• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Reis Tunesië
 

Reis Tunesië

on

 • 611 views

 

Statistics

Views

Total Views
611
Views on SlideShare
611
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Reis Tunesië Reis Tunesië Presentation Transcript

  • ! ! ! ! ! ! ! 20 ! 01/12/2003 ! 429.848.570 ! 15 ! EUR ! ! ! ! ! ! ! !-----+--------------------+--------------+-----+-----! --------------- ! NAT.! Datum neerlegging ! Nr. ! Blz.! D. ! 03812.3770 ! VKT 1. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ JAARREKENING IN E U R O' S NAAM : DE REISSPECIALIST Rechtsvorm : Adres : ANTWERPSESTRAAT Nr. : 47 Bus : Postnummer : 2500 Gemeente : LIER Register : HR Griffie te : Mechelen Nr. : 1762117 Internetadres* : ---------------- btw- of nationaal nummer ! 429.848.570 ! ---------------- -------------- DATUM ! 12/12/1986 ! van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van -------------- bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- JAARREKENING goedgekeurd door de algemene vergadering van ! 14/05/2003 ! !------------! -------------- met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van ! 01/01/2002 ! tot ! 31/12/2002 ! !------------! !------------! Vorig boekjaar van ! 01/01/2001 ! tot ! 31/12/2001 ! -------------- -------------- De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt : ja --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming, van de BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN - DE REISSPECIALIST BVBA Nat. nr. : 429.848.570 Zaakvoerder ANTWERPSESTRAAT 47 2500 LIER Belgi* vertegenwoordigd door : - FIERENS RONALD ZAAKVOERDER TARWELAAN 21 2500 LIER Belgi* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Totaal aantal neergelegde bladen : 15 Nummers van de bladen van het standaardformulier die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn : 7, 11 Deze jaarrekening werd neergelegd op informatiedrager overeenkomstig artikel 177 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en voldoet derhalve aan de voorziene controles. * Facultatieve vermelding.
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3771 ! VKT 1bis. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele verificatie- of correctietaak werd opgedragen aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 78 en 82 van de wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat. - Werd een verificatie- of correctietaak met betrekking tot de jaarrekening opgedragen aan een externe accountant of aan een bedrijfsrevisor ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JA Indien JA, moeten hierna worden vermeld : naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht (A. Het voeren van de boekhouding van de onderneming (*); B. Het opstellen van de jaarrekening van de onderneming (*); C. Het verifiëren van deze jaarrekening; D. Het verbeteren van deze jaarrekening). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! ! ! ! ! Aard van ! ! Naam, voornamen, beroep en woonplaats !Lidmaatschaps-! de opdracht ! ! ! nummer ! (A, B, C ! ! ! ! en/of D) ! ! ! ! ! !---------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+---------------! ! ! ! ! ! - DUBOIS EN CO BVBA ! ! ABC ! ! ! ! ! ! Nat. nr. : 408.340.801 Externe accountant ! ! ! ! RENAAT VEREMANSPLEIN 3 ! ! ! ! 2500 LIER ! ! ! ! Belgi* ! ! ! ! vertegenwoordigd door : ! ! ! ! - DUBOIS DIRK ! 3754 2N57 ! ! ! ! ! ! ! VINKENSTRAAT 41 ! ! ! ! 2530 BOECHOUT ! ! ! ! Belgi* ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (*) Facultatieve vermelding.
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3772 ! VKT 2. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. BALANS NA WINSTVERDELING ------------------------------------------------------------------------- ! ! ! ! ! Codes ! Boekjaar ! Vorig boekjaar ! ! ! ! ! !---------+------------------------------+------------------------------! ACTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! VASTE ACTIVA ! 20/28 ! 1.041.642 ! 1.171.117 ! ! !==============================!==============================! ! ! ! ! I. Oprichtingskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 20 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! II. Immateriële vaste activa (toelichting I, A) . . . . .! 21 ! 223.104 ! 260.288 ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! III. Materiële vaste activa (toel. I, B) . . . . . . . . .! 22/27 ! 815.005 ! 907.313 ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Terreinen en gebouwen . . . . . . . . ..... .! 22 ! 627.938 ! 730.039 ! B. Installaties, machines en uitrusting . ..... .! 23 ! 46.617 ! 52.809 ! C. Meubilair en ! ! ! ! rollend materieel . . . . . . . . . . . . . . . .! 24 ! 140.450 ! 124.465 ! D. Leasing en soortgelijke rechten . . . . . . . . .! 25 ! ! ! E. Overige materiële vaste activa . . . . . . . . . .! 26 ! ! ! F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen . . . . . .! 27 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IV. Financiële vaste activa (toel. I, C en II). . . . . .! 28 ! 3.533 ! 3.516 ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! VLOTTENDE ACTIVA ! 29/58 ! 1.272.727 ! 1.037.322 ! ! !==============================!==============================! ! ! ! ! V. Vorderingen ! ! ! ! op meer dan één jaar ............... .! 29 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Handelsvorderingen . . . . . . . . . . . . . . . .! 290 ! ! ! B. Overige vorderingen . . . . . . . . . . . . . . .! 291 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VI. Voorraden en bestellingen ! ! ! ! in uitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 3 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Voorraden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 30/36 ! ! ! B. Bestellingen in uitvoering . . . . . . . . . . . .! 37 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VII. Vorderingen ! ! ! ! op ten hoogste één jaar . . . . . . . . . . . . . . .! 40/41 ! 602.974 ! 486.449 ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Handelsvorderingen . . . . . . . . . . . . . . . .! 40 ! ! ! B. Overige vorderingen . . . . . . . . . . . . . . .! 41 ! 602.974 ! 486.449 ! ! ! ! ! ! ! ! ! VIII. Geldbeleggingen (toel. II) ............ .! 50/53 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! IX. Liquide middelen ................. .! 54/58 ! 669.753 ! 550.873 ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! ! ! ! ! X. Overlopende rekeningen .............. .! 490/1 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! !---------+------------------------------+------------------------------! ! ! ! ! TOTAAL DER ACTIVA ! 20/58 ! 2.314.369 ! 2.208.439 ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3773 ! VKT 3. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! ! ! Codes ! Boekjaar ! Vorig boekjaar ! ! ! ! ! PASSIVA !---------+------------------------------+------------------------------! ! !==============================!==============================! EIGEN VERMOGEN ! 10/15 ! 634.625 ! 442.926 ! ! !==============================!==============================! I. Kapitaal (toel. III) . . . . . . . . . . . . . . . .! 10 ! 250.000 ! 61.973 ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Geplaatst kapitaal . . . . . . . . . . . . . . . .! 100 ! 250.000 ! 61.973 ! B. Niet-opgevraagd kapitaal . . . . . . . . . . (-) .! 101 ! ( ) ! ( ) ! ! ! ! ! ! ! ! ! II. Uitgiftepremies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 11 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! III. Herwaarderingsmeerwaarden . . . . . . . . . . . . . .! 12 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! IV. Reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 13 ! 384.625 ! 380.953 ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Wettelijke reserve . . . . . . . . . . . . . . . .! 130 ! ! ! B. Onbeschikbare reserves . . . . . . . . . . . . . .! 131 ! ! ! 1. Voor eigen aandelen . . . . . . . . . . . . . .! 1310 ! ! ! 2. Andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 1311 ! ! ! C. Belastingvrije reserves . . . . . . . . . . . . .! 132 ! ! ! D. Beschikbare reserves . . . . . . . . . . . . . . .! 133 ! 384.625 ! 380.953 ! ! ! ! ! V. Overgedragen winst . . . . . . . . . . . . . . . . .! 140 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! Overgedragen verlies . . . . . . . . . . . . . (-) .! 141 ! ( ) ! ( ) ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! VI. Kapitaalsubsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 15 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ! 16 ! ! ! ! !==============================!==============================! VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV) .! 160/5 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! B. Uitgestelde belastingen . . . . . . . . . . . . .! 168 ! ! ! ! ! ------------- ! ------------- ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! SCHULDEN ! 17/49 ! 1.679.744 ! 1.765.513 ! ! !==============================!==============================! VIII. Schulden op meer dan één jaar ! ! ! ! (toel. V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 17 ! 384.445 ! 452.870 ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Financiële schulden . . . . . . . . . . . . . . .! 170/4 ! 384.445 ! 452.870 ! 1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soort- ! ! ! ! gelijke schulden . . . . . . . . . . . . . . .! 172/3 ! 186.130 ! 254.555 ! 2. Overige leningen . . . . . . . . . . . . . . .! 174/0 ! 198.315 ! 198.315 ! B. Handelsschulden . . . . . . . . . . . . . . . . .! 175 ! ! ! C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen . . .! 176 ! ! ! D. Overige schulden . . . . . . . . . . . . . . . . .! 178/9 ! ! ! ! ! ! ! IX. Schulden op ten hoogste één jaar ! ! ! ! (toel. V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 42/48 ! 1.295.111 ! 1.297.273 ! ! ! ------------- ! ------------- ! A. Schulden ! ! ! ! op meer dan één jaar ! ! ! ! die binnen het jaar vervallen . . . . . . . . . .! 42 ! ! ! B. Financiële schulden . . . . . . . . . . . . . . .! 43 ! ! ! 1. Kredietinstellingen . . . . . . . . . . . . . .! 430/8 ! ! ! 2. Overige leningen . . . . . . . . . . . . . . .! 439 ! ! ! C. Handelsschulden . . . . . . . . . . . . . . . . .! 44 ! ! ! 1. Leveranciers . . . . . . . . . . . . . . . . .! 440/4 ! ! ! 2. Te betalen wissels . . . . . . . . . . . . . .! 441 ! ! ! D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen . . .! 46 ! 1.163.935 ! 928.059 ! E. Schulden met betrekking tot belastingen, ! ! ! ! bezoldigingen en sociale lasten . . . . . . . . .! 45 ! ! ! 1. Belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 450/3 ! ! ! 2. Bezoldigingen en sociale lasten . . . . . . . .! 454/9 ! ! ! F. Overige schulden . . . . . . . . . . . . . . . . .! 47/48 ! 131.176 ! 369.214 ! ! ! ! ! X. Overlopende rekeningen . . . . . . . . . . . . . . .! 492/3 ! 188 ! 15.370 ! ! ! ------------- ! ------------- ! !---------+------------------------------+------------------------------! ! ! ! ! T O T A A L D E R P A S S I V A ! 10/49 ! 2.314.369 ! 2.208.439 ! ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3774 ! VKT 4. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! ! ! Codes ! Boekjaar ! Vorig boekjaar ! ! ! ! ! !---------+------------------------------+------------------------------! 2. RESULTATENREKENING ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten ! ! ! ! Facultatieve vermeldingen : ! ! ! ! Omzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 70 ! 17.778.050 ! ! Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; ! ! ! ! diensten en diverse goederen . . . . . . . . . . .! 60/61 ! 16.701.696 ! ! ! ! ! ! A.B. Brutomarge (positief saldo) . . . . . . . . . .! 70/61 ! 1.076.355 ! 1.023.613 ! ! ! ! ! Brutomarge (negatief saldo) . . . . . . . (-) .! 61/70 ! ( ) ! ( ) ! ! ! ! ! C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ! ! ! ! (toel. VI, 2) . . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 62 ! ( 787.576) ! ( 666.761) ! ! ! ! ! D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op op- ! ! ! ! richtingskosten, op immateriële en materiële ! ! ! ! vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 630 ! ( 203.938) ! ( 230.741) ! ! ! ! ! E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen ! ! ! ! in uitvoering en handelsvorderingen ! ! ! ! (toevoegingen -, terugnemingen +) . . . . . . . .! 631/4 ! ! ! ! ! ! ! F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoe- ! ! ! ! gingen -, bestedingen en terugnemingen +) . . . .! 635/7 ! ! ! ! ! ! ! G. Andere bedrijfskosten . . . . . . . . . . . (-) .! 640/8 ! ( 440) ! ( 159) ! ! ! ! ! H. Als herstructureringskosten geactiveerde ! ! ! ! bedrijfskosten . . . . . . . . . . . . . . . (+) .! 649 ! ! ! ! !==============================!==============================! Bedrijfswinst . . . . . . . . . . . . . . . (+) .! 70/64 ! 84.401 ! 125.952 ! ! ! ! ! Bedrijfsverlies . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 64/70 ! ( ) ! ( ) ! ! !==============================!==============================! II. Financiële opbrengsten . . . . . . . . . . . . . . .! 75 ! 16.064 ! 21.495 ! ! ! ! ! Financiële kosten . . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 65 ! ( 22.612) ! ( 18.623) ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, ! ! ! ! vóór belasting . . . . . . . . . . . . . . . . (+) .! 70/65 ! 77.853 ! 128.824 ! ! ! ! ! Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening, ! ! ! ! vóór belasting . . . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 65/70 ! ( ) ! ( ) ! ! !==============================!==============================! III. Uitzonderlijke opbrengsten . . . . . . . . . . . . .! 76 ! 1.058 ! 13.715 ! ! ! ! ! Uitzonderlijke kosten . . . . . . . . . . . . . (-) .! 66 ! ! ( 1.812) ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! Winst van het boekjaar vóór belasting . . . . . (+) .! 70/66 ! 78.911 ! 140.727 ! ! ! ! ! Verlies van het boekjaar vóór belasting . . . . (-) .! 66/70 ! ( ) ! ( ) ! ! !==============================!==============================! IIIbis. Onttrekking aan de uitgestelde ! ! ! ! belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . (+) .! 780 ! ! ! ! ! ! ! Overboeking naar de uitgestelde ! ! ! ! belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 680 ! ( ) ! ( ) ! ! ! ! ! IV. Belastingen op het resultaat . . . . . . . (-) (+) .! 67/77 ! ( 75.239) ! ( 45.074) ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! Winst van het boekjaar . . . . . . . . . . . . (+) .! 70/67 ! 3.672 ! 95.653 ! ! ! ! ! Verlies van het boekjaar . . . . . . . . . . . (-) .! 67/70 ! ( ) ! ( ) ! ! !==============================!==============================! V. Onttrekking aan de belastingvrije ! ! ! ! reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (+) .! 789 ! ! ! ! ! ! ! Overboeking naar de belastingvrije ! ! ! ! reserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 689 ! ( ) ! ( ) ! ! ! ! ! ! !==============================!==============================! Te bestemmen winst van het boekjaar . . . . . . (+) .! 70/68 ! 3.672 ! 95.653 ! ! ! ! ! Te verwerken verlies van het boekjaar . . . . . (-) .! 68/70 ! ( ) ! ( ) ! ! !==============================!==============================! -------------------------------------------------------------------------
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3775 ! VKT 5. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! ! ! ! Codes ! Boekjaar ! Vorig boekjaar ! ! ! ! ! !---------+------------------------------+------------------------------! RESULTAATVERWERKING ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A. Te bestemmen winstsaldo . . . . . . . . . . . . . . .! 70/69 ! 3.672 ! 95.653 ! Te verwerken verliessaldo . . . . . . . . . . . (-) .! 69/70 ! ( ) ! ( ) ! 1. Te bestemmen winst van het boekjaar . . . . . . .! 70/68 ! 3.672 ! 95.653 ! Te verwerken verlies van het boekjaar . . . (-) .! 68/70 ! ( ) ! ( ) ! 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar . . . .! 790 ! ! ! Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) .! 690 ! ( ) ! ( ) ! ! ! ! ! ! ! ! ! B. Onttrekking aan het eigen vermogen . . . . . . . . .! 791/2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! C. Toevoeging aan het eigen vermogen . . . . . . . (-) .! 691/2 ! ( 3.672) ! ( 95.653) ! 1. aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies . . . .! 691 ! ! ! 2. aan de wettelijke reserve . . . . . . . . . . . .! 6920 ! ! ! 3. aan de overige reserves . . . . . . . . . . . . .! 6921 ! 3.672 ! 95.653 ! ! ! ! ! ! ! ! ! D. 1. Over te dragen winst . . . . . . . . . . . . (-) .! 693 ! ( ) ! ( ) ! 2. Over te dragen verlies . . . . . . . . . . . . . .! 793 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! E. Tussenkomst van de vennoten (of eigenaar) in ! ! ! ! het verlies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 794 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! F. Uit te keren winst . . . . . . . . . . . . . . (-) .! 694/6 ! ( ) ! ( ) ! 1. Vergoeding van het kapitaal . . . . . . . . . . .! 694 ! ! ! 2. Bestuurders of zaakvoerders . . . . . . . . . . .! 695 ! ! ! 3. Andere rechthebbenden . . . . . . . . . . . . . .! 696 ! ! ! -------------------------------------------------------------------------
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3776 ! VKT 6. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------- ! ! ! ! ! ! ! ! !A. IMMATERIELE ! !B. MATERIELE ! !C. FINANCIELE ! 3. TOELICHTING !Codes ! VASTE ACTIVA !Codes ! VASTE ACTIVA !Codes ! VASTE ACTIVA ! ! ! (post 21 ! ! (post 22/27 ! ! (post 28 ! ! ! van de activa) ! ! van de activa) ! ! van de activa) ! ! ! ! ! ! ! ! !------+-------------------+------+-------------------+------+-------------------! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I. STAAT VAN DE VASTE ACTIVA ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! a) AANSCHAFFINGSWAARDE ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het vorige boekjaar . . . . .! 8019 ! 371.840 ! 8159 ! 1.490.607 ! 8355 ! 3.533 ! Mutaties tijdens het boekjaar : ! ! ! ! ! ! ! . Aanschaffingen, met inbegrip van de ! ! ! ! ! ! ! geproduceerde vaste activa . . . . . . . .! 8029 ! ! 8169 ! 74.446 ! 8365 ! ! . Overdrachten en ! ! ! ! ! ! ! buitengebruikstellingen . . . . . . .(-).! 8039 ! ( ) ! 8179 ! ( ) ! 8375 ! ( )! . Overboekingen van een post naar ! ! ! ! ! ! ! een andere . . . . . . . . . . . .(+) (-).! 8049 ! ! 8189 ! ! 8385 ! ! . Andere mutaties . . . . . . . . .(+) (-).! ! ! ! ! 8386 ! ! ! !-------------------! !-------------------! !-------------------! ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het boekjaar . . . . . . . . .! 8059 ! 371.840 ! 8199 ! 1.565.053 ! 8395 ! 3.533 ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! !-------------------! b) MEERWAARDEN ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het vorige boekjaar . . . . .! ! ! 8209 ! ! 8405 ! ! Mutaties tijdens het boekjaar : ! ! ! ! ! ! ! . Geboekt . . . . . . . . . . . . . . . . .! ! ! 8219 ! ! 8415 ! ! . Verworven van derden . . . . . . . . . . .! ! ! 8229 ! ! 8425 ! ! . Afgeboekt . . . . . . . . . . . . . .(-).! ! ! 8239 ! ( ) ! 8435 ! ( )! . Overgeboekt van een post naar ! ! ! ! ! ! ! een andere . . . . . . . . . . . .(+) (-).! ! ! 8249 ! ! 8445 ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het boekjaar . . . . . . . . .! ! ! 8259 ! ! 8455 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! !-------------------! ! ! ! ! ! ! ! c) AFSCHRIJVINGEN EN ! ! ! ! ! ! ! WAARDEVERMINDERINGEN ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het vorige boekjaar . . . . .! 8069 ! 111.552 ! 8269 ! 583.294 ! 8465 ! ! Mutaties tijdens het boekjaar : ! ! ! ! ! ! ! . Geboekt . . . . . . . . . . . . . . . . .! 8079 ! 37.184 ! 8279 ! 166.754 ! 8475 ! ! . Teruggenomen want overtollig . . . . .(-).! 8089 ! ( ) ! 8289 ! ( ) ! 8485 ! ( )! . Verworven van derden . . . . . . . . . . .! 8099 ! ! 8299 ! ! 8495 ! ! . Afgeboekt na overdrachten en ! ! ! ! ! ! ! buitengebruikstellingen . . . . . . .(-).! 8109 ! ( ) ! 8309 ! ( ) ! 8505 ! ( )! . Overgeboekt van een post naar ! ! ! ! ! ! ! een andere . . . . . . . . . . . .(+) (-).! 8119 ! ! 8319 ! ! 8515 ! ! ! !-------------------! !-------------------! !-------------------! ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het boekjaar . . . . . . . . .! 8129 ! 148.736 ! 8329 ! 750.048 ! 8525 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! !-------------------! d) NIET-OPGEVRAAGDE BEDRAGEN ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het vorige boekjaar . . . . .! ! ! ! ! 8535 ! ! Mutaties tijdens het boekjaar . . .(+) (-).! ! ! ! ! 8545 ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! ! ! ! ! ! ! ! Per einde van het boekjaar . . . . . . . . .! ! ! ! ! 8555 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !-------------------! !-------------------! !-------------------! NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN ! ! ! ! ! ! ! HET BOEKJAAR . . . . . .(a) + (b) - (c) - (d).! 8139 ! 223.104 ! 8339 ! 815.005 ! 8565 ! 3.533 ! ----------------------------------------------------------------------------------
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3777 ! VKT 8. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. STAAT VAN HET KAPITAAL ------------------------------------------------------------------------- ! ! ! ! ! Codes ! Bedragen ! Aantal aandelen ! ! ! ! ! !---------+------------------------------+------------------------------! A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ! ! ! ! 1. GEPLAATST KAPITAAL (post 100 van de passiva) ! ! ! ! - Per einde van het vorige boekjaar . . . . . . .! 8700 ! 61.973 ! xxxxxxxxxxxxx ! - Wijzigingen tijdens het boekjaar : ! ! ! ! ! ! 188.027 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! ! ! ! ! - Per einde van het boekjaar ......... .! 8701 ! 250.000 ! xxxxxxxxxxxxx ! ! ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! 2. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL ! ! ! ! Soorten aandelen ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! ! !1. Niet-opgevraagd bedrag !2. Opgevraagd, ! ! ! (post 101) ! niet-gestort bedrag ! ! !-------------------------------------------------------------! B. NIET-GESTORT KAPITAAL ! ! ! ! Aandeelhouders die nog moeten volstorten ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! ! ! ! ! TOTAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 871 ! ! ! ! ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! ! !1. Kapitaalbedrag !2. Aantal ! ! ! ! aandelen ! ! !------------------------------+------------------------------! C. EIGEN AANDELEN gehouden door : ! ! ! ! - de vennootschap zelf . . . . . . . . . . . . . . .! 872 ! ! ! - haar dochters . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 873 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! D. VERPLICHTINGEN TOT UITGIFTE VAN AANDELEN ! ! ! ! 1. Als gevolg van de uitoefening van ! ! ! ! CONVERSIERECHTEN ! ! ! ! . Bedrag van de lopende converteerbare leningen .! 8740 ! ! ! . Bedrag van het te plaatsen kapitaal . . . . . .! 8741 ! ! ! . Maximum aantal uit te geven ! ! ! ! aandelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 8742 ! ! ! 2. Als gevolg van de uitoefening van de ! ! ! ! INSCHRIJVINGSRECHTEN ! ! ! ! . Aantal inschrijvingsrechten ! ! ! ! in omloop . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 8745 ! ! ! . Bedrag van het te plaatsen kapitaal . . . . . .! 8746 ! ! ! . Maximum aantal uit te geven ! ! ! ! aandelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 8747 ! ! ! ! !------------------------------! ! ! ! ! ! E. TOEGESTAAN, NIET-GEPLAATST KAPITAAL ....... .! 8751 ! ! ! ! ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! ! !1. Aantal aandelen !2. Daaraan verbonden ! ! ! ! stemrecht ! ! !------------------------------+------------------------------! ! ! ! ! F. AANDELEN BUITEN KAPITAAL . . . . . . . . . . . . . .! 876 ! ! ! Waarvan : - gehouden door de vennootschap zelf . . .! 877 ! !------------------------------- - gehouden door ! ! ! haar dochters . . . . . . . . . . . . .! 878 ! ! ------------------------------------------ G. AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de onderneming heeft ontvangen : zie blz.
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3778 ! VKT 9. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN -------------------------------- ! ! ! Boekjaar ! ! ! !------------------------------! Uitsplitsing van de post 160/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! -------------------------------- V. STAAT VAN DE SCHULDEN A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR, NAAR GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD -------------------------------------------------------------------------------- ! ! SCHULDEN MET EEN RESTERENDE LOOPTIJD VAN ! ! !--------------------------------------------------------------------! ! Code !1. hoogstens !2. meer dan één jaar !3. meer dan 5 jaar ! ! ! één jaar ! doch hoogstens ! ! ! ! ! 5 jaar ! ! ! ! ! ! ! ! ! !---------------------------------------------! ! ! (post 42) ! (post 17) ! !---------+----------------------+---------------------------------------------! ! ! ! ! ! TOTAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 891 ! ! 198.315 ! 186.130 ! -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- ! ! ! ! ! SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN) ! ! ! GEWAARBORGD DOOR ! ! !-------------------------------------------------------------! B. GEWAARBORGDE SCHULDEN ! Codes !1. Belgische !2. zakelijke zekerheden ! (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva) ! ! overheidsinstellingen ! gesteld of onherroepelijk ! ! ! ! beloofd op activa van ! ! ! ! de onderneming ! !---------+------------------------------+------------------------------! FINANCIELE SCHULDEN . . . . . . . . . . . . . . . . .! 892 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! 1. Kredietinstellingen, leasingschulden en ! ! ! ! soortgelijke schulden . . . . . . . . . . . . . .! 89 ! ! ! 2. Overige leningen . . . . . . . . . . . . . . . . .! 90 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! HANDELSSCHULDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 898 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! 1. Leveranciers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 899 ! ! ! 2. Te betalen wissels . . . . . . . . . . . . . . . .! 900 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN OP BESTELLINGEN . . . . .! 901 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, ! ! ! ! BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN . . . . . . . . . . .! 902 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! 1. Belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 903 ! xxxxxxxxxxxxx ! ! 2. Bezoldigingen en sociale lasten . . . . . . . . .! 904 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! OVERIGE SCHULDEN ................. .! 905 ! ! ! ! !------------------------------+------------------------------! TOTAAL ...................... .! 906 ! ! ! ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ ! ! ! C. SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN ! Codes ! Boekjaar ! (post 45 van de passiva) ! ! ! !---------+------------------------------! VERVALLEN schulden ten aanzien van ! ! ! a) het belastingbestuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 9072 ! ! b) de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 9076 ! ! ------------------------------------------
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3779 ! VKT 10. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI. PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN ------------------------------------------------------------------------- ! ! ! ! ! Codes ! Boekjaar ! Vorig boekjaar ! ! ! ! ! !---------+------------------------------+------------------------------! 1. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER ! ! ! ! a) Totaal aantal op de afsluitingsdatum . . . . . . . .! 9086 ! 198 ! ! b) Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse ! ! ! ! equivalenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 9087 ! 22,2 ! 19,8 ! c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren . . . . . . .! 9088 ! ! ! ! ! ! ! 2. PERSONEELSKOSTEN (post 62) ! ! ! ! a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen . .! 620 ! 545.196 ! 465.663 ! b) Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen . . .! 621 ! 230.225 ! 189.177 ! c) Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen ! 622 ! 12.155 ! ! d) Andere personeelskosten . . .. . . . . . . . . . . . ! 623 ! ! 11.921 ! e) Pensioenen . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ! 624 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! VII. FINANCIELE RESULTATEN ! ! ! ! ! ! ! ! A. Door de overheid toegekende subsidies aangerekend ! ! ! ! op de resultatenrekening (post 75) ! ! ! ! . kapitaalsubsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 9125 ! ! ! . interestsubsidies . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 9126 ! ! ! ! ! ! ! B. Geactiveerde interesten . . . . . . . . . . . . . . . .! 6503 ! ! ! ! ! ! ! C. Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming ! ! ! ! bij de verhandeling van vorderingen ! ! ! ! (handelseffecten, facturen en andere vorderingen) . . .! 653 ! ! ! ! ! ! ! D. Saldo van de gevormde (+), aangewende en ! ! ! ! teruggenomen (-) voorzieningen met financieel ! ! ! ! karakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 656 ! ! ! ------------------------------------------------------------------------- VIII.NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ------------------------------------------ ! Codes ! Boekjaar ! !---------+------------------------------! PERSOONLIJKE ZEKERHEDEN DIE DOOR DE ONDERNEMING GESTELD OF ONHERROEPELIJK BELOOFD ! ! ! WERDEN ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN OF VERPLICHTINGEN VAN DERDEN . . . . . . . . . . . . . .! 9149 ! ! Waarvan : Door de onderneming overgedragen en door haar geëndosseerde wissels . . . . . .! 9150 ! ! ------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------- ! Codes ! Boekjaar ! ZAKELIJKE ZEKERHEDEN DIE DOOR DE ONDERNEMING GESTELD OF ! !-------------------------------------------------------------! ONHERROEPELIJK BELOOFD WERDEN OP HAAR EIGEN ACTIVA ! ! ! ! ALS WAARBORG VOOR SCHULDEN EN VERPLICHTINGEN VAN . . . . .! !1. DE ONDERNEMING !2. DERDEN ! !---------+------------------------------+------------------------------! . Hypotheken : ! ! ! ! .. boekwaarde van de bezwaarde activa . . . . . . . . . .! 916 ! ! ! .. bedrag van de inschrijving . . . . . . . . . . . . . .! 917 ! ! ! . Pand op het handelsfonds : ! ! ! ! .. bedrag van de inschrijving . . . . . . . . . . . . . .! 918 ! ! ! . Pand op andere activa : ! ! ! ! .. boekwaarde van de in pand gegeven activa . . . . . . .! 919 ! ! ! . Zekerheden op de nog door de onderneming ! ! ! ! te verwerven activa : ! ! ! ! .. bedrag van de betrokken activa . . . . . . . . . . . .! 920 ! ! ! ------------------------------------------------------------------------- BELANGRIJKE HANGENDE GESCHILLEN EN ANDERE BELANGRIJKE VERPLICHTINGEN :
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3780 ! VKT 12. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. SOCIALE BALANS Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn : 218 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTER ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ! !1. Voltijds !2. Deeltijds !3. Totaal (T) of !!4. Totaal (T) of ! ! ! ! ! totaal in !! totaal in ! ! Codes ! ! ! voltijdse !! voltijdse ! ! ! ! ! equivalenten !! equivalenten ! A. Tijdens het boekjaar en ! ! ! ! (VTE) !! (VTE) ! het vorige boekjaar ! ! (boekjaar) ! (boekjaar) ! (boekjaar) !! (vorig boekjaar) ! !---------+----------------------+----------------------+----------------------++---------------------! Gemiddeld aantal werknemers .! 100 ! 20,2 ! 2,5 ! 22,2(VTE)!! (VTE)! Aantal daadwerkelijk ! ! ! ! !! ! gepresteerde uren . . . . . .! 101 ! 32.315 ! 3.086 ! 35.401 (T)!! (T)! Personeelskosten . . . . . .! 102 ! 630.590 ! 70.646 ! 701.236 (T)!! (T)! ! ! ! ! !! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ! !1. Voltijds !2. Deeltijds !3. Totaal in ! ! Codes ! ! ! voltijdse ! B. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar ! ! ! ! equivalenten ! !---------+----------------------+----------------------+----------------------! a. Aantal werknemers ingeschreven in het ! ! ! ! ! personeelsregister . . . . . . . . . . . . . . .! 105 ! 21 ! 3 ! 23,4 ! ! ! ! ! ! b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst ! ! ! ! ! Overeenkomst voor een onbepaalde tijd . . . . . .! 110 ! 20 ! 2 ! 21,6 ! Overeenkomst voor een bepaalde tijd . . . . . . .! 111 ! 1 ! 1 ! 1,8 ! Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk .! 112 ! ! ! ! Vervangingsovereenkomst . . . . . . . . . . . . .! 113 ! ! ! ! ! ! ! ! ! c. Volgens het geslacht ! ! ! ! ! Mannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 120 ! 2 ! 1 ! 2,6 ! Vrouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 121 ! 19 ! 2 ! 20,7 ! ! ! ! ! ! d. Volgens de beroepscategorie ! ! ! ! ! Directiepersoneel . . . . . . . . . . . . . . . .! 130 ! ! ! ! Bedienden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 134 ! 21 ! 3 ! 23,4 ! Arbeiders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 132 ! ! ! ! Andere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 133 ! ! ! ! -------------------------------------------------------------------------------- II. TABEL VAN HET PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR -------------------------------------------------------------------------------- ! !1. Voltijds !2. Deeltijds !3. Totaal in ! ! Codes ! ! ! voltijdse ! A. INGETREDEN ! ! ! ! equivalenten ! !---------+----------------------+----------------------+----------------------! Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in ! ! ! ! ! het personeelsregister werden ingeschreven . . . . .! 205 ! 5 ! 3 ! 7,4 ! ! ! ! ! ! B. UITGETREDEN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Aantal werknemers met een in het personeels- ! ! ! ! ! register opgetekende datum waarop hun overeenkomst ! ! ! ! ! tijdens het boekjaar een einde nam . . . . . . . . .! 305 ! 4 ! 2 ! 5,6 ! --------------------------------------------------------------------------------
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812 3781 ! VKT 13. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. STAAT OVER HET GEBRUIK VAN DE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID TIJDENS HET BOEKJAAR -------------------------------------------------------------------------------- ! ! Aantal betrokken werknemers !3. Bedrag van het ! ! Codes !---------------------------------------------! financiële ! ! !1. Aantal !2. In voltijdse ! voordeel ! MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN DE WERKGELEGENHEID ! ! ! equivalenten ! ! !---------+----------------------+----------------------+----------------------! ! ! ! ! ! 1. Maatregelen met een financieel voordeel (*) ! ! ! ! ! 1.1. Voordeelbanenplan (ter aanmoediging van de ! ! ! ! ! indienstneming van werkzoekenden die tot ! ! ! ! ! risicogroepen behoren) . . . . . . . . . . . .! 414 ! ! ! ! 1.2. Sociale Maribel . . . . . . . . . . . . . . .! 415 ! ! ! ! 1.3. Structurele vermindering van de sociale ! ! ! ! ! zekerheidsbijdragen . . . . . . . . . . . . .! 416 ! 27 ! 26,2 ! 26.952 ! 1.4. Doorstromingsprogramma's . . . . . . . . . . .! 417 ! ! ! ! 1.5. Dienstenbanen . . . . . . . . . . . . . . . .! 418 ! ! ! ! 1.6. Overeenkomst werk-opleiding . . . . . . . . .! 503 ! ! ! ! 1.7. Leerovereenkomst . . . . . . . . . . . . . . .! 504 ! ! ! ! 1.8. Conventioneel halftijds brugpensioen . . . . .! 411 ! ! ! ! 1.9. Volledige loopbaanonderbreking . . . . . . . .! 412 ! ! ! ! 1.10. Vermindering van de arbeidsprestaties (deel- ! ! ! ! ! tijdse loopbaanonderbreking) . . . . . . . . .! 413 ! ! ! ! 1.11. Startbaanovereenkomst. . . . . . . . . . . . .! 419 ! ! ! ! ! ! ! !----------------------- 2. Andere maatregelen ! ! ! ! 2.1. Stage der jongeren . . . . . . . . . . . . . .! 502 ! ! ! 2.2. Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor ! ! ! ! bepaalde tijd . . . . . . . . . . . . . . . .! 505 ! ! ! 2.3. Conventioneel brugpensioen ....... . .! 506 ! ! ! 2.4. Vermindering van de persoonlijke bijdragen ! ! ! ! van sociale zekerheid aan werknemers met ! ! ! ! lage lonen . . . . . . . . . . . . . . . . . .! 507 ! ! ! --------------------------------------------------------- Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid : --------------------------------------------------------- . totaal voor het boekjaar . . . . . . . . . .! 550 ! 27 ! 26,2 ! !---------+----------------------+----------------------! . totaal voor het vorige boekjaar . . . . . .! 560 ! ! ! --------------------------------------------------------- IV. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR --------------------------------------------------------------------- Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste van de ! Codes ! Mannen ! Codes ! Vrouwen ! werkgever ! ! ! ! ! !-------------------------------------------------------------------! 1. Aantal betrokken werknemers . . . . . . . . . . . . . . ! 5801 ! ! 5811 ! ! 2. Aantal gevolgde opleidingsuren . . . . . . . . . . . . ! 5802 ! ! 5812 ! ! 3. Kosten voor de onderneming . . . . . . . . . . . . . . ! 5803 ! ! 5813 ! ! --------------------------------------------------------------------- V. INLICHTINGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN VORMING, BEGELEIDING OF MENTORSCHAP DOOR DE WERKNEMERS GEGEVEN IN TOEPASSING VAN DE WET VAN 5 SEPTEMBER 2001 TOT VERBETERING VAN DE WERKGELEGENHEIDSGRAAD VAN DE WERKNEMERS --------------------------------------------------------------------- Activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap ! Codes ! Mannen ! Codes ! Vrouwen ! --------------------------------------------------------------------- 1. Aantal werknemers welke deze activiteiten uitoefenden . . ! 5804 ! ! 5814 ! ! 2. Aantal uren besteed aan deze activiteiten . . . . . . . . ! 5805 ! ! 5815 ! ! 3. Aantal werknemers welke deze activiteiten volgden . . . . ! 5806 ! ! 5816 ! ! --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- (*) Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3782 ! VKT 14. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS I. BEGINSEL De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen. Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderings- regels : Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord : Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming : De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd ; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op : en heeft zij een positieve invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR. De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op : De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden : Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast : Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir : Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming : II. BIJZONDERE REGELS OPRICHTINGSKOSTEN : De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3783 ! VKT 15. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ HERSTRUCTURERINGSKOSTEN : De herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord : IMMATERIELE VASTE ACTIVA : Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt niet meer dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord : MATERIELE VASTE ACTIVA : In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : AFSCHRIJVINGEN GEBOEKT TIJDENS HET BOEKJAAR : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ! ! Methode ! Basis ! Afschrijvingspercentages ! ! ! ! !-------------------------------------------! ! ! L (lineaire) !NG (niet-geherwaar- ! Hoofdsom ! Bijkomende kosten ! ! Activa ! D (degressieve) ! deerde) ! Min - Max ! Min - Max ! ! ! A (andere) ! G (geherwaardeerde)! ! ! ! ! ! ! ! ! !-----------------------------------------------+-----------------+--------------------+---------------------+---------------------! ! ! ! ! ! ! ! 1. Oprichtingskosten ! ! ! ! ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! ! 2. Immateriële vaste activa ! ! ! ! ! ! ! L ! NG ! 010,00 - 000,00 ! 000,00 - 000,00 ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! ! 3. Industriële, administratieve of ! ! ! ! ! ! commerciële gebouwen ! ! ! ! ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! ! 4. Installaties, machines en ! ! ! ! ! ! uitrusting ! ! ! ! ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! ! 5. Rollend materieel ! ! ! ! ! ! ! L ! NG ! 020,00 - 000,00 ! 000,00 - 000,00 ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! ! 6. Kantoormaterieel en meubilair ! ! ! ! ! ! ! L ! NG ! 020,00 - 000,00 ! 000,00 - 000,00 ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! ! 7. Andere materiële vaste activa ! ! ! ! ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! - ! - ! ! ! ! ! ! ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen, ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen : - bedrag voor het boekjaar : EUR. - gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR.
  • -------------------------- --------------- ! NAT. Nr.! 429.848.570 ! 03812.3784 ! VKT 16. ! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANCIELE VASTE ACTIVA : In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord : VOORRADEN : Voorraden worden gewaardeerd tegen de AANSCHAFFINGSWAARDE berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de LAGERE MARKTWAARDE : 1. Grond- en hulpstoffen: 2. Goederen in bewerking - gereed product : 3. Handelsgoederen : 4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop : PRODUCTEN : - De vervaardigingsprijs van de producten omvat niet de onrechtstreekse productiekosten. - De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, omvat geen financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren. Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde. (Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is). BESTELLINGEN IN UITVOERING : Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs . SCHULDEN : De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden een disconto toegepast dat wordt geactiveerd. VREEMDE VALUTA : De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen : De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt : LEASINGOVEREENKOMSTEN : Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, § 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen : EUR.