Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
öZefagus 13-et
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

öZefagus 13-et

 • 1,718 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
26
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • This is a normal esophagus with the usual white to tan smooth mucosa seen at the left. The gastroesophageal junction (not an anatomic sphincter) is at the center, and the stomach is at the right.
 • This is normal esophageal squamous mucosa at the left, with underlying submucosa containing mucus glands and a duct surrounded by lymphoid tissue. The muscularis is at the right.
 • Özofagus varisi
 • At the lower end of the esophagus (which has been turned inside out at autopsy) are linear dark blue submucosal dilated veins known as varices. In patients with portal hypertension (usually micronodular cirrhosis from chronic alcoholism), the submucosal esophageal veins become dilated (form varices). These varices are prone to bleed.
 • This is Candida esophagitis. Tan-yellow plaques are seen in the lower esophagus, along with mucosal hyperemia. The same lesions are also seen at the upper right in the stomach.
 • Acute esophagitis is manifested here by increased neutrophils in the submucosa as well as neutrophils infiltrating into the squamous mucosa at the right.
 • A herpetic ulcer is seen microscopically to have a sharp margin. The ulcer base at the left shows loss of overlying squamous epithelium with only necrotic debris remaining.
 • Reflüks özefajit
 • Another cause for inflammation is a so-called "Barrett's esophagus" in which there is gastric-type mucosa above the gastroesophageal junction. Note the columnar epithelium to the left and the squamous epithelium at the right. This is "typical" Barrett's mucosa, because there is intestinal metaplasia as well (note the goblet cells in the columnar mucosa).
 • This irregular reddish, ulcerated exophytic mid-esophageal mass as seen on the mucosal surface is a squamous cell carcinoma. Risk factors for esophageal squamous carcinoma include mainly smoking and alcoholism in the U.S.
 • At the upper left is a remnant of squamous esophageal mucosa that has been undermined by an infiltrating adenocarcinoma. Nests of neoplastic glands are infiltrating through the submucosa at the right.
 • At high power, these infiltrating nests of neoplastic cells have abundant pink cytoplasm and distinct cell borders typical for squamous cell carcinoma. Esophageal carcinomas are not usually detected early and, therefore, have a very poor prognosis.

Transcript

 • 1. Özofagus hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Ebru Taştekin
 • 2. Özofagus 25 cm uzunluğunda Posterior mediastende Son derece esnek, kastan oluşan bir tüp C6, T11-12 AÖS-ÜOS 3 adet fizyolojik darlık;  Krikoid hizası,  Sol ana bronş hizası,  Kardia
 • 3. Özofagus histolojisi İçten dışa doğru  mukoza, submukoza, muskularis propria ve adventisya. Özofagus ve rektumda seroza yok! Mukozal epitel  non- keratinize skuamöz epitel
 • 4.  Muskularis mukoza  çoğu düz kas lifleri, arada çizgili kas lifleri Özofagusun innervasyonu  sempatik ve parasempatik (N. Vagus)  Submukozada  Meissner pleksusu ve  Kas lifleri arasında  Auerbach pleksusu Fonksiyon…..
 • 5. KONJENİTAL ANOMALİLER Ektopi mide, pankreas, sebase gl. Atrezi ve Trakea-özofageal fistül,  En sık görülen anomaliler…hayati tehlike  Atrezi  özofagusun lümeni yok  Sıklıkla atrezi ile birlikte trakeo-özofageal fistül  özofagus anomalilerinin %90’ı Duplikasyon kistleri: Çok seyrek, alt özefagusta, konj…Bronkojenik, pulm. sekestrasyon
 • 6. A B EN SIK TİP C D ESlide 18.1
 • 7. Vater sendromu Vertebra defektleri Anal atrezi, Trakeo- Esophageal fistül Renal displazi,(VACTERL C: Cardiac, L: Limb anomaly)  HER AN, HER YERDE SORULABİLİR….
 • 8. MEKANİK BOZUKLUKLAR1- Webler (Perde), halkalar (A ve B) ve stenoz2- Hiatal herni3- Divertikül
 • 9. Web (Perde) Tanım…. ??? Peterson- Brown Kelly (Plummer-Vinson) sendromuOrta yaş kadınlarda sık  Üst özofagus segmentlerinde web- ring  Demir eksikliği anemisi  Disfaji  Atrofik glossit Özofagus Ca oranı yüksek HER AN, HER YERDE SORULABİLİR….
 • 10. HALKALAR….A ve B• Alt özefagus, skuamokolumnar bileşke yerleşimli ring= B halkası= Schatzki halkası (bilinmeli!....)Disfaji• Bileşke üzeri ring= A halkası
 • 11. Web (Perde) ve halkalar NORMAL
 • 12. -Sliding Hernie-Rolling Hernie
 • 13. Hiatal hernia A)Sliding herni:  Hiatus hernilerinin yaklaşık % 95’i  50 yaş ve üzerinde  Sebepler  doğumsal kısa özefagus, intraabdominal basınç artışı yapan sebepler (kronik öksürük, kifoz, obezite) ve şiddetli özofajitler sonrası gelişen özofagial skarlar  En sık komplikasyonu gastro- özofagial reflü ve buna bağlı özofagus patolojileri
 • 14.  B) para-özofagial herni (Rolling):  Hiatus hernilerinin % 5’i  Özofagogastrik bileşkede kalır,  Genellikle büyük kurvatur üzerinde midenin bir bölümü genişlemiş hiatusdan mediastene kayar.
 • 15. 3-Divertikül Özofagus duvarının lümenden dışarı doğru kese şeklinde lokalize genişlemesi Gerçek divertikülde kese duvarında özofagusun tüm duvar katları vardır. Üst ve alt  Yalancı divertikül Orta Gerçek divertikül
 • 16. NORMAL DİVERTİKÜL
 • 17. 3 şekilde olabilir.Pulsion (itme) divertikülü = Zenkerdivertikülü: YALANCI  Genellikle üst özefagus yerleşimli  Üst özofagusta motor fonksiyon bozukluğu sonucu oluşur.Traksiyon (çekme) divertikülü: GERÇEK  Genellikle orta özefagus yerleşimli  Fibrozis ile karekterli mediastinal patolojiler (tbc, tm)Epifrenik divertikül: YALANCI  Alt özofagusta  Diafragma hernisi ve gastro-özofageal reflü sonucu
 • 18. YUTMAYiyeceklerin posterior farengeal duvar mukozasında sonlanan sinir uçlarını stimule etmesiyle başlayan refleks  YutmaBeyin sapında yutma merkezinden gelen impulslar farengeal sfinkterin gevşemesine, yiyeceklerin özefagus içine itilmesine ve peristaltizmin başlamasına sebep olur.
 • 19. MOTOR BOZUKLUKLARMotor bozukluklar  primer veya sekonderDiffüz özofageal spazm veya tirbüşonözofagus  Özefagus gövde kaslarınınmotor bozuklukları,Nutcracker özefagus Periyodik, kısasüreli kasılıp gevşemelerAkalazya  alt özefagus sfinkteriningevşeyememesi
 • 20. Akalazya Motor bozukluklardan en sık rastlanılanı  Kelime anlamı; gevşeyememe Alt özofagus gevşeyemediği için gıdalar mideye iletilemez ve özefagusda birikir.
 • 21. NORMAL AKALAZYA
 • 22. Akalazya.. 3 anormal durum; (Triad….)  Alt özofagus sfinkterinde aperistaltizm,  Yutma sırasında alt özofagus sfinkterinin gevşeyememesi,  Alt özefagus sfinkterinin dinlenme tonusunda artış
 • 23. Akalazya.. Genellikle primer Primer: Distal özefagusta nitrik oksit ve vazoaktif intestinal peptit içeren inhibitör nöronlarda fonk. bzk. Sekonder: Nörotrop virüs enfeksiyonları Trypanasoma cruzi paraziti ile oluşan ve myenterik pleksus hasarı oluşturan Chagas hastalığı Çocuk felci, DM, malignite,amiloidoz
 • 24. Akalazya..
 • 25. Akalazya..Beklenen komplikasyonlar  Sekonder özofajit,  Kanama,  Barret özefajiti,  Displazi,  Kandida özofajiti,  Divertikül,  Aspirasyon ve buna bağlı pnömoni En ciddi komplikasyonu  erken yaşta özofagus SCC gelişimi
 • 26. Sistemik hastalıklarda görülen motorbozukluklar  Özofageal motor fonksiyon bozukluğu;  Dermatomyozitis (proksimal),  SLE (distal)  Skleroderma (progressif sistemik sklerozis) (distal)……TUS (Sklerodermada  Submukozada fibrozis, düz kaslarda atrofi, mukozada incelme)  Alkolik nöropati ve diabetes mellitusda
 • 27. Özofagus varisi Portal hipertansiyonda; özellikle özofagus 1/3 alt segmentinde submukozal venöz pleksusta dilatasyon ve varisler Muhtemel sonuç  Abondan kanamalar
 • 28. Mallory-Weiss sendromu Şiddetli kusma nöbetlerine sekonder gastroözofageal bileşkede longitudinal yırtıklar Kadınlarda en sık gebelik sırasında, erkeklerde ise alkol alımı sonrasındaYENİ EKLEME… Bulimia Nervosa Boerhaave’s sendromu  Şiddetli kusma ve öğürme sonucu oluşan özofagus rüptürü
 • 29. Lye Darlığı Genellikle trakea bifurkasyon bölgesinde Asit-alkali alımı sonucu oluşan koagülatif nekroz ve fibrozis Özofagus karsinomu riski
 • 30. ÖZOFAJİTLER1- Enfeksiyöz özofajitler  Fungal (candida vb.), viral (Herpes vb), bakteriyel, spiroket ve parazitik2- Ekzojen kimyasallarla oluşan özofajit3- Travmatik4- Fiziksel ajanlarla olan özofajit: radyasyon, termal hasar5- Hiatal herni ile olan özofajit6- Reflü özofajit
 • 31. CANDİDAMukozada hiperemi ve beyaz-sarı membranlar ile karakterize
 • 32. HERPES SİMPLEKSKeskin sınırlı ülserler, dev hücreler ve nükleer inklüzyonlar ile karakterize
 • 33. Reflü Özofajit Özefagusun mide içeriği ile teması sonucu Sırt üstü yatan hastada alt retrosternal yanma, …………. Endoskopi  özefagus alt kısmı hiperemik ve erozyone
 • 34.  Histolojik olarak  bazal tabaka hücrelerinde hiperplazi  Mukozada kalınlaşma,  Epitelde eozinofil ve nötrofil lökosit infiltrasyonu Komplikasyonları: Barrett özefagus, peptik ülserasyon, fibröz striktür, motilite anormalliği BARRETT İLE TANIŞTINIZ!...
 • 35. Barret Özofagus Uzun süren gastro-özofageal reflünün bir komplikasyonu (%10) Özofagus mukozasında yassı epitelin yerini intestinal metaplazi gösteren kolumnar epitel alır Prekanseröz; !!!!!! Alt özefagus primer adenokarsinomları için en önemli, tek risk faktörü…….iddialı Barret özefaguslu hastaların %5-10’unda adenokarsinom gelişir
 • 36. Z çizgisinde düzensizlik
 • 37. TANI ENDOSKOPİK  spesifik görünüm… PATOLOJİK Goblet hücreleri…
 • 38. Özofagusun tümörleri Epitelyal tümörler:  Benign,  Malign Mezenkimal tümörler:  Benign,  Malign
 • 39. Benign epitelyal tümörler Skuamöz papillom;  En sık görülen epitelyal benign tümör  Etiyolojide HPV  SCC için prekanseröz lezyon. Polip; seyrek
 • 40. Malign epitelyal tümörler  Skuamöz hücreli karsinom  Adenokarsinom  Adenoid kistik karsinom  Mukoepidermoid karsinom  Adenoskuamöz karsinom  Küçük hücreli karsinom  Karsinoid tümör  Malign melanom
 • 41. Skuamöz Hücreli Karsinom Özofagus neoplazmlarının %95’i, tüm GİS kanserlerinin %1’i Yaşlılarda ve erkeklerde sık Etiyoloji;  Sigara ve alkol alımı, sıcak yiyecekler, gıdalarda nitrözaminler, aflotoksinler, tütsülenmiş yiyecekler
 • 42.  Prekanseröz lezyonlar: Lye striktürleri, Plummer Vinson send., akalazya, divertiküller, çölyak hast., familyal tylosis, radyoterapi, papillom, kronik özofajit(Familyal Tylosis =Palmoplantar hiperkeratosis) % 55’i 1/3 orta, % 30’u 1/3 alt, % 25’i 1/3 üstte Genellikle sinsi seyirli, geç semptom Klinik  progressif disfaji, kilo kaybı, anemi, hematemez, melana
 • 43. Adenokarsinom Özofagus karsinomlarının %5-10’unu Alt 1/3 segmentinde Barret epitelinden köken alır
 • 44. Mezenkimal tümörler…Özefagusun benign tümörleri genellikle mezenkimal…BenignLeimyom: Özofagusun en sık görülen benigntümörü  1/3 alt kısımdaNörofibromLipomMalign LeiomyosarkomGIST
 • 45. ?
 • 46. Aralık 2010- TUS Sternum arkasında ağrı ve yanma yakınmaları olan 55 yaşında kadın hastada endoskopide Z çizgisinde düzensizlik saptanıyor. Biopside yüzeyel eroziv değişiklikler, displastik kolumnar epitel ve inkomplet intestinal metaplazi görülüyor.En olası tanınız nedir?A- Herpes özefajitiB-Barret özefagusuC-AkalazyaD-Chagas hastalığıE- Candida özefajiti
 • 47. Nisan 2008-TUSBir kanser hastasında, özofagusun geniş alanlarınıngri-beyaz psödomembranla kaplanmış olmasıdurumunda aşağıdaki özofajit tiplerinden hangisidüşünülmelidir?A) Herpesvirus özofajitiB) Radyasyon özofajitiC) Koroziv alkali özofajitiD) Kandida özofajitiE) Sitomegalovirus özofajiti
 • 48. Nisan 2009 TUS…1999,2001 (2 kez),2002, 2003, vs...Aşağıdakilerden hangisi özofagusta adenokarsinomgelişmesinde en önemli risk faktörüdür?A) Sitomegalovirus enfeksyionuB) Alkali özofajitiC) Barrett özofagusuD) AkalazyaE) Sıcak içecek alımı
 • 49. Eylül 2006- TUSBarrett özofagusunda izlenen morfolojik değişiklikleraşağıdaki patolojik olaylardan hangisineörnektir?A) HiperplaziB) HipertrofiC) AtrofiD) MetaplaziE) Anaplazi
 • 50. Nisan 2005-TUS40 yaşında hasta şiddetli bulantı kusma sonrası ani göğüsağrısı ile başvuruyor. Plevral efüzyon ve deri altı amfizembelirleniyor. Olası tanınız?A-AC kist hidatik rüptürüB-Paraözefagial herniC- Özefagus rüptürüD-PankreatitE- Bronş rüptürü
 • 51. Eylül 2002-TUSİleri derecede reflü özefajitine bağlı olarakaşağıdakilerden hangisinin gelişme riski daha azdır?a. Özefageal ülserb. Barret özefagusuc. Skuamöz hücreli karsinomd. Striktüre. Kanama
 • 52. Eylül 2004-TUS- DahiliyeÖzefagus üst kısmını tutarak disfajiyapması beklenen hangisidir?A) SLEB) Romatoid artritC) SklerodermaD) DermatomiyozitE) Sjögren sendromu