Istorie aciu andrada

378 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Istorie aciu andrada

 1. 1. Istori a omenirii este scris ă cu valuri de s â nge care s-au scurs odat ă cu trecerea mileniilor de la acel act,infernal dar ş i edenic, c â nd omul a realizat c ă ş tie unde se afl ă ,c â nd minunata gr ă din ă a edinului devenise peste noapte un infern datorit ă cunoa ş terii.
 2. 2. Colegiul Na ţ ional ,,Mihai Eminescu” <ul><li>Istoria prin surse vizuale </li></ul><ul><li>Tema: Lampa </li></ul><ul><li> Autor </li></ul><ul><li>Numele ş i prenumele :Aciu Andrada Clasa :XF </li></ul><ul><li>Profil, specializare: Filologie-Bilingv </li></ul><ul><li>Prof. Coord : Nicoleta Chereche ş </li></ul>2011
 3. 3. Cuprins <ul><li>1. Argument are </li></ul><ul><li>2. Redarea sursei </li></ul><ul><li>3. Datarea sursei </li></ul><ul><li>4. Ce reprezintă </li></ul><ul><li>5. Descrierea locului </li></ul><ul><li>6. Informa ţ ii transmise </li></ul><ul><li>7. Mesajul fotografiei </li></ul><ul><li>8. Argumenta ţ i ideea că e o sursă istorică </li></ul><ul><li>9. Argumenta ţ i gradul de obiectivitate </li></ul><ul><li>10. Prezenta ţ i o sursă istorică edită </li></ul><ul><li>1 1 . Concluzii </li></ul><ul><li>12. Analiza SWOT a realizării proiectului </li></ul>
 4. 4. 1. A rgumentul alegerii temei <ul><li>-am ales aceas tă lamp ă deoarece ştiu că a fost unul dintre obiectele preferate ale st ă bunicii mele . </li></ul><ul><li>-m - a impresionat modul î n care pe vremuri oamenii i ş i f ă ceau lumin ă în case. </li></ul><ul><li>-este un obiect care a trecut prin m â na a î nc ă dou ă genera ţ ii precum bunica ş i mama mea. </li></ul>
 5. 5. 2. Redarea sursei <ul><li>Aceast ă lamp ă are o </li></ul><ul><li>vechime de aproximativ 90 </li></ul><ul><li>de ani.Din nefericire </li></ul><ul><li>designul s-a deteriorat î ns ă </li></ul><ul><li>pe vremuri culorile </li></ul><ul><li>predominante erau maro ş i </li></ul><ul><li>auriu.Are o î n ă l ţ ime de 65 de </li></ul><ul><li>cm. </li></ul>
 6. 6. 3. Datarea sursei <ul><li>Fotografia a fost realizat ă î n data de: 14.05.2011 </li></ul>
 7. 7. 4.Ce reprezint ă <ul><li>Reprezint ă o lamp ă care a </li></ul><ul><li>fost a bunicii mele ş i are o </li></ul><ul><li>valoare sentimental ă . </li></ul>
 8. 8. 5. Descrierea locului din care provine <ul><li>Lampa provine din c o muna Apa </li></ul>
 9. 9. 6 . Informa t ii transmise de imagine <ul><li>Este un obiect destul de vechi,degradat.E </li></ul><ul><li>o crea ţ ie folcloric ă care aminte ş te despre </li></ul><ul><li>faptul c ă pe vremuri era de nelipsit ă din casa </li></ul><ul><li>multor oameni.Mie personal lampa î mi </li></ul><ul><li>transmite un sentiment de nostalgie . </li></ul>
 10. 10. 7. Care este mesajul fotografiei <ul><li>Mesajul pe care mi-l transmite aceast ă poz ă </li></ul><ul><li>cel pu ţ in mie e:,,Niciodat ă s ă nu m ă </li></ul><ul><li>arunci,niciodat ă s ă nu ui ţ i de unde provin!” </li></ul>
 11. 11. 8.Argumenta -ţi ideea că sursa aleasă reprezintă un izvor istoric <ul><li>Acest obiect este un izvor istoric deoarece </li></ul><ul><li>dovede ş te existen ţ a omeneasc ă a str ă bunicii </li></ul><ul><li>mele de aproximativ 90 de ani,oricare ar fi </li></ul><ul><li>originea ş i forma din care a </li></ul><ul><li>provenit.Totodat ă este o surs ă istoric ă de </li></ul><ul><li>cunoa ş tere a trecutului. </li></ul>
 12. 12. 9.Argumenta ţ i gradul de obiectivitate a sursei <ul><li>A fost un obiect de nelipsit din cas ă </li></ul><ul><li>st ă bunicii mele . </li></ul>
 13. 13. 10. Prezenta ţ i sursă istorică edită <ul><li>De acest obiect istoric am dat î nt â mpl ă tor c â nd am </li></ul><ul><li>fost la bunici.Atunci mi s-a explicat ce reprezint ă </li></ul><ul><li>ş i de unde provine.Bunica mi-a mai spus c ă nu este </li></ul><ul><li>tocmai o lamp ă obi ş nuit ă din zilele noastre.Ea era </li></ul><ul><li>folosit ă î n perioada anterioar ă a apari ţ iei curentului </li></ul><ul><li>electric î n sate rurale ş i func ţ iona cu petrol </li></ul><ul><li>lampant care era f ă r ă miros ş i incolor.  Produce a </li></ul><ul><li>o flacără luminoasă, fără fum, cu i ntensitate şi </li></ul><ul><li>formă constantă şi nu lasă cenuşă şi compuşi </li></ul><ul><li>răşinoşi în fitil . </li></ul>
 14. 14. 11.Concluzii <ul><li>Datorit ă dezvolt ăr ii tehnologiei, ş i a apari ţ iei </li></ul><ul><li>curentului electric, î n zilele noastre aceast ă </li></ul><ul><li>lamp ă nu mai este utilizat ă î n casele </li></ul><ul><li>oamenilor ca furnizor de lumin ă pe timp de </li></ul><ul><li>noapte ci ca un obiect de patrimoniu al </li></ul><ul><li>familiei. </li></ul>
 15. 15. 1 2 .Analiza SWOT a realizării proiectului <ul><li>PUNCTE TARI: </li></ul><ul><li>mi-am format abilită ţi în ceea ce priveşte cercetarea unor obiecte vechi. </li></ul><ul><li>-am aflat mai multe lucruri despre trecutul stăbunicii,bunicii şi mamei. </li></ul><ul><li>-mi-am dat seama de valoarea sentimentală pe care o au unele obiecte care l-a prima vedere par neînsemnate şi vechi. </li></ul><ul><li>PUNCTE SLABE: </li></ul><ul><li>am întâmpinat nişte greutăţi în ceea ce priveşte descoperirea acestui obiect. </li></ul><ul><li>nu am reuşit să fac rost de suficiente informaţii aşa cum mi-am propus. </li></ul><ul><li>OPORTUNITĂŢI </li></ul><ul><li>a m fost sus ţ inut î n elaborarea proeictului d e către părinţi. </li></ul>AMENINŢĂRI:

×