4_Zorgidee: Johan Hellings-Flanders' Care

1,356 views

Published on

Flanders' Care: innoveren en ondernemen in zorg.

Zorgidee: innovaties in de zorg.
"Van idee naar werkelijkheid"

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4_Zorgidee: Johan Hellings-Flanders' Care

 1. 1. Zorgidee: innovaties in de zorg“van idee naar werkelijkheid” LifeTechLimburg – Uhasselt 13 december 2010 Johan Hellings, ICURO en UHasselt voorzitter zorgvernieuwingplatform Flanders Care
 2. 2. Zorg nu en in de toekomst:geen gebrek aan uitdagingen Vergrijzing Economische Onderzoek & context technologie Zorg is Kwaliteit mensenwerk volle zorg
 3. 3. Opdrachtverklaring Flanders’ Care•Vlaanderen in Actie•Top 5 regio in 2020 in Europa•“Op een aantoonbare wijze en door innovatie hetaanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren enverantwoord ondernemerschap in de zorgeconomiestimuleren”.
 4. 4. Structuur van de bijdrage• Focus van Flanders’ Care• De EU context evolueert• Beleidsinitiatieven in opstart of uitvoer• Nieuwe projecten: van idee naar werkelijkheid
 5. 5. • Objectiveren:Flanders’ Care – DoelstellingFocus – Middelen – ResultatenOp een – Opvolgingaantoonbare wijze • Indicatoren ontwikkelen omen door innovatie evolutie op te volgenhet aanbod van • Vb. het aantal 80 + personenkwaliteitsvolle zorg die in de thuissituatie kunnenverbeteren en blijven met een bepaaldeverantwoord kwaliteit van levenondernemerschap • Zorg, maar ook zorgin de zorgeconomie voorkomen: hetstimuleren. preventiepotentieel, levensstijl, …
 6. 6. • Innovatie = “invoeren van ietsFlanders’ Care nieuws, nieuwigheid, technischeFocus industriële vernieuwing”Op een • Zorginnovatie: product, dienst,aantoonbare wijze organisatie, …en door innovatie • Wetenschap: R&Dhet aanbod van • Gezondheidszorgtechnologie:kwaliteitsvolle zorg snijvlak van gezondheidszorg enverbeteren en techniekverantwoord • Perspectief van de zorgvrager enondernemerschap zijn zorgnodenin de zorgeconomie • Perspectief van het zorgtraject:stimuleren. transmurale focus
 7. 7. • Internationale criteria voorFlanders’ Care kwaliteit van zorgen:Focus – EffectiefOp een – Efficiëntaantoonbare wijze – Toegankelijken door innovatie – Patiënt gestuurdhet aanbod van – Tijdigkwaliteitsvolle – Veilig: researchfocus UHasseltzorg verbeteren en – Continuverantwoord aangevuld met relevant en duurzaamondernemerschap • ‘The degree to and populations for individuals which health servicesin de zorgeconomie increase the likelihood of desiredstimuleren. health outcomes and are consistent with current professional knowledge’ (Institute of Medicine)
 8. 8. • Zorg benaderen als opportuniteitFlanders’ Care voor ondernemen, zorggerichtFocus ondernemerschap: niet evident,Op een maar belangrijk potentieel, ook internationaalaantoonbare wijze • Toetsing:en door innovatie – Toegevoegde waardehet aanbod van – Competentieontwikkelingkwaliteitsvolle zorg – Aantal startersverbeteren en – Werkgelegenheidverantwoord – Internationale valorisatieondernemerschap – …in de zorgeconomie • Zaaikapitaal ter ondersteuningstimuleren. • Talrijke inspirerende voorbeelden
 9. 9. Structuur van de bijdrage• Focus van Flanders’ Care• De EU context evolueert• Beleidsinitiatieven in opstart of uitvoer• Nieuwe projecten: van idee naar werkelijkheid
 10. 10. De EU context evolueertDe EU wenst in de nieuwe richtlijn structurerendop te treden rond drie domeinen:1. gemeenschappelijke principes bepalen voor gezondheidszorg in de lidstaten2. een specifiek kader inzake scheppen inzake “cross- border health care”3. principes bepalen inzake onderlinge samenwerking en ondersteuning tussen de lidstaten
 11. 11. De EU context evolueert1. Gemeenschappelijke principes bepalen voor gezondheidszorg in de lidstaten. Whenever health care is provided, it is vital for patients to ensure: – clear information that enable people to make informed choices about their healthcare; – mechanisms for ensuring the quality and safety of the health care that is provided; – continuity of care between different treating professionals and organisations;
 12. 12. De EU context evolueert2. Een specifiek kader inzake scheppen inzake “cross-border health care” Hiervoor werd een wet uitgewerkt (4 juli 2007) – Koning kan prijs per zorgactiviteit bepalen op basis van reële kosten – Oprichting van een observatorium – Wet nog steeds niet operationeel !
 13. 13. De EU context evolueert3. Principes bepalen inzake onderlinge samenwerking en ondersteuning tussen de lidstaten – e-health – referentiecentra – health technology assessment – afstemming inzake wederzijdse erkenning van beroepsbeoefenaars – bescherming van persoonsgebonden gegevens –…
 14. 14. Andere EU perspectieven• Charter patiëntenrechten: 8. “Right to the observance of quality standards. Each individual has the right of access to high quality health services on the basis of the specification and observance of precise standards”.• Begroting: 10,2% van het BNP voor gezondheidszorg (vijfde plaats in de OECD). Het kosten/baten debat wordt onvermijdelijk …
 15. 15. Structuur van de bijdrage• Focus van Flanders’ Care• De EU context evolueert• Beleidsinitiatieven in opstart of uitvoer• Nieuwe projecten: van idee naar werkelijkheid
 16. 16. Flanders’ Care: beleidsinitiatieven in opstart of uitvoer• Incubatoren: studie klaar in februari 2011• Zorg om talent: focus op instroom – doorstroom en retentie van zorgprofessionals – KSF voor de toekomst• Accreditatie van de ziekenhuiswerking ziekenhuiskoepels nemen initiatief voor ISQua accreditatie (internationale standaard) en transparantie in de kwaliteit van de zorg• Ontwikkelen van indicatoren: objectiveren van de voortgang en gericht bijsturen• Demonstratieprojecten: begin 2011 oproep• Community of Regions for Assisted Living• …
 17. 17. Beleidsinitiatieven in opstart of uitvoer
 18. 18. Structuur van de bijdrage• Focus van Flanders’ Care• De EU context evolueert• Beleidsinitiatieven in opstart of uitvoer• Nieuwe projecten: van idee naar werkelijkheid
 19. 19. Van idee naar werkelijkheid …Zijn er ideeën?– Vanuit de zorgwereld, die opportuniteiten kunnen worden in een ondernemingscontext?– Vanuit de ondernemingswereld, die opportuniteiten kunnen worden in een zorgcontext?– Vanuit innovatie perspectief, die opportuniteiten kunnen worden in een ondernemingsgerichte zorgcontext of een zorggerichte ondernemingscontext?– Vanuit verschillende types onderzoek?– Vanuit verschillende/nieuwe zorgtechnologieën?– Vanuit …?
 20. 20. Van idee naar werkelijkheid …Stap 1: ontwikkelen van een idee – Kijken naar de toekomst – Behoeften van de zorgvrager – Zorg vanuit een zorgtraject – Interactie met patiënten en met zorgprofessionals: de praktijk – Ontwikkelingen in het buitenland –… De eerste couveuse was een broedmachine voor exotische vogels die een arts in een dierentuin van Parijs had ontdekt (M. Grauls, Van aspirine tot vitamine, 2010)
 21. 21. Van idee naar werkelijkheid stap 1: vertaling naar types onderzoek1. Translationeel onderzoek2. Klinische toepassingen • producten • zorgproces, procedure • organisationeel/supportieve systemen, inclusief ICT3. Veiligheid, vigilantie4. Patiëntentevredenheid, kwaliteit, toegankelijkheid5. Kosten-effectiviteit6. …
 22. 22. Van idee naar werkelijkheidstap 1 kijken vanuit verschillende zorgtechnologieën Liaropoulos L. 1997
 23. 23. Ik heb een goed idee !• Uitstekend• Beschrijf het en concretiseer: – Het objectief en de impact op de Q van/voor de zorg – Het innovatieve aspect door onderbouw – Het ondernemingsperspectief• Confidentialiteit of openheid?• Zorg voor kruisbestuiving: breng zorg – innovatie en ondernemerschap in interactie
 24. 24. Kruisbestuiving zorg - ondernemer• Loskomen van de eigen scoop en leefwereld• Inleven in de wereld van: – Zorg zoals ze vandaag gegeven wordt: sterke punten en verbeterbare punten – Zorg zoals ze best morgen aan uwzelf (ouders, naasten, …) zou gegeven worden• Zet zorgprofessionals uit de praktijk en ondernemers samen in een innovatiecontext en kijk vanuit de noden van de zorgvrager, nu en in de toekomst …
 25. 25. Van idee naar werkelijkheid …Stap 2: het idee vertalen in een project – Flanders Care Impulsloket – Wegwijzer: – Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Agentschappen,…) – Economie, Wetenschap en Innovatie (IWT, AO, PMV,…) – Vlaanderen Internationaal (FIT, ..) – Optimale aanwending bestaand overheidsinstrumentarium – Samenwerking tussen verschillende instanties coördineren en stimuleren
 26. 26. Van idee naar werkelijkheid …Stap 2: het idee vertalen in een project – Flanders Care Impulsloket – Gelokaliseerd binnen Agentschap Ondernemen, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel – Operationeel sinds 11/10/2010 – Coördinator: Lieve Apers + 2 VTE (vacatures) – Tel 0800/97.200 – Projectformat: asap op de website www.flanderscare.be
 27. 27. Van idee naar werkelijkheid …Stap 3: toetsen van het project aan de FC criteria – Assessment van het project door de staf van het impulsloket in samenwerking met ‘liaison’ stafleden van de betrokken overheidsdiensten – Voorgelegd aan het Zorgvernieuwingsplatform (ZVP) ter bespreking (maandelijkse samenkomst) – ZVP formuleert voorstel van Flanders’ Care label aan het doorbraakplatform = de betrokken ministers – ZVP wil kruisbestuiving stimuleren, de werelden van zorg – innovatie – ondernemerschap in interactie brengen en op die wijze de motor zijn van Flanders’ Care
 28. 28. Van idee naar werkelijkheid …Stap 4: het uitwerken van het project – Businessplan: evidente verwachting, maar niet evident – Mogelijkheid tot het aanvragen van financiële ondersteuning: • Via bestaande instanties: IWT, PMV, FIT, LRM, LSM, … • Via bijkomend zaaikapitaal (20 mio euro) beschikbaar gesteld als een apart fonds voor projecten die kaderen in Flanders’ Care. Dit fonds wordt beheerd door PMV – Social profit: nu ook uitdrukkelijk in de scoop van IWT, PMV, FIT, … – Belang van projectstructuur !!
 29. 29. Van idee naar werkelijkheid …Stap 4: het idee vertalen in een project “Innoveren doe je niet zomaar. Voor de ontwikkeling van een nieuw zorgproduct moet een degelijke projectstructuur worden neergezet… De realiteit is anders. Innoveren wordt erbij gedaan. Een paar mensen uit de organisatie wordt gevraagd mee te denken over een nieuw product. Eén van hen wordt de projectleider en die mag aan zijn collega’s vragen, naast hun bestaande werk met zeer beperkte middelen een nieuw product in de markt te gaan zetten. De financiering van het innovatieproces is beperkt en het management lijkt niet in staat zich hard te maken voor een realistischer budget. Innovaties leiden zonder een goede voorbereiding en intrinsieke betrokkenheid van het management, meestal tot nutteloze exercities die veel geld kosten en een vroege dood sterven. De zorgprofessionals die aan die innovaties hebben gewerkt zijn een illusie armer gemaakt en raken teleurgesteld in de eigen organisatie.” www.zorgbetermaken.nl
 30. 30. Van idee naar werkelijkheid …Stap 5: het bekomen van ondersteuning• Twee mogelijkheden: – Na de toekenning van een Flanders’ Care label door het specifiek Flanders Care Fonds (zaaikapitaal) bij PMV via gekende formule: deelneming in kapitaal en achtergestelde lening – Wanneer het project rechtstreeks ingediend werd – omwille van confidentialiteit - aan een ondersteunende instantie• In beide gevallen worden de Flanders’ Care criteria getoetst, evenals het businessplan en de toegevoegde waarde• Bij de rechtstreekse weg (zonder FC label) zal het project nadien ook nog voorgelegd worden aan het ZVP: interne consistentie
 31. 31. Van idee naar werkelijkheid …Stap 6:het realiseren van het project in werkelijkheid – Belang van projectopvolging , rapportering en evaluatie – Zowel voor projecten met een Flanders’ Care label als voor de projecten die een financiële ondersteuning kregen in de scoop van Flanders’ Care – Opvolging via de website van Flanders’ Care – Jaarlijks voortgangsrapport
 32. 32. Drie dynamieken integreren … Zorg Ondernemers Innovatie Flanders’ Care
 33. 33. … is niet evident• Geconfronteerd met vele uitdagingen: een moeilijke weg ligt voor ons, waar falen een onderdeel van zal zijn !• Maar deze integratie kan nieuwe opportuniteiten creëren, in verschillende domeinen• Deze integratie heeft een ondernemingspotentieel, in een internationale context die met gelijkaardige uitdagingen geconfronteerd wordt• Vraagt nieuwe modellen van ondernemerschap en ‘believers’ die zich hiermee identificeren, in een snel evoluerende, internationale context …
 34. 34. Voor een ander en verrassend perspectief… www.gapminder.org
 35. 35. Tot besluit Zorg noden Vanuit patiënt perspectief Zorggericht Zorg Zorg Ondernemer voorkomen innovatie schap Vanuit een EU perspectief Zorg kwaliteit
 36. 36. Dank voor uw aandacht,maar vooral dank om mee te werken aan dedaadwerkelijke realisatie van Flanders’ Care

×