d’Integració s’hi ha posat encontacte i ja hi ha realitzat una sessió on s’han treballat els objectius i la viabilitat d’un projected’aquest caire, des del punt de vista d’un prototip i dins d’un marc de projecte final de carrera.El disseny del projecte es farà amb la col·laboració de la direcció dels Centres de Salut Sexual iReproductiva del Maresme, Barcelonès i Vallès Oriental i Occidental que ha aportat i aportarà: •Funcionalitats •Requeriments •Estat actual i visió de futur dels centres de Salut Sexual i Reproductiva.Ens comuniquen que estan molt interessats en millorar els fluxos de comunicació i difusió de lesactuacions del centres.CCI-Centre de competències dintegracióLactual repte del Sistema Sanitari Català és la integració de tots els centres i les sevesdades clíniques en una xarxa nacional. Aquesta fita comporta un treball en diferents fronts iuna especial implicació de la fundació TIC i SALUT (TicSalut).Per tal dassolir aquesta integració d’una forma més efectiva i ràpida, des de TicSalut iFundació Tecnocampus Mataró-Maresme, s’ha creat el Centre de CompetènciesdIntegració, CCI-TCM.El CCI-TCM treballa per facilitar la integració, la interoperabilitat i l’ús d’estàndards en elSector Sanitari en general i, especialment, en els Sistemes Públics de Salut.
 14. 14. Experiències 74. ExperiènciesUn cop iniciat el projecte es va cercar informació sobre planes similars que ofereixen lapossibilitat de sol·licitar hora a diferents centres de salut, entre els que cal destacar. • Servei de programació de visites del centre: ABS Cirera-Molins, Consorci Sanitari del MaresmePlana inicial: Fig. 4.1 ABS Cirera Molins. Pantalla inicial
 15. 15. 8 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - MemòriaUn cop autentificat: Fig. 4.2 ABS Cirera Molins. Programació nova visita / metge
 16. 16. Experiències 9Mostrar lagenda dinfermeria: Fig. 4.3 ABS Ciera Molins. Crear nova visita / infermer/a
 17. 17. 10 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - MemòriaVeure visites pendents: Fig. 4.4 ABS Cirera Molins. Consulta visites pendents • Servei de programació de visites de l’Institut Català de la SalutUn cop autenticat: Fig. 4.5 ICS. Programació visites /metge
 18. 18. Experiències 11 Fig. 4.6 ICS. Programació visites infermer/a
 19. 19. Tecnologies escollides 135. Tecnologies escollides5.1. ProgramacióPHP: Sha utilitzat aquest llenguatge de programació interpretat ja que facilita laprogramació de pàgines web dinàmiques i dóna una gran facilitat i llibertat al programador.També ha facilitat la seva utilització en haver-hi treballat anteriorment.Definició de Wikipedia:"PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor (inicialmentePHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorfen 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es producida ahora por ThePHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no haber una especificaciónformal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software Foundation considera estalicencia como software libre.”http://es.wikipedia.org/wiki/Php JQUERY, CSS, JAVASCRIPT.5.2 BBDDMYSQL: No és solament un software Open Source sinó que també és un gestor amb un altrendiment, baix cost, facilitat de configuració i utilitza una llicència GPL."MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuariocon más de seis millones de instalaciones. MySQL AB —desde enero de 2008 unasubsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de2009— desarrolla MySQL como software libre en un esquema de licenciamiento dual."http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
 20. 20. 14 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria5.3 HostingDreamHost: és un hosting dallotjament web i registrador de dominis amb base a "losÁngeles" Estats Units. Sha utilitzat aquest ja que per altres projectes ha funcionat molt bérelació cost calitat."We at DreamHost have been happily hosting our clients dreams (and websites) sinceApril 1997 - close to a century ago in Internet years! That was when we (four ComputerScience undergraduates at hmc.edu in Claremont, CA) launched this company with nocapital apart from a single Pentium 100 web server (Destro was her name), using sharedbandwidth on a T1 line that a friend gave us at no cost.”http://www.dreamhost.com/Apache: servidor web de codi obert que sha utilitzat amb una plataforma Linux en elservidor DreamHost."El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para plataformasUnix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa elprotocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 sebasó inicialmente en código del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescritopor completo. Su nombre se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación dealgo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirseal que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la preocupaciónde su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje que habían creado losprimeros ingenieros de internet. Además Apache consistía solamente en un conjunto deparches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en inglés, a patchy server (un servidor"parcheado").”http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_apache5.4 SoftwareNotePad++: editor de text pla que suporta múltiples llenguatges de programació perfacilitar-ne la programació.
 21. 21. Tecnologies escollides 15"Notepad++ es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para varioslenguajes de programación. Solo funciona en Microsoft Windows.Se parece al Bloc de notas en cuanto al hecho de que puede editar texto sin formato y deforma simple. No obstante, incluye opciones más avanzadas que pueden ser útiles parausuarios avanzados como desarrolladores y programadores.Se distribuye bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU.”http://es.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B FileZilla: client FTP que sha utilitzat per pujar i baixar arxius al servidor."FileZilla es un cliente FTP multiplataforma de código abierto y software libre, licenciadobajo la Licencia Pública General de GNU. Soporta los protocolos FTP, SFTP y FTP sobreSSL/TLS (FTPS)"”http://es.wikipedia.org/wiki/Filezilla
 22. 22. Justificació i models de negoci 176. Justificació i models de negoci6.1. ViabilitatActualment hi ha vàries eines similars en funcionament com sha comentat anteriorment,però cap en la qual s’hi hagi treballat amb les necessitats específiques del Centre de salutsexual i reproductiva.Gràcies a la col·laboració del CCI i del Centre creiem que podria ser un projecte viable ique ajudaria a la digitalització i automatització de la informació que s’hi genera, i essentfàcilment accessible per tots els usuaris mitjançant internet.Al ser un projecte específic no es troba cap genèric que pogués complir amb les mancancesdel centre, per tant, el fet de fer-lo efectiu depèn únicament del mateix Centre i dels seusrespectius responsables en el departament dinformàtica per tal de poder relacionar les BD icompartir informació.6.2. Model de negociLa principal àrea de negoci que està pensada actualment és pels Centres de Salut Sexual iReproductiva ja que sha fet a mida seguint els seus requisits. La seva comercialització esbasaria en la venda del producte i el seu manteniment que seria mensual i també pagaria lesdespeses del hosting domini.Un cop realitzada la primera implementació es podria plantejar la comercialització delaplicatiu a diferents àmbits empresarials que tinguessin la necessitat de gestionar horarisde visites i informació dinàmica de la seva empresa. Uns possibles clients potencialspodrien ser: Empreses de solàrium: Hi ha milers de petits negocis dedicats únicament i
 23. 23. 18 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria exclusivament a donar hora als seus clients per tal que puguin entrar a una cabina per gaudir del sol artificial. Aquestes petites empreses majoritàriament donen hora mitjançant via telefònica o per taulell. Consultes mèdiques particulars: Aquest sector encara segueix molt verd amb temes informàtics. Gràcies al nostre aplicatiu podrien publicar els serveis que ofereixen per Internet, rebre directament consultes online i demanar hora. Centres d’Estètica: Dins dels centres d’estètica ens trobem que tenen molts serveis diferents els quals moltes vegades ni el propi client sap sinó es presenta al taulell mateix. Gràcies a la web podrien saber tots els serveis i demanar hora pel servei que més li convingui, així tindrien centralitzat tot el tema de visites i podrien aclarir tota la informació convenient en la mateixa web.Aquests són només tres dels possibles casos però com es pot observar podria ser efectiu enqualsevol model de negoci on hi hagi la necessitat de concertar visites duna o variesespecialitats. De la mateixa manera la possibilitat de gestionar tota la informació duncentre online obra una porta molt gran a qualsevol negoci que encara no hi estigui ficat.
 24. 24. Gestió del negoci 197. Gestió del negoci7.1. Definició del mercatPartint del fet que el negoci sorgiria amb un primer client ubicat al Maresme lempresa essituaria dins daquest àmbit.Escolliríem aquesta zona per: Coneixement del territori Distància entre lempresa i el lloc de treballTambé tindrem en compte que a Mataró hi ha vàries opcions que motiven la creació denoves empreses. CUB Incubadora7.2. Estratègia de distribucióPer tal d’ampliar el negoci l’única forma possible serà amb el boca a boca dels clients imitjançant la pròpia empresa. No es contempla en un primer moment subcontractarcomercials encara que no es descarta si es volgués fer arribar laplicatiu al màxim deempreses potencials.7.3. Estratègia de promoció i publicitatEs considerarà vital la imatge de lempresa la qual haurà de: Aportar confiança al client.
 25. 25. 20 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria Especificar clarament a què es dedica.Sutilitzaran tots els medis disponibles per tal de tenir la màxima difusió i arribar així aqualsevol negoci que pugui requerir els nostres serveis.
 26. 26. Requeriments de laplicatiu (Casos dús) 218. Requeriments de laplicatiu (Casos dús)A continuació explicarem en detall els següents casos dús: Usuari normal: Demanar visita Enviar Consulta Administrador Visites: Filtrar Reiniciar Nova visita (Idem usuari normal Demanar visita) Usuaris: Filtrar Reiniciar Nou usuari Modificar usuari Categoria notícies: Nova categoria notícia Modificar categoria notícia Notícies: Filtrar Reiniciar Nova notícia Modificar notícia Categories: Nova categoria Modificar categoria
 27. 27. 22 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria Seccions: Filtrar Reiniciar Nova secció Modificar secció FAQs: Nova pregunta Modificar pregunta8.1 Usuari normal8.1.1. Demanar visita − Pre-condicions − Ha de disposar dun navegador i una connexió a Internet per poder accedir a la plana i un número de CIP per poder distingir lusuari − Flux normal: 1. Introdueix un número de CIP correcte 2. Apareixen les dades del usuari 3. Es veuen les visites concertades amb la possibilitat de anul·lar-les. 4. Escull la especialitat amb la qual es vol visitar 5. Apareix un calendari amb el primer dia lliure per poder-se visitar en l’especialitat escollida. Hi ha la possibilitat de modificar-hi el dia o l’hora amb un desplegable que surten només les hores disponibles del metge. També es pot escollir el metge si nhi ha més daquesta especialitat. 6. Un cop escollit el metge, dia i hora. Confirmem amb el botó de confirmar. 7. Apareix la pantalla de confirmació de visita amb el botó ok que ens tornarà a la pàgina principal. − Flux alternatiu : − En cas que no hi hagi cap metge disponible no apareixerà l’opció daquella especialitat. − Si el CIP és incorrecte es mostrarà un error informatiu.
 28. 28. Requeriments de laplicatiu (Casos dús) 238.1.2 Enviar consulta − Pre-condicions-Lusuari té una consulta per realitzar. En un dels apartats es troba amb un formulari deconsulta (és el mateix formulari en tots els llocs de la web) − Flux normal: 1. Introdueix el seu nom 2. Introdueix el seu mail (vàlid) 3. Introdueix la seva consulta 4. Prem el botó de enviar − Flux alternatiu − Si no existeix el nom, el mail o la consulta es mostrarà un missatge derror que no permetrà continuar amb lenviament de la consulta8.2. Administrador- Pre-condicions:- Per tal daccedir a totes les opcions dadministrador abans ens haurem d’autentificar coma tal.8.2.1 Visitesa) Filtrar − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.
 29. 29. 24 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòriab) Reiniciar − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.c) Nova visita − Pre-condicions − Ha de disposar dun navegador i una connexió a Internet per poder accedir a la plana i un número de CIP per poder distingir lusuari − Flux normal: 1. Introdueix un número de CIP correcte. 2. Apareixen les dades del usuari. 3. Es veuen les visites concertades amb la possibilitat d’anul·lar-les. 4. Escull l’especialitat amb la qual es vol visitar 5. Apareix un calendari amb el primer dia lliure per poder-se visitar en l’especialitat escollida. Hi ha la possibilitat de modificar-hi el dia o l’hora amb un desplegable que surten només les hores disponibles del metge. També es pot escollir el metge si nhi ha més daquesta especialitat. 6. Un cop escollit el metge, dia i hora. Confirmem amb el botó de confirmar. 7. Apareix la pantalla de confirmació de visita amb el botó ok que ens tornarà a la pàgina principal. − Flux alternatiu : − En cas que no hi hagi cap metge disponible no apareixerà l’opció daquella especialitat. − Si el CIP és incorrecte es mostrarà un error informatiu.
 30. 30. Requeriments de laplicatiu (Casos dús) 25 − En cas que vulguem tornar enrere sempre es pot prémer el botó cancel·lar o eliminar.8.2.2 Usuarisa) Filtrar − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta. − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.b) Reiniciar − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta. − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.c) Nou usuari − Pre-condicions − Es tindran totes les dades a introduir que siguin necessàries − Flux normal: 1. S’escollirà el tipus dusuari a crear i segons l’escollit necessitarem las següents dades:
 31. 31. 26 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria − Normal: nom, cognoms, mail, CIP, població, CP, telèfon, adreça i data de citologia si és necessari. − Administrador: usuari i password − Metge: les mateixes dades que un usuari normal però també i molt important els seus horaris laborals i el temps de duració de cada visita. 2. Un cop entrades totes les dades necessàries s’ha de prémer el botó de desar. 3. La informació serà guardada per la seva utilització posterior − Flux alternatiu − Si es produeix qualsevol incidència en la introducció de les dades laplicatiu informarà i en demanarà la rectificació. − En qualsevol moment ladministrador podrà cancel·lar la creació del nou usuari amb el botó de cancel·lar.d) Modificar usuari − És el mateix cas que el de nova visita però amb els camps prèviament omplerts.8.2.3 Categoria notíciesa) Nova categoria notícies − Pre-condicions: − Flux normal: 1. Introduïm el nom de la categoria notícia 2. Introduïm la posició que voldrem que tingui dins la categoria notícies 3. Introduïm una descripció que servirà per nivell Internet 4. Un cop entrades totes les dades necessàries es premerà el botó de desar. − Flux alternatiu − Si es produeix qualsevol incidència en la introducció de les dades
 32. 32. Requeriments de laplicatiu (Casos dús) 27 laplicatiu informarà i demanarà la rectificació daquest. − En qualsevol moment ladministrador podrà cancel·lar la creació del nou usuari amb el botó de cancel·lar.b) Modificar Categoria notícia- És el mateix cas que el de nova categoria notícia però amb els camps prèviamentomplerts.8.2.4 Notíciesa) Filtrar − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.b)Reiniciar − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.
 33. 33. 28 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòriac) Nova notícia − Pre-condicions − Hem de tenir preparades totes les dades de la notícia que volem introduir. − Flux normal: 1. Introduïm el títol de la notícia 2. Escollirem la categoria a la qual pertany 3. Introduirem el text de la notícia mitjançant leditor estil Word que tenim on també es poden introduir imatges. 4. Escollirem la data de publicació a partir de la qual volem que surti publicada en la pàgina web 5. Si tenim algun vídeo de youtube introduirem el codi daquest per tal que surti en la publicació de la notícia 6. Un cop introduïdes totes les dades premerem el botó desar. − Flux alternatiu − Si es produeix qualsevol incidència en la introducció de les dades laplicatiu informarà i demanarà la rectificació daquest. − En qualsevol moment ladministrador podrà cancel·lar la creació del nou usuari amb el botó de cancel·lar.d) Modificar notícia − És el mateix cas que el de crear notícia però amb els camps prèviament omplerts.8.2.5 Categoriesa) Nova categoria − Pre-condicions:
 34. 34. Requeriments de laplicatiu (Casos dús) 29 − Flux normal: 1. Introduïm el nom de la categoria 2. Introduïm la posició que voldrem que tingui dins les categories 3. Introduïm el tipus de notícia 4. Un cop entrades totes les dades necessàries premerem el botó de desar. 5. Escollirem si és la pestanya que es presenta inicialment. − Flux alternatiu − Si es produeix qualsevol incidència en la introducció de les dades laplicatiu informarà i en demanarà la rectificació. − En qualsevol moment ladministrador podrà cancel·lar la creació del nou usuari amb el botó de cancel·lar.b) Modificar categoria: − És el mateix cas que el de crear categoria però amb els camps prèviament omplerts.8.2.6 Seccionsa) Filtrar − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.b) Reiniciar
 35. 35. 30 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria − Pre-condicions − Anteriorment sha d’haver realitzat una consulta − Flux normal: 1. Lusuari prem el botó de filtrar 2. Es borra l’últim filtrat realitzat − Flux alternatiu − Si no hi ha cap consulta anterior no sapreciaran canvis.c) Nova secció − Pre-condicions − Hem de tenir preparades totes les dades que volem introduir per la nova secció − Flux normal: 1. Introduïm el títol de la secció. 2. Introduïm la posició de la secció que ocuparà dins la seva categoria. 3. Escollim la categoria a la qual anirà assignada. 4. Introduirem el text de la secció mitjançant leditor estil Word que tenim on també es poden introduir imatges. 5. Amb un desplegable escollirem si volem que es mostri un formulari de contacte dins de la secció. 6. Escollirem la data de publicació a partir de la qual volem que surti publicada en la pàgina web. 7. Si tenim algun vídeo de youtube introduirem el codi daquest per tal que surti en la publicació de la secció. 8. Un cop introduïdes totes les dades premerm el botó desar. − Flux alternatiu − Si es produeix qualsevol incidència en la introducció de les dades laplicatiu informarà i en demanarà la rectificació. − En qualsevol moment ladministrador podrà cancel·lar la creació del nou usuari amb el botó de cancel·lar.
 36. 36. Requeriments de laplicatiu (Casos dús) 31d) Modificar secció − És el mateix cas que el de crear secció però amb els camps prèviament omplerts.8.2.7 FAQsa) Nova pregunta − Pre-condicions: − Tenir preparada la pregunta i la resposta per omplir els camps pertinents. − Flux normal: 1. Introduïm la pregunta. 2. Escollim lespecialitat a la qual pertany. 3. Introduirem el text de la resposta mitjançant leditor estil Word que tenim on també es poden introduir imatges. 4. Un cop introduïdes totes les dades premerem el botó desar. − Flux alternatiu − Si es produeix qualsevol incidència en la introducció de les dades laplicatiu informarà i en demanarà la rectificació. − En qualsevol moment ladministrador podrà cancel·lar la creació del nou usuari amb el botó de cancel·lar.b) Modificar pregunta − És el mateix cas que el de crear pregunta però amb els camps prèviament omplerts.
 37. 37. Base de Dades 339. Base de DadesLa Base de Dades sha fet de forma eficient i que faciliti laccés continuat i segur per a lesseves consultes.Dins daquesta base de dades hi podem trobar les següents taules que guarden el contingutde tot laplicatiu: Taula Adjunto: Conté els camps necessaris per tal de poder guardar els comentaris, enllaç a vídeos i direcció de imatges. Taula CategoriaNoticias: Aquí guardarem les diferents categories que puguin tenir les notícies com ara ordre, títol i descripció. Taula CategoriaSecció: Totes les seccions pertanyen a una categoria que emmagatzarem en aquesta taula. Taula CitaMedica: Conté tota la informació sobre una consulta mèdica utilitzant com a claus forànies id_usuario, id_medico i id_especialidad. Taula DisponibilidadMedico: Aquí guardarem el calendari dels metges on també trobarem com a clau forània el id del metge. Taula Especialidad: Conté el nom de les especialitats. Taula FAQ: Conté preguntes i respostes que apareixen en les preguntes freqüents i com a forània el id_especialitat. Taula notícia: Conté títol, text, data de publicació, codi youtube, id_categoria_notícia Taula Secció: Conté títol de la secció, text, data de publicació, ordre daparició, id_categoria_secció. Taula Usuario: Aquí es guarden tots els camps dun usuari com a destacats comentarem el tipus que ens indica la classe dusuari per posteriorment mostrar els camps que siguin necessaris. En la mateixa taula també trobarem els camps de les citologies.
 38. 38. 34 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - MemòriaEn el model conceptual de la BD podem veure clarament com hi ha dos parts que no estanrelacionades, es pot distingir clarament les dues parts que són la de continguts (tota lainformació que es mostra a la pàgina web) i la dels usuaris (tot són usuarisindependentment de si són metges o no).
 39. 39. Base de Dades 35
 40. 40. Descripció de l’aplicatiu 3710. Descripció de laplicatiuAquesta plana està preparada per tenir quatre classes dusuaris diferents.El primer dells el visitant, podrà accedir a tot el contingut informatiu de la pàgina web iaportar consultes en els apartats especialment designats per aquest fet així poder interactuardirectament amb els responsables de cada àreaEl segon lusuari, és un visitant el qual ha accedit al servei de visites de la pàgina webmitjançant el CIP (Codi dIdentificació Personal). Aquest podrà triar entre les diferentsespecialitats del centre, donant per defecte la primera visita disponible de qualsevol delsmetges de la especialitat escollida. També podrà cancel·lar i modificar les visites que tinguipendents.El tercer usuari, el metge, serà com un usuari amb la diferència que tindrà que escollir elshoraris de feina, l’interval de temps de cada visita i la seva especialitat per tal que elprograma automàticament prepari el calendari de visitesPer últim ladministrador, que podrà gestionar tot lapartat informatiu de la web, creant-hipestanyes, modificant continguts, visites, usuaris, seccions, etc.
 41. 41. 38 Aplicatiu web Centre de salut sexual i reproductiva - Memòria10.1 Pantalla principal Fig. 10.1 Centre de Salut sexual i reproductiva. Pàgina principalEn la pantalla principal on hi pot accedir qualsevol usuari amb qualsevol navegador podemdistingir a primer cop dull la distribució de les tres parts principals de laplicatiu web. 1. Barra superior: Hi trobarem les categories o pestanyes en les quals sha dividit la web ipodem accedir al contingut daquestes amb un click, observarem que la pestanya marcadaés en la que ens trobem actualment. 2. Barra lateral dreta Aquí podrem observar les seccions que hi han dins de la categoria en la qualens trobem, daquesta manera podrem tenir un accés ràpid a diferents continguts delapartat actual.
 42. 42. Descripció de l’aplicatiu 39 3. Quadre de continguts En lapartat principal de la pàgina tindrem la informació de la secció encontret, podent accedir a diferents continguts daquesta amb la barra lateral. Dins daquestapartat podem trobar formularis de contacte, FAQs, notícies, i qualsevol categoria queshagi creat amb anterioritat des de ladministrador que expliquem a continuació.10.2 Pantalla dadministració Fig. 10.2 Centre de Salut sexual i reproductiva. Pantalla d’AdministracióLa pantalla dadministració és la que ens permetrà modificar i crear tot el contingut de lapàgina web informativa de forma dinàmica i de la manera més senzilla possible. Aquestapantalla la podem dividir en dues parts: 1. Barra superior: Aquí observarem el conjunt de pestanyes les quals trobem dividida segons el contingut que vulguem administrar. Quan seleccionem qualsevol daquestes pestanyes podem veure que el contingut i les llistes de dades varien. 2. Quadre de continguts: aquest quadres de continguts tenen uns filtres en comú on podem buscar informació segons el paràmetre informatiu que vulguem. També apareixen els botons d’esborrar filtre i crear més continguts, per exemple dins de visita trobarem el botó "nova visita".
 43. 43. Possibles ampliacions 4111. Possibles ampliacionsActualment el prototip està pensat per treballar en un sol centre amb vàries especialitats ivaris metges per cada una de les especialitats. Si la prova pilot donés bons resultats i esplantegés la implementació, s’hauria de muntar laplicatiu en un servidor que disposés deservei de correu per tal de gestionar tot el tema de consultes i informatició. Per altre bandai el més complicat seria intercomunicar la BD de laplicatiu amb la del ICS que per tema depermisos i seguretat afegiria un grau de complexitat elevat però assumible.Dins de la plataforma multi-centre s’hauria d’estudiar com gestionar les diferentsinformacions que puguin tenir cada un daquests centres per tal de tenir-ho tot sobre unmateix portal i no haver de crear pàgines independents per cada centre.Actualment la plana té un disseny minimalista per tal de facilitar la informació el méscòmodament possible, havent-hi la possibilitat de crear un disseny més adient si fosnecessari. Per altre banda cal dir que majoritàriament ha estat molt ben acceptada i hacausat molt bona impressió, precisamentper la seva simplicitat.
 44. 44. Conclusions 4312. ConclusionsAquest projecte fet a mida per al Centre de Salut Sexual i Reproductiva podria suposar ungran avantatge per als seus treballadors, ja que la seva forma de treballar fins ara depènencara molt de papers i comunicació via telefònica o taulell dinformació.La feina conjunta que sha fet amb el personal administratiu del centre fa que el projecteencaixi perfectament amb les seves necessitats, per la qual cosa s’espera que hi hagi lapossibilitat que acabin adquirint laplicatiu per poder-hi treballar habitualment com unaeina més del centre.També val a dir que la implementació daquest aplicatiu suposaria un gran repte tecnològicper tal de vincular-hi la BD dels usuaris, ja que el nivell de seguretat ha de ser màximatenent-nos a allò que disposa la Llei de Protecció de Dades. A vegades només es veu lacara de laplicatiu però darrera hi ha un gran desenvolupament.
 45. 45. Referències 4513. Referèncieshttp://httpd.apache.org/docs/ (Configuració Apache)http://www.php.net (La biblia del php on podem consultar-hi qualsevol cosa.)http://www.desarrolloweb.com/php/ (Tutorials de php)http://www.manualdephp.com/ (Tutorials de php)http://www.wikipedia.org (Per ajudarme a documentar.)http://www.librosweb.es/css/ (Manual de CSS)http://www.w3schools.com/css/ (Manual de CSS)http://www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm (Exemple per demanar vista mèdica)http://tinymce.moxiecode.com/ (Editor de text utilizat dins laplicatiu)http://jquery.com/ (Llibreria JavaScript utilitzada dins del projecte)http://www.javascriptya.com.ar/jquery/ (Ajuda per utilitzar JQuery)

×