IES .......        Curs 2011/2012       Departament d’Orientació             GUIA DE RECURSOS  ...
IES .......        Curs 2011/2012       Departament d’Orientació   a) REINCORPORACIÓ AL SISTEMA EDUCATIU...
IES .......         Curs 2011/2012           Departament d’Orientació           PROGRAMES DE...
IES .......      Curs 2011/2012              Departament d’Orientacióa.2.- CENTRES DEDUCACIÓ DE PERSONE...
IES .......       Curs 2011/2012          Departament d’OrientacióL’ESPA és únicament presencial. Per tant,...
IES .......           Curs 2011/2012             Departament d’Orientació       a.3.- Inici...
IES .......         Curs 2011/2012         Departament d’Orientació   CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PRO...
IES .......      Curs 2011/2012         Departament d’Orientació   a) CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I INS...
IES .......        Curs 2011/2012      Departament d’Orientació   b.2.- Les Escoles - Taller:Son programe...
IES .......         Curs 2011/2012         Departament d’Orientació  c) TÈCNIQUES ACTIVES PER LA RECER...
IES .......           Curs 2011/2012           Departament d’Orientació           COM CON...
IES .......         Curs 2011/2012          Departament d’Orientació    EL CURRÍCULUM VITAE    És...
IES .......   Curs 2011/2012    Departament d’Orientació COM SUPERAR  UNA ENTREVISTA DE TREBALL         ...
IES .......        Curs 2011/2012          Departament d’Orientació   a)ADRECES D’INTERÈS       ...
IES .......        Curs 2011/2012           Departament d’Orientació       CENTRE        ...
IES .......        Curs 2011/2012          Departament d’Orientació                   ...
IES .......           Curs 2011/2012            Departament d’Orientació              ...
IES .......        Curs 2011/2012          Departament d’Orientació             INFORMACIÓ J...
IES .......          Curs 2011/2012           Departament d’Orientació                ...
IES .......  Curs 2011/2012      Departament d’Orientació                Notes            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Guia de recursos 11 12 orientadores

455 views
336 views

Published on

guia d'orientació

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
455
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Guia de recursos 11 12 orientadores

 1. 1. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació GUIA DE RECURSOS SI VULL DEIXAR L’INSTITUT, QUÈ PUC FER?Si tens 16 anys, tens ledat per iniciar-te en el món del treball; aquesta pot ser unasortida adequada si de veritat no vols seguir estudiant, però ara que et decideixesa donar aquesta passa, hauries de saber unes quantes coses importants que etpodran ajudar en la teva transició a la vida adulta i activa:Hauries de saber : a)Que en qualsevol moment pots reincorporar-te al sistema educatiu. a.1.-Cursant un Programa de PQPI o CAPI. a.2.- Estudiant a ESPA (educació secundària per adults). a.3.- Cursant un cicle de Formació Professional de grau mitjà presentant-te a la prova d’accés. b)Que pots iniciar cursos de Formació Ocupacional i Inserció Laboral: b.1.-Els cursos de Formació Ocupacional del SOIB. b.2.-Les Escoles – Taller c)Tècniques actives per la recerca de feina d)Adreces d’interès. 1
 2. 2. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació a) REINCORPORACIÓ AL SISTEMA EDUCATIU Amb 16 anys i sense lobtenció del Graduat en Educació Secundària, podries: a.1.- Iniciar un Programa de qualificació professional inicial (als Instituts de Secundària) o un Programa CAPI (Curs d’aprenentatge professional inicial, ofertades per Ajuntaments) : Aquests programes representen les competències professionals pròpies d’unaqualificació de nivell 1 de l’estructura actual del Catàleg nacional de qualificacionsprofessionals. Destinats a aquelles persones de 16 a 21 anys, que no han obtingutel Graduat en secundària ni cap titulació professional, necessiten accedirràpidament al mercat laboral o es troben en risc d’abandonament dels estudis.Titulació: Els alumnes que superin els mòduls obligatoris d’aquests programesobtenen una certificació acadèmica expedida per lAdministració educativa (en elqual consta el nombre total d’hores cursades, les matèries i les qualificacionsobtingudes. Aquest certificat el/la capacita per accedir al món laboral i exercirtasques d’acord amb el seu nivell de qualificació). Aquesta certificació dóna dret aqui ho sol·liciti a l’expedició per part de l’administració laboral del certificatprofessional corresponent. Així mateix, lalumnat que després d’haver cursat unprograma de qualificació professional amb els mòduls voluntaris obté el títol degraduat en educació secundària.Accés a altres estudis: Lalumnat que obtinguin el títol de graduat en educaciósecundària obligatòria mitjançant aquests programes tindran l’accés directe acicles formatius de grau mitjà i a altres estudis.Lalumnat que superi únicament els mòduls obligatoris podran prosseguir estudis deformació professional del sistema educatiu si superen la prova d’accés a ciclesformatius de grau mitjà. Quan la nota mitjana dels mòduls obligatoris (primercurs) sigui de 8 o més es passarà directament al CF de grau mitjà que es desitgi,sense necessitat de fer la prova daccés.Per a l’accés a aquest programes es necessita un informe elaborat pel departamentd’orientació del centre on sestà matriculat/ada , que es fa a partir de la proposta del’equip de professorat de l’alumne/a i molt especialment del tutor/a, i per tant s’ha decomunicar quan abans al tutor/a de la intenció d’inscriure’ns en un d’aquests programes. 2
 3. 3. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL * ENTITAT OFERTA Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes IES Sa Colomina microinformàtics. Auxiliar de manteniment d’electromecànica de vehicles IES Isidor Macabich Auxiliar de serveis de restauració. IES Sa Blanca Dona Auxiliar de dependent de comerç. Auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes IES Santa Maria microinformàtics. IES Algarb Operari de jardins, vivers i parcs. Auxiliar d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions IES Xarc Auxiliar d’oficina. IES Balàfia Auxiliar de serveis de restauració. Auxiliar d’activitats marítimo-pesqueres . IES Sant Agustí Auxiliar doficina.IES Quartó de Portmany Auxiliar de perruqueria. Escola d’Arts Auxiliar de fusteria. •Per alumnat amb necessitats educatives especials ENTITAT OFERTA IES Isidor Macabich Ajudant de restaurant i barProgrames CAPI ENTITAT MODALITAT PROGRAMA *Ajuntament de Santa Eulària Auxiliar de cuinades Riu TPAC Auxiliar de lampisteria i climatització domèsticaAjuntament de Sant Antoni de Auxiliar de cuina TPACPortmany Auxiliar de pastisseriaAjuntament de Sant Josep Auxiliar de manteniment TPAC delectromecànica de vehicles* pendents daprovació, pot haver-hi canvis. 3
 4. 4. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientacióa.2.- CENTRES DEDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES (CEPA)ESPA (Educació Secundària per a Persones Adultes).La majoria d’alumnes d’aquesta modalitat cerquen una nova oportunitat per obtenirel títol de Educació Secundària i poder reincorporar-se al sistema educatiusecundari ordinari a través d’un Cicle Formatiu o un Batxillerat, o bé perquè lesseves circumstàncies laborals per formalitzar un contracte laboral li exigeixenaquest títol.AccésEn principi l’accés a l’ESPA és amb 18 anys. L’accés a menors d’aquesta edat es faen casos excepcionals i sempre amb una autorització de la Conselleria d’Educació,prèvia instància (el model d’instància el proporciona el mateix centre) :L’alumnat d’ESPA ha de tenir 18 anys o complir-los el mateix any en què esmatricula. Excepcionalment poden matricular-se alumnes de 16 o 17 anys si tenenun contracte laboral en vigor .EstructuraL’ESPA consta de 4 nivells o mòduls, equivalents acadèmicament als quatre cursosd’ESO, tot i que presenta una sèrie de diferències importants. Aquests quatrenivells són : Mòdul 1 (1r ESO), Mòdul 2 (2n ESO), Mòdul 3 (3r ESO) i Mòdul 4(4t ESO). Cada mòdul consta de quatre camps de coneixement: Comunicació (queinclou català, castellà i anglès), Matemàtiques, Ciències Socials, i CiènciesNaturals. En total es cursen 6 assignatures. Mòdul Camp de coneixement 1 Comunicació : català, castellà i anglès. 2 Societat, 3 Matemàtiques 4 Natura.DuradaCada mòdul té una durada quadrimestral (setembre – febrer, febrer –juny). No hiha límit de convocatòries i el que s’aprova es manté aprovat sempre.MatrículaLa matrícula és al mes de setembre i a principis de febrer. A l’hora de formalitzarla matrícula es convaliden les matèries superades de cada curs, a partir de ladocumentació acadèmica que presenta l’alumne/a. No és necessari matricular-se alcurs complet sinó que es poden cursar també assignatures soltes.En cada matèria, es promociona al mòdul següent quan s’aprova l’anterior.Horari: de tarda. 4
 5. 5. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’OrientacióL’ESPA és únicament presencial. Per tant, és obligatori assistir a classe. Un nombreelevat de faltes d’assistència, encara que siguin justificades, comporta la pèrduadel dret a l’avaluació contínua. L’alumne només tindrà dret a una prova final.AL CENTRE DEDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES també hi pots estudiar:  Ensenyaments Inicials  Preparació per a laccés a les proves daccés per CF grau Superior.  Preparació per a laccés a la Universitat.  Català.  Castellà per a estrangers.  Idiomes estrangers.  Informàtica. Altres tallers : tall i confecció, i dibuix i pintura...On es pot cursar: CEPA Pitiüses www.cepapitiuses.comEnsenyaments a Distància ESPAD (Educació Secundària Per Adults a distància): BAD (batxillerat a distància)El funcionament daquests ensenyaments és el mateix, però aquí l’assistència aclasse no és obligatòria . Es recomana assistir a les tutories de les diferentsmatèries on es rep l’assessorament del professorat.On es pot cursar: IES Santa Maria d’Eivissa http://www.iessantamariadeivissa.es Si t’interessa ampliar la informació sobre lAPRENENTATGE PERMANENT: http://aper.caib.es 5
 6. 6. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació a.3.- Iniciar un Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb PROVA DACCÉSL’objectiu de la Formació Professional Específica és dotar d’habilitats,coneixements i capacitats per exercir una determinada professió. Els contingutsdels cicles formatius són exclusivament professionals. La durada s’estableix enhores de formació fins a 2000 hores lequivalent a dos cursos escolars i amb untrimestre de formació pràctica a empreses.Accés:•Directe, amb el GES (Graduat en Educació Secundària).•Amb una prova daccés si compleixes alguna de les següents condicions: •Tens 17 anys o els compleixes dins l’any natural de la celebració de la prova. •Acreditar, almenys, un any d’experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu. •Haver superat un Programa de Qualificació professional inicial. Es tenen en compte les qualificacions obtingudes en el programa.CONTINGUTS DE LA PROVA DACCÉSLa prova d’accés té com a referència les competències bàsiques consideradesimprescindibles que s’estableixen en els ensenyaments mínims de leducaciósecundària obligatòria: competència en comunicació lingüística, competència social iciutadana, competència matemàtica i competència en el coneixement i la interaccióamb el món físic.Estructura de la prova:La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà és lamateixa per a tots els cicles i queda estructurada en les tres parts següents: Part lingüística - Llengua castellana - Llengua catalana Part social - Ciències socials Part cientificotecnològica - Matemàtiques - Ciències de la naturalesa o Tecnologia (a triar per l’aspirant) Si t’interessa ampliar la informació la pots trobar a: http://formacioprofessional.caib.es 6
 7. 7. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ A EIVISSA-FORMENTERA CICLES CENTRE IES Sa Colomina Sistemes microinformàtics i xarxes. IES Santa Maria Perruqueria Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural IES Algarb (Sant Jordi) Cures auxiliars d’Infermeria Farmàcia i parafarmàcia Atenció sociosanitària Gestió administrativa IES Blanca Dona (Eivissa) Comerç Electromecànica de vehicles i automòbils. Instal·lacions de telecomunicacions. Instal·lacions elèctriques i automàtiques. Muntatge i manteniment d’instal·lacions de IES Isidor Macabich (Eivissa) fred, climatització i producció de calor. Serveis en restauració. Cuina i gastronomia. Gestió Administrativa. Treballs forestals i de conservació del medi IES Xarc (Santa Eulària) natural. Gestió Administrativa. IES Quartó de Portmany Cuina i gastronomia. IES Marc Ferrer (Formentera) Gestió administrativa Ebenisteria artística Escola d’ART (Sant Jordi) Forja artística 7
 8. 8. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació a) CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL. b.1.- Cursos de Formació PER A L’OCUPACIÓ del SOIB:Què és ?Són cursos d’especialització per a desenvolupar una ocupació, consistents enmatèries teòriques i sobretot molt pràctiques. També hi ha tota una sèrie decursos de formació de caràcter general per a millorar la formació personal(idiomes, eines informàtiques, .....)Ofereixen una formació dirigida a persones adultes en situació d’atur iTREBALLANT, majors de 16 anys , per a què millorin la seva formació professionali s’obrin les portes del treball.Són gratuïts. Normalment són impartits per entitats privades amb l’organització isubvenció de la Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear i de la UnióEuropea.En acabar s’obté una acreditació de la capacitat adquirida. Tant l’oferta delscursos com la seva durada és molt variable.Què necessitem per inscriure’ns?Tenir més de 16 anys. Estar inscrit al SOIB (Servei d’Ocupació de les IllesBalears); per acreditar-ho s’ha d’estar en possessió de la targeta de demandantd’ocupació, que s’expedeix a les oficines del SOIB/INEM *On informar-nos sobre l’existència d’aquests cursos?Pots anar personalment al servei dorientació del SOIB, al centre de Formació deBlancadona, al servei Eivissa-Ocupació, o a altres serveis dorientació del municipi.Una altra via és mirar diàriament la premsa local, ja que són d’oferta pública i ésobligada la seva publicació.També cal que sàpigues que hi ha un Servei d’Orientació de l’Ajuntament d’Eivissa,que a més d’informar-te dels cursos, assessoren sobre la recerca activa de feina,Eivissa-Ocupació. Aquesta mateixa funció l’acompleix el servei COFISOL pelsciutadans i ciutadanes de la resta de municipis de l’illa. 8
 9. 9. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació b.2.- Les Escoles - Taller:Son programes d’ocupació i formació, en els quals els/les joves aturats/des rebenuna formació professional ocupacional en alternança amb la pràctica professional,amb la finalitat de facilitar la inserció laboral.REQUISITS D’ACCÉS i INSCRIPCIÓ: Persones en situació d’Atur, inscrites a l’oficina d’ocupació. Edat entre 16 i 24 anys. Els interessats/des es poden inscriure en qualsevol moment, si no hi ha places , sapunten en llista d’espera. El fet d’estar en una Escola Taller et possibilita matricular-te a l’Escola d’Adults, sent menor de 18 anys.DURACIÓ2 anys (4 fases de 6 mesos): 1ª fase cobren una beca de 6 €/dia 2ª, 3ª i 4ª fase contracte en formació (aprox 450 € bruts.)HORARIDe 7,30 hores a 15,30 horesCONTINGUTS FORMATIUS:Formació professional, Formació bàsica per obtenir el GES, Orientacióprofessional, Prevenció de riscs laborals, InformàticaAra mateix existeixen vàries Escoles Taller, l’oferta va variant així que cal estaratent/a : ESCOLA-TALLER * Oficis On informar-te: Escola – Taller “Can c/Aubarca, 22, local núm. Restauració del Patrimoni Tomeu“ de l’Ajuntament 4 baixos . Eivissa (Picapedrer) d’Eivissa Tel. 971194331.Escola – Taller “Es Tancó” Consell insular Horticultura i fruticultura del Consell d’Eivissa i Av. Espanya, 49, 3r Eivissa ecològica Formentera. Tel. 971195569Escola – Taller “Sa Talaia ” Escola Can Blau. Manteniment i reparació Ajuntament de Sant Sant Agustí. d’edificis. Josep Tel 971360384 Centre juvenil. c/SantEscola taller “Es llaurador” Restauració àrees Llorenç, 16 Sta Eulària de l’Aj Sta Eulària degradades Tel. 971319065 * Pendents de canvis en loferta. 9
 10. 10. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació c) TÈCNIQUES ACTIVES PER LA RECERCA DE FEINASi tens 16 anys has assolit l’edat mínima laboral. Una de les opcions que pots triarés la de cercar feina. Si tries aquesta opció i no tens facilitat per trobar feina através de familiars o amics, pots cercar-la acudint als serveis dorientació delmunicipi: Eivissa Ocupació*, al Servei d’Orientació del SOIB, a les oficinesd’informació juvenil* CIJE o CIJAE, o als mitjans de comunicació en la secciód’anuncis.Igualment, pots sol·licitar feina presentant la teva candidatura i currículum a lesempreses que vulguis. Per a buscar feina has de conèixer una sèrie de coses, com per exemple: L’Oficina del SOIB/INEM : El SOIB és un servei públic i gratuït d’ocupació que té com a finalitat la intermediació en el Mercat de Treball, la gestió i promoció de la Formació Ocupacional i la gestió i reconeixement de les Prestacions per desocupació en les seves modalitats contributiva i assistencial. Què és una Borsa de treball: Són serveis que pretenen facilitar la incorporació de les persones inscrites, al món laboral. És un lloc on qui té interès a treballar, pot deixar-hi el seu currículum, amb la possibilitat que quan sorgeixi un treball que s’adeqüi al seu perfil, el citaran per una entrevista de treball amb l’empresa que precisi dels seus serveis. Hi ha empreses que tenen la seva pròpia borsa de treball. Què és una Empresa de Treball Temporal: Són empreses privades amb ànim de lucre que es dediquen a satisfer temporalment les necessitats de personal, imprevist i urgent d’altres empreses. Actuen com a mediadores entre l’empresa que ofereix l’oferta d’ocupació i qui ho demana, el treballador. Solen ésser treballs amb una contractació temporal molt curta, podrien servir-te per adquirir experiència professional en un determinat sector. Un sindicat: És una institució que s’encarrega de defensar els drets dels treballadors/es. Has de saber que els sindicats estan per a vetllar pels teus interessos i garantir que els teus drets siguin respectats. Als sindicats hi trobaràs un grapat de serveis com un departament jurídic, servei d’informació, orientació, programes de formació ocupacional, ... i també ajuda i resposta als teus dubtes i inquietuds. Com contestar a una oferta de treball: Cal que tinguis coneixement d’alguns recursos per a buscar treball, com són: la Carta de presentació, el Currículum vitae, així com les eines per tal de superar una entrevista de treball. 1
 11. 11. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació COM CONTESTAR A UNA OFERTA DE TREBALL? Un cop triat lanunci o el treball que ens paregui adequat, la següent passaés enviar la nostra resposta interessant-nos pel lloc de feina, incloent els següentsdocuments: •Una carta de presentació; •El currículum vitae personal; •En el seu cas, tota la documentació que ens demanin: certificats, fotografies,… LA CARTA DE PRESENTACIÓ La principal missió d’aquesta és la d’introduir el currículum vitae, així comdonar una primera imatge positiva i atractiva de nosaltres mateixos, i tractant decaptar latenció de la persona que realitza la selecció. Per a redactar la carta de presentació solen utilitzar-se diferents formats,però aquí en deixem un que pot servir de guia. Dades del remitent: Nom i Llinatges Direcció Telèfon Lloc, dia, mes i any Dades de lempresa destinatària Referència (si sindica a loferta) Benvolgut/da Sr/Sra: El motiu de la present és contestar a la seva oferta de treball de ….. …………………. publicada en el diari ………………. del dia …………. Em consider capacitat/da per optar a aquest lloc, pel que quedaré a lespera de les seves notícies per a concertar una entrevista o participar en el corresponent procés de selecció. Atentament, Adjunt C.V. (Signatura) 1
 12. 12. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació EL CURRÍCULUM VITAE És un document on es recullen les dades més rellevants de la persona. Elprimer a tenir en compte és que sha dadaptar al lloc de feina, destacant totesles qualitats personals i professionals que siguin dinterès. Per tant, per a cada llocde feina és necessari elaborar un currículum actualitzat i adaptat a lescaracterístiques concretes daquella feina.Característiques dun bon currículum: Breu: Ha de tenir un titulars que captin latenció. Positiu: Hem de donar una imatge professional i mai no exposar situacions negatives o íntimes. Estructurat: Cal ordenar la informació amb la finalitat de facilitar la lectura CURRÍCULUM VITAE DADES PERSONALS Fotografia -Nom i llinatges (si la demanen) -Direcció -Telèfon -Data de naixement(edat) FORMACIÓ ACADÈMICA -Anys destudis - títol - centre destudis - localitat (del més recent fins el més antic) FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA -Altres cursos, cursets, seminaris: mecanografia, informàtica, anglès, cursos despecialització. (en el mateix ordre: any, títol, centre destudis, localitat: concretant les matèries estudiades i/o pràctiques realitzades) -Nivell didiomes (no els cursos didiomes, a no ser que siguin a lestranger) -Coneixements dinformàtica (domini de programes…) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL -Formació en Centres de Treball: durada, entitats on shan dut a terme les pràctiques, i funcions i tasques que shan realitzat (alumnat de cicles formatius) -Treballs realitzats: dates, durada, empresa, departament, categoria, tasques principals. (com encara ets molt jove i la teva experiència pot ser sigui nul·la o molt limitada, pots indicar petits treballs que hagis fet, per exemple en una empresa familiar, o altres etc …) ALTRES DADES -Possessió del carnet de conduir i vehicle propi -Disponibilitat per a viatjar -Referències disponibles (es facilitaran referències a petició) http://www.xtec.es/aulanet/ud/cf/curriculum/index.htm 1
 13. 13. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació COM SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TREBALL 1
 14. 14. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació a)ADRECES D’INTERÈS CENTRE ADREÇA INFORMACIÓ SOBRE… FORMACIÓ REGLADA Avda. Ignasi Wallis, 33 Batxillerats CNS i H CS Eivissa Cicle Formatiu de Grau Mitjà IES SANTA MARIA Tel: 971 19 15 51 Ed. Secundària Persones adultes http://www.iessantamariadei a Distància (ESPAD) vissa.es Batxillerats CNS, HCS,i Tec. Ctra. Sant Antoni, Km. 12 PQPI (Polígon Blancadona)IES ISIDOR MACABICH PQPI persones amb discapacitat Eivissa Cicles Formatius de Grau Mitjà i Tel: 971 31 46 72 Grau Superior Ctra. Sant Antoni, Km. 12 Batxillerats CNS i HCS (Polígon Blancadona) PQPI IES SA BLANCADONA Eivissa Cicles Formatius de Grau Mitjà i Tel: 971 31 08 62 Grau Superior C/ Vicent Serra Orvay,40 Batxillerats CNS i HCS Eivissa PQPI IES SA COLOMINA Tel: 971 31 62 09 Cicles Formatius de Grau Mitjà i http://www.iessacolomina.es Grau Superior Can Raspalls. Batxillerats CNS i HCS Ctra. Aeroport Km 3 PQPI IES ALGARB Sant Jordi (S.Josep) Cicles Formatius de Grau Mitjà i Tel: 971 30 68 66 Grau Superior Ctra. Es Canar s/n Batxillerats CNS i HCS IES XARC Santa Eulària PQPI Tel: 971 33 95 00 Cicles Form. De Grau Mitjà Finca Can Xic Tunió s/n Sant Llorenç (S.Joan) IES BALÀFIA ESO i Batxillerat CNS i HCS Tel: 971 333489 http://www.iesbalafia.com Finca Davall es Pou s/n Batxillerat CNS i HCS IES SANT AGUSTÏ Sant Agustí (S.Josep) PQPI Tel: 971 80 06 36 Ctra. Can Germà s/n Batxillerats CNS i HCS Sant Antoni IES QUARTÓ DE PQPI Tel: 971 34 31 01 PORTMANY Cicles Formatius de Grau Mitjà i http://iesquartodeportmany.go Grau Superior oglepages.com C/Riu Duero, 5. Can Cifre Sant Jordi (S.Josep) Batxillerat Artístic ESCOLA DART Tel: 971 30 12 28 Cicles Formatius de Grau Mitjà i http://evadelasherasci.googlep Grau Superior ages.com 1
 15. 15. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació CENTRE ADREÇA INFORMACIÓ SOBRE… CENTRES CONCERTATS Nuestra Señora de la ESO C/ Joan Xico, s/n Consolación Batxillerat CNS i HCS Eivissa. Tel. 971 301418 Sa Real Avda.Ignasi Wallis,s/n ESO Eivissa Tel 971191314 Batxillerat CNS i HCS Can Bonet C/Llimoners, s/n. Sant ESO Antoni . Tel. 971342143 Santísima Trinidad C/ Balansat, 7 Sant Antoni ESO Tel.971340860Mare de Déu de les Neus C/ de les Monges, 5 ESO Sant Jordi .Tel. 971395045 ESCOLA D’ADULTS Carrer Lleó, 8. Formació per lobtenció del EDUCACIÓ dADULTS 07800 Eivissa Graduat escolar ESPA Eivissa 971 30 53 68 Preparació a proves daccés a http://www.cepapitiuses.com altres estudis Carrer Cervantes, s/n Formació per lobtenció del ESCOLA D’ADULTS 07820 Sant Antoni Graduat escolar ESPA Sant Antoni 971 34 85 95 Preparació a proves daccés Carrer Sant Josep, 71 Formació per lobtenció del ESCOLA D’ADULTS Santa Eulària Graduat escolar ESPA Santa Eulària 971 31 95 00 Preparació a proves daccés Avda. Ignasi Wallis, 33 07800 Eivissa IES SANTA MARIA Ed. Secund. P.Adultes a Tel: 971 19 15 51 ESPAD Distància ESPAD http://www.iessantamariadei vissa.es PROGRAMES CAPI * Ajuntament C/ Cervantes,25 de Sant Antoni 971 34 00 03 Auxiliar de cuina Àrea Benestar social Sant Antoni Ajuntament Pl. Espanya, 1 Auxiliar de cuina de Santa Eulària Santa Eulària Auxiliar lampisteria i Àrea Benestar social Tel. 971332800/971397500 climatització domèstica.•pendent daprovació dels programes• 1
 16. 16. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació ESCOLES TALLER Ajuntament dEivissa “Can Tomeu” C/Aubarca, 22, Local nº 4 , Restauració del patrimoni Ajuntament dEivissa Baixos Eivissa (picapedrer) Tel. 971194331. “Es Tancó” Consell insular Horticultura i fruticultura Consell d’Eivissa i Av. Espanya, 49, 3r ecològica Formentera. Tel. 971195569 Escola Can Blau. Manteniment i reparació “Sa Talaia II” Sant Agustí. Tel. d’edificis. Ajuntament de Sant Josep 971360384 Centre juvenil c/Sant “Es Llaurador” Restauració àrees Llorenç , 16 Sta. Eulària Ajuntament de Sta Eulària degradades Tel. 971319065 ALTRES ENTITATS FORMATIVES Edif. Polivalent de Cas Conservatori professional Serres. Eivissa Ensenyaments musicals de música i dansa Tel. 971 39 22 53 http://www.ceif.info/ IES. Sa Blanca Dona Idiomes: català, anglès, Eivissa francès i alemany Escola oficial didiomes Tel. 971 31 46 22 http://www.eoi-eivissa.com/ Carrer Bes, 9 Carreres universitàries Extensió universitària Eivissa Cursos de formació Eivissa-Formentera Tel. 971 39 80 20 permanent http://www.uib.es/ca/ Centre polivalent Cas Escola de turisme Serres. Eivissa Diplomatura de Turisme Consell insular Tel. 971 30 75 55 http://euroibiza.org/ Pg. Joan Carles I ,11 Eivissa Cursos relacionats amb laInstitut social de la marina Tel. 971312451 navegació marítima. Avinguda d’Espanya, 51 Cursos: Primers auxilis, Eivissa socorrista de piscina, Creu roja Tel. 971390303 socorrista aquàtic... http://creuroja.es/joomla/in Voluntariat dex.php 1
 17. 17. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació OFICINES DEL SOIB Av. Isidor Macabich, 55-57 Oficina del SOIB Eivissa. Tel. 971300012 EIVISSA Targeta de demandant http://www.soib.es docupació Oficina del SOIB C/ Bisbe Torres, 7 Orientació Laboral SANT ANTONI Tel. 971348066. Borsa de treball Oficina del SOIB C/ Sant Joan, 46 FORMENTERA Sant Francesc. 971321141 ASSESSORAMENT LABORAL C/ Isidor Macabich, s/nSERVEI D’ORIENTACIÓ DEL Orientació laboral Eivissa SOIB Formació Ocupacional Tel. 971300012 (ext.20) Avinguda d’Espanya, 93-95 Orientació laboral EIVISSA OCUPACIÓ Eivissa Borsa de treball Tel. 971394840 Formació Ocupacional C/José Riquer nº1, baixos Orientació Laboral COFISOL EIVISSA Borsa de treball Tel. 971304208 Formació Ocupacional Avinguda d’Espanya, 51, 4t. Servei d’assessorament i SAIL –PD Eivissa inserció laboral per a persones Tel. 971307353 amb discapacitat C/Isidor Macabich,36,1r Sindicat USO Eivissa . Tel. 971 19 05 78 Formació ocupacional C/Vicent Bartomeu Ramon 33, Sindicat CCOO – FOREM 3r. Eivissa . Tel. 971315361 Formació ocupacional C/ Madrid 64. Eivissa. Sindicat IFES – UGT Tel. 971314930 Formació ocupacional Av. Es Cubells 32 (Centre Borsa de treball CAEB comercial Vila Parc). Eivissa Formació Ocupacional Tel. 971398139 C/Historiador J. Clapés, 4 1r Orientació Laboral PIMEEF Eivissa Tel . 971 392742 Borsa de treball http://www.pimeef.es Formació Ocupacional C/St Llorenç , 29, ZONA 2 Orientació laboral Servei d’orientació de Sta Eulària Borsa de treball l’Ajuntament de Sta Eulària Tel. 971336260 Formació Ocupacional 1
 18. 18. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació INFORMACIÓ JUVENIL i TEMPS LLIURE C/ Josep Zornoza 8 Baixos Punt d’informació laboral CENTRE D’INFORMACIÓ dreta. Eivissa d’activitats temps lliure, JOVE D’EIVISSA Tel.971 31 23 33 treball i intercanvis diversos, Consell Insular http://infojove.caib.es viatgeteca,Orientació laboral. infojoveeivissa@dgjovent.caib.es Accés gratuït a internet... Sala d’oci polivalent, sala de C/ de la Mare de Déu, 91 reunions, servei d’informació i Barri de Sa Marina CASAL DE JOVES ajuda al jove, ciberespai, local Eivissa Tel. 971 19 30 35 d’assaig, material audiovisual. casal@eivissa.es Accés gratuït a internet. C/ Bisbe Cardona nº2 CENTRE D’INFORMACIÓ St Antoni Serveis diversos, informació JOVE de St Antoni de Tel/fax 971803163 jove, accés internet gratuït. Portmany cijsap@santantoni.net Carrer Sant Llorenç, 16 CENTRE D’INFORMACIÓ Eivissa Serveis diversos, informació JOVE de Sta Eulària des Riu Tel/fax 971319065 jove, accés internet gratuït. puntjove@santaeulalia.net C/. CONSULTORI, 1 CENTRE D’INFORMACIÓ Sant Josep Serveis diversos, informació JOVE de St Josep de Sa Tel. 971800745 jove, accés internet gratuït. Talaia areadejoventut@santjosepdes atalaia.es Carrer d’Eivissa,3. edificiPUNT D’INFORMACIÓ JOVE polivalent Serveis diversos, informació de St Joan de Labritja Tel. 971333362 jove, accés internet gratuït. info@sant-joan.com Poliesportiu Insular Associació i Escola de Formació S’ESTALÓ Ctra. St Antoni km.1,4 i Animadors de Temps Lliure Eivissa Tel. 629707375 Centre socioeducatiu Carrer Josep Tur i Llaneres. CENTRE BETÀNIA Tallers, suports escolars, Cas Serres. Tel 971392212 excursions,... Voluntariat, formació cursos CREU ROJA Avinguda d’Espanya, 51 socorristes, monitors de temps Eivissa . Tel. 971390303 lliure, zelador, etc c/. Pere francès, 12. Cursos intensius en setmana S’ESPURNA Eivissa. Tel. 971312774 santa 1
 19. 19. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació PREVENCIÓ I TRACTAMENT Centre de Salut Es Viver Educ Sex, Infor prevencióCentre planificació familiar Eivissa dembarassos, malalties Tel. 971 39 22 23 transmissió sexual... Prevenció i atenció a la Centre Serveis Socials . violència de gènere, punt deOficina d’Atenció a la Dona C/ Cosme Vidal s/n Eivissa. trobada familiar per mediar en Tel. 971195600 conflictes... Punt d’informació sobre Fra Vicent Nicolau, 9 baixos recursos a l’illa d’Eivissa i Telèfon: 971 31 88 21 Casal de Dones d’interès per a les dones. Fax: 971 31 88 21 Assessorament sobre aspectes casal.dones@eivissa.es laborals i formatius. Info i assessorament sobre CEPCA Carrer Bisbe González drogues i conductes addictives, Centre d’Estudi i Prevenció Albarca, 10. Esc.B 1r – 3a recursos assistencials i de Conductes Addictives Tel 971317403/971317097 tractaments. Informació i assessorament sobre problemes relacionats C/ Carles III, Eivissa Projecte Home amb drogues i conductes Tel. 971310225 addictives, i sobre recursos assistencials i tractaments. 901 500 101 Servei gratuït d’informació Infosex infosex@terra.es sexual 1
 20. 20. IES ....... Curs 2011/2012 Departament d’Orientació Notes 2

×