• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Unidade 8 mesopotamia e exipto
 

Unidade 8 mesopotamia e exipto

on

 • 1,018 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,018
Views on SlideShare
995
Embed Views
23

Actions

Likes
1
Downloads
37
Comments
0

1 Embed 23

http://www.edu.xunta.es 23

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Unidade 8 mesopotamia e exipto Unidade 8 mesopotamia e exipto Presentation Transcript

  • UNIDADE 8 O INICIO DA HISTORIA: MESOPOTAMIA E EXIPTO
  • 1. O INICIO DA HISTORIA.
   • A) APARICIÓN DA ESCRITURA
   • A historia iníciase coa aparición da escritura.
   • Apareceu hai máis de 5.000 anos en Mesopotamia (actual Iraq), para rexistrar e controlar datos (alimentos, impostos, intercambios comerciais).
   • Tipos de escritura antiga:
   •  Cuneiforme (antes do 3000 a.C.): en forma de cuña, usada polos mesopotámicos.
   •  Xeroglífica (c. 3000 a.C.): símbolos variados (soles, animais...), usada polos exipcios.
   •  Ideogramas (c. 1300 a.C.): signos que representan ideas. Usada polos chineses.
   •  Fenicia (c. 1200 a.C.): con 22 consoantes. O noso alfabeto deriva deste.
  • Eixe cronolóxico das primeiras formas de escritura
   • B) OS PRIMEIROS IMPERIOS.
   • Durante a Idade dos Metais apareceron os primeiras cidades cgobernadas por un rei.
   • Co paso do tempo estes reis foron ampliando o seu poder e territorio por alianza ou conquista. Deste xeito apareceron grandes imperios.
   • Os primeiros imperios eran civilizacións fluviais (= culturas que se desenvolveron en torno a un río con beiras fértiles). Destacan 4 nos inicios da Historia (5000 B.P.):
   • ♛ Mesopotamia: en torno aos ríos Eufrates e Tigris.
   • ☥ Exipto: en torno ao Nilo.
   • ☮ India: río Indo.
   • 旘 China: ríos Huang-Ho (Amarelo) e Iang-Tse (Azul).
  • Principais civilizacións fluviais
  • Evolución das civilizacións fluviais
  • Características das civilizacións fluviais PODER POLÍTICO FORTE: O rei concentraba todo o poder, axudado por funcionarios, exército e sacerdotes SOCIEDADE XERÁRQUICA: 2 grupos diferenciados:  Privilexiados (propietarios terras e riquezas).  Non privilexiados (traballadores).
   • CONSTRUCIÓN DE
   • GRANDES OBRAS:
   • Palacios
   • Templos
   • Tumbas
   • Canles…
  • Pirámide social india (castas) Porta de Istar (Babilonia). Gran Muralla China
  • 2. MESOPOTAMIA
   • Mesopotamia (= “entre ríos”) era unha zona bastante árida entre os ríos Tigris e Eufrates.
   • A construción de canles para o regadío permitiu o desenvolvemento da agricultura.
   • Mesopotamia divídise en 2 grandes zonas:
   •  Alta Mesopotamia: situada ao norte (asirios)
   •  Baixa Mesopotamia: situada ao sur (sumerios e acadios)..
  •  
   • Neste territorio iniciouse a Historia. O primeiro pobo en usar a escritura (cuneiforme) foron os sumerios (antes do 3000 a.C.).
   • Mesopotamia tivo unha longa historia, dende o 3º milenio a.C. ata a conquista polos persas (S. VI a.C.) e estivo marcada pola alternancia no poder dos pobos sumerio , acadio , babilónico e asirio .
   • ☹ Grupos privilexiados: posuían a maior parte do poder e riquezas. 3 tipos:
   • ♘ Aristocracia: formada polo rei, a súa familia e a nobreza. Ocupaban os cargos máis altos e as mellores terra.
   • ✞ Sacerdotes: encargados dos rituais relixiosos. Posuían templos, terras e riquezas.
   • ✐ Escribas: funcionarios que sabían ler e escribir e contar. Tiñan moito poder.
   • Características de Mesopotamia:
   • A) SOCIEDADE: existen 2 grandes tipos de grupos:
   • ☺ Grupos non privilexiados: traballaban e servían aos privilexiados. Podían ser:
   • ♻ Artesáns: traballaban nos obradoiros. Había distintos tipos: tecedores, carpinteiros…
   • ✭ Campesiños : alugaban as terras ao rei, nobreza ou sacerdotes a cambio do pago dunha renda (parte da colleita). Eran a gran maioría da poboación.
   • ♀ Mulleres : eran propiedade dos homes. As que traballaban cobraban menos que os homes.
   • ☭ Escravos : carecían de dereitos e eran considerados unha propiedade máis.
  •  
   • B) RELIXIÓN: 2 características da relixión mesopotámicas :
   • ✟ Politeístas: crían en varios deuses (Ex: Ishtar = deusa da guerra e do amor). Os deuses eran inmortais, representábanse como persoas e tiñasn paixóns humanas.
   • ✠ Non crían na vida despois da morte.
   Porta de Ishtar de Babilonia
   • C) ARTE: 2 tipos de arte:
   • ♬ Arquitectura: destacan 4 trazos:
   • I) Usaban ladrillo e adobe como materiais.
   • II) Os elementos constructivos principais eran arcos e bóvedas.
   • III) Os edificios principais eran:
   • - os palacios (residencia dos reis).
   • - os templos , dentro destes últimos construíanse os cigurats (= enormes torres graduadas que servían de observatorio dos astros e lugar de culto.
   • IV) As cidades estaban rodeadas por murallas de ladrillo con 4 portas fortificadas. As rúas eran estreitas e irregulares.
  • Cigurat de Uruk (Sumer)
  •  
   • ♫ Escultura: 2 tipos:
   • a) Estatuas: soen ser masculinas coas mesmas características:
   • - posición frontal.
   • - sen movemento (ríxidas)
   • - rostros expresivos con grandes ollos.
   • b) Relevos: realizados sobre muros de pedra. Representan escenas importantes da vida de Mesopotamia
  •  
  • Touro alado
  • 3. EXIPTO
   • A civilización exipcia xurdiu hai máis de 5000 anos no NE de África, en torno ao río Nilo.
   • Nas súas beiras concentrábase case o total da poboación , grazas o limo moi fértil que deixaban alí as súas augas ( terras negras ). O resto do país era árido e estaba despoboado ( terras vermellas ).
   • O Nilo abastecía de auga aos exipcios , regaba e fertilizaba os campos e servía de vía de comunicación.
   • Para aproveitar mellor á sua auga, os exipcios construíron diques e canles , para reter a auga e regar os campos.
   • A vida dos exipcios estaba regulada polo Nilo . Cada ano, de xuño a setembro, o Nilo subía de caudal, desbordábase e inundaba as beiras. Cando as augas se retiraban era o momento de sementar. Se non se producía a inundación, a terra permanecía estéril e se sucedían grandes fames.
  • Vista actual das beiras do Nilo Evolución das crecidas do Nilo
   • Aspectos principais da vida no Antigo Exipto:
   • A) HISTORIA:
   • Exipto tivo unha longa historia, case 3000 anos, dende a súa unificación (c.3100 a.C.) ata a conquista do país polos romanos (31 a.C.
   • Exipto estivo gobernado por faraóns = reis exipcios que concentraban nas súas mans todos os poderes (facía as leis, gobernaba, mandaba sobre o exército,…)
   • Os exipcios crían que os faraóns eran deuses, que tiñan poderes máxicos, por iso rendíanlles culto. Os faraóns vivían en palacios rodeados de riquezas e de centos de escravos.
  • Símbolos do faraón Coroas do Baixo (1) e Alto Exipto (2)
   • Cando un faraón morría sucedíalle o seu fillo. Así formábanse auténticas dinastías. Houbo 31 dinastías.
   • Na historia de Exipto destacan 3 grandes etapas:
   • a) Imperio Antigo (3100-2100 a.C.): a capital estaba situada en Menfis (Baixo Exipto). Construíronse as grandes pirámides de Gizah (Keops. Kefrén, Micerinos
   • b) Imperio Medio (c.2100-1800 a.C.):
   • A capital estivo situada no Alto Exipto (Tebas).
   • Entre o ano 1800 a.C. e 1600 a.C., Exipto foi invadido por pobos estranxeiros
   • c ) Imperio Novo (c.1600-31 a.C.):
   • Época de esplendor no que destacaron faraóns moi poderosos como Akenatón ou Ramsés II. Levaron a cabo conquistas e construción de templos e palacios
   • A partir do ano 1100 Exipto foi dominado por pobos estranxeiros (asirios, persas, gregos).
   • No ano 31 a.C. morreu a última raiña (Cleopatra VII) e Exipto foi incorporado ao novo Imperio Romano como provincia.
  • Templo de Abu Simbel Ramses II derrotando aos hititas
   • B) SOCIEDADE.
   • - 2 grandes grupos:
   • ☹ Privilexiados: posuían o poder político, a riqueza e as terras. 3 grupos dentro dos privilexiados:
   • ♔ Nobres: familias próximas ao faraón. Posuían riquezas e extensas terras e gobernaban as provincias nas que se dividía Exipto.
   • ☥ Sacerdotes: controlaban os ritos relixiosos. Os templos posuían grandes terras e recibían rentas dos campesiños (parte da colleita).
   • ✏ Escribas: funcionarios que redactaban os documentos oficiais e levaban as contas dos impostos e das mercadorías. Tiñan gran poder e prestixio.
  • Nobreza Escribas Sacerdotes Faraón
  • ☺ Non privilexiados : gran maioría da poboación, dominada polos privilexiados. 6 grupos:  Campesiños: a maioría da poboación. Debían pagar tributos e rendas ao faraón, á nobreza e aos sacerdotes. ✂ Artesáns e comerciantes: realizaban e vendían esculturas, cerámicas, vestidos (liño) e papiros sobre os que se escribía. ☂ Servos: persoas libres que traballaban para un señor a cambio dun pequeno salario.
  • Escenas de campesiños exipcios
   •  Escravos: non tiñan dereitos e a maioría eran propiedade do faraón. Traballaban nas minas, obras públicas e exército.
   •  Mulleres: as mulleres tiñan algúns dereitos e liberdades: ter propiedades, vender e comprar bens, divorciarse.
   • As mulleres adicábanse ao coidado da casa e dos fillos e tamén realizaban outros traballos: tecedoras, panadeiras, serventas, campesiñas….
  •  
   • C) RELIXIÓN: OS TEMPLOS.
   • Os exipcios eran politeístas (crían en moitos deuses): Exemplos: Ra, Amón ou Atón (sol), Isis, Osiris…
   • Tamén adoraban animais (gatos, cocodrilos,…) ao Nilo e ao faraón (deus vivinte).
   • Os exipcios facían os seus ritos nos templos , onde tamén se gardaban as estatuas dos deuses .
   • Cada templo tiña un corpo de sacerdotes que coidaban a estatua do deus e lle levaban ofrendas (bebida, comida, riquezas…) en procesión.
   • Características dos templos exipcios:
   •  Material: pedra.
   •  Grandes dimensións
   •  Arquitectura alintelada = teitos planos sostidos por enormes columnas.
   Templos de Karnak (arriba) e Luxor (abaixo) ambos en Tebas (Alto Exipto)
   • Partes do templo exipcio:
   • a) Avenida das esfinxes: rúa que conduce a entrada no templo decorada con esfinxes (estatuas con cabeza humana e corpo de león).
   • b) Pilono: muro que da acceso ao templo, decorado con obeliscos.
   • c) Patio: rodeado por columnas.
   • d) Sala hipóstila: sala cuberta e chea de enormes columnas.
   • e) Santuario: onde se conservaba a estatua e tesouro do deus.
  •  
  • Templo de Karnak Templo de luxor
   • D) AS TUMBAS.
   • Os exipcios crían na vida despois da morte e pensaban que era necesario conservar o corpo para a seguinte vida. Por iso convertían aos mortos en momias, secando os corpos e envolvendoos con vendas.
   • As momias eran depositadas nun sarcófago e introducidas en tumbas. 3 tipos de tumbas:
   • ☥ Mastabas: edificio rectangular cunha cámara funeraria subterránea. Eran as tumbas máis antigas.
  •  
   • ☥ Pirámides : enormes tumbas en forma piramidal que se utilizaron para enterrar a faraóns do Imperio Antigo.
   • ☥ Hipoxeos: tumbas subterráneas excavadas no interior dunha montaña. Ex: Val dos Reis, val das Raiñas.
  • Val dos Reis Pirámides de Guiza
   • Nas tumbas, os sarcófagos eran rodeados por un enxoval, formado por todos os utensilios que podía precisar o difunto na outra vida (alimentos, vestidos, figuras que representaban aos seus serventes…).
   • As tumbas estaban seladas e cheas de pasadizos para evitar o roubo do enxoval
   • E) ARTE EXIPCIA.
   • Características:
   • ✽ Arte relixiosa.
   • ✽ Falta de perspectiva: as escenas non tiñan profundidade.
   • ✽ Frontalidade: os obxectos mostrábanse sempre de fronte. No caso da figura humana cada parte do corpo se representaba dunha maneira: cara e estremidades de perfil, corpo de fronte.
   • ✽ As figuras son sempre ideiais, belas e xóvenes.
   • ✽ As figuras son ríxidas e estáticas, o movemento apenas existe.
   • ✽ Horror vacui (“horror ao baleiro): os muros e teitos aparecen todos cubertos de decoración sen espazos libres.
  •