Fråga: Ditt svar
Datum inskickad: 01.01.1980 00:00:00
1. LEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
1.1 Vision: Förskolan/skolan har inge...
anpassat pedagogiskt arbete. Pedagogerna är medvetna om teknikens potential, men är inte alltid
i stånd att omsätta detta ...
på ett kreativt sätt, men det saknas metoder och rutiner för att dela erfarenheter och kunskap.
Barn/elever kan inte själv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

It i-frskola-och-skola -bjrklinge-och-skuttunge-skolor-244929

70
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
70
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

It i-frskola-och-skola -bjrklinge-och-skuttunge-skolor-244929

  1. 1. Fråga: Ditt svar Datum inskickad: 01.01.1980 00:00:00 1. LEDNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Vision: Förskolan/skolan har ingen gemensam vision som ger stöd till en pedagogisk användning av IT i undervisning och lärande. [111] 1.2 Strategisk ledning: Ledningen tar ett tydligt ansvar för att leda förskolan/skolans arbete med att integrera IT i lärandet, men ledningsarbetet sker i huvudsak informellt och endast i mindre grad på en strategisk nivå i form av planer och systematisk utvärdering av måluppfyllelsen. Sambandet mellan visioner, planer, långsiktiga mål för IT och det faktiska ledningsarbetet är svagt. [123] 1.3 IT-strategi: Förskolan/skolan saknar gemensam strategi och planering för IT. [131] 1.4 Förankring av strategi och planering: Förskolan/skolans IT-strategi och planering är inte förankrad bland pedagogerna. [141] 1.5 Ekonomi och budget: Förskolan/skolan har börjat planera för IT i budgeten på ett mer medvetet sätt, men utveckling och återinvesteringar baseras endast på nuvarande behov. Budgeten bidrar inte till en effektiv styrning av arbetet med IT. [152] 2: FÖRSKOLAN/SKOLANS RESURSER 2.1 Fysisk miljö: Förskole/skolmiljön är i viss mån anpassad till den pedagogiska plattformen för användning av IT i lärande och undervisning. [213] 2.2 Datorer, digitala verktyg och infrastruktur: Tillgången till datorer, Internet och olika digitala verktyg är tillräcklig för att ge stöd till den pedagogiska praktik som gäller för lärande, undervisning och organisation. [223] 2.3 Digitala lärresurser: Förskolan/skolan använder ett brett men lite slumpmässigt urval av digitala lärresurser som ger stöd till arbetet inom lärande och undervisning. [233] 2.4 Drift och support: Den tekniska supporten är tillräcklig. Det förekommer ibland att tekniska problem inte blir lösta tillräckligt snabbt, vilket får konsekvenser för lärande och undervisning. Det finns en viss planering för drift, support och förvaltning. [243] 3. KARTLÄGGNING OCH PLANERING 3.1 Kartläggning av förskolan/skolans behov av IT-utveckling: Förskolan/skolans utvecklingsbehov är i viss grad kartlagda och beskrivna i förhållande till verksamhetens prioriteringar och planer för IT. [312] 3.2 Kartläggning av pedagogernas färdigheter och behov av kompetensutveckling: Det genomförs vissa kartläggningar av pedagogers fortbildningsbehov i IT, ofta i samband med att man ska börja använda nya program eller system. Fokus är på färdigheter i IT, inte användning av IT för att utveckla lärande och pedagogiskt arbete. [323] 3.3 Planering av IT i lärande och undervisning: En del pedagoger planerar hur de ska använda IT ur ett pedagogiskt perspektiv, men det är stor variation mellan pedagogernas användning av IT. [332] 3.4 Utveckling av barn/ elevers digitala kompetens: Förskolan/skolans planer för att utveckla barn/ elevers digitala kompetens är ofullständiga och täcker endast i liten grad läroplanens krav. [342] 3.5 IT och anpassad undervisning: Förskolan/skolan känner till möjligheterna att använda IT i page 1 / 3
  2. 2. anpassat pedagogiskt arbete. Pedagogerna är medvetna om teknikens potential, men är inte alltid i stånd att omsätta detta i praktiken, t.ex. på grund av bristande kompetens eller tillgång på resurser. [353] 3.6 IT som stöd för bedömning, redovisning och dokumentation: Det finns en genomarbetad strategi för användningen av IT för bedömning, redovisning och dokumentation av barn/elevers lärprocesser/resultat. Den är genomförd på ett sätt som gör det möjligt att kontinuerligt följa utvecklingen, sätta upp nya mål och redovisa till barn/eleven, vårdnadshavare och andra intressenter. [364] 4: DIGITAL KOMPETENS OCH INTEGRITET 4.1 Användning av IT i lärande och undervisning: En del barn/elever har färdigheter och kunskaper som ger dem möjlighet att använda IT i sitt lärande för att nå sina mål, hitta och värdera information och använda digitala verktyg för att lösa problem. Enstaka pedagoger använder IT i lärande och undervisning, men barn/elevers tillgång är beroende av individuella pedagoger. IT har en begränsad påverkan på barn/elevers lärande och utveckling. [412] 4.2 Att utveckla barn/ elevers digitala kompetens: En del pedagoger utgår från barn/elevers erfarenheter när IT ska användas, men de flesta barn/elever blir inte tillräckligt utmanade av IT-användningen. Färdigheter betonas på bekostnad av kunskap och förståelse. Många barn/elever gör framsteg när det gäller IT-kompetens, men en stor grupp gör inga eller begränsade framsteg. [422] 4.3 Effektiv och säker användning av digitala lärresurser: Ett fåtal barn/elever är medvetna om frågeställningar som är förknippade med en säker användning av IT. De har inte tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna använda digitala resurser på ett säkert sätt. [431] 4.4 Personskydd, integritetsfrågor: Förskolan/skolan är medveten om att lagstiftningen kan påverka användningen av IT, och ett fåtal pedagoger arbetar för att skydda integritet och personuppgifter, men detta sker inte systematiskt. Frågor om personlig integritet tas inte upp i förskolan/skolans planer och dialogen med barn/elever kring dessa frågor är nästan obefintlig. Det saknas rutiner kring registrering och användning av personuppgifter. [442] 5: PEDAGOGISKT ARBETE 5.1 Elevernas påverkan på användning av IT, deras självförtroende och självständighet: Barn/elever medverkar ibland i beslut som gäller när och hur de ska använda IT i det egna arbetet, men detta är beroende av den enskilda pedagogen. Många barn/elever kan fatta självständiga beslut om sin IT-användning och de kan på egen hand föra över IT-kunnande från ett område/ämne till ett annat. Barn/elever har växande förväntningar om att kunna använda IT som en naturlig del av sitt lärande. [513] 5.2 Attityder till och användning av IT i lärandet: IT-användningen hjälper vissa barn/elever att utveckla sina kreativa förmågor. De börjar bli noggrannare med detaljer och presentationer men har få tillfällen att visa detta. För enstaka barn/elever påverkar IT-användningen deras självuppfattning, motivation och förstärker deras attityder till lärande. [522] 5.3 Pedagogstyrd användning av IT: De flesta barn/elever blir engagerade när de använder IT och samarbetar ofta, men det förekommer en hel del ofokuserat informationssökande och en del barn/elever ägnar sig åt annat än det avsedda. [533] 5.4 Kreativitet: Enstaka pedagoger har kompetens som ger barn/elever möjlighet att använda IT page 2 / 3
  3. 3. på ett kreativt sätt, men det saknas metoder och rutiner för att dela erfarenheter och kunskap. Barn/elever kan inte själva skapa kunskap och nytt innehåll. [542] 6. ORGANISATION, KOMMUNIKATION OCH UTVÄRDERING 6.1 Kommunikationsstrategi: Det finns en strategi för hela förskolan/skolan för att effektivisera den interna kommunikationen med hjälp av IT. Den är i stort sett accepterad av både personal och förvaltning. verksamheten har börjat använda IT för extern kommunikation. Personalen använder IT för administration, budget och planering. IT-systemen gör det möjligt att använda data och dela resurser. Skolans strategi för informationshantering identifierar och prioriterar tydligt resurser, roller och ansvar. Genomförandet sker på ett strukturerat sätt. [613] 6.2 Utvärdering av lärande och undervisning med IT: De enstaka utvärderingar som genomförs fokuserar på tillgång, resurser och IT-färdigheter i stället för påverkan på lärande och undervisning. Förskolan/skolan har påbörjat en genomgång av läroplaner och kursplaner för att se hur IT kan användas i lärande och pedagogiskt arbete. Resultatet har dock ännu inte blivit en del av planeringsarbetet. [622] 6.3 Delning av erfarenheter av IT: Många i personalen är engagerade i utvecklingen av nya arbetssätt med stöd av IT. Resultatet blir ibland en del av planeringen och erfarenhetsdelning sker över större delen av förskolan/skolan. [633] 6.4 Kompetensutveckling: Det finns tecken som tyder på att pedagogernas professionella IT-utveckling har positiva effekter för både pedagogerna som individer som på lärande och pedagogiskt arbete, och att förskolan/skolan som organisation presterar bättre. [643] 6.5 Organisationen: Användningen av IT har förbättrat arbetssätt och arbetsformer, och organisationen är anpassad till nya verktyg och kommunikationsmönster. Arbetet är mer effektivt och målinriktat. [653] page 3 / 3 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×