• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
T E M A 2 Rev Industrial
 

T E M A 2 Rev Industrial

on

 • 1,747 views

Galego

Galego

Statistics

Views

Total Views
1,747
Views on SlideShare
1,704
Embed Views
43

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

3 Embeds 43

http://profesorborja.blogia.com 41
http://www.slideshare.net 1
http://dev.toeska.cl 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  T E M A 2 Rev Industrial T E M A 2 Rev Industrial Presentation Transcript

  • TEMA 2 A REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E CAPITALISMO LIBERAL Borja Campos Seijo I.E.S García Barbón (Verín)
  • 1. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
   • Rev. I. = conxunto de cambios tanto ec. como de outro tipo que permitiron que Gran Bretaña  principal centro industrial e financeiro do mundo.
   • 1.1 CAUSAS DO CRECEMENTO ECONÓMICO
   • A Revolución Industrial = conxunto cambios:
   • a) Innovación: coa aparición de grandes fábricas (edificios que concentraban a un nº elevado de obreiros).
   • b) Aparición das primeiras máquinas (sector textil): entre elas a máquina de vapor (Watt, 1769)  sustitución do esforzo humano por máquinas e de fontes animadas de enerxía (animais) por inanimadas (carbón)
   • c) Cambios na organización da produción, comercialización e financiamento (novas empresas, novos bancos…).
   • d) Aumento productividade. División do traballo.
   • e) Mellora nas infraestructuras e transportes  productos + baratos.
  •  
  •  
   • 1.2 AUMENTO DA POBOACIÓN
   • - A partir de ½ S. XVIII  Revolución demográfica, trazos:
   •   produción de alimentos   fames e + resistencia fronte epidemias.
   •  Melloras na hixiene e mediciña  desaparición mortalidade catastrófica (crise de subsistencia) e  taxa de mortalidade (de 30 a 20 ‰)
   •   natalidade (de 30‰ a 35‰) debido a adianto idade matrimonio e disminución célibes grazas á boa situación ec. Británica   poboación (poboación británica duplícase entre 1800 e 1850).
  •  
   • 1.3 CAMBIOS AGRÍCOLAS
   • O  da poboación foi posible grazas a mellora da alimentación, ésta conseguiuse mediante o  dos rendementos e a productividade.
   • 2 causas desta mellora:
   • a) Cambios nos sistemas de cultivo : difusión da rotación cuatrienal (Sist. Norfolk)  cereais con nabos ou trevo, que melloraban a fertilidade do chan e permitían unha maior cabaña gandeira  + abono.
   • b) Cambio na estructura de propiedade : co cercado e privatización das terras comunais ( openfields )  propiedades privadas  utilización das mesmas para obter + beneficios  productividade. - Pero tamén efectos negativos  campesiños pobres perderon terras comunais  como as súas terras non lles chegaban para sobrevivir  venta  xornaleiros (campesiños sen terra) ou emigran ás cidades industriais  obreiros.
  •  
   • 1.3 SECTORES PUNTEIROS: ALGODÓN E FERRO
   • Textil de algodón = sector emblemático da R.I. A revolución nas técnicas de produción converteron ao sector no motor das innovacións da industrialización. Entre as principais citamos:
   • a) Lanzadeira voante de Kay (1733): que aumentou velocidade do tecido e o ancho de pezas.
   • b) Máquinas de fiar (Spinning jenny, Water frame e Mule Jenny): a finais do S. XVIII  incremento da produción de fiado.
   • c) Tear mecánico de Cartwrigh : aumentou a produción.
   • - Grazas a estas innovacións, en 1880 en GB, o téxtil algodoeiro era o 1º sector industrial, e superaba a de toda Europa continental.
  •  
   • Outro sector punteiro foi o siderúrxico (ferro). Innovacións  aumento minería de carbón = combustible para fundir o ferro.
   • Inventos + importantes:
   • a) Alto forno de Darby (1732)  uso de carbón de coque (hulla sen sulfuro), + calorífico.
   • b) Pudelaxe do ferro (Cort, 1783)  fundir e golpear ferro para eliminar escouras  ferro + puro.
   • c) Convertedor Bessemer (1856)  convertir ferro directamente en aceiro.
   • 1.4 FERROCARRIL
   • - Construción ferrocarril a partir 3ª década do S. XIX  demanda de ferro e aceiro  transformación da siderurxia nun motor esencial da economía británica.
   • - Invento fundamental = locomotora de Stephenson (1829)= máquina de vapor capaz de moverse sobre raís.
   • - Vantaxes: capacidade de carga, rapidez, menor custo e maior seguridade  revolución nos transportes e relación estreita carbón (combustible tren) con ferro (mat. prima).
   • - 1ª liña: Liverpool – Manchester.
   • - Construcción ferrocarril en GB e Europa  movilización grandes capitais.
  •  
  • 2. EXPANSIÓN DA INDUSTRIALIZACIÓN
   • Consolidada en GB  difusión prácticas industriais a outros países  + complexidade de empresas e constitución sociedades e bancos.
   • 2.1 DIFUSIÓN DA INDUSTRIA
   • Espallamento da industrialización  forma de ondas en dirección NW-SE en 4 áreas:
   • 1. pioneira : GB.
   • 2. First corners : Bélxica, Francia, Alemaña (Europa NW).
   • 3. Late corners : Escandinavia, Rusia, Austro-Hungría.
   • 4. Periferia sur-este : Europa mediterránea (España, Italia, Balcáns…).
   • - A industrialización tivo éxito só en reducidos países (1 e 2)  economías escandinavas, mediterráneas e orientais seguiron sendo, ante todo agrarias (agás algunhas zonas: Norte de Italia, Cataluña,…)
  •  
   • 2.2 A IMPORTANCIA DO CAPITAL: SOCIEDADES E BANCOS
   • Na economía industrial, capital = ben esencial para funcionamento empresas.
   • Grandes beneficios por industrialización  autofinanciamento das empresas e excedentes  ampliación e mellora das empresas e inversión noutras.
   • Aparición de novos sectores (minería, siderurxía, ferrocarril)  investimentos + fortes  necesidade de financiamento exterior  conversión de empresas en sociedades anónimas = sociedades por accións.
   • Acción = cada parte do capital dunha empresa que se distribúen entre os socios ou son vendidas ao público.
   • Accionista (pousidor de accións) é propietario dunha parte proporcional da empresa  recibe beneficios en función das accións poseidas.
   •  Compra-venta de accións  creación Bolsas de Valores (mercados de capital).
   •  Os bancos tamén cobraron unha grande importancia (S. XIX)   da súa actividade. 2 tipos:
   • - Bancos de depósitos: gardan aforros particulares,
   • - Bancos de investimento: otorgan préstamos a longo prazo a empresas para actividades industriais (por exemplo: construción ferrocarril en Europa continental).
   • Por tanto, os bancos convertéronse en suministradores de capital para industrias (préstamos), creando sistemas para facilitar as transaccións (papel moeda, cheques, letras de cambio…).
  • 3. CAPITALISMO E SOCIEDADE DE CLASES
   • Rev. InduStrial estivo ligada a expansión capitalismo (liberalismo) industrial  división capital e traballo e nova sociedade de clases, rexida por poder ec.  2 grupos: burguesía e proletariado.
   • 3.1 LIBERALISMO ECONÓMICO
   • Conxunto de teorías ec. enunciadas por autores ingleses a finais do século XVIII (escola de Manchester).
   • Destaca, ante todo, Adam Smith ( Ensaio sobre a natureza e causas da riqueza das nacións , 1776), o cal afirma:
   • a) Sociedade está composta non por estamentos, senón por individuos.
   • b) Motor da economía = interés particular o individual.
   • c) Interés individual concorre no mercado, a través dos prezos, rexidos por libre xogo de oferta-demenda.
   • d) Nada debe estorbar este libre xogo, nin sequera o Estado  eliminación barreiras proteccionistas e monopolios que frenen o libre comercio.
   • Outro autor, David Ricardo  traballo = mercadoria + dentro do capitalismo e “lei natural do salario”  salario traballador = mínimo necesario para garantizar a súa subsistencia.
   • Robert Malthus: coñecido pola súa teoría da poboación  existe desequilibrio entre crecemento de poboación e recursos (+ lento)  necesidade de  natalidade para reducir miseria.
   • 3.2 O FUNCIONAMENTO DO CAPITALISMO INDUSTRIAL
   • Liberalismo ec.  capitalismo = sistema ec. no que os medios de producción (fábricas, máquinas, stocks…) son propiedade privada.
   • Prop. privada está concentrada en moi poucas mans (burguesía=capitalistas)  maioría da poboación non ten propiedades, só a súa forza de traballo (proletariado), que vende a cambio dun salario.
   • Ademáis para que os capitalistas vivan das súas propiedades é necesario que os seus traballadores produzan + que o que gañan  excedente (plusvalía) que enriquece ao capitalista.
   • Capitalismo = sistema de iniciativa libre, non planificado, que busca o máximo beneficio individual e rixese polo libre xogo de oferta e demanda.
   • A falta de planificación  crises cíclicas (se repiten co tempo). Son crises de sobreproducción = crises que se producen por 1 exceso de roducción que é incapaz de absorver a demanda  productos en stock  caida prezos  beneficios   peche de empresas  paro aumenta.
   • Outra característica do capitalismo é a mecanización  substitución do traballo manual (artesáns) por máquinas en grandes espacios ou fábricas que substituén aos obradoiros.
   • 3.3 A BURGUESÍA
   • Burguesía= nova clase dominante (elite)  sustitución da aristocracia e matrimonios de conveniencia con ela.
   • Burguesía controla o poder político (sufraxio censitario), social, económico e cultural  imposición valores burgueses a toda a sociedade (defensa da familia, propiedade privada, traballo e triunfo individual).
   • Tamén xurdiu ca industrialización unha importante clase media: profesionais liberais (avogados, médicos, mestres, enxeñeiros, funcionarios, empregados de banca...). Clase media  búsqueda distinción obreiros e campesiños  imitación modos de vida burguesa (familia, vestido, ocio: teatro, opera...).
  •  
   • 3.4 O PROLETARIADO
   • Proletariado = asalariados  grupo + desfavorecido e explotado da nova sociedade de clases.
   • Proletariado = Masas inmensas de persoas que non tiñan máis que a súa forza de traballo para alimentar a súa familia (prole)  miseras condicións de vida.
   • Proletariado = forza de traballo necesaria para accionar máquinas ou manipular pezas, mercándose a baixo prezo (salario) e vivindo ao ritmo das máquinas.
   • Xornadas de traballo moi longas (14-16 h) e en deficientes condicións (ruídos, fume), a cambio de salarios escasos  subsistencia. Sen seguros de enfermidade, accidente ou vellez.
   • Fóra do traballo a vida non melloraba  vivendas pequenas, insalubres, con rúas sen alcantarillado nin auga potable.
   • Nenos e mulleres traballaban nas mesmas condicións  soldos inferiores aos homes (os nenos 10%, mulleres 40%).
   • Disciplina laboral moi estricta  despidos e castigos correntes e moitas veces inxustificados. Falta de lexislación laboral  abusos dos patróns e ningunha protección ante enfermidades ou accidentes laborais até 1833 (GB).
  • 4. CARA A UNHA SOCIEDADE URBANA E INDUSTRIAL
   • Sociedade tradicional (agrícola e feudal)  sociedade industrial.
   • Industrialización  crecemento urbano por concentración capitais e traballadores  sociedade fundamentalmente urbana a finais S. XIX  cidades convertéronse en grandes metrópoles (millóns de persoas)  barrios novos, medios de transporte, e toda unha serie de servizos (escolas, hospitais...).
   • As cidades medraron rápidamente  Mentres a comezos de século XIX só o 2% da pob europea era urbana, un século despois vivían en cidades o 70% dos británicos, o 60% dos alemáns e o 45 % de franceses.
   • Crecemento urbano  graves problemas nos primeiros tempos da industrialización  separación social por barrios:
   •  burguesía: no centro da cidade  barrios residenciais (bos servizos, amplas avenidas).
   •  proletariado: nos barrios obreiros, insalubres e incómodos (barracóns, hacinamento…).
   • A finais S.XIX as condicións de vida urbana melloraron grazas as melloras hixiénicas (sumidoiros, auga corrente) de médicas (vacinas)   esperanza de vida.
   • Co tempo, a redución da xornada laboral e a mellora do salario  novas formas de lecer (deportes, cine, bailes, cafés…).
   • Na cidade a familia extensa (avós, pais, fillos, netos, tíos, curmáns…) propia do agro  familia nuclear (pais e fillos) propia das cidades por vivendas pequenas e escasos salarios.
   • Estes cambios, non foron iguais en todos os lugares de Europa, foron máis intensos algunhas zonas de Europa do NW e GB, e menos en Europa oriental e meridional, e zonas tamén de Europa occ.  continuación modos de vida tradicionais do AR.