Tema 2 rev industrial

589 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
589
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tema 2 rev industrial

 1. 1. UNIDADE 2 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E CAPITALISMO Borja Campos Seijo I.E.S García Barbón (Verín)
 2. 3. 1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: definición e causas. Rev. Industrial = conxunto de cambios tanto económicos como de outro tipo que permitiron que Gran Bretaña se convertera no S.XVIII e XIX no principal centro industrial e financeiro do mundo. Por que en GB? Causas principais:  Cambios na agricultura  2 consecuencias: a) Aumento poboación  consumidores. b) Éxodo rural   man de obra barata para as fábricas.  Mercado colonial inglés : as colonias inglesas (Norteamerica, Sudáfrica, India, Australia...) proporcionan materias primas baratas para a industria inglesa e demandan produtos elaborados.
 3. 4. Principais potencias coloniais e os seus dominios no XVIII
 4. 5. <ul><li> Dispoñibilidade de capital : os grandes beneficios da agricultura e o comercio, podían ser reinvestidos noutras actividades económicas (industria). </li></ul><ul><li> Institucións políticas estables (sistema parlamentario inglés) que favorecía os intereses da burguesía. </li></ul><ul><li> Mentalidade emprendedora (incluso da nobreza!!!). </li></ul>
 5. 6. 2. CAMBIOS NA POBOACIÓN E AGRICULTURA <ul><li>A) CAMBIOS NA POBOACIÓN (REVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA) </li></ul><ul><li>- A partir de ½ S. XVIII  Revolución demográfica (á vez que a industrial) = aumento da poboación. Factores: </li></ul><ul><li>  produción de alimentos   fames e maior resistencia fronte epidemias  desaparición mortalidade catastrófica (crise de subsistencia). </li></ul><ul><li> Melloras na hixiene e mediciña   taxa de mortalidade (de 30 a 20 ‰), sobre todo a infantil. </li></ul><ul><li>  A natalidade continúa sendo elevada (35-30 ‰  elevado crecemento da poboación (poboación británica duplícase entre 1800 e 1850). </li></ul>
 6. 8. B) CAMBIOS NA AGRICULTURA (REVOLUCIÓN AGRÍCOLA). O  da poboación foi posible grazas a mellora da alimentación , ésta conseguiuse mediante o  dos rendementos e a productividade. 2 causas desta mellora: a) Cambios técnicos e nos sistemas de cultivo : - Eliminación do barbeito. - Difusión da rotación cuatrienal (Sistema Norfolk)  cereais rotan con outros cultivos (nabos, trevo, patacas)  mellora fertilidade do chan e permitían unha maior cabaña gandeira  + carne (mellor alimentación) e + abono (mellor productividade). - Mellora das ferramentas (gadaña, arado) e introdución de máquinas (sementadora mecánica de J. Tull, segadora mecánica de Mc Cormick...). - Uso crecente do abono e regadío. - Cambios na mentalidade agrícola = mentalidade individualista, emprendedora, disposta a introducir melloras e avances para aumentar beneficios (orixe agricultura capitalista).
 7. 10. <ul><li>b) Cambios na propiedade da terra : A nova clase emerxente (a burguesía)  2 consideracións: </li></ul><ul><li> A terra ha de ser unha mercadoría máis  propiedade libre e privada , sen residuos feudais (señoríos, morgados, bens eclesíasticos, comunais). </li></ul><ul><li> Os labregos deben ser só  man de obra ao servizo dos propietarios , sen obrigas feudais. </li></ul><ul><li>- 2 exemplos: </li></ul><ul><li> Cerramentos británicos ( enclosure acts ): co cercado e privatización das terras comunais ( openfields )  propiedades privadas  utilización das mesmas para obter + beneficios  productividade. </li></ul><ul><li> Desamortización española: supresión dos señoríos e posta en venta das terras eclesiásticas e comunais. </li></ul>
 8. 12. <ul><li>Consecuencias destes cambios: </li></ul><ul><li> Inicio da agricultura moderna e capitalista = individualista e de mercado : orientado á rendabilidade e beneficio do propietario (producir máis e máis barato  búsqueda do máximo beneficio ). </li></ul><ul><li> Efectos sociais negativos  campesiños pobres perderon terras comunais  como as súas terras non lles chegaban para sobrevivir  venta das terras  xornaleiros (campesiños sen terra) ou emigración ás cidades industriais  obreiros. </li></ul>
 9. 13. <ul><li>- A revolución industrial  tránsito do sistema feudal do Antigo Réxime ao sistema capitalista do mundo moderno. </li></ul><ul><li>- 6 Trazos da Revolución Industrial: </li></ul><ul><li>a) Mecanización = renovación tecnolóxica constante con invención de máquinas  + produción e produtos máis baratos. </li></ul><ul><li>b) Introdución de enerxía mecánica : a tecnoloxía permite substituir a forza muscular humana e animal por formas de enerxía mecánica : carbón ( máquina de vapor de Watt, 1769), petróleo, electricidade. </li></ul>3. TRAZOS DA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
 10. 15. <ul><li>c) Establecemento do sistema fabril ( factory system ): que substitúe aos anteriores sistemas de produción (gremial, domestic system ). A unidade de produción básica é a fábrica = lugar mecanizado onde a máquina controla o ritmo e marca a forma de traballo dos obreiros  sobreexplotados e alienados. </li></ul><ul><li>d) Desvalorización do traballo humano ( o importante é a máquina )  incremento da xornada laboral e emprego masivo de man de obra de escasa cualificación (homes, mulleres e nenos) á que se lle pagan baixos salarios. </li></ul>
 11. 17. <ul><li>e) Necesidade de financiamento : Inicialmente as industrias teñen carácter familiar e se autofinancian co reinvestimento constante dos beneficios. A medida que avanza a industrialización precísase a poio bancario e bolsístico. </li></ul><ul><li>f) Existencia de sectores punteiros: que se adiantan na mecanización e arrastran aos demáis sectores (Ex: téxtil de algodón demanda carbón e ferro para as máquinas, o ferrocarril demanda ferro para raís e carbón para tracción...). </li></ul>
 12. 18. <ul><li> 1ª Rev Industrial (c. 1780-1880): </li></ul><ul><li>- Inicio en Inglaterra e logo expansión. </li></ul><ul><li>- Enerxía: vapor. </li></ul><ul><li>- Sectores: algodón, sidero-metalúrxico e ferrocarril. </li></ul><ul><li>- Fábricas pequenas. </li></ul><ul><li>- Autofinanciamento </li></ul>Revolución Industrial  2 fases ben diferenciadas:  2ª Rev Industrial (c. 1880-1914): - Novas potencias industriais: Alemaña, EEUU, Xapón - Enerxía: petróleo e electricidade - Sectores: enerxético e químico . - Grandes fábricas - Financiamento bancario e bolsístico. - Novas formas de organizar a produción: taylorismo e fordismo .
 13. 19. <ul><li>- Expansión da industrialización por Europa= en forma de ondas en dirección NO-SE, en 4 áreas: </li></ul><ul><li>1. P ioneira : GB. </li></ul><ul><li>2. First corners : Bélxica, Francia, Alemaña (Europa NO). </li></ul><ul><li>3. Late corners : Escandinavia, Rusia, Austro-Hungría. </li></ul><ul><li>4. Periferia sur : Europa mediterránea (España, Italia, Balcáns…). </li></ul><ul><li>- A industrialización t ivo éxito só en reducidos países (1 e 2)  economías escandinavas, mediterráneas e orientais seguiron sendo, ante todo agrarias (agás algunhas zonas: Norte de Italia, Cataluña,…). </li></ul>
 14. 21. PRIMEIRA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (c.1780-1880). <ul><li>- Limitada case en exclusiva a GB, os sectores punterios foron o téxtil de algodón, o siderometalúrxico e o ferrocarril. </li></ul><ul><li> Téxtil de algodón : primeiro motor da R.I. Causas: </li></ul><ul><li>- Materia prima abundante e barata procedente das colonias. </li></ul><ul><li>- Elevada demanda popular de tecidos de algodón (indianas). </li></ul><ul><li>- Innovacións técnicas e aplicación da máquina de vapor (Watt, 1769). </li></ul><ul><li>- Man de obra barata para máquinas sinxelas ( spinning jenny, water frame, mule ). </li></ul>
 15. 22. INNOVACIÓNS TÉCNICAS EN SECTOR TÉXTIL
 16. 24. <ul><li> Siderometalúrxico (ferro): 2º sector en industrializarse. </li></ul><ul><li>- As pequenas fraguas alimentadas por madeira  altos fornos , alimentados por carbón mineral (maior poder calorífico para fundir o ferro). </li></ul><ul><li>- Inventos + importantes: </li></ul><ul><li>a) Alto forno de Darby (1732): uso de carbón de coque (hulla sen sulfuro), + calorífico. </li></ul><ul><li>b) Máquina de vapor (1776 ) , incorporada por Wilkinson ao sector siderúrxico. </li></ul><ul><li>c) Pudelaxe do ferro (Cort, 1783): fundir e golpear ferro para eliminar escouras  ferro + puro. </li></ul>
 17. 25. <ul><li> Ferrocarril: </li></ul>- Invento fundamental = locomotora de Stephenson (1829)= máquina de vapor capaz de moverse sobre raís  1ª liña: Liverpool – Manchester (1830). - Vantaxes: capacidade de carga, rapidez, menor custo e maior seguridade  revolución nos transportes - Construción rede ferroviaria a partir 3ª década do S. XIX  3 efectos:
 18. 26. <ul><li> Demanda de ferro e aceiro para construción rede  transformación da siderurxia nun motor esencial da economía británica. </li></ul><ul><li> Ocupación de gran cantidade de man de obra . </li></ul><ul><li> Mellora e interrelación dos mercados </li></ul><ul><li> Movilización de grandes capitais  estímulo ao sector financeiro e bancario </li></ul>
 19. 29. A SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (c.1880-1914) <ul><li>2ª fase R.I = nova onda de innovacións nos decenios finais do século : técnicas, industriais, empresariais… </li></ul><ul><li>I. NOVAS FONTES DE ENERXÍA </li></ul><ul><li>Petróleo : </li></ul><ul><li>- Nun primeiro momento utilizado para iluminación. </li></ul><ul><li>- Avances en destilación  novos usos : lubricante, combustible de máquinas e fábricas, calefacción, materia prima para industria petroquímica... </li></ul><ul><li>- Melloras no motor de combustión (Daimler Benz, 1900)  xeneralización do petróleo como combustible de automóbil. </li></ul>
 20. 30. <ul><li>Electricidade : </li></ul><ul><li>- Orixe en innovacións (pila de Volta, lampada de Edison…). </li></ul><ul><li>- Vantaxes : limpeza, flexibilidade, doada de transportar e converter en luz, calor ou movemento. </li></ul><ul><li>- Aplicacións masivas : iluminación, enerxía de máquinas electricas na industria, comunicación (teléfono, telégrafo, radio…), transporte (tranvía, metro…). </li></ul>
 21. 31. <ul><li>II. NOVOS SECTORES PUNTEIROS </li></ul><ul><li>- 3 sectores industriais punteiros  impulsan desenvolvemento industrial: </li></ul><ul><li> Sector sidero-metalúrxico : medra e introduce novidades  3 efectos: </li></ul><ul><li>a) Ferro segue a ser “pan de industria ” (maquinaria, construción, bélica, e sobre todo automóbil). </li></ul><ul><li>b) Perfeccionamento do aceiro . </li></ul><ul><li>c) Aparición novos metais e aliaxes (aluminio, níquel…). </li></ul>
 22. 32. <ul><li>Sector químico  productos novos e artificiais que desprazan a vellos recursos caros e escasos. </li></ul><ul><li>- Aplicacións: tintes para industria téxtil, fertilizantes químicos, tecidos e fibras artificiais, plásticos, medicinas, perfumes, dinamita (Nobel). </li></ul><ul><li>- Dentro sector químico destaca o petroquímico (utiliza petróleo como mat prima)  combustibles, derivados e outros (farmacia, plásticos, pinturas, téxtil…). </li></ul><ul><li> Sector eléctrico : fabricación de motores, turbinas, electrodomésticos… </li></ul>
 23. 34. <ul><li>III. REVOLUCIÓN DOS TRANSPORTES. </li></ul><ul><li>Avances a finais do S.XIX: </li></ul><ul><li>- Ferrocarril : na 2ª ½ S.XIX concluironse as principais redes ferroviarias en Europa e Estados Unidos. </li></ul><ul><li>- Transporte urbano : electricidade  tranvías e trens metropolitanos ( metro, 1º en Londres en 1887). </li></ul><ul><li>- Navegación : melloras na construción (aceiro e maior potencia de motores) e aplicación vapor  barcos + rápidos e seguros   duración viaxes transoceánicos  favorecendo migracións europeas e comercio , facilitados por construción canais interoceánicos : Suez, 1869, e Panamá, 1904. </li></ul>
 24. 35. <ul><li>- Automóbil : resultado de combinar motor a explosión, neumático e petróleo como combustible  verdadeira rev nos transportes . Primeiro automóvil (Peugeot) comezou a funcionar no ano 1891. </li></ul><ul><li>- Aviación : a finais do S XIX e inicios do S.XX, experimentación (primeiro voo, Irmáns Wright, 1903)  explotación militar e comercial nas primeiras décadas S.XX. </li></ul>
 25. 38. IV.A IMPORTANCIA DO CAPITAL: SOCIEDADES E BANCOS - Avance da industrialización  necesidade de maior capital para investi r  2 novas formas de financiamento: A ) Sociedades anónimas (S.A.) : A partir de ½ S. XIX conversión de empresas en sociedades anónimas = sociedades por accións. Acción = cada parte do capital dunha empresa que se distribúen entre os socios ou son vendidas ao público. Accionista (pousidor de accións) é propietario dunha parte proporcional da empresa  recibe beneficios (dividendos) en función das accións poseidas. Compra-venta de accións  creación Bolsas de Valores (mercados de capital).
 26. 39. b) Bancos e institucións de crédito : cobraron unha grande importancia. 2 tipos: $ Bancos de depósitos: gardan aforros particulares, $ Bancos de investimento: otorgan préstamos a longo prazo a empresas para actividades industriais (por exemplo: construción ferrocarril en Europa continental). - Por tanto, os bancos convertéronse en suministradores de capital para industrias (préstamos), creando sistemas para facilitar as transaccións (papel moeda, cheques, letras de cambio…)  c apital financeiro = factor fundamental do proceso industrializador.
 27. 40. <ul><li>V. CAMBIOS NA ORGANIZACIÓN DO TRABALLO E NAS EMPRESAS </li></ul><ul><li>Na segunda RI, a maduración de industrialización  2 procesos complementarios: </li></ul><ul><li> Sistemas intensivos de organización do traballo do obreiro para acadar + productividade: </li></ul><ul><li>$ Taylorismo: (Frederick Taylor) consiste en apurar o traballo do obreiro con mov simples, rápidos, eficaces, repetidos (“ mecanicos ” ), eliminando os mov ineficaces e a perda de tempo. </li></ul>
 28. 41. <ul><li>$ Fordismo: (Henry Ford, no automóbil) cadea de montaxe = traer as pezas e material a través dunha cinta a onde estan os obreiros para eliminar perdas de tempo  masifica e abarata produción  Ford T = 1º coche para todos os bolsillos  consumo masivo. </li></ul>
 29. 45. 3. CAPITALISMO E SOCIEDADE DE CLASES Rev. InduStrial estivo ligada a expansión capitalismo (liberalismo) industrial  división capital e traballo e nova sociedade de clases, rexida por poder ec.  2 grupos: burguesía e proletariado. 3.1 LIBERALISMO ECONÓMICO Conxunto de teorías ec. enunciadas por autores ingleses a finais do século XVIII (escola de Manchester). Destaca, ante todo, Adam Smith ( Ensaio sobre a natureza e causas da riqueza das nacións , 1776), o cal afirma: a) Sociedade está composta non por estamentos, senón por individuos. b) Motor da economía = interés particular o individual. c) Interés individual concorre no mercado, a través dos prezos, rexidos por libre xogo de oferta-demenda. d) Nada debe estorbar este libre xogo, nin sequera o Estado  eliminación barreiras proteccionistas e monopolios que frenen o libre comercio.
 30. 46. Outro autor, David Ricardo  traballo = mercadoria + dentro do capitalismo e “ lei natural do salario ”  salario traballador = mínimo necesario para garantizar a súa subsistencia.
 31. 47. Robert Malthus: coñecido pola súa teoría da poboación  existe desequilibrio entre crecemento de poboación e recursos (+ lento)  necesidade de  natalidade para reducir miseria.
 32. 48. 3.2 O FUNCIONAMENTO DO CAPITALISMO INDUSTRIAL Liberalismo ec.  capitalismo = sistema ec. no que os medios de producción (fábricas, máquinas, stocks…) son propiedade privada. Prop. privada está concentrada en moi poucas mans (burguesía=capitalistas)  maioría da poboación non ten propiedades, só a súa forza de traballo (proletariado), que vende a cambio dun salario. Ademáis para que os capitalistas vivan das súas propiedades é necesario que os seus traballadores produzan + que o que gañan  excedente (plusvalía) que enriquece ao capitalista. Capitalismo = sistema de iniciativa libre, non planificado, que busca o máximo beneficio individual e rixese polo libre xogo de oferta e demanda. A falta de planificación  crises cíclicas (se repiten co tempo). Son crises de sobreproducción = crises que se producen por 1 exceso de roducción que é incapaz de absorver a demanda  productos en stock  caida prezos  beneficios   peche de empresas  paro aumenta.
 33. 50. 4. CARA A UNHA SOCIEDADE URBANA E INDUSTRIAL Sociedade tradicional (agrícola e feudal)  sociedade industrial. Industrialización  crecemento urbano por concentración capitais e traballadores  sociedade fundamentalmente urbana a finais S. XIX  cidades convertéronse en grandes metrópoles (millóns de persoas)  barrios novos, medios de transporte, e toda unha serie de servizos (escolas, hospitais...). As cidades medraron rápidamente  Mentres a comezos de século XIX só o 2% da pob europea era urbana, un século despois vivían en cidades o 70% dos británicos, o 60% dos alemáns e o 45 % de franceses.
 34. 51. Crecemento urbano  graves problemas nos primeiros tempos da industrialización  separación social por barrios:  burguesía: no centro da cidade  barrios residenciais (bos servizos, amplas avenidas).  proletariado: nos barrios obreiros, insalubres e incómodos (barracóns, hacinamento…). A finais S.XIX as condicións de vida urbana melloraron grazas as melloras hixiénicas (sumidoiros, auga corrente) de médicas (vacinas)   esperanza de vida. Co tempo, a redución da xornada laboral e a mellora do salario  novas formas de lecer (deportes, cine, bailes, cafés…). Na cidade a familia extensa (avós, pais, fillos, netos, tíos, curmáns…) propia do agro  familia nuclear (pais e fillos) propia das cidades por vivendas pequenas e escasos salarios. Estes cambios, non foron iguais en todos os lugares de Europa, foron máis intensos algunhas zonas de Europa do NW e GB, e menos en Europa oriental e meridional, e zonas tamén de Europa occ.  continuación modos de vida tradicionais do AR.

×