Om jag hade 10 miljoner…       Den goda berättelsen…molndal.se       Värmland 2012-05-24       Anette El...
Agenda 13.00 – 16.30       13.00 Inledning och incheckning.       13.15 Berättelsen om professionell utvecklin...
Grattis Värmland!       Kompetensutveckling på arbetsplatsen i en        stödjande lärmiljö med en integrerad...
Incheckning       Vad tänker du på när du hör ordet       kompetensutveckling?molndal.se       Vad vill...
Om jag hade 10 miljoner…       -  Handla med goda skäl       -  Verksamhetsutveckling för samtidighet - kont...
Utmaningar för medborgare       (och därmed bibliotek…)       Nya läs- och medievanor       Allt är till...
Utmaningar i organisation       och profession       -  Offentlig ekonomi ökar intemolndal.se       - ...
Vad är kompetensutveckling       svaret på?molndal.se
Förutsättningar för framgångsrik       kompetensutveckling       Förändringstryck –molndal.se        St...
Modell från Kock m fl 2011       Arbetsplatsens lärmiljö –molndal.se        Stödjande eller begränsande   ...
Exemplet Halland och       Synliggörandeprojektet       Projektets syfte:molndal.se       Öka medvetenhe...
Vad gjorde vi?       Förankra projektet i Hallandmolndal.se       Medel från Kulturrådet       Litteratu...
Projektorganisation: Fyra bibliotek,        regionbiblioteket samt ”alla”.       Studieresor i Holland och Sv...
Samarbete med        Bibliotekshögskolan ”Låna en forskare”molndal.se        Kommunikationsbyrå – Hur gör ma...
Lärdomar av forskning om       marknadsföring…       - Identitet – image – profil (Våga välja)       -...
Lärdom, av forskning om       folkbibliotekens identitet…       Komplexa förväntningar och uppdragmolndal.se ...
Lärdomar användarstudier…       Att ta del av gjorda studier ger perspektiv        och nödvändig kunskap för ...
Lärdomar från forskning om       biblioteksutveckling…       Finns mer utvärderade metoder än        ma...
Processen…       Läste, letade material, berättade,        lyssnade på andra, diskuterade…molndal.se     ...
Eller, med Molanders ord…       Kunskap i handling       Kunnande som uppmärksamhetmolndal.se       Leva...
Vad kallas det vi gjorde?       Reflektion i praktiken       Verksamhetsutveckling genommolndal.se      ...
Låna en forskare!       Praktiken får hjälp med        problemformulering, metoder,molndal.se        l...
Resultat…       Ökad medvetenhet hos        bibliotekspersonalen om användare,        egna förhållning...
Uppnåddes projektets mål?       Ja, nej, delvis och mer än väl…molndal.se
Metoder för en lärande       organisationmolndal.se
Kompetensutveckling       Vad är kompetens?        Gemensamt eftersträva (relativt begrepp…)        ...
Syn på lärande?       Holistiskt/djup – Atomistiskt/yta (Marton m fl)       Motiv och engagemangmolndal.se  ...
Biblioteksforskningen växer sakta       men säkert…        Kunskapsorganisation,        Organisationsf...
Utbildningsaktörer        – Ofta svar innan frågan är ställd…        – Aktörer…         • Högskola,...
Kunskap i handling (Molander, 1996)       Känna bibliotekets natur och redskap       Vad leder verksamheten ti...
Problemlösning, forskning…       Uppfatta problemet/frågan       Analysera problemets kontextmolndal.se    ...
Redskap i en lärande organisation        Metoder för att göra studier och analyser        Kollegagranskning ...
Olika sätt…       Med eller utan autentiskt problem       1. En person på kurs, när tillfälle erbjudsmolndal.s...
Workshop       När lär du bäst?molndal.se       Vilka problem vill du lösa?       Hur tänker du arbetspl...
Sammanfattningsvis…       Goda förutsättningarmolndal.se       Högt förändringstryck (Yttre/inre?)      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Värmland24maj201anette2

477 views
415 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
124
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hantering av handkassa, KoF
 • Varför… - Förändringar i invärld och omvärld: Samhälle, teknik, medier, informationskanaler, vanor förändras Generationsväxling… Hur förankrade är bibliotekens mål bland personalen? Ingebrigt Steen Jensen, Ona Fyr
 • Värmland24maj201anette2

  1. 1. Om jag hade 10 miljoner… Den goda berättelsen…molndal.se Värmland 2012-05-24 Anette Eliasson Kultur och Fritid - Bibliotek
  2. 2. Agenda 13.00 – 16.30 13.00 Inledning och incheckning. 13.15 Berättelsen om professionell utvecklingmolndal.se kopplat till verksamhetsutveckling och framgång 13.45 Exempel Synliggör biblioteket – Ett projekt 14.15 Metoder för lärande i organisationen 15.00 Fika och workshop 16.15 Sammanfattningsvis…
  3. 3. Grattis Värmland! Kompetensutveckling på arbetsplatsen i en stödjande lärmiljö med en integreradmolndal.se strategi för kompetensutveckling ger högst effekter både på individ- och verksamhetsnivå. Förutsatt högt förändringstryck, både yttre och inre. Gärna med lite hjälp av externa stödsystem, t ex ett länsbibliotek… (Kock m fl 2011)
  4. 4. Incheckning Vad tänker du på när du hör ordet kompetensutveckling?molndal.se Vad vill du få ut av föreläsningen?
  5. 5. Om jag hade 10 miljoner… - Handla med goda skäl - Verksamhetsutveckling för samtidighet - kontinuerligt - Medarbetarnas roll: Medarbetarna ÄR biblioteket - Koppla kompetensutveckling till verkliga problemmolndal.se - Pröva och ompröva – Använd forskning och andras erfarenheter – Spegla med egna - Låna en forskare - Kunskap i handling – Växla… - Fördjupa och variera – Utmana föreställningar - Stödjande lärmiljö på arbetsplatsen - Berätta berättelser…
  6. 6. Utmaningar för medborgare (och därmed bibliotek…) Nya läs- och medievanor Allt är tillgängligt, men hur sovrar man?molndal.se Hur hittar jag det som är relevant för mig? Teknikutveckling Upphovsrätt/open source: Vem äger materialet? Mindre offentliga resurser… Ökade klyftor - socioekonomi Allt sämre läsförmåga Informationskompetens? Digital delaktighet…
  7. 7. Utmaningar i organisation och profession - Offentlig ekonomi ökar intemolndal.se - Litteratur och information lättare tillgängligt - Fler högutbildade, fler experter - Vad kan bibliotekarier som inte andra kan? - Förändringar i skola, kunskapskrav, datorer - Vilka använder biblioteket? - Vad är bibliotekets uppdrag?
  8. 8. Vad är kompetensutveckling svaret på?molndal.se
  9. 9. Förutsättningar för framgångsrik kompetensutveckling Förändringstryck –molndal.se Starkt – svagt / Yttre – inre Ledningens roll för lärmiljön Tid att analysera, planera Delaktighet Överföring kontra deltagande Utbildning - tillämpning
  10. 10. Modell från Kock m fl 2011 Arbetsplatsens lärmiljö –molndal.se Stödjande eller begränsande Strategier – Formell eller integrerad Effekter – Individ och/eller verksamhetsnivå + Externt stödsystem
  11. 11. Exemplet Halland och Synliggörandeprojektet Projektets syfte:molndal.se Öka medvetenheten om bibliotekens utbud Öka användningen av bibliotekens resurser Hur gör man det?
  12. 12. Vad gjorde vi? Förankra projektet i Hallandmolndal.se Medel från Kulturrådet Litteratur och forskning om… Marknadsföring Folkbibliotekets identitet Användarstudier (+ egna) Metoder för biblioteksutveckling
  13. 13. Projektorganisation: Fyra bibliotek, regionbiblioteket samt ”alla”. Studieresor i Holland och Sverigemolndal.se Projektträffar, enskilt o tillsammans Ning, brev, kommunikation… Inspirationsföreläsningar och workshops på temat ”Synliggör” under två år. Egna användarstudier och enkäter till bibliotekspersonal
  14. 14. Samarbete med Bibliotekshögskolan ”Låna en forskare”molndal.se Kommunikationsbyrå – Hur gör man? Användarstudieföretag – Ickeanv studie Reflekterade tillsammans Prövade nya metoder i biblioteken, dvs kunskap i handling Växlade mellan forskning, egna erfarenheter, praktik och teori…
  15. 15. Lärdomar av forskning om marknadsföring… - Identitet – image – profil (Våga välja) - Börja med identiteten samt kunskapmolndal.se om användarna och hur de upplever eller betraktar verksamheten. - Medarbetarna är det viktigaste marknadsföringsredskapet. - Intern kommunikation och förhållningssätt viktigare än kampanjer - Bra och relevant verksamhet ger goodwill som sprids från mun till mun.
  16. 16. Lärdom, av forskning om folkbibliotekens identitet… Komplexa förväntningar och uppdragmolndal.se Folkbildning – utbildning Folkbibliotek – skolbibliotek - integrerat Nå ”alla” – prioriterade grupper Politisk – handlande organisation Värderationalitet – målrationalitet Metoder hämtas från andras exempel, snarare än utvärderade resultat.
  17. 17. Lärdomar användarstudier… Att ta del av gjorda studier ger perspektiv och nödvändig kunskap för att kunna göra egna. Vidare, bredare…molndal.se Egna användarstudier ger förankrad kunskap som lättare kan användas i praktiken. Lokalt förankrad, säkrare… Icke-användarstudier, nästan viktigast… Reflekterad omvärldsspaning
  18. 18. Lärdomar från forskning om biblioteksutveckling… Finns mer utvärderade metoder än man tror.molndal.se Se vidare än ”bara” biblioteks- och informationsvetenskap… Exempel: Serendipitetsfaktorer, läsfrämjande metoder, bemötande, att möta användarbeteenden, kommunikation…
  19. 19. Processen… Läste, letade material, berättade, lyssnade på andra, diskuterade…molndal.se Prövade… Träffades, bytte erfarenheter Prövade igen, reflekterade Samtalade, träffade andra, diskuterade igen, prövade nytt. Utvärderade…
  20. 20. Eller, med Molanders ord… Kunskap i handling Kunnande som uppmärksamhetmolndal.se Levande kunskap i ständig rörelse Dialogisk struktur Följa regler på ett kunnigt sätt Ompröva regler och rutiner Våga vara i osäkerhet Växla mellan att stå för egen kunskap OCH vara öppen för andras (Molander, 1996)
  21. 21. Vad kallas det vi gjorde? Reflektion i praktiken Verksamhetsutveckling genommolndal.se professionell utveckling - delaktighet Arbeta smartare, inte hårdare Kunskap i handling – Veta det bästa (Bengt Molander) Samproduktion - Forskning och praktik på lika villkor (se KK-stiftelsen)
  22. 22. Låna en forskare! Praktiken får hjälp med problemformulering, metoder,molndal.se litteratursökning, teorier, modeller, resultat… Någon annan tittar in, ställer frågor Växling: Distans – Närhet /Teori – Praktik Forskningen/utbildningen får: Testa metoder, ökad kunskap om praktiken, olika perspektiv.
  23. 23. Resultat… Ökad medvetenhet hos bibliotekspersonalen om användare, egna förhållningssätt, nya metoder.molndal.se De bibliotek som arbetade fördjupat i projektet tog fram profiler utifrån identitet och image. Välja, satsa, prioritera... Aktiviteter för att kommunicera profil Handla med goda skäl – pro-aktivt Att veta vad som är det bästa
  24. 24. Uppnåddes projektets mål? Ja, nej, delvis och mer än väl…molndal.se
  25. 25. Metoder för en lärande organisationmolndal.se
  26. 26. Kompetensutveckling Vad är kompetens? Gemensamt eftersträva (relativt begrepp…) Kunskaper, färdigheter och erfarenheter måste visa sig imolndal.se ett önskvärt resultat Kommunikationskompetens: Åstadkomma resultat tillsammans med andra… (Engqvist, 1996) Varför? För att uppfylla bibliotekens mål och utveckla verksamheten När? När tidigare lösningar inte fungerar för nya problem. Förändringstryck…
  27. 27. Syn på lärande? Holistiskt/djup – Atomistiskt/yta (Marton m fl) Motiv och engagemangmolndal.se Autencitet - verkligt problem, Relevans - Nyttigt, Utmanar vardagsföreställningar – Ifrågasätter förgivettaganden Utbildning – tillämpning – Avstånd… Vem äger frågan? På vems initiativ? Delaktig? Lärande miljö/organisation? Feedback i organisationen? Uppföljning? Stödjande/begränsande lärmiljö
  28. 28. Biblioteksforskningen växer sakta men säkert… Kunskapsorganisation, Organisationsforskning, Informationsanvändning,molndal.se Litteratur- och medieanvändning, Kultur-, utbildnings- och informationspolitik Bibliotekets historia och roller i samhället Metoder för att stödja läsfrämjande och informationskompetens Marknadsföring Sociala medier
  29. 29. Utbildningsaktörer – Ofta svar innan frågan är ställd… – Aktörer… • Högskola, universitet, t ex BHS, Bivil. Gratis, stor arbetsinsats, planeras långt i förväg. Ämnes-molndal.se /forskningsbaserad • Svensk Biblioteksförening. Självkostnad, kort, aktuell. Ämne • SFIS. Självkostnad, kort, aktuell. Ämne… • Egna organisationen. Generella kunskaper • Privata konsulter. Dyra, skräddarsydda, aktuella, ämne/gen. • Läns- och regionbiblioteken. Två spår: 1. Kortare, grund utbildning, en dag, billigt och nära, ofta utifrån upplevda problem, ämnesrelaterad och generellt. 2. Reflektion i praktiken, på plats, längre tid, utvecklingsprojekt, situations- och kontextbaserad.
  30. 30. Kunskap i handling (Molander, 1996) Känna bibliotekets natur och redskap Vad leder verksamheten till? Konsekvenser? Hur uppfattas verksamheten av andramolndal.se Hur utvecklas bibliotek? Växla mellan… Dynamisk rörelse mellan… Del – Helhet Närhet, inlevelse – Distans, konfrontation Tillit, stå för egen kunskap – Kritik, öppen för andras Handling, rutin – Reflektion, perspektiv
  31. 31. Problemlösning, forskning… Uppfatta problemet/frågan Analysera problemets kontextmolndal.se Skaffa information om problemet/frågan Finn möjliga lösningar, bedöm konsekvenser Välj någon lösning Pröva, implementera, genomför Följ upp, utvärdera
  32. 32. Redskap i en lärande organisation Metoder för att göra studier och analyser Kollegagranskning eller kollegahandledning Tidskriftsklubb Ställa frågor, dialog Måldiskussioner i arbetsgruppen: Vad? Varför? Hur?molndal.se Handledning, mentor Loggbok, analys, berätta för andra Utvecklingsansvar Nätverk Kunskaper om förändringsarbete, motstånd etc. Självvärdering Vilja/kunna – analys Tid för reflektion Processkartläggning Projektledning
  33. 33. Olika sätt… Med eller utan autentiskt problem 1. En person på kurs, när tillfälle erbjudsmolndal.se 2. En person letar upp lämplig kurs 3. En person på kurs, berättar för andra 4. Flera på kurs som tar med sig kunskapen hem 5. En arbetsgrupp arbetar med ett problem och löser det med hjälp av informationsinsamling, analys och prövning av olika lösningar, samt följer upp och utvärderar. 6. Handledning i projekt eller process. Lärmiljö, strategi, effekt…
  34. 34. Workshop När lär du bäst?molndal.se Vilka problem vill du lösa? Hur tänker du arbetsplatslärande?
  35. 35. Sammanfattningsvis… Goda förutsättningarmolndal.se Högt förändringstryck (Yttre/inre?) Stödjande lärmiljö som arbetsplats Delaktighet – analys/genomförande Integrerade strategier Utmana föreställningar Berätta berättelser…

  ×