Verba[1]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Verba[1]

on

 • 1,273 views

Etimologirako apunte batzuk (LATIN > CASTELLANO) Euskaraz

Etimologirako apunte batzuk (LATIN > CASTELLANO) Euskaraz

Statistics

Views

Total Views
1,273
Views on SlideShare
1,254
Embed Views
19

Actions

Likes
1
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 19

http://erromanoak.blogspot.com 15
http://erromanoak.blogspot.com.es 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Verba[1] Verba[1] Presentation Transcript

 • VERBA ETYMOLOGIAE EXERCITATIONES AVE!!! Linguae latinae Departamentum Ramon Osinaga
 • Aurkezpena
  • Hasi baino lehenago ETIMOLOGIA zer den azalduko dugu eta kurtsoan zehar erabiliko ditugun definizio batzuk aztertuko ditugu.
 • ETYMOLOGIA
  • Definizioa : Etimologia hitz baten jatorria aztertzen eta ikertzen duen zientzia da.
  •   : hitz baten jatorria + hitza, azterketa.
 • VOCABULA
  • Apokopea: Hitz baten bukaeran dagoen fonema edo silaba baten edo batzuen erortzea edo galtzea .
  • Asimilazio a : Fonema batek aldamenekoa ukitzean jasatzen duen aldaketa.
  • Disimilazio a : Bi soinu berdinak edo antzekoak desberdintzea.
  • Diptongoa : Silaba berean bi bokale elkartuak egotea. Latinean: “ ae, oe, au ”
 • VOCABULA
  • Fonema: Soinua. Hizkuntza baten soinu unitaterik txikiena.
  • Hiatu: Bi silaba desberdinetako bokalen multzoa da.
  • Kontrakzio: Bi elementu foniko edo gehiago batean biltzea.
  • Kultismo a : Hizkuntza baten bizitzan aro ezberdinetan sart u diren hitzak, kulturaren eraginez.
 • VOCABULA
  • Latinismo: Hitza edota esaldia zeinak latineko itxura mantentzen duen.
  • Metatesia: Fonemaren lekuz aldaketa.
  • Monoptongatu: Diptongo bat bokale bat bihurtzea (=Kontrakzioa).
  • Palatalizazio / Bustidura: Soinu batek bere art i kulazio puntua aho - sabaiuntz aldatzea.
 • VOCABULA
  • Sineresia: Bi silebetako bi bokal jarrai-korren bategitea.
  • Sinkopa: Hitz baten barruan fonema bat desagertzea.
 • Kontsonanteak
 • Horrela errezago..... Artikulazio puntua Artikulazio modua
 • Laburtzeko (garrantzitsuena)
  • Ozenak Gorrak
  • Ezpainkariak / p / / b /
  • Ortzkariak / t / / d /
  • Guturalak / c / / g /
  • / l / / m / / n / / r / (Li Mo Ne Ro)
  Urkariak Sudurkariak
 • BOKALEAK
  • Banaketa: Geroago hobeto ikusiko dugu.
  aurrekoak atzekoak itxiak irekia
 • BOKALEAK (1)
  • Latinean luzeak Ā Ē Ī Ō Ū edo
  • motzak Ă Ĕ Ĭ Ĭ Ŏ Ŭ, testuinguruaren arabera. Gehienetan histegietan markaturik agertzen dira luzeak eta U motzak.
 • BOKALEAK (2)
  • Beste banaketa:
  • irekia: a
  • itxiak: i, u
  • tartekoak: e, o
  • Mingaina eta paladararen
  • tartean sortzen “ tutua ”-ren arabera ( apertura ). ( Artikulazio modua )
 • BOKALEAK (3)
  • Eta beste bat:
  • aurrekoak: i, e
  • atzekoak: u, o
  • tartekoa: a
  • Mingaina ipintzen dugun tokiaren arabera.
  • ( artikulazio puntua )
 • BOKALEAK Hellvag -en triangelua Aurrekoak Atzekoak Itxiak Irekia Erdikoa Tartekoak Laburpena
 • ...eta gainera latinez...
  • Fonator apparatus:
 • LAN METODOA
  • 1. Irakasleak araua azaltzen du.
  • 2. Ikasleek adibide bakoitza garatzen dute.
  • 3. Hitzen esanahiaren azalpena.
   • Hitzaren definizioa
   • Familiako beste hitz batzuk
   • Historiko komentarioa
   • Terminoaren definizioa
   • Esanahien ezberdintasuna
   • Bikoizketak
   • Beste hizkuntzetara
   • …… .
 • O Latinismoak
  • Zuzenean latinatik beste hizkuntzetara hitzak eta expresioak pasatu dira: LATINISMOAK
  • a priori honoris causa non plus ultra
  • ad hoc in memoriam per capita
  • alter ego in situ persona non grata
  • carpe diem in vitro pro medio
  • curriculum vitae ipso facto quorum
  • deficit locus amoenus verbi gratia
  • et cetera manu militari vice versa
  • ex voto mutatis mutandis quid pro quo
  • grosso modo nihil obstat a posteriori
 • 1. (/-m/>/ Ø/)
  • Bukaerako” M ” galdu zen (/-m/>/ Ø/)
  • arietem Italiam principem
  • basilicam lucernam satiram
  • centuriam Martem sirenam
  • cohortem musam superficiem
  • curiam participem togam
  • inertem patriam tunicam
  • infamem personam vigiliam
  • infantem plebem
  • insaniam pontificem
 • 2. (/-e/>/ Ø/)
  • Bukaerako “– E ”azentu gabekoa gaztelaniaz testu inguru batzuetan galdu egin da. (/-e/>/ Ø/)
  • antecedere deponere lictorem
  • augurem distare nectarem
  • censorem divulgare Neronem
  • centurionem dominare priorem
  • compensare gravare proconsulem
  • consulem inflare resonare
  • crucificare legionem satisfacere
 • 3. (/-ū/, /-ŭ/ > /o/)
  • Bukaerako “ u ”azentu gabeko luzea edo motza “– Ū, Ŭ> O ” . (/-ū/, /-ŭ/ > /o/)
  • Atrium libertum patricium
  • Augustum lustrum postumum
  • Auspicium manipulum sacrificium
  • Barbarum miliarium tribunum
  • Calamum nefandum triclinium
  • Cupidum nefastum tropum
  • Imperium neutrum viaticum
  • Indomitum obvium Ingenium oraculum
 • 4. (/ks/ > /x/)
  • “ x ” grafia gaztelera “ j ” (/ks/ > /x/)
  • Alexandriam fixum reflexum
  • Alexandrum fluxum relaxare
  • Artaxerxes influxum rixosum
  • Circumflexum luxum texere
  • Coxum luxuriam vexare
  • Crucifixum luxuriosum Xerxes
  • Exemplum perplexum Exercere
  • Prolixum Exercitum proxium
 • 5. (/k/+/e,i/ > / θ /)
  • “ C ” grafia + E / I > / θ / C ” edo “ Z ” grafiaz (/k/+/e,i/ > / θ /)
  • Calicem mendacem rapacem
  • Convalescere mordacem recrudescere
  • Crescere nascere resuscitare
  • Feracem nescium sagacem
  • Florescere pascere salacem
  • Fugacem perdicem varicem
  • Lucem pertinacem velocem
  • Matricem precem veracem
 • 6. (/s/+konts > /es/ + konts)
  • Hasierako “ S+Kontsonantea ”, “ E ” laguntzaile sortzen du. (/s/+konts > /es/ + konts)
  • Scabrosum spectrum stedam
  • Scalam spermam stilum
  • Scandalizare spiram stirpem
  • Scoriam spiritum stoicum
  • Scribam spumam stolam
  • Spartacum stadium stolidum
  • Spartam stateram strigilem
  • Spectaculum statuam studium
  • stuprum
 • 7. (/ai/ > /e/)
  • “ AE ” grafiak –diptongoa-, “ E ” ematen du
  • (/ai/ > /e/)
  • Aedificare Aetnam paedagogum
  • Aedilem Baeticam paeninsulam
  • Aeginam Caesarem praefectum
  • Aemulum caesuram praeludium
  • Aeolum coaetaneum praematurum
  • Aerarium Daedalum praemonitorium
  • Aesculapium daemonium scaenam
  • Aesopum maenadem
  • Aestuarium Maenandrum
 • 8. “ Y ” grafiak “ I ” ematen du
  • “ Y ” grafiak “ I ” ematen du gaztelanieraz grekerako / ü/ latineran “ y ” izaten zen
  • Aegyptum hydropicum pyram
  • Clytaemmestram Hyperboreum Scytiam
  • Cyclicum Hyperionem hypnoticum
  • Symposium Cyclopem hypogeum
  • Synagogam Cynicum hypotenusam
  • Syndicum Dyspepsiam Lycaeum
  • Gymnasium lyram Gynaeceum
  • Myopem Hydram Pygmalionem
 • 9. “ PH ” grafia “ F ”
  • “ PH ” grafia “ F ” pasatzen da. Grekerako “ φ ” latineran “ PH” idazten zen eta.
  • Asphaltum phantasmam phreneticum
  • Asphodelum pharaonem Phrygiam
  • Blasphemiam pharmacum phisiologiam
  • Graphicum Pharsaliam sphaeram
  • Gryphum Pharum sphingem
  • Phaedonem philologiam stropham
  • Phaedram philosophoam trophaeum
  • Phaedrum philtrum Phalangem phospforum
 • 10. / θ /th/ gaztelerara /t/
  • Grekerako grafia / θ /th/ gaztelerara /t/ bezala pasatzen da.
  • Aegisthum thalamum Theseum
  • Aetherem thapsiam theurgum
  • Athletam theatrum thiasum
  • Catharticum thecam thium
  • Cathedram themam Thraciam
  • Catholicum Thocritum Thrasybulum
  • Citharistam theologiam thirsum
  • Epithalamum theologum Epitjetum theoriam
 • 11. “ CH ” grafia “ C ” edo “ QU ”
  • “ CH ” grafia gaztelerara “ C ” edo “ QU ” -ra pasatzen da.
  • Acherontem chirographum chronicum
  • Aeschylum Chironem chrysolithum
  • Architectum chirurgicum echinum
  • Chaldaeam chlamydem haeresiarcham
  • Characterem Chloem pulchrum
  • Charisma choleram schemam
  • Charontem cholicum scholasticum
  • Chartam chorographiam Chimaeram Christum
 • 12. H erskari gorrak bokaleen tartean > ozendu
  • Latindar herskari gorrak bokaleen tartean ozendu egiten dira. (/-p-/>/-b-/; /-t-/>/-d-/;/-k-/>/-g)
  • Acetum clericum sacratum Acutum
  • comatrem salubritatem Anatem draconem
  • Saporem Aperturam fidelitatem securum
  • Apricum frugalitatem senatorem Aprilem
  • legatum spicam Blasphematorem machinatorem
  • Stratum Caecare praelatum virtutem
 • 13. Kontsonante bikoitzak sinplifikatu
  • Kontsonante bikoitzak sinplifikatu egiten dira.
  • Abbatem Atticam passum
  • Affinem bacillum peccatum
  • Affluentem bellicum praedecessorem
  • Affrontare classicum praeoccupare
  • Aggravare crystalinum scissionem
  • Allegoriam fallacem stellarem
  • Alluvionem flagellare triennalem
  • Attenuatum occasum tyrannum
 • 14. (/k w /> /k/, /ku/, /gu/, /g/, / θ /)
  • Ezpain-belar edo belar+konts, grafia “ QU, QU, C, CU, G, GU ” bilaka daiteke. (/k w /> /k/, /ku/, /gu/, /g/, / θ /)
  • Aequanimem quaerere quintalem
  • Antiquam quaestionem Quintilianum
  • Aquaeductum quaestorem Quintum
  • Aquam quadem Quirinalem
  • Aquilam quando sequacem
  • Liquatum quartanam squalum
  • Quadrigas quasi squamam
  • Quadrupedum quaternionem
 • 15. (/ns/>/s/)
  • Latindar NS gaztelaniera s pasatzen da., asimilatu eta sinplifikatu ondoren. (/ns/>/s/)
  • Ansam pinsare transfugam
  • Constare sensum transfusionem
  • Desponsare trans transgerssionem
  • Mensam transalpinum translatum
  • Mensem transatlanticum translucidum
  • Mensuram transcendere transmissorem
  • Monstrare transcursum transponere
  • Montensem transfigurare Pensare transformare
 • 16. Si nkopa
  • Bokale azentu gabekoak, azentodun ostekoak, desagertzen dira (“ sinkopa ”).
  • Aequiparabilem insulam praedicabilem
  • Asinum irrevocabilem regulam
  • Calidum manicam resolubilem
  • Diabolum monstrabilem stabilem
  • Dominicum nobilem stabulum
  • Ineffabilem nubilum tabulam
  • Ineluctabilem operam venabulum
  • Inexorabilem permeabilem
  • Inexpiabilem plausibilem
 • 17. TI, TE, CI, CHI, CE,CHE + bokale ” > “ Z ” edo “ C ”.
  • Barruko multzoak “ TI, TE, CI, CHI, CE,CHE + bokale ” > “ Z ” edo “ C ”. (/t/+yod, /k/+ yod > θ ) .
  • Acutiare cremationem nationem
  • Aequatiorem diligentiam negotium
  • Aequinoctialem factionem patientiam
  • Allocutionem gradationem plateam
  • Attributionem gratiam potionem
  • Brachium haesitationem puntionem
  • Calceare lanceare rationem
  • Claudicationem Martium sationem
  • traditionem
 • 18. (/-b-/; /d/; /g/ > Ø)
  • B,D,G bokale tartean edo bok+B/D/G/+ R/L iguzkari bilakatzen dira edo desagertzen dira.
  • (/-b-/; /d/; /g/ > Ø)
  • Alligare limpidum regalem
  • cadere litigare rodere
  • credere luccidum rugitum
  • crudelem paradisum rumigare
  • fidelem pedonem sucidum
  • legalem radere taedam
  • legere radicem traditorem
  • ligare rancidum turbidum
 • 19. PL-, FL-, CL-, ....
  • A) “ PL-, FL-, CL-, >LL ” . Kultismoetan, dialektalismoetan eta beste hitz batzuetan mantendu egiten dira.
  • B) “ Konts+PL-, FL-, CL- > CH (/ č/) “ ematen dute.
  • C) “ FL ” - batzutan f galtzen du. (/fl/>/l-/)
 • 19. PL-, FL-, CL-, >LL : edo mantendu ( a )
  • Amplum flavum plectrum
  • Clamare Floram plenilunium
  • Claudium plagam plenum
  • Clausulam plantam Plinium
  • Clavem planum plorare
  • Cleopatram Platonem Plutum
  • Clepsidram Plautum pluviam
  • Flaccidum plebem Flammam plebiscitum
 • 19. (/fl/>/l-/) ( a )
  • Amplum flavum plectrum
  • Clamare Floram plenilunium
  • Claudium plagam plenum
  • Clausulam plantam Plinium
  • Clavem planum plorare
  • Cleopatram Platonem Plutum
  • Clepsidram Plautum pluviam
  • Flaccidum plebem Flammam plebiscitum
 • 20. (/ŭ´/>/o/)
  • Azentodun Ū > O ematen du. (/ŭ´/>/o/).
  • Angustum gulam surdum
  • Buccam gurdum truncum
  • Bullam guttam turpem
  • Burram lucrum turrem
  • Corrumpere lupum tussem
  • Cumbam lutum ulmum
  • Currere muscam undam
  • Curtum mustum Fluxum puteum
 • 21. (/ ĭ´/>/e/)
  • “ I ” motza, azentoduna > “ e ” maten du. (/ ĭ´/>/e/)
  • Bibere duritiam sagittam
  • Blitum inde siccum
  • Cibum linguam silvam
  • Circum litteram sinum
  • Cistam malitiam sitem
  • Cirrum nigrum spissum
  • Committere pilum tripedem
  • Convincere pirum viridem
  • vittam
 • 22. (/ ŏ´/>/ue/)
  • “ O ” motza azentoduna “ UE ” diptongoa ematen du. (/ ŏ´/>/ue/)
  • Absolutum grossum portum
  • Antepositum hortum rotam
  • Bonum hostem sholam
  • Contum molam socerum
  • Cornu nostrum solidum
  • Chordam novem sortem
  • Focum pontem volutum
  • Fortem populum Forum porcum
 • 23. “- LL - ” , “– NN -” > ”- ll -” – ñ -
  • “ - LL - ” eta “– NN -” palatalizatzen dira,”- ll -” – ñ -, idatziz.
  • (/-l:-/ > /- ļ-/ /-n:-/ > /-ņ/)
  • Annum capillum grunnire
  • Ballaenam castellanum mollem
  • Bellum collarem pannum
  • Caballum decollare sannam
  • Cabannam follem stannum
  • Caepullam gallinam thallum
  • Callum gannitum vallatum
  • Cannam grillum vallem
  • villam
 • 24. (/ ĕ´/ > /ę/ > /ie/)
  • E motza eta azentodunak IE diptongoa ematen du. (/ ĕ´/ > /ę/ > /ie/)
  • Bene leporem pernam
  • Centum mel petram
  • Decem membrum serram
  • Desertum messem servam
  • Equam metum terram
  • Febrem nebulam ventrem
  • Ferum pedem ventum
  • Hederam pelagum
  • Herbam pellem
 • 25. Bukaerako kontsonanteak > Ø
  • Bukaerako kontsonanteak galdu egiten dira. – M > N monosiloetan; - S , - L mantendu egiten dira – R aurrera pasatzen da. (/-m/ > /-n/)
  • Ad copias post tempus
  • Aliquod corpus quadruplex thermas
  • Ambages fauces quam Thermopylas
  • Ambos insidias quem Thesmophorias
  • Animal Manes quid Athenas
  • minus sub Caput Penates
  • tam
 • 26. (/f/ > /h/ > / Ø/)
  • Euskararen eraginaz, hasierako F - erderara H aspiratua pasatzen da, XVI mendetik aurrera galdu egiten da. (/f/ > /h/ > / Ø/)
  • Fabam fabulam facere faenum
  • Falconem farinam farturam fatum
  • Fel ferire ferrum fibram
  • Ficum filum findere formam
  • Formicam fossam fumum fundum
  • Fungum furcam furorem furtum fuscum
 • 27. (/oi/ > / ę/ > /e/)
  • “ oe ” grafiako diptongoak “ e ” ematen du. (/oi/ > / ę/ > /e/)
  • Amoenum Boeotiam coeliacum coenobitam
  • Comoediam Croesum choerilum foederare
  • Foedum foenum foetidum Moesiam
  • Oboedientem Oeagrum oeconomicum oecumenicum
  • Oedipum Oenomaum oestrum Oeram
  • Phoebum Phoeniciam poenam soloecismum tragoediam
 • 28. (/ ĭ/ > /e/)
  • “ i ” motza azenturik gabekoa > “ e ” ematen du. (/ ĭ/ > /e/)
  • Brevitatem caerimoniam circare contunere
  • Fricare gravitatem imperatorem inimicum
  • Integrum intrare involutum levitatem
  • Minorem minutum navigare novitatem
  • Ordinare originem picare pigritiam
  • Piscare plicare providere timorem virginem
 • 29. “ ct ” barruko multzoa > “ ch ”
  • “ ct ” barruko multzoak “ ch ” ematen du.
  • (/-kt-/ > /-it-/ > /- č-/, grafia: -CT- > -it- > -ch- “yod 4 a” )
   • CINCTUM > cincho
  • Kultismoetan multzoa mantentzen da edo /k/ galtzen da, /t/ palatalizatu gabe (grafia: “ -CT- > -t- ”)
  • DELICTUM > delito
 • 29. ( b )
  • Arcticum auctorem cataractam cinctum
  • Delictum despectum dictatum dictum
  • Distinctum ductum filictum fructum
  • Lectum luctam luctatorem noctem
  • Octo planctum refectum respectum
  • Sanctitatem strictum tectum tractare tructam
 • 30. Si nkopa
  • Barruko azentodun aurreko bokaleak desagertzen dira, - A - kenduta ( sinkopa )
  • Amaricare aperire benedictum bonitatem
  • Carricare civitatem collocare comparare
  • *consutura crudelitatem delicatum eremitam
  • Fabulatorem follicare honorare iterare
  • Laborare litteratum maledictum operare
  • Pectoralem populatum saecularem solidare veritatem
 • 31. MN -, - NG -, - GN -, - ND -, - NI -, - NE - + bokal ” > /ñ/
  • “ - MN -, - NG -, - GN -, - ND -, - NI -, - NE - + bokal ” palatalizatzen dira > /ñ/ ematen.
  • Multzo hauek kultismoetan mantentzen dira.
  • Araneam Britanniam calcareum cuneam
  • Damnum dominum extraneum grunditum
  • Lignum magnum pineam praegnare
  • Pugnum quinionem scamnum scrinium
  • Seniorem signa somnum stagnum
  • Stamineam tam magnum tangere vineam
 • 32. “ AU -” > “ o ”
  • “ - AU -” multzoa, nahiz eta –AL+konts. - multzotik eratorri > “ o ” ematen du. (/au/ > /o/ eta /al/+konts > /au/ > o + konts.)
  • Alterum aucam audire aullam
  • Aurificem aurum ausare aut
  • Baucalem calcem caudam caulem
  • Causam cautum falcem laudare
  • Lautiam *lautianum Maurum paucum
  • Pauperem pausare saltum taurum
  • thesaurum
 • 33. Metatesi
  • Metatesi a) sinplea : soinu bat lekuz aldatzen da. b) elkarrekikoa : bi soinu lekua trukatzen dute, kontaktuan egonez gero =“ interversión ”
  • acerem animalia appectorare capitulum
  • Catenatum crocodilum crustam graphium
  • Integrare integratum inter miraculum
  • Parabolam *pectorina periculum piperem
  • Praesaepem pro quattuor semper
  • Sibilare spatulam super teneru
 • 34. (/ ŭ/ > /o/) .
  • “ U ” motza azentugabegoak “ o ” ematen du. (/ ŭ/ > /o/) . Kultismoetan mantentzen da.
  • Angustare cucullum cuminum cumulatum
  • Curtare curvare ducalem duplare
  • Duplicare epistulam gubernare gulosum
  • Lucratum nucalem putare recuperare
  • Sturninum subornare superare superbiam
  • Superponere supersedere supportare umbiculum
  • urticam
 • 35. Sinkopa
  • Erromantze multzo kontsinantiko batzuk “ Sinkopa ” jasan ondoren horrela ematen dute:
  • -c´l-, -g´l-, -t´l- > -j-
  • (/-k´l-/./-t´l/. > /-j-/)
  • Kots+c´l-, -g´l-, -p´l > -ch-
  • (konts+ /-k´l-/./-g´l-/./-p´l-/ > /- č-/)
 • 35. arau b
  • Acuculam annuculum apiculam articulum
  • Auriculam butticulam cernicula cingulum
  • Claviculam cubiculum faculam folliculum
  • Graculum lenticulam oculum oviculam
  • Pellicula regulam sorticulam speculum
  • Tegulam trunculum vetulum *vinciculum vulpeculam
 • 36. (/ai/>/e/: [ai]>[ei]>[e])
  • - AI - diptongoak, –AE-tik eratorria, “ e ” ematen du.
  • (/ai/>/e/: [ai]>[ei]>[e])
  • -ARIUM/ -AM > ario/-a > ero/-a
  • Basiare calidarium Caprariam carnarium
  • Cerarium cocturarium cuparium dentariam
  • Facturam ferrarium granarium lactosam
  • Laicum lignarium magistrum malefactorem
  • Operarium primarium quadraginta ripariam
  • Sagitarium salarium solitarium thesaurarium
  • tractum
 • 37. Disimilazioak
  • Disimilazioak : a) partzialak soinua edo silaba aldatzen da “imitazioz” b) soinua edo silaba desagertzen da horrexegatik.
  • Animam aratrum arborem arboretam
  • Carcerem commilitonem communicare fragrantem
  • Immunem laetitiam lilium marmorem
  • Proprium proram prorsam prostare
  • Quinquaginta roborem solstitium stercorare
  • Stultitiam taratrum temperare tripartitionem
  • triticum
 • 38. “– LL -, LE+bok ” > “ ll ” , “ j ”
  • Barruko “– LL -, LE+bok ” palatalizatu ziren, “ ll ” edota “ j ” ematen.
  • (/-l/+yod>/-j-/,/-x-/)
  • Alienum alium battualia cilia
  • Concilium consilium cordolium despoliare
  • Erviluam filium folia humiliare
  • Malleolum meliorem milium milia
  • Molliare mortualia mulierem muralia
  • Paleam taleare taleolam victualia virilia
 • 39. H iatoak > Ø
  • Latindar eta erromantze hiatoak desagertzera jotzen dute.
  • Kontrakzioz : bok + bok = bok
  • Diptongoak eginez.
  • Metatesi jasoz.
  • Bi bokaletatik bat galduz.
 • 39. arau b
  • Aream basium coagulare coagulum
  • Cogitare comedere cooperire digitum
  • Duos fastidium februarium fidem
  • Frigidum glaream manuaria ostream
  • Pedem puteolum rubeum sedere
  • Sibi sigillare sigilum temporaneum
  • tibi
 • 40. “ E ” > “ I ”
  • Kasu batzutan “ E ” latinak gaztelanian “ I ” ematen du.
  • “ É” zenean (azentoduna)
  • “ E” zenean (azentogabekoa)
  • Adducere adhaerare adscribere affluere
  • Calamellum carpentarium castellum cereum
  • Cingere concludere concurrere decembrem
  • Defunctum denarium deputatum fervere
  • Gregem legem meam regem
  • Scandere
 • 41. Epentesi
  • Epentesi : Batzutan sinkoparen eraginaz, kontsonante multzo arraroak sortzen dira, beste kontsonante bat sartuz.
  • Alaudam brochum cinerare colluminare
  • *faminem feminam *ferruminem *figicare
  • Foliatilem hominem humilem *leguminem
  • Luminaria maculam mattianum nominare
  • *praenominem *pronominem rememorare seminare
  • Staminem stellam stuppaculum tremulare
 • 42. B este asimilazio ak
  • Gaztelanian beste asimilazio batzuk ematen dira.
  • Adscriptum aptare comitatum comitem
  • Exsecrabile exsequias exsistire exspectatorem
  • Exspirare exspoliare exstingire exstirpare
  • Exsudare exsultationem limitare postcaenium
  • Postpositum rupturam saeptum scriptorium
  • Sculptorem semitam semitarium septem
  • temptare
 • 43. Latineko “h”
  • Latin klasikoan aspirazio motel bat zegoen,“ H ” bitartez adierazitakoa. Galdu zen eta XVII mendean hasi zen idazten .
  • Abhorrescere erilem Hamilcarrem Hannibalem
  • Harenam Harmodium Harmoniam harpam
  • Harundineum haruspicem Hasdrubalem hastam
  • Helenam helleborum hendiadys horminum
  • Incohare inflare operam ossum
  • Prehendere
 • 44. Hasierako “ I ” kontsonantikoak > ( /j-/ )
  • Hasierako “ I ” kontsonantikoak ( /j-/ ) honakoa emaitzak eman ditu:
  • Kontsonante bezala mantendu da / a /, / e / azentodunen aurrean / y / fonema grafia y.
  • /a/, /e/ azentubageko osten galdu egin da.
  • /o/, /u/ aurrean /x/ eman du, grafia j
  • Adiunctum lacchum iacere iaztare
  • Iam iambum Iapetum imiperum
  • iniustum iocum Iovem Iovis
  • Iubilaeum iubilationem Iudaeam Iulium
  • Iumentum iunceam iuncum Iunium
  • Iuppiter Iurare iustitiam iuventutem
  • praeiudicium
 • 45. (/o/ > /u/)
  • Salbuespen gisa “ O ” “ U ”-ra pasatzen da. (/o/ > /u/)
  • Cognatum complere completum doctum
  • Dormientem foraneum iocatum iocularem
  • Localem locellum mollire nodosum
  • Nodum orditum polire politorem
  • Politum polypum pollicarem sortitum
  • Tofum tollere tondere tonsum
  • torcularem
 • Bibliografia
  • M.V. Bello Berlin et alii. “ Verba ”. Ediciones Clásicas. Madrid. 1998
  • Fernando Lázaro Carreter “ Diccionario de términos filológicos ”. Ed. Gredos. Madrid. 1974.
  • UZEI “ Hizkuntzalaritza 1 eta 2 ”. Elkar argitaletxea.
  • Zerozertarako balio dizula espero dugu.
  • VALE!!!