• Save
Sirius at cmd
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Sirius at cmd

 • 516 views
Uploaded on

Presentatie zoals gegeven tijdens Sirius - Show & Share op 15 april 2011 @ ON330, Hogeschool Utrecht

Presentatie zoals gegeven tijdens Sirius - Show & Share op 15 april 2011 @ ON330, Hogeschool Utrecht

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
516
On Slideshare
516
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Wievindzichzelf excellent?
 • A love story…
 • Wievindzichzelf excellent?
 • Lees de studiehandleiding door, en je weetwaar Sirius bij CMD over gaat…
 • Lees de studiehandleiding door, en je weetwaar Sirius bij CMD over gaat…
 • Naaralle 1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220studenten… 1e goedeantwoordna8 minutenbinnen!
 • A love story…
 • Dat is Sirius @ CMD – work in progress: ermoetnogvanallesblijken en ingevuldworden…
 • De starttoetskonden we nietverplichtstellen, kanniet in Osiris, mag niet 3 kansengeven per jaarvooreentoets… organisatorischomzeild, en communicatie-technischopgelost, vriendelijkdochdwingend: “we willendatiedere 1e jaarsmeedoet!” In een e-mail, 3 wekenvoor de toets, met de telerenstof en tips opgegeven.
 • Naaralle 1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220studenten… 1e goedeantwoordna 7 minutenbinnen!
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Over de diagnostischetoets…Hoe laat je studentenstofleren die voor hen puur en alleen in boekvormbestaat? Hoe communiceer je dit?
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Wat is precies de motivatie van de student ommeetedoen:Presenterenvooreen panel?Gewooniets extra’s doen?Ietsbeters en mooiersmakendan de rest?Aantekening op je diploma: de sterpunt?
 • Dusnietalleeneentoets, maar wellichtookeen brief…
 • Naaralle 1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220studenten… 1e goedeantwoordna 7 minutenbinnen!
 • 12 voldoendes
 • Naaralle 1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220studenten… 1e goedeantwoordna 7 minutenbinnen!
 • Naaralle 1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220studenten… 1e goedeantwoordna 7 minutenbinnen!
 • Naaralle 1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220studenten… 1e goedeantwoordna 7 minutenbinnen!
 • Om echtiedereen de waardetelateninzien. Duseerder met je collega’som de tafel, uitleggenwat de student ermeekan.Ook al ben je pilot en alleen. Draagvlak.
 • Watzoujij – hieraanwezig – kiezen? Even een poll… Dan laatikzowetenwat we gedaanhebben…
 • Watzoudenwij – hier in dezeruimte- nu doen? En hoe behoudt je nu de excellentie?
 • Japrecies, ookdit is Sirius @ CMD: work in progress, bottom-up, fixing in mid-air, learning by doing, pay as you go…. Noem het maar op!
 • Informatievragenkangeenkwaad, dusvoor we defintiefeen scenario kiezen, vragen we eenherberekeningaan.
 • Naaralle 1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220studenten… 1e goedeantwoordna 7 minutenbinnen!
 • Watdoen we, met dezenieuweinformatie?
 • We blijventrouwaanonzedrempel, maar komen de studententochtegemoet.
 • We blijventrouwaanonzedrempel, maar komen de studententochtegemoet.
 • Om echtiedereen de waardetelateninzien. Duseerder met je collega’som de tafel, uitleggenwat de student ermeekan.Ook al ben je pilot en alleen.
 • Filtervoorambitie: alleen al latenziendat je komtvoor de toets, je op z’nminstverdiepen in de stof, of het aangevendat je geinteresseerd bent, is al een filter voorambitie. Remember: Sirius binnen de HU is opgezetnietvoor de slimste of bestestudenten, maar voordegenen die passiehebben, die weleensiets extra’s willendoen, intrinsiekgemotiveerd.
 • Tsja, hoe staat het met de broccoli’s?Ondertussenhebbenalleenklas 1 en 4 de oplossingnognietdoorgegevenaanmij, de rest van de klassen had binnen 4 dageneenwinnaar.En datterwijl klas1 wel de beste scores had voor de starttoets: 5 van de 12 voldoendeskomenuit die klas. Opkomst? Niveau? Welkedocenten in de periodehiervoor?
 • Maakeen high-fidelity prototype van je game-concept, realiseerdezedusalswerkende demo, omtepresenterenaaneen expert-panel, bestaandeuit game-designer, interaction designer en mobile designer. Bedenkook je eigencriterium.
 • Wievindzichzelf excellent?
 • Maar de grotevraagblijft: wie is er nu excellent? Wat is excellent?
 • Of bepaaltdeze man, David Weinberger, dat?
 • Alles is overig. Erzijngeen labels, geen filters. Geencategorieen. De context bepaalt het resultaat….
 • Iemandondertussen de 2e broccoli al gespot?
 • A love story…
 • A love story…
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Vertelstudentennietwaaromzemeezoudenmoetendoen, maar vraag:wanneer en hoe zou je meewillendoen?
 • Draagvlak.
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Mochtennietverplichtstellen, welgevraagdomiedereenmeetelatendoen
 • Wievindzichzelf excellent?

Transcript

 • 1.
 • 2. sirius_at_cmd
  wrk in prgrss
  Laurens Vreekamp – docent Interaction & User Experience Design
  Communication & Media Design (CMD) – FaculteitCommunicatie & Journalistiek @ HU
  Sirius Show & Share – 15 april 2011
 • 3.
 • 4. wie is hier nu
  excellent?
 • 5. http://bit.ly/siriusproef
 • 6. kleine game
  Omdat we tijdens de cursus Theory Interaction Design met een game gaanwerken, hebben we –geheel in game- en Pasen-stijl- eenverrassingverstopt.
  In de studiehandleidingstaat 2 keereen broccoli. De eerste is vrijeenvoudigtevinden, maar voor de tweedemoet je meermoeitedoen.
  Weetjijalseerste de 2e broccoli tespotten, dankrijg je alsprijseen gratis
  blikjefrisdrank of sap naarkeuze. Ben jij de eerste…?
 • 7. http://bit.ly/siriusproef
 • 8. kleine game
  Omdat we tijdens de cursus Theory Interaction Design met een game gaanwerken, hebben we –geheel in game- en Pasen-stijl- eenverrassingverstopt.
  In de studiehandleidingstaat 2 keereen broccoli. De eerste is vrijeenvoudigtevinden, maar voor de tweedemoet je meermoeitedoen.
  Weetjijalseerste de 2e broccoli tespotten, dankrijg je alsprijseen gratis
  blikjefrisdrank of sap naarkeuze. Ben jij de eerste…?
  8 minuten de tijd
 • 9. resultaat
  De opdracht die wijhierzojuisthebbengedaan, is ooknaar
  alle1e jaars CMD gestuurd, zegrond de 220 studenten…
  En welvorigeweek vrijdag, 08 april, om 16.55u, per mail.
  Het 1e goedeantwoordkwambinnen op….
 • 10. 8 minuten later
  Hallo,
  De broccoli staat met schuine letters geschreven in de beginletters van de alinea'sbij 4.2.
  Groeten,
  Mark
 • 11. ondertussen op
  facebook…
 • 12.
 • 13. Heel CMD Jaar 1 in rep&roer…
 • 14. sirius_at_cmd
  wrk in prgrss
 • 15. eerder die vrijdagochtend…
 • 16. eerder die vrijdagochtend…
  Hopelijkalle1e jaars CMD-studentendoenmeeaan de Sirius-starttoets:
  • eenoud Theory Interaction Design multiple choice tentamen
  • 17. 40 vragen, 4 antwoordmogelijkheden
  • 18. diagnostisch, formatief
 • #1 lesson learned:
 • 19. #1 lesson learned:
  communicatie
  communicatie
  communicatie
 • 20. reactie direct na de toets:
  Ikvond het erg veel (en erg engels) om in kortetijdteleren, terwijl je ernoggeen les in hebtgehad en nognooitwatmeehebtgedaan. Ikhebvoornamelijkgeleerdnaaraanleiding van eenNederlandsesamenvatting.
  Erwerdveel met begrippengestrooid, die duidelijklijkenals je zeleest, maar toenze op het tentamenterugkwamen had ikechtzoiets van oh shit.. wat was datnouookalweerprecies?! Dit is denkik de les en toepassing die je mist over het onderwerp.
  [..]
  Groetjes,
  Michelle
 • 21. #2 lesson learned:
 • 22. #2 lesson learned:
  motivatie
  motivatie
  motivatie
 • 23. reactie direct na de toets:
  Watikverdernogkwijtwil is datik het jammer vinddat de 'toelating' voordit project eentoetsis. Het lijkt me veelefficiënteralserbijvoorbeeldeenopdracht of briefaan vast zat, waar je aankuntzien of iemanderechtgemotiveerdvoor is. Ik ben persoonlijk erg gemotiveerdvoordit project, maar ikweetdusniet of ikmee mag doen, in verband met dezetoets die ikmisschiennietgahalen. Ik had ook het ideedat heel veelmensenuitmijnklasgeenzinhadden in het project en datvindik erg jammer. Daar kun jijverderniksaandoen, maar goed. Heel veelmensenuitmijnklas die iksprakhaddennietechtserieusgeleerdvoordezetoets, en datvindiktoch erg zonde.
  Groetjes,
  Lisa
 • 24. fastforwardnaareergister…
  De resultaten van de starttoetskomen via IVLOS in m’n mailbox…
 • 25. fastforwardnaareergister…
  De resultaten van de starttoetskomen via IVLOS in m’n mailbox…
  109 deelnemers:
 • 26.
 • 27. fastforwardnaareergister…
  De resultaten van de starttoetskomen via IVLOS in m’n mailbox…
  109 deelnemers:
  12 voldoendes…
 • 28. fastforwardnaareergister…
  De resultaten van de starttoetskomen via IVLOS in m’n mailbox…
  109 deelnemers:
  12 voldoendes…
  En niemanddie de drempel van 7,5 of hogerheeftgehaald
 • 29.
 • 30. fastforwardnaareergister…
  De resultaten van de starttoetskomen via IVLOS in m’n mailbox…
  109 deelnemers:
  12 voldoendes…
  En niemanddie de drempel van 7,5 of hogerheeftgehaald
  Maar….van de 12 voldoendeszijner 5 van studentenuit ‘mijn’ klas!
 • 31. #3 lesson learned:
  Sirius stimulerenvanuit complete docententeam
 • 32. Eergisteren, die middag
  Met ChhetriOber, mijnonderwijskundigesteun en toeverlaatbij het Sirius-project, overlegiknaarstignaarwat nu tedoen…
 • 33. #4 lesson learned:
  het is eenpilot: ditsoortdingenhorener nu eenmaalbij…
 • 34. We stellen 4 scenario’s op:
  1. erkomtgeen Sirius-project omdatniemand het gehaaldheeft.
  2. mensen met huidigecesuurvoldoende, mogenmeedoen = nu 12 studenten van de 109 deelnemers
  3. optie 2 + brief met motivatieomalsnogmeetemogendoen, want formeel de drempelnietgehaald, maar we biedentochnogeenkans.
  4. cesuurverlagen - 20 goedvoor 5,5, en kijkenwatdatoplevert
 • 35. wie is hier nu
  excellent?
 • 36. sirius_at_cmd
  wrk in prgrss
 • 37. Dus, diezelfdemiddag
  Vraagik het IVLOS de scores teherberekenen, met nieuwe norm:
  20 vragengoedvooreen 5,5
 • 38. Resultaat, gisterochtendbinnen…
 • 39.
 • 40. Overleg met team en Chhetri
  We gaanvooroptie 3:
  mensen met huidigecesuurvoldoende, mogenmeedoen = nu 12 studenten van de 109 deelnemers, mits brief met motivatieomalsnogmeetemogendoen, want formeel de drempelnietgehaald, maar we biedentochnogeenkans…
 • 41. Overleg met team en Chhetri
  We gaanvooroptie 3:
  mensen met huidigecesuurvoldoende, mogenmeedoen = nu 12 studenten van de 109 deelnemers, mits brief met motivatieomalsnogmeetemogendoen, want formeel de drempelnietgehaald, maar we biedentochnogeenkans...
  Ergaat direct een mail uitnaar de 12 studenten die voldoendescoorden, en we vragenzeom VOOR vandaag 16.00u de motivatiebriefnaarmijtemailen…
 • 42. #5 lesson learned:
  Eerderweggegooideideeenkomen van pas: die motivatie-brief komterdusalsnog…
 • 43. motivatie-brief van een student
  Mijnmotivatieomtochaandit project meetekunnendoen is omdatikgraag de uitdagingvoormezelfaanwilgaan en nieuwedingen (over mezelf) leren. Daarbij is iets extra's doennooitverkeerd en ik hoop datikdezekans mag krijgen. Ikga hard mijn best doen en doenwatikkanom het project tot eensuccestemaken. Ook al luktditmisschiennietikgaer heel erg mijn best voordoen en denkookzekerdat het gaatlukken. Ik hoop datikhiermeehebaangegevendat het voormij op dit moment ookgoed is omdezeuitdagingaante (mogen) gaan.
  Met vriendelijkegroet,
  Sylvana
 • 44. #6 lesson learned:
  Starttoetsen en motivatie-brievenwerkenbeidenals
  “filter voorambitie”
 • 45.
 • 46. sirius_at_cmd
  wrk in prgrss
 • 47. sterpunt
  innovatie
 • 48.
 • 49. wie is hier nu
  excellent?
 • 50. Bepalenwijdat?
 • 51. Bepalenwijdat?Bepaaltde student dat?
 • 52. Bepalenwijdat?Bepaalt de student dat?Bepaalt het beroepenvelddat?
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57. sirius_at_cmd
  wrk in prgrss
 • 58. So far?
  So good?
 • 59. # lessons learned:
 • 60. # lessons learned:
  communicatie
 • 61. # lessons learned:
  communicatie
  motivatie
 • 62. # lessons learned:
  communicatie
  motivatie
  alledocentenstimulerenmee
 • 63. # lessons learned:
  communicatie
  motivatie
  alledocentenstimulerenmee
  een pilot pak je pragmatischaan
 • 64. # lessons learned:
  communicatie
  motivatie
  alledocentenstimulerenmee
  een pilot pak je pragmatischaan
  bewaaroudeplannen / ideeenvoorstraks
 • 65. # lessons learned:
  communicatie
  motivatie
  alledocentenstimulerenmee
  een pilot pak je pragmatischaan
  bewaaroudeplannen / ideeenvoorstraks
  gebruik filters voorambitie – start, tijdens, eind
 • 66. # lessons learned:
  communicatie
  motivatie
  alledocentenstimulerenmee
  een pilot pak je pragmatischaan
  bewaaroudeplannen / ideeenvoorstraks
  gebruik filters voorambitie – start, tijdens, eind
  “filter on the way out”
 • 67. # lessons learned:
  communicatie
  motivatie
  alledocentenstimulerenmee
  een pilot pak je pragmatischaan
  bewaaroudeplannen / ideeenvoorstraks
  gebruik filters voorambitie – start, tijdens, eind
  “filter on the way out” : emergent excellence