Ost finnmark regionrad

512 views
395 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ost finnmark regionrad

 1. 1. Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i kommunene Øst-Finnmark regionråd
 2. 2. Mål: Øke bruken av bostøtte og startlån i kommunene <ul><li>Fra boligbank til velferdsetat </li></ul><ul><li>Analyse av kommunene </li></ul><ul><li>Virkemidler og utfordringer </li></ul><ul><li>Spørsmål fra regionrådet </li></ul>
 3. 3. Husbanken 1946 til 2010: Fra boligbank til velferdsetat <ul><li>Fra generell boligforsyning til kompetansesenter for god </li></ul><ul><li>boligpolitikk </li></ul><ul><li>Fra volum til kvalitet i boligbyggingen </li></ul><ul><li>Fra personmarked til pådriver overfor kommuner, utbyggere og andre aktører </li></ul><ul><li>Boliger til vanskeligstilte er jobb nummer én </li></ul><ul><li>Skal trå til der det private marked ikke skaper tilfredsstillende løsninger </li></ul><ul><li>Skal være løsningsorientert og skape resultater gjennom andre </li></ul>
 4. 4. Husbankens rolle <ul><li>Legge til rette for at kommunene ivaretar sitt boligpolitisk ansvar </li></ul><ul><li>Samarbeide med sentrale beslutningstakere i kommuner og bransje </li></ul>1. sep. 2010
 5. 5. Husbankens oppgave <ul><li>Dokumentere og formidle erfaringsbasert kunnskap innen det boligpolitiske fagfeltet </li></ul><ul><li>Sikre god bruk av virkemidlene gjennom å videreformidle de gode eksemplene og de positive erfaringene kommunene har hatt </li></ul>1. sep. 2010
 6. 6. Kommunen - vår viktigste kunde <ul><li>Kommunen er ansvarlig for innbyggernes levekår og dermed at ”alle skal bo godt og trygt” </li></ul><ul><li>Kommuner som lykkes med de boligpolitiske utfordringene er de som kjenner og har eierskap til dem </li></ul><ul><li>Kommunen er premissgiver og kan gjennom godt planarbeid sikre kvalitet og langsiktige, helhetlige løsninger både for enkeltmennesket – i boligen og i bomiljøet. </li></ul>
 7. 7. Kommuner med små utfordringer Kommuner med Middels utfordringer Kommuner med størst utfordringer Kompetansetilskudd, bolig- tilskudd, bostøtte og startlån Boligtilskudd, bostøtte og startlån Bostøtte og startlån
 8. 8. 1. sep. 2010 Befolkningsutvikling
 9. 9. 1. sep. 2010 Befolkningsutvikling
 10. 10. Befolkningsutvikling Øst-Finnmark region siste 10 år
 11. 11. Øst-Finnmarks befolkningspyramide
 12. 12. Levekår <ul><li>Levekårsindeksen bygger på seks indikatorer: </li></ul><ul><li>Sosialhjelptilfeller per 100 innbyggere 16 år og over. </li></ul><ul><li>Dødelighet i alt per 100 000 innbyggere. Årsgjennomsnitt 4 år. Alders- og kjønnsstandardiserte tall. </li></ul><ul><li>Uførepensjonister 18–49 år per 1000 innbyggere 18–49 år. </li></ul><ul><li>Attføringspenger per 1000 innbyggere 16–66 år. </li></ul><ul><li>Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak per 100 innbyggere 25–66 år. </li></ul><ul><li>Overgangsstønad. Mottakere i alt per 100 kvinner 20–39 år. </li></ul><ul><li>Siste årene har også utdanningsgrad vært tatt med, mens kriminalitet har blitt tatt bort. </li></ul>
 13. 13. Levekårsutfordringer i Øst-Finnmark Indeks SSB 2000/2004/2008
 14. 14. Levekår enkeltindikatorene Øst-Finnmark regionråd 6 7 8 2 2 9 10 6,3 Vadsø 4 4 5 9 7 10 4 6,5 Sør-Varanger 6 4 10 9 5 9 10 7,8 Gamvik 9 9 9 7 7 9 9 8,3 Tana 4 9 10 5 7 10 10 8,5 Nesseby 9 9 10 5 8 9 10 8,5 Berlevåg 10 10 10 9 7 10 10 9,3 Båtsfjord 10 8 10 10 9 9 10 9,3 Lebesby 9 10 10 10 8 10 10 9,7 Vardø Lav utdanning Overgangsstønad Arbeidsledige Attførings penger Uføretrygd Dødelighet Sosialhjelp Indeks 2008 LEVEKÅR
 15. 15. Befolkningsfremskriving Vardø, Tana og Båtsfjord
 16. 16. Befolkningsfremskriving Lebesby, Gamvik, Berlevåg og Nesseby
 17. 17. Befolkningsfremskriving Vadsø og Sør-Varanger
 18. 18. ” ELDRETSUNAMIEN”
 19. 19. Befolkningssammensettingen endrer seg…… <ul><li>Økt behov for tilrettelagte boliger </li></ul><ul><ul><li>Sykehjemsplasser </li></ul></ul><ul><ul><li>Omsorgsboliger </li></ul></ul><ul><li>Tilrettelegging/Boligtilpasning </li></ul><ul><ul><li>Av private boliger </li></ul></ul><ul><ul><li>Av annen kommunal boligmasse </li></ul></ul>” Stillstand er og blir stillstand”
 20. 20. Eldre i Øst-Finnmark
 21. 21. Ungdommen flytter fra distriktene….. <ul><li>Gamle og falleferdige hus </li></ul><ul><li>For lav boligdekning </li></ul><ul><li>Mange fritidsboliger </li></ul>Tapsrisiko: - Høye byggekostnader og lav markedspris
 22. 22. Bostøtte - det viktigste boligsosiale virkemidlet <ul><ul><li>Direkte penger til kommunene. </li></ul></ul><ul><ul><li>Redusert sosialhjelp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Redusert finansieringsrisiko i utleieprosjekter. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre levekår for flere av de som bor i kommune. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedre mulighet for å skaffe seg egen bolig. </li></ul></ul>
 23. 23. Vanskeligstilte på boligmarkedet – hvem er det? <ul><li>De som av en eller annen grunn er uten bolig, lever med ustabile boforhold eller har vanskeligheter med å bli boende i bolig. </li></ul><ul><li>– Kan f.eks skyldes; svak økonomi, endringer og kriser i privatlivet, diskriminering og ulike sosiale og helsemessige forhold. </li></ul>
 24. 24. Sosialhjelp og bostøtte Øst-Finnmark
 25. 25. Bostøtte per innbyggere i Øst-Finnmark Fylke Landet
 26. 26. Økt fokus på startlån <ul><ul><li>Formål: Skaffe og sikre egnede bolig. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kjøp. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Refinansiering. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Utbedring. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Oppføring. </li></ul></ul><ul><ul><li>Målgruppe: </li></ul></ul><ul><ul><li>- Unge i etableringsfase. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Vanskeligstilte på boligmarked. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Alle som ikke oppnår tilstrekkelig finansiering i det private bankmarkedet. </li></ul></ul>
 27. 27. Startlån: Beløp per innbyggere
 28. 28. Utfordringer i kommunene - Hva ser vi? <ul><ul><li>Mangelfull rapportering i KOSTRA </li></ul></ul><ul><ul><li>Underforbruk av startlån </li></ul></ul><ul><ul><li>Underforbruk av bostøtte </li></ul></ul><ul><ul><li>Flere sosiale problemer </li></ul></ul><ul><ul><li>Mangel på tilrettelagte boliger for å møte ”eldretsunamien” </li></ul></ul><ul><ul><li>Høye boligpriser og tapsrisiko i enkelte kommunene </li></ul></ul>
 29. 29. Utfordringer i kommunene - Hva ser vi? <ul><ul><li>Hvordan hindre at unge flytter fra kommunene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva kan dere lære fra hverandre? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva kan dere gjøre for å samarbeide? </li></ul></ul>
 30. 30. Kvadratmeterpris i Finnmark fylke
 31. 31. Kommunalt disponerte boliger
 32. 32. Kommunale boliger tilgjengelig for rullestolbrukere
 33. 33. Kommunalt disponerte boliger: antall søknader
 34. 34. Kommunalt disponerte boliger: andel som har fått avslag
 35. 35. Befolkningspyramide Vardø
 36. 36. Befolkningspyramide Vadsø
 37. 37. Befolkningspyramide Lebesby
 38. 38. Befolkningspyramide Gamvik
 39. 39. Befolkningspyramide Berlevåg
 40. 40. Befolkningspyramide Tana
 41. 41. Befolkningspyramide Nesseby
 42. 42. Befolkningspyramide Båtsfjord
 43. 43. Befolkningspyramide Sør-Varanger
 44. 44. Eldrebølgen Vardø
 45. 45. Eldrebølgen Vadsø
 46. 46. Eldrebølgen Lebesby
 47. 47. Eldrebølgen Gamvik
 48. 48. Eldrebølgen Berlevåg
 49. 49. Eldrebølgen Tana
 50. 50. Eldrebølgen Nesseby
 51. 51. Eldrebølgen Båtsfjord
 52. 52. Eldrebølgen Sør-Varanger
 53. 53. Sosialhjelp og bostøtte Vardø
 54. 54. Sosialhjelp og bostøtte Vadsø
 55. 55. Sosialhjelp og bostøtte Lebesby
 56. 56. Sosialhjelp og bostøtte Gamvik
 57. 57. Sosialhjelp og bostøtte Berlevåg
 58. 58. Sosialhjelp og bostøtte Tana
 59. 59. Sosialhjelp og bostøtte Nesseby
 60. 60. Sosialhjelp og bostøtte Båtsfjord
 61. 61. Sosialhjelp og bostøtte Sør-Varanger
 62. 62. Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år
 63. 63. Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år
 64. 64. Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år
 65. 65. Startlån: Antall finansierte boliger

×